Onderwerpen Sneuper op alfabet

 
Onderwerp sneuper pagina Auteur
15 jaar vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum 62 6 Meerema, L.
Aalsumerpoort, afbraak in 1827 76 175 Tolsma, Reinder
Aalsumerpoort, oud huis aan de 39 150 Zwart, D.A
Aanbesteding herstel zeepalen te Anjum, 1717 7 10 Tolsma, Reinder
Aandenken aan Liudgers oorsprongsgebied? 78 42 Sierksma, Kl.
Aangeboden Statenbijbel 83 109 Weger, G. de
Aankondiging – 400 jaar Postma in beeld 59 102 Postma, Kor
Aankondiging – Annema 43 135 Meulen, B.d. van der
Aankondiging – Beam fan Belofte 60 153 Damsma, G.
Aankondiging – Begrafenisvereniging te Wierum 65 169 Vliet, H. van
Aankondiging – de oorlog een gezicht gegeven, deel 2 101 67 Postma, R.H.
Aankondiging – De Visbuurt onder Ternaard 11 18 Smits, E.
Aankondiging – Douma is de naam 43 100 Douma, D.
Aankondiging – Drie eeuwen Burdaard 85 227 Diebrink, J.
Aankondiging – Familieboek Holwerda 24 46 Holwerda, M.
Aankondiging – Familieboek Seepma’s, Ternaard 11 20 Smits, E.
Aankondiging – Familieboek Te Nijenhuis 24 48 Postma, R.H.
Aankondiging – Het geslacht Ferwerda 39 139 Velden, M. van den
Aankondiging – Het leven van kooiker Jacob Bodes 104 255 Haan, P. de
Aankondiging – Het Tolsma-Lamminga Boek 24 82 Tolsma, Reinder
Aankondiging – Holwerda; familie in Oostdongeradeel 26 170 Holwerda, M.
Aankondiging – Nageslacht Wyger Folkerts 43 135 Meulen, B.D. van der
Aankondiging – Op reis met de NOF 30 159 Aartsma, H.
Aankondiging – Parenteel Jan Popes 40 40 Postma, R.H.
Aankondiging – Pleatsen yn Dongeradiel 10 9 Tolsma, Reinder
Aankondiging – Schetsen uit historie van Ee 27 38 Tolsma, Reinder
Aankondiging – Schoorstra-boek 7 9 Smits, E.
Aankondiging- Op de Praatstoel, jubileumboek 86 5 Tolsma, Reinder
Aanleg NOF Locaal Spoorweg 42 79 Postma, S.
Aanstelling van een veldwachter anno 1889 te Ternaard 80 170 Smits, E.
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 1 78 24 Wierstra, S.
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 2 79 102 Wierstra, S.
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 3 (slot) 80 150 Wierstra, S.
Admiraliteit, de Friese 7 5 Smits, E.
Admiraliteitshuis, beschrijving van het 20 11 Dragt, G.I.W.
Admiraliteitsmuseum, de foto’s in het (inleiding) 13 29 Werff, D. van der
Admiraliteitsmuseum, expositie in (Wad’n quilts) 83 127
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 2 14 4 Werff, D. van der
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 3 15 5 Werff, D. van der
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 4 16 10 Werff, D. van der
Afkortingen en Latijnse uitdrukkingen 6 12 Smits, Eimert
Afscheid W.T. Keune 4 4 Smits, E.
Afsluiting Lauwerszee (documentatie) 37 70 Witteveen, A.G.
Afwijzing verzoek molenbouw, 1835 58 12 Tolsma, Reinder
Alberda, familiefoto’s 30 149 Aartsma, H. en Y. Hiemstra
Algemene Werkliedenvereniging Oostdongeradeel 68 136 Walda, J.
Altijd Strijdvaardig 102 111 Musquetier, A.
Altijd Strijdvaardig, weer toevoegingen 98 191 Musquetier, A.
Alzum, Geert Renzes 55 85 Douma, D.
Amelander brief, een, uit 1795 69 201 Paasman, J.A.
Amerika, brief uit 85 201 Huizenga, B.
Analyse van een schaatslijst, deel 1 84 180 Kooi, H. vd
Analyse van een schaatslijst, deel 2 85 245 Kooi, H. vd
Anjum in de Franse Tijd – militairen 11 11 Keune, W.
Anjum, bevrijding in 1813 9 11 Keune, W.
Anjum, gemeente in de Franse Tijd 10 3 Keune, W.
Anjumer pleatsen yn de 17e en 18e ieu 15 14 Postma, R.H.
Archief Geneka te Koudum, bezoek aan 35 144 Aartsma, H.
Argentinië – website over 79 83 Wierstra, T.
Argentinië, een contactadres 82 56 Ambassade
Armenzorg, burenplicht en gewoontes… 92 129 Jagersma, L.
Armhuis te Wierum, voormalig 10 5 Smits, E.
Armoede troef in de 19de eeuw 24 65 Tiesma, S.H.
Armoede, waar het toe kan leiden 25 90 Tiesma, S.H.
Armvoogdij (naar Ids Jousma) 93 201 Smits, E.
Asielzoekers 1914-1919 te Oosternijkerk (1) 47 106 Tolsma, Reinder
Asielzoekers 1914-1919 te Oosternijkerk (2) 48 154 Tolsma, Reinder
Australië, reactie uit 85 212 Postma, K.
Autobusbedrijf Iedema, Niawier 40 42 Aartsma, H.
Aylva-huis te Ternaard 14 5 Smits, Eimert
Bakkerij in de Nauwstraat 4 12 Jager, Dick de
Bakkerij te Foudgum 88 188 Dijkstra, A. en D.
Bakkers en slagers in Dokkum 102 130 Smits, E.
Bakkers in Dokkum 27 28 Broersma, J,
Bakkers van Nes 27 15 Jong, G. de
Baksteen uit Ee raakt spoor bijster 71 98 Zwart, D.A.
Bank in de NH-kerk te Buitenpost 46 68 Wildeboer, D.R.
Begrafenis twee Canadezen te Aalzum, 1945 104 248 Smits, E.
Begrafenis van Bregtje (reactie in nr. 79) 78 51 Haan, P. de
Belastingoproer te Wierum 1814 89 220 Zijlstra, H.
Belevenissen van de WL 3 88 182 Weger, G. de
Belevenissen van een beginnend timmerman 39 142 Graaf, K. de
Beminde zoon, brief uit 1831 86 38 Dragt, G.I.W.
Bericht uit Pella, 1869 55 48 Smits, E.
Beschermheiligen 42 71 Postma, R.H.
Betekenis van de cichorei voor Dantumadeel 89 236 Leegstra, O.J.
Beurtschippers en Boderijders in Friesland 23 26 Aartsma, H.
Beurtschippers van Anjum, Reglement 1732 11 22 Tolsma, Reinder
Bewoners Oude en Nieuwe Beijer te Holwerd 87 124 Haan, P. de
Bigamie? 59 56 Zijlstra, Hans
Bijland-Roersma, persoonsverwisseling 96 18 Heeringa, J.
Bijna 800 stokoude menschen… 104 261 Zijlstra, H.
Bijnamen in Dokkum 101 48 Smits, E.
Bijten in een ijsje en bijten in het ijs 93 179 Kooi, H. van der
Bijzonder teken 66 42 Haan, P. de
Biografie van de Hongaar Imre Deli 86 30 Postma, K.
Bloedverwantschapslijn naar David van der Werff 56 99 Kooij, Tj.
Blom, familie van drie schoolmeesters 31 12 Aartsma, H.
Boek publicatie, hoe moet dat? 46 75 Douma, D.
Boek, het uitgeven van een 9 4 Schoorstra, P.
Boerderij Jagtlust/Germerhuis te Hantumeruitburen 45 30 Tolsma, Reinder
Boerderij van het jaar 2003 68 107 Bouma, G.
Boerenwagens 34 124 Graaf, K. de
Bonifatius en Dokkum 74 54 Delahaye, G.M.B.
Bonifatiuskruisje voor Admiraliteitsmuseum 102 91 redactie
Bosatlas van de geschiedenis van nederland 105 29 Banga, W.B.
Boutsma, boerderij te Engwierum 10 9 Tolsma, Reinder
Bouw van de laatste Friese boerderij van Ee 80 166 Zwart, D.A.
Bouwbestek van de Katwijk 9, de Fierman Eduard, 1908 78 37 Meijer, J.
Braak, de familie 43 101 Visser, P.
Braak, Jan timmerde aan de weg bij VOC 99 245 Zijlstra, H.
Braaksma, T. P. en Groen, A.M. 75 83 Metzlar, H.
Brantgum in Westdongeradeel, deel 1 12 11 Keune, W.
Brantgum in Westdongeradeel, deel 2 13 14 Keune, W.
Brantgum, iets over de geschiedenis van de kerktoren 62 18 Sijtsma, J.
Brantgummers in 1749 63 73 Sijtsma, J.
Brief uit 1806, Van Sinderen/Van Assen 63 97 Wijngaarden C.H. van
Brouwerijen in Dokkum 82 55 Haan, P. de
Brouwers van Dokkum 20 20 Postma, R.H.
Brunia, familie, uit WD naar Amerika 55 70 Jager, D.J. de
Burenplicht in Oosternijkerk 38 115 Tolsma, Reinder
Burgerlijke Stand, de raadpleging van 3 4 Kloostra, F.
Café “De Veehandel” op de Markt te Dokkum 17 13 Smits, E.
Café “Spoorzicht” en de Osinga familie 25 113 Smits, E.
Catharina Schrader, aan de hand van 79 77 Zijlstra, H.
Centraal Bureau voor Genealogie 6 3 i.m.
Cholera in 1832 5 10 Kloostra, Bernard
Cichoreifabriek van Zwaagwesteinde 92 115 Leegstra, O.J.
Clancarty – Ierland – Oudwoude 87 116 Postma, R.H.
Collectie van Tuinen in Historisch Informatiecentrum NOF 91 64 Jongsma, Tj.
Computer – informatie GensDataPro 69 160 NGV
Computer en genealogie 12 10 Smits, Eimert
Computer en genealogie – Hazadata 14 8 i.m.
Computer en genealogie: BBS-en 21 5 Holwerda, Mente
Concentratie Scholen, deel 1: Oostdongeradeel 83 97 Tolsma, Reinder
Concentratie Scholen, deel 2: Westdongeradeel 84 188 Tolsma, Reinder
Concentratie Scholen, deel 3: slot en conclusies 85 256 Tolsma, Reinder
Conflict jagers en kooikers 1795 (1) 47 116 Mast, G.
Conflict jagers en kooikers 1795 (2) 48 165 Mast, G.
Correspondentie, een uitgebreide 55 77 Kooi, J, van der
Cultuurhistorisch centrum De Sûkerei open 87 109 Leegstra, O.J.
Curiosa, deel 1 26 169 Zwart, D.A.
Curiosa, deel 2 28 84 Zwart, D.A.
Cursus historisch-genealogisch onderzoek 56 130 Medema, A.
D.J. Kamminga en het streekmuseum 51 33 Dragt, G.I.W.
D.J. Kamminga expositie in Streekmuseum 51 40 Dragt, G.I.W.
D.J. Kamminga, bibliografie artikelen en uitgaven 51 42 Meulen, Christien van der
D.J. Kamminga, biografisch overzicht 51 6 Medema, Anne
Dakbedekkingen in NOF, oude 94 253 Haan, P. de
Dam van Berkhout (naar Ameland) 99 236 Staal, A.
Damstra, biografie van Tom 55 58 Postma, Kor
Dantumawoude onder Dokkum, 1 85 228 Halbesma, D.
Dantumawoude onder Dokkum, 2 86 51 Halbesma, D.
Dantumawoude onder Dokkum, 3 87 94 Halbesma, D.
Dantumawoude, kerkdocumenten van e.a. 96 47 Musquetier, A.
Dat gij deezen eerste briev zorgvuldig bewaart (Rosier) 102 122 Visser, P.F.
De (on)rechtvaardige rentmeester 64 142 Hietkamp, H.
De Bierma’s van Gaykema te Ternaard 85 208 Smits, E.
De BLO-koe 103 200 Haan, P. de
De Commune te Engwierum 39 146 Graaf, K. de
De eerste vermelding van een gasvondst 105 22 Inia, Tjeerd P.
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 1 102 99 Hartmans, P.
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 2 103 152 Hartmans, P.
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 3 104 224 Hartmans, P.
De Fontein te Dokkum 64 139 Meerema, L.
De heren Polle, Kerseboom en Mutsjes 85 224 Haan, P. de
De Kooplui te Dokkum (Ids Jousma) 89 215 Smits E.
De man versierd 31 25 Dragt, G.I.W.
De Meindersma’s van Ee 103 162 Meindersma, P.
De tiid fan pake en beppe 102 128 Smits, C.
De tiid fan pake en beppe – stad- en dorpsgezichten in Dongeradeel 100 geheel Tolsma, R, Jager, J. de, Douma, D.
De Vrouwe Marina 101 51 Visser, P.F.
Dedtie Ypes van Kooten, de afkomst van 98 166 Heins, L.
Diaconieboeken, reactie op cryptische omschrijvingen uit de 105 21 Haan, P. de
Diaconieboeken: cryptische omschrijvingen 104 262 Haan, P. de
Diaconierekeningen en bouwkunde: de wande 101 52 Haan, P. de
