Worp Ropta grietman oostdongeradeel friese adel sophia vervouw eysinga bolta aebinga mockema sternsee metslawier sneuper dokkum museum martena franeker rijksmuseum amsterdam Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland