Onderwerpen in vorige Sneuper edities

 
OnderwerpsneuperpaginaAuteur
Allerheiligenvloed 1570, ramp voor Oostdongeradeel?1408Delfstra, T.
Boekrecensie: het verhaal vanb het Kollumer Oproer14032Delfstra, T.
Boekrecensie: Wee de overwonnenen, Friesen in de oudheid140132Meindersma, E.A.
De dorpswapens van Westergeest en Zwagerbosch14021Broersma, R.J.
Fedde Driks le Fèbre, Amelander schoolmeester-dichter14016Staal, A.
Mellema te Oostrum14022Tolsma, R.
Mijn Friese wortels14026Venema, M.
Museumbezoek: Openluchtmuseum De Spitkeet14033Meindersma, E.A.
Nij sicht op Salomon Levy14024Broersma, R.J.
Opvallende erfstukken14030Delfstra, T.
Van een pastorie, schoolhuis en bakkerij14013Tolsma, R.
Wapen van Schiermonnikoog14020Vries, H. de
Boekrecensie: Oostergo, toen, nu en straks13932Banga, W.B.
Clant te Augsbuurt13918Tolsma, R.
Dútske Foarâlden yn Noardeast-Fryslân13914Bij, J. van der
Een Haags meisje in Fryslân13920Kuiper, B.
Het familieportret van Guus Bary13923Bary, E.H.
Kerkklokken van Oostdongeradeel (1)13928Tolsma, R.
Kleine heldendaad op het wad in 17991398Dijkstra, N.
Museumbezoek: Schelpenmuseum Paal 1413933Roep, J.
Postschippers Colmer tussen Ameland en Holwerd13924Staal, A.
Vijfde stins van Anjum heet Doma13912Mast, G.
Wapen en vlag van Ameland en Schiermonnikoog13916Broersma, R.J.
75 Jaar vrijheid13822Wiersma, S.P.
Bewoningsgeschiedenis Nes van familie Dijkstra13832Dijkstra, A.
De dorpswapens van Triemen, Veenklooster en Warfstermolen13825Broersma, R.J.
De Spaanse griep in Noordoost-Friesland1388Halbesma, D.
Eysinga te Rinsumageast13826Tolsma, R.
Ook zij vertrokken naar het grote onbekende13828Vries, J. de
Opvallende geneagrammen via Noordoost-Friese voorouders13812Palstra, W.D.
Sjoerd Jelles Boersma, in klaaiboer yn it spier13816Kuipers, D.J.
Archeologisch rijksmonument gemarkeerd met hekpalen13729Arjaans, J.
Boekrecensie: De mannen van de overval13730Walle, H. de
Boekrecensie:Hogebeintum, de hoogste terp van Friesland13732Arjaans, J.
De dorpswapens van Raard & Ternaard13723Broersma, R.J.
De Siamese tweeling van Ee13710Boersma, P.
Dokkumer Jan Boomsma, Australisch soldaat in WO I13720Dijkstra, N.
Dood en verderf in Tweede Wereldoorlog13726Postma, R. & Nijenhuis, Y. te
Het huis van dokter Dijkhuis13711Bruining – Hoeksma, M.
Museumbezoek: Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog13733Dijkstra, N.
Ponga te Marrum13724Tolsma, R.
Rinse & Sjoerd Ripperda, enige aanvullingen13714Veer, G. van der
Steen uit geboortehuis Foeke Sjoerds terug in Ee1378Zwart, D.
Van Alvay’s in het Oost-Friese Lieroord13712Buwalda, A.
Van Pfeiffer naar Pheifer, van Aschersleben naar Holwerd13716Pheifer, T.
Boekrecensie: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-194513628Meindersma, E.A.
De dorpswapens van Kollumerpomp, Munnekezijl en Oudwoude13625Broersma, R.J.
De Friese staartklok van Wijbe Wiersma (2)13617Meindersma, E.A.
De Fruitier de Talmaweg & de P.A. Bergsmastrjitte13618Postma, K.
De oude familiekwaal? Boerenfamilie Hannema1368Delfstra, T.
Dirk Visser & Sieuwke Hovinga13613Visser, E.
Familie Van Collem13622Bruijn, L.
Kapitein Hinxt, een update13620Dijkstra, N.
Kwartierstaat kinderen Posthuma-Uurhaan-Iest (3)13616Meindersma, E.A.
Museumbezoek: Observeum, Museum en Sterrenwacht Burgum13629Dijkstra, N.
Sjuxma te Waaxens13626Tolsma, R.
Boekrecensie: Migratiegeschiedenis in het noorden13528Meindersma, E.A.
De dorpswapens van Augstbuurt & Burum13517Broersma, R.J.
De Friese staartklok van Wijbe Wiersma13514Meindersma, E.A.
Dezelfde voorouders als…. Gerrit Hiemstra13526Bruining – Hoeksma, M.
Een lugubere vondst in Burgum13516Delfstra, T.
Familie Van Kuiken, nog wat onderzoek te doen13523Dijkstra, A.
Jeppemastate en haar bewoners1358Jippes – de Boer, T.
Museumbezoek: Openluchtmuseum De S6ukerei13529Meindersma, E.A.
Ropta te Metslawier13518Tolsma, R.
Uit de schaduw van Bonifatius13512Meulen, A.J. van der
(Bekende) nakomelingen van Salomon Levy13429Delfstra, T. & Palstra, W.
De Brúne? Het uiterlijk van Salomon13411Delfstra, T.
Gezinssituatie van Salomon Levy13421Leij, T. van der
Hendrik Gjalts de scherprechter13422Kuiper, J.
Hoe’t Salomon Levy in ferneamd man wurden is1348Vries, O.
Museumbezoek Kollumer Museum Mr. Andreae13433Meindersma, E.A.
Salomon Levy in de Westereen13424Halbesma, D.
Salomon Levy: Held of charlatan?13412Leij, T. van der
Vlag en wapen van Kollumerzwaag en Westereen13432Broersma, R.J.
Waar woonde Salomon tot aan zijn dood?13427Haan, P. de
Boekrecensie: Terpen- en Wierdenland13328Meindersma, E.A.
Boekrecensie: Ver van het front13328Banga, W.B.
De belastingen voor de Friese Admiraliteit13311Smits , E. F. Azn.
Familie Mirosch uit Holwerd13324Velde, J. van der
Kwartierstaat Posthuma-Uurhaan-Iest (2)13327Meindersma, E.A.
Lotgevallen van Sytske M. Meindersma13314Meindersma, S.
Meckema te Kollum13322Tolsma, R.
Museumbezoek Kloostermuseum Claercamp13329Haan, P. de
Schimmels voor de koets door Nienke van Hichtum13316Dijkstra, A.
Smederij Kiestra aan de Duvenhoek te Dokkum1338Jager, J. de
Vlag en wapen van Kollumerland en Kollum13321Broersma, R.J.
3X graven in de Bonifatiusterp13232Banga, Warner 
Ameland gebukt onder galkoorts13226Gras, Thijs 
Joden In Kollum, familie Van der Poort13222Bruijn, Lucas 
Kwartierstaat kinderen Posthuma-Iest1328Meindersma, Lisette 
NO-Friezen in Amsterdamse confessieboeken (3)13231Thuijs, Frans 
Nobels Nostalgisch Museum13233Roep, Jacob
Tjaerda Rinsumageest13218Tolsma, Reinder 
Wapen & vlag van Kollumerland C.A. (2)13221Broersma, Rudolf J. 
Boerderij Wie te Nes13112Tolsma, Reinder 
Cammingha te Ferwert13122Tolsma, Reinder 
De bruggen van Burgumerdaam13124Meindersma, Sake 
De schipbreuk van de Roline Maria in 1871, Hoekstra1318Dijkstra, NykleSneuper 131 digitaal(september 2018)
De Traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders13128Zijlstra, Hans 
Een revolutionaire kerk13128Meindersma, Lisette 
Joden in Fryslân, familie Van Kuiken13118Kooi, Jannie van der 
Museum Sorgdrager13129Roep, Jacob 
NO-Friezen in Amsterdamse confessieboeken (2)13127Thuijs, Frans 
Wapen & vlag van Kollumerland C.A. (1)13121Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Waaxens, Wetsens & Wierum13019Broersma, Rudolf J. 
De Protestantse pastorie in Noord-Nederland13032Meindersma, Lisette 
De Schierstins13033Meindersma, Lisette 
De tweede liefde van Lisck van Eijsingha13023Boswijk, Wibo & Hans Zijlstra 
Dood Wierumer vissers in WOI in doofpot13020Bangma, Kees 
Duivelse dilemma’s, een familie in oorlogstijd13032Banga, Warner 
Eendenkooien in Westdongeradeel1308Mast, GerardSneuper 130 digitaal(juni 2018)
Help! We slaan op de rotsen bij Ameland13026Gras, Thijs 
NO-Friezen in Amsterdamse confessieboeken (1)13015Thuijs, Frans 
Opskuor yn Moarre, een reactie13014Gaasterland, Jan 
Tjessens te Holwerd13016Tolsma, Reinder 
Vergeten schoolbesmetting in Ee uit 193313028Delfstra, Theo 
De dorpswapens van Oostrum & Paesens-Moddergat12921Broersma, Rudolf J. 
De eerste reis van Dokkum naar Fulda12928Jager, Jan de 
Fusillade te Dokkum12922Kooistra, Jan 
Gebleven op zee12925Postma, Reinder & Yvonne te Nijenhuis 
Gerlof Andries, scheepstimmerman van de tsaar1298Zijlstra, HansSneuper 129 digitaal(maart 2018)
Holdinga te Anjum12918Tolsma, Reinder 
Museum Wierdenland, expositie pioniers van het noorden12917Meindersma, Lisette 
Testament van Eelke Wiggers & Eelkjen Reinders12914Meindersma, Sake 
Bargebongels op it jaachpaad12831Haan, Piet de 
Beeldbank van de Historische Vereniging NO-Friesland12831Roep, Jacob 
Dezelfde voorouders als… Peter Tuinman12814Bruining-Hoeksma, Mattie 
Jonge Sneupers bij Historicidagen 201712832Roep, Jacob & Nykle Dijkstra 
Nog eens over het wapen van de Friese Admiraliteit12820Dragt, Ihno 
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (4)12822Douma, Doede & Reinder Tolsma 
Wapen & vlag van Westdongeradeel (1)12819Broersma, Rudolf J. 
Woning- & ‘ruimtenood’ in de gemeente Dokkum tot 19251288Zijlstra, AnnemarieSneuper 128 digitaal(december 2017)
Zwarte Lydia12816Boersma, Jack 
Admiraliteitssjongers op piratenjacht12713Zuidema, Pieter 
Criminele Aaltje Jans uit Dokkum12729Antonia Veldhuis 
De bruidsschat van Fettje D. Meindersma12716Meindersma, Sake 
De dorpswapens van Niawier & Oosternijkerk12719Broersma, Rudolf J. 
Einde van de oorlog en een nieuw begin12718Bouta, Hilda 
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (3)12720Douma, Doede & Reinder Tolsma 
Zeerovers gehangen bij de kettingbrug1278Dijkstra, NykleSneuper 127 digitaal(september 2017)
Zegel & wapen van de Friese Admiraliteit12714Smits, Eimert Zn. & Hans Zijlstra 
30 jaar Historische Vereniging NO-Friesland12651Tolsma, Reinder 
Bier als volksdrank1268Banga, Warner 
Bonifatius en bier1264Banga, WarnerSneuper 126 digitaal(juni 2017)
De bierbrouwerijen12626Haan, Piet de 
De Bonifatiusabdij12612Banga, Warner 
Dokkumer bierbrouwersgilde12620Banga, Warner 
Einde van een biertraditie12648Banga, Warner 
Water uit de ware fontein12616Banga, Warner 
Admiraliteitsschip Princesse Albertina1258Smits, Eimert F.A. zn. & Hans ZijlstraSneuper 125 digitaal(maart 2017)
De dorpswapens van Morra & Nes12521Broersma, Rudolf J. 
Dokkumer scheepstimmerman overleed in krijgsgevangenschap12510Dijkstra, Nykle 
Glazen pootaardappelenbewaarplaatsen12533Haan, Piet de 
Jan zwaait af12520Bouta, Hilda 
Terpenvereniging & glazen broeihokken12533Arjaans, Jelle 
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (2)12522Douma, Doede & Reinder Tolsma 
Wytze Petrus de Vries12514Vries, John de 
Bouw van een vissnik12428Smits, Eimert F.A. zn. 
De windvaan van Wierum & Pieter F. Meindersma12430Meindersma, Lisette 
Dokkumer waag & jeugdherinneringen12433Meindersma, Lisette 
Eerherstel voor Hessel van Meckema12422Boswijk, Wibo 
Schilderijtje Wessel P. Ruwersma12417Zijlstra, Hans 
Sterke Jerke. Heerke Tjerks Witteveen12418Bruining-Hoeksma, Mattie 
Van Ayvla-familiezilver door Andele Andeles12426Zijlstra, Hans & Robbie Dell’Aira 
Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (1)1248Douma, Doede & Reinder TolsmaSneuper 124 digitaal(december 2016)
Zingend en marcherend naar Breda12421Bouta, Hilda 
Broeihokken in Noordoost-Friesland12320Herrema, Gerrit 
De Buwalda’s van Dokkum12316Buwalda, André 
De dorpswapens van Lioessens & Metslawier12319Broersma, Rudolf J. 
De Friese periode van de familie Zimmerman12326Meindersma, Lisette 
De Triemster poldermolens12315Boersma, Jack 
Louw Petroleum. Louw de Graaf & Sjoukje Stoker1238Bruining-Hoeksma, MattieSneuper 123 digitaal(september 2016)
Nicolaas Tadema. VOC-opperhoofd in India12310Zijlstra, Hans 
Opheffing van ‘Buiten de Woudpoort’12322Haakma, Ijde 
Raadsels rond de Dokkumer waagbalansen12325Dragt, Ihno 
Uit het zuiden weinig nieuws…12318Bouta, Hilda 
Bakkerijen Meindersma deel 212222Meindersma, Sake 
De Bordne bij Dokkum12216Rozemeyer, Joep 
Domineesfamilie Romar uit Nes12218Dijkstra, Arjen & Ale Romar 
Drama in Dokkum deel 21228Haan, Piet deSneuper 122 digitaal(juni 2016)
Gebrandschilderde ramen uit Hollum (A) ontdekt12215Zijlstra, Hans & Jacob Roep 
Muziekminnaars in dramajaar 178712228Meindersma, Lisette 
Tegen de grens aan in Walcheren-Zeeland12220Bouta, Hilda 
Vier nieuwe indexen deel 212226Tolsma, Reinder 
Wapen & Vlag van Oostdongeradeel (3)12221Broersma, Rudolf J. 
Akkerwoudster dwarswegen & paden12111Kooistra, Jan 
Armvoogdijrekeningen: gevonden op het Vliet12120Haan, Piet de 
Bakkerijen Meindersma (deel 1)12122Meindersma, Sake 
Drama in Dokkum Fam. Boomsma (deel 1)12112Haan, Piet de 
Een heeren leventje in Jutphaas12118Bouta, Hilda 
Vier nieuwe indexen (deel 1)12126Tolsma, Reinder 
Vroeg-christelijke ringen in Fryslân1218Postma, JohanSneuper 121 digitaal(maart 2016)
Wapen & vlag van Oostdongeradeel (deel 2)12119Broersma, Rudolf J. 
Windscheppen op Ameland12129Roep, Jacob 
400 jaar carillon Dokkum1208Boer, Auke deSneuper 120 digitaal(december 2015)
Academische voorspoed12022Dijkstra, Arjen 
Dan maar weer verhuizen: Oebele en Idske Haakma12016Klaarbergen, Jaap van 
De Trime yn ’t ferline12019Boersma, Jack 
Holwerders op de Kooiplaats tot de Blieke op Ameland12026Borsch, Pieter Jan 
Klokkenisten & beiaardiers van Dokkum12012Haan, Piet de 
Knoopnaaien in Waalsdorp12020Bouta, Hilda 
Twee stereofoto’s van Dokkum12025Douma, Nico 
Wapen & vlag van Oostdongeradeel (1)12021Broersma, Rudolf J. 
