Onderwerpen Sneuper op alfabet

 
OnderwerpsneuperpaginaAuteur
(Bekende) nakomelingen van Salomon Levy13429Delfstra, T. & Palstra, W.
15 jaar vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum626Meerema, L. 
30 jaar Historische Vereniging NO-Friesland12651Tolsma, Reinder 
3X graven in de Bonifatiusterp13232Banga, Warner 
400 jaar carillon Dokkum1208Boer, Auke deSneuper 120 digitaal(december 2015)
75 Jaar vrijheid13822Wiersma, S.P.
Aalsumerpoort, afbraak in 182776175Tolsma, Reinder 
Aalsumerpoort, oud huis aan de39150Zwart, D.A 
Aaltje ging schaatsen10828Haan, Piet de 
Aanbesteding herstel zeepalen te Anjum, 1717710Tolsma, Reinder 
Aandenken aan Liudgers oorsprongsgebied?7842Sierksma, Kl. 
Aangeboden Statenbijbel83109Weger, G. de 
Aankondiging – 400 jaar Postma in beeld59102Postma, Kor 
Aankondiging – Annema43135Meulen, B.d. van der 
Aankondiging – Beam fan Belofte60153Damsma, G. 
Aankondiging – Begrafenisvereniging te Wierum65169Vliet, H. van 
Aankondiging – de oorlog een gezicht gegeven, deel 210167Postma, R.H. 
Aankondiging – De Visbuurt onder Ternaard1118Smits, E. 
Aankondiging – Douma is de naam43100Douma, D. 
Aankondiging – Drie eeuwen Burdaard85227Diebrink, J. 
Aankondiging – Familieboek Holwerda2446Holwerda, M. 
Aankondiging – Familieboek Seepma’s, Ternaard1120Smits, E. 
Aankondiging – Familieboek Te Nijenhuis2448Postma, R.H. 
Aankondiging – Het geslacht Ferwerda39139Velden, M. van den 
Aankondiging – Het leven van kooiker Jacob Bodes104255Haan, P. de 
Aankondiging – Het Tolsma-Lamminga Boek2482Tolsma, Reinder 
Aankondiging – Holwerda; familie in Oostdongeradeel26170Holwerda, M. 
Aankondiging – Nageslacht Wyger Folkerts43135Meulen, B.D. van der 
Aankondiging – Op reis met de NOF30159Aartsma, H. 
Aankondiging – Parenteel Jan Popes4040Postma, R.H. 
Aankondiging – Pleatsen yn Dongeradiel109Tolsma, Reinder 
Aankondiging – Schetsen uit historie van Ee2738Tolsma, Reinder 
Aankondiging – Schoorstra-boek79Smits, E. 
Aankondiging- Op de Praatstoel, jubileumboek865Tolsma, Reinder 
Aanleg NOF Locaal Spoorweg4279Postma, S. 
Aanstelling van een veldwachter anno 1889 te Ternaard80170Smits, E. 
Aanvullingen op Rococo uit Dokkum11017Banga, Warner B. 
Aapjes kijken met oudtante Mathilda11418Bouta, Hilda 
Academische voorspoed12022Dijkstra, Arjen 
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 17824Wierstra, S. 
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 279102Wierstra, S. 
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 3 (slot)80150Wierstra, S. 
Admiraliteit, de Friese75Smits, E. 
Admiraliteitshuis, beschrijving van het2011Dragt, G.I.W. 
Admiraliteitsmuseum, de foto’s in het (inleiding)1329Werff, D. van der 
Admiraliteitsmuseum, expositie in (Wad’n quilts)83127  
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 2144Werff, D. van der 
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 3155Werff, D. van der 
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 41610Werff, D. van der 
Admiraliteitsschip Princesse Albertina1258Smits, Eimert F.A. zn. & Hans ZijlstraSneuper 125 digitaal(maart 2017)
Admiraliteitssjongers op piratenjacht12713Zuidema, Pieter 
Afkortingen en Latijnse uitdrukkingen612Smits, Eimert 
Afscheid van Sneuper Eimert Smits11128Tolsma, Reinder 
Afscheid W.T. Keune44Smits, E. 
Afsluiting Lauwerszee (documentatie)3770Witteveen, A.G. 
Afwijzing verzoek molenbouw, 18355812Tolsma, Reinder 
Akkerwoudster dwarswegen & paden12111Kooistra, Jan 
Alberda, familiefoto’s30149Aartsma, H. en Y. Hiemstra 
Algemene Werkliedenvereniging Oostdongeradeel68136Walda, J. 
Allerheiligenvloed 1570, ramp voor Oostdongeradeel?1408Delfstra, T.
Altijd Strijdvaardig102111Musquetier, A. 
Altijd Strijdvaardig, weer toevoegingen98191Musquetier, A. 
Alzum, Geert Renzes5585Douma, D. 
Ameland gebukt onder galkoorts13226Gras, Thijs 
Amelander brief, een, uit 179569201Paasman, J.A. 
Amelanders staan samen sterk11122Keijzer, Richard 
Amerika, brief uit85201Huizenga, B. 
Analyse van een schaatslijst, deel 184180Kooi, H. vd 
Analyse van een schaatslijst, deel 285245Kooi, H. vd 
Anjum in de Franse Tijd – militairen1111Keune, W. 
Anjum, bevrijding in 1813911Keune, W. 
Anjum, gemeente in de Franse Tijd103Keune, W. 
Anjumer pleatsen yn de 17e en 18e ieu1514Postma, R.H. 
Archeologisch rijksmonument gemarkeerd met hekpalen13729Arjaans, J.
Archief Geneka te Koudum, bezoek aan35144Aartsma, H. 
Argentinië – website over7983Wierstra, T. 
Argentinië, een contactadres8256Ambassade 
Armenzorg, burenplicht en gewoontes…92129Jagersma, L. 
Armhuis te Wierum, voormalig105Smits, E. 
Armoede troef in de 19de eeuw2465Tiesma, S.H. 
Armoede, waar het toe kan leiden2590Tiesma, S.H. 
Armvoogdij (naar Ids Jousma)93201Smits, E. 
Armvoogdijrekeningen: gevonden op het Vliet12120Haan, Piet de 
Asielzoekers 1914-1919 te Oosternijkerk (1)47106Tolsma, Reinder 
Asielzoekers 1914-1919 te Oosternijkerk (2)48154Tolsma, Reinder 
Australië, reactie uit85212Postma, K. 
Autobusbedrijf Iedema, Niawier4042Aartsma, H. 
Avercamp & Schrader10726Staal, André 
Aylva-huis te Ternaard145Smits, Eimert 
Bakkerij in de Nauwstraat412Jager, Dick de 
Bakkerij te Foudgum88188Dijkstra, A. en D. 
Bakkerijen Meindersma (deel 1)12122Meindersma, Sake 
Bakkerijen Meindersma deel 212222Meindersma, Sake 
Bakkers en slagers in Dokkum102130Smits, E. 
Bakkers in Dokkum2728Broersma, J, 
Bakkers van Nes2715Jong, G. de 
Baksteen uit Ee raakt spoor bijster7198Zwart, D.A. 
Bank in de NH-kerk te Buitenpost4668Wildeboer, D.R. 
Bargebongels op it jaachpaad12831Haan, Piet de 
Beeldbank van de Historische Vereniging NO-Friesland12831Roep, Jacob 
Begrafenis twee Canadezen te Aalzum, 1945104248Smits, E. 
Begrafenis van Bregtje (reactie in nr. 79)7851Haan, P. de 
Belastingoproer te Wierum 181489220Zijlstra, H. 
Belevenissen van de WL 388182Weger, G. de 
Belevenissen van een beginnend timmerman39142Graaf, K. de 
Beminde zoon, brief uit 18318638Dragt, G.I.W. 
Bericht uit Pella, 18695548Smits, E. 
Beschermheiligen4271Postma, R.H. 
Betekenis van de cichorei voor Dantumadeel89236Leegstra, O.J. 
Beurtschippers en Boderijders in Friesland2326Aartsma, H. 
Beurtschippers van Anjum, Reglement 17321122Tolsma, Reinder 
Bewoners Oude en Nieuwe Beijer te Holwerd87124Haan, P. de 
Bewoningsgeschiedenis Nes van familie Dijkstra13832Dijkstra, A.
Bier als volksdrank1268Banga, Warner 
Bigamie?5956Zijlstra, Hans 
Bijland-Roersma, persoonsverwisseling9618Heeringa, J. 
Bijna 800 stokoude menschen…104261Zijlstra, H. 
Bijnamen in Dokkum10148Smits, E. 
Bijten in een ijsje en bijten in het ijs93179Kooi, H. van der 
Bijzonder teken6642Haan, P. de 
Biografie van de Hongaar Imre Deli8630Postma, K. 
Bloedbad in Dokkum: ‘De Waalse furie’11829Banga, Warner B. 
Bloedverwantschapslijn naar David van der Werff5699Kooij, Tj. 
Blom, familie van drie schoolmeesters3112Aartsma, H. 
Boek publicatie, hoe moet dat?4675Douma, D. 
Boek, het uitgeven van een94Schoorstra, P. 
Boekrecensie: De mannen van de overval13730Walle, H. de
Boekrecensie: het verhaal vanb het Kollumer Oproer14032Delfstra, T.
Boekrecensie: Migratiegeschiedenis in het noorden13528Meindersma, E.A.
Boekrecensie: Oostergo, toen, nu en straks13932Banga, W.B.
Boekrecensie: Terpen- en Wierdenland13328Meindersma, E.A.
Boekrecensie: Ver van het front13328Banga, W.B.
Boekrecensie: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-194513628Meindersma, E.A.
Boekrecensie: Wee de overwonnenen, Friesen in de oudheid140132Meindersma, E.A.
Boekrecensie:Hogebeintum, de hoogste terp van Friesland13732Arjaans, J.
Boerderij aan de Ee11332Haan, Piet de 
Boerderij Jagtlust/Germerhuis te Hantumeruitburen4530Tolsma, Reinder 
Boerderij van het jaar 200368107Bouma, G. 
Boerderij Wie te Nes13112Tolsma, Reinder 
Boerenwagens34124Graaf, K. de 
Bonifatius en bier1264Banga, WarnerSneuper 126 digitaal(juni 2017)
Bonifatius en Dokkum7454Delahaye, G.M.B. 
Bonifatius: de eerste Europeaan10720Hoop, Lammert de 
Bonifatiuskruisje voor Admiraliteitsmuseum10291redactie 
Bosatlas van de geschiedenis van nederland10529Banga, W.B. 
Bosatlas van de geschiedenis van Nederland10529Banga, Warner B. 
Boutsma, boerderij te Engwierum109Tolsma, Reinder 
Bouw van de laatste Friese boerderij van Ee80166Zwart, D.A. 
Bouw van een vissnik12428Smits, Eimert F.A. zn. 
Bouwbestek van de Katwijk 9, de Fierman Eduard, 19087837Meijer, J. 
Braak, de familie43101Visser, P. 
Braak, Jan timmerde aan de weg bij VOC99245Zijlstra, H. 
Braaksma, T. P. en Groen, A.M.7583Metzlar, H. 
Brantgum in Westdongeradeel, deel 11211Keune, W. 
Brantgum in Westdongeradeel, deel 21314Keune, W. 
Brantgum, iets over de geschiedenis van de kerktoren6218Sijtsma, J. 
Brantgummers in 17496373Sijtsma, J. 
Brief uit 1806, Van Sinderen/Van Assen6397Wijngaarden C.H. van 
Broeihokken in Noordoost-Friesland12320Herrema, Gerrit 
Brouwerijen in Dokkum8255Haan, P. de 
Brouwers van Dokkum2020Postma, R.H. 
Brunia, familie, uit WD naar Amerika5570Jager, D.J. de 
Burenplicht in Oosternijkerk38115Tolsma, Reinder 
Burgerlijke Stand, de raadpleging van34Kloostra, F. 
Café “De Veehandel” op de Markt te Dokkum1713Smits, E. 
Café “Spoorzicht” en de Osinga familie25113Smits, E. 
Cammingha te Ferwert13122Tolsma, Reinder 
Catharina Schrader, aan de hand van7977Zijlstra, H. 
Centraal Bureau voor Genealogie63i.m. 
Cholera in 1832510Kloostra, Bernard 
Cichoreifabriek van Zwaagwesteinde92115Leegstra, O.J. 
Clancarty – Ierland – Oudwoude87116Postma, R.H. 
Clant te Augsbuurt13918Tolsma, R.
Collectie van Tuinen in Historisch Informatiecentrum NOF9164Jongsma, Tj. 
Computer – informatie GensDataPro69160NGV 
Computer en genealogie1210Smits, Eimert 
Computer en genealogie – Hazadata148i.m. 
Computer en genealogie: BBS-en215Holwerda, Mente 
Concentratie Scholen, deel 1: Oostdongeradeel8397Tolsma, Reinder 
Concentratie Scholen, deel 2: Westdongeradeel84188Tolsma, Reinder 
Concentratie Scholen, deel 3: slot en conclusies85256Tolsma, Reinder 
Conflict jagers en kooikers 1795 (1)47116Mast, G. 
Conflict jagers en kooikers 1795 (2)48165Mast, G. 
Correspondentie, een uitgebreide5577Kooi, J, van der 
Criminele Aaltje Jans uit Dokkum12729Antonia Veldhuis 
Cultuurhistorisch centrum De Sûkerei open87109Leegstra, O.J. 
Curiosa, deel 126169Zwart, D.A. 
Curiosa, deel 22884Zwart, D.A. 
Cursus historisch-genealogisch onderzoek56130Medema, A. 
D.J. Kamminga en het streekmuseum5133Dragt, G.I.W. 
D.J. Kamminga expositie in Streekmuseum5140Dragt, G.I.W. 
D.J. Kamminga, bibliografie artikelen en uitgaven5142Meulen, Christien van der 
D.J. Kamminga, biografisch overzicht516Medema, Anne 
Dakbedekkingen in NOF, oude94253Haan, P. de 
Dam van Berkhout (naar Ameland)99236Staal, A. 
Damstra, biografie van Tom5558Postma, Kor 
Dan maar weer verhuizen: Oebele en Idske Haakma12016Klaarbergen, Jaap van 
Dantumawoude onder Dokkum, 185228Halbesma, D. 
Dantumawoude onder Dokkum, 28651Halbesma, D. 
Dantumawoude onder Dokkum, 38794Halbesma, D. 
Dantumawoude, kerkdocumenten van e.a.9647Musquetier, A. 
Dat gij deezen eerste briev zorgvuldig bewaart (Rosier)102122Visser, P.F. 
De (on)rechtvaardige rentmeester64142Hietkamp, H. 
De belastingen voor de Friese Admiraliteit13311Smits , E. F. Azn.
De bierbrouwerijen12626Haan, Piet de 
De Bierma’s van Gaykema te Ternaard85208Smits, E. 
De BLO-koe103200Haan, P. de 
De Bonifatiusabdij12612Banga, Warner 
De Bontebrug in Dokkum11224Meidersma, Sake 
De Bordne bij Dokkum12216Rozemeyer, Joep 
De bruggen van Burgumerdaam13124Meindersma, Sake 
De bruidsschat van Fettje D. Meindersma12716Meindersma, Sake 
De Brúne? Het uiterlijk van Salomon13411Delfstra, T.
De Buwalda’s van Dokkum12316Buwalda, André 
De Commune te Engwierum39146Graaf, K. de 
De dorpswapens van Aalsum & Anjum11021Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Augstbuurt & Burum13517Broersma, R.J.
De dorpswapens van Bornwird & Brantgum11121Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Foudgum & Hantum11419Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Hantumhuizen & Hiaure11823Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Holwerd & Jouswier11919Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Kollumerpomp, Munnekezijl en Oudwoude13625Broersma, R.J.
De dorpswapens van Lioessens & Metslawier12319Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Morra & Nes12521Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Niawier & Oosternijkerk12719Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Oostrum & Paesens-Moddergat12921Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Raard & Ternaard13723Broersma, R.J.
De dorpswapens van Triemen, Veenklooster en Warfstermolen13825Broersma, R.J.
De dorpswapens van Waaxens, Wetsens & Wierum13019Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Westergeest en Zwagerbosch14021Broersma, R.J.
De drie eendenkooien van Oudwoude1108Mast, GerardSneuper 110 digitaal(juni 2013)
De drinkdobben in Noard-Fryslân Butendyks1148Vroom, MarjanSneuper 114 digitaal(juni 2014)
De eerst vermelding van een gasvondst10522Inia, Tjeerd P. 
De eerste reis van Dokkum naar Fulda12928Jager, Jan de 
De eerste vermelding van een gasvondst10522Inia, Tjeerd P. 
De familie Egas van Dokkum (deel 2)11814Egas, Klaas 
De familie Egas van Holwerd (deel 1)1178Egas, KlaasSneuper 117 digitaal(maart 2015)
De familie Egas van Holwerd (deel 3)11914Egas, Klaas 
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 110299Hartmans, P. 
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 2103152Hartmans, P. 
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 3104224Hartmans, P. 
De Fontein te Dokkum64139Meerema, L. 
De Friese periode van de familie Zimmerman12326Meindersma, Lisette 
De Friese staartklok van Wijbe Wiersma13514Meindersma, E.A.
De Friese staartklok van Wijbe Wiersma (2)13617Meindersma, E.A.
De Friese wortels van Garmt Stuiveling11116Pera, Klaas 
De Fruitier de Talmaweg & de P.A. Bergsmastrjitte13618Postma, K.
De goede gaven van tante Mathilda11320Bouta, Hilda 
De heren Polle, Kerseboom en Mutsjes85224Haan, P. de 
De ijsherberg van Oudwoude11716Postma, Reinder H. 
De Keegstra’s in Wierum, `t Schoor & Burum11516Duinstra, Foppe 
De koffer wordt gesloten11718Bouta, Hilda 
De Kooplui te Dokkum (Ids Jousma)89215Smits E. 
De levensloop van Tjerk Romkes Viersen11214Plaats, Gosse van der 
De man versierd3125Dragt, G.I.W. 
De Meindersma’s van Ee103162Meindersma, P. 
De ongelukkige vaart van de Albion in 181911511Dijkstra, Arjen J. 
De oorlogsslachtoffers van Dokkum11024Kikstra, Marissa 
De oude familiekwaal? Boerenfamilie Hannema1368Delfstra, T.
De portretschilderijen van Hans Willem Baron van Aylva1068Zijlstra, HansSneuper 106 digitaal(juni 2012)
De Protestantse pastorie in Noord-Nederland13032Meindersma, Lisette 
De Schierstins13033Meindersma, Lisette 
De schipbreuk van de Roline Maria in 1871, Hoekstra1318Dijkstra, NykleSneuper 131 digitaal(september 2018)
De Siamese tweeling van Ee13710Boersma, P.
De Spaanse griep in Noordoost-Friesland1388Halbesma, D.
De spitkeet van Harkema11824Vries, Jan de 
De tiid fan pake en beppe102128Smits, C. 
De tiid fan pake en beppe – stad- en dorpsgezichten in Dongeradeel100geheelTolsma, R, Jager, J. de, Douma, D. 
De Traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders13128Zijlstra, Hans 
De Triemster poldermolens12315Boersma, Jack 
De Trime yn ’t ferline12019Boersma, Jack 
De tweede liefde van Lisck van Eijsingha13023Boswijk, Wibo & Hans Zijlstra 
De uitspraak van de achternaam Aylva10616Walle, Hessel de 
De Vrouwe Marina10151Visser, P.F. 
De wereldreizen van oudtante Mathilda11118Bouta, Hilda 
De windvaan van Wierum & Pieter F. Meindersma12430Meindersma, Lisette 
De winter van 194710816Staal, André 
De Zonnekoning van Dokkum te boek11124Banga, Warner B. 
Dedtie Ypes van Kooten, de afkomst van98166Heins, L. 
Deel 3 De oorlog een gezicht gegeven11633Banga, Warner B. 
Dezelfde voorouders als… Dione de Graaff & Martin Bril11018Bruining, Mattie 
Dezelfde voorouders als… Peter Tuinman12814Bruining-Hoeksma, Mattie 
Dezelfde voorouders als…. Gerrit Hiemstra13526Bruining – Hoeksma, M.
Diaconieboeken, reactie op cryptische omschrijvingen uit de10521Haan, P. de 
Diaconieboeken: cryptische omschrijvingen104262Haan, P. de 
Diaconierekeningen De Pomp10628Haan, Piet de 
Diaconierekeningen een bijzondere familie Ferwerda-Kiestra10728Haan, Piet de 
Diaconierekeningen en bouwkunde: de wande10152Haan, P. de 
Diaconierekeningen en overlijdensdata10158Haan, P. de 
Diaconierekeningen en patroniemen9640Haan, P. de 
Diaconierekeningen: bijzondere familie De Vries[Een aanvulling op artikel in Sneuper 109]11119Haan, Piet de 
Diaconierekeningen: bijzondere families Boskam en Keegstra11220Haan, Piet de 
Diaconierekeningen: familie Schuitinga [Dokkum]11921Haan, Piet de 
Diaconierekeningen: gezin fan Abbe & Ytje út Holwert11318Haan, Piet de 
Diaconierekeningen. Bijzondere familie De Vries[aanvulling in Sneuper 111]10928Haan, Piet de 
Dienstweigeraar uit 1816, notariële schikking77212Paasman, J.A. 
Dienstwoning De Douwematte te Ee, een terugblik7816Visser, Simon 
Digitaal delven in Fryslâns verleden via Hisgis7857Mol, J.A. 
Digitaliseren Fries religieuzen-archief88155Aartsma, H. 
Dijk, F.J. horologiemaker te Dokkum98174Jager, J. de 
Dijkbewaking ingesteld tussen Paesens en Nieuwe Zijlen, 181989226Zijlstra, H. 
Dijkdoorbraak in 1686, een vergeten616Tolsma, Reinder 
Dijkstra, L. verfde woning, 87 jaar oud5568Minnema, G. 
Dijkstra, Uilke Reitzes, liefdepreker93167Halbesma, D. 
Dijkstra, Waling – een samenvatting69204Bouma, G. 
Dirk Louws Heeringa een erfenis met schulden10824Dijkstra, Arjen J. 
Dirk Visser & Sieuwke Hovinga13613Visser, E.
Dit zijn rampvol leven Pybo Talma11616Binch-Talma, Sylvia 
Doe’t de Swastika hjir baas wie, Jan Grijpstra te Ee2017Zwart, D.A. 
Dokkum & India. De Canter Visschers10922Pol, Bauke van der 
Dokkum en de koloniën, 3, een reactie10155Meulen, B.D. van der 
Dokkum en de koloniën, deel 3: Douwe Petrus (van) Steenwijk99266Schackmann-Tolsma 
Dokkum in gevelstenen, deel 126152Smits, W.K. 
Dokkum in gevelstenen, deel 22721Smits, W.K. 
Dokkum in gevelstenen, deel 32876Smits, W.K. 
Dokkum in gevelstenen, deel 430163Smits, W.K. 
Dokkum in gevelstenen, deel 53119Smits, W.K. 
Dokkum in gevelstenen, deel 6 (slot)3369Smits, W.K. 
Dokkum in gevelstenen, reaktie, deel 1 en 22726Smits, W.K. 
Dokkum in gevelstenen, reaktie, deel 32886Smits, W.K. 
Dokkum, een stadt in Oostergoo2026i.m. 
Dokkumer bierbrouwersgilde12620Banga, Warner 
Dokkumer Gilden 1: Haringvisserij6385Meerema, L. 
Dokkumer Gilden 2 – Bierbrouwersgilde64134Meerema, L. 
Dokkumer Gilden 3: Grootschippersgilde65188Meerema, L. 
Dokkumer Gilden 3: Schoenmakersgilde65193Meerema, L. 
Dokkumer Gilden 4 – Glazenmakers en Ververs, slagers6622Meerema, L. 
Dokkumer Jan Boomsma, Australisch soldaat in WO I13720Dijkstra, N.
Dokkumer kapitein verwierf ‘Der helden lauwerkroon’1198Dijkstra, NykleSneuper 119 digitaal(september 2015)
Dokkumer Lokaaltje, het9621Rijff, C. 
Dokkumer scheepstimmerman overleed in krijgsgevangenschap12510Dijkstra, Nykle 
Dokkumer Schutters97122Haan, P. de 
Dokkumer vrouwen in digitaal vrouwenlexicon9613Valk, A. vd 
Dokkumer waag & jeugdherinneringen12433Meindersma, Lisette 
Dokkumer Zilver61204Zijlstra, H. 
Dokkumers in de VOC en internetbronnen6381Zijlstra, H. 
Dokkumers op Schiermonnikoog72117Stada, K. 
Domineesfamilie Romar uit Nes12218Dijkstra, Arjen & Ale Romar 
Don’t cry for me Argentina (emigratie)3772Postma, R.H. 
Donia State, boerderij te Engwierum1316Graaf, K. de 
Dood bij de molen104269Haan, P. de 
Dood en verderf in Tweede Wereldoorlog13726Postma, R. & Nijenhuis, Y. te
Dood Wierumer vissers in WOI in doofpot13020Bangma, Kees 
Doodkistenfonds te Nes7034Jong, G. de 
Doopklappers Metslawier-Niawier incorrect85219Wierstra, T. 
Doopsgezinde gemeente te Holwerd7194Roosma, J. 
Doopsgezinde gemeente Ternaard72151Roosma, J. 
Doopsgezinde gemeente van Zwaagwesteinde73201Roosma, J. 
Doopsgezinden in Ouwesyl7446Roosma, J. 
Doopsgezinden, brief uit 1787 Dokkum-Amsterdam69196Zijlstra, H. 
Dorpsvaart Engwierum 18105839Zijlstra, Hans 
Dorpswapens & -vlaggen in Noordoost-Friesland10921Broersma, Rudolf J. 
Dorpswapens van Ee & Engwierum11321Broersma, Rudolf J. 
Douma is de naam4644Tolsma, Reinder 
Douwe Zwart, afscheid van9771Tolsma, Reinder 
Drama in Dokkum deel 21228Haan, Piet deSneuper 122 digitaal(juni 2016)
Drama in Dokkum Fam. Boomsma (deel 1)12112Haan, Piet de 
Drie van Ee: stichtingssteen uit 16139144Zwart, D.A. 
Driesum ,de schijndode van9648Dantuma, J. 
Ds. Cramer te Hantum, onenigheid met2117Smits, E. 
Ds. E.J. Seegers te Morra Lioessens4788Douma, D. 
Duitsers in de Burgerschool84164Smits, E. 
Duivelse dilemma’s, een familie in oorlogstijd13032Banga, Warner 
Dútske Foarâlden yn Noardeast-Fryslân13914Bij, J. van der
Eastdongeradielsters út de Sivile Sintinsjes, diel 11311Tolsma, Reinder 
Eastdongeradielsters út de Sivile Sintinsjes, diel 21415Tolsma, Reinder 
Edelman, Klaver en Van der Werff9774Keizer, R. 
Edelman, Klaver en Van der Werff, een erratum98183Keizer, R. 
Ee in vogelvlucht1823Zwart, Douwe 
Een arbeidsovereenkomst uit 1850104257Smits, E. 
Een bezochte huishouding, Hennes op Ameland102125Staal, A. 
Een bijzondere stranding94260Visser, P.F. 
Een doodgewone Jan Soldaat11920Bouta, Hilda 
Een familiebijbel met zilverbeslag11520Feenstra, Willemke 
Een friese merklap10520Bouta, H. 
Een Friese merklap uit Wierum10520Bouta, Hilda 
Een Haags meisje in Fryslân13920Kuiper, B.
Een heeren leventje in Jutphaas12118Bouta, Hilda 
Een huis van Stand – De Dijk 16 te Dokkum (1)4914Tolsma, Reinder 
Een huis van Stand – De Dijk 16 te Dokkum (2)5066Tolsma, Reinder en Aartsma, H. 
Een lugubere vondst in Burgum13516Delfstra, T.
Een naam is een naam, deel 685260Smits, E. 
Een naam is een naam.. (3)7860Smits, E. 
Een naam is een naam.. (deel 10: slot)94270Smits, E. 
Een naam is een naam… (4)80190Smits, E. 
Een naam is een naam…, deel 175108Smits, Eimert 
Een naam is een naam…(5)81251Smits, E. 
Een naam is een naam…(7)89266Smits, E. 
Een naam is een naam…1 (reacties)77230Smits, E. 
Een naam is een naam…277232Smits E. 
Een revolutionaire kerk13128Meindersma, Lisette 
Een vondeling te Raard in 182011213Hillebrand, Paul 
Een wonderbare visvangst in 191511125Weger, Gerard de 
Eendenkooi onder Bornwird29119Mast, G. 
Eendenkooi: Kolkhuisterkooi onder Birdaard35145Mast, G. 
Eendenkooi: Landb. en kooiker op de Kooiplaats, Ee35Zwart, Douwe 
Eendenkooien – conflict jagers en kooikers47116Mast, G. 
Eendenkooien in Oudwoude44geheelPostma, R.H. 
Eendenkooien in Westdongeradeel1308Mast, GerardSneuper 130 digitaal(juni 2018)
Eendenkooien uit Brantgum-Waaxens, verdwenen9793Mast, G. 
Eerherstel voor Hessel van Meckema12422Boswijk, Wibo 
Eigendomsgeschiedenis van de WL 1888186Dijkstra, IJ. 
Einde van de oorlog en een nieuw begin12718Bouta, Hilda 
Einde van een biertraditie12648Banga, Warner 
Elfstedentocht, de eerste uit 190946Aartsma, H. 
Elisabeth de Flines: Amsterdam en Dokkum88176Bosman, M. 
Emigraasje nei 1945, Niawier5583Walda, J. 
Emigratie – Afscheid van Morra3626Douma, D. 
Emigratie gezin Huizinga8613Halbesma, D. 
Emigratie naar Argentinië (1)43110Postma, R.H. 
Emigratie-nummer55geheeldiverse 
Emigratie, deel 1 (bronnen)56Smits, E. 
Emigratie, deel 2 (het vertrek)67Smits, E. 
Emigratie, deel 3 (de eerste maanden)73Smits, E. 
Emigratie, deel 4 (slot)82Smits, E. 
Emigratieserie – deel 1: Nederland of Amerika163Smits, E. 
Emigratieserie – deel 2: oorzaak, vertrek, emigratiewet172Smits, E. 
Emigratieserie – deel 3: de reis, nederzettingen, Pella187Smits, E. 
Emigratieserie – deel 4: Michigan1912Smits, E. 
Emigratieserie – deel 5: landverdeling, eigen cultuur2012Smits, E. 
Emigratieserie – deel 6: de wegen, inburgering218Smits, E. 
Engelse musicalheld10518Hoop, Lammert de 
Engelse musicalheld10518Hoop, Lammert de 
Engwierum, Communie te, 1865127Graaf, K. de 
Engwierum, de commune39146Graaf, K. de 
Engwierum, herberg en winkel2872Graaf, K. de 
Engwierum, schoolgebouwen en onderwijzers3117Graaf, K. de 
Engwierumer brug29126Graaf, K. de 
Engwierumer molen29125Graaf, K. de 
Engwierumer Polder, 175230161Graaf, K. de 
Enkele familieleden van kooiker Freerk Dirks11016Mast, Gerard 
Enquête30136Tolsma, Reinder 
Enquête-uitslag53139Tolsma, Reinder 
Er rollen twee guldens uit de brief: postwezen rond 184573188Wiersma, H. 
Errata – Leistra, Berzee en Jan Crans7987diverse 
Etienne Babois. Een Fransman die Fries werd11724Moes, Linda 
Europese bibliotheek uitgeverij239Tolsma, Reinder 
Exportslachterij Feenstra, Dokkum, deel 17181Aartsma, H. en Tolsma, R. 
Exportslachterij Feenstra, Dokkum, deel 272145Aartsma, H. en Tolsma, R. 
Eysinga te Rinsumageast13826Tolsma, R.
Ezumazijl, de kalkovens van9651Tolsma, Reinder 
Ezumazijl, reactie ‘kalkovens’97113Koopmans,M. 
Familie Gaasterland: beter gelopen dan gestropen!11316Gaasterland, Jan Cornelis 
Familie Mirosch uit Holwerd13324Velde, J. van der
Familie Sloterdijk uit Dokkum102120Smits, E. 
Familie Van Collem13622Bruijn, L.
Familie Van Kuiken, nog wat onderzoek te doen13523Dijkstra, A.
Familie van u ? Ongewenste personen Westdongeradeel588Tolsma, Reinder 
Familiegeschiedenis op Spitsbergen1088Witteveen, Ane G.Sneuper 108 digitaal(december 2012)
Familieschilderij van ds. Jan Douwes’ gezin11426Isema, Jan Douwes 
Familieschilderij van ds. Jan Douwes’ gezin 211524Dragt, Ihno 
Familieverhaal, een5422Haan, P. de 
Familiewapens in handschrift Siderius26132Postma, R.H. 
Familiewapens van de Wybenga’s5434Postma, R.H. 
Familiewapens, een en ander over3380Postma, R.H. 
Favoriete voorouder: Grietje Adams68126Klaarbergen, J. van 
Favoriete Voorouder: Sytske Ferwerda6620Posthuma, E. 
Fedde Driks le Fèbre, Amelander schoolmeester-dichter14016Staal, A.
Feepest yn Fryslân2713Zwart, D.A. 
Feestcommissie Pietersbierum4931Wildeboer, D.R. 
Feike van der Ploeg, doopsgezind predikant enz. te Dokkum73166Paasman, J.A. 
Fetze Fontein te Dokkum5081Dragt, G.I.W. 
Firma De Gruyter en de Amsterdamse school89229Zwart, D.A. 
Firma Tuininga aan de Hogepol te Dokkum87100Dekker, J. 
Fiskershúske, aanwezige bronnen138Smits, Eimert 
Fiskershúske, beschrijving van het2011Dragt, G.I.W. 
Foeke Sjoerds, zicht op leven en werk van4252Leij, D. 
Folkertsma, Bartolomeus Cornelis, HdS te Wierum76140Folkersma, W. 
Foppe Epkes als krijgsheld in 17877027Sijtsma, J. 
Foto’s uit de oude doos: familie Hermanides11333Haan, Hans de 
Foto’s, beschrijving van de5569Diverse 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s6377Diverse 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s64129Diverse 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s65177Diversen 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s6625Diverse 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s6776Diverse 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s68129Diverse 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s69183Diverse 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s7024Diverse 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s7177diverse 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s72130Diverse 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s73181Diverse 
Frans Bosmans voor altijd in Dokkum10722Bangma, Kees 
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 172120Paasman, J.A. 
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 273174Paasman, J.A. 
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 37416Paasman, J.A. 
Franse Tijd in Rinsumageest3359i.m. 
Fries in Amerika115Dijk, Hendrik 
Fries in de finale WK (Gustavo Oberman)?785Deuzeman, D. 
Friese love story in 17e eeuw, Lisck van Eysinga11926Boswijk, Wibo 
Friese matrozen op avontuur in VOC, 178699242Zijlstra, H. 
Friezen, de102Bowring, John 
Friezen, de – Ze zijn van nature goed614i.m. 
Fryske Rie foar Heraldyk2710Dull tot backenhangen, A.B. 
Fryslân 1811103201Jansen, K. 
Fryslân en de nije styl917Jongma, Johan W.D. 
Fûgeltsjeknopen, ferwurke ta in hingsel11925Mast, Gerard 
Fusillade te Dokkum12922Kooistra, Jan 
Gabbemagasthuis en de Hoekstra’s68122Hoekstra, A. 
Gasrantsoen en huiswerk53178i.m. 
Gaykema of Bierma’s pleats te Ternaard8246Smits, E. 
Gaykema Sate, boerderij te Ternaard2222Smits, Eimert 
Gebleven op zee12925Postma, Reinder & Yvonne te Nijenhuis 
Gebrandschilderde ramen hervormde kerk Hollum1118Zijlstra, Hans e.a.Sneuper 111 digitaal(september 2013)
Gebrandschilderde ramen uit Hollum (A) ontdekt12215Zijlstra, Hans & Jacob Roep 
Gedenksteen herv. kerkgebouw Niawier10136Walda, J. 
Geen idioten en krankzinnigen5547Smits, E. 
Gegevens Argentinië8786Speelman, N.W.J. 
Geld, de waarde van9639Haan, P. de 
Gelukkig huwelijk ?  Twee keer op gemeentehuis64155Paasman, J. 
Genealogie – Beckers9073Beckers, N. 
Genealogie – Boer, De46Boer, Jan en Anneke de 
Genealogie – Borduinsma, Pietje Jacobs2128Heeringa, jaap 
Genealogie – Borduinsma, Pietje Jacobs, deel 22215Heeringa, Jaap 
Genealogie – Brouwer, Oeds Andries5422Haan, P. de 
Genealogie – Bury, Burrie, Van Buuren1641Sijbesma, mevr. 
Genealogie – Claas Sijbes Catsma/Katsma7969Douma, D. 
Genealogie – Douma3767Douma, Doede 
Genealogie – Elgersma’s, de Dongeradeelster1638Heeringa, Jaap 
Genealogie – Elsenga, Marten Jacobs69172Elsenga, M. 
Genealogie – Elsenga, Marten Jacobs, reactie op7046Weger, G. de 
Genealogie – Ferwerda2858Velden, M. van der 
Genealogie – Haaijer35172Broersma-Haaijer, J. 
Genealogie – Harmen Allerts52110Dijkstra, A.J. 
Genealogie – Heeringa (vragen over)3641Tolsma, Reinder 
Genealogie – Hiemstra29113Postma, R.H. 
Genealogie – Hoek, van der77186Smits, E. 
Genealogie – Holman9067Westerhof, T. 
Genealogie – Holtewes9062Rouing, P. 
Genealogie – Holwerda (1)43104Bekkema, Klaas J. 
Genealogie – Holwerda (2)454Bekkema, Klaas J. 
Genealogie – Holwerda (3)4795Bekkema, Klaas J. 
Genealogie – Holwerda (3)(deel 2))48132Bekkema, Klaas J. 
Genealogie – Holwerda, (4)53143Bekkema, K.J. 
Genealogie – Holwerda, (4) (deel 2)5413Bekkema, Kl. J. 
Genealogie – Holwerda, Douwe Jans2332Holwerda, Mente 
Genealogie – Holwerda, Jan Wigbolts2733Holwerda, Mente 
Genealogie – Holwerda, Sijtze25127Holwerda, Mente 
Genealogie – Holwerda, Sijtze Baukes2452Holwerda, Mente 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 1514Werff, David van der 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 2613Werff, David van der 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 377Werff, David van der 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 485Werff, David van der 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 5912Werff, David van der 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 6107Werff, David van der 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 7113Werff, David van der 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 81214Werff, David van der 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 9 (slot)133Werff, David van der 
Genealogie – Inia, Atso Hermanus85202Inia, T.P. 
Genealogie – Jacob Jans80147Douma, Doede 
Genealogie – Jansma (Ferwerderadeel)3785Tolsma, Reinder 
Genealogie – Kerkstra1112Heeringa, Jaap 
Genealogie – Kingma6761Heeringa, J.S. 
Genealogie – Klaarbergen, van63102Klaarbergen, J. van 
Genealogie – Kooi, Van der117Kooi, Hedzer van der 
Genealogie – Leij, Van der1926Leij, D.J. 
Genealogie – Leistra, Suameer77192Leistra, G. 
Genealogie – Meekeren, Van1228Werff, David van der 
Genealogie – Meekeren, Van52105Dijkstra. P 
Genealogie – Osinga2225Smits, Eimert 
Genealogie – Osinga, deel 17566Smits, Eimert 
Genealogie – Osinga, deel 276120Smits, E. 
Genealogie – Osinga, Lammert Nammens80140Smits, Eimert 
Genealogie – Osinga, Lammert Nammes (2)81202Smits, E. 
Genealogie – Raap1229Vries, U.M. de 
Genealogie – Revius3761Visser, P.F. 
Genealogie – Schelwald6766Schelwald, A. 
Genealogie – Sjuk Fransen39136Vries, U.M. de 
Genealogie – Smids (Smits), Dongeradelen1817Tilburg, Sjoerdtje van 
Genealogie – Stoelman/Werksma103141Haantjes, R. 
Genealogie – Toornstra2334Bouma, Gerrit 
Genealogie – Veen, Van der1640Sijbesma, mevr. 
Genealogie – Veeninga29100Veeninga, Gjalt 
Genealogie – Veeninga (reaktie)30168Tamminga, M.M. 
Genealogie – Veltcamp/Veldkamp te Dokkum52117Meulen, B.d. van der 
Genealogie – Vries, de89Boer, Jan en Anneke de 
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 15418Werff, D. van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 256103Werff, d. van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 3,45813Werff, David vd 
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 4,55957Werff, D. van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 660108Werff, D. van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 12742Werff, David van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 22868Werff, david van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 329111Werff, David van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 429112Werff, david van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 530138Werff, David van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 63110Werff, david van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 73350Werff, david van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 83352Werff, David van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 934100Werff, David van der 
Genealogie – Wierstra in Ferwerderadeel7158Wierstra, S. 
Genealogie – Wierstra in Oostdongeradeel72109Wierstra, S. 
Genealogie – Woud, Van der205Werff, David van der 
Genealogie – Wüst, koopmansgeslacht te Dokkum547Tolsma, Reinder 
Genealogie en de Mormonen76136Ploeg, R.R. van der 
Genealogie en Internet: klikt dat of byte dat?7018Sijtsma, F. 
Genealogie in Duitsland, onderzoek naar81201WGOD 
Genealogieën48141Meerema, L. 
Genealogische adviesdag te Utrecht3771Aartsma, Henk 
Genealogische grafschriften7985Walle, H. de 
Genealogyske Jierboekjes, index34132Aartsma, henk 
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (1)56119Meerema, L. 
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (2,3)5821Meerema. L. 
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (4,5)5977Meerema, Lj. 
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (6,7)60134Meerema, L. 
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (8,9)61182Meerema, L. 
Geregistreerde schepen in WED 1882-19047988Meijer, J. 
Gerlof Andries, scheepstimmerman van de tsaar1298Zijlstra, HansSneuper 129 digitaal(maart 2018)
Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect104242Mark, A. van der 
Geseur fan folmachten yn 15702232Tolsma, Reinder 
Geslachtziekte5054Stada, K. 
Gevolgen van een vraag op onze homepage – Algra familie6651Tolsma, Reinder 
Gezinsblad416Heeringa, Jaap 
Gezinssituatie van Salomon Levy13421Leij, T. van der
Gezinsstaat – Fopma1410Tilburg, Sjoerdtjes van 
Gezinsstaat – Kooi, Hendrik van der3354Postma, R.H. 
Gezinsstaat – Pranger1310Werff, David van der 
Gibraltar, zeeslag bij, in 160797127Smits, E, Fazn 
Giliam Hanzes een stokoude mensch?10714Dijkstra, Arjen 
Glazen pootaardappelenbewaarplaatsen12533Haan, Piet de 
Goslings, Jan – schoolmeester te Ee64123Goslings, H. 
Graaf Macchetti in Dokkum ?99263Westerhof, D. 
Graaf Macchetti toch uit Bolsward?10131diverse 
Grafplaten en sarcofagen in de kerk van Westergeest1078Heinsbroek, Piet G.Sneuper 107 digitaal(september 2012)
Grafsteen in India, Dokkumer naam op98203Pol, B. vd 
Grafsteen moeder van Pieter Stuyvesant98165Walle, H. de 
Grafsteen zoekt nakomelingen93162Haan, P. de 
Grafsteen, een bijzondere plaats voor een98172Walle, H. de 
Grafsteen, reactie op Wytse Folckerts94230Koopmans, M.O. 
Grafstenen in de Grote Kerk te Dokkum92116Jager, J. de 
Grafstenen in NH kerk te Niawier52130Walda, J. 
Grafstenen in NH-kerk te Lioessens (1)498Tolsma, Reinder en Douma, D. 
Grafstenen in NH-kerk te Lioessens (2)5059Tolsma, Reinder en  Douma, D. 
Graftrommels in Dantumadiel11922Postma, Kor 
Grensgeval, onderhoud armen WED of FER, deel 16789Haan, P. de 
Grensgeval, onderhoud armen WED of FER, deel 268132Haan, P. de 
Grietje stal wat linnen en Klaaske kocht het op80156Haan, P. de 
Groene Kruis en badhuis te Dokkum99250Smits, E. 
Groenlandvaarders uit NOG9632Weger, G. de 
Groeten uit Amerika (12: M.T. Douma)1014Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 1: Viersen)8622Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 10: groep Scholte)98142Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 11: R. en A. Sipma)99209Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 2: Viersen 2)8774Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 3: Postma)88141Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 4: T.M. Beintema)89208Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 5: Slot en De Haan)9122Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 7: Sjoerd A. Sipma)93149Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 8: Gerrit vd Weit)94219Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 9a: Epke A. Roorda)966Postma, K. 
Groeten uit Amerika (deel 9b: Epke A. Roorda)9784Postma, K. 
Groeten uit Amerika(deel 6: Ds Scholte)9273Postma, K. 
Groeten uit Moddergat. Een ansichtkaart uit 190910924Weger, Gerard de 
Groninger Westerkwartier83109Zijlstra, H. 
H.H. Robroch, brug- en sluiswachter Dokkumer Nieuwezijlen9299Robroch, H.J. 
Haaijer, mijn achternaam703Broersma-Haaijer, H. 
Harke de Roos mysterie, deel 12317Heeringa, J. 
Harke de Roos mysterie, deel 22455Heeringa, J. 
Harke de Roos mysterie, deel 330142Heeringa, J. 
Haverschmidt, J.H.: “een bijzondere oversteek”94262Staal, A. 
Havinga, allerlei families9614Heeringa, J. 
Heilig Fries DNA in de Abdij van Tongerlo11528Boswijk, Wibo 
Hein de Bruin en Ameland11732Staal, André 
Help! We slaan op de rotsen bij Ameland13026Gras, Thijs 
Hendrik Gjalts de scherprechter13422Kuiper, J.
Heraldiek – religieuze afbeeldingen in de714Rühl, D. 
Heraldiek als hulpwetenschap10721Broersma, Rudolf J. 
Heraldiek als hulpwetenschap (deel 2)10822Broersma, Rudolf J. 
Heraldiek van de Hollumer kerkramen11219Broersma, Rudolf J. 
Heraldische wapens10621Broersma, Rudolf J. 
Heraldyk, Fryske Rie foar, 40 jier38114Terluin, J.C. 
Herberg en brouwerij te Nes2228Jong, G. de 
Herberg te Wierum, een reactie73193Jong, G. de 
Herbergen en herbergiers te Nes35157Jong, G. de 
Herinneringen aan mijn jeugd, Oostdongeradeel kort na 19007844Crans, D. 
Herkomst van de naam Schoorstra11416Schoorstra, Peter 
Hermannus Mellema en Dokkumer Nieuwezijlen8656W. Mellema 
Hessel de Walle over “Friezen uit 11 eeuwen98196Walle, H. de 
Het boek van de Ee11533Banga, Warner B. 
Het familieportret van Guus Bary13923Bary, E.H.
Het geleende paspoort11714Pera, Klaas e.a. 
Het groot bosck soonder boomen [Holwerd]11630Haan, Piet de 
Het herenhuis Van Helder aan de Dokkumer Ee10620Banga, Warner B. 
Het huis van dokter Dijkhuis13711Bruining – Hoeksma, M.
Het mysterie van de “Maaltijd te Dokkum” verder ontrafeld1058Zijlstra, H. 
Het mysterie van de maaltijd te Dokkum verder ontrafeld1058Zijlstra, Hans 
Het rijksdaggebouw in Berlijn11522Bouta, Hilda 
Het sprookje van oudtante Mathilda11020Bouta, Hilda 
Het stempel van Foeke Sjoerds103175Leij, D. 
Het teken van de vrijmetselaars10827Haan, Piet de 
Hinderwetvergunningen Dokkum 1875-191779116Smits, E. 
Historie Moddergat en scheepstypen10927Braaksma, Jan G. 
Historisch Terpdorp Foudgum11613Heeringa, Jaap 
Hoe Hendrikje de Jong-vd Wiel levens redde88173Karsijns, Tj. 
Hoe koest sa healwiis dwaan?11330Hartmans, Pieter 
Hoe’t Salomon Levy in ferneamd man wurden is1348Vries, O.
Holdinga te Anjum12918Tolsma, Reinder 
Holwerders op de Kooiplaats tot de Blieke op Ameland12026Borsch, Pieter Jan 
Hondenkarren, iets over3630Postma, Sjoerd 
Hongaarse jongen en dhr. Veldhuis in Canada7986Deuzeman, D. 
Hongaarse jongen in Friesland93160Deuzeman, D. 
Hongaarse kinderen, reacties op7584diverse 
Hongaarse meisjes in NOF rond 192073205Zijlstra, H. 
Hourglasstree – Klaas van der Tuin53158Postma, R.H. 
Houtzaagmolen Bouwlust (2)84156Banga, W. 
Houtzaagmolen Bouwlust/Handel en Zeevaart83116Banga, Warner 
Huis en herberg “De Blauwe Klok”6648Vos, O.F. 
Huisinga, Sybrandus en Sjoerd94249Wagenaar, S. 
Huisinga, Sybrandus en Sjoerd, reactie op97119Wagenaar, S. 
Huisnummering 1850-1963 van Dantumawoude11722Plantinga, Henk 
Huwelijkskaartjes, aanbod76134Bouta, Hilda 
Iconografisch bureau: verrassende vondsten9134Zijlstra, H. 
Ids Jousma over “Handel” in Dokkum87112Smits, E. 
In de schaduw van de meesters (orgelbouwers)80160Timmer, V. 
In het nieuw, weeskinderen89265Bouta, H. 
In memoriam: Jan de Boer81197Tolsma, Reinder 
In memoriam: W.T. Keune214Smits, E. 
Inbraak, de6249Meerema, L. 
Index op De Sneuper 1987 – 19911833Tolsma, Reinder 
Index op De Sneuper 1987 – 1992227Tolsma, Reinder 
Index op De Sneuper 1993 – 19963757Tolsma, Reinder 
Ingeboekt – Dijkstra uit Engwierum88203Tolsma, Reinder 
Ingeboekt – Fotoboek Metslawier89270Aartsma, H. 
Ingeboekt – Groeten uit Amerika89270Postma, K. 
Ingeboekt – In Fryske sport – It keatsen89270Aartsma, H. 
Ingeboekt – Kollumerland in oorlogstijd97134Postma, R.H. 
Ingeboekt – Kuiphof van Blija88203Tolsma, Reinder 
Ingeboekt – Twee boeken vol Hellinga’s89270Jager, J. de 
Ingeboekt – Vergeet niet dat ge vleugels hebt89270Wijk, T. van 
Ingeboekt – Wâldhúskes, woudboerderijtjes bijna verdwenen98175Persbericht 
Ingeboekt: Munnekezijl, beeld van een dorp94267Postma, R.H. 
Ingeboekt: Ontstaan Openbaar Vervoer NOF94229Aartsma, H. 
Ingwierrum en omkriten: Liudgeriden8369Sierksma, Kl. 
Internet – nieuws53141Smits, E. 
Internet, sneupen op het544Zijlstra, H. 
Internet, sneupen op het (2)56135Zijlstra, H. 
Jagerskamp te Oostrum783LC 
Jan de With & Wikje Minnema10716Veer, Geert van der 
Jan Hut, de bende van98180Pera, K. 
Jan Monsma, wonderdokter uit Rinsumageest9294Wildeboer, D.R. 
Jan Reitses, meesterbrouwer tot Anjum1920Postma, R.H. 
Jan zwaait af12520Bouta, Hilda 
Jehabé, nostalgisch stukje middenstand Dokkum10163Smits, E. 
Jellema State te Ternaard149Smits, Eimert 
Jeneverbranderijen rondom Dokkum 18185833Maanen, R.H.C. van 
Jeneverbranderijen rondom Dokkum 1818, deel 25984Maanen, R.H.C. van 
Jeneverbranderijen rondom Dokkum,1818  (aanv.)61195Maanen, R.H.C. van 
Jeneverbranderijen, reacties op61203Diverse 
Jeneverbranderijen, reacties op6223Weger, G. de 
Jense Benedictus, sailor form Dokkum6650Craik, D. 
Jeppemastate en haar bewoners1358Jippes – de Boer, T.
Jeugdherinneringen, deel 1 (spelletjes)3124Broersma-Haaijer, J. 
Jeugdherinneringen, deel 2 (Pieke)3355Broersma-Haaijer, J. 
Jeugdherinneringen, deel 3 (winkeltjes)34109Broersma-Haaijer, J. 
Jeugdherinneringen, deel 4 (gezellige winkeltjes)3628Broersma-Haaijer, J. 
Jeugdherinneringen, deel 5 (spelen in de stad)38100Broersma-Haaijer, J. 
Jimmer Kliuwend, tentoonstelling Kamminga5160Meulen, Christien van der 
Joden in Fryslân, familie Van Kuiken13118Kooi, Jannie van der 
Joden In Kollum, familie Van der Poort13222Bruijn, Lucas 
Johannes Cuijk, grêfstien fan, Niawier4264Walda, Jan 
Johannes Hilarides92128Jager, J. de 
Jong, Wybren Annes de76142Meijer, J. 
Jonge Sneupers bij Historicidagen 201712832Roep, Jacob & Nykle Dijkstra 
Jonker Willem Maurits van Hanecroot104250Pera, K. 
Joukje’s winkeltje te Wierum4282Kooi, Janny van der 
Kaarten, de Huguenin-kaarten van Friesland76144Versfelt, H. 
Kaatsballen, Ds. te Paesens-Moddergat sneed ze stuk1331Keune, W.T. 
Kabbeljau, een verdwenen familienaam8782Jong, K.W. de 
Kadasterproject Dokkum48147Smits, Eimert 
Kadastrale Atlas Fryslân 183239Vaart, Jacob van der 
Kadastrale atlas van Dongeradiel67100Vaart, J.P. van der 
Kadastrale en Prekadastrale Atlas1117Tolsma, Reinder 
Kadastrale en Prekadastrale Atlas1330Tolsma, Reinder 
Kadastrale en Prekadastrale Atlas2126Tolsma, Reinder 
Kamminga, D.J. over kleding , 194399254Kamminga, D.J. 
Kantklossen, een historische activiteit9293Boersma, H. 
Kapitein Hinxt, een update13620Dijkstra, N.
Kempenaar, Anne, 25 jaar op Streekarchivariaat546Tolsma, Reinder 
Kennismaking archivaris A. Medema44Medema, Anne 
Kerkdocumenten van Wouterswoude, Driesum ca9131Musquetier, A. 
Kerkenpad, een oud79124Tolsma, reinder 
Kerkklokken van Oostdongeradeel (1)13928Tolsma, R.
Kerkramen Hollum. Nieuwe stand van zaken11526Hakman, Arend Jan 
Keur tegen de stijkels4539Tolsma, Reinder 
Kind aangevallen door varken, 177892121Haan, P. de 
Kind en zijn omgeving, kinderarbeid77218Meerema, L.J. 
Klaas D. de With: Martelaar Afscheiding102134Pera, K. 
Klachten over de Regio Post ? 18355832Tolsma, Reinder 
Klaveriana – Alle Klaver81209Wijk, T. van 
Kleffens, boerderij te Raard511Kleiterp, Kl. 
Kleine heldendaad op het wad in 17991398Dijkstra, N.
Klok fan ‘e Ljussemer toer3356Douma, Doede 
Klokkenisten & beiaardiers van Dokkum12012Haan, Piet de 
Kloosterbezit en testamenten84161Bouta, H. 
Kloosters in Friesland25100Smits, Eimert 
Kloster Ihlo, een vakantietip97135Haan, P. de 
Knevelarij aan het einde van de Franse Tijd9298VIsser, P.F. 
Knoopnaaien in Waalsdorp12020Bouta, Hilda 
Koijker Jan Lubberts heeft een geschil4284Mast, G. 
Kollumer Oproer c.a.3362Postma, R.H. 
Koloniën, Dokkum en de, deel 298192Schackmann-Tolsma 
Koloniën, Dokkum en de, een inleiding97114Schackmann 
Kooi, P.A. Bergsma at graag eenden uit de Kolkhuister kooi7594Mast, G. 
Kooi, van der en Kooistra van de Ternaarder Kooi9620Mast, G. 
Kooikers Anjumer Kolken, 17227592Mast, G. 
Korenmolen ‘De Welkomst’ Akkerwoude11820Kooistra, Jan 
Kozakken in NOF, 181398184Zijlstra, H. 
Kranten online, veel97113Persbericht 
Krijgsraad Noord-Holland, 1794-191368153Visser, P.F. 
Kuierpaden yn Noardeast Fryslân79123Walda, J. 
Kunstwegen en voetpaden in Oostdongeradeel, 3 (slot)80180Tolsma, Reinder 
Kustvisserij in herinnering87123Duinstra, F. 
Kwartierherhaling11818Bruining-Hoeksma, Mattie 
Kwartierstaat – Aartsma, Henk57171Aartsma, H. 
Kwartierstaat – Baarsma, R.R.8376Jager, J. de 
Kwartierstaat – Beer, Freerk Abes de10116Blom, F.H. 
Kwartierstaat – Bijker, Sieds Ates53152Bijker, S.A. 
Kwartierstaat – Blom, Anthonij8388Blom, F.H. 
Kwartierstaat – Blom, Johannes7571Meindersma, E.A. 
Kwartierstaat – Bonga – Broeijer (gedeelte)84132Smits, E. 
Kwartierstaat – Boskma, Frederik3499Vos, O.F. 
Kwartierstaat – Brouwer, Johannes57178Brouwer. I. 
Kwartierstaat – Coenders  van Helpen35140Meulen, B.D. van der 
Kwartierstaat – Dekema, Jantje2860Holwerda, Mente 
Kwartierstaat – Douma, Doede57143Douma, Doede 
Kwartierstaat – Feenstra, Akke25116Holwerda, Mente 
Kwartierstaat – Ferblans Gorter, Werdina60115Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Ferwerda665Bekkema, Kl. J. 
Kwartierstaat – Gaasterland (aanvulling)8792Gaasterland, J.C. 
Kwartierstaat – Gaasterland, Aukje Klazes866Blom, F.H. 
Kwartierstaat – Heerma, Wiggers57152Heerma, W. 
Kwartierstaat – Hiemstra, Yke81198Graaf, P. de 
Kwartierstaat – Hietkamp, Johannes Jan57181Hietkamp, J.J. 
Kwartierstaat – Hijum, Yde van61168Hijum, P. van 
Kwartierstaat – Hoekstra, Maaike Ikes53153Bijker, S.A. 
Kwartierstaat – Holman, Thecla Monica2462Vos, O.F. 
Kwartierstaat – Holwerda, Wytze Jelles, deel 138102Bekkema, Klaas J. 
Kwartierstaat – Holwerda, Wytze Jelles, deel 2 (slot)4018Bekkema, Klaas J. 
Kwartierstaat – Jager, Dirk Jacob de57166Jager, D. de 
Kwartierstaat – Jager, Kornelis Enneüs de2320Vries, G. de 
Kwartierstaat – Jan Folkerts5844Vries, U.M. de 
Kwartierstaat – Kalsbeek65175Procee, G.M 
Kwartierstaat – Kamminga, Doederus Johannes5111Smits, Eimert 
Kwartierstaat – Kamminga, Doederus Johannes (index)5162Smits, Eimert 
Kwartierstaat – Kampstra, Tunske57140Terpstra, P. 
Kwartierstaat – Keekstra, reactie7165onbekend 
Kwartierstaat – Kingma (reactie)6760Heeringa, J.S. 
Kwartierstaat – Klaver, Kanke Alles98154Keizer, R. 
Kwartierstaat – Klimstra, Taeke68112Bekkema, Kl. J. 
Kwartierstaat – Leefsma, Benjamin57164Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Leegstra, Tjitske5973Bekkema, Kl. J. 
Kwartierstaat – Leer, Zadok van57162Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Meijer, Pieter57170Terpstra, P. 
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (1)493Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (2)5048Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (3)5296Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Odinga65175Procee, G.M. 
Kwartierstaat – Odinga, Lammert Jans60124Smits, E. 
Kwartierstaat – Ploeg, Bokke van der26166Holwerda, Mente 
Kwartierstaat – Ploeg, Dirk van der6358PLoeg, A, vd en Soepboer, M. 
Kwartierstaat – Ploeg, Lutske van der99218Blom, F.H. 
Kwartierstaat – Ploeg, Marten van der589Bekkema, Kl. J. 
Kwartierstaat – Post, Kornelis Montes629Bekkema, K.J. 
Kwartierstaat – Postma, Ronald Martijn57174Postma, K. 
Kwartierstaat – Prins, Theunis Doekes76126Wel-Prins, A. van der 
Kwartierstaat – Riemersma, N.M.94208Glas, A. 
Kwartierstaat – Ros, Jelske Haans53149Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 1)5052Meems, J. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 2)53154Meems, J. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 3)56117Meems, J. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems (aanvullingen, 4)5971Meems, J. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 134106Meems, Jaap 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 235169Meems, Jaap 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 33611Meems, Jaap 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 43764Meems, Jaap 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 538112Meems, Jaap 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 639140Meems, Jaap 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 7 (slot)4015Meems, Jaap 
Kwartierstaat – Ruysch, aanvulling6618Meems, J. 
Kwartierstaat – Sijtsma, Freeke8214Sijtsma, Fr. 
Kwartierstaat – Smits, Aafke7175Bekkema, Kl. J. 
Kwartierstaat – Tania, Bregtje2227Vos, O.F. 
Kwartierstaat – Terpstra, Getruida57146Terpstra, P. 
Kwartierstaat – Vellema, Frans57156Vellema, F. 
Kwartierstaat – Viersen,  Oebele Ypes  (1)4654Viersen, Oebele Ypes 
Kwartierstaat – Viersen, Oebele Ypes (2)4798Viersen, Oebele Ypes 
Kwartierstaat – Vries, Anne de3122Vries – De Jager, Griet de 
Kwartierstaat – Vries, Ingrid de93141Glas, A. 
Kwartierstaat – Vries, Ulbe Mient de57158Vries, U.M. de 
Kwartierstaat – Vries, Willem Warner Charles de57149Vries, W.W.Ch. de 
Kwartierstaat – Wieringa, Biense Sapes5848Vries, U.M. 
Kwartierstaat – Wiersma, Hiltje585Bekkema, Kl. J. 
Kwartierstaat – Wybenga, Anders Minnes25Heeringa, Jaap 
Kwartierstaat – Wybenga, Johannes53160Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Zee, Aafke Sapes van der6213Bekkema, K. J. 
Kwartierstaat – Zee, Antje van der7982Vos, O.H. 
Kwartierstaat – Zee, Antje van der (aanvulling)825Dijkstra, A. 
Kwartierstaat – Zuidema, Jacob Tabe4522Zuidema, J.T. 
Kwartierstaat – Zwaag, Antje van der2865Aartsma, henk 
Kwartierstaat – Zwart, Nienke746Zwart, Nienke 
Kwartierstaat – Zwart, Nienke, deel 27560Zwart, Nienke 
Kwartierstaat – Zwart, Zwaantje Sjoukes4527Vries, U.M. de 
Kwartierstaat kinderen Posthuma-Iest1328Meindersma, Lisette 
Kwartierstaat kinderen Posthuma-Uurhaan-Iest (3)13616Meindersma, E.A.
Kwartierstaat Posthuma-Uurhaan-Iest (2)13327Meindersma, E.A.
Kweekschool aan de Hantumerweg te Dokkum, oude chr.7037Zwart, D.A. 
Kweekschool Dokkum, afbraak72154Zwart, D.A. 
Laatste reis van de Jeune Henri, de7586Leen, K. 
Lager Onderwijs rond 1850, deel 13136Tiesma, S.H. 
Lager Onderwijs rond 1850, deel 23381Tiesma, S.H. 
Lager Onderwijs rond 1850, deel 334120Tiesma, S.H. 
Lager Onderwijs rond 1850, deel 435162Tiesma, S.H. 
Lager Onderwijs rond 1850, deel 5 (slot)3636Tiesma, S.H. 
Landbouwmuseum “De Brink” te Veenklooster194Zwart, Douwe 
Landbouwmuseum “De Brink” te Veenklooster1916Zwart, Douwe 
Latijnse namen van beroepen1822Werff, Frans van der 
Ledendag te Burdaard93164Talsma, H. 
Ledenlijst24Tolsma, Reinder 
Ledenlijst38Tolsma, Reinder 
Ledenlijst717Tolsma, Reinder 
Ledenlijst1219Tolsma, Reinder 
Ledenlijst1835Tolsma, Reinder 
Ledenlijst235Tolsma, ReinderSneuper 23 digitaal
Ledenlijst30131Tolsma, Reinder 
Ledenlijst403Tolsma, Reinder 
Ledenlijst95geheelTolsma, Reinder 
Leij – onze familie uit Veenwouden, deel 169162Leij, D. 
Leij – onze familie uit Veenwouden, deel 2704Leij, D. 
Ley, Jan Rienks van der, soldaat van Napoleon7576Paasman, J.A. 
Lezing – Bauke van der Pol104253Pol, B. van der 
Liedboek Nicolau Aengwerda, Dokkum 1757104245Zijlstra, H. 
Lieuwe en Saapke, van Hallum naar Zeeland87120Leeuw, R. de 
Linnenwevers gezocht !6617Combs, H. 
Linnenwevers in NOF9046Bary, G. 
Liudger in Nederland65206Sierksma, Kl. 
Liudgerglêzen yn ‘e RK-tsjerke yn Dokkum81208Sierksma, Kl. 
Loggervaarders Paesens-Moddergat begin 190077236Visser, A.K. 
Loodsen Oostmahorn rond 18608394Gaastra, F. 
Lotgevallen van Sytske M. Meindersma13314Meindersma, S.
Louw Petroleum. Louw de Graaf & Sjoukje Stoker1238Bruining-Hoeksma, MattieSneuper 123 digitaal(september 2016)
Made in Dokkum: de Vribon-auto1158Jong, Dirk deSneuper 115 digitaal(september 2014)
Markant Pand, Hogepol 18, recensie71104Tolsma, Reinder 
Meckema te Kollum13322Tolsma, R.
Mededeling – Grafzerken op graftombe.nl79122Zijlstra, H. 
Meester Wamelink betrapt tonneur11429Haan, Piet de 
Meindersma’s en de molen van Ee11022Meindersma, Sake 
Meindertsma’s & Meindersma’s (deel 1)11412Meindersma, Sake 
Meindertsma’s & Meindersma’s (deel 2)11514Meindersma, Sake 
Mellema te Oostrum14022Tolsma, R.
Memoriam, In, Dick de Jager8772Smits, E. 
Merklap, meisje van de: Johanna Rosier83106Rosier, G. 
Merklappen, wetenswaardigheden over83110Schurer, L. 
Merkwaardige grafstenen, Bentheim81234Jager, J. de 
Met de trekschuit naar Dokkum1188Adema, Broor S.Sneuper 118 digitaal(juni 2015)
Metz, Jaap, een winterse oversteek93188Staal, A. 
Middeleeuws testament uit Wetsens85233Bouta, H. 
Middenstand in Dokkum, reactie op6644Bary, E.H. 
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 160147Smits, E. 
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 261188Smits, E. 
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 36240Smits, E. 
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 46389Smits, E. 
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 5 (slot)64146Smits, E. 
Migratie in Friesland93157Meerema, L. 
Mijn achternaam “Van der Kooi”2729Kooi, Hedzer van der 
Mijn favoriete voorouder – Henderika Heyermann7984Broersma-Haaijer, J. 
Mijn favoriete voorouder – Prins, Theunis Doekes7811Wel-Prins, A. van der 
Mijn favoriete voorouder, Gosling Hemkes Elzinga77198Ploeg, RR van der 
Mijn favoriete voorouder: Ds. H.J. Schregardus7413Weger, Gerard de 
Mijn favoriete voorouder: Grietje G. Wierstra73161Klaarbergen, J. van 
Mijn favoriete voorouder: Grottinga, A.F.99224Bruining, M. 
Mijn favoriete voorouder: Hemke G. Elzinga7580Ploeg, R.R. van der 
Mijn favoriete voorouder: Johan Cornelis’7022Tolsma, Reinder 
Mijn favoriete voorouder: Johan Joost Schmidts76135Smits, E. 
Mijn favoriete voorouder: Pieter Jans de Haan72127Haan, P. de 
Mijn favoriete voorouder: Scherjon9282Luhof, J.J. 
Mijn favorite voorouder: Ytje de Boer-vd Gang88147Olderen, H. van 
Mijn Friese wortels14026Venema, M.
Milicienboekje uit 1891819Smits, Eimert 
Mobilisatie, Eelse Visser en de mobilisatie 1914-191876162Visser, A.K. 
Mockema Stins te Ee, strijd en belegering van de812Zwart, Douwe 
Moddergat, de Oere, van boerenplaats tot……98176Hillebrand, P. 
Moddergat, een herberg in97124Hillebrand, P. 
Moddergat, historie van een vissersdorp10927Hillebrand, Paul 
Modern in Dokkum (dominees)4524Jansen, D. 
Molen “De Hoop” te Dokkum, eigenaren-molenaars1522Werff, David van der 
Molen “De Hoop” te Holwerd, deel 17186Tolsma, Reinder 
Molen “De Hoop” te Holwerd, deel 272127Tolsma, Reinder 
Molen aan de Woudvaart81214Banga, W. 
Molen De Rooseboom in Hantum85220Banga, W. 
Molen in de Holwerder Mieden, o.a. instructie 182869187Haan, P. de 
Molen te Engwierum29125Graaf, Klaas de 
Molen te Lioessens, deel 13778Tolsma, Reinder en Douma, D. 
Molen te Lioessens, deel 238124Tolsma, Reinder en Douma, D. 
Molen te Lioessens, deel 339163Tolsma, Reinder en Douma, D. 
Molen te Lioessens, een vondst703Tolsma, Reinder 
Molen van Oosternijkerk3616Tolsma, Reinder 
Molen, poldermolen Hoedemakerspolder8236Banga, W. 
Molens – Poldermolens in Dongeradeel, reactie69197Banga, W. 
Molens van Dokkum in album Francois Bekius1128Banga, Warner B.Sneuper 112 digitaal(december 2013)
Monsterrollen, 191677214Meijer, J. 
Mooiste huis van Dokkum ? Stationsstraat 29, Jugendstil76165Zwart, D.A. 
Moord op Sipke Hoekstra9636Ploeg, C. vd 
Mosterd… Of toetje na de maaltijd?10914Zijlstra, Hans 
Mosterd’ Maaike73172Jong, G. de 
Museum “It Braakhok” te Ee88162Zwart, D.A. 
Museum Sorgdrager13129Roep, Jacob 
Museum Wierdenland, expositie pioniers van het noorden12917Meindersma, Lisette 
Museumbezoek Kloostermuseum Claercamp13329Haan, P. de
Museumbezoek Kollumer Museum Mr. Andreae13433Meindersma, E.A.
Museumbezoek: Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog13733Dijkstra, N.
Museumbezoek: Observeum, Museum en Sterrenwacht Burgum13629Dijkstra, N.
Museumbezoek: Openluchtmuseum De S6ukerei13529Meindersma, E.A.
Museumbezoek: Openluchtmuseum De Spitkeet14033Meindersma, E.A.
Museumbezoek: Schelpenmuseum Paal 1413933Roep, J.
Muziekminnaars in dramajaar 178712228Meindersma, Lisette 
Mystiek van de waddeneilanden80176Zijlstra, Hans 
Naam is een naam….(deel 9)93199Smits, e. 
Naam is een naam…(deel 8)92135Smits, e. 
Naamsaanneming, het decreet uit 181134129Holwerda, mente 
Nationale Militie, de loting voor de157Tolsma, Reinder 
Nederl. Herv. Kerk te Ee1221Zwart, Douwe 
Nes was eens twee molens rijk6646Tolsma, Reinder 
Nes, 130 jaar op één plaats53169Dijkstra, A.J. 
Nes, besmettelijke ziekte in 18167436Tolsma, Reinder 
Niawier, Siercksmawei 66382Walda, J. 
Nicolaas Tadema. VOC-opperhoofd in India12310Zijlstra, Hans 
Nieuwe aanwinst museum Dokkum11828Dragt, Ihno 
Nieuws en vragen uit de musea48143Dragt, G.I.W. 
Nieuws uit oude kranten: Moddergat 19069626Hillebrand, P. 
Nij sicht op Salomon Levy14024Broersma, R.J.
NO-Friezen in Amsterdamse confessieboeken (1)13015Thuijs, Frans 
NO-Friezen in Amsterdamse confessieboeken (2)13127Thuijs, Frans 
NO-Friezen in Amsterdamse confessieboeken (3)13231Thuijs, Frans 
Nobels Nostalgisch Museum13233Roep, Jacob
Nog eens over het wapen van de Friese Admiraliteit12820Dragt, Ihno 
Nogmaals de eendenkooi te Waaxens104256Mast, G. 
Nogmaals de linnenweversfamilies, correcties9166Bary, G. 
Noordoost-Friese militairen tijdens mobilisatie 19141168Bangma, KeesSneuper 116 digitaal(december 2014)
Obbema Sate te Ee, het geheim van1725Zwart, Douwe 
Om het ware woord: Nicolaas Westendorp Boerma73194Jansen, D. 
Onbekend schilderij van Gosling Posthumus11525Dragt, Ihno 
Onderwerp van Onderzoek9121Tolsma, Reinder 
Onderwerp van Onderzoek93148Tolsma, Reinder 
Onderwerp van Onderzoek van de leden der Hist. Ver. NOF95geheelTolsma, Reinder 
Onderzoek naar handkarren op het platteland10525Fleurke, E. 
Onderzoek naar handkarren op het platteland10525Fleurke, Else 
Onderzoekcentrum familiegeschiedenis4667Vos, O.F. 
Ongeschikt voor Burger-wapening, 1795-181485213Haan, P. de 
Onrust en opstootjes in Dokkum e.o. rond 18936233Wildeboer, D.R. 
Ontsluiting van het noorden11120Hoop, Lammert de 
Onverwachte bronnen uit Rotterdam104223Zijlstra, H. 
Ook zij vertrokken naar het grote onbekende13828Vries, J. de
Oorlogspleegkinderen8636Leistra, G. 
Oostdongeradelers uit testamenten, deel 11636Tolsma, Reinder 
Oostdongeradelers uit testamenten, deel 2 (slot)179Tolsma, Reinder 
Op de Praatstoel 2: verhalen uit Noordoost-Friesland11130Tolsma, Reinder 
Op de Zuupmarkt dit fers8253Meerema, L. 
Op weg naar de nieuwe wereld (Johannes van der Wal)88158Hoek, J. 
Op zoek naar: Aaltje de Jong11415Driel, Lo van 
Opa Jan van der Molen uit Warfstermolen10292Vries, Fr. de 
Opgravingen in de binnenstad van Dokkum10918Hoven, Edwin 
Opheffing van ‘Buiten de Woudpoort’12322Haakma, Ijde 
Opkomst en ondergang van de cichorei88166Leegstra, O.J. 
Oprichting Stichting Fotografie Willem Kamminga71102Dekker, J. 
Oproep vrijwilligers invoer geboorte-akten496Medema, Anne 
Oproep: emigratie en kwartierstaten5431Tolsma, Reinder 
Opschudding te Ee, 171099Zwart, Douwe 
Opskuor yn Moarre, een reactie13014Gaasterland, Jan 
Opskuor yn Moarre: onderzoek naar feiten & fictie11420Scholte, Hans 
Opvallende erfstukken14030Delfstra, T.
Opvallende geneagrammen via Noordoost-Friese voorouders13812Palstra, W.D.
Opzienbarende vondst op Eckama State te Ternaard: Kozakkenplaats79109Zwart, D.A. 
Oude Borwerda syl, de81241Soepboer, P. 
Oude foto’s, collectie9622Jager, J. de 
Oude klooster-, molen en jaagpaden digitaal88150Aartsma, H. 
Oude maten en gewichten (2): het lopen8244Zijlstra, H. 
Oude maten en gewichten: een reactie (op deel 1)8243Herrema, G. 
Oude maten en gewischten (1): rinkelmantie81232Zijlstra, H. 
Oudewijvenpraat30154Medema, Anne 
Oudst bekende voorvader van:8628Vries, H. de 
Oudst gevonden voorouder van Hans Zijlstra8212Zijlstra, H. 
Oudst gevonden voorouder: Henk Kuiphof84146Kuiphof, H. 
Oudst gevonden voorouder: Johannes Luhoff8386Luhoff, J. 
Overlijden en begraven, zoektocht in archieven9139Jagersma, L. 
Overzicht genealogische gegevens32geheelAartsma, H. 
Paden, historische6612Meerema, L. 
Papierverval, de historische achtergrond1813Medema, Anne 
Parenteel – Antje Dijkstra26148Aartsma, Henk 
Parenteel – Douma515Meer – Douma, Gepke van der 
Parenteel – Sijtsma, Daniël Sytzes7166Sijtsma, Fr. 
Parenteel – Streekstra, Keimpe84134Dijkstra, J. 
Pas op, een fietser !!80175Tolsma, Reinder 
Pastorie te Waaxens 100 jaar2887Achard van Enschut, I. 
Pastorijepleats Nijewier: skiednis eigen doarp, Niawier69198Walda, J. 
Pater Mets: een vluchteling wordt herder van vluchtelingen11322Bangma, Kees 
Paulus K. Buwalda, skutter yn 1832102112Douma, D. 
Penning van Dokkum, onbekende gevonden9132Boekhorst, B. te 
Persoonsbeschrijving – Akker, Jouw van den2444Aartsma, Henk 
Persoonsbeschrijving – Bijlstra, Jillis2324Aartsma, Henk 
Persoonsbeschrijving – Houtman, Hendrikus816i.m. 
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J.51geheeldiverse auteurs 
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 1162Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 2184Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 3198Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 4206Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Kniepkoekje, Hinke65Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Laan, Wietse van der225Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Noaske, Piter55Kingma, G.A. 
Persoonsbeschrijving – Osinga, Sjoerd Wybes913Smits, Eimert 
Persoonsbeschrijving – Plantinga, Gerrit, schaatser196Aartsma, Henk 
Persoonsbeschrijving – Poes, Antje2327Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Postma,  Renze4791Aartsma, Henk 
Persoonsbeschrijving – Spier, Robert2327Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Spier, Robert, Nogmaals26165Visser, G. 
Persoonsbeschrijving – Weger, Frank de4513Weeger, G.M.J. de 
Persoonsbeschrijving – Wijnberg,  Klaas2330Aartsma, Henk 
Pettertilla, herkomst van een familienaam7423Ploeg, R.R. van der 
Pettertilla, reactie op familienaam7597Jong, J. de 
Pibo van Doma, heerschap te Veenklooster6613Postma, R.H. 
Pieter Tjepkes, VOC-avonturier/herbergier10142Zijlstra, H/Tolsma, R. 
Pijpenkoppen in Moddergat11222Wever, Gerard de 
Pilotenhulp, NOFriezen onderscheiden voor9646Smids, E. 
Plaatsengids: alle Nederlandse plaatsen93166Hoven, F. vd 
Plaatsnamen per gemeente3357Vos, O.F. 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 1: Dokkum8223Haan, P, de 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 1: Dokkum, aanvulling83120Haan, P, de 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 2: Overzicht per gemeente83122Haan, P, de 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 3: Kollumerland84166Haan, P, de 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 4: Dantumadeel85238Haan, P, de 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 5: Ferwerderadeel8644Haan, P, de 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, reactie deel 283109Mast, G. 
Plakkaat tegen landloperij, 1739713Kingma, G.A. 
Plankjes met namen 2: Het P. Schuringa-plankje11226Haan, Piet de 
Plankjes met namen: de H:L:Lijsenberg-plank [Dokkum]11126Haan, Piet de 
Ploeg, Willem van der, slikwerker9629Staal, A. 
Ponga te Marrum13724Tolsma, R.
Post komt naar Dokkum4268Wiersma, Hotse 
Posthistorie, twee eeuwen, Dokkum94234Danz. P. 
Posthoorn te Dokkum, de98169Smits, E. 
Postma, Ankje en haar nageslacht5555Postma, Kor 
Postma, Bjetje en haar nageslacht5557Postma, Kor 
Postma’s om utens5552Postma, Kor 
Postschippers Colmer tussen Ameland en Holwerd13924Staal, A.
Posttarieven97132Wiersma, H. 
Principes kosten geld, school te Ee104236Idsardi, P. 
Prins, Geert Pieters van788Plantagie, C. 
Prins, Geert Pieters van10139Pera, K. 
Prinsessen van Pruisen?2010Breemen, Tj. van 
Problemen met schoolmeester, 1: Foudgum81246Tolsma, Reinder 
Problemen met schoolmeesters, 2: Nes8258Tolsma, Reinder 
Propijn en afkoop7050Haan, P. de 
Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum60142Boomsma, F. 
Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum, deel 261161Boomsma, F. 
Quotisatiecohieren52123Postma, R.H. 
Raadsels rond de Dokkumer waagbalansen12325Dragt, Ihno 
Reactie – Begrafenis Bregje Jacobs79101Idsardi, P. 
Reactie Abe Fokkes4518Bekkema, Klaas J. 
Reacties op diaconierekeningen10623Haan, Piet de 
Recensie – De opleiding tot Chr. Onderwijzer in Friesland73196Meerema, L. 
Recensie – het doktersboek van Douwe Ales104254Zijlstra, H. 
Rechtbank – Armvoogden, Trijntje Sybes, speelbal der5428Hietkamp, H. 
Rechtbank – De één zijn brood… (Schiermonnikoog)5842Visser, G. 
Rechtbank – Ezumazijl: sta of ik schiet53156Hietkamp, H. 
Rechtbank – Gevangenisstraf beenderdelvers4926Wildeboer, D.R. 
Rechtbank – Gilde tegen reglement doodskisten56125Hietkamp, H. 
Rechtbank – Iensume ferbanning fan Taeke Jans út Anjum1715Postma, R.H. 
Rechtbank – Lourens Degelencamp, een man Gods?53174Hietkamp, H. 
Rechtbank – Mishandeling ter verbetering61205Hietkamp, H. 
Rechtbank – Mislukte moordpoging59100Meerema, Lj. 
Rechtbank – Niet bewezen kindermoord te Engwierum65194Hietkamp, H. 
Rechtbank – Postnatale depressie, verward door5432Hietkamp, H. 
Rechtbank – Rjocht is rjocht (1)4934Postma, R.H. 
Rechtbank – Rjocht is rjocht (2)5085Postma, R.H. 
Rechtbank – Rjochtsaak om in stimdragend hoarnleger yn 17631613Postma, R.H. 
Rechtbank – Rodmers brandbrief52126Hietkamp. H. 
Rechtbank – Verzet tegen bestraffing ruiters5827Hietkamp, H. 
Rechtbank – Vondeling?61207Meerema, L. 
Rechtbank – Wellustige burgemeestersvrouw ?5996Hietkamp, Han 
Register bewoners Oostdongeradeel in 185341geheelTolsma, Reinder 
Register Openbare Gebouwen81221Smits, E. 
Reinder Gerbens van Wierum84143Ploeg, C. vd 
Reis naar Amerika77223Prins, Th.D. 
Reliwiki98199Tatenhove, R. van 
Revius in Friesland915Jong, K.W. de 
Rijksarchief in Den Haag, bezoek aan het177Smits, Eimert 
Rijkstelegraafkantoor in Dokkum, 191568152  
Rijtuigen in Westdongeradeel rond 1800 (1)4922Leij, B.R. van der 
Rijtuigen in Westdongeradeel rond 1800 (2)5073Leij, B.R. van der 
Rinse & Sjoerd Ripperda, enige aanvullingen13714Veer, G. van der
Rococo uit Dokkum op Paleis Het Loo1098Hoeve, Sytse tenSneuper 109 digitaal(maart 2013)
Rohling, internet leidt snel naar Bibiana7019Keijzer, R. 
Roodbaard tuinen Pieter Lucas Roodbaard11114Jager, Jan de 
Ropta te Metslawier13518Tolsma, R.
Rosier – van Amsterdam naar NOF98153Janssen, K. 
Rosier te Dokkum68118Rosier, G. 
Rosier’s met en zonder Frans bloed48140Visser, P.F. 
Rot- & zenuwkoorts in Ternaard11826Koorn, Simon 
Rouwbrief uit 1774. Jan Rienks aan Klaas Melis11620Zijlstra, Hans 
Ryxma, boerderij te Brantgum516Tolsma, Reinder 
Sa lang as de wyn fan de wolkens waait11721Nijenhuis, Yvonne te 
Salomon Levy in de Westereen13424Halbesma, D.
Salomon Levy: Held of charlatan?13412Leij, T. van der
Saterdag, de verdwijning van de familienaam10122Bruining, M. 
Schending van een trouwbelofte?2450Tolsma, Reinder 
Schilderij van Douwe Hansma. Stal van Beslinga State te Friens10926Pera, Klaas 
Schilderijtje Wessel P. Ruwersma12417Zijlstra, Hans 
Schimmels voor de koets door Nienke van Hichtum13316Dijkstra, A.
Schipper Berend Jacobs de Groot vermist88151Groot, R. de 
Schipper Jacob Jacobs de Groot8787Groot, R. de 
Schipper Jacob Jacobs de Groot, aanvulling88156Groot, R. de 
Schoenmaker Van der Veen op de cover van “Op de Praatstoel”8798Dekker, J. 
Schoolfoto Betterwird 1905102135Admiraliteitsmuseum 
Schoolklas Broeksterwoude, 191877239Hoeksma, P. 
Schoolopziener Marten Martens84148Martens, S. 
Schoolopziener, op pad met de, omstreeks 18427441Wildeboer, D.R. 
Schoolstrijd te Engwierum,  fragment88148Olderen, H. van 
Schorten2476Schurer-de Haan, L.M. 
Siderius, it hânskrift2220Postma, R.H. 
Sigarenfabrikant Petrus Jorritsma11713Kooistra, Jan 
Sjoeks/Shooks is de naam104211Postma, K. 
Sjoerd Folkerts Rypperda 1746-1813 (deel 1)10526Zeeuw, Tine de 
Sjoerd Folkerts Rypperda 1746-1813 (deel 2)10624Zeeuw, Tine de 
Sjoerd Folkerts Rypperda, 1746-1813, deel 110526Zeeuw, T. de 
Sjoerd Jelles Boersma, in klaaiboer yn it spier13816Kuipers, D.J.
Sjuxma te Waaxens13626Tolsma, R.
Slim ûngeluk in de Peazemerlannen11327Prins, Einte 
Smederij Kiestra aan de Duvenhoek te Dokkum1338Jager, J. de
Smids, familie – Pake Swei80133Smids, F.P. 
Smits, Jan, broeikassenbedrijf5550Smits, E. 
Social media in 19e eeuws Dokkum10829Zijlstra, Hans 
Soldaat van Napoleon, de verdwenen5694Haan, P. de 
Soldaat van Napoleon, de verdwenen6248Paasman, J.A. 
Sollicitatie uit de dertiger jaren4943Tolsma, Reinder 
Speciekohieren33Tolsma, Reinder 
Speurtocht door NOF, deel 1 (Foudgum)2210Tolsma, Reinder 
Speurtocht door NOF, deel 2 (vervoer)2312Tolsma, Reinder 
Speurtocht door NOF, deel 3 (Engwierum)2460Tolsma, Reinder 
Speurtocht door NOF, deel 4 (Ee)25109Tolsma, Reinder 
Speurtocht door NOF, deel 5 (terpen)26160Tolsma, Reinder 
Speurtocht door NOF, deel 6 (kleren)2870Tolsma, Reinder 
Speurtocht door NOF, deel 7 (Aalsum)29116Tolsma, Reinder 
Speurtocht door NOF, deel 8 (Nes)30155Tolsma, Reinder 
Speurtocht door NOF, deel 9 (straten in Dokkum)3114Tolsma, Reinder 
Staatsvorm, reactie op6793Visser, P.F. 
Staatsvormen rond 18006639Haan, P. de 
Stamlijn – Douwes Isema94269Douwes Isema, J. 
Stamlijn – Elzenga315Elsenga, M. 
Stamreeks – Beckers (Netty)4028Beckers, A.J. 
Stamreeks – Broeksma497Aartsma, Henk 
Stamreeks – Dijkstra30153Dijkstra, Piet 
Stamreeks – Dijkstra, Eelke98164Dijkstra, E. 
Stamreeks – Driesum, van (1)6364Combs, H. 
Stamreeks – Driesum, van (2)64109Combs, H. 
Stamreeks – Driesum, van (3-slot)65161Combs, H. 
Stamreeks – Holthuis, Tjitske Hillechien77184Heeringa, J.S. 
Stamreeks – Holwerda, Renske39175Aartsma, Henk 
Stamreeks – Keegstra/Keekstra64117Helder, G. 
Stamreeks – Kingma65169Helder, G. 
Stamreeks – Postma4251Aartsma, Henk 
Stamreeks – Sprietsma3760Aartsma, Henk 
Stamreeks – Struiksma38131Aartsma, Henk 
Stamreeks – Velding3613Meinema, J. 
Stamreeks – Vries, Willem de4651Vries, W.W.Ch. de 
Stamreeks – Zuidema1334Tolsma, Reinder 
Stamreeks, vrouwelijke – Heeringa, Johanna69161Heeringa, J.S. 
Statenresoluties toegankelijk gemaakt610Tolsma, Reinder 
Stavorinus, het geslacht712Werff, Frans van der 
Steen uit geboortehuis Foeke Sjoerds terug in Ee1378Zwart, D.
Stembonen van Dokkum, een reactie98163Mast, G. 
Sterke Jerke. Heerke Tjerks Witteveen12418Bruining-Hoeksma, Mattie 
Stichter van Dokkum, de80155Meerema, L. 
Stichting Erfskip Terpdoarpen89222Dijkstra, A. 
Stichting Geslachten Zijlstra1826i.m. 
Stichting Oud Dockum77205onbekend 
Stichting Regionaal10150Kooistra, J. 
Stichting school te Ezumazijl9159Tolsma, Reinder 
Stichting school te Modderdagt92108Tolsma, Reinder 
Stinzenplanten op Neerijnen en de familie Van Aylva10622Bouta, Hilda 
Stoeijerijen van de schoenmakersvrouw81228Haan, P. de 
Strandingen op Engelsmanplaat99230Hillebrand, P. 
Streekarchivariaat NOF verhuist85237Jongsma, Tj. 
Streekarchivariaat, uit het jaarverslag van6758Jongsma, Tj. 
Streekarchivaris, kennismaking met de nieuwe6355Jongsma, Tj. 
Stuurman in sloot99260Haan, P. de 
Sûkerei in De Valom9662Leegstra, O.J. 
Sulveren Rinkelbel, de65198Boekhorst, B. te 
Sybrigje Harings bedankte voor lidmaatschap NH-Kerk76174Wel-Prins, A. van der 
Tede Ulbes, van Friesland naar Vriesland5573Bouma, G. 
Tegeltableau in Moddergatster visserswoning10132Hillebrand, P. 
Tegen de grens aan in Walcheren-Zeeland12220Bouta, Hilda 
Terpenvereniging & glazen broeihokken12533Arjaans, Jelle 
Terschellinger families5054Stada, K. 
Testament van Eelke Wiggers & Eelkjen Reinders12914Meindersma, Sake 
Thomas wilde zijn schoonmoeder op de kop in het bijt steken79100Haan, P. de 
Tichelwurk te Oostrum93191Meerema, L. 
Tiendaags Veldtocht, NOF-deelnemers, deel 1 – Dokkum8239Paasman, J.A. 
Tiendaagse veldtocht en Rykele Tjeerds Vriesinga6224Klokman, D. 
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 283113Paasman, J.A. 
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 384173Paasman, J.A. 
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 485216Paasman, J.A. 
Tiete Tabes, potschipper uit Wierum9288Glas, A.K. v.d. 
Tip voor onderzoek gegevens Staten Generaal84172Zijlstra, H. 
Tjaerda Rinsumageest13218Tolsma, Reinder 
Tjessens te Holwerd13016Tolsma, Reinder 
Toet-Anch-Amon11218Bouta, Hilda 
Toevalsvondsten: namen van Noordoost Friezen7432Musquetier, A. 
Tol aan het Gerben Allesverlaat98198Musquetier, A. 
Tolhuis onder Oudwoude47123Postma, R.H. 
Tolsma: “uit economische overwegingen”5580Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 11216Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 102483Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 1126173Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 122880Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 2135Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 31413Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 41710Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 51829Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 62029Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 72115Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 82234Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 92337Tolsma, Reinder 
Traktement Grietman Westdongeradeel, 175087Kingma, G.A. 
Trouwen zonder geboortebewijs73170Jong, Tj. de 
Tseard Aaltjes en dochter Christina94264Duinstra, F. 
Tsjerklik segel Aldwâld-Westergeast2314Postma, R.H. 
Tussen Kerk en Merk (Johannes Hilarides)93194Tuinen, P. van 
Twee familieportretten en een diploma11621Stol, Albert 
Twee oude portretten Hans Gasau & Elisabeth Rosier10524Bonnema, Douwe Meinderts 
Twee oude portretten, Gasau-Rosier10524Bonnema, D.M. 
Twee stereofoto’s van Dokkum12025Douma, Nico 
Tweede boek over 4H-dorpen11932Hof, Mient 
Uilsmahorn, boerderij te Holwerd410Soepboer, Pier 
Uilsmahorn, boerderij van het jaar68108Idsardi, J. 
Uit de schaduw van Bonifatius13512Meulen, A.J. van der
Uit het Admiraliteitsmuseum80178Dragt, G.I.W. 
Uit het zuiden weinig nieuws…12318Bouta, Hilda 
Uit vervlogen tijden4520Elsenga, M. 
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 177206Smits, E. F.A. zn 
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 27832Smits, E. F.A. zn 
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 37996Smits, E. F.A. zn 
Undersyk mei help fan De Sneuper 4143130Tolsma, Reinder 
Van Alvay’s in het Oost-Friese Lieroord13712Buwalda, A.
Van Ayvla-familiezilver door Andele Andeles12426Zijlstra, Hans & Robbie Dell’Aira 
Van Bergsma naar Hepburn104252Halbesma, D./Tolsma, R. 
Van der Galiën, naam uit Frankrijk of uit Fryslân?104241Halbesma, D. 
Van een burgemeester die niet van wijken wist, DAN68142Wildeboer, D.R. 
Van een pastorie, schoolhuis en bakkerij14013Tolsma, R.
Van Pfeiffer naar Pheifer, van Aschersleben naar Holwerd13716Pheifer, T.
Veenhuizen: signalement met foto11720Haan, Piet de 
Veepest van 1745/6 in Westdongeradeel89242Haan, P. de 
Veepest van 1769, gevolgen in Dantumadeel9148Halbesma, D. 
Verdwenen huizen103196Hillebrand, P. 
Vergeten schoolbesmetting in Ee uit 193313028Delfstra, Theo 
Verhalen over Opa94266Schaaper, Fr. 
Verkiezingen in 161797120Haan, P. de 
Verkiezingen in Oostdongeradeel 19317452Viersen, O. 
Verkoping zathe en landen te Nes, 189781236Dijkstra, A. 
Verlangen1054Hansma, A.Sneuper 105 digitaal(maart 2012)
Vermist: Harmen Gerbens uit Nes104237Halbesma, D. 
Verschenen – 100 jaar Volksvermaken Ternaard75114Aartsma, Henk 
Verschenen – Achter het  lijk wordt niet gesproken6649Tolsma, Reinder 
Verschenen – Caspar de Robles, de stenen man824Boersma, F. 
Verschenen – Concours Hippique Dokkum, 60 jaar75111Aartsma, Henk 
Verschenen – Dijken en Zeedijksters8666Aartsma, H. 
Verschenen – diverse genealogieën5089Tolsma, Reinder 
Verschenen – Dokkum op de penning6250Tolsma, Reinder 
Verschenen – Douma/Parenteel Jan Popes4680Tolsma, Reinder 
Verschenen – Eendenkooi “De Onrust”35177Tolsma, Reinder 
Verschenen – Eendenkooi bij de hel te Hallum8637Tolsma, Reinder 
Verschenen – Familie De Boer, Lioessens5967Boer, Kees de 
Verschenen – Fan Kafee Stuut tot IJsherberg, 100 jaar Fryske Krite69206Aartsma, H. 
Verschenen – Genealogie Crans77183Crans, A. 
Verschenen – Geschiedenis NH-kerk te Niawier, door J. Walda72155Aartsma, H. 
Verschenen – Geschiedenis van Dokkum73159Aartsma, H. 
Verschenen – Gevelstenen in Dokkum87111Aartsma, H. 
Verschenen – Het geslacht Witteveen60155Tolsma, Reinder 
Verschenen – Hoannen fan ‘e klaai77222Tolsma, reinder 
Verschenen – Huis ter Noord – beurtvaartdienst Oudwoude60154Tolsma, Reinder 
Verschenen – Hûndert jier Skoalle mei de Bibel te Ljussens7863Aartsma, H. 
Verschenen – Ie sa’t it wie mar nea wer wêze sil, W. Plantinga76172Zwart, D.A. 
Verschenen – In âld Ternaarder kapper fertelt6251Tolsma, Reinder 
Verschenen – In grazige weiden…7975Aartsma, H. 
Verschenen – It Burmaniapaad84142Tolsma, Reinder 
Verschenen – Jeugdherinneringen WO II: Kollummerzwaag81254Aartsma, H. 
Verschenen – Keu en Keuplaits op Schiermonnikoog1633Tolsma, Reinder 
Verschenen – Kollumer Oproer, dossiers van het57177Tolsma, Reinder 
Verschenen – Marten Dijkstra, 1920-19775843Tolsma, Reinder 
Verschenen – Mijn voorouders Kingma77238Tolsma, Reinder 
Verschenen – Moarmwâldster Hale6793Minnema, G. 
Verschenen – Mockema State te Ee6251Tolsma, Reinder 
Verschenen – Monografie over orgelmaker T.P. Klimstra79113Timmer, V. 
Verschenen – Nageslacht van Jelmer Roelofs en Grietje Wybes7861Jongsma, M. 
Verschenen – Schatgraven in de kerk van Ee6250Tolsma, Reinder 
Verschenen – Skiednisbylden fan Fryslân26171Tolsma, Reinder 
Verschenen – Trefwoordenlijst Genealogie8629Dumont, A. 
Verschenen – Willem Taeckes van Anjum35176Postma, R.H. 
Verschenen- Dokkumer binnenstad kadastraal vastgelegd85255Persbericht 
Verschenen- Lieve allemaal85252Zwart, D.A. 
Verschenen: “Als dat niet het doel is….”80158Meerema, L. 
Verschenen: Eendenkooi Ternaard68154Aartsma, H. 
Verschenen: Romaanse kerken in NOF83126Aartsma, H. 
Verschenen: Wenskaarten Dokkum80159Speelman, N. 
Verslag EXPO ’953349Smits, Eimert 
Verslag van een bijzondere dag10273Smits, E. 
Verwant aan: Jan Ritskes & Simke Kloosterman11622Bruining-Hoeksma, Mattie 
Verwer-schilder Wessel Pieters Ruwersma11626Zijlstra, Hans 
Vier eeuwen Kingma in de Oostergo10629Haan, Piet de 
Vier nieuwe indexen (deel 1)12126Tolsma, Reinder 
Vier nieuwe indexen deel 212226Tolsma, Reinder 
Vijfde stins van Anjum heet Doma13912Mast, G.
Vincentiusgebouw in de Koningstraat was boerderij fam. Terpstra79114Klaarbergen, J. van 
Vissersschip vergaan op Pinkegat, een aanvulling102118Bouta, H. 
Vissersschip vergaat in Pinkegat – families52115Dijkstra, A.J. 
Vlag en wapen van Kollumerland en Kollum13321Broersma, R.J.
Vlag en wapen van Kollumerzwaag en Westereen13432Broersma, R.J.
Vlasteelt in NOF903Herrema, G. 
Vlastra, ook een linnenweversnaam9281Vlastra, L. 
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (1)1248Douma, Doede & Reinder TolsmaSneuper 124 digitaal(december 2016)
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (2)12522Douma, Doede & Reinder Tolsma 
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (3)12720Douma, Doede & Reinder Tolsma 
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (4)12822Douma, Doede & Reinder Tolsma 
VOC – Jeronimus Cornelisz was een Fries, Batavia-schip, deel 268146Zijlstra, H. 
VOC – Was Jeroniumus Cornelisz een Fries?, deel 165201Zijlstra, H. 
VOC, voorouders in de ??8257Zijlstra, H 
Volkenkunde in Ludwigs fotoalbum11624Bouta, Hilda 
Volksgeloof en geneesmiddelen10156Haan, P. de 
Volksgericht Rinsumageest, 18125991Wildeboer, D.R. 
Voorouder Roel Kooistra: kooikers?99271Mast, G. 
Voorouders en kinderen van Hieke Mellema10276Kuiper, B. 
Voorstellen, even (Eerste Wereldoorlog)9667Bangma, K. 
Vraag –  Heimwee naar Friesland93161Vlaming, N. 
Vraag – Assen, Dirk Jans van99241Dijkstra, F. 
Vraag – Atse Pieters uit Wierum88161Bos, A. van der 
Vraag – Betonfabriek te Dokkum/Dantumawoude9292Kooistra, J. 
Vraag – Boltjes, Freerkje en Coenraad99241Sjoerdsma, B. 
Vraag – cichoreifabriek De Grietman bij Sybrandaburen/Dokkum9131Taekema, K. 
Vraag – Douwe Lap, Heerenveen?9292Raad, A. de 
Vraag – Elgersma, H.W.89221Elgersma, O. 
Vraag – G. de Jong-Kooistra89214Snijders, J. 
Vraag – Haaima, Aukje9783Bergema. L.J. 
Vraag – Hendrick Heeres89225Schaap-Boonstra 
Vraag – Jacob Jacobs de Groot, schipper88140Groot, R. de 
Vraag – Johannes Damstra89219Damstra, J. 
Vraag – Jong, Joukje de99265Dijkstra, F. 
Vraag – Kerkkoor Aalsum – Wetsens8621Jaarsma, P. 
Vraag – Kluften in Kollum8213Haan, P. de 
Vraag – Oostrum, foto van huis in9792Kramer, B. 
Vraag – Revius, Arnoldus en Vermees, Claaske89228Jong, K.W. de 
Vraag – Stienstra, Gerrit en Sinderen, Pietje Sipkes van93190Meems, J. 
Vraag – Terpstra, Dirkje Ypes9783Terpstra, A. 
Vraag – Toren, Willem84142Toren, M. 
Vraag – Tulp biedt aan: CDRom met artikelen93161Tulp, A. 
Vraag – volksspreekwoorden plaatsnamen89241Broek, M.A. vd 
Vraag – Wybren Ruurds Stellinga88172Stellinga, D. 
Vraag – Zijlstra, Jacobus E. en Jong, Tjalkje de9617Cressman, L. 
Vraag – Zijlstra, Mechiel9628Zijlstra, R, 
Vragen – Annigje Hendriks en Jan Ales Hetting/Gert Luitjens Koerts72132Wijk, R.J. van 
Vragen – Antje Poes68121Luierweert, L. 
Vragen – Barends(z)64108Barendsz, P.G. 
Vragen – Basteleur, Gooitzen Jelles7157Moed, B. 
Vragen – Baucke ? en Aafke Reinders, Groot Baarda47127Tolsma, Reinder 
Vragen – Beckers (Driesum)30171Tolsma, Reinder 
Vragen – Beurtschip De Stad Dockum57153Pater, K. 
Vragen – Blom, familie uit Dongeradelen57165Blom, F.H. 
Vragen – Boer, Anne Jacobs de53180Boer, Kees de 
Vragen – Boer, Hendrik Jacobs de53179Boer, Kees de 
Vragen – Boer, Justus Folkerts de53179Boer, Kees de 
Vragen – Boer, Tjibbe Hanzes de (Leeuwarden)3116Tolsma, Reinder 
Vragen – Bok56132Tolsma, Reinder 
Vragen – Bommerson, H.H., soldaat van Napoleon65200Koopal, E. 
Vragen – Bos, Freerk Sipkes van den: visserij Moddergat71103Meijer, J. 
Vragen – Buwalda’s in Dokkum47127Tolsma, Reinder 
Vragen – Claes Jansen (Ternaard)25124Tolsma, Reinder 
Vragen – Crab/Krab in Dokkum57155Vliet, H. van 
Vragen – Crab/Krab te Dokkum, reactie57169Boswijk, Wibo 
Vragen – Daniel Broedriks, 168068128Sijtsma, F. 
Vragen – De Haan, Paesens4538Tolsma, Reinder 
Vragen – De Jong te Paesens47127Tolsma, Reinder 
Vragen – De Zijl 5 te Dokkum4537Tolsma, Reinder 
Vragen – Dekema (Dokkum3785Tolsma, Reinder 
Vragen – Dekema (Dokkum)35178Tolsma, Reinder 
Vragen – Dekema, Juw Jarichs3391Tolsma, Reinder 
Vragen – Dellen, Lubbert van (Kollumerpomp)7841Smids, F.P. 
Vragen – Dijkstra (Paesens, Nes, Oosternijkerk)43136Tolsma, Reinder 
Vragen – Dijkstra, Jetze Ates (Hantumhuizen)2480Tolsma, Reinder 
Vragen – Dijkstra, Johannes57155Westerhof, T. 
Vragen – Dijkstra, Reinder Harmens59103Wasscher, R.W.B. 
Vragen – Eck, Cornelis van (Driesum)2739Tolsma, Reinder 
Vragen – Eekkerk, Hendrik Coenraads, 176068111Veenstra, H. 
Vragen – Eendenkooi Anjum4537Tolsma, Reinder 
Vragen – Eeuwe Jans, Jan Eeuwe, Oeds jans, Albert Joukes69194Kooijinga, U. 
Vragen – Egbert Jansen (Dokkum)2847Tolsma, Reinder 
Vragen – Erich, F.C.81208Erich, F.J. 
Vragen – Essen, Elisabeth van en Ds Everhardus Theodorus Wilman72132Heeling, R.A. 
Vragen – Eye Sybes7429Zijlstra, Hans 
Vragen – Foppe IJsbrands uit 1696 Rinsumageest6757Kooistra, F. 
Vragen – Fransen, Frans (Dokkum)30171Tolsma, Reinder 
Vragen – Friezen in Tiendaagse veldtocht 18317968Paasman, J.A. 
Vragen – Gerardus Sjoerds (Anjum)3390Tolsma, Reinder 
Vragen – Haakma (Holwerd)3391Tolsma, Reinder 
Vragen – Haan, Wietze de59101Vries, Doetie de 
Vragen – Hania (Wierum)43136Tolsma, Reinder 
Vragen – Hansma’s bierbrouwerij56124Tolsma, Reinder 
Vragen – Hanspoort 3 (Dokkum)35179Tolsma, Reinder 
Vragen – Hayma, Piebe Jacobs4942Tolsma, Reinder 
Vragen – Heeringa te Raard/Foudgum65208Heeringa, J. 
Vragen – Heeringa, familie (Raard)52133Tolsma, Reinder 
Vragen – Heeringa, Meint (Dokkum)52135Tolsma, Reinder 
Vragen – Heeringa’s (Dongeradelen)3641Tolsma, Reinder 
Vragen – Herman Lieuwes (Dokkum)52135Tolsma, Reinder 
Vragen – Hiemstra, Jan Cornelis56118Tolsma, Reinder 
Vragen – Hoekstra, Frans, 189669208  
Vragen – Holdinga, Jan56124Tolsma, Reinder 
Vragen – Holwerda, Pier Jacobs25124Tolsma, Reinder 
Vragen – Holwerda, Sijtze25125Tolsma, Reinder 
Vragen – Hortulanus (Dokkum)3785Tolsma, Reinder 
Vragen – Hortulanus (Dokkum)39173Tolsma, Reinder 
Vragen – Ite Andries (Viersen)5051Tolsma, Reinder 
Vragen – Jansma (Ferwerderadeel)3785Tolsma, Reinder 
Vragen – Jensma (boerderij, Holwerd)3642Tolsma, Reinder 
Vragen – Johannes Beerns, tolman te Valom56124Tolsma, Reinder 
Vragen – Jong, Jan Yedes de (Ferwerd)2480Tolsma, Reinder 
Vragen – Kamminga (Dokkum)3787Tolsma, Reinder 
Vragen – Kampstra (Ternaard)43136Tolsma, Reinder 
Vragen – Kentekensregistratie + foto’s eerste auto’s79115Wierstra, T. 
Vragen – Kerkbouwers te Holwerd, wie kent ze ??61208Herrema, G. 
Vragen – Klaver, Haaije Jans57155Westerhof, T. 
Vragen – Klimstra, Taeke Pieters75101Timmer, V.H.M. 
Vragen – Kloetstra57161Kloetstra, Reino 
Vragen – Kloosterman, Pieter Johannes (Kollumerland)3391Tolsma, Reinder 
Vragen – Koning, Willem Klases80149Koning, R. 
Vragen – Kooi, Van der (Oudkerk)30171Tolsma, Reinder 
Vragen – Kooistra, Fokke Johannes (Anjum)4044Tolsma, Reinder 
Vragen – Lammert Jans x Lysbeth Gerbens 1743 Ternaard7021Oostra, J. 
Vragen – Liudger-raam in RK-kerk te Dokkum65160Sierksma, Kl. 
Vragen – Lodeizen, Dokkum4942Tolsma, Reinder 
Vragen – Lysbeth Pieters x Bote Annes in 16647017Hauw, M. vd 
Vragen – Meekeren, Geert Rijks van (Dokkum)30171Tolsma, Reinder 
Vragen – Meekma State te Ferwert7843Kooistra, J. 
Vragen – Mellema, Sybe Jacobs7412Mellema, G. 
Vragen – Metz, Georg, brieven en foto’s van: beschikbaar71101Verhaegh, M. 
Vragen – Miedwei 5 (Brantgum)3787Tolsma, Reinder 
Vragen – Miedwei 5 (Brantgum)39174Tolsma, Reinder 
Vragen – Mullender (Dokkum)39173Tolsma, Reinder 
Vragen – Nauta, Ype (Dokkum)4295Tolsma, Reinder 
Vragen – Nauwstraat 15 (Dokkum)35179Tolsma, Reinder 
Vragen – Nauwstraat 15 te Dokkum4538Tolsma, Reinder 
Vragen – Nicolai4538Tolsma, Reinder 
Vragen – Nijenhuis (Jubbega)3391Tolsma, Reinder 
Vragen – Nolet, J.D.52135Tolsma, Reinder 
Vragen – Noordman, Halbe, aanvullingen kartierstaat6757Heeringa, J.S. 
Vragen – Obbe Bauckes (Holwerd)48170Tolsma, Reinder 
Vragen – Odinga (Goutum)38130Tolsma, Reinder 
Vragen – Odinga (Heerenveen)34135Tolsma, Reinder 
Vragen – Odinga (vervolg)4538Tolsma, Reinder 
Vragen – Oostrum , Jan Hendrik van5999Zweers, Gerrit 
Vragen – Orgelgeschiedenis gereformeerde orgels NOF79122Timmer, V. 
Vragen – Pelmulder, Jelle Jans7196Geurink, A. 
Vragen – Ploeg, Gosling Douwes van der (Hantumhuizen)2481Tolsma, Reinder 
Vragen – Ploeg, Gosling Douwes van der (Hantumhuizen)4045Tolsma, Reinder 
Vragen – Poortinga (Waaxens)48171Tolsma, Reinder 
Vragen – Poortinga, Waaxens4942Tolsma, Reinder 
Vragen – Posthumus, Cornelis Cornelis (Ternaard)34135Tolsma, Reinder 
Vragen – Postma, Regina M.80149  
Vragen – Postma, Thomas Jans (Anjum)52135Tolsma, Reinder 
Vragen – Poutsma boerderij te Wierum6388Veldhuis, K. 
Vragen – Pyter Pyters (Heeringa)38128Tolsma, Reinder 
Vragen – Raadsma (Dokkum)4045Tolsma, Reinder 
Vragen – Raap56131Tolsma, Reinder 
Vragen – Ramkema, Geertje625Wiersma, E. 
Vragen – Reis, Hendrik, schippersknecht Dokkum57161Bos, A.H. 
Vragen – Reitsma, Anne Dirks7810Hoop, w. de 
Vragen – Rijpstra, Johannes Hedzers57165Heerma, Wigger 
Vragen – rijtuigenonderzoek81201Haan, P. de 
Vragen – Roos, de (Dokkum)3390Tolsma, Reinder 
Vragen – Rozema (Dokkum)35178Tolsma, Reinder 
Vragen – Ruijsch (reaktie)35178Tolsma, Reinder 
Vragen – Ruijsch, Willem Casparus (Dokkumer Nieuwe Zijlen)25124Tolsma, Reinder 
Vragen – Schelwald (Dokkum)4294Tolsma, Reinder 
Vragen – Schmeltz (Dokum)39174Tolsma, Reinder 
Vragen – Schut, Hiltje7412Mellema, G. 
Vragen – Sigarenmakers (Dokkum)39174Tolsma, Reinder 
Vragen – Sijtsma, familie68141Sijtsma, F. 
Vragen – Sijtsma, Sijmon Daniels (Zijlstra?)73173Diverse 
Vragen – Simon Daniels (Sijtsma?)72153Zijlstra, K. 
Vragen – Sprietma, J.G.787Heerema, J. 
Vragen – Sprietsma, Antje (Dokkum)2481Tolsma, Reinder 
Vragen – Stapland (Hantumeruitburen)43136Tolsma, Reinder 
Vragen – Stationsweg 14 (Hantum)34134Tolsma, Reinder 
Vragen – Steen, Hendrik, schrijver Sibe van Aangium7995Kooi, J. van der 
Vragen – Stiemsma, Anjum4537Tolsma, Reinder 
Vragen – Streekstra, Keimpe Ouwes72129Streekstra, P.N. 
Vragen – Terpstra (Bornwird)34135Tolsma, Reinder 
Vragen – Terpstra, Taeke Wigbolts te Brantgum60141Leistra, Wietse 
Vragen – Terpstra, Yenskje Jilles5976Groot, Martin de 
Vragen – Thibault (Dokkum)25124Tolsma, Reinder 
Vragen – Tulleners, Frans5970Tulleners, Jacqueline 
Vragen – Van der Berg, Veenwoudsterwal4683Tolsma, Reinder 
Vragen – Van der Velde, Nes4539Tolsma, Reinder 
Vragen – Veehandel, café (Dokkum)4044Tolsma, Reinder 
Vragen – Venema (Ternaard)48171Tolsma, Reinder 
Vragen – Visser te Wierum4683Tolsma, Reinder 
Vragen – Visser, genealogie (Wierum)52135Tolsma, Reinder 
Vragen – Vleesmarkt 35 (Dokkum)3786Tolsma, Reinder 
Vragen – Vleesmarkt 35 (Dokkum)4045Tolsma, Reinder 
Vragen – Vries, de uit Harlingen4683Tolsma, Reinder 
Vragen – Vries, de/Jan Douwes (Harlingen)48171Tolsma, Reinder 
Vragen – Vries, Dettje Jans de5966Zweers, Gerrit 
Vragen – Vries, Jacob Tjerks de5999Zweers, Gerrit 
Vragen – Wagt, Jacob van der75113Smits, Cor 
Vragen – Wagt/Wacht, Jacob van der72150Smits, C. 
Vragen – Westra te Dokkum57161Westra, J.D. 
Vragen – Westra, Jildert73171Westra, E. 
Vragen – Wetsens, foto’s van de oude terp6388Boersma, N. 
Vragen – Wierda, Sytze Ruurds6248Kuipers, C.E. 
Vragen – Wiersma, Sjoerd Wybes69182Veenstra, B. 
Vragen – Wijnands, Hendrik Dirks6232Paasman, J.A. 
Vragen – Wilde, Jacob Jelles de, te Wierum60141Wilde, Jan de 
Vragen – Wortelhaven 6 (Dokkum)4045Tolsma, Reinder 
Vragen – Wybenga, Anders Minnes (hûs te Niawier)34134Tolsma, Reinder 
Vragen – Yntema, Tytje Johannes (Dokkum)3641Tolsma, Reinder 
Vragen – Zandstra (Dokkum)34135Tolsma, Reinder 
Vragen – Zijlstra, Geert Jochems2739Tolsma, Reinder 
Vries, Gerrit Sakes de, zoektocht naar98189Vries, F. de 
Vrije Kolonistendag: 1 november93156Schackmann 
Vrijmetselarij te Dokkum7042Meerema, L. 
Vrijwilligers FAF – oproep voor80146Visser, P.F. 
Vrijwilligersprojekt Computerinvoer huwelijksakten3497Medema, Anne 
Vroeg-christelijke ringen in Fryslân1218Postma, JohanSneuper 121 digitaal(maart 2016)
Vrouwenbrieven uit 1600-180011933Zijlstra, Hans 
Waar woonde Salomon tot aan zijn dood?13427Haan, P. de
Waarde broeder en zuster, brief van Pieter Tamsma, 18436783Tolsma, R. en Douma, D. 
Wapen & vlag van de stad Dokkum 111523Broersma, Rudolf J. 
Wapen & vlag van de stad Dokkum 211625Broersma, Rudolf J. 
Wapen & vlag van de stad Dokkum 311719Broersma, Rudolf J. 
Wapen & vlag van Kollumerland C.A. (1)13121Broersma, Rudolf J. 
Wapen & vlag van Kollumerland C.A. (2)13221Broersma, Rudolf J. 
Wapen & vlag van Oostdongeradeel (1)12021Broersma, Rudolf J. 
Wapen & Vlag van Oostdongeradeel (3)12221Broersma, Rudolf J. 
Wapen & vlag van Oostdongeradeel (deel 2)12119Broersma, Rudolf J. 
Wapen & vlag van Westdongeradeel (1)12819Broersma, Rudolf J. 
Wapen en vlag van Ameland en Schiermonnikoog13916Broersma, R.J.
Wapen van Schiermonnikoog14020Vries, H. de
Wapens en vlaggen van Dongeradeel29127Postma, R.H. 
Was vroeger alles beter – paardenmishandeling81213Haan, P. de 
Wat is genealogie?59Tjoonk, H.G.H. 
Wat is heraldiek?10519Broersma, R.J. 
Wat is heraldiek?10519Broersma, Rudolf J. 
Water uit de ware fontein12616Banga, Warner 
Waterschappen, inventarissen van5425Kooistra, D. 
Website “Oudnieuwsuithetnoorden”85232Kampen, J. 
Website en weblog ook in nieuw jasje10517Zijlstra, H. 
Website Fries erfgoed85251Persbericht 
Website Smalfilms10135Knijn, P. 
Website Zeemansleed103161Boltjes, P. 
Weesboeken van Oostdongeradeel199Tolsma, Reinder 
Weeshuis te Dokkum6632Meerema, L. 
Weeshuis, diefstal uit6798Meerema, L. 
Weeshuis: huisverkoop68155Meerema, L. 
Weesjongens in 1806, Onder de wapenen6794Meerema, L. 
Weesmeisjes, nogmaals de diefachtige7047Wildeboer, D.R. 
Wegen  en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 2 aanv.76125Tolsma, Reinder 
Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 175102Tolsma, Reinder 
Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 276153Tolsma, Reinder 
Weger, Frans Arriënszoon de4513Weeger, G.J.M. de 
Welk eenen bitteren religie-haat, Surhuisterveen104258Musquetier, A. 
Werkgroep in oprichting – Kustvisserij in de Dongeradelen76173Weger, G. de 
Werkgroepen doen verslag77182diverse 
Wevers van Ohne in Noordoost-Friesland1138Koorn, SimonSneuper 113 digitaal(maart 2014)
What’s in a name?30158Postma, R.H. 
Wibalda Sate te Metslawier, familie van2127Tolsma, Reinder 
Wiersma, John zei “lofts”5565Minnema, G. 
Wierstra bij de invoering in de BS 1811/18127012Wierstra, S. 
Wierstra in Kollumerland73164Wierstra, S. 
Wierstra in Westdongeradeel73162Wierstra, S. 
Wierum in de Franse Tijd, deel 172142Duinstra, F. 
Wierum in de Franse Tijd, deel 273185Duinstra, F. 
Wierum in de Franse Tijd, deel 37427Duinstra, Foppe 
Wierum in de Franse Tijd, deel 47589Duinstra, F. 
Wierum, in âld doarp oan see – De Nooitgedacht 181176150Duinstra, F. 
Wierum, in âld doarp oan see – De Nooitgedacht 1881, deel 277202Duinstra, F. 
Wierumer vissersgenealogieën11314Beimers, Berend 
Windscheppen op Ameland12129Roep, Jacob 
Witmonnikshuis, boerderij te Holwerd513Soepboer, Pier 
Woltring-Flierl, wie kent deze mensen7430Wüst, J.B.J. 
Wonderbaarlijke gebeurtenis te Ee, ds Vlieg89218Zwart, D.A. 
Wonderlijke dokter, de (Petrus Schelwald)4034Witteveen, A.G. 
Woning- & ‘ruimtenood’ in de gemeente Dokkum tot 19251288Zijlstra, AnnemarieSneuper 128 digitaal(december 2017)
Woningnood in 1837; Engelsmanplaat5832Tolsma, Reinder 
Worp van Peyma, het graf van77235Wel-Prins, A. vd 
Woudstra, Hendrik van Rinsumageest5566Minnema, G. 
Woudstra, P.M. lokt zijn broer naar VS5568Minnema, G. 
Wurkferbân Pleatslike Skiednis1121Tolsma, Reinder 
Wygara Sate, boerderij te Ee1625Zwart, Douwe 
Wytze Petrus de Vries12514Vries, John de 
Zand erover – begrafenisgebruiken38122Dragt, G.I.W. 
Zeebad te Ternaard, anno 19371521Smits, Eimert 
Zeeprotest89224Visser, P.F. 
Zeeprotest uit 182587110Visser, P.F. 
Zeeramp 1879: Aant Jans Post8663Zijlstra, H. 
Zeerovers gehangen bij de kettingbrug1278Dijkstra, NykleSneuper 127 digitaal(september 2017)
Zegel & wapen van de Friese Admiraliteit12714Smits, Eimert Zn. & Hans Zijlstra 
Zegenwens9666Glas, A. 
Zijlstra – Zoektocht naar verre familie10127Zijlstra, He 
Zijlstra, Geert Jochems legt een verklaring af7434Zijlstra, Hans 
Zingend en marcherend naar Breda12421Bouta, Hilda 
Zoektocht door archieven, deel 1 (burg. stand)26138Smits, Eimert 
Zoektocht door archieven, deel 10 (dubbele namen)3892Postma, R.H. 
Zoektocht door archieven, deel 11 (militairen)409Smits, Eimert 
Zoektocht door archieven, deel 2 (kerkelijke bronnen)272Postma, R.H. 
Zoektocht door archieven, deel 3 (verdere geneabronnen)2849Tolsma, Reinder 
Zoektocht door archieven, deel 4 (kadaster)2993Smits, Eimert 
Zoektocht door archieven, deel 5 (onroerend goed)3129Tolsma, Reinder 
Zoektocht door archieven, deel 6 (Vd Werff, deel 8)3371Noordhuis-Van ’t Land, F.A.W. 
Zoektocht door archieven, deel 7 (emigratie)34111Postma, R.H. 
Zoektocht door archieven, deel 8 (roerende goederen)365Tolsma, Reinder 
Zoektocht door archieven, deel 9 (rechtbanken)3748Postma, R.H. 
Zwarte Lydia12816Boersma, Jack 
 Posted by at 22:05

  One Response to “Onderwerpen Sneuper op alfabet”

 1. Reageer:

  L.s.,

  Sinds kort ben ik in het bezit van een varend monument namelijk de bakdekkruiser Veteraan. Uit aantekeningen die in in de boot heb gevonden wordt een IJ. van der Heide uit Dokkum genoemd. Mogelijk heeft hij het schip in zijn bezit gehad van 1972 tot 1999.

  Is er mogelijk binnen uw vereniging iemand die zich richt op deze jonge monumenten?

  Zo ja is u mogelijk een heer IJ . van der Heide bekend of familieleden? graag zou ik de geschiedenis van mijn boot terug herleiden.

  Eventuuel zijn foto’s van de veteraan te vinden op:

  https://www.oudeglorie.nl/schepen-pagina/fotoboek/

  Bij ‘zoeken op’ invullen Veteraan

  Bij voorbaat bedankt voor de moeite.

  Met vriendelijke groet,

  Jan Heuveling

   

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.