Vereniging

 

Algemene informatie
Rechtsvorm: Vereniging
Statutaire naam: Historische Vereniging Noordoost Friesland
Ook bekend als: De Sneuper
Statutaire zetel: Dokkum

KvK nummer: 40004571
RSIN: 815703570
Culturele ANBI: 1-1-2012

Activiteiten:
Het stimuleren van en het leggen van contacten tussen onderzoekers en 
mensen die in historie/ historisch onderzoek (genealogie en streekhistorie van Noordoost-Friesland) geïnteresseerd zijn.
De resultaten van het onderzoek publiceren we sinds 1986 in het kwartaalblad voor leden, De Sneuper. Daarnaast organiseren we regelmatig lezingen en een jaarlijkse ledendag. Onderling worden door de meer dan 700 leden genealogische en cultuurhistorische gegevens uitgewisseld.

Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden: 5
Is er een dagelijks bestuur: Ja
Is er een persoon in dienst: Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee

Naam Titel; functie; Beloning
Dick Bunskoeke; Voorzitter; Geen
Petra Deutekom; Secretaris; Geen
Dick Bronk; Penningmeester; Geen
Ina Hoff; Bestuurslid; Geen
Nico Douma; Bestuurslid; Geen

De bestuursleden kunnen gemaakte kosten tegen werkelijke prijs declareren.

Redactie ‘De Sneuper’:
Piet de Haan
Hans Zijlstra
Warner Banga
Lisette Meindersma
Nykle Dijkstra
Pyt Nauta

Webredactie
Hans Zijlstra
Jaap-Sip Faber
Jacob Roep
Nykle Dijkstra

Ereleden: W.T. Keune, Reinder Tolsma, Henk Aartsma, Eimert Smits

Leden van Verdienste: Warner B. Banga, Piet de Haan, Otto Vos, Hans Zijlstra

Contact informatie
Bezoekadres: N.v.t.
Postadres: Postbus 369
9100 AJ Dokkum
info apestaartje hvnf.nl

Financieel
– Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
– Staat van baten en lasten met toelichting
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

Verslagen
Jaarverslag 2021
– Jaarverslag 2020
– Jaarverslag 2019
Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

Overig
– Statuten
Statuten (naamswijziging)
Beleidsplan
– Huishoudelijk reglement
– Checklist Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

 

 Posted by at 17:01

Sorry, the comment form is closed at this time.