De dorpswapens van Holwerd & Jouswier11919Broersma, Rudolf J. 
De familie Egas van Holwerd (deel 3)11914Egas, Klaas 
Diaconierekeningen: familie Schuitinga [Dokkum]11921Haan, Piet de 
Dokkumer kapitein verwierf ‘Der helden lauwerkroon’1198Dijkstra, NykleSneuper 119 digitaal(september 2015)
Een doodgewone Jan Soldaat11920Bouta, Hilda 
Friese love story in 17e eeuw, Lisck van Eysinga11926Boswijk, Wibo 
Fûgeltsjeknopen, ferwurke ta in hingsel11925Mast, Gerard 
Graftrommels in Dantumadiel11922Postma, Kor 
Tweede boek over 4H-dorpen11932Hof, Mient 
Vrouwenbrieven uit 1600-180011933Zijlstra, Hans 
Bloedbad in Dokkum: ‘De Waalse furie’11829Banga, Warner B. 
De dorpswapens van Hantumhuizen & Hiaure11823Broersma, Rudolf J. 
De familie Egas van Dokkum (deel 2)11814Egas, Klaas 
De spitkeet van Harkema11824Vries, Jan de 
Korenmolen ‘De Welkomst’ Akkerwoude11820Kooistra, Jan 
Kwartierherhaling11818Bruining-Hoeksma, Mattie 
Met de trekschuit naar Dokkum1188Adema, Broor S.Sneuper 118 digitaal(juni 2015)
Nieuwe aanwinst museum Dokkum11828Dragt, Ihno 
Rot- & zenuwkoorts in Ternaard11826Koorn, Simon 
De familie Egas van Holwerd (deel 1)1178Egas, KlaasSneuper 117 digitaal(maart 2015)
De ijsherberg van Oudwoude11716Postma, Reinder H. 
De koffer wordt gesloten11718Bouta, Hilda 
Etienne Babois. Een Fransman die Fries werd11724Moes, Linda 
Hein de Bruin en Ameland11732Staal, André 
Het geleende paspoort11714Pera, Klaas e.a. 
Huisnummering 1850-1963 van Dantumawoude11722Plantinga, Henk 
Sa lang as de wyn fan de wolkens waait11721Nijenhuis, Yvonne te 
Sigarenfabrikant Petrus Jorritsma11713Kooistra, Jan 
Veenhuizen: signalement met foto11720Haan, Piet de 
Wapen & vlag van de stad Dokkum 311719Broersma, Rudolf J. 
Deel 3 De oorlog een gezicht gegeven11633Banga, Warner B. 
Dit zijn rampvol leven Pybo Talma11616Binch-Talma, Sylvia 
Het groot bosck soonder boomen [Holwerd]11630Haan, Piet de 
Historisch Terpdorp Foudgum11613Heeringa, Jaap 
Noordoost-Friese militairen tijdens mobilisatie 19141168Bangma, KeesSneuper 116 digitaal(december 2014)
Rouwbrief uit 1774. Jan Rienks aan Klaas Melis11620Zijlstra, Hans 
Twee familieportretten en een diploma11621Stol, Albert 
Verwant aan: Jan Ritskes & Simke Kloosterman11622Bruining-Hoeksma, Mattie 
Verwer-schilder Wessel Pieters Ruwersma11626Zijlstra, Hans 
Volkenkunde in Ludwigs fotoalbum11624Bouta, Hilda 
Wapen & vlag van de stad Dokkum 211625Broersma, Rudolf J. 
De Keegstra’s in Wierum, `t Schoor & Burum11516Duinstra, Foppe 
De ongelukkige vaart van de Albion in 181911511Dijkstra, Arjen J. 
Een familiebijbel met zilverbeslag11520Feenstra, Willemke 
Familieschilderij van ds. Jan Douwes’ gezin 211524Dragt, Ihno 
Heilig Fries DNA in de Abdij van Tongerlo11528Boswijk, Wibo 
Het boek van de Ee11533Banga, Warner B. 
Het rijksdaggebouw in Berlijn11522Bouta, Hilda 
Kerkramen Hollum. Nieuwe stand van zaken11526Hakman, Arend Jan 
Made in Dokkum: de Vribon-auto1158Jong, Dirk deSneuper 115 digitaal(september 2014)
Meindertsma’s & Meindersma’s (deel 2)11514Meindersma, Sake 
Onbekend schilderij van Gosling Posthumus11525Dragt, Ihno 
Wapen & vlag van de stad Dokkum 111523Broersma, Rudolf J. 
Aapjes kijken met oudtante Mathilda11418Bouta, Hilda 
De dorpswapens van Foudgum & Hantum11419Broersma, Rudolf J. 
De drinkdobben in Noard-Fryslân Butendyks1148Vroom, MarjanSneuper 114 digitaal(juni 2014)
Familieschilderij van ds. Jan Douwes’ gezin11426Isema, Jan Douwes 
Herkomst van de naam Schoorstra11416Schoorstra, Peter 
Meester Wamelink betrapt tonneur11429Haan, Piet de 
Meindertsma’s & Meindersma’s (deel 1)11412Meindersma, Sake 
Op zoek naar: Aaltje de Jong11415Driel, Lo van 
Opskuor yn Moarre: onderzoek naar feiten & fictie11420Scholte, Hans 
Boerderij aan de Ee11332Haan, Piet de 
De goede gaven van tante Mathilda11320Bouta, Hilda 
Diaconierekeningen: gezin fan Abbe & Ytje út Holwert11318Haan, Piet de 
Dorpswapens van Ee & Engwierum11321Broersma, Rudolf J. 
Familie Gaasterland: beter gelopen dan gestropen!11316Gaasterland, Jan Cornelis 
Foto’s uit de oude doos: familie Hermanides11333Haan, Hans de 
Hoe koest sa healwiis dwaan?11330Hartmans, Pieter 
Pater Mets: een vluchteling wordt herder van vluchtelingen11322Bangma, Kees 
Slim ûngeluk in de Peazemerlannen11327Prins, Einte 
Wevers van Ohne in Noordoost-Friesland1138Koorn, SimonSneuper 113 digitaal(maart 2014)
Wierumer vissersgenealogieën11314Beimers, Berend 
De Bontebrug in Dokkum11224Meidersma, Sake 
De levensloop van Tjerk Romkes Viersen11214Plaats, Gosse van der 
Diaconierekeningen: bijzondere families Boskam en Keegstra11220Haan, Piet de 
Een vondeling te Raard in 182011213Hillebrand, Paul 
Heraldiek van de Hollumer kerkramen11219Broersma, Rudolf J. 
Molens van Dokkum in album Francois Bekius1128Banga, Warner B.Sneuper 112 digitaal(december 2013)
Pijpenkoppen in Moddergat11222Wever, Gerard de 
Plankjes met namen 2: Het P. Schuringa-plankje11226Haan, Piet de 
Toet-Anch-Amon11218Bouta, Hilda 
Afscheid van Sneuper Eimert Smits11128Tolsma, Reinder 
Amelanders staan samen sterk11122Keijzer, Richard 
De dorpswapens van Bornwird & Brantgum11121Broersma, Rudolf J. 
De Friese wortels van Garmt Stuiveling11116Pera, Klaas 
De wereldreizen van oudtante Mathilda11118Bouta, Hilda 
De Zonnekoning van Dokkum te boek11124Banga, Warner B. 
Diaconierekeningen: bijzondere familie De Vries[Een aanvulling op artikel in Sneuper 109]11119Haan, Piet de 
Een wonderbare visvangst in 191511125Weger, Gerard de 
Gebrandschilderde ramen hervormde kerk Hollum1118Zijlstra, Hans e.a.Sneuper 111 digitaal(september 2013)
Ontsluiting van het noorden11120Hoop, Lammert de 
Op de Praatstoel 2: verhalen uit Noordoost-Friesland11130Tolsma, Reinder 
Plankjes met namen: de H:L:Lijsenberg-plank [Dokkum]11126Haan, Piet de 
Roodbaard tuinen Pieter Lucas Roodbaard11114Jager, Jan de 
Aanvullingen op Rococo uit Dokkum11017Banga, Warner B. 
De dorpswapens van Aalsum & Anjum11021Broersma, Rudolf J. 
De drie eendenkooien van Oudwoude1108Mast, GerardSneuper 110 digitaal(juni 2013)
De oorlogsslachtoffers van Dokkum11024Kikstra, Marissa 
Dezelfde voorouders als… Dione de Graaff & Martin Bril11018Bruining, Mattie 
Enkele familieleden van kooiker Freerk Dirks11016Mast, Gerard 
Het sprookje van oudtante Mathilda11020Bouta, Hilda 
Meindersma’s en de molen van Ee11022Meindersma, Sake 
Diaconierekeningen. Bijzondere familie De Vries[aanvulling in Sneuper 111]10928Haan, Piet de 
Dokkum & India. De Canter Visschers10922Pol, Bauke van der 
Dorpswapens & -vlaggen in Noordoost-Friesland10921Broersma, Rudolf J. 
Groeten uit Moddergat. Een ansichtkaart uit 190910924Weger, Gerard de 
Historie Moddergat en scheepstypen10927Braaksma, Jan G. 
Moddergat, historie van een vissersdorp10927Hillebrand, Paul 
Mosterd… Of toetje na de maaltijd?10914Zijlstra, Hans 
Opgravingen in de binnenstad van Dokkum10918Hoven, Edwin 
Rococo uit Dokkum op Paleis Het Loo1098Hoeve, Sytse tenSneuper 109 digitaal(maart 2013)
Schilderij van Douwe Hansma. Stal van Beslinga State te Friens10926Pera, Klaas 
Aaltje ging schaatsen10828Haan, Piet de 
De winter van 194710816Staal, André 
Dirk Louws Heeringa een erfenis met schulden10824Dijkstra, Arjen J. 
Familiegeschiedenis op Spitsbergen1088Witteveen, Ane G.Sneuper 108 digitaal(december 2012)
Heraldiek als hulpwetenschap (deel 2)10822Broersma, Rudolf J. 
Het teken van de vrijmetselaars10827Haan, Piet de 
Social media in 19e eeuws Dokkum10829Zijlstra, Hans 
Avercamp & Schrader10726Staal, André 
Bonifatius: de eerste Europeaan10720Hoop, Lammert de 
Diaconierekeningen een bijzondere familie Ferwerda-Kiestra10728Haan, Piet de 
Frans Bosmans voor altijd in Dokkum10722Bangma, Kees 
Giliam Hanzes een stokoude mensch?10714Dijkstra, Arjen 
Grafplaten en sarcofagen in de kerk van Westergeest1078Heinsbroek, Piet G.Sneuper 107 digitaal(september 2012)
Heraldiek als hulpwetenschap10721Broersma, Rudolf J. 
Jan de With & Wikje Minnema10716Veer, Geert van der 
De portretschilderijen van Hans Willem Baron van Aylva1068Zijlstra, HansSneuper 106 digitaal(juni 2012)
De uitspraak van de achternaam Aylva10616Walle, Hessel de 
Diaconierekeningen De Pomp10628Haan, Piet de 
Heraldische wapens10621Broersma, Rudolf J. 
Het herenhuis Van Helder aan de Dokkumer Ee10620Banga, Warner B. 
Reacties op diaconierekeningen10623Haan, Piet de 
Sjoerd Folkerts Rypperda 1746-1813 (deel 2)10624Zeeuw, Tine de 
Stinzenplanten op Neerijnen en de familie Van Aylva10622Bouta, Hilda 
Vier eeuwen Kingma in de Oostergo10629Haan, Piet de 
Bosatlas van de geschiedenis van nederland10529Banga, W.B. 
Bosatlas van de geschiedenis van Nederland10529Banga, Warner B. 
De eerst vermelding van een gasvondst10522Inia, Tjeerd P. 
De eerste vermelding van een gasvondst10522Inia, Tjeerd P. 
Diaconieboeken, reactie op cryptische omschrijvingen uit de10521Haan, P. de 
Een friese merklap10520Bouta, H. 
Een Friese merklap uit Wierum10520Bouta, Hilda 
Engelse musicalheld10518Hoop, Lammert de 
Engelse musicalheld10518Hoop, Lammert de 
Het mysterie van de “Maaltijd te Dokkum” verder ontrafeld1058Zijlstra, H. 
Het mysterie van de maaltijd te Dokkum verder ontrafeld1058Zijlstra, Hans 
Onderzoek naar handkarren op het platteland10525Fleurke, E. 
Onderzoek naar handkarren op het platteland10525Fleurke, Else 
Sjoerd Folkerts Rypperda 1746-1813 (deel 1)10526Zeeuw, Tine de 
Sjoerd Folkerts Rypperda, 1746-1813, deel 110526Zeeuw, T. de 
Twee oude portretten Hans Gasau & Elisabeth Rosier10524Bonnema, Douwe Meinderts 
Twee oude portretten, Gasau-Rosier10524Bonnema, D.M. 
Verlangen1054Hansma, A.Sneuper 105 digitaal(maart 2012)
Wat is heraldiek?10519Broersma, R.J. 
Wat is heraldiek?10519Broersma, Rudolf J. 
Website en weblog ook in nieuw jasje10517Zijlstra, H. 
Aankondiging – Het leven van kooiker Jacob Bodes104255Haan, P. de 
Begrafenis twee Canadezen te Aalzum, 1945104248Smits, E. 
Bijna 800 stokoude menschen…104261Zijlstra, H. 
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 3104224Hartmans, P. 
Diaconieboeken: cryptische omschrijvingen104262Haan, P. de 
Dood bij de molen104269Haan, P. de 
Een arbeidsovereenkomst uit 1850104257Smits, E. 
Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect104242Mark, A. van der 
Jonker Willem Maurits van Hanecroot104250Pera, K. 
Lezing – Bauke van der Pol104253Pol, B. van der 
Liedboek Nicolau Aengwerda, Dokkum 1757104245Zijlstra, H. 
Nogmaals de eendenkooi te Waaxens104256Mast, G. 
Onverwachte bronnen uit Rotterdam104223Zijlstra, H. 
Principes kosten geld, school te Ee104236Idsardi, P. 
Recensie – het doktersboek van Douwe Ales104254Zijlstra, H. 
Sjoeks/Shooks is de naam104211Postma, K. 
Van Bergsma naar Hepburn104252Halbesma, D./Tolsma, R. 
Van der Galiën, naam uit Frankrijk of uit Fryslân?104241Halbesma, D. 
Vermist: Harmen Gerbens uit Nes104237Halbesma, D. 
Welk eenen bitteren religie-haat, Surhuisterveen104258Musquetier, A. 
De BLO-koe103200Haan, P. de 
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 2103152Hartmans, P. 
De Meindersma’s van Ee103162Meindersma, P. 
Fryslân 1811103201Jansen, K. 
Genealogie – Stoelman/Werksma103141Haantjes, R. 
Het stempel van Foeke Sjoerds103175Leij, D. 
Verdwenen huizen103196Hillebrand, P. 
Website Zeemansleed103161Boltjes, P. 
Altijd Strijdvaardig102111Musquetier, A. 
Bakkers en slagers in Dokkum102130Smits, E. 
Bonifatiuskruisje voor Admiraliteitsmuseum10291redactie 
Dat gij deezen eerste briev zorgvuldig bewaart (Rosier)102122Visser, P.F. 
De familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 110299Hartmans, P. 
De tiid fan pake en beppe102128Smits, C. 
Een bezochte huishouding, Hennes op Ameland102125Staal, A. 
Familie Sloterdijk uit Dokkum102120Smits, E. 
Klaas D. de With: Martelaar Afscheiding102134Pera, K. 
Opa Jan van der Molen uit Warfstermolen10292Vries, Fr. de 
Paulus K. Buwalda, skutter yn 1832102112Douma, D. 
Schoolfoto Betterwird 1905102135Admiraliteitsmuseum 
Verslag van een bijzondere dag10273Smits, E. 
Vissersschip vergaan op Pinkegat, een aanvulling102118Bouta, H. 
Voorouders en kinderen van Hieke Mellema10276Kuiper, B. 
Aankondiging – de oorlog een gezicht gegeven, deel 210167Postma, R.H. 
Bijnamen in Dokkum10148Smits, E. 
De Vrouwe Marina10151Visser, P.F. 
Diaconierekeningen en bouwkunde: de wande10152Haan, P. de 
Diaconierekeningen en overlijdensdata10158Haan, P. de 
Dokkum en de koloniën, 3, een reactie10155Meulen, B.D. van der 
Gedenksteen herv. kerkgebouw Niawier10136Walda, J. 
Graaf Macchetti toch uit Bolsward?10131diverse 
Groeten uit Amerika (12: M.T. Douma)1014Postma, K. 
Jehabé, nostalgisch stukje middenstand Dokkum10163Smits, E. 
Kwartierstaat – Beer, Freerk Abes de10116Blom, F.H. 
Pieter Tjepkes, VOC-avonturier/herbergier10142Zijlstra, H/Tolsma, R. 
Prins, Geert Pieters van10139Pera, K. 
Saterdag, de verdwijning van de familienaam10122Bruining, M. 
Stichting Regionaal10150Kooistra, J. 
Tegeltableau in Moddergatster visserswoning10132Hillebrand, P. 
Volksgeloof en geneesmiddelen10156Haan, P. de 
Website Smalfilms10135Knijn, P. 
Zijlstra – Zoektocht naar verre familie10127Zijlstra, He 
De tiid fan pake en beppe – stad- en dorpsgezichten in Dongeradeel100geheelTolsma, R, Jager, J. de, Douma, D. 
Braak, Jan timmerde aan de weg bij VOC99245Zijlstra, H. 
Dam van Berkhout (naar Ameland)99236Staal, A. 
Dokkum en de koloniën, deel 3: Douwe Petrus (van) Steenwijk99266Schackmann-Tolsma 
Friese matrozen op avontuur in VOC, 178699242Zijlstra, H. 
Graaf Macchetti in Dokkum ?99263Westerhof, D. 
Groene Kruis en badhuis te Dokkum99250Smits, E. 
Groeten uit Amerika (deel 11: R. en A. Sipma)99209Postma, K. 
Kamminga, D.J. over kleding , 194399254Kamminga, D.J. 
Kwartierstaat – Ploeg, Lutske van der99218Blom, F.H. 
Mijn favoriete voorouder: Grottinga, A.F.99224Bruining, M. 
Strandingen op Engelsmanplaat99230Hillebrand, P. 
Stuurman in sloot99260Haan, P. de 
Voorouder Roel Kooistra: kooikers?99271Mast, G. 
Vraag – Assen, Dirk Jans van99241Dijkstra, F. 
Vraag – Boltjes, Freerkje en Coenraad99241Sjoerdsma, B. 
Vraag – Jong, Joukje de99265Dijkstra, F. 
Altijd Strijdvaardig, weer toevoegingen98191Musquetier, A. 
Dedtie Ypes van Kooten, de afkomst van98166Heins, L. 
Dijk, F.J. horologiemaker te Dokkum98174Jager, J. de 
Edelman, Klaver en Van der Werff, een erratum98183Keizer, R. 
Grafsteen in India, Dokkumer naam op98203Pol, B. vd 
Grafsteen moeder van Pieter Stuyvesant98165Walle, H. de 
Grafsteen, een bijzondere plaats voor een98172Walle, H. de 
Groeten uit Amerika (deel 10: groep Scholte)98142Postma, K. 
Hessel de Walle over “Friezen uit 11 eeuwen98196Walle, H. de 
Ingeboekt – Wâldhúskes, woudboerderijtjes bijna verdwenen98175Persbericht 
Jan Hut, de bende van98180Pera, K. 
Koloniën, Dokkum en de, deel 298192Schackmann-Tolsma 
Kozakken in NOF, 181398184Zijlstra, H. 
Kwartierstaat – Klaver, Kanke Alles98154Keizer, R. 
Moddergat, de Oere, van boerenplaats tot……98176Hillebrand, P. 
Posthoorn te Dokkum, de98169Smits, E. 
Reliwiki98199Tatenhove, R. van 
Rosier – van Amsterdam naar NOF98153Janssen, K. 
Stamreeks – Dijkstra, Eelke98164Dijkstra, E. 
Stembonen van Dokkum, een reactie98163Mast, G. 
Tol aan het Gerben Allesverlaat98198Musquetier, A. 
Vries, Gerrit Sakes de, zoektocht naar98189Vries, F. de 
Dokkumer Schutters97122Haan, P. de 
Douwe Zwart, afscheid van9771Tolsma, Reinder 
Edelman, Klaver en Van der Werff9774Keizer, R. 
Eendenkooien uit Brantgum-Waaxens, verdwenen9793Mast, G. 
Ezumazijl, reactie ‘kalkovens’97113Koopmans,M. 
Gibraltar, zeeslag bij, in 160797127Smits, E, Fazn 
Groeten uit Amerika (deel 9b: Epke A. Roorda)9784Postma, K. 
Huisinga, Sybrandus en Sjoerd, reactie op97119Wagenaar, S. 
Ingeboekt – Kollumerland in oorlogstijd97134Postma, R.H. 
Kloster Ihlo, een vakantietip97135Haan, P. de 
Koloniën, Dokkum en de, een inleiding97114Schackmann 
Kranten online, veel97113Persbericht 
Moddergat, een herberg in97124Hillebrand, P. 
Posttarieven97132Wiersma, H. 
Verkiezingen in 161797120Haan, P. de 
Vraag – Haaima, Aukje9783Bergema. L.J. 
Vraag – Oostrum, foto van huis in9792Kramer, B. 
Vraag – Terpstra, Dirkje Ypes9783Terpstra, A. 
Bijland-Roersma, persoonsverwisseling9618Heeringa, J. 
Dantumawoude, kerkdocumenten van e.a.9647Musquetier, A. 
Diaconierekeningen en patroniemen9640Haan, P. de 
Dokkumer Lokaaltje, het9621Rijff, C. 
Dokkumer vrouwen in digitaal vrouwenlexicon9613Valk, A. vd 
Driesum ,de schijndode van9648Dantuma, J. 
Ezumazijl, de kalkovens van9651Tolsma, Reinder 
Geld, de waarde van9639Haan, P. de 
Groenlandvaarders uit NOG9632Weger, G. de 
Groeten uit Amerika (deel 9a: Epke A. Roorda)966Postma, K. 
Havinga, allerlei families9614Heeringa, J. 
Kooi, van der en Kooistra van de Ternaarder Kooi9620Mast, G. 
Moord op Sipke Hoekstra9636Ploeg, C. vd 
Nieuws uit oude kranten: Moddergat 19069626Hillebrand, P. 
Oude foto’s, collectie9622Jager, J. de 
Pilotenhulp, NOFriezen onderscheiden voor9646Smids, E. 
Ploeg, Willem van der, slikwerker9629Staal, A. 
Sûkerei in De Valom9662Leegstra, O.J. 
Voorstellen, even (Eerste Wereldoorlog)9667Bangma, K. 
Vraag – Zijlstra, Jacobus E. en Jong, Tjalkje de9617Cressman, L. 
Vraag – Zijlstra, Mechiel9628Zijlstra, R, 
Zegenwens9666Glas, A. 
Ledenlijst95geheelTolsma, Reinder 
Onderwerp van Onderzoek van de leden der Hist. Ver. NOF95geheelTolsma, Reinder 
Dakbedekkingen in NOF, oude94253Haan, P. de 
Een bijzondere stranding94260Visser, P.F. 
Een naam is een naam.. (deel 10: slot)94270Smits, E. 
Grafsteen, reactie op Wytse Folckerts94230Koopmans, M.O. 
Groeten uit Amerika (deel 8: Gerrit vd Weit)94219Postma, K. 
Haverschmidt, J.H.: “een bijzondere oversteek”94262Staal, A. 
Huisinga, Sybrandus en Sjoerd94249Wagenaar, S. 
Ingeboekt: Munnekezijl, beeld van een dorp94267Postma, R.H. 
Ingeboekt: Ontstaan Openbaar Vervoer NOF94229Aartsma, H. 
Kwartierstaat – Riemersma, N.M.94208Glas, A. 
Posthistorie, twee eeuwen, Dokkum94234Danz. P. 
Stamlijn – Douwes Isema94269Douwes Isema, J. 
Tseard Aaltjes en dochter Christina94264Duinstra, F. 
Verhalen over Opa94266Schaaper, Fr. 
Armvoogdij (naar Ids Jousma)93201Smits, E. 
Bijten in een ijsje en bijten in het ijs93179Kooi, H. van der 
Dijkstra, Uilke Reitzes, liefdepreker93167Halbesma, D. 
Grafsteen zoekt nakomelingen93162Haan, P. de 
Groeten uit Amerika (deel 7: Sjoerd A. Sipma)93149Postma, K. 
Hongaarse jongen in Friesland93160Deuzeman, D. 
Kwartierstaat – Vries, Ingrid de93141Glas, A. 
Ledendag te Burdaard93164Talsma, H. 
Metz, Jaap, een winterse oversteek93188Staal, A. 
Migratie in Friesland93157Meerema, L. 
Naam is een naam….(deel 9)93199Smits, e. 
Onderwerp van Onderzoek93148Tolsma, Reinder 
Plaatsengids: alle Nederlandse plaatsen93166Hoven, F. vd 
Tichelwurk te Oostrum93191Meerema, L. 
Tussen Kerk en Merk (Johannes Hilarides)93194Tuinen, P. van 
Vraag –  Heimwee naar Friesland93161Vlaming, N. 
Vraag – Stienstra, Gerrit en Sinderen, Pietje Sipkes van93190Meems, J. 
Vraag – Tulp biedt aan: CDRom met artikelen93161Tulp, A. 
Vrije Kolonistendag: 1 november93156Schackmann 
Armenzorg, burenplicht en gewoontes…92129Jagersma, L. 
Cichoreifabriek van Zwaagwesteinde92115Leegstra, O.J. 
Grafstenen in de Grote Kerk te Dokkum92116Jager, J. de 
Groeten uit Amerika(deel 6: Ds Scholte)9273Postma, K. 
H.H. Robroch, brug- en sluiswachter Dokkumer Nieuwezijlen9299Robroch, H.J. 
Jan Monsma, wonderdokter uit Rinsumageest9294Wildeboer, D.R. 
Johannes Hilarides92128Jager, J. de 
Kantklossen, een historische activiteit9293Boersma, H. 
Kind aangevallen door varken, 177892121Haan, P. de 
Knevelarij aan het einde van de Franse Tijd9298VIsser, P.F. 
Mijn favoriete voorouder: Scherjon9282Luhof, J.J. 
Naam is een naam…(deel 8)92135Smits, e. 
Stichting school te Modderdagt92108Tolsma, Reinder 
Tiete Tabes, potschipper uit Wierum9288Glas, A.K. v.d. 
Vlastra, ook een linnenweversnaam9281Vlastra, L. 
Vraag – Betonfabriek te Dokkum/Dantumawoude9292Kooistra, J. 
Vraag – Douwe Lap, Heerenveen?9292Raad, A. de 
Collectie van Tuinen in Historisch Informatiecentrum NOF9164Jongsma, Tj. 
Drie van Ee: stichtingssteen uit 16139144Zwart, D.A. 
Groeten uit Amerika (deel 5: Slot en De Haan)9122Postma, K. 
Iconografisch bureau: verrassende vondsten9134Zijlstra, H. 
Kerkdocumenten van Wouterswoude, Driesum ca9131Musquetier, A. 
Nogmaals de linnenweversfamilies, correcties9166Bary, G. 
Onderwerp van Onderzoek9121Tolsma, Reinder 
Overlijden en begraven, zoektocht in archieven9139Jagersma, L. 
Penning van Dokkum, onbekende gevonden9132Boekhorst, B. te 
Revius in Friesland915Jong, K.W. de 
Stichting school te Ezumazijl9159Tolsma, Reinder 
Veepest van 1769, gevolgen in Dantumadeel9148Halbesma, D. 
Vraag – cichoreifabriek De Grietman bij Sybrandaburen/Dokkum9131Taekema, K. 
Genealogie – Beckers9073Beckers, N. 
Genealogie – Holman9067Westerhof, T. 
Genealogie – Holtewes9062Rouing, P. 
Linnenwevers in NOF9046Bary, G. 
Vlasteelt in NOF903Herrema, G. 
Belastingoproer te Wierum 181489220Zijlstra, H. 
Betekenis van de cichorei voor Dantumadeel89236Leegstra, O.J. 
De Kooplui te Dokkum (Ids Jousma)89215Smits E. 
Dijkbewaking ingesteld tussen Paesens en Nieuwe Zijlen, 181989226Zijlstra, H. 
Een naam is een naam…(7)89266Smits, E. 
Firma De Gruyter en de Amsterdamse school89229Zwart, D.A. 
Groeten uit Amerika (deel 4: T.M. Beintema)89208Postma, K. 
In het nieuw, weeskinderen89265Bouta, H. 
Ingeboekt – Fotoboek Metslawier89270Aartsma, H. 
Ingeboekt – Groeten uit Amerika89270Postma, K. 
Ingeboekt – In Fryske sport – It keatsen89270Aartsma, H. 
Ingeboekt – Twee boeken vol Hellinga’s89270Jager, J. de 
Ingeboekt – Vergeet niet dat ge vleugels hebt89270Wijk, T. van 
Stichting Erfskip Terpdoarpen89222Dijkstra, A. 
Veepest van 1745/6 in Westdongeradeel89242Haan, P. de 
Vraag – Elgersma, H.W.89221Elgersma, O. 
Vraag – G. de Jong-Kooistra89214Snijders, J. 
Vraag – Hendrick Heeres89225Schaap-Boonstra 
Vraag – Johannes Damstra89219Damstra, J. 
Vraag – Revius, Arnoldus en Vermees, Claaske89228Jong, K.W. de 
Vraag – volksspreekwoorden plaatsnamen89241Broek, M.A. vd 
Wonderbaarlijke gebeurtenis te Ee, ds Vlieg89218Zwart, D.A. 
Zeeprotest89224Visser, P.F. 
Bakkerij te Foudgum88188Dijkstra, A. en D. 
Belevenissen van de WL 388182Weger, G. de 
Digitaliseren Fries religieuzen-archief88155Aartsma, H. 
Eigendomsgeschiedenis van de WL 1888186Dijkstra, IJ. 
Elisabeth de Flines: Amsterdam en Dokkum88176Bosman, M. 
Groeten uit Amerika (deel 3: Postma)88141Postma, K. 
Hoe Hendrikje de Jong-vd Wiel levens redde88173Karsijns, Tj. 
Ingeboekt – Dijkstra uit Engwierum88203Tolsma, Reinder 
Ingeboekt – Kuiphof van Blija88203Tolsma, Reinder 
Mijn favorite voorouder: Ytje de Boer-vd Gang88147Olderen, H. van 
Museum “It Braakhok” te Ee88162Zwart, D.A. 
Op weg naar de nieuwe wereld (Johannes van der Wal)88158Hoek, J. 
Opkomst en ondergang van de cichorei88166Leegstra, O.J. 
Oude klooster-, molen en jaagpaden digitaal88150Aartsma, H. 
Schipper Berend Jacobs de Groot vermist88151Groot, R. de 
Schipper Jacob Jacobs de Groot, aanvulling88156Groot, R. de 
Schoolstrijd te Engwierum,  fragment88148Olderen, H. van 
Vraag – Atse Pieters uit Wierum88161Bos, A. van der 
Vraag – Jacob Jacobs de Groot, schipper88140Groot, R. de 
Vraag – Wybren Ruurds Stellinga88172Stellinga, D. 