Diaconierekeningen en overlijdensdata 101 58 Haan, P. de
Diaconierekeningen en patroniemen 96 40 Haan, P. de
Dienstweigeraar uit 1816, notariële schikking 77 212 Paasman, J.A.
Dienstwoning De Douwematte te Ee, een terugblik 78 16 Visser, Simon
Digitaal delven in Fryslâns verleden via Hisgis 78 57 Mol, J.A.
Digitaliseren Fries religieuzen-archief 88 155 Aartsma, H.
Dijk, F.J. horologiemaker te Dokkum 98 174 Jager, J. de
Dijkbewaking ingesteld tussen Paesens en Nieuwe Zijlen, 1819 89 226 Zijlstra, H.
Dijkdoorbraak in 1686, een vergeten 6 16 Tolsma, Reinder
Dijkstra, L. verfde woning, 87 jaar oud 55 68 Minnema, G.
Dijkstra, Uilke Reitzes, liefdepreker 93 167 Halbesma, D.
Dijkstra, Waling – een samenvatting 69 204 Bouma, G.
Doe’t de Swastika hjir baas wie, Jan Grijpstra te Ee 20 17 Zwart, D.A.
Dokkum en de koloniën, 3, een reactie 101 55 Meulen, B.D. van der
Dokkum en de koloniën, deel 3: Douwe Petrus (van) Steenwijk 99 266 Schackmann-Tolsma
Dokkum in gevelstenen, deel 1 26 152 Smits, W.K.
Dokkum in gevelstenen, deel 2 27 21 Smits, W.K.
Dokkum in gevelstenen, deel 3 28 76 Smits, W.K.
Dokkum in gevelstenen, deel 4 30 163 Smits, W.K.
Dokkum in gevelstenen, deel 5 31 19 Smits, W.K.
Dokkum in gevelstenen, deel 6 (slot) 33 69 Smits, W.K.
Dokkum in gevelstenen, reaktie, deel 1 en 2 27 26 Smits, W.K.
Dokkum in gevelstenen, reaktie, deel 3 28 86 Smits, W.K.
Dokkum, een stadt in Oostergoo 20 26 i.m.
Dokkumer Gilden 1: Haringvisserij 63 85 Meerema, L.
Dokkumer Gilden 2 – Bierbrouwersgilde 64 134 Meerema, L.
Dokkumer Gilden 3: Grootschippersgilde 65 188 Meerema, L.
Dokkumer Gilden 3: Schoenmakersgilde 65 193 Meerema, L.
Dokkumer Gilden 4 – Glazenmakers en Ververs, slagers 66 22 Meerema, L.
Dokkumer Lokaaltje, het 96 21 Rijff, C.
Dokkumer Schutters 97 122 Haan, P. de
Dokkumer vrouwen in digitaal vrouwenlexicon 96 13 Valk, A. vd
Dokkumer Zilver 61 204 Zijlstra, H.
Dokkumers in de VOC en internetbronnen 63 81 Zijlstra, H.
Dokkumers op Schiermonnikoog 72 117 Stada, K.
Donia State, boerderij te Engwierum 13 16 Graaf, K. de
Don’t cry for me Argentina (emigratie) 37 72 Postma, R.H.
Dood bij de molen 104 269 Haan, P. de
Doodkistenfonds te Nes 70 34 Jong, G. de
Doopklappers Metslawier-Niawier incorrect 85 219 Wierstra, T.
Doopsgezinde gemeente te Holwerd 71 94 Roosma, J.
Doopsgezinde gemeente Ternaard 72 151 Roosma, J.
Doopsgezinde gemeente van Zwaagwesteinde 73 201 Roosma, J.
Doopsgezinden in Ouwesyl 74 46 Roosma, J.
Doopsgezinden, brief uit 1787 Dokkum-Amsterdam 69 196 Zijlstra, H.
Dorpsvaart Engwierum 1810 58 39 Zijlstra, Hans
Douma is de naam 46 44 Tolsma, Reinder
Douwe Zwart, afscheid van 97 71 Tolsma, Reinder
Drie van Ee: stichtingssteen uit 1613 91 44 Zwart, D.A.
Driesum ,de schijndode van 96 48 Dantuma, J.
Ds. Cramer te Hantum, onenigheid met 21 17 Smits, E.
Ds. E.J. Seegers te Morra Lioessens 47 88 Douma, D.
Duitsers in de Burgerschool 84 164 Smits, E.
Eastdongeradielsters út de Sivile Sintinsjes, diel 1 13 11 Tolsma, Reinder
Eastdongeradielsters út de Sivile Sintinsjes, diel 2 14 15 Tolsma, Reinder
Edelman, Klaver en Van der Werff 97 74 Keizer, R.
Edelman, Klaver en Van der Werff, een erratum 98 183 Keizer, R.
Ee in vogelvlucht 18 23 Zwart, Douwe
Een arbeidsovereenkomst uit 1850 104 257 Smits, E.
Een bezochte huishouding, Hennes op Ameland 102 125 Staal, A.
Een bijzondere stranding 94 260 Visser, P.F.
Een friese merklap 105 20 Bouta, H.
Een huis van Stand – De Dijk 16 te Dokkum (1) 49 14 Tolsma, Reinder
Een huis van Stand – De Dijk 16 te Dokkum (2) 50 66 Tolsma, Reinder en Aartsma, H.
Een naam is een naam, deel 6 85 260 Smits, E.
Een naam is een naam.. (3) 78 60 Smits, E.
Een naam is een naam.. (deel 10: slot) 94 270 Smits, E.
Een naam is een naam… (4) 80 190 Smits, E.
Een naam is een naam…(5) 81 251 Smits, E.
Een naam is een naam…(7) 89 266 Smits, E.
Een naam is een naam…, deel 1 75 108 Smits, Eimert
Een naam is een naam…1 (reacties) 77 230 Smits, E.
Een naam is een naam…2 77 232 Smits E.
Eendenkooi onder Bornwird 29 119 Mast, G.
Eendenkooi: Kolkhuisterkooi onder Birdaard 35 145 Mast, G.
Eendenkooi: Landb. en kooiker op de Kooiplaats, Ee 3 5 Zwart, Douwe
Eendenkooien – conflict jagers en kooikers 47 116 Mast, G.
Eendenkooien in Oudwoude 44 geheel Postma, R.H.
Eendenkooien uit Brantgum-Waaxens, verdwenen 97 93 Mast, G.
Eigendomsgeschiedenis van de WL 18 88 186 Dijkstra, IJ.
Elfstedentocht, de eerste uit 1909 4 6 Aartsma, H.
Elisabeth de Flines: Amsterdam en Dokkum 88 176 Bosman, M.
Emigraasje nei 1945, Niawier 55 83 Walda, J.
Emigratie – Afscheid van Morra 36 26 Douma, D.
Emigratie gezin Huizinga 86 13 Halbesma, D.
Emigratie naar Argentinië (1) 43 110 Postma, R.H.
Emigratie, deel 1 (bronnen) 5 6 Smits, E.
Emigratie, deel 2 (het vertrek) 6 7 Smits, E.
Emigratie, deel 3 (de eerste maanden) 7 3 Smits, E.
Emigratie, deel 4 (slot) 8 2 Smits, E.
Emigratie-nummer 55 geheel diverse
Emigratieserie – deel 1: Nederland of Amerika 16 3 Smits, E.
Emigratieserie – deel 2: oorzaak, vertrek, emigratiewet 17 2 Smits, E.
Emigratieserie – deel 3: de reis, nederzettingen, Pella 18 7 Smits, E.
Emigratieserie – deel 4: Michigan 19 12 Smits, E.
Emigratieserie – deel 5: landverdeling, eigen cultuur 20 12 Smits, E.
Emigratieserie – deel 6: de wegen, inburgering 21 8 Smits, E.
Engelse musicalheld 105 18 Hoop, Lammert de
Engwierum, Communie te, 1865 12 7 Graaf, K. de
Engwierum, de commune 39 146 Graaf, K. de
Engwierum, herberg en winkel 28 72 Graaf, K. de
Engwierum, schoolgebouwen en onderwijzers 31 17 Graaf, K. de
Engwierumer brug 29 126 Graaf, K. de
Engwierumer molen 29 125 Graaf, K. de
Engwierumer Polder, 1752 30 161 Graaf, K. de
Enquête 30 136 Tolsma, Reinder
Enquête-uitslag 53 139 Tolsma, Reinder
Er rollen twee guldens uit de brief: postwezen rond 1845 73 188 Wiersma, H.
Errata – Leistra, Berzee en Jan Crans 79 87 diverse
Europese bibliotheek uitgeverij 23 9 Tolsma, Reinder
Exportslachterij Feenstra, Dokkum, deel 1 71 81 Aartsma, H. en Tolsma, R.
Exportslachterij Feenstra, Dokkum, deel 2 72 145 Aartsma, H. en Tolsma, R.
Ezumazijl, de kalkovens van 96 51 Tolsma, Reinder
Ezumazijl, reactie ‘kalkovens’ 97 113 Koopmans,M.
Familie Sloterdijk uit Dokkum 102 120 Smits, E.
Familie van u ? Ongewenste personen Westdongeradeel 58 8 Tolsma, Reinder
Familieverhaal, een 54 22 Haan, P. de
Familiewapens in handschrift Siderius 26 132 Postma, R.H.
Familiewapens van de Wybenga’s 54 34 Postma, R.H.
Familiewapens, een en ander over 33 80 Postma, R.H.
Favoriete voorouder: Grietje Adams 68 126 Klaarbergen, J. van
Favoriete Voorouder: Sytske Ferwerda 66 20 Posthuma, E.
Feepest yn Fryslân 27 13 Zwart, D.A.
Feestcommissie Pietersbierum 49 31 Wildeboer, D.R.
Feike van der Ploeg, doopsgezind predikant enz. te Dokkum 73 166 Paasman, J.A.
Fetze Fontein te Dokkum 50 81 Dragt, G.I.W.
Firma De Gruyter en de Amsterdamse school 89 229 Zwart, D.A.
Firma Tuininga aan de Hogepol te Dokkum 87 100 Dekker, J.
Fiskershúske, aanwezige bronnen 13 8 Smits, Eimert
Fiskershúske, beschrijving van het 20 11 Dragt, G.I.W.
Foeke Sjoerds, zicht op leven en werk van 42 52 Leij, D.
Folkertsma, Bartolomeus Cornelis, HdS te Wierum 76 140 Folkersma, W.
Foppe Epkes als krijgsheld in 1787 70 27 Sijtsma, J.
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 63 77 Diverse
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 64 129 Diverse
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 65 177 Diversen
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 66 25 Diverse
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 67 76 Diverse
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 68 129 Diverse
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 69 183 Diverse
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 70 24 Diverse
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 71 77 diverse
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 72 130 Diverse
Fotopagina, beschrijving van de foto’s 73 181 Diverse
Foto’s, beschrijving van de 55 69 Diverse
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 1 72 120 Paasman, J.A.
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 2 73 174 Paasman, J.A.
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 3 74 16 Paasman, J.A.
Franse Tijd in Rinsumageest 33 59 i.m.
Fries in Amerika 11 5 Dijk, Hendrik
Fries in de finale WK (Gustavo Oberman)? 78 5 Deuzeman, D.
Friese matrozen op avontuur in VOC, 1786 99 242 Zijlstra, H.
Friezen, de 10 2 Bowring, John
Friezen, de – Ze zijn van nature goed 6 14 i.m.
Fryske Rie foar Heraldyk 27 10 Dull tot backenhangen, A.B.
Fryslân 1811 103 201 Jansen, K.
Fryslân en de nije styl 9 17 Jongma, Johan W.D.
Gabbemagasthuis en de Hoekstra’s 68 122 Hoekstra, A.
Gasrantsoen en huiswerk 53 178 i.m.
Gaykema of Bierma’s pleats te Ternaard 82 46 Smits, E.
Gaykema Sate, boerderij te Ternaard 22 22 Smits, Eimert
Gedenksteen herv. kerkgebouw Niawier 101 36 Walda, J.
Geen idioten en krankzinnigen 55 47 Smits, E.
Gegevens Argentinië 87 86 Speelman, N.W.J.
Geld, de waarde van 96 39 Haan, P. de
Gelukkig huwelijk ?  Twee keer op gemeentehuis 64 155 Paasman, J.
Genealogie – Beckers 90 73 Beckers, N.
Genealogie – Boer, De 4 6 Boer, Jan en Anneke de
Genealogie – Borduinsma, Pietje Jacobs 21 28 Heeringa, jaap
Genealogie – Borduinsma, Pietje Jacobs, deel 2 22 15 Heeringa, Jaap
Genealogie – Brouwer, Oeds Andries 54 22 Haan, P. de
Genealogie – Bury, Burrie, Van Buuren 16 41 Sijbesma, mevr.
Genealogie – Claas Sijbes Catsma/Katsma 79 69 Douma, D.
Genealogie – Douma 37 67 Douma, Doede
Genealogie – Elgersma’s, de Dongeradeelster 16 38 Heeringa, Jaap
Genealogie – Elsenga, Marten Jacobs 69 172 Elsenga, M.
Genealogie – Elsenga, Marten Jacobs, reactie op 70 46 Weger, G. de
Genealogie – Ferwerda 28 58 Velden, M. van der
Genealogie – Haaijer 35 172 Broersma-Haaijer, J.
Genealogie – Harmen Allerts 52 110 Dijkstra, A.J.
Genealogie – Heeringa (vragen over) 36 41 Tolsma, Reinder
Genealogie – Hiemstra 29 113 Postma, R.H.
Genealogie – Hoek, van der 77 186 Smits, E.
Genealogie – Holman 90 67 Westerhof, T.
Genealogie – Holtewes 90 62 Rouing, P.
Genealogie – Holwerda (1) 43 104 Bekkema, Klaas J.
Genealogie – Holwerda (2) 45 4 Bekkema, Klaas J.
Genealogie – Holwerda (3) 47 95 Bekkema, Klaas J.
Genealogie – Holwerda (3)(deel 2)) 48 132 Bekkema, Klaas J.
Genealogie – Holwerda, (4) 53 143 Bekkema, K.J.
Genealogie – Holwerda, (4) (deel 2) 54 13 Bekkema, Kl. J.
Genealogie – Holwerda, Douwe Jans 23 32 Holwerda, Mente
Genealogie – Holwerda, Jan Wigbolts 27 33 Holwerda, Mente
Genealogie – Holwerda, Sijtze 25 127 Holwerda, Mente
Genealogie – Holwerda, Sijtze Baukes 24 52 Holwerda, Mente
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 1 5 14 Werff, David van der
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 2 6 13 Werff, David van der
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 3 7 7 Werff, David van der
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 4 8 5 Werff, David van der
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 5 9 12 Werff, David van der
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 6 10 7 Werff, David van der
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 7 11 3 Werff, David van der
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 8 12 14 Werff, David van der
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 9 (slot) 13 3 Werff, David van der
Genealogie – Inia, Atso Hermanus 85 202 Inia, T.P.
Genealogie – Jacob Jans 80 147 Douma, Doede
Genealogie – Jansma (Ferwerderadeel) 37 85 Tolsma, Reinder
Genealogie – Kerkstra 11 12 Heeringa, Jaap
Genealogie – Kingma 67 61 Heeringa, J.S.
Genealogie – Klaarbergen, van 63 102 Klaarbergen, J. van
Genealogie – Kooi, Van der 11 7 Kooi, Hedzer van der
Genealogie – Leij, Van der 19 26 Leij, D.J.
Genealogie – Leistra, Suameer 77 192 Leistra, G.
Genealogie – Meekeren, Van 12 28 Werff, David van der
Genealogie – Meekeren, Van 52 105 Dijkstra. P
Genealogie – Osinga 22 25 Smits, Eimert
Genealogie – Osinga, deel 1 75 66 Smits, Eimert
Genealogie – Osinga, deel 2 76 120 Smits, E.
Genealogie – Osinga, Lammert Nammens 80 140 Smits, Eimert
Genealogie – Osinga, Lammert Nammes (2) 81 202 Smits, E.
Genealogie – Raap 12 29 Vries, U.M. de
Genealogie – Revius 37 61 Visser, P.F.
Genealogie – Schelwald 67 66 Schelwald, A.
Genealogie – Sjuk Fransen 39 136 Vries, U.M. de
Genealogie – Smids (Smits), Dongeradelen 18 17 Tilburg, Sjoerdtje van
Genealogie – Stoelman/Werksma 103 141 Haantjes, R.
Genealogie – Toornstra 23 34 Bouma, Gerrit
Genealogie – Veen, Van der 16 40 Sijbesma, mevr.
Genealogie – Veeninga 29 100 Veeninga, Gjalt
Genealogie – Veeninga (reaktie) 30 168 Tamminga, M.M.
Genealogie – Veltcamp/Veldkamp te Dokkum 52 117 Meulen, B.d. van der
Genealogie – Vries, de 8 9 Boer, Jan en Anneke de
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 1 54 18 Werff, D. van der
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 2 56 103 Werff, d. van der
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 3,4 58 13 Werff, David vd
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 4,5 59 57 Werff, D. van der
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 6 60 108 Werff, D. van der
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 1 27 42 Werff, David van der
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 2 28 68 Werff, david van der
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 3 29 111 Werff, David van der
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 4 29 112 Werff, david van der
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 5 30 138 Werff, David van der
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 6 31 10 Werff, david van der
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 7 33 50 Werff, david van der
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 8 33 52 Werff, David van der
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 9 34 100 Werff, David van der
Genealogie – Wierstra in Ferwerderadeel 71 58 Wierstra, S.
Genealogie – Wierstra in Oostdongeradeel 72 109 Wierstra, S.
Genealogie – Woud, Van der 20 5 Werff, David van der
Genealogie – Wüst, koopmansgeslacht te Dokkum 54 7 Tolsma, Reinder
Genealogie en de Mormonen 76 136 Ploeg, R.R. van der
Genealogie en Internet: klikt dat of byte dat? 70 18 Sijtsma, F.
Genealogie in Duitsland, onderzoek naar 81 201 WGOD
Genealogieën 48 141 Meerema, L.
Genealogische adviesdag te Utrecht 37 71 Aartsma, Henk
Genealogische grafschriften 79 85 Walle, H. de
Genealogyske Jierboekjes, index 34 132 Aartsma, henk
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (1) 56 119 Meerema, L.
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (2,3) 58 21 Meerema. L.
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (4,5) 59 77 Meerema, Lj.
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (6,7) 60 134 Meerema, L.
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (8,9) 61 182 Meerema, L.
Geregistreerde schepen in WED 1882-1904 79 88 Meijer, J.
Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect 104 242 Mark, A. van der
Geseur fan folmachten yn 1570 22 32 Tolsma, Reinder
Geslachtziekte 50 54 Stada, K.
Gevolgen van een vraag op onze homepage – Algra familie 66 51 Tolsma, Reinder
Gezinsblad 4 16 Heeringa, Jaap
Gezinsstaat – Fopma 14 10 Tilburg, Sjoerdtjes van
Gezinsstaat – Kooi, Hendrik van der 33 54 Postma, R.H.
Gezinsstaat – Pranger 13 10 Werff, David van der
Gibraltar, zeeslag bij, in 1607 97 127 Smits, E, Fazn
Goslings, Jan – schoolmeester te Ee 64 123 Goslings, H.
Graaf Macchetti in Dokkum ? 99 263 Westerhof, D.
Graaf Macchetti toch uit Bolsward? 101 31 diverse
Grafsteen in India, Dokkumer naam op 98 203 Pol, B. vd
Grafsteen moeder van Pieter Stuyvesant 98 165 Walle, H. de
Grafsteen zoekt nakomelingen 93 162 Haan, P. de
Grafsteen, een bijzondere plaats voor een 98 172 Walle, H. de
Grafsteen, reactie op Wytse Folckerts 94 230 Koopmans, M.O.
Grafstenen in de Grote Kerk te Dokkum 92 116 Jager, J. de
Grafstenen in NH kerk te Niawier 52 130 Walda, J.
Grafstenen in NH-kerk te Lioessens (1) 49 8 Tolsma, Reinder en Douma, D.
Grafstenen in NH-kerk te Lioessens (2) 50 59 Tolsma, Reinder en  Douma, D.
Grensgeval, onderhoud armen WED of FER, deel 1 67 89 Haan, P. de
Grensgeval, onderhoud armen WED of FER, deel 2 68 132 Haan, P. de
Grietje stal wat linnen en Klaaske kocht het op 80 156 Haan, P. de
Groene Kruis en badhuis te Dokkum 99 250 Smits, E.
Groenlandvaarders uit NOG 96 32 Weger, G. de
Groeten uit Amerika (12: M.T. Douma) 101 4 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 1: Viersen) 86 22 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 10: groep Scholte) 98 142 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 11: R. en A. Sipma) 99 209 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 2: Viersen 2) 87 74 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 3: Postma) 88 141 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 4: T.M. Beintema) 89 208 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 5: Slot en De Haan) 91 22 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 7: Sjoerd A. Sipma) 93 149 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 8: Gerrit vd Weit) 94 219 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 9a: Epke A. Roorda) 96 6 Postma, K.
Groeten uit Amerika (deel 9b: Epke A. Roorda) 97 84 Postma, K.
Groeten uit Amerika(deel 6: Ds Scholte) 92 73 Postma, K.
Groninger Westerkwartier 83 109 Zijlstra, H.
H.H. Robroch, brug- en sluiswachter Dokkumer Nieuwezijlen 92 99 Robroch, H.J.
Haaijer, mijn achternaam 70 3 Broersma-Haaijer, H.
Harke de Roos mysterie, deel 1 23 17 Heeringa, J.
Harke de Roos mysterie, deel 2 24 55 Heeringa, J.
Harke de Roos mysterie, deel 3 30 142 Heeringa, J.
Haverschmidt, J.H.: “een bijzondere oversteek” 94 262 Staal, A.
Havinga, allerlei families 96 14 Heeringa, J.
Heraldiek – religieuze afbeeldingen in de 7 14 Rühl, D.
Heraldyk, Fryske Rie foar, 40 jier 38 114 Terluin, J.C.
Herberg en brouwerij te Nes 22 28 Jong, G. de
Herberg te Wierum, een reactie 73 193 Jong, G. de
Herbergen en herbergiers te Nes 35 157 Jong, G. de
Herinneringen aan mijn jeugd, Oostdongeradeel kort na 1900 78 44 Crans, D.
Hermannus Mellema en Dokkumer Nieuwezijlen 86 56 W. Mellema
Hessel de Walle over “Friezen uit 11 eeuwen 98 196 Walle, H. de
Het mysterie van de “Maaltijd te Dokkum” verder ontrafeld 105 8 Zijlstra, H.
Het stempel van Foeke Sjoerds 103 175 Leij, D.
Hinderwetvergunningen Dokkum 1875-1917 79 116 Smits, E.
Hoe Hendrikje de Jong-vd Wiel levens redde 88 173 Karsijns, Tj.
Hondenkarren, iets over 36 30 Postma, Sjoerd
Hongaarse jongen en dhr. Veldhuis in Canada 79 86 Deuzeman, D.
Hongaarse jongen in Friesland 93 160 Deuzeman, D.
Hongaarse kinderen, reacties op 75 84 diverse
Hongaarse meisjes in NOF rond 1920 73 205 Zijlstra, H.
Hourglasstree – Klaas van der Tuin 53 158 Postma, R.H.
Houtzaagmolen Bouwlust (2) 84 156 Banga, W.
Houtzaagmolen Bouwlust/Handel en Zeevaart 83 116 Banga, Warner
Huis en herberg “De Blauwe Klok” 66 48 Vos, O.F.
Huisinga, Sybrandus en Sjoerd 94 249 Wagenaar, S.
Huisinga, Sybrandus en Sjoerd, reactie op 97 119 Wagenaar, S.
Huwelijkskaartjes, aanbod 76 134 Bouta, Hilda
Iconografisch bureau: verrassende vondsten 91 34 Zijlstra, H.
Ids Jousma over “Handel” in Dokkum 87 112 Smits, E.
In de schaduw van de meesters (orgelbouwers) 80 160 Timmer, V.
In het nieuw, weeskinderen 89 265 Bouta, H.
In memoriam: Jan de Boer 81 197 Tolsma, Reinder
In memoriam: W.T. Keune 21 4 Smits, E.
Inbraak, de 62 49 Meerema, L.
Index op De Sneuper 1987 – 1991 18 33 Tolsma, Reinder
Index op De Sneuper 1987 – 1992 22 7 Tolsma, Reinder
Index op De Sneuper 1993 – 1996 37 57 Tolsma, Reinder
Ingeboekt – Dijkstra uit Engwierum 88 203 Tolsma, Reinder
Ingeboekt – Fotoboek Metslawier 89 270 Aartsma, H.
Ingeboekt – Groeten uit Amerika 89 270 Postma, K.
Ingeboekt – In Fryske sport – It keatsen 89 270 Aartsma, H.
Ingeboekt – Kollumerland in oorlogstijd 97 134 Postma, R.H.
Ingeboekt – Kuiphof van Blija 88 203 Tolsma, Reinder
Ingeboekt – Twee boeken vol Hellinga’s 89 270 Jager, J. de
Ingeboekt – Vergeet niet dat ge vleugels hebt 89 270 Wijk, T. van
Ingeboekt – Wâldhúskes, woudboerderijtjes bijna verdwenen 98 175 Persbericht
Ingeboekt: Munnekezijl, beeld van een dorp 94 267 Postma, R.H.
Ingeboekt: Ontstaan Openbaar Vervoer NOF 94 229 Aartsma, H.
Ingwierrum en omkriten: Liudgeriden 83 69 Sierksma, Kl.
Internet – nieuws 53 141 Smits, E.
Internet, sneupen op het 54 4 Zijlstra, H.
Internet, sneupen op het (2) 56 135 Zijlstra, H.
Jagerskamp te Oostrum 78 3 LC
Jan Hut, de bende van 98 180 Pera, K.
Jan Monsma, wonderdokter uit Rinsumageest 92 94 Wildeboer, D.R.
Jan Reitses, meesterbrouwer tot Anjum 19 20 Postma, R.H.
Jehabé, nostalgisch stukje middenstand Dokkum 101 63 Smits, E.
Jellema State te Ternaard 14 9 Smits, Eimert
Jeneverbranderijen rondom Dokkum 1818 58 33 Maanen, R.H.C. van
Jeneverbranderijen rondom Dokkum 1818, deel 2 59 84 Maanen, R.H.C. van
Jeneverbranderijen rondom Dokkum,1818  (aanv.) 61 195 Maanen, R.H.C. van
Jeneverbranderijen, reacties op 61 203 Diverse
Jeneverbranderijen, reacties op 62 23 Weger, G. de
Jense Benedictus, sailor form Dokkum 66 50 Craik, D.
Jeugdherinneringen, deel 1 (spelletjes) 31 24 Broersma-Haaijer, J.
Jeugdherinneringen, deel 2 (Pieke) 33 55 Broersma-Haaijer, J.
Jeugdherinneringen, deel 3 (winkeltjes) 34 109 Broersma-Haaijer, J.
Jeugdherinneringen, deel 4 (gezellige winkeltjes) 36 28 Broersma-Haaijer, J.
Jeugdherinneringen, deel 5 (spelen in de stad) 38 100 Broersma-Haaijer, J.
Jimmer Kliuwend, tentoonstelling Kamminga 51 60 Meulen, Christien van der
Johannes Cuijk, grêfstien fan, Niawier 42 64 Walda, Jan
Johannes Hilarides 92 128 Jager, J. de
Jong, Wybren Annes de 76 142 Meijer, J.
Jonker Willem Maurits van Hanecroot 104 250 Pera, K.
Joukje’s winkeltje te Wierum 42 82 Kooi, Janny van der
Kaarten, de Huguenin-kaarten van Friesland 76 144 Versfelt, H.
Kaatsballen, Ds. te Paesens-Moddergat sneed ze stuk 13 31 Keune, W.T.
Kabbeljau, een verdwenen familienaam 87 82 Jong, K.W. de
Kadasterproject Dokkum 48 147 Smits, Eimert
Kadastrale Atlas Fryslân 1832 3 9 Vaart, Jacob van der
Kadastrale atlas van Dongeradiel 67 100 Vaart, J.P. van der
Kadastrale en Prekadastrale Atlas 11 17 Tolsma, Reinder
Kadastrale en Prekadastrale Atlas 13 30 Tolsma, Reinder
Kadastrale en Prekadastrale Atlas 21 26 Tolsma, Reinder
Kamminga, D.J. over kleding , 1943 99 254 Kamminga, D.J.
Kantklossen, een historische activiteit 92 93 Boersma, H.
Kempenaar, Anne, 25 jaar op Streekarchivariaat 54 6 Tolsma, Reinder
Kennismaking archivaris A. Medema 4 4 Medema, Anne
Kerkdocumenten van Wouterswoude, Driesum ca 91 31 Musquetier, A.
Kerkenpad, een oud 79 124 Tolsma, reinder
Keur tegen de stijkels 45 39 Tolsma, Reinder
Kind aangevallen door varken, 1778 92 121 Haan, P. de
Kind en zijn omgeving, kinderarbeid 77 218 Meerema, L.J.
Klaas D. de With: Martelaar Afscheiding 102 134 Pera, K.
Klachten over de Regio Post ? 1835 58 32 Tolsma, Reinder
Klaveriana – Alle Klaver 81 209 Wijk, T. van
Kleffens, boerderij te Raard 5 11 Kleiterp, Kl.
Klok fan ‘e Ljussemer toer 33 56 Douma, Doede
Kloosterbezit en testamenten 84 161 Bouta, H.
Kloosters in Friesland 25 100 Smits, Eimert
Kloster Ihlo, een vakantietip 97 135 Haan, P. de
Knevelarij aan het einde van de Franse Tijd 92 98 VIsser, P.F.
Koijker Jan Lubberts heeft een geschil 42 84 Mast, G.
Kollumer Oproer c.a. 33 62 Postma, R.H.
Koloniën, Dokkum en de, deel 2 98 192 Schackmann-Tolsma
Koloniën, Dokkum en de, een inleiding 97 114 Schackmann
Kooi, P.A. Bergsma at graag eenden uit de Kolkhuister kooi 75 94 Mast, G.
Kooi, van der en Kooistra van de Ternaarder Kooi 96 20 Mast, G.
Kooikers Anjumer Kolken, 1722 75 92 Mast, G.
Kozakken in NOF, 1813 98 184 Zijlstra, H.
Kranten online, veel 97 113 Persbericht
Krijgsraad Noord-Holland, 1794-1913 68 153 Visser, P.F.
Kuierpaden yn Noardeast Fryslân 79 123 Walda, J.
Kunstwegen en voetpaden in Oostdongeradeel, 3 (slot) 80 180 Tolsma, Reinder
Kustvisserij in herinnering 87 123 Duinstra, F.
Kwartierstaat – Aartsma, Henk 57 171 Aartsma, H.
Kwartierstaat – Baarsma, R.R. 83 76 Jager, J. de
Kwartierstaat – Beer, Freerk Abes de 101 16 Blom, F.H.
Kwartierstaat – Bijker, Sieds Ates 53 152 Bijker, S.A.
Kwartierstaat – Blom, Anthonij 83 88 Blom, F.H.
Kwartierstaat – Blom, Johannes 75 71 Meindersma, E.A.
Kwartierstaat – Bonga – Broeijer (gedeelte) 84 132 Smits, E.
Kwartierstaat – Boskma, Frederik 34 99 Vos, O.F.
Kwartierstaat – Brouwer, Johannes 57 178 Brouwer. I.
Kwartierstaat – Coenders  van Helpen 35 140 Meulen, B.D. van der
Kwartierstaat – Dekema, Jantje 28 60 Holwerda, Mente
Kwartierstaat – Douma, Doede 57 143 Douma, Doede
Kwartierstaat – Feenstra, Akke 25 116 Holwerda, Mente
Kwartierstaat – Ferblans Gorter, Werdina 60 115 Postma, R.H.
Kwartierstaat – Ferwerda 66 5 Bekkema, Kl. J.
Kwartierstaat – Gaasterland (aanvulling) 87 92 Gaasterland, J.C.
Kwartierstaat – Gaasterland, Aukje Klazes 86 6 Blom, F.H.
Kwartierstaat – Heerma, Wiggers 57 152 Heerma, W.
Kwartierstaat – Hiemstra, Yke 81 198 Graaf, P. de
Kwartierstaat – Hietkamp, Johannes Jan 57 181 Hietkamp, J.J.
Kwartierstaat – Hijum, Yde van 61 168 Hijum, P. van
Kwartierstaat – Hoekstra, Maaike Ikes 53 153 Bijker, S.A.
Kwartierstaat – Holman, Thecla Monica 24 62 Vos, O.F.
Kwartierstaat – Holwerda, Wytze Jelles, deel 1 38 102 Bekkema, Klaas J.
Kwartierstaat – Holwerda, Wytze Jelles, deel 2 (slot) 40 18 Bekkema, Klaas J.
Kwartierstaat – Jager, Dirk Jacob de 57 166 Jager, D. de
Kwartierstaat – Jager, Kornelis Enneüs de 23 20 Vries, G. de
Kwartierstaat – Jan Folkerts 58 44 Vries, U.M. de
Kwartierstaat – Kalsbeek 65 175 Procee, G.M
Kwartierstaat – Kamminga, Doederus Johannes 51 11 Smits, Eimert
Kwartierstaat – Kamminga, Doederus Johannes (index) 51 62 Smits, Eimert
Kwartierstaat – Kampstra, Tunske 57 140 Terpstra, P.
Kwartierstaat – Keekstra, reactie 71 65 onbekend
Kwartierstaat – Kingma (reactie) 67 60 Heeringa, J.S.
Kwartierstaat – Klaver, Kanke Alles 98 154 Keizer, R.
Kwartierstaat – Klimstra, Taeke 68 112 Bekkema, Kl. J.
Kwartierstaat – Leefsma, Benjamin 57 164 Postma, R.H.
Kwartierstaat – Leegstra, Tjitske 59 73 Bekkema, Kl. J.
Kwartierstaat – Leer, Zadok van 57 162 Postma, R.H.
Kwartierstaat – Meijer, Pieter 57 170 Terpstra, P.
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (1) 49 3 Postma, R.H.
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (2) 50 48 Postma, R.H.
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (3) 52 96 Postma, R.H.
Kwartierstaat – Odinga 65 175 Procee, G.M.
Kwartierstaat – Odinga, Lammert Jans 60 124 Smits, E.
Kwartierstaat – Ploeg, Bokke van der 26 166 Holwerda, Mente
Kwartierstaat – Ploeg, Dirk van der 63 58 PLoeg, A, vd en Soepboer, M.
Kwartierstaat – Ploeg, Lutske van der 99 218 Blom, F.H.
Kwartierstaat – Ploeg, Marten van der 58 9 Bekkema, Kl. J.
Kwartierstaat – Post, Kornelis Montes 62 9 Bekkema, K.J.
Kwartierstaat – Postma, Ronald Martijn 57 174 Postma, K.
Kwartierstaat – Prins, Theunis Doekes 76 126 Wel-Prins, A. van der
Kwartierstaat – Riemersma, N.M. 94 208 Glas, A.
Kwartierstaat – Ros, Jelske Haans 53 149 Postma, R.H.
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 1) 50 52 Meems, J.
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 2) 53 154 Meems, J.
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 3) 56 117 Meems, J.
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems (aanvullingen, 4) 59 71 Meems, J.
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 1 34 106 Meems, Jaap
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 2 35 169 Meems, Jaap
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 3 36 11 Meems, Jaap
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 4 37 64 Meems, Jaap
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 5 38 112 Meems, Jaap
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 6 39 140 Meems, Jaap
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 7 (slot) 40 15 Meems, Jaap
Kwartierstaat – Ruysch, aanvulling 66 18 Meems, J.
Kwartierstaat – Sijtsma, Freeke 82 14 Sijtsma, Fr.
Kwartierstaat – Smits, Aafke 71 75 Bekkema, Kl. J.
Kwartierstaat – Tania, Bregtje 22 27 Vos, O.F.
Kwartierstaat – Terpstra, Getruida 57 146 Terpstra, P.
Kwartierstaat – Vellema, Frans 57 156 Vellema, F.
Kwartierstaat – Viersen,  Oebele Ypes  (1) 46 54 Viersen, Oebele Ypes
Kwartierstaat – Viersen, Oebele Ypes (2) 47 98 Viersen, Oebele Ypes
Kwartierstaat – Vries, Anne de 31 22 Vries – De Jager, Griet de
Kwartierstaat – Vries, Ingrid de 93 141 Glas, A.
Kwartierstaat – Vries, Ulbe Mient de 57 158 Vries, U.M. de
Kwartierstaat – Vries, Willem Warner Charles de 57 149 Vries, W.W.Ch. de
Kwartierstaat – Wieringa, Biense Sapes 58 48 Vries, U.M.
Kwartierstaat – Wiersma, Hiltje 58 5 Bekkema, Kl. J.
Kwartierstaat – Wybenga, Anders Minnes 2 5 Heeringa, Jaap
Kwartierstaat – Wybenga, Johannes 53 160 Postma, R.H.
Kwartierstaat – Zee, Aafke Sapes van der 62 13 Bekkema, K. J.
Kwartierstaat – Zee, Antje van der 79 82 Vos, O.H.
Kwartierstaat – Zee, Antje van der (aanvulling) 82 5 Dijkstra, A.
Kwartierstaat – Zuidema, Jacob Tabe 45 22 Zuidema, J.T.
Kwartierstaat – Zwaag, Antje van der 28 65 Aartsma, henk
Kwartierstaat – Zwart, Nienke 74 6 Zwart, Nienke
Kwartierstaat – Zwart, Nienke, deel 2 75 60 Zwart, Nienke
Kwartierstaat – Zwart, Zwaantje Sjoukes 45 27 Vries, U.M. de
Kweekschool aan de Hantumerweg te Dokkum, oude chr. 70 37 Zwart, D.A.
Kweekschool Dokkum, afbraak 72 154 Zwart, D.A.
Laatste reis van de Jeune Henri, de 75 86 Leen, K.
Lager Onderwijs rond 1850, deel 1 31 36 Tiesma, S.H.
