Jan Martens (Faber) Smid te Hantum

 

Home Forums Forum Historische Vereniging Noordoost Friesland Genealogie Jan Martens (Faber) Smid te Hantum

 • Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar geleden door gabbefaber.
10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Auteur
  Berichten
 • #15168
  jsfaber
  Sleutelbeheerder

  Hallo, Bij het uitzoeken van mijn stamboom ben ik gestrand bij de Meester smid Jan Martens te Hantum, ik heb van hem een trouwdatum in 1773. Zijn zoon Jan Jans Faber heeft de smederij verkocht. Wie weet wanneer Jan Martens geboren is, of wanneer hij de smederij gekocht heeft?
  Link naar de stamboom van Jan martens online bij Geneanet:
  http://gw2.geneanet.org/jsfaber?lang=nl;n=martens;p=jan;oc=0

  #15240
  jsfaber
  Sleutelbeheerder

  Een collega sneuper heeft intussen nog uitgevonden dat de vrouw van Jan Martens, Antje Jans, is overleden op 20 juni 1795, maar op 28 maart 1795 kwam zij nog voor in de stemregistratie ten tijde van de Bataafse republiek als Antie Jans wedue van Jan Martens
  waarschijnlijk is dit het allerlaatste levensteken van Antie.

  #15241
  Tafel
  Bijdrager

  Hoi Jaap Sip
  Na het huwelijk van Jan Martens en Antje Jans komen ze in het huis van de vorige bewoner Jelke Hendriks. Je kunt dit vinden in het archief in Dokkum onder Speciekohieren Westdongeradeel. In Speciekohier 1773: Hantum Specie nr 18. Er staat dan bij: Jan Martens jongeluiden [net getrouwd dus]Indirecte aanwijzingen kun je vaak vinden als je alle jaargangen van de speciekohieren even doorloopt. Je zult zien dat de smid Jan Martens ook koeien had. Misschien zie je een verhuizing naar een andere woning. Jan Martens zijn buurman is onder Specie nr 17 ene Tjipke Martens. Familie, oom ?. Kijk ook de [volledig aanwezige]Reeelkohieren van Hantum na want daarin kun je vaak zien wie nu de eigenaar of de huurder van een pand is. In de z.g. Quotisatie 1749 [op de site van Tresoar doorzoekbaar]zie je in Hantum één smid genaamd Cornelis Keimpes. In de speciekohieren staat hij onder nummer 37. Jan Martens heeft dus die smederij niet overgenomen. Vergeet ook niet dat er een Marten Jans en Jetske Tjepkes zijn die een Tjepke [1810] en Jan [1803] laten dopen.

  Groeten
  Piet

  #15242
  jsfaber
  Sleutelbeheerder

  Hallo Piet,
  Dit is geweldig interessante informatie!
  Jaap Heeringa ontdekte dat ene Jelke Hendriks Faber Curator was voor Trijntje Jans, de dochter van Jan martens bij overlijden van Jan Martens. Dit gebeurde in 1795.
  Curator Jelke Hendriks Faber was getrouwd met Johanna Schregardus op 08-06-1755
  http://gw2.geneanet.org/jsfaber?lang=nl;pz=jacob+sipke;nz=faber;ocz=0;p=trijntje+jans;n=faber

  Nu heb ik zelf vandaag een Hendrik Jelkes Faber in Hantum gevonden die getrouwd was met Antje Gerbens Vellema, en het toeval wil dat Antje Gerbens een dochter was van Gerben Sybrens Vellema en Trijntje Jans Faber! (Getrouwd in 1798)

  Het zou kunnen zijn dat Hendrik Jelkes een zoon is van Jelke Hendriks en dat Trijntje Jans dezelfde dochter van Jan Martens is, wat jaartallen betreft zou dit perfect kunnen kloppen echter ik heb er nog geen bewijs voor kunnen vinden.
  http://gw2.geneanet.org/jsfaber?lang=nl;pz=jacob+sipke;nz=faber;ocz=0;p=hendrik+jelkes;n=faber

  Maar dan komt de grote vraag, waarom gaan de zoon van Jelke Hendriks en de dochter van Trijntje Jans later met elkaar trouwen? heeft dat iets te maken met het feit dat Jelke Hendriks Faber Curator was voor trijntje Jans?

  Groet J.S. Faber

  #15244
  jsfaber
  Sleutelbeheerder

  Volgens andere stambomen op het internet is Trijntje Jans Faber die schoonmoeder is van de zoon van Jelke Hendriks (Hendrik Jelkes Faber) toch inderdaad de dochter van Jan Martens.

  Curator Jelke Hendriks Faber zijn vrouw Johanna Schregardus is al in 1780 overleden, hij is daarna opnieuw getrouwd met Antje Limmes, zij kreeg met Jelke Hendriks in 1794 een zoon Hendrik Jelkes. Hendrik Jelkes trouwt in 1821 waarschijnlijk met de dochter van Trijntje Jans, (hiervan trouwakte opgevraagd om zeker te zijn)
  http://gw2.geneanet.org/jsfaber?lang=nl&pz=jacob+sipke&nz=faber&ocz=0&p=antje+gerbens&n=vellema

  Ik heb de akte van de verkoop van de smederij door Jan Jans Faber (zoon van Jan Martens) in mijn bezit, in de akte staat dat de smederij gekwoteerd staat met nummero: 22, is dit hetzelfde als een speciekohier nummer? Is er dan te achterhalen om welk pand het gaat?