Bewoners Oude en Nieuwe Beijer te Holwerd87124Haan, P. de 
Clancarty – Ierland – Oudwoude87116Postma, R.H. 
Cultuurhistorisch centrum De Sûkerei open87109Leegstra, O.J. 
Dantumawoude onder Dokkum, 38794Halbesma, D. 
Firma Tuininga aan de Hogepol te Dokkum87100Dekker, J. 
Gegevens Argentinië8786Speelman, N.W.J. 
Groeten uit Amerika (deel 2: Viersen 2)8774Postma, K. 
Ids Jousma over “Handel” in Dokkum87112Smits, E. 
Kabbeljau, een verdwenen familienaam8782Jong, K.W. de 
Kustvisserij in herinnering87123Duinstra, F. 
Kwartierstaat – Gaasterland (aanvulling)8792Gaasterland, J.C. 
Lieuwe en Saapke, van Hallum naar Zeeland87120Leeuw, R. de 
Memoriam, In, Dick de Jager8772Smits, E. 
Schipper Jacob Jacobs de Groot8787Groot, R. de 
Schoenmaker Van der Veen op de cover van “Op de Praatstoel”8798Dekker, J. 
Verschenen – Gevelstenen in Dokkum87111Aartsma, H. 
Zeeprotest uit 182587110Visser, P.F. 
Aankondiging- Op de Praatstoel, jubileumboek865Tolsma, Reinder 
Beminde zoon, brief uit 18318638Dragt, G.I.W. 
Biografie van de Hongaar Imre Deli8630Postma, K. 
Dantumawoude onder Dokkum, 28651Halbesma, D. 
Emigratie gezin Huizinga8613Halbesma, D. 
Groeten uit Amerika (deel 1: Viersen)8622Postma, K. 
Hermannus Mellema en Dokkumer Nieuwezijlen8656W. Mellema 
Kwartierstaat – Gaasterland, Aukje Klazes866Blom, F.H. 
Oorlogspleegkinderen8636Leistra, G. 
Oudst bekende voorvader van:8628Vries, H. de 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 5: Ferwerderadeel8644Haan, P, de 
Verschenen – Dijken en Zeedijksters8666Aartsma, H. 
Verschenen – Eendenkooi bij de hel te Hallum8637Tolsma, Reinder 
Verschenen – Trefwoordenlijst Genealogie8629Dumont, A. 
Vraag – Kerkkoor Aalsum – Wetsens8621Jaarsma, P. 
Zeeramp 1879: Aant Jans Post8663Zijlstra, H. 
Aankondiging – Drie eeuwen Burdaard85227Diebrink, J. 
Amerika, brief uit85201Huizenga, B. 
Analyse van een schaatslijst, deel 285245Kooi, H. vd 
Australië, reactie uit85212Postma, K. 
Concentratie Scholen, deel 3: slot en conclusies85256Tolsma, Reinder 
Dantumawoude onder Dokkum, 185228Halbesma, D. 
De Bierma’s van Gaykema te Ternaard85208Smits, E. 
De heren Polle, Kerseboom en Mutsjes85224Haan, P. de 
Doopklappers Metslawier-Niawier incorrect85219Wierstra, T. 
Een naam is een naam, deel 685260Smits, E. 
Genealogie – Inia, Atso Hermanus85202Inia, T.P. 
Middeleeuws testament uit Wetsens85233Bouta, H. 
Molen De Rooseboom in Hantum85220Banga, W. 
Ongeschikt voor Burger-wapening, 1795-181485213Haan, P. de 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 4: Dantumadeel85238Haan, P, de 
Streekarchivariaat NOF verhuist85237Jongsma, Tj. 
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 485216Paasman, J.A. 
Verschenen- Dokkumer binnenstad kadastraal vastgelegd85255Persbericht 
Verschenen- Lieve allemaal85252Zwart, D.A. 
Website “Oudnieuwsuithetnoorden”85232Kampen, J. 
Website Fries erfgoed85251Persbericht 
Analyse van een schaatslijst, deel 184180Kooi, H. vd 
Concentratie Scholen, deel 2: Westdongeradeel84188Tolsma, Reinder 
Duitsers in de Burgerschool84164Smits, E. 
Houtzaagmolen Bouwlust (2)84156Banga, W. 
Kloosterbezit en testamenten84161Bouta, H. 
Kwartierstaat – Bonga – Broeijer (gedeelte)84132Smits, E. 
Oudst gevonden voorouder: Henk Kuiphof84146Kuiphof, H. 
Parenteel – Streekstra, Keimpe84134Dijkstra, J. 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 3: Kollumerland84166Haan, P, de 
Reinder Gerbens van Wierum84143Ploeg, C. vd 
Schoolopziener Marten Martens84148Martens, S. 
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 384173Paasman, J.A. 
Tip voor onderzoek gegevens Staten Generaal84172Zijlstra, H. 
Verschenen – It Burmaniapaad84142Tolsma, Reinder 
Vraag – Toren, Willem84142Toren, M. 
Aangeboden Statenbijbel83109Weger, G. de 
Admiraliteitsmuseum, expositie in (Wad’n quilts)83127  
Concentratie Scholen, deel 1: Oostdongeradeel8397Tolsma, Reinder 
Groninger Westerkwartier83109Zijlstra, H. 
Houtzaagmolen Bouwlust/Handel en Zeevaart83116Banga, Warner 
Ingwierrum en omkriten: Liudgeriden8369Sierksma, Kl. 
Kwartierstaat – Baarsma, R.R.8376Jager, J. de 
Kwartierstaat – Blom, Anthonij8388Blom, F.H. 
Loodsen Oostmahorn rond 18608394Gaastra, F. 
Merklap, meisje van de: Johanna Rosier83106Rosier, G. 
Merklappen, wetenswaardigheden over83110Schurer, L. 
Oudst gevonden voorouder: Johannes Luhoff8386Luhoff, J. 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 1: Dokkum, aanvulling83120Haan, P, de 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 2: Overzicht per gemeente83122Haan, P, de 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, reactie deel 283109Mast, G. 
Tiendaagse veldtocht, NOF-deelnemers, dl 283113Paasman, J.A. 
Verschenen: Romaanse kerken in NOF83126Aartsma, H. 
Argentinië, een contactadres8256Ambassade 
Brouwerijen in Dokkum8255Haan, P. de 
Gaykema of Bierma’s pleats te Ternaard8246Smits, E. 
Kwartierstaat – Sijtsma, Freeke8214Sijtsma, Fr. 
Kwartierstaat – Zee, Antje van der (aanvulling)825Dijkstra, A. 
Molen, poldermolen Hoedemakerspolder8236Banga, W. 
Op de Zuupmarkt dit fers8253Meerema, L. 
Oude maten en gewichten (2): het lopen8244Zijlstra, H. 
Oude maten en gewichten: een reactie (op deel 1)8243Herrema, G. 
Oudst gevonden voorouder van Hans Zijlstra8212Zijlstra, H. 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen, NOF, deel 1: Dokkum8223Haan, P, de 
Problemen met schoolmeesters, 2: Nes8258Tolsma, Reinder 
Tiendaags Veldtocht, NOF-deelnemers, deel 1 – Dokkum8239Paasman, J.A. 
Verschenen – Caspar de Robles, de stenen man824Boersma, F. 
VOC, voorouders in de ??8257Zijlstra, H 
Vraag – Kluften in Kollum8213Haan, P. de 
Een naam is een naam…(5)81251Smits, E. 
Genealogie – Osinga, Lammert Nammes (2)81202Smits, E. 
Genealogie in Duitsland, onderzoek naar81201WGOD 
In memoriam: Jan de Boer81197Tolsma, Reinder 
Klaveriana – Alle Klaver81209Wijk, T. van 
Kwartierstaat – Hiemstra, Yke81198Graaf, P. de 
Liudgerglêzen yn ‘e RK-tsjerke yn Dokkum81208Sierksma, Kl. 
Merkwaardige grafstenen, Bentheim81234Jager, J. de 
Molen aan de Woudvaart81214Banga, W. 
Oude Borwerda syl, de81241Soepboer, P. 
Oude maten en gewischten (1): rinkelmantie81232Zijlstra, H. 
Problemen met schoolmeester, 1: Foudgum81246Tolsma, Reinder 
Register Openbare Gebouwen81221Smits, E. 
Stoeijerijen van de schoenmakersvrouw81228Haan, P. de 
Verkoping zathe en landen te Nes, 189781236Dijkstra, A. 
Verschenen – Jeugdherinneringen WO II: Kollummerzwaag81254Aartsma, H. 
Vragen – Erich, F.C.81208Erich, F.J. 
Vragen – rijtuigenonderzoek81201Haan, P. de 
Was vroeger alles beter – paardenmishandeling81213Haan, P. de 
Aanstelling van een veldwachter anno 1889 te Ternaard80170Smits, E. 
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 3 (slot)80150Wierstra, S. 
Bouw van de laatste Friese boerderij van Ee80166Zwart, D.A. 
Een naam is een naam… (4)80190Smits, E. 
Genealogie – Jacob Jans80147Douma, Doede 
Genealogie – Osinga, Lammert Nammens80140Smits, Eimert 
Grietje stal wat linnen en Klaaske kocht het op80156Haan, P. de 
In de schaduw van de meesters (orgelbouwers)80160Timmer, V. 
Kunstwegen en voetpaden in Oostdongeradeel, 3 (slot)80180Tolsma, Reinder 
Mystiek van de waddeneilanden80176Zijlstra, Hans 
Pas op, een fietser !!80175Tolsma, Reinder 
Smids, familie – Pake Swei80133Smids, F.P. 
Stichter van Dokkum, de80155Meerema, L. 
Uit het Admiraliteitsmuseum80178Dragt, G.I.W. 
Verschenen: “Als dat niet het doel is….”80158Meerema, L. 
Verschenen: Wenskaarten Dokkum80159Speelman, N. 
Vragen – Koning, Willem Klases80149Koning, R. 
Vragen – Postma, Regina M.80149  
Vrijwilligers FAF – oproep voor80146Visser, P.F. 
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 279102Wierstra, S. 
Argentinië – website over7983Wierstra, T. 
Catharina Schrader, aan de hand van7977Zijlstra, H. 
Errata – Leistra, Berzee en Jan Crans7987diverse 
Genealogie – Claas Sijbes Catsma/Katsma7969Douma, D. 
Genealogische grafschriften7985Walle, H. de 
Geregistreerde schepen in WED 1882-19047988Meijer, J. 
Hinderwetvergunningen Dokkum 1875-191779116Smits, E. 
Hongaarse jongen en dhr. Veldhuis in Canada7986Deuzeman, D. 
Kerkenpad, een oud79124Tolsma, reinder 
Kuierpaden yn Noardeast Fryslân79123Walda, J. 
Kwartierstaat – Zee, Antje van der7982Vos, O.H. 
Mededeling – Grafzerken op graftombe.nl79122Zijlstra, H. 
Mijn favoriete voorouder – Henderika Heyermann7984Broersma-Haaijer, J. 
Opzienbarende vondst op Eckama State te Ternaard: Kozakkenplaats79109Zwart, D.A. 
Reactie – Begrafenis Bregje Jacobs79101Idsardi, P. 
Thomas wilde zijn schoonmoeder op de kop in het bijt steken79100Haan, P. de 
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 37996Smits, E. F.A. zn 
Verschenen – In grazige weiden…7975Aartsma, H. 
Verschenen – Monografie over orgelmaker T.P. Klimstra79113Timmer, V. 
Vincentiusgebouw in de Koningstraat was boerderij fam. Terpstra79114Klaarbergen, J. van 
Vragen – Friezen in Tiendaagse veldtocht 18317968Paasman, J.A. 
Vragen – Kentekensregistratie + foto’s eerste auto’s79115Wierstra, T. 
Vragen – Orgelgeschiedenis gereformeerde orgels NOF79122Timmer, V. 
Vragen – Steen, Hendrik, schrijver Sibe van Aangium7995Kooi, J. van der 
Aandenken aan Liudgers oorsprongsgebied?7842Sierksma, Kl. 
Adellijke geslachten in en om Dokkum, Mockema, deel 17824Wierstra, S. 
Begrafenis van Bregtje (reactie in nr. 79)7851Haan, P. de 
Bouwbestek van de Katwijk 9, de Fierman Eduard, 19087837Meijer, J. 
Dienstwoning De Douwematte te Ee, een terugblik7816Visser, Simon 
Digitaal delven in Fryslâns verleden via Hisgis7857Mol, J.A. 
Een naam is een naam.. (3)7860Smits, E. 
Fries in de finale WK (Gustavo Oberman)?785Deuzeman, D. 
Herinneringen aan mijn jeugd, Oostdongeradeel kort na 19007844Crans, D. 
Jagerskamp te Oostrum783LC 
Mijn favoriete voorouder – Prins, Theunis Doekes7811Wel-Prins, A. van der 
Prins, Geert Pieters van788Plantagie, C. 
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 27832Smits, E. F.A. zn 
Verschenen – Hûndert jier Skoalle mei de Bibel te Ljussens7863Aartsma, H. 
Verschenen – Nageslacht van Jelmer Roelofs en Grietje Wybes7861Jongsma, M. 
Vragen – Dellen, Lubbert van (Kollumerpomp)7841Smids, F.P. 
Vragen – Meekma State te Ferwert7843Kooistra, J. 
Vragen – Reitsma, Anne Dirks7810Hoop, w. de 
Vragen – Sprietma, J.G.787Heerema, J. 
Dienstweigeraar uit 1816, notariële schikking77212Paasman, J.A. 
Een naam is een naam…1 (reacties)77230Smits, E. 
Een naam is een naam…277232Smits E. 
Genealogie – Hoek, van der77186Smits, E. 
Genealogie – Leistra, Suameer77192Leistra, G. 
Kind en zijn omgeving, kinderarbeid77218Meerema, L.J. 
Loggervaarders Paesens-Moddergat begin 190077236Visser, A.K. 
Mijn favoriete voorouder, Gosling Hemkes Elzinga77198Ploeg, RR van der 
Monsterrollen, 191677214Meijer, J. 
Reis naar Amerika77223Prins, Th.D. 
Schoolklas Broeksterwoude, 191877239Hoeksma, P. 
Stamreeks – Holthuis, Tjitske Hillechien77184Heeringa, J.S. 
Stichting Oud Dockum77205onbekend 
Uitgevers en fotografen van prentbiefkaarten van Dokkum, 177206Smits, E. F.A. zn 
Verschenen – Genealogie Crans77183Crans, A. 
Verschenen – Hoannen fan ‘e klaai77222Tolsma, reinder 
Verschenen – Mijn voorouders Kingma77238Tolsma, Reinder 
Werkgroepen doen verslag77182diverse 
Wierum, in âld doarp oan see – De Nooitgedacht 1881, deel 277202Duinstra, F. 
Worp van Peyma, het graf van77235Wel-Prins, A. vd 
Aalsumerpoort, afbraak in 182776175Tolsma, Reinder 
Folkertsma, Bartolomeus Cornelis, HdS te Wierum76140Folkersma, W. 
Genealogie – Osinga, deel 276120Smits, E. 
Genealogie en de Mormonen76136Ploeg, R.R. van der 
Huwelijkskaartjes, aanbod76134Bouta, Hilda 
Jong, Wybren Annes de76142Meijer, J. 
Kaarten, de Huguenin-kaarten van Friesland76144Versfelt, H. 
Kwartierstaat – Prins, Theunis Doekes76126Wel-Prins, A. van der 
Mijn favoriete voorouder: Johan Joost Schmidts76135Smits, E. 
Mobilisatie, Eelse Visser en de mobilisatie 1914-191876162Visser, A.K. 
Mooiste huis van Dokkum ? Stationsstraat 29, Jugendstil76165Zwart, D.A. 
Sybrigje Harings bedankte voor lidmaatschap NH-Kerk76174Wel-Prins, A. van der 
Verschenen – Ie sa’t it wie mar nea wer wêze sil, W. Plantinga76172Zwart, D.A. 
Wegen  en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 2 aanv.76125Tolsma, Reinder 
Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 276153Tolsma, Reinder 
Werkgroep in oprichting – Kustvisserij in de Dongeradelen76173Weger, G. de 
Wierum, in âld doarp oan see – De Nooitgedacht 181176150Duinstra, F. 
Braaksma, T. P. en Groen, A.M.7583Metzlar, H. 
Een naam is een naam…, deel 175108Smits, Eimert 
Genealogie – Osinga, deel 17566Smits, Eimert 
Hongaarse kinderen, reacties op7584diverse 
Kooi, P.A. Bergsma at graag eenden uit de Kolkhuister kooi7594Mast, G. 
Kooikers Anjumer Kolken, 17227592Mast, G. 
Kwartierstaat – Blom, Johannes7571Meindersma, E.A. 
Kwartierstaat – Zwart, Nienke, deel 27560Zwart, Nienke 
Laatste reis van de Jeune Henri, de7586Leen, K. 
Ley, Jan Rienks van der, soldaat van Napoleon7576Paasman, J.A. 
Mijn favoriete voorouder: Hemke G. Elzinga7580Ploeg, R.R. van der 
Pettertilla, reactie op familienaam7597Jong, J. de 
Verschenen – 100 jaar Volksvermaken Ternaard75114Aartsma, Henk 
Verschenen – Concours Hippique Dokkum, 60 jaar75111Aartsma, Henk 
Vragen – Klimstra, Taeke Pieters75101Timmer, V.H.M. 
Vragen – Wagt, Jacob van der75113Smits, Cor 
Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, deel 175102Tolsma, Reinder 
Wierum in de Franse Tijd, deel 47589Duinstra, F. 
Bonifatius en Dokkum7454Delahaye, G.M.B. 
Doopsgezinden in Ouwesyl7446Roosma, J. 
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 37416Paasman, J.A. 
Kwartierstaat – Zwart, Nienke746Zwart, Nienke 
Mijn favoriete voorouder: Ds. H.J. Schregardus7413Weger, Gerard de 
Nes, besmettelijke ziekte in 18167436Tolsma, Reinder 
Pettertilla, herkomst van een familienaam7423Ploeg, R.R. van der 
Schoolopziener, op pad met de, omstreeks 18427441Wildeboer, D.R. 
Toevalsvondsten: namen van Noordoost Friezen7432Musquetier, A. 
Verkiezingen in Oostdongeradeel 19317452Viersen, O. 
Vragen – Eye Sybes7429Zijlstra, Hans 
Vragen – Mellema, Sybe Jacobs7412Mellema, G. 
Vragen – Schut, Hiltje7412Mellema, G. 
Wierum in de Franse Tijd, deel 37427Duinstra, Foppe 
Woltring-Flierl, wie kent deze mensen7430Wüst, J.B.J. 
Zijlstra, Geert Jochems legt een verklaring af7434Zijlstra, Hans 
Doopsgezinde gemeente van Zwaagwesteinde73201Roosma, J. 
Er rollen twee guldens uit de brief: postwezen rond 184573188Wiersma, H. 
Feike van der Ploeg, doopsgezind predikant enz. te Dokkum73166Paasman, J.A. 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s73181Diverse 
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 273174Paasman, J.A. 
Herberg te Wierum, een reactie73193Jong, G. de 
Hongaarse meisjes in NOF rond 192073205Zijlstra, H. 
Mijn favoriete voorouder: Grietje G. Wierstra73161Klaarbergen, J. van 
Mosterd’ Maaike73172Jong, G. de 
Om het ware woord: Nicolaas Westendorp Boerma73194Jansen, D. 
Recensie – De opleiding tot Chr. Onderwijzer in Friesland73196Meerema, L. 
Trouwen zonder geboortebewijs73170Jong, Tj. de 
Verschenen – Geschiedenis van Dokkum73159Aartsma, H. 
Vragen – Sijtsma, Sijmon Daniels (Zijlstra?)73173Diverse 
Vragen – Westra, Jildert73171Westra, E. 
Wierstra in Kollumerland73164Wierstra, S. 
Wierstra in Westdongeradeel73162Wierstra, S. 
Wierum in de Franse Tijd, deel 273185Duinstra, F. 
Dokkumers op Schiermonnikoog72117Stada, K. 
Doopsgezinde gemeente Ternaard72151Roosma, J. 
Exportslachterij Feenstra, Dokkum, deel 272145Aartsma, H. en Tolsma, R. 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s72130Diverse 
Franse dienst, personen in, 1810-1813, deel 172120Paasman, J.A. 
Genealogie – Wierstra in Oostdongeradeel72109Wierstra, S. 
Kweekschool Dokkum, afbraak72154Zwart, D.A. 
Mijn favoriete voorouder: Pieter Jans de Haan72127Haan, P. de 
Molen “De Hoop” te Holwerd, deel 272127Tolsma, Reinder 
Verschenen – Geschiedenis NH-kerk te Niawier, door J. Walda72155Aartsma, H. 
Vragen – Annigje Hendriks en Jan Ales Hetting/Gert Luitjens Koerts72132Wijk, R.J. van 
Vragen – Essen, Elisabeth van en Ds Everhardus Theodorus Wilman72132Heeling, R.A. 
Vragen – Simon Daniels (Sijtsma?)72153Zijlstra, K. 
Vragen – Streekstra, Keimpe Ouwes72129Streekstra, P.N. 
Vragen – Wagt/Wacht, Jacob van der72150Smits, C. 
Wierum in de Franse Tijd, deel 172142Duinstra, F. 
Baksteen uit Ee raakt spoor bijster7198Zwart, D.A. 
Doopsgezinde gemeente te Holwerd7194Roosma, J. 
Exportslachterij Feenstra, Dokkum, deel 17181Aartsma, H. en Tolsma, R. 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s7177diverse 
Genealogie – Wierstra in Ferwerderadeel7158Wierstra, S. 
Kwartierstaat – Keekstra, reactie7165onbekend 
Kwartierstaat – Smits, Aafke7175Bekkema, Kl. J. 
Markant Pand, Hogepol 18, recensie71104Tolsma, Reinder 
Molen “De Hoop” te Holwerd, deel 17186Tolsma, Reinder 
Oprichting Stichting Fotografie Willem Kamminga71102Dekker, J. 
Parenteel – Sijtsma, Daniël Sytzes7166Sijtsma, Fr. 
Vragen – Basteleur, Gooitzen Jelles7157Moed, B. 
Vragen – Bos, Freerk Sipkes van den: visserij Moddergat71103Meijer, J. 
Vragen – Metz, Georg, brieven en foto’s van: beschikbaar71101Verhaegh, M. 
Vragen – Pelmulder, Jelle Jans7196Geurink, A. 
Doodkistenfonds te Nes7034Jong, G. de 
Foppe Epkes als krijgsheld in 17877027Sijtsma, J. 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s7024Diverse 
Genealogie – Elsenga, Marten Jacobs, reactie op7046Weger, G. de 
Genealogie en Internet: klikt dat of byte dat?7018Sijtsma, F. 
Haaijer, mijn achternaam703Broersma-Haaijer, H. 
Kweekschool aan de Hantumerweg te Dokkum, oude chr.7037Zwart, D.A. 
Leij – onze familie uit Veenwouden, deel 2704Leij, D. 
Mijn favoriete voorouder: Johan Cornelis’7022Tolsma, Reinder 
Molen te Lioessens, een vondst703Tolsma, Reinder 
Propijn en afkoop7050Haan, P. de 
Rohling, internet leidt snel naar Bibiana7019Keijzer, R. 
Vragen – Lammert Jans x Lysbeth Gerbens 1743 Ternaard7021Oostra, J. 
Vragen – Lysbeth Pieters x Bote Annes in 16647017Hauw, M. vd 
Vrijmetselarij te Dokkum7042Meerema, L. 
Weesmeisjes, nogmaals de diefachtige7047Wildeboer, D.R. 
Wierstra bij de invoering in de BS 1811/18127012Wierstra, S. 
Amelander brief, een, uit 179569201Paasman, J.A. 
Computer – informatie GensDataPro69160NGV 
Dijkstra, Waling – een samenvatting69204Bouma, G. 
Doopsgezinden, brief uit 1787 Dokkum-Amsterdam69196Zijlstra, H. 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s69183Diverse 
Genealogie – Elsenga, Marten Jacobs69172Elsenga, M. 
Leij – onze familie uit Veenwouden, deel 169162Leij, D. 
Molen in de Holwerder Mieden, o.a. instructie 182869187Haan, P. de 
Molens – Poldermolens in Dongeradeel, reactie69197Banga, W. 
Pastorijepleats Nijewier: skiednis eigen doarp, Niawier69198Walda, J. 
Stamreeks, vrouwelijke – Heeringa, Johanna69161Heeringa, J.S. 
Verschenen – Fan Kafee Stuut tot IJsherberg, 100 jaar Fryske Krite69206Aartsma, H. 
Vragen – Eeuwe Jans, Jan Eeuwe, Oeds jans, Albert Joukes69194Kooijinga, U. 
Vragen – Hoekstra, Frans, 189669208  
Vragen – Wiersma, Sjoerd Wybes69182Veenstra, B. 
Algemene Werkliedenvereniging Oostdongeradeel68136Walda, J. 
Boerderij van het jaar 200368107Bouma, G. 
Favoriete voorouder: Grietje Adams68126Klaarbergen, J. van 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s68129Diverse 
Gabbemagasthuis en de Hoekstra’s68122Hoekstra, A. 
Grensgeval, onderhoud armen WED of FER, deel 268132Haan, P. de 
Krijgsraad Noord-Holland, 1794-191368153Visser, P.F. 
Kwartierstaat – Klimstra, Taeke68112Bekkema, Kl. J. 
Rijkstelegraafkantoor in Dokkum, 191568152  
Rosier te Dokkum68118Rosier, G. 
Uilsmahorn, boerderij van het jaar68108Idsardi, J. 
Van een burgemeester die niet van wijken wist, DAN68142Wildeboer, D.R. 
Verschenen: Eendenkooi Ternaard68154Aartsma, H. 
VOC – Jeronimus Cornelisz was een Fries, Batavia-schip, deel 268146Zijlstra, H. 
Vragen – Antje Poes68121Luierweert, L. 
Vragen – Daniel Broedriks, 168068128Sijtsma, F. 
Vragen – Eekkerk, Hendrik Coenraads, 176068111Veenstra, H. 
Vragen – Sijtsma, familie68141Sijtsma, F. 
Weeshuis: huisverkoop68155Meerema, L. 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s6776Diverse 
Genealogie – Kingma6761Heeringa, J.S. 
Genealogie – Schelwald6766Schelwald, A. 
Grensgeval, onderhoud armen WED of FER, deel 16789Haan, P. de 
Kadastrale atlas van Dongeradiel67100Vaart, J.P. van der 
Kwartierstaat – Kingma (reactie)6760Heeringa, J.S. 
Staatsvorm, reactie op6793Visser, P.F. 
Streekarchivariaat, uit het jaarverslag van6758Jongsma, Tj. 
Verschenen – Moarmwâldster Hale6793Minnema, G. 
Vragen – Foppe IJsbrands uit 1696 Rinsumageest6757Kooistra, F. 
Vragen – Noordman, Halbe, aanvullingen kartierstaat6757Heeringa, J.S. 
Waarde broeder en zuster, brief van Pieter Tamsma, 18436783Tolsma, R. en Douma, D. 
Weeshuis, diefstal uit6798Meerema, L. 
Weesjongens in 1806, Onder de wapenen6794Meerema, L. 
Bijzonder teken6642Haan, P. de 
Dokkumer Gilden 4 – Glazenmakers en Ververs, slagers6622Meerema, L. 
Favoriete Voorouder: Sytske Ferwerda6620Posthuma, E. 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s6625Diverse 
Gevolgen van een vraag op onze homepage – Algra familie6651Tolsma, Reinder 
Huis en herberg “De Blauwe Klok”6648Vos, O.F. 
Jense Benedictus, sailor form Dokkum6650Craik, D. 
Kwartierstaat – Ferwerda665Bekkema, Kl. J. 
Kwartierstaat – Ruysch, aanvulling6618Meems, J. 
Linnenwevers gezocht !6617Combs, H. 
Middenstand in Dokkum, reactie op6644Bary, E.H. 
Nes was eens twee molens rijk6646Tolsma, Reinder 
Paden, historische6612Meerema, L. 
Pibo van Doma, heerschap te Veenklooster6613Postma, R.H. 
Staatsvormen rond 18006639Haan, P. de 
Verschenen – Achter het  lijk wordt niet gesproken6649Tolsma, Reinder 
Weeshuis te Dokkum6632Meerema, L. 
Aankondiging – Begrafenisvereniging te Wierum65169Vliet, H. van 
Dokkumer Gilden 3: Grootschippersgilde65188Meerema, L. 
Dokkumer Gilden 3: Schoenmakersgilde65193Meerema, L. 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s65177Diversen 
Kwartierstaat – Kalsbeek65175Procee, G.M 
Kwartierstaat – Odinga65175Procee, G.M. 
Liudger in Nederland65206Sierksma, Kl. 
Rechtbank – Niet bewezen kindermoord te Engwierum65194Hietkamp, H. 
Stamreeks – Driesum, van (3-slot)65161Combs, H. 
Stamreeks – Kingma65169Helder, G. 
Sulveren Rinkelbel, de65198Boekhorst, B. te 
VOC – Was Jeroniumus Cornelisz een Fries?, deel 165201Zijlstra, H. 
Vragen – Bommerson, H.H., soldaat van Napoleon65200Koopal, E. 
Vragen – Heeringa te Raard/Foudgum65208Heeringa, J. 
Vragen – Liudger-raam in RK-kerk te Dokkum65160Sierksma, Kl. 
De (on)rechtvaardige rentmeester64142Hietkamp, H. 
De Fontein te Dokkum64139Meerema, L. 
Dokkumer Gilden 2 – Bierbrouwersgilde64134Meerema, L. 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s64129Diverse 
Gelukkig huwelijk ?  Twee keer op gemeentehuis64155Paasman, J. 
Goslings, Jan – schoolmeester te Ee64123Goslings, H. 
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 5 (slot)64146Smits, E. 
Stamreeks – Driesum, van (2)64109Combs, H. 
Stamreeks – Keegstra/Keekstra64117Helder, G. 
Vragen – Barends(z)64108Barendsz, P.G. 
Brantgummers in 17496373Sijtsma, J. 
Brief uit 1806, Van Sinderen/Van Assen6397Wijngaarden C.H. van 
Dokkumer Gilden 1: Haringvisserij6385Meerema, L. 
Dokkumers in de VOC en internetbronnen6381Zijlstra, H. 
Fotopagina, beschrijving van de foto’s6377Diverse 
Genealogie – Klaarbergen, van63102Klaarbergen, J. van 
Kwartierstaat – Ploeg, Dirk van der6358PLoeg, A, vd en Soepboer, M. 
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 46389Smits, E. 
Niawier, Siercksmawei 66382Walda, J. 
Stamreeks – Driesum, van (1)6364Combs, H. 
Streekarchivaris, kennismaking met de nieuwe6355Jongsma, Tj. 
Vragen – Poutsma boerderij te Wierum6388Veldhuis, K. 
Vragen – Wetsens, foto’s van de oude terp6388Boersma, N. 
15 jaar vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum626Meerema, L. 
Brantgum, iets over de geschiedenis van de kerktoren6218Sijtsma, J. 
Inbraak, de6249Meerema, L. 
Jeneverbranderijen, reacties op6223Weger, G. de 
Kwartierstaat – Post, Kornelis Montes629Bekkema, K.J. 
Kwartierstaat – Zee, Aafke Sapes van der6213Bekkema, K. J. 
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 36240Smits, E. 
Onrust en opstootjes in Dokkum e.o. rond 18936233Wildeboer, D.R. 