Lager Onderwijs rond 1850, deel 2 33 81 Tiesma, S.H.
Lager Onderwijs rond 1850, deel 3 34 120 Tiesma, S.H.
Lager Onderwijs rond 1850, deel 4 35 162 Tiesma, S.H.
Lager Onderwijs rond 1850, deel 5 (slot) 36 36 Tiesma, S.H.
Landbouwmuseum “De Brink” te Veenklooster 19 4 Zwart, Douwe
Landbouwmuseum “De Brink” te Veenklooster 19 16 Zwart, Douwe
Latijnse namen van beroepen 18 22 Werff, Frans van der
Ledendag te Burdaard 93 164 Talsma, H.
Ledenlijst 2 4 Tolsma, Reinder
Ledenlijst 3 8 Tolsma, Reinder
Ledenlijst 7 17 Tolsma, Reinder
Ledenlijst 12 19 Tolsma, Reinder
Ledenlijst 18 35 Tolsma, Reinder
Ledenlijst 23 5 Tolsma, Reinder
Ledenlijst 30 131 Tolsma, Reinder
Ledenlijst 40 3 Tolsma, Reinder
Ledenlijst 95 geheel Tolsma, Reinder
Leij – onze familie uit Veenwouden, deel 1 69 162 Leij, D.
Leij – onze familie uit Veenwouden, deel 2 70 4 Leij, D.
Ley, Jan Rienks van der, soldaat van Napoleon 75 76 Paasman, J.A.
Lezing – Bauke van der Pol 104 253 Pol, B. van der
Liedboek Nicolau Aengwerda, Dokkum 1757 104 245 Zijlstra, H.
Lieuwe en Saapke, van Hallum naar Zeeland 87 120 Leeuw, R. de
Linnenwevers gezocht ! 66 17 Combs, H.
Linnenwevers in NOF 90 46 Bary, G.
Liudger in Nederland 65 206 Sierksma, Kl.
Liudgerglêzen yn ‘e RK-tsjerke yn Dokkum 81 208 Sierksma, Kl.
Loggervaarders Paesens-Moddergat begin 1900 77 236 Visser, A.K.
Loodsen Oostmahorn rond 1860 83 94 Gaastra, F.
Markant Pand, Hogepol 18, recensie 71 104 Tolsma, Reinder
Mededeling – Grafzerken op graftombe.nl 79 122 Zijlstra, H.
Memoriam, In, Dick de Jager 87 72 Smits, E.
Merklap, meisje van de: Johanna Rosier 83 106 Rosier, G.
Merklappen, wetenswaardigheden over 83 110 Schurer, L.
Merkwaardige grafstenen, Bentheim 81 234 Jager, J. de
Metz, Jaap, een winterse oversteek 93 188 Staal, A.
Middeleeuws testament uit Wetsens 85 233 Bouta, H.
Middenstand in Dokkum, reactie op 66 44 Bary, E.H.
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 1 60 147 Smits, E.
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 2 61 188 Smits, E.
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 3 62 40 Smits, E.
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 4 63 89 Smits, E.
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 5 (slot) 64 146 Smits, E.
Migratie in Friesland 93 157 Meerema, L.
Mijn achternaam “Van der Kooi” 27 29 Kooi, Hedzer van der
Mijn favoriete voorouder – Henderika Heyermann 79 84 Broersma-Haaijer, J.
Mijn favoriete voorouder – Prins, Theunis Doekes 78 11 Wel-Prins, A. van der
Mijn favoriete voorouder, Gosling Hemkes Elzinga 77 198 Ploeg, RR van der
Mijn favoriete voorouder: Ds. H.J. Schregardus 74 13 Weger, Gerard de
Mijn favoriete voorouder: Grietje G. Wierstra 73 161 Klaarbergen, J. van
Mijn favoriete voorouder: Grottinga, A.F. 99 224 Bruining, M.
Mijn favoriete voorouder: Hemke G. Elzinga 75 80 Ploeg, R.R. van der
Mijn favoriete voorouder: Johan Cornelis’ 70 22 Tolsma, Reinder
Mijn favoriete voorouder: Johan Joost Schmidts 76 135 Smits, E.
Mijn favoriete voorouder: Pieter Jans de Haan 72 127 Haan, P. de
Mijn favoriete voorouder: Scherjon 92 82 Luhof, J.J.
Mijn favorite voorouder: Ytje de Boer-vd Gang 88 147 Olderen, H. van
Milicienboekje uit 1891 8 19 Smits, Eimert
Mobilisatie, Eelse Visser en de mobilisatie 1914-1918 76 162 Visser, A.K.
Mockema Stins te Ee, strijd en belegering van de 8 12 Zwart, Douwe
Moddergat, de Oere, van boerenplaats tot…… 98 176 Hillebrand, P.
Moddergat, een herberg in 97 124 Hillebrand, P.
Modern in Dokkum (dominees) 45 24 Jansen, D.
Molen “De Hoop” te Dokkum, eigenaren-molenaars 15 22 Werff, David van der
Molen “De Hoop” te Holwerd, deel 1 71 86 Tolsma, Reinder
Molen “De Hoop” te Holwerd, deel 2 72 127 Tolsma, Reinder
Molen aan de Woudvaart 81 214 Banga, W.
Molen De Rooseboom in Hantum 85 220 Banga, W.
Molen in de Holwerder Mieden, o.a. instructie 1828 69 187 Haan, P. de
Molen te Engwierum 29 125 Graaf, Klaas de
Molen te Lioessens, deel 1 37 78 Tolsma, Reinder en Douma, D.
Molen te Lioessens, deel 2 38 124 Tolsma, Reinder en Douma, D.
Molen te Lioessens, deel 3 39 163 Tolsma, Reinder en Douma, D.
Molen te Lioessens, een vondst 70 3 Tolsma, Reinder
Molen van Oosternijkerk 36 16 Tolsma, Reinder
Molen, poldermolen Hoedemakerspolder 82 36 Banga, W.
Molens – Poldermolens in Dongeradeel, reactie 69 197 Banga, W.
Monsterrollen, 1916 77 214 Meijer, J.
Mooiste huis van Dokkum ? Stationsstraat 29, Jugendstil 76 165 Zwart, D.A.
Moord op Sipke Hoekstra 96 36 Ploeg, C. vd
Mosterd’ Maaike 73 172 Jong, G. de
Museum “It Braakhok” te Ee 88 162 Zwart, D.A.
Mystiek van de waddeneilanden 80 176 Zijlstra, Hans
Naam is een naam…(deel 8) 92 135 Smits, e.
Naam is een naam….(deel 9) 93 199 Smits, e.
Naamsaanneming, het decreet uit 1811 34 129 Holwerda, mente
Nationale Militie, de loting voor de 15 7 Tolsma, Reinder
Nederl. Herv. Kerk te Ee 12 21 Zwart, Douwe
Nes was eens twee molens rijk 66 46 Tolsma, Reinder
Nes, 130 jaar op één plaats 53 169 Dijkstra, A.J.
Nes, besmettelijke ziekte in 1816 74 36 Tolsma, Reinder
Niawier, Siercksmawei 6 63 82 Walda, J.
Nieuws en vragen uit de musea 48 143 Dragt, G.I.W.
Nieuws uit oude kranten: Moddergat 1906 96 26 Hillebrand, P.
Nogmaals de eendenkooi te Waaxens 104 256 Mast, G.
Nogmaals de linnenweversfamilies, correcties 91 66 Bary, G.
Obbema Sate te Ee, het geheim van 17 25 Zwart, Douwe
Om het ware woord: Nicolaas Westendorp Boerma 73 194 Jansen, D.
Onderwerp van Onderzoek 91 21 Tolsma, Reinder
Onderwerp van Onderzoek 93 148 Tolsma, Reinder
Onderwerp van Onderzoek van de leden der Hist. Ver. NOF 95 geheel Tolsma, Reinder
Onderzoek naar handkarren op het platteland 105 25 Fleurke, E.
Onderzoekcentrum familiegeschiedenis 46 67 Vos, O.F.
Ongeschikt voor Burger-wapening, 1795-1814 85 213 Haan, P. de
Onrust en opstootjes in Dokkum e.o. rond 1893 62 33 Wildeboer, D.R.
Onverwachte bronnen uit Rotterdam 104 223 Zijlstra, H.
Oorlogspleegkinderen 86 36 Leistra, G.
Oostdongeradelers uit testamenten, deel 1 16 36 Tolsma, Reinder
Oostdongeradelers uit testamenten, deel 2 (slot) 17 9 Tolsma, Reinder
Op de Zuupmarkt dit fers 82 53 Meerema, L.
Op weg naar de nieuwe wereld (Johannes van der Wal) 88 158 Hoek, J.
Opa Jan van der Molen uit Warfstermolen 102 92 Vries, Fr. de
Opkomst en ondergang van de cichorei 88 166 Leegstra, O.J.
Oprichting Stichting Fotografie Willem Kamminga 71 102 Dekker, J.
Oproep vrijwilligers invoer geboorte-akten 49 6 Medema, Anne
Oproep: emigratie en kwartierstaten 54 31 Tolsma, Reinder
Opschudding te Ee, 1710 9 9 Zwart, Douwe
Opzienbarende vondst op Eckama State te Ternaard: Kozakkenplaats 79 109 Zwart, D.A.
Oude Borwerda syl, de 81 241 Soepboer, P.
Oude foto’s, collectie 96 22 Jager, J. de
Oude klooster-, molen en jaagpaden digitaal 88 150 Aartsma, H.
Oude maten en gewichten (2): het lopen 82 44 Zijlstra, H.
Oude maten en gewichten: een reactie (op deel 1) 82 43 Herrema, G.
Oude maten en gewischten (1): rinkelmantie 81 232 Zijlstra, H.
Oudewijvenpraat 30 154 Medema, Anne
Oudst bekende voorvader van: 86 28 Vries, H. de
Oudst gevonden voorouder van Hans Zijlstra 82 12 Zijlstra, H.
Oudst gevonden voorouder: Henk Kuiphof 84 146 Kuiphof, H.
Oudst gevonden voorouder: Johannes Luhoff 83 86 Luhoff, J.
Overlijden en begraven, zoektocht in archieven 91 39 Jagersma, L.
Overzicht genealogische gegevens 32 geheel Aartsma, H.
Paden, historische 66 12 Meerema, L.
Papierverval, de historische achtergrond 18 13 Medema, Anne
Parenteel – Antje Dijkstra 26 148 Aartsma, Henk
Parenteel – Douma 5 15 Meer – Douma, Gepke van der
Parenteel – Sijtsma, Daniël Sytzes 71 66 Sijtsma, Fr.
Parenteel – Streekstra, Keimpe 84 134 Dijkstra, J.
Pas op, een fietser !! 80 175 Tolsma, Reinder
Pastorie te Waaxens 100 jaar 28 87 Achard van Enschut, I.
Pastorijepleats Nijewier: skiednis eigen doarp, Niawier 69 198 Walda, J.
Paulus K. Buwalda, skutter yn 1832 102 112 Douma, D.
Penning van Dokkum, onbekende gevonden 91 32 Boekhorst, B. te
Persoonsbeschrijving – Akker, Jouw van den 24 44 Aartsma, Henk
Persoonsbeschrijving – Bijlstra, Jillis 23 24 Aartsma, Henk
Persoonsbeschrijving – Houtman, Hendrikus 8 16 i.m.
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J. 51 geheel diverse auteurs
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 1 16 2 Werff, David van der
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 2 18 4 Werff, David van der
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 3 19 8 Werff, David van der
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 4 20 6 Werff, David van der
Persoonsbeschrijving – Kniepkoekje, Hinke 6 5 Werff, David van der
Persoonsbeschrijving – Laan, Wietse van der 22 5 Werff, David van der
Persoonsbeschrijving – Noaske, Piter 5 5 Kingma, G.A.
Persoonsbeschrijving – Osinga, Sjoerd Wybes 9 13 Smits, Eimert
Persoonsbeschrijving – Plantinga, Gerrit, schaatser 19 6 Aartsma, Henk
Persoonsbeschrijving – Poes, Antje 23 27 Werff, David van der
Persoonsbeschrijving – Postma,  Renze 47 91 Aartsma, Henk
Persoonsbeschrijving – Spier, Robert 23 27 Werff, David van der
Persoonsbeschrijving – Spier, Robert, Nogmaals 26 165 Visser, G.
Persoonsbeschrijving – Weger, Frank de 45 13 Weeger, G.M.J. de
Persoonsbeschrijving – Wijnberg,  Klaas 23 30 Aartsma, Henk
Pettertilla, herkomst van een familienaam 74 23 Ploeg, R.R. van der
Pettertilla, reactie op familienaam 75 97 Jong, J. de
Pibo van Doma, heerschap te Veenklooster 66 13 Postma, R.H.
Pieter Tjepkes, VOC-avonturier/herbergier 101 42 Zijlstra, H/Tolsma, R.
Pilotenhulp, NOFriezen onderscheiden voor 96 46 Smids, E.
Plaatsengids: alle Nederlandse plaatsen 93 166 Hoven, F. vd
Plaatsnamen per gemeente 33 57 Vos, O.F.
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 1: Dokkum 82 23 Haan, P, de
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 1: Dokkum, aanvulling 83 120 Haan, P, de
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 2: Overzicht per gemeente 83 122 Haan, P, de