  #15246
  Tafel
  Bijdrager

  De datum van de akte van verkoop is belangrijk. Is dat na 1832 dan staat er een kadastraal nr bij en kun je het kadastraal nr naar vandaag overbrengen en dan weet je waar het perceel nu ligt. Is de van voor 1832 dan moet je in het kadaster van 1832 zien of de nieuwe eigenaar er in voorkomt en kun je dat nummer naar vandaag overbrengen.
  Eventueel contact opnemen met ons redactielid Eimert Smits. Die is specialist op het gebied van kadaster.
  Piet

  #15251
  jsfaber
  Sleutelbeheerder

  Update:
  Jan Jans verkocht de smederij in Hantum (gekwoteerd onder nummero 22) in 1814 aan Jan Jans Posthuma te Ee,
  Jan Jans Posthuma verkocht het in 1820 weer aan Ype Jacobs Stienstra uit Holwerd die gehuwd was met Froukje Gosses Bergmansen.
  Jan Jans Faber verhuist dan naar Ljussens.
  Op de website http://watwaswaar.nl/#dj-zZ-A-1-1v-1-3yBa-46LO heb ik de koper Ype Jacobs Stienstra teruggevonden!

  De speciekohieren gaan tot 1805, Jan Jans woont in ieder geval nog tot 1805 op nummer 18, het lijkt er op dat nummer 18 dan hetzelfde huis is welke hij in 1814 verkoopt als zijnde “gekwoteerd onder nummero 22”?
  Dit zou dan de smederij zijn die afgebrand is en stond tegenover de andere smederij in Hantum die er nu nog wel staat.
  Linkssmederijfaberhantum.jpg
  Op de foto links achter de bomen.

  Jaap-Sip

  #15258
  jsfaber
  Sleutelbeheerder

  Update
  Jelke Hendriks Faber blijkt uit Bergum te komen, hij is een zoon van de smid Hendrik Jans Faber en Aukje Durks,<br>
  zie link: http://www.werelate.org/wiki/Person:Jelke_Faber_%284%29<br>
  Hij trouwt met Johanna Schregardus nadat haar man Teunis Cornelis is overleden.<br>
  De overleden Teunis Cornelis was een zoon van smid Cornelis Keimpes (quotisatie 1749) die eerder in dit forum door Piet genoemd werd.
  zie link: http://www.werelate.org/wiki/Person:Kornelis_Keimpes_%281%29
  Teunis Cornelis woonde met Johanna op Specie nr: 32
  Jelke Hendriks en Johanna wonen later nog steeds op Specie nr: 32
  In 1773 gaat Jelke zijn huis met specie nr 18 verhuren aan Jan Martens.
  Ik ga nog uitzoeken of specie nummers 32 en 18 beide dezelfde smederij zijn als waar Cornelis Keimpes al smid was.

  J.S.Faber

  #15266
  jsfaber
  Sleutelbeheerder

  Update:
  Momenteel Ben ik aan het uitzoeken of Jan Martens misschien dezelfde als de in Rinsumageest geboren Jan Poulus Martens is(http://www.werelate.org/wiki/Person:Jan_Martens_%286%29)

  Jan Poulus is een zoon van Marten Bartels aangezien hij de tweede zoon is zou zijn tweede naam Poulus van moederszijde te komen.
  Zijn Pake van moederszijde heette dan misschien ook Jan Poulus? misschien is er met de naam Poulus weer een link te leggen met Nieske Palis de oma van Jelke Hendriks? zie link:http://www.werelate.org/wiki/Person:Aukje_Durks_%281%29

  linkje Jan martens: (http://www.werelate.org/wiki/Person:Jan_Martens_%287%29)

  p.s in de tijd dat Jan Martens in Hantum diaken is levert Bartel Martens (broer van Jan Poulus Martens) ijzerwerk aan de kerk van hantum.
  Bartel martens woont dan in Brantgum en is smid, (Jan Martens in Hantum is ook smid)
  (de broer van Jan Poulus Martens is dus smid terwijl zijn vader herbergier is in Rinsumageest.)

  Als iemand informatie heeft over Nieske Palis of Jan Poulus Martens dan houd ik mij aanbevolen.
  groet JSF

  #16677
  gabbefaber
  Bijdrager

  In de kerk van Hantum bevindt zich volgens H.v.d.Berg een zilveren avondmaalsbeker uit 1785 met als opschriften:

  “Kerkebeeker van Hantum en Hantumhuizen” en “Diaconen D.J.Banga en J.Martens”.

  Een afbeelding bevindt zich op p. 58

  Uit H.erma M. v.d.Berg De Dongeradelen 1983, deel 2 p. 49 en 58

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • You must be logged in to reply to this topic.