Soldaat van Napoleon, de verdwenen6248Paasman, J.A. 
Tiendaagse veldtocht en Rykele Tjeerds Vriesinga6224Klokman, D. 
Verschenen – Dokkum op de penning6250Tolsma, Reinder 
Verschenen – In âld Ternaarder kapper fertelt6251Tolsma, Reinder 
Verschenen – Mockema State te Ee6251Tolsma, Reinder 
Verschenen – Schatgraven in de kerk van Ee6250Tolsma, Reinder 
Vragen – Ramkema, Geertje625Wiersma, E. 
Vragen – Wierda, Sytze Ruurds6248Kuipers, C.E. 
Vragen – Wijnands, Hendrik Dirks6232Paasman, J.A. 
Dokkumer Zilver61204Zijlstra, H. 
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (8,9)61182Meerema, L. 
Jeneverbranderijen rondom Dokkum,1818  (aanv.)61195Maanen, R.H.C. van 
Jeneverbranderijen, reacties op61203Diverse 
Kwartierstaat – Hijum, Yde van61168Hijum, P. van 
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 261188Smits, E. 
Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum, deel 261161Boomsma, F. 
Rechtbank – Mishandeling ter verbetering61205Hietkamp, H. 
Rechtbank – Vondeling?61207Meerema, L. 
Vragen – Kerkbouwers te Holwerd, wie kent ze ??61208Herrema, G. 
Aankondiging – Beam fan Belofte60153Damsma, G. 
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 660108Werff, D. van der 
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (6,7)60134Meerema, L. 
Kwartierstaat – Ferblans Gorter, Werdina60115Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Odinga, Lammert Jans60124Smits, E. 
Middenstand van Dokkum, eind 19e eeuw, deel 160147Smits, E. 
Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum60142Boomsma, F. 
Verschenen – Het geslacht Witteveen60155Tolsma, Reinder 
Verschenen – Huis ter Noord – beurtvaartdienst Oudwoude60154Tolsma, Reinder 
Vragen – Terpstra, Taeke Wigbolts te Brantgum60141Leistra, Wietse 
Vragen – Wilde, Jacob Jelles de, te Wierum60141Wilde, Jan de 
Aankondiging – 400 jaar Postma in beeld59102Postma, Kor 
Bigamie?5956Zijlstra, Hans 
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 4,55957Werff, D. van der 
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (4,5)5977Meerema, Lj. 
Jeneverbranderijen rondom Dokkum 1818, deel 25984Maanen, R.H.C. van 
Kwartierstaat – Leegstra, Tjitske5973Bekkema, Kl. J. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems (aanvullingen, 4)5971Meems, J. 
Rechtbank – Mislukte moordpoging59100Meerema, Lj. 
Rechtbank – Wellustige burgemeestersvrouw ?5996Hietkamp, Han 
Verschenen – Familie De Boer, Lioessens5967Boer, Kees de 
Volksgericht Rinsumageest, 18125991Wildeboer, D.R. 
Vragen – Dijkstra, Reinder Harmens59103Wasscher, R.W.B. 
Vragen – Haan, Wietze de59101Vries, Doetie de 
Vragen – Oostrum , Jan Hendrik van5999Zweers, Gerrit 
Vragen – Terpstra, Yenskje Jilles5976Groot, Martin de 
Vragen – Tulleners, Frans5970Tulleners, Jacqueline 
Vragen – Vries, Dettje Jans de5966Zweers, Gerrit 
Vragen – Vries, Jacob Tjerks de5999Zweers, Gerrit 
Afwijzing verzoek molenbouw, 18355812Tolsma, Reinder 
Dorpsvaart Engwierum 18105839Zijlstra, Hans 
Familie van u ? Ongewenste personen Westdongeradeel588Tolsma, Reinder 
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 3,45813Werff, David vd 
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (2,3)5821Meerema. L. 
Jeneverbranderijen rondom Dokkum 18185833Maanen, R.H.C. van 
Klachten over de Regio Post ? 18355832Tolsma, Reinder 
Kwartierstaat – Jan Folkerts5844Vries, U.M. de 
Kwartierstaat – Ploeg, Marten van der589Bekkema, Kl. J. 
Kwartierstaat – Wieringa, Biense Sapes5848Vries, U.M. 
Kwartierstaat – Wiersma, Hiltje585Bekkema, Kl. J. 
Rechtbank – De één zijn brood… (Schiermonnikoog)5842Visser, G. 
Rechtbank – Verzet tegen bestraffing ruiters5827Hietkamp, H. 
Verschenen – Marten Dijkstra, 1920-19775843Tolsma, Reinder 
Woningnood in 1837; Engelsmanplaat5832Tolsma, Reinder 
Kwartierstaat – Aartsma, Henk57171Aartsma, H. 
Kwartierstaat – Brouwer, Johannes57178Brouwer. I. 
Kwartierstaat – Douma, Doede57143Douma, Doede 
Kwartierstaat – Heerma, Wiggers57152Heerma, W. 
Kwartierstaat – Hietkamp, Johannes Jan57181Hietkamp, J.J. 
Kwartierstaat – Jager, Dirk Jacob de57166Jager, D. de 
Kwartierstaat – Kampstra, Tunske57140Terpstra, P. 
Kwartierstaat – Leefsma, Benjamin57164Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Leer, Zadok van57162Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Meijer, Pieter57170Terpstra, P. 
Kwartierstaat – Postma, Ronald Martijn57174Postma, K. 
Kwartierstaat – Terpstra, Getruida57146Terpstra, P. 
Kwartierstaat – Vellema, Frans57156Vellema, F. 
Kwartierstaat – Vries, Ulbe Mient de57158Vries, U.M. de 
Kwartierstaat – Vries, Willem Warner Charles de57149Vries, W.W.Ch. de 
Verschenen – Kollumer Oproer, dossiers van het57177Tolsma, Reinder 
Vragen – Beurtschip De Stad Dockum57153Pater, K. 
Vragen – Blom, familie uit Dongeradelen57165Blom, F.H. 
Vragen – Crab/Krab in Dokkum57155Vliet, H. van 
Vragen – Crab/Krab te Dokkum, reactie57169Boswijk, Wibo 
Vragen – Dijkstra, Johannes57155Westerhof, T. 
Vragen – Klaver, Haaije Jans57155Westerhof, T. 
Vragen – Kloetstra57161Kloetstra, Reino 
Vragen – Reis, Hendrik, schippersknecht Dokkum57161Bos, A.H. 
Vragen – Rijpstra, Johannes Hedzers57165Heerma, Wigger 
Vragen – Westra te Dokkum57161Westra, J.D. 
Bloedverwantschapslijn naar David van der Werff5699Kooij, Tj. 
Cursus historisch-genealogisch onderzoek56130Medema, A. 
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 256103Werff, d. van der 
Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (1)56119Meerema, L. 
Internet, sneupen op het (2)56135Zijlstra, H. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 3)56117Meems, J. 
Rechtbank – Gilde tegen reglement doodskisten56125Hietkamp, H. 
Soldaat van Napoleon, de verdwenen5694Haan, P. de 
Vragen – Bok56132Tolsma, Reinder 
Vragen – Hansma’s bierbrouwerij56124Tolsma, Reinder 
Vragen – Hiemstra, Jan Cornelis56118Tolsma, Reinder 
Vragen – Holdinga, Jan56124Tolsma, Reinder 
Vragen – Johannes Beerns, tolman te Valom56124Tolsma, Reinder 
Vragen – Raap56131Tolsma, Reinder 
Alzum, Geert Renzes5585Douma, D. 
Bericht uit Pella, 18695548Smits, E. 
Brunia, familie, uit WD naar Amerika5570Jager, D.J. de 
Correspondentie, een uitgebreide5577Kooi, J, van der 
Damstra, biografie van Tom5558Postma, Kor 
Dijkstra, L. verfde woning, 87 jaar oud5568Minnema, G. 
Emigraasje nei 1945, Niawier5583Walda, J. 
Emigratie-nummer55geheeldiverse 
Foto’s, beschrijving van de5569Diverse 
Geen idioten en krankzinnigen5547Smits, E. 
Postma, Ankje en haar nageslacht5555Postma, Kor 
Postma, Bjetje en haar nageslacht5557Postma, Kor 
Postma’s om utens5552Postma, Kor 
Smits, Jan, broeikassenbedrijf5550Smits, E. 
Tede Ulbes, van Friesland naar Vriesland5573Bouma, G. 
Tolsma: “uit economische overwegingen”5580Tolsma, Reinder 
Wiersma, John zei “lofts”5565Minnema, G. 
Woudstra, Hendrik van Rinsumageest5566Minnema, G. 
Woudstra, P.M. lokt zijn broer naar VS5568Minnema, G. 
Familieverhaal, een5422Haan, P. de 
Familiewapens van de Wybenga’s5434Postma, R.H. 
Genealogie – Brouwer, Oeds Andries5422Haan, P. de 
Genealogie – Holwerda, (4) (deel 2)5413Bekkema, Kl. J. 
Genealogie – Werf(f), Van der, aanvullingen 15418Werff, D. van der 
Genealogie – Wüst, koopmansgeslacht te Dokkum547Tolsma, Reinder 
Internet, sneupen op het544Zijlstra, H. 
Kempenaar, Anne, 25 jaar op Streekarchivariaat546Tolsma, Reinder 
Oproep: emigratie en kwartierstaten5431Tolsma, Reinder 
Rechtbank – Armvoogden, Trijntje Sybes, speelbal der5428Hietkamp, H. 
Rechtbank – Postnatale depressie, verward door5432Hietkamp, H. 
Waterschappen, inventarissen van5425Kooistra, D. 
Enquête-uitslag53139Tolsma, Reinder 
Gasrantsoen en huiswerk53178i.m. 
Genealogie – Holwerda, (4)53143Bekkema, K.J. 
Hourglasstree – Klaas van der Tuin53158Postma, R.H. 
Internet – nieuws53141Smits, E. 
Kwartierstaat – Bijker, Sieds Ates53152Bijker, S.A. 
Kwartierstaat – Hoekstra, Maaike Ikes53153Bijker, S.A. 
Kwartierstaat – Ros, Jelske Haans53149Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 2)53154Meems, J. 
Kwartierstaat – Wybenga, Johannes53160Postma, R.H. 
Nes, 130 jaar op één plaats53169Dijkstra, A.J. 
Rechtbank – Ezumazijl: sta of ik schiet53156Hietkamp, H. 
Rechtbank – Lourens Degelencamp, een man Gods?53174Hietkamp, H. 
Vragen – Boer, Anne Jacobs de53180Boer, Kees de 
Vragen – Boer, Hendrik Jacobs de53179Boer, Kees de 
Vragen – Boer, Justus Folkerts de53179Boer, Kees de 
Genealogie – Harmen Allerts52110Dijkstra, A.J. 
Genealogie – Meekeren, Van52105Dijkstra. P 
Genealogie – Veltcamp/Veldkamp te Dokkum52117Meulen, B.d. van der 
Grafstenen in NH kerk te Niawier52130Walda, J. 
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (3)5296Postma, R.H. 
Quotisatiecohieren52123Postma, R.H. 
Rechtbank – Rodmers brandbrief52126Hietkamp. H. 
Vissersschip vergaat in Pinkegat – families52115Dijkstra, A.J. 
Vragen – Heeringa, familie (Raard)52133Tolsma, Reinder 
Vragen – Heeringa, Meint (Dokkum)52135Tolsma, Reinder 
Vragen – Herman Lieuwes (Dokkum)52135Tolsma, Reinder 
Vragen – Nolet, J.D.52135Tolsma, Reinder 
Vragen – Postma, Thomas Jans (Anjum)52135Tolsma, Reinder 
Vragen – Visser, genealogie (Wierum)52135Tolsma, Reinder 
D.J. Kamminga en het streekmuseum5133Dragt, G.I.W. 
D.J. Kamminga expositie in Streekmuseum5140Dragt, G.I.W. 
D.J. Kamminga, bibliografie artikelen en uitgaven5142Meulen, Christien van der 
D.J. Kamminga, biografisch overzicht516Medema, Anne 
Jimmer Kliuwend, tentoonstelling Kamminga5160Meulen, Christien van der 
Kwartierstaat – Kamminga, Doederus Johannes5111Smits, Eimert 
Kwartierstaat – Kamminga, Doederus Johannes (index)5162Smits, Eimert 
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J.51geheeldiverse auteurs 
Een huis van Stand – De Dijk 16 te Dokkum (2)5066Tolsma, Reinder en Aartsma, H. 
Fetze Fontein te Dokkum5081Dragt, G.I.W. 
Geslachtziekte5054Stada, K. 
Grafstenen in NH-kerk te Lioessens (2)5059Tolsma, Reinder en  Douma, D. 
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (2)5048Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems  (aanvullingen, 1)5052Meems, J. 
Rechtbank – Rjocht is rjocht (2)5085Postma, R.H. 
Rijtuigen in Westdongeradeel rond 1800 (2)5073Leij, B.R. van der 
Terschellinger families5054Stada, K. 
Verschenen – diverse genealogieën5089Tolsma, Reinder 
Vragen – Ite Andries (Viersen)5051Tolsma, Reinder 
Een huis van Stand – De Dijk 16 te Dokkum (1)4914Tolsma, Reinder 
Feestcommissie Pietersbierum4931Wildeboer, D.R. 
Grafstenen in NH-kerk te Lioessens (1)498Tolsma, Reinder en Douma, D. 
Kwartierstaat – Mossel, Bote van der  (1)493Postma, R.H. 
Oproep vrijwilligers invoer geboorte-akten496Medema, Anne 
Rechtbank – Gevangenisstraf beenderdelvers4926Wildeboer, D.R. 
Rechtbank – Rjocht is rjocht (1)4934Postma, R.H. 
Rijtuigen in Westdongeradeel rond 1800 (1)4922Leij, B.R. van der 
Sollicitatie uit de dertiger jaren4943Tolsma, Reinder 
Stamreeks – Broeksma497Aartsma, Henk 
Vragen – Hayma, Piebe Jacobs4942Tolsma, Reinder 
Vragen – Lodeizen, Dokkum4942Tolsma, Reinder 
Vragen – Poortinga, Waaxens4942Tolsma, Reinder 
Asielzoekers 1914-1919 te Oosternijkerk (2)48154Tolsma, Reinder 
Conflict jagers en kooikers 1795 (2)48165Mast, G. 
Genealogie – Holwerda (3)(deel 2))48132Bekkema, Klaas J. 
Genealogieën48141Meerema, L. 
Kadasterproject Dokkum48147Smits, Eimert 
Nieuws en vragen uit de musea48143Dragt, G.I.W. 
Rosier’s met en zonder Frans bloed48140Visser, P.F. 
Vragen – Obbe Bauckes (Holwerd)48170Tolsma, Reinder 
Vragen – Poortinga (Waaxens)48171Tolsma, Reinder 
Vragen – Venema (Ternaard)48171Tolsma, Reinder 
Vragen – Vries, de/Jan Douwes (Harlingen)48171Tolsma, Reinder 
Asielzoekers 1914-1919 te Oosternijkerk (1)47106Tolsma, Reinder 
Conflict jagers en kooikers 1795 (1)47116Mast, G. 
Ds. E.J. Seegers te Morra Lioessens4788Douma, D. 
Eendenkooien – conflict jagers en kooikers47116Mast, G. 
Genealogie – Holwerda (3)4795Bekkema, Klaas J. 
Kwartierstaat – Viersen, Oebele Ypes (2)4798Viersen, Oebele Ypes 
Persoonsbeschrijving – Postma,  Renze4791Aartsma, Henk 
Tolhuis onder Oudwoude47123Postma, R.H. 
Vragen – Baucke ? en Aafke Reinders, Groot Baarda47127Tolsma, Reinder 
Vragen – Buwalda’s in Dokkum47127Tolsma, Reinder 
Vragen – De Jong te Paesens47127Tolsma, Reinder 
Bank in de NH-kerk te Buitenpost4668Wildeboer, D.R. 