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 3: Kollumerland 84 166 Haan, P, de
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 4: Dantumadeel 85 238 Haan, P, de
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 5: Ferwerderadeel 86 44 Haan, P, de
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, reactie deel 2 83 109 Mast, G.
Plakkaat tegen landloperij, 1739 7 13 Kingma, G.A.
Ploeg, Willem van der, slikwerker 96 29 Staal, A.
Post komt naar Dokkum 42 68 Wiersma, Hotse
Posthistorie, twee eeuwen, Dokkum 94 234 Danz. P.
Posthoorn te Dokkum, de 98 169 Smits, E.
Postma, Ankje en haar nageslacht 55 55 Postma, Kor
Postma, Bjetje en haar nageslacht 55 57 Postma, Kor
Postma’s om utens 55 52 Postma, Kor
Posttarieven 97 132 Wiersma, H.
Principes kosten geld, school te Ee 104 236 Idsardi, P.
Prins, Geert Pieters van 78 8 Plantagie, C.
Prins, Geert Pieters van 101 39 Pera, K.
Prinsessen van Pruisen? 20 10 Breemen, Tj. van
Problemen met schoolmeester, 1: Foudgum 81 246 Tolsma, Reinder
Problemen met schoolmeesters, 2: Nes 82 58 Tolsma, Reinder
Propijn en afkoop 70 50 Haan, P. de
Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum 60 142 Boomsma, F.
Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum, deel 2 61 161 Boomsma, F.
Quotisatiecohieren 52 123 Postma, R.H.
Reactie – Begrafenis Bregje Jacobs 79 101 Idsardi, P.
Reactie Abe Fokkes 45 18 Bekkema, Klaas J.
Recensie – De opleiding tot Chr. Onderwijzer in Friesland 73 196 Meerema, L.
Recensie – het doktersboek van Douwe Ales 104 254 Zijlstra, H.
Rechtbank – Armvoogden, Trijntje Sybes, speelbal der 54 28 Hietkamp, H.
Rechtbank – De één zijn brood… (Schiermonnikoog) 58 42 Visser, G.
Rechtbank – Ezumazijl: sta of ik schiet 53 156 Hietkamp, H.
Rechtbank – Gevangenisstraf beenderdelvers 49 26 Wildeboer, D.R.
Rechtbank – Gilde tegen reglement doodskisten 56 125 Hietkamp, H.
Rechtbank – Iensume ferbanning fan Taeke Jans út Anjum 17 15 Postma, R.H.
Rechtbank – Lourens Degelencamp, een man Gods? 53 174 Hietkamp, H.
Rechtbank – Mishandeling ter verbetering 61 205 Hietkamp, H.
Rechtbank – Mislukte moordpoging 59 100 Meerema, Lj.
Rechtbank – Niet bewezen kindermoord te Engwierum 65 194 Hietkamp, H.
Rechtbank – Postnatale depressie, verward door 54 32 Hietkamp, H.
Rechtbank – Rjocht is rjocht (1) 49 34 Postma, R.H.
Rechtbank – Rjocht is rjocht (2) 50 85 Postma, R.H.
Rechtbank – Rjochtsaak om in stimdragend hoarnleger yn 1763 16 13 Postma, R.H.
Rechtbank – Rodmers brandbrief 52 126 Hietkamp. H.
Rechtbank – Verzet tegen bestraffing ruiters 58 27 Hietkamp, H.
Rechtbank – Vondeling? 61 207 Meerema, L.
Rechtbank – Wellustige burgemeestersvrouw ? 59 96 Hietkamp, Han
Register bewoners Oostdongeradeel in 1853 41 geheel Tolsma, Reinder
Register Openbare Gebouwen 81 221 Smits, E.
Reinder Gerbens van Wierum 84 143 Ploeg, C. vd
Reis naar Amerika 77 223 Prins, Th.D.
Reliwiki 98 199 Tatenhove, R. van
Revius in Friesland 91 5 Jong, K.W. de
Rijksarchief in Den Haag, bezoek aan het 17 7 Smits, Eimert
Rijkstelegraafkantoor in Dokkum, 1915 68 152
Rijtuigen in Westdongeradeel rond 1800 (1) 49 22 Leij, B.R. van der
Rijtuigen in Westdongeradeel rond 1800 (2) 50 73 Leij, B.R. van der
Rohling, internet leidt snel naar Bibiana 70 19 Keijzer, R.
Rosier – van Amsterdam naar NOF 98 153 Janssen, K.
Rosier te Dokkum 68 118 Rosier, G.
Rosier’s met en zonder Frans bloed 48 140 Visser, P.F.
Ryxma, boerderij te Brantgum 5 16 Tolsma, Reinder
Saterdag, de verdwijning van de familienaam 101 22 Bruining, M.
Schending van een trouwbelofte? 24 50 Tolsma, Reinder
Schipper Berend Jacobs de Groot vermist 88 151 Groot, R. de
Schipper Jacob Jacobs de Groot 87 87 Groot, R. de
Schipper Jacob Jacobs de Groot, aanvulling 88 156 Groot, R. de
Schoenmaker Van der Veen op de cover van “Op de Praatstoel” 87 98 Dekker, J.
Schoolfoto Betterwird 1905 102 135 Admiraliteitsmuseum
Schoolklas Broeksterwoude, 1918 77 239 Hoeksma, P.
Schoolopziener Marten Martens 84 148 Martens, S.
Schoolopziener, op pad met de, omstreeks 1842 74 41 Wildeboer, D.R.
Schoolstrijd te Engwierum,  fragment 88 148 Olderen, H. van
Schorten 24 76 Schurer-de Haan, L.M.
Siderius, it hânskrift 22 20 Postma, R.H.
Sjoeks/Shooks is de naam 104 211 Postma, K.
Sjoerd Folkerts Rypperda, 1746-1813, deel 1 105 26 Zeeuw, T. de
Smids, familie – Pake Swei 80 133 Smids, F.P.
Smits, Jan, broeikassenbedrijf 55 50 Smits, E.
Soldaat van Napoleon, de verdwenen 56 94 Haan, P. de
Soldaat van Napoleon, de verdwenen 62 48 Paasman, J.A.
Sollicitatie uit de dertiger jaren 49 43 Tolsma, Reinder
Speciekohieren 3 3 Tolsma, Reinder
Speurtocht door NOF, deel 1 (Foudgum) 22 10 Tolsma, Reinder
Speurtocht door NOF, deel 2 (vervoer) 23 12 Tolsma, Reinder
Speurtocht door NOF, deel 3 (Engwierum) 24 60 Tolsma, Reinder
Speurtocht door NOF, deel 4 (Ee) 25 109 Tolsma, Reinder
Speurtocht door NOF, deel 5 (terpen) 26 160 Tolsma, Reinder
Speurtocht door NOF, deel 6 (kleren) 28 70 Tolsma, Reinder
Speurtocht door NOF, deel 7 (Aalsum) 29 116 Tolsma, Reinder
Speurtocht door NOF, deel 8 (Nes) 30 155 Tolsma, Reinder
Speurtocht door NOF, deel 9 (straten in Dokkum) 31 14 Tolsma, Reinder
Staatsvorm, reactie op 67 93 Visser, P.F.
Staatsvormen rond 1800 66 39 Haan, P. de
Stamlijn – Douwes Isema 94 269 Douwes Isema, J.
Stamlijn – Elzenga 31 5 Elsenga, M.
Stamreeks – Beckers (Netty) 40 28 Beckers, A.J.
Stamreeks – Broeksma 49 7 Aartsma, Henk
Stamreeks – Dijkstra 30 153 Dijkstra, Piet
Stamreeks – Dijkstra, Eelke 98 164 Dijkstra, E.
Stamreeks – Driesum, van (1) 63 64 Combs, H.
Stamreeks – Driesum, van (2) 64 109 Combs, H.
Stamreeks – Driesum, van (3-slot) 65 161 Combs, H.
Stamreeks – Holthuis, Tjitske Hillechien 77 184 Heeringa, J.S.
Stamreeks – Holwerda, Renske 39 175 Aartsma, Henk
Stamreeks – Keegstra/Keekstra 64 117 Helder, G.
Stamreeks – Kingma 65 169 Helder, G.
Stamreeks – Postma 42 51 Aartsma, Henk
Stamreeks – Sprietsma 37 60 Aartsma, Henk
Stamreeks – Struiksma 38 131 Aartsma, Henk
Stamreeks – Velding 36 13 Meinema, J.
Stamreeks – Vries, Willem de 46 51 Vries, W.W.Ch. de
Stamreeks – Zuidema 13 34 Tolsma, Reinder
Stamreeks, vrouwelijke – Heeringa, Johanna 69 161 Heeringa, J.S.
Statenresoluties toegankelijk gemaakt 6 10 Tolsma, Reinder
Stavorinus, het geslacht 7 12 Werff, Frans van der
Stembonen van Dokkum, een reactie 98 163 Mast, G.
Stichter van Dokkum, de 80 155 Meerema, L.
Stichting Erfskip Terpdoarpen 89 222 Dijkstra, A.
Stichting Geslachten Zijlstra 18 26 i.m.
Stichting Oud Dockum 77 205 onbekend
Stichting Regionaal 101 50 Kooistra, J.
Stichting school te Ezumazijl 91 59 Tolsma, Reinder
Stichting school te Modderdagt 92 108 Tolsma, Reinder
Stoeijerijen van de schoenmakersvrouw 81 228 Haan, P. de
Strandingen op Engelsmanplaat 99 230 Hillebrand, P.
Streekarchivariaat NOF verhuist 85 237 Jongsma, Tj.
Streekarchivariaat, uit het jaarverslag van 67 58 Jongsma, Tj.
Streekarchivaris, kennismaking met de nieuwe 63 55 Jongsma, Tj.
Stuurman in sloot 99 260 Haan, P. de
Sûkerei in De Valom 96 62 Leegstra, O.J.
Sulveren Rinkelbel, de 65 198 Boekhorst, B. te
Sybrigje Harings bedankte voor lidmaatschap NH-Kerk 76 174 Wel-Prins, A. van der
Tede Ulbes, van Friesland naar Vriesland 55 73 Bouma, G.
Tegeltableau in Moddergatster visserswoning 101 32 Hillebrand, P.
Terschellinger families 50 54 Stada, K.
Thomas wilde zijn schoonmoeder op de kop in het bijt steken 79 100 Haan, P. de
Tichelwurk te Oostrum 93 191 Meerema, L.
Tiendaags Veldtocht, NOF-deelnemers, deel 1 – Dokkum 82 39 Paasman, J.A.
Tiendaagse veldtocht en Rykele Tjeerds Vriesinga 62 24 Klokman, D.
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 2 83 113 Paasman, J.A.
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 3 84 173 Paasman, J.A.
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 4 85 216 Paasman, J.A.
Tiete Tabes, potschipper uit Wierum 92 88 Glas, A.K. v.d.
Tip voor onderzoek gegevens Staten Generaal 84 172 Zijlstra, H.
Toevalsvondsten: namen van Noordoost Friezen 74 32 Musquetier, A.
Tol aan het Gerben Allesverlaat 98 198 Musquetier, A.
Tolhuis onder Oudwoude 47 123 Postma, R.H.
Tolsma: “uit economische overwegingen” 55 80 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 1 12 16 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 10 24 83 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 11 26 173 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 12 28 80 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 2 13 5 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 3 14 13 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 4 17 10 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 5 18 29 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 6 20 29 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 7 21 15 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 8 22 34 Tolsma, Reinder
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 9 23 37 Tolsma, Reinder
Traktement Grietman Westdongeradeel, 1750 8 7 Kingma, G.A.
Trouwen zonder geboortebewijs 73 170 Jong, Tj. de
Tseard Aaltjes en dochter Christina 94 264 Duinstra, F.
Tsjerklik segel Aldwâld-Westergeast 23 14 Postma, R.H.
Tussen Kerk en Merk (Johannes Hilarides) 93 194 Tuinen, P. van
Twee oude portretten, Gasau-Rosier 105 24 Bonnema, D.M.
Uilsmahorn, boerderij te Holwerd 4 10 Soepboer, Pier
Uilsmahorn, boerderij van het jaar 68 108 Idsardi, J.
Uit het Admiraliteitsmuseum 80 178 Dragt, G.I.W.
Uit vervlogen tijden 45 20 Elsenga, M.
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 1 77 206 Smits, E. F.A. zn
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 2 78 32 Smits, E. F.A. zn
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 3 79 96 Smits, E. F.A. zn
Undersyk mei help fan De Sneuper 41 43 130 Tolsma, Reinder
Van Bergsma naar Hepburn 104 252 Halbesma, D./Tolsma, R.
Van der Galiën, naam uit Frankrijk of uit Fryslân? 104 241 Halbesma, D.
