Streekarchief

 

Historische Informatie Centrum Noordoost Friesland
Gemeenten Ameland, Dongeradeel en Schiermonnikoog
Brokmui 62 te Dokkum.

View more presentations from gvdheide

In dit gebouw zijn de openingstijden voor bibliotheek Dokkum en Streekarchief Noordoost Friesland gezamenlijk als volgt:

  • Maandag   13.30-17.30 / 18.30-20.30 *
  • Dinsdag     09.30-17.30 / 18.30-20.30 **
  • Woensdag 09.30-17.30
  • Donderdag 09.30-17.30
  • Vrijdag     09.30-17.30 / 18.30-20.30*
  • Zaterdag 10.00-13.00 *

* gedurende deze uren is de studiezaal van het streekarchief toegankelijk, maar er worden dan geen originele archiefstukken uit het depot gehaald. Er kan dan wel gebruik gemaakt worden van de in de studiezaal aanwezige inventarissen, toegangen op bevolkingsregisters, microfiches Burgerlijke Stand en Nedergerechten en de Collectie Genealogiën uit de bibliotheek.
** Geen avondopenstelling in de maanden juli en augustus.
Voor een bezoek aan de archieven op Ameland of Schiermonnikoog kunt u, bij voorkeur telefonisch, een afspraak maken met de streekarchivaris (tel. nr. 0519 22 28 53).

 Posted by at 21:55