Boek publicatie, hoe moet dat?4675Douma, D. 
Douma is de naam4644Tolsma, Reinder 
Kwartierstaat – Viersen,  Oebele Ypes  (1)4654Viersen, Oebele Ypes 
Onderzoekcentrum familiegeschiedenis4667Vos, O.F. 
Stamreeks – Vries, Willem de4651Vries, W.W.Ch. de 
Verschenen – Douma/Parenteel Jan Popes4680Tolsma, Reinder 
Vragen – Van der Berg, Veenwoudsterwal4683Tolsma, Reinder 
Vragen – Visser te Wierum4683Tolsma, Reinder 
Vragen – Vries, de uit Harlingen4683Tolsma, Reinder 
Boerderij Jagtlust/Germerhuis te Hantumeruitburen4530Tolsma, Reinder 
Genealogie – Holwerda (2)454Bekkema, Klaas J. 
Keur tegen de stijkels4539Tolsma, Reinder 
Kwartierstaat – Zuidema, Jacob Tabe4522Zuidema, J.T. 
Kwartierstaat – Zwart, Zwaantje Sjoukes4527Vries, U.M. de 
Modern in Dokkum (dominees)4524Jansen, D. 
Persoonsbeschrijving – Weger, Frank de4513Weeger, G.M.J. de 
Reactie Abe Fokkes4518Bekkema, Klaas J. 
Uit vervlogen tijden4520Elsenga, M. 
Vragen – De Haan, Paesens4538Tolsma, Reinder 
Vragen – De Zijl 5 te Dokkum4537Tolsma, Reinder 
Vragen – Eendenkooi Anjum4537Tolsma, Reinder 
Vragen – Nauwstraat 15 te Dokkum4538Tolsma, Reinder 
Vragen – Nicolai4538Tolsma, Reinder 
Vragen – Odinga (vervolg)4538Tolsma, Reinder 
Vragen – Stiemsma, Anjum4537Tolsma, Reinder 
Vragen – Van der Velde, Nes4539Tolsma, Reinder 
Weger, Frans Arriënszoon de4513Weeger, G.J.M. de 
Eendenkooien in Oudwoude44geheelPostma, R.H. 
Aankondiging – Annema43135Meulen, B.d. van der 
Aankondiging – Douma is de naam43100Douma, D. 
Aankondiging – Nageslacht Wyger Folkerts43135Meulen, B.D. van der 
Braak, de familie43101Visser, P. 
Emigratie naar Argentinië (1)43110Postma, R.H. 
Genealogie – Holwerda (1)43104Bekkema, Klaas J. 
Undersyk mei help fan De Sneuper 4143130Tolsma, Reinder 
Vragen – Dijkstra (Paesens, Nes, Oosternijkerk)43136Tolsma, Reinder 
Vragen – Hania (Wierum)43136Tolsma, Reinder 
Vragen – Kampstra (Ternaard)43136Tolsma, Reinder 
Vragen – Stapland (Hantumeruitburen)43136Tolsma, Reinder 
Aanleg NOF Locaal Spoorweg4279Postma, S. 
Beschermheiligen4271Postma, R.H. 
Foeke Sjoerds, zicht op leven en werk van4252Leij, D. 
Johannes Cuijk, grêfstien fan, Niawier4264Walda, Jan 
Joukje’s winkeltje te Wierum4282Kooi, Janny van der 
Koijker Jan Lubberts heeft een geschil4284Mast, G. 
Post komt naar Dokkum4268Wiersma, Hotse 
Stamreeks – Postma4251Aartsma, Henk 
Vragen – Nauta, Ype (Dokkum)4295Tolsma, Reinder 
Vragen – Schelwald (Dokkum)4294Tolsma, Reinder 
Register bewoners Oostdongeradeel in 185341geheelTolsma, Reinder 
Aankondiging – Parenteel Jan Popes4040Postma, R.H. 
Autobusbedrijf Iedema, Niawier4042Aartsma, H. 
Kwartierstaat – Holwerda, Wytze Jelles, deel 2 (slot)4018Bekkema, Klaas J. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 7 (slot)4015Meems, Jaap 
Ledenlijst403Tolsma, Reinder 
Stamreeks – Beckers (Netty)4028Beckers, A.J. 
Vragen – Kooistra, Fokke Johannes (Anjum)4044Tolsma, Reinder 
Vragen – Ploeg, Gosling Douwes van der (Hantumhuizen)4045Tolsma, Reinder 
Vragen – Raadsma (Dokkum)4045Tolsma, Reinder 
Vragen – Veehandel, café (Dokkum)4044Tolsma, Reinder 
Vragen – Vleesmarkt 35 (Dokkum)4045Tolsma, Reinder 
Vragen – Wortelhaven 6 (Dokkum)4045Tolsma, Reinder 
Wonderlijke dokter, de (Petrus Schelwald)4034Witteveen, A.G. 
Zoektocht door archieven, deel 11 (militairen)409Smits, Eimert 
Aalsumerpoort, oud huis aan de39150Zwart, D.A 
Aankondiging – Het geslacht Ferwerda39139Velden, M. van den 
Belevenissen van een beginnend timmerman39142Graaf, K. de 
De Commune te Engwierum39146Graaf, K. de 
Engwierum, de commune39146Graaf, K. de 
Genealogie – Sjuk Fransen39136Vries, U.M. de 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 639140Meems, Jaap 
Molen te Lioessens, deel 339163Tolsma, Reinder en Douma, D. 
Stamreeks – Holwerda, Renske39175Aartsma, Henk 
Vragen – Hortulanus (Dokkum)39173Tolsma, Reinder 
Vragen – Miedwei 5 (Brantgum)39174Tolsma, Reinder 
Vragen – Mullender (Dokkum)39173Tolsma, Reinder 
Vragen – Schmeltz (Dokum)39174Tolsma, Reinder 
Vragen – Sigarenmakers (Dokkum)39174Tolsma, Reinder 
Burenplicht in Oosternijkerk38115Tolsma, Reinder 
Heraldyk, Fryske Rie foar, 40 jier38114Terluin, J.C. 
Jeugdherinneringen, deel 5 (spelen in de stad)38100Broersma-Haaijer, J. 
Kwartierstaat – Holwerda, Wytze Jelles, deel 138102Bekkema, Klaas J. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 538112Meems, Jaap 
Molen te Lioessens, deel 238124Tolsma, Reinder en Douma, D. 
Stamreeks – Struiksma38131Aartsma, Henk 
Vragen – Odinga (Goutum)38130Tolsma, Reinder 
Vragen – Pyter Pyters (Heeringa)38128Tolsma, Reinder 
Zand erover – begrafenisgebruiken38122Dragt, G.I.W. 
Zoektocht door archieven, deel 10 (dubbele namen)3892Postma, R.H. 
Afsluiting Lauwerszee (documentatie)3770Witteveen, A.G. 
Don’t cry for me Argentina (emigratie)3772Postma, R.H. 
Genealogie – Douma3767Douma, Doede 
Genealogie – Jansma (Ferwerderadeel)3785Tolsma, Reinder 
Genealogie – Revius3761Visser, P.F. 
Genealogische adviesdag te Utrecht3771Aartsma, Henk 
Index op De Sneuper 1993 – 19963757Tolsma, Reinder 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 43764Meems, Jaap 
Molen te Lioessens, deel 13778Tolsma, Reinder en Douma, D. 
Stamreeks – Sprietsma3760Aartsma, Henk 
Vragen – Dekema (Dokkum3785Tolsma, Reinder 
Vragen – Hortulanus (Dokkum)3785Tolsma, Reinder 
Vragen – Jansma (Ferwerderadeel)3785Tolsma, Reinder 
Vragen – Kamminga (Dokkum)3787Tolsma, Reinder 
Vragen – Miedwei 5 (Brantgum)3787Tolsma, Reinder 
Vragen – Vleesmarkt 35 (Dokkum)3786Tolsma, Reinder 
Zoektocht door archieven, deel 9 (rechtbanken)3748Postma, R.H. 
Emigratie – Afscheid van Morra3626Douma, D. 
Genealogie – Heeringa (vragen over)3641Tolsma, Reinder 
Hondenkarren, iets over3630Postma, Sjoerd 
Jeugdherinneringen, deel 4 (gezellige winkeltjes)3628Broersma-Haaijer, J. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 33611Meems, Jaap 
Lager Onderwijs rond 1850, deel 5 (slot)3636Tiesma, S.H. 
Molen van Oosternijkerk3616Tolsma, Reinder 
Stamreeks – Velding3613Meinema, J. 
Vragen – Heeringa’s (Dongeradelen)3641Tolsma, Reinder 
Vragen – Jensma (boerderij, Holwerd)3642Tolsma, Reinder 
Vragen – Yntema, Tytje Johannes (Dokkum)3641Tolsma, Reinder 
Zoektocht door archieven, deel 8 (roerende goederen)365Tolsma, Reinder 
Archief Geneka te Koudum, bezoek aan35144Aartsma, H. 
Eendenkooi: Kolkhuisterkooi onder Birdaard35145Mast, G. 
Genealogie – Haaijer35172Broersma-Haaijer, J. 
Herbergen en herbergiers te Nes35157Jong, G. de 
Kwartierstaat – Coenders  van Helpen35140Meulen, B.D. van der 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 235169Meems, Jaap 
Lager Onderwijs rond 1850, deel 435162Tiesma, S.H. 
Verschenen – Eendenkooi “De Onrust”35177Tolsma, Reinder 
Verschenen – Willem Taeckes van Anjum35176Postma, R.H. 
Vragen – Dekema (Dokkum)35178Tolsma, Reinder 
Vragen – Hanspoort 3 (Dokkum)35179Tolsma, Reinder 
Vragen – Nauwstraat 15 (Dokkum)35179Tolsma, Reinder 
Vragen – Rozema (Dokkum)35178Tolsma, Reinder 
Vragen – Ruijsch (reaktie)35178Tolsma, Reinder 
Boerenwagens34124Graaf, K. de 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 934100Werff, David van der 
Genealogyske Jierboekjes, index34132Aartsma, henk 
Jeugdherinneringen, deel 3 (winkeltjes)34109Broersma-Haaijer, J. 
Kwartierstaat – Boskma, Frederik3499Vos, O.F. 
Kwartierstaat – Ruijsch, Elle Willems, deel 134106Meems, Jaap 
Lager Onderwijs rond 1850, deel 334120Tiesma, S.H. 
Naamsaanneming, het decreet uit 181134129Holwerda, mente 
Vragen – Odinga (Heerenveen)34135Tolsma, Reinder 
Vragen – Posthumus, Cornelis Cornelis (Ternaard)34135Tolsma, Reinder 
Vragen – Stationsweg 14 (Hantum)34134Tolsma, Reinder 
Vragen – Terpstra (Bornwird)34135Tolsma, Reinder 
Vragen – Wybenga, Anders Minnes (hûs te Niawier)34134Tolsma, Reinder 
Vragen – Zandstra (Dokkum)34135Tolsma, Reinder 
Vrijwilligersprojekt Computerinvoer huwelijksakten3497Medema, Anne 
Zoektocht door archieven, deel 7 (emigratie)34111Postma, R.H. 
Dokkum in gevelstenen, deel 6 (slot)3369Smits, W.K. 
Familiewapens, een en ander over3380Postma, R.H. 
Franse Tijd in Rinsumageest3359i.m. 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 73350Werff, david van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 83352Werff, David van der 
Gezinsstaat – Kooi, Hendrik van der3354Postma, R.H. 
Jeugdherinneringen, deel 2 (Pieke)3355Broersma-Haaijer, J. 
Klok fan ‘e Ljussemer toer3356Douma, Doede 
Kollumer Oproer c.a.3362Postma, R.H. 
Lager Onderwijs rond 1850, deel 23381Tiesma, S.H. 
Plaatsnamen per gemeente3357Vos, O.F. 
Verslag EXPO ’953349Smits, Eimert 
Vragen – Dekema, Juw Jarichs3391Tolsma, Reinder 
Vragen – Gerardus Sjoerds (Anjum)3390Tolsma, Reinder 
Vragen – Haakma (Holwerd)3391Tolsma, Reinder 
Vragen – Kloosterman, Pieter Johannes (Kollumerland)3391Tolsma, Reinder 
Vragen – Nijenhuis (Jubbega)3391Tolsma, Reinder 
Vragen – Roos, de (Dokkum)3390Tolsma, Reinder 
Zoektocht door archieven, deel 6 (Vd Werff, deel 8)3371Noordhuis-Van ’t Land, F.A.W. 
Overzicht genealogische gegevens32geheelAartsma, H. 
Blom, familie van drie schoolmeesters3112Aartsma, H. 
De man versierd3125Dragt, G.I.W. 
Dokkum in gevelstenen, deel 53119Smits, W.K. 
Engwierum, schoolgebouwen en onderwijzers3117Graaf, K. de 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 63110Werff, david van der 
Jeugdherinneringen, deel 1 (spelletjes)3124Broersma-Haaijer, J. 
Kwartierstaat – Vries, Anne de3122Vries – De Jager, Griet de 
Lager Onderwijs rond 1850, deel 13136Tiesma, S.H. 
Speurtocht door NOF, deel 9 (straten in Dokkum)3114Tolsma, Reinder 
Stamlijn – Elzenga315Elsenga, M. 
Vragen – Boer, Tjibbe Hanzes de (Leeuwarden)3116Tolsma, Reinder 
Zoektocht door archieven, deel 5 (onroerend goed)3129Tolsma, Reinder 
Aankondiging – Op reis met de NOF30159Aartsma, H. 
Alberda, familiefoto’s30149Aartsma, H. en Y. Hiemstra 
Dokkum in gevelstenen, deel 430163Smits, W.K. 
Engwierumer Polder, 175230161Graaf, K. de 
Enquête30136Tolsma, Reinder 
Genealogie – Veeninga (reaktie)30168Tamminga, M.M. 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 530138Werff, David van der 
Harke de Roos mysterie, deel 330142Heeringa, J. 
Ledenlijst30131Tolsma, Reinder 
Oudewijvenpraat30154Medema, Anne 
Speurtocht door NOF, deel 8 (Nes)30155Tolsma, Reinder 
Stamreeks – Dijkstra30153Dijkstra, Piet 
Vragen – Beckers (Driesum)30171Tolsma, Reinder 
Vragen – Fransen, Frans (Dokkum)30171Tolsma, Reinder 
Vragen – Kooi, Van der (Oudkerk)30171Tolsma, Reinder 
Vragen – Meekeren, Geert Rijks van (Dokkum)30171Tolsma, Reinder 
What’s in a name?30158Postma, R.H. 
Eendenkooi onder Bornwird29119Mast, G. 
Engwierumer brug29126Graaf, K. de 
Engwierumer molen29125Graaf, K. de 
Genealogie – Hiemstra29113Postma, R.H. 
Genealogie – Veeninga29100Veeninga, Gjalt 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 329111Werff, David van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 429112Werff, david van der 
Molen te Engwierum29125Graaf, Klaas de 
Speurtocht door NOF, deel 7 (Aalsum)29116Tolsma, Reinder 
Wapens en vlaggen van Dongeradeel29127Postma, R.H. 
Zoektocht door archieven, deel 4 (kadaster)2993Smits, Eimert 
Curiosa, deel 22884Zwart, D.A. 
Dokkum in gevelstenen, deel 32876Smits, W.K. 
Dokkum in gevelstenen, reaktie, deel 32886Smits, W.K. 
Engwierum, herberg en winkel2872Graaf, K. de 
Genealogie – Ferwerda2858Velden, M. van der 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 22868Werff, david van der 
Kwartierstaat – Dekema, Jantje2860Holwerda, Mente 
Kwartierstaat – Zwaag, Antje van der2865Aartsma, henk 
Pastorie te Waaxens 100 jaar2887Achard van Enschut, I. 