Van een burgemeester die niet van wijken wist, DAN 68 142 Wildeboer, D.R.
Veepest van 1745/6 in Westdongeradeel 89 242 Haan, P. de
Veepest van 1769, gevolgen in Dantumadeel 91 48 Halbesma, D.
Verdwenen huizen 103 196 Hillebrand, P.
Verhalen over Opa 94 266 Schaaper, Fr.
Verkiezingen in 1617 97 120 Haan, P. de
Verkiezingen in Oostdongeradeel 1931 74 52 Viersen, O.
Verkoping zathe en landen te Nes, 1897 81 236 Dijkstra, A.
Verlangen 105 4 Hansma, A.
Vermist: Harmen Gerbens uit Nes 104 237 Halbesma, D.
Verschenen – 100 jaar Volksvermaken Ternaard 75 114 Aartsma, Henk
Verschenen – Achter het  lijk wordt niet gesproken 66 49 Tolsma, Reinder
Verschenen – Caspar de Robles, de stenen man 82 4 Boersma, F.
Verschenen – Concours Hippique Dokkum, 60 jaar 75 111 Aartsma, Henk
Verschenen – Dijken en Zeedijksters 86 66 Aartsma, H.
Verschenen – diverse genealogieën 50 89 Tolsma, Reinder
Verschenen – Dokkum op de penning 62 50 Tolsma, Reinder
Verschenen – Douma/Parenteel Jan Popes 46 80 Tolsma, Reinder
Verschenen – Eendenkooi “De Onrust” 35 177 Tolsma, Reinder
Verschenen – Eendenkooi bij de hel te Hallum 86 37 Tolsma, Reinder
Verschenen – Familie De Boer, Lioessens 59 67 Boer, Kees de
Verschenen – Fan Kafee Stuut tot IJsherberg, 100 jaar Fryske Krite 69 206 Aartsma, H.
Verschenen – Genealogie Crans 77 183 Crans, A.
Verschenen – Geschiedenis NH-kerk te Niawier, door J. Walda 72 155 Aartsma, H.
Verschenen – Geschiedenis van Dokkum 73 159 Aartsma, H.
Verschenen – Gevelstenen in Dokkum 87 111 Aartsma, H.
Verschenen – Het geslacht Witteveen 60 155 Tolsma, Reinder
Verschenen – Hoannen fan ‘e klaai 77 222 Tolsma, reinder
Verschenen – Huis ter Noord – beurtvaartdienst Oudwoude 60 154 Tolsma, Reinder
Verschenen – Hûndert jier Skoalle mei de Bibel te Ljussens 78 63 Aartsma, H.
Verschenen – Ie sa’t it wie mar nea wer wêze sil, W. Plantinga 76 172 Zwart, D.A.
Verschenen – In âld Ternaarder kapper fertelt 62 51 Tolsma, Reinder
Verschenen – In grazige weiden… 79 75 Aartsma, H.
Verschenen – It Burmaniapaad 84 142 Tolsma, Reinder
Verschenen – Jeugdherinneringen WO II: Kollummerzwaag 81 254 Aartsma, H.
Verschenen – Keu en Keuplaits op Schiermonnikoog 16 33 Tolsma, Reinder
Verschenen – Kollumer Oproer, dossiers van het 57 177 Tolsma, Reinder
Verschenen – Marten Dijkstra, 1920-1977 58 43 Tolsma, Reinder
Verschenen – Mijn voorouders Kingma 77 238 Tolsma, Reinder
Verschenen – Moarmwâldster Hale 67 93 Minnema, G.
Verschenen – Mockema State te Ee 62 51 Tolsma, Reinder
Verschenen – Monografie over orgelmaker T.P. Klimstra 79 113 Timmer, V.
Verschenen – Nageslacht van Jelmer Roelofs en Grietje Wybes 78 61 Jongsma, M.
Verschenen – Schatgraven in de kerk van Ee 62 50 Tolsma, Reinder
Verschenen – Skiednisbylden fan Fryslân 26 171 Tolsma, Reinder
Verschenen – Trefwoordenlijst Genealogie 86 29 Dumont, A.
Verschenen – Willem Taeckes van Anjum 35 176 Postma, R.H.
Verschenen- Dokkumer binnenstad kadastraal vastgelegd 85 255 Persbericht
Verschenen- Lieve allemaal 85 252 Zwart, D.A.
Verschenen: “Als dat niet het doel is….” 80 158 Meerema, L.
Verschenen: Eendenkooi Ternaard 68 154 Aartsma, H.
Verschenen: Romaanse kerken in NOF 83 126 Aartsma, H.
Verschenen: Wenskaarten Dokkum 80 159 Speelman, N.
Verslag EXPO ’95 33 49 Smits, Eimert
Verslag van een bijzondere dag 102 73 Smits, E.
Vincentiusgebouw in de Koningstraat was boerderij fam. Terpstra 79 114 Klaarbergen, J. van
Vissersschip vergaan op Pinkegat, een aanvulling 102 118 Bouta, H.
Vissersschip vergaat in Pinkegat – families 52 115 Dijkstra, A.J.
Vlasteelt in NOF 90 3 Herrema, G.
Vlastra, ook een linnenweversnaam 92 81 Vlastra, L.
VOC – Jeronimus Cornelisz was een Fries, Batavia-schip, deel 2 68 146 Zijlstra, H.
VOC – Was Jeroniumus Cornelisz een Fries?, deel 1 65 201 Zijlstra, H.
VOC, voorouders in de ?? 82 57 Zijlstra, H
Volksgeloof en geneesmiddelen 101 56 Haan, P. de
Volksgericht Rinsumageest, 1812 59 91 Wildeboer, D.R.
Voorouder Roel Kooistra: kooikers? 99 271 Mast, G.
Voorouders en kinderen van Hieke Mellema 102 76 Kuiper, B.
Voorstellen, even (Eerste Wereldoorlog) 96 67 Bangma, K.
Vraag –  Heimwee naar Friesland 93 161 Vlaming, N.
Vraag – Assen, Dirk Jans van 99 241 Dijkstra, F.
Vraag – Atse Pieters uit Wierum 88 161 Bos, A. van der
Vraag – Betonfabriek te Dokkum/Dantumawoude 92 92 Kooistra, J.
Vraag – Boltjes, Freerkje en Coenraad 99 241 Sjoerdsma, B.
Vraag – cichoreifabriek De Grietman bij Sybrandaburen/Dokkum 91 31 Taekema, K.
Vraag – Douwe Lap, Heerenveen? 92 92 Raad, A. de
Vraag – Elgersma, H.W. 89 221 Elgersma, O.
Vraag – G. de Jong-Kooistra 89 214 Snijders, J.
Vraag – Haaima, Aukje 97 83 Bergema. L.J.
Vraag – Hendrick Heeres 89 225 Schaap-Boonstra
Vraag – Jacob Jacobs de Groot, schipper 88 140 Groot, R. de
Vraag – Johannes Damstra 89 219 Damstra, J.
Vraag – Jong, Joukje de 99 265 Dijkstra, F.
Vraag – Kerkkoor Aalsum – Wetsens 86 21 Jaarsma, P.
Vraag – Kluften in Kollum 82 13 Haan, P. de
Vraag – Oostrum, foto van huis in 97 92 Kramer, B.
Vraag – Revius, Arnoldus en Vermees, Claaske 89 228 Jong, K.W. de
Vraag – Stienstra, Gerrit en Sinderen, Pietje Sipkes van 93 190 Meems, J.
Vraag – Terpstra, Dirkje Ypes 97 83 Terpstra, A.
Vraag – Toren, Willem 84 142 Toren, M.
Vraag – Tulp biedt aan: CDRom met artikelen 93 161 Tulp, A.
Vraag – volksspreekwoorden plaatsnamen 89 241 Broek, M.A. vd
Vraag – Wybren Ruurds Stellinga 88 172 Stellinga, D.
Vraag – Zijlstra, Jacobus E. en Jong, Tjalkje de 96 17 Cressman, L.
Vraag – Zijlstra, Mechiel 96 28 Zijlstra, R,
Vragen – Annigje Hendriks en Jan Ales Hetting/Gert Luitjens Koerts 72 132 Wijk, R.J. van
Vragen – Antje Poes 68 121 Luierweert, L.
Vragen – Barends(z) 64 108 Barendsz, P.G.
Vragen – Basteleur, Gooitzen Jelles 71 57 Moed, B.
Vragen – Baucke ? en Aafke Reinders, Groot Baarda 47 127 Tolsma, Reinder
Vragen – Beckers (Driesum) 30 171 Tolsma, Reinder
Vragen – Beurtschip De Stad Dockum 57 153 Pater, K.
Vragen – Blom, familie uit Dongeradelen 57 165 Blom, F.H.
Vragen – Boer, Anne Jacobs de 53 180 Boer, Kees de
Vragen – Boer, Hendrik Jacobs de 53 179 Boer, Kees de
Vragen – Boer, Justus Folkerts de 53 179 Boer, Kees de
Vragen – Boer, Tjibbe Hanzes de (Leeuwarden) 31 16 Tolsma, Reinder
Vragen – Bok 56 132 Tolsma, Reinder
Vragen – Bommerson, H.H., soldaat van Napoleon 65 200 Koopal, E.
Vragen – Bos, Freerk Sipkes van den: visserij Moddergat 71 103 Meijer, J.
Vragen – Buwalda’s in Dokkum 47 127 Tolsma, Reinder
Vragen – Claes Jansen (Ternaard) 25 124 Tolsma, Reinder
Vragen – Crab/Krab in Dokkum 57 155 Vliet, H. van
Vragen – Crab/Krab te Dokkum, reactie 57 169 Boswijk, Wibo
Vragen – Daniel Broedriks, 1680 68 128 Sijtsma, F.
Vragen – De Haan, Paesens 45 38 Tolsma, Reinder
Vragen – De Jong te Paesens 47 127 Tolsma, Reinder
Vragen – De Zijl 5 te Dokkum 45 37 Tolsma, Reinder
Vragen – Dekema (Dokkum 37 85 Tolsma, Reinder
Vragen – Dekema (Dokkum) 35 178 Tolsma, Reinder
Vragen – Dekema, Juw Jarichs 33 91 Tolsma, Reinder
Vragen – Dellen, Lubbert van (Kollumerpomp) 78 41 Smids, F.P.
Vragen – Dijkstra (Paesens, Nes, Oosternijkerk) 43 136 Tolsma, Reinder
Vragen – Dijkstra, Jetze Ates (Hantumhuizen) 24 80 Tolsma, Reinder
Vragen – Dijkstra, Johannes 57 155 Westerhof, T.
Vragen – Dijkstra, Reinder Harmens 59 103 Wasscher, R.W.B.
Vragen – Eck, Cornelis van (Driesum) 27 39 Tolsma, Reinder
Vragen – Eekkerk, Hendrik Coenraads, 1760 68 111 Veenstra, H.
Vragen – Eendenkooi Anjum 45 37 Tolsma, Reinder
Vragen – Eeuwe Jans, Jan Eeuwe, Oeds jans, Albert Joukes 69 194 Kooijinga, U.
Vragen – Egbert Jansen (Dokkum) 28 47 Tolsma, Reinder
Vragen – Erich, F.C. 81 208 Erich, F.J.
Vragen – Essen, Elisabeth van en Ds Everhardus Theodorus Wilman 72 132 Heeling, R.A.
Vragen – Eye Sybes 74 29 Zijlstra, Hans
Vragen – Foppe IJsbrands uit 1696 Rinsumageest 67 57 Kooistra, F.
Vragen – Fransen, Frans (Dokkum) 30 171 Tolsma, Reinder
Vragen – Friezen in Tiendaagse veldtocht 1831 79 68 Paasman, J.A.
Vragen – Gerardus Sjoerds (Anjum) 33 90 Tolsma, Reinder
Vragen – Haakma (Holwerd) 33 91 Tolsma, Reinder
Vragen – Haan, Wietze de 59 101 Vries, Doetie de
Vragen – Hania (Wierum) 43 136 Tolsma, Reinder
Vragen – Hansma’s bierbrouwerij 56 124 Tolsma, Reinder
Vragen – Hanspoort 3 (Dokkum) 35 179 Tolsma, Reinder
Vragen – Hayma, Piebe Jacobs 49 42 Tolsma, Reinder
Vragen – Heeringa te Raard/Foudgum 65 208 Heeringa, J.
Vragen – Heeringa, familie (Raard) 52 133 Tolsma, Reinder
Vragen – Heeringa, Meint (Dokkum) 52 135 Tolsma, Reinder
Vragen – Heeringa’s (Dongeradelen) 36 41 Tolsma, Reinder
Vragen – Herman Lieuwes (Dokkum) 52 135 Tolsma, Reinder
Vragen – Hiemstra, Jan Cornelis 56 118 Tolsma, Reinder
Vragen – Hoekstra, Frans, 1896 69 208
Vragen – Holdinga, Jan 56 124 Tolsma, Reinder
Vragen – Holwerda, Pier Jacobs 25 124 Tolsma, Reinder
Vragen – Holwerda, Sijtze 25 125 Tolsma, Reinder
Vragen – Hortulanus (Dokkum) 37 85 Tolsma, Reinder
Vragen – Hortulanus (Dokkum) 39 173 Tolsma, Reinder
Vragen – Ite Andries (Viersen) 50 51 Tolsma, Reinder
Vragen – Jansma (Ferwerderadeel) 37 85 Tolsma, Reinder
Vragen – Jensma (boerderij, Holwerd) 36 42 Tolsma, Reinder
Vragen – Johannes Beerns, tolman te Valom 56 124 Tolsma, Reinder
Vragen – Jong, Jan Yedes de (Ferwerd) 24 80 Tolsma, Reinder
Vragen – Kamminga (Dokkum) 37 87 Tolsma, Reinder
Vragen – Kampstra (Ternaard) 43 136 Tolsma, Reinder
Vragen – Kentekensregistratie + foto’s eerste auto’s 79 115 Wierstra, T.
Vragen – Kerkbouwers te Holwerd, wie kent ze ?? 61 208 Herrema, G.
Vragen – Klaver, Haaije Jans 57 155 Westerhof, T.
Vragen – Klimstra, Taeke Pieters 75 101 Timmer, V.H.M.
Vragen – Kloetstra 57 161 Kloetstra, Reino
Vragen – Kloosterman, Pieter Johannes (Kollumerland) 33 91 Tolsma, Reinder
Vragen – Koning, Willem Klases 80 149 Koning, R.
Vragen – Kooi, Van der (Oudkerk) 30 171 Tolsma, Reinder
Vragen – Kooistra, Fokke Johannes (Anjum) 40 44 Tolsma, Reinder
Vragen – Lammert Jans x Lysbeth Gerbens 1743 Ternaard 70 21 Oostra, J.
Vragen – Liudger-raam in RK-kerk te Dokkum 65 160 Sierksma, Kl.
Vragen – Lodeizen, Dokkum 49 42 Tolsma, Reinder
Vragen – Lysbeth Pieters x Bote Annes in 1664 70 17 Hauw, M. vd
Vragen – Meekeren, Geert Rijks van (Dokkum) 30 171 Tolsma, Reinder
Vragen – Meekma State te Ferwert 78 43 Kooistra, J.
Vragen – Mellema, Sybe Jacobs 74 12 Mellema, G.
Vragen – Metz, Georg, brieven en foto’s van: beschikbaar 71 101 Verhaegh, M.
Vragen – Miedwei 5 (Brantgum) 37 87 Tolsma, Reinder
Vragen – Miedwei 5 (Brantgum) 39 174 Tolsma, Reinder
Vragen – Mullender (Dokkum) 39 173 Tolsma, Reinder
Vragen – Nauta, Ype (Dokkum) 42 95 Tolsma, Reinder
Vragen – Nauwstraat 15 (Dokkum) 35 179 Tolsma, Reinder
Vragen – Nauwstraat 15 te Dokkum 45 38 Tolsma, Reinder
Vragen – Nicolai 45 38 Tolsma, Reinder
Vragen – Nijenhuis (Jubbega) 33 91 Tolsma, Reinder
Vragen – Nolet, J.D. 52 135 Tolsma, Reinder
Vragen – Noordman, Halbe, aanvullingen kartierstaat 67 57 Heeringa, J.S.
Vragen – Obbe Bauckes (Holwerd) 48 170 Tolsma, Reinder
Vragen – Odinga (Goutum) 38 130 Tolsma, Reinder
Vragen – Odinga (Heerenveen) 34 135 Tolsma, Reinder
Vragen – Odinga (vervolg) 45 38 Tolsma, Reinder
Vragen – Oostrum , Jan Hendrik van 59 99 Zweers, Gerrit
Vragen – Orgelgeschiedenis gereformeerde orgels NOF 79 122 Timmer, V.
Vragen – Pelmulder, Jelle Jans 71 96 Geurink, A.
Vragen – Ploeg, Gosling Douwes van der (Hantumhuizen) 24 81 Tolsma, Reinder
Vragen – Ploeg, Gosling Douwes van der (Hantumhuizen) 40 45 Tolsma, Reinder
Vragen – Poortinga (Waaxens) 48 171 Tolsma, Reinder
Vragen – Poortinga, Waaxens 49 42 Tolsma, Reinder
Vragen – Posthumus, Cornelis Cornelis (Ternaard) 34 135 Tolsma, Reinder
Vragen – Postma, Regina M. 80 149
Vragen – Postma, Thomas Jans (Anjum) 52 135 Tolsma, Reinder
Vragen – Poutsma boerderij te Wierum 63 88 Veldhuis, K.
Vragen – Pyter Pyters (Heeringa) 38 128 Tolsma, Reinder
Vragen – Raadsma (Dokkum) 40 45 Tolsma, Reinder
Vragen – Raap 56 131 Tolsma, Reinder
Vragen – Ramkema, Geertje 62 5 Wiersma, E.
Vragen – Reis, Hendrik, schippersknecht Dokkum 57 161 Bos, A.H.
Vragen – Reitsma, Anne Dirks 78 10 Hoop, w. de
Vragen – Rijpstra, Johannes Hedzers 57 165 Heerma, Wigger
Vragen – rijtuigenonderzoek 81 201 Haan, P. de
Vragen – Roos, de (Dokkum) 33 90 Tolsma, Reinder
Vragen – Rozema (Dokkum) 35 178 Tolsma, Reinder
Vragen – Ruijsch (reaktie) 35 178 Tolsma, Reinder
Vragen – Ruijsch, Willem Casparus (Dokkumer Nieuwe Zijlen) 25 124 Tolsma, Reinder
Vragen – Schelwald (Dokkum) 42 94 Tolsma, Reinder
Vragen – Schmeltz (Dokum) 39 174 Tolsma, Reinder
Vragen – Schut, Hiltje 74 12 Mellema, G.
Vragen – Sigarenmakers (Dokkum) 39 174 Tolsma, Reinder
Vragen – Sijtsma, familie 68 141 Sijtsma, F.
Vragen – Sijtsma, Sijmon Daniels (Zijlstra?) 73 173 Diverse
Vragen – Simon Daniels (Sijtsma?) 72 153 Zijlstra, K.
Vragen – Sprietma, J.G. 78 7 Heerema, J.
Vragen – Sprietsma, Antje (Dokkum) 24 81 Tolsma, Reinder
Vragen – Stapland (Hantumeruitburen) 43 136 Tolsma, Reinder
Vragen – Stationsweg 14 (Hantum) 34 134 Tolsma, Reinder
Vragen – Steen, Hendrik, schrijver Sibe van Aangium 79 95 Kooi, J. van der
Vragen – Stiemsma, Anjum 45 37 Tolsma, Reinder
Vragen – Streekstra, Keimpe Ouwes 72 129 Streekstra, P.N.
Vragen – Terpstra (Bornwird) 34 135 Tolsma, Reinder
Vragen – Terpstra, Taeke Wigbolts te Brantgum 60 141 Leistra, Wietse
Vragen – Terpstra, Yenskje Jilles 59 76 Groot, Martin de
Vragen – Thibault (Dokkum) 25 124 Tolsma, Reinder
Vragen – Tulleners, Frans 59 70 Tulleners, Jacqueline
Vragen – Van der Berg, Veenwoudsterwal 46 83 Tolsma, Reinder
Vragen – Van der Velde, Nes 45 39 Tolsma, Reinder
Vragen – Veehandel, café (Dokkum) 40 44 Tolsma, Reinder
Vragen – Venema (Ternaard) 48 171 Tolsma, Reinder
Vragen – Visser te Wierum 46 83 Tolsma, Reinder
Vragen – Visser, genealogie (Wierum) 52 135 Tolsma, Reinder
Vragen – Vleesmarkt 35 (Dokkum) 37 86 Tolsma, Reinder
Vragen – Vleesmarkt 35 (Dokkum) 40 45 Tolsma, Reinder
Vragen – Vries, de uit Harlingen 46 83 Tolsma, Reinder
Vragen – Vries, de/Jan Douwes (Harlingen) 48 171 Tolsma, Reinder
Vragen – Vries, Dettje Jans de 59 66 Zweers, Gerrit
Vragen – Vries, Jacob Tjerks de 59 99 Zweers, Gerrit
Vragen – Wagt, Jacob van der 75 113 Smits, Cor
Vragen – Wagt/Wacht, Jacob van der 72 150 Smits, C.
Vragen – Westra te Dokkum 57 161 Westra, J.D.
Vragen – Westra, Jildert 73 171 Westra, E.
Vragen – Wetsens, foto’s van de oude terp 63 88 Boersma, N.
Vragen – Wierda, Sytze Ruurds 62 48 Kuipers, C.E.
Vragen – Wiersma, Sjoerd Wybes 69 182 Veenstra, B.
Vragen – Wijnands, Hendrik Dirks 62 32 Paasman, J.A.
Vragen – Wilde, Jacob Jelles de, te Wierum 60 141 Wilde, Jan de
Vragen – Wortelhaven 6 (Dokkum) 40 45 Tolsma, Reinder
Vragen – Wybenga, Anders Minnes (hûs te Niawier) 34 134 Tolsma, Reinder
Vragen – Yntema, Tytje Johannes (Dokkum) 36 41 Tolsma, Reinder
Vragen – Zandstra (Dokkum) 34 135 Tolsma, Reinder
Vragen – Zijlstra, Geert Jochems 27 39 Tolsma, Reinder
Vries, Gerrit Sakes de, zoektocht naar 98 189 Vries, F. de
Vrije Kolonistendag: 1 november 93 156 Schackmann
Vrijmetselarij te Dokkum 70 42 Meerema, L.
Vrijwilligers FAF – oproep voor 80 146 Visser, P.F.
Vrijwilligersprojekt Computerinvoer huwelijksakten 34 97 Medema, Anne
Waarde broeder en zuster, brief van Pieter Tamsma, 1843 67 83 Tolsma, R. en Douma, D.
Wapens en vlaggen van Dongeradeel 29 127 Postma, R.H.
Was vroeger alles beter – paardenmishandeling 81 213 Haan, P. de
Wat is genealogie? 5 9 Tjoonk, H.G.H.
Wat is heraldiek? 105 19 Broersma, R.J.
Waterschappen, inventarissen van 54 25 Kooistra, D.
Website “Oudnieuwsuithetnoorden” 85 232 Kampen, J.
Website en weblog ook in nieuw jasje 105 17 Zijlstra, H.
Website Fries erfgoed 85 251 Persbericht
Website Smalfilms 101 35 Knijn, P.
Website Zeemansleed 103 161 Boltjes, P.
Weesboeken van Oostdongeradeel 19 9 Tolsma, Reinder
Weeshuis te Dokkum 66 32 Meerema, L.
Weeshuis, diefstal uit 67 98 Meerema, L.
Weeshuis: huisverkoop 68 155 Meerema, L.
Weesjongens in 1806, Onder de wapenen 67 94 Meerema, L.
Weesmeisjes, nogmaals de diefachtige 70 47 Wildeboer, D.R.
Wegen  en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 2 aanv. 76 125 Tolsma, Reinder
Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 1 75 102 Tolsma, Reinder
Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 2 76 153 Tolsma, Reinder
Weger, Frans Arriënszoon de 45 13 Weeger, G.J.M. de
Welk eenen bitteren religie-haat, Surhuisterveen 104 258 Musquetier, A.
Werkgroep in oprichting – Kustvisserij in de Dongeradelen 76 173 Weger, G. de
Werkgroepen doen verslag 77 182 diverse
What’s in a name? 30 158 Postma, R.H.
Wibalda Sate te Metslawier, familie van 21 27 Tolsma, Reinder
Wiersma, John zei “lofts” 55 65 Minnema, G.
Wierstra bij de invoering in de BS 1811/1812 70 12 Wierstra, S.
Wierstra in Kollumerland 73 164 Wierstra, S.
Wierstra in Westdongeradeel 73 162 Wierstra, S.
Wierum in de Franse Tijd, deel 1 72 142 Duinstra, F.
Wierum in de Franse Tijd, deel 2 73 185 Duinstra, F.
Wierum in de Franse Tijd, deel 3 74 27 Duinstra, Foppe
Wierum in de Franse Tijd, deel 4 75 89 Duinstra, F.
Wierum, in âld doarp oan see – De Nooitgedacht 1811 76 150 Duinstra, F.
Wierum, in âld doarp oan see – De Nooitgedacht 1881, deel 2 77 202 Duinstra, F.
Witmonnikshuis, boerderij te Holwerd 5 13 Soepboer, Pier
Woltring-Flierl, wie kent deze mensen 74 30 Wüst, J.B.J.
Wonderbaarlijke gebeurtenis te Ee, ds Vlieg 89 218 Zwart, D.A.
Wonderlijke dokter, de (Petrus Schelwald) 40 34 Witteveen, A.G.
Woningnood in 1837; Engelsmanplaat 58 32 Tolsma, Reinder
Worp van Peyma, het graf van 77 235 Wel-Prins, A. vd
Woudstra, Hendrik van Rinsumageest 55 66 Minnema, G.
Woudstra, P.M. lokt zijn broer naar VS 55 68 Minnema, G.
Wurkferbân Pleatslike Skiednis 11 21 Tolsma, Reinder
Wygara Sate, boerderij te Ee 16 25 Zwart, Douwe
Zand erover – begrafenisgebruiken 38 122 Dragt, G.I.W.
Zeebad te Ternaard, anno 1937 15 21 Smits, Eimert
Zeeprotest 89 224 Visser, P.F.
Zeeprotest uit 1825 87 110 Visser, P.F.
Zeeramp 1879: Aant Jans Post 86 63 Zijlstra, H.
Zegenwens 96 66 Glas, A.
Zijlstra – Zoektocht naar verre familie 101 27 Zijlstra, He
Zijlstra, Geert Jochems legt een verklaring af 74 34 Zijlstra, Hans
Zoektocht door archieven, deel 1 (burg. stand) 26 138 Smits, Eimert
Zoektocht door archieven, deel 10 (dubbele namen) 38 92 Postma, R.H.
Zoektocht door archieven, deel 11 (militairen) 40 9 Smits, Eimert
Zoektocht door archieven, deel 2 (kerkelijke bronnen) 27 2 Postma, R.H.
Zoektocht door archieven, deel 3 (verdere geneabronnen) 28 49 Tolsma, Reinder
Zoektocht door archieven, deel 4 (kadaster) 29 93 Smits, Eimert
Zoektocht door archieven, deel 5 (onroerend goed) 31 29 Tolsma, Reinder
Zoektocht door archieven, deel 6 (Vd Werff, deel 8) 33 71 Noordhuis-Van ‘t Land, F.A.W.
Zoektocht door archieven, deel 7 (emigratie) 34 111 Postma, R.H.
Zoektocht door archieven, deel 8 (roerende goederen) 36 5 Tolsma, Reinder
Zoektocht door archieven, deel 9 (rechtbanken) 37 48 Postma, R.H.
 Posted by at 22:05

  One Response to “Onderwerpen Sneuper op alfabet”

 1. Reageer:

  L.s.,

  Sinds kort ben ik in het bezit van een varend monument namelijk de bakdekkruiser Veteraan. Uit aantekeningen die in in de boot heb gevonden wordt een IJ. van der Heide uit Dokkum genoemd. Mogelijk heeft hij het schip in zijn bezit gehad van 1972 tot 1999.

  Is er mogelijk binnen uw vereniging iemand die zich richt op deze jonge monumenten?

  Zo ja is u mogelijk een heer IJ . van der Heide bekend of familieleden? graag zou ik de geschiedenis van mijn boot terug herleiden.

  Eventuuel zijn foto’s van de veteraan te vinden op:

  https://www.oudeglorie.nl/schepen-pagina/fotoboek/

  Bij ‘zoeken op’ invullen Veteraan

  Bij voorbaat bedankt voor de moeite.

  Met vriendelijke groet,

  Jan Heuveling

   

 Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.