Speurtocht door NOF, deel 6 (kleren)2870Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 122880Tolsma, Reinder 
Vragen – Egbert Jansen (Dokkum)2847Tolsma, Reinder 
Zoektocht door archieven, deel 3 (verdere geneabronnen)2849Tolsma, Reinder 
Aankondiging – Schetsen uit historie van Ee2738Tolsma, Reinder 
Bakkers in Dokkum2728Broersma, J, 
Bakkers van Nes2715Jong, G. de 
Dokkum in gevelstenen, deel 22721Smits, W.K. 
Dokkum in gevelstenen, reaktie, deel 1 en 22726Smits, W.K. 
Feepest yn Fryslân2713Zwart, D.A. 
Fryske Rie foar Heraldyk2710Dull tot backenhangen, A.B. 
Genealogie – Holwerda, Jan Wigbolts2733Holwerda, Mente 
Genealogie – Werf(f), Van der, Dokkum, deel 12742Werff, David van der 
Mijn achternaam “Van der Kooi”2729Kooi, Hedzer van der 
Vragen – Eck, Cornelis van (Driesum)2739Tolsma, Reinder 
Vragen – Zijlstra, Geert Jochems2739Tolsma, Reinder 
Zoektocht door archieven, deel 2 (kerkelijke bronnen)272Postma, R.H. 
Aankondiging – Holwerda; familie in Oostdongeradeel26170Holwerda, M. 
Curiosa, deel 126169Zwart, D.A. 
Dokkum in gevelstenen, deel 126152Smits, W.K. 
Familiewapens in handschrift Siderius26132Postma, R.H. 
Kwartierstaat – Ploeg, Bokke van der26166Holwerda, Mente 
Parenteel – Antje Dijkstra26148Aartsma, Henk 
Persoonsbeschrijving – Spier, Robert, Nogmaals26165Visser, G. 
Speurtocht door NOF, deel 5 (terpen)26160Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 1126173Tolsma, Reinder 
Verschenen – Skiednisbylden fan Fryslân26171Tolsma, Reinder 
Zoektocht door archieven, deel 1 (burg. stand)26138Smits, Eimert 
Armoede, waar het toe kan leiden2590Tiesma, S.H. 
Café “Spoorzicht” en de Osinga familie25113Smits, E. 
Genealogie – Holwerda, Sijtze25127Holwerda, Mente 
Kloosters in Friesland25100Smits, Eimert 
Kwartierstaat – Feenstra, Akke25116Holwerda, Mente 
Speurtocht door NOF, deel 4 (Ee)25109Tolsma, Reinder 
Vragen – Claes Jansen (Ternaard)25124Tolsma, Reinder 
Vragen – Holwerda, Pier Jacobs25124Tolsma, Reinder 
Vragen – Holwerda, Sijtze25125Tolsma, Reinder 
Vragen – Ruijsch, Willem Casparus (Dokkumer Nieuwe Zijlen)25124Tolsma, Reinder 
Vragen – Thibault (Dokkum)25124Tolsma, Reinder 
Aankondiging – Familieboek Holwerda2446Holwerda, M. 
Aankondiging – Familieboek Te Nijenhuis2448Postma, R.H. 
Aankondiging – Het Tolsma-Lamminga Boek2482Tolsma, Reinder 
Armoede troef in de 19de eeuw2465Tiesma, S.H. 
Genealogie – Holwerda, Sijtze Baukes2452Holwerda, Mente 
Harke de Roos mysterie, deel 22455Heeringa, J. 
Kwartierstaat – Holman, Thecla Monica2462Vos, O.F. 
Persoonsbeschrijving – Akker, Jouw van den2444Aartsma, Henk 
Schending van een trouwbelofte?2450Tolsma, Reinder 
Schorten2476Schurer-de Haan, L.M. 
Speurtocht door NOF, deel 3 (Engwierum)2460Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 102483Tolsma, Reinder 
Vragen – Dijkstra, Jetze Ates (Hantumhuizen)2480Tolsma, Reinder 
Vragen – Jong, Jan Yedes de (Ferwerd)2480Tolsma, Reinder 
Vragen – Ploeg, Gosling Douwes van der (Hantumhuizen)2481Tolsma, Reinder 
Vragen – Sprietsma, Antje (Dokkum)2481Tolsma, Reinder 
Ledenlijst235Tolsma, ReinderSneuper 23 digitaal
Beurtschippers en Boderijders in Friesland2326Aartsma, H. 
Europese bibliotheek uitgeverij239Tolsma, Reinder 
Genealogie – Holwerda, Douwe Jans2332Holwerda, Mente 
Genealogie – Toornstra2334Bouma, Gerrit 
Harke de Roos mysterie, deel 12317Heeringa, J. 
Kwartierstaat – Jager, Kornelis Enneüs de2320Vries, G. de 
Persoonsbeschrijving – Bijlstra, Jillis2324Aartsma, Henk 
Persoonsbeschrijving – Poes, Antje2327Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Spier, Robert2327Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Wijnberg,  Klaas2330Aartsma, Henk 
Speurtocht door NOF, deel 2 (vervoer)2312Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 92337Tolsma, Reinder 
Tsjerklik segel Aldwâld-Westergeast2314Postma, R.H. 
Gaykema Sate, boerderij te Ternaard2222Smits, Eimert 
Genealogie – Borduinsma, Pietje Jacobs, deel 22215Heeringa, Jaap 
Genealogie – Osinga2225Smits, Eimert 
Geseur fan folmachten yn 15702232Tolsma, Reinder 
Herberg en brouwerij te Nes2228Jong, G. de 
Index op De Sneuper 1987 – 1992227Tolsma, Reinder 
Kwartierstaat – Tania, Bregtje2227Vos, O.F. 
Persoonsbeschrijving – Laan, Wietse van der225Werff, David van der 
Siderius, it hânskrift2220Postma, R.H. 
Speurtocht door NOF, deel 1 (Foudgum)2210Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 82234Tolsma, Reinder 
Computer en genealogie: BBS-en215Holwerda, Mente 
Ds. Cramer te Hantum, onenigheid met2117Smits, E. 
Emigratieserie – deel 6: de wegen, inburgering218Smits, E. 
Genealogie – Borduinsma, Pietje Jacobs2128Heeringa, jaap 
In memoriam: W.T. Keune214Smits, E. 
Kadastrale en Prekadastrale Atlas2126Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 72115Tolsma, Reinder 
Wibalda Sate te Metslawier, familie van2127Tolsma, Reinder 
Admiraliteitshuis, beschrijving van het2011Dragt, G.I.W. 
Brouwers van Dokkum2020Postma, R.H. 
Doe’t de Swastika hjir baas wie, Jan Grijpstra te Ee2017Zwart, D.A. 
Dokkum, een stadt in Oostergoo2026i.m. 
Emigratieserie – deel 5: landverdeling, eigen cultuur2012Smits, E. 
Fiskershúske, beschrijving van het2011Dragt, G.I.W. 
Genealogie – Woud, Van der205Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 4206Werff, David van der 
Prinsessen van Pruisen?2010Breemen, Tj. van 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 62029Tolsma, Reinder 
Emigratieserie – deel 4: Michigan1912Smits, E. 
Genealogie – Leij, Van der1926Leij, D.J. 
Jan Reitses, meesterbrouwer tot Anjum1920Postma, R.H. 
Landbouwmuseum “De Brink” te Veenklooster194Zwart, Douwe 
Landbouwmuseum “De Brink” te Veenklooster1916Zwart, Douwe 
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 3198Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Plantinga, Gerrit, schaatser196Aartsma, Henk 
Weesboeken van Oostdongeradeel199Tolsma, Reinder 
Ee in vogelvlucht1823Zwart, Douwe 
Emigratieserie – deel 3: de reis, nederzettingen, Pella187Smits, E. 
Genealogie – Smids (Smits), Dongeradelen1817Tilburg, Sjoerdtje van 
Index op De Sneuper 1987 – 19911833Tolsma, Reinder 
Latijnse namen van beroepen1822Werff, Frans van der 
Ledenlijst1835Tolsma, Reinder 
Papierverval, de historische achtergrond1813Medema, Anne 
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 2184Werff, David van der 
Stichting Geslachten Zijlstra1826i.m. 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 51829Tolsma, Reinder 
Café “De Veehandel” op de Markt te Dokkum1713Smits, E. 
Emigratieserie – deel 2: oorzaak, vertrek, emigratiewet172Smits, E. 
Obbema Sate te Ee, het geheim van1725Zwart, Douwe 
Oostdongeradelers uit testamenten, deel 2 (slot)179Tolsma, Reinder 
Rechtbank – Iensume ferbanning fan Taeke Jans út Anjum1715Postma, R.H. 
Rijksarchief in Den Haag, bezoek aan het177Smits, Eimert 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 41710Tolsma, Reinder 
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 41610Werff, D. van der 
Emigratieserie – deel 1: Nederland of Amerika163Smits, E. 
Genealogie – Bury, Burrie, Van Buuren1641Sijbesma, mevr. 
Genealogie – Elgersma’s, de Dongeradeelster1638Heeringa, Jaap 
Genealogie – Veen, Van der1640Sijbesma, mevr. 
Oostdongeradelers uit testamenten, deel 11636Tolsma, Reinder 
Persoonsbeschrijving – Kamminga, D.J., deel 1162Werff, David van der 
Rechtbank – Rjochtsaak om in stimdragend hoarnleger yn 17631613Postma, R.H. 
Verschenen – Keu en Keuplaits op Schiermonnikoog1633Tolsma, Reinder 
Wygara Sate, boerderij te Ee1625Zwart, Douwe 
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 3155Werff, D. van der 
Anjumer pleatsen yn de 17e en 18e ieu1514Postma, R.H. 
Molen “De Hoop” te Dokkum, eigenaren-molenaars1522Werff, David van der 
Nationale Militie, de loting voor de157Tolsma, Reinder 
Zeebad te Ternaard, anno 19371521Smits, Eimert 
Admiraliteitsmuseum, foto’s in, deel 2144Werff, D. van der 
Aylva-huis te Ternaard145Smits, Eimert 
Computer en genealogie – Hazadata148i.m. 
Eastdongeradielsters út de Sivile Sintinsjes, diel 21415Tolsma, Reinder 
Gezinsstaat – Fopma1410Tilburg, Sjoerdtjes van 
Jellema State te Ternaard149Smits, Eimert 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 31413Tolsma, Reinder 
Admiraliteitsmuseum, de foto’s in het (inleiding)1329Werff, D. van der 
Brantgum in Westdongeradeel, deel 21314Keune, W. 
Donia State, boerderij te Engwierum1316Graaf, K. de 
Eastdongeradielsters út de Sivile Sintinsjes, diel 11311Tolsma, Reinder 
Fiskershúske, aanwezige bronnen138Smits, Eimert 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 9 (slot)133Werff, David van der 
Gezinsstaat – Pranger1310Werff, David van der 
Kaatsballen, Ds. te Paesens-Moddergat sneed ze stuk1331Keune, W.T. 
Kadastrale en Prekadastrale Atlas1330Tolsma, Reinder 
Stamreeks – Zuidema1334Tolsma, Reinder 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 2135Tolsma, Reinder 
Brantgum in Westdongeradeel, deel 11211Keune, W. 
Computer en genealogie1210Smits, Eimert 
Engwierum, Communie te, 1865127Graaf, K. de 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 81214Werff, David van der 
Genealogie – Meekeren, Van1228Werff, David van der 
Genealogie – Raap1229Vries, U.M. de 
Ledenlijst1219Tolsma, Reinder 
Nederl. Herv. Kerk te Ee1221Zwart, Douwe 
Toponiemen en boerderijen uit de procl. boeken OD, 11216Tolsma, Reinder 
Aankondiging – De Visbuurt onder Ternaard1118Smits, E. 
Aankondiging – Familieboek Seepma’s, Ternaard1120Smits, E. 
Anjum in de Franse Tijd – militairen1111Keune, W. 
Beurtschippers van Anjum, Reglement 17321122Tolsma, Reinder 
Fries in Amerika115Dijk, Hendrik 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 7113Werff, David van der 
Genealogie – Kerkstra1112Heeringa, Jaap 
Genealogie – Kooi, Van der117Kooi, Hedzer van der 
Kadastrale en Prekadastrale Atlas1117Tolsma, Reinder 
Wurkferbân Pleatslike Skiednis1121Tolsma, Reinder 
Aankondiging – Pleatsen yn Dongeradiel109Tolsma, Reinder 
Anjum, gemeente in de Franse Tijd103Keune, W. 
Armhuis te Wierum, voormalig105Smits, E. 
Boutsma, boerderij te Engwierum109Tolsma, Reinder 
Friezen, de102Bowring, John 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 6107Werff, David van der 
Anjum, bevrijding in 1813911Keune, W. 
Boek, het uitgeven van een94Schoorstra, P. 
Fryslân en de nije styl917Jongma, Johan W.D. 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 5912Werff, David van der 
Opschudding te Ee, 171099Zwart, Douwe 
Persoonsbeschrijving – Osinga, Sjoerd Wybes913Smits, Eimert 
Emigratie, deel 4 (slot)82Smits, E. 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 485Werff, David van der 
Genealogie – Vries, de89Boer, Jan en Anneke de 
Milicienboekje uit 1891819Smits, Eimert 
Mockema Stins te Ee, strijd en belegering van de812Zwart, Douwe 
Persoonsbeschrijving – Houtman, Hendrikus816i.m. 
Traktement Grietman Westdongeradeel, 175087Kingma, G.A. 
Aanbesteding herstel zeepalen te Anjum, 1717710Tolsma, Reinder 
Aankondiging – Schoorstra-boek79Smits, E. 
Admiraliteit, de Friese75Smits, E. 
Emigratie, deel 3 (de eerste maanden)73Smits, E. 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 377Werff, David van der 
Heraldiek – religieuze afbeeldingen in de714Rühl, D. 
Ledenlijst717Tolsma, Reinder 
Plakkaat tegen landloperij, 1739713Kingma, G.A. 
Stavorinus, het geslacht712Werff, Frans van der 
Afkortingen en Latijnse uitdrukkingen612Smits, Eimert 
Centraal Bureau voor Genealogie63i.m. 
Dijkdoorbraak in 1686, een vergeten616Tolsma, Reinder 
Emigratie, deel 2 (het vertrek)67Smits, E. 
Friezen, de – Ze zijn van nature goed614i.m. 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 2613Werff, David van der 
Persoonsbeschrijving – Kniepkoekje, Hinke65Werff, David van der 
Statenresoluties toegankelijk gemaakt610Tolsma, Reinder 
Cholera in 1832510Kloostra, Bernard 
Emigratie, deel 1 (bronnen)56Smits, E. 
Genealogie – Houtman, Harke Sipkes, deel 1514Werff, David van der 
Kleffens, boerderij te Raard511Kleiterp, Kl. 
Parenteel – Douma515Meer – Douma, Gepke van der 
Persoonsbeschrijving – Noaske, Piter55Kingma, G.A. 
Ryxma, boerderij te Brantgum516Tolsma, Reinder 
Wat is genealogie?59Tjoonk, H.G.H. 
Witmonnikshuis, boerderij te Holwerd513Soepboer, Pier 
Afscheid W.T. Keune44Smits, E. 
Bakkerij in de Nauwstraat412Jager, Dick de 
Elfstedentocht, de eerste uit 190946Aartsma, H. 
Genealogie – Boer, De46Boer, Jan en Anneke de 
Gezinsblad416Heeringa, Jaap 
Kennismaking archivaris A. Medema44Medema, Anne 
Uilsmahorn, boerderij te Holwerd410Soepboer, Pier 
Burgerlijke Stand, de raadpleging van34Kloostra, F. 
Eendenkooi: Landb. en kooiker op de Kooiplaats, Ee35Zwart, Douwe 
Kadastrale Atlas Fryslân 183239Vaart, Jacob van der 
Ledenlijst38Tolsma, Reinder 
Speciekohieren33Tolsma, Reinder 
Kwartierstaat – Wybenga, Anders Minnes25Heeringa, Jaap 
Ledenlijst24Tolsma, Reinder 

 Posted by at 21:13