Noordoost-Friezen bij Waterloo 1815

 
12ZwaagHarmen van der11-02-1792Kollum28-08-1867Arnhem11-01-1814WaterlooG24-01-1823met paspoort afgegaanHemke Harmens; Hiltje Pieters
47Lodeizen Klaas Christiaan 31-10-1794Dokkum09-04-1828Dokkum11-01-1814G01-04-1816afd. Karabiniers nr. 9Frederik; Antje Eegles116616-03-1820paspoort
49Kramer Johan Hindrik 10-12-1795Dokkum26-03-1865Dokkum11-01-1814Waterloo07-03-1820met paspoort afgegaanKarel Daniël; Albertje Nicolaas Hes
50Velink Klaas Bote 17-09-1789Dokkum17-04-1838Hantum11-01-1814G09-05-1817met paspoort afgegaanHendrikus Velink; Neeltje Wynia
51Heringa Liemert Dirks 01-05-1792Holwerd11-10-1848Hoorn11-01-1814G30-12-1815gecondemneerdDirk Gosses; Maaike Hoogterp
52Steringa Gerrit Jaspers 01-07-1789Oudwoude17-04-1841Oudwoude11-01-1814WaterlooG07-03-1820met paspoort afgegaanJasper Lurks; Sietske Jacobs
53Hulsma Pieter Ruurds 20-08-1794Kollumerzwaag16-03-1853Westergeest11-01-1814WaterlooG07-03-1820met paspoort afgegaanRuurd Pieters; Lutske Jarigs
54Kuipers Cornelis Hettes 15-05-1787Buitenpost15-01-1817Gent (B)11-01-1814G15-01-1817in hospitaal overledenHette Siezes; Cornelia Maaike
55Albronda Jan 14-06-1791Ee11-01-1814WaterlooG23-05-1820met paspoort afgegaanLammert Pieters; Witskje Valk
58Huizinga Jan Jacobs 03-08-1794Buitenpost21-02-1844Achtkarspelen11-01-1814WaterlooG08-03-1820met paspoort afgegaanJacob Tjeerds; Sietske Jans
61Ploeg Fokke van der26-12-1790Drogeham09-06-1867Bergum11-01-1814WaterlooG08-03-1820met paspoort afgegaanJacob Harmes; Trientje Fokkes
85Boer Pieter Oebeles de31-03-1792Kollum01-07-1831Leiden11-01-1814WaterlooG01-07-1831in hospitaal overledenOebele; Ymke Klaasens
123Werf Dirk Willem van der04-02-1794Dokkum11-01-1814WaterlooG21-05-1826Alg. Depot LandmachtWillem Cornelis; Maaike Arieës1032322-09-1826naar Indië
128Postma Tjeerd 26-04-1792Holwerd18-06-1815Waterloo11-01-1814Waterloo18-06-1814GESNEUVELDSiebe Postma; Jeltje Pieters
130Dijkstra Sytze Rinses 06-03-1792Driesum11-01-1814WaterlooG08-03-1820met paspoort afgegaanRenze Alles; Tiete Watzes
131Eijk Gerrit van08-09-1792Marrum22-04-1836Oostermeer11-01-1814WaterlooG09-03-1820met paspoort afgegaanJelke; Richtje Dijkstra
132Houtsma Cornelis Douwes 10-08-1790Bozum18-08-1837Deinum11-01-1814WaterlooG08-03-1820met paspoort afgegaanDouwe Wijtzes; Angenietje Cornelis
136Vries Oeke Watzes 10-05-1795Blija21-03-1851Blija11-01-1814WaterlooG26-02-1819met paspoort afgegaanWatze Franzes; Ijtje Ulders
137Sijbersma Sijbe Botes 12-05-1792Driesum11-01-1814WaterlooG23-12-1815marechausseeBote Sijbes; Hinkje Meinderts
138Hoekstra Piebe Jans 13-07-1793Marrum04-10-1815Parijs (F)11-01-1814G04-10-1815in hospitaal overledenJan; Ynskje Piebes
140Wierda Sytze Ruurds 12-02-1790Blija06-01-1850Leeuwarden11-01-1814WaterlooG08-03-1820met paspoort afgegaanRuurd Sytzes; Janke Pieters
141Werksma Jacob Johannes 12-12-1794Dokkum08-09-1870Anjum11-01-1814WaterlooG08-03-1820met paspoort afgegaanJohannes Arnoldus Stoelman; Trijntje Jacobs
144Vries Gatze Jans 28-05-1789Anjum13-11-1816Leeuwarden11-01-1814G13-11-1816in hospitaal overledenJan Hendriks; Pietertje Pieters
146Venekamp Klaas Potharst 05-08-1785Hantum11-01-1814WaterlooG01-09-1845Kon. Militaire AcademieVolkert; Grietje Pieters
148Adema Jan Eesges 27-02-1792Paesens06-10-1845Paesens12-01-1814WaterlooG09-03-1820met paspoort afgegaanEersge; Antje Pieters
167Vries Tjepke Jans de07-02-1792Dokkum17-12-1869Wijdewormer24-01-1814WaterlooG00-11-1820met paspoort afgegaanJan Meintjes; Tjeske Tjepske
178Bakker Willem Fredriks 05-02-1793Dokkum28-01-1814G01-04-1816afd. Karabiniers nr. 9Fredrik Willems; Trientje Adriaans108803-05-1820krijgsraad
179Nijhuis Daniel 29-12-1796Dokkum07-12-1824Dokkum28-01-1814WaterlooG01-03-1820met paspoort afgegaanChristiaan; Johanna Nicolaas Hes
183Doedinga Harmen Doedes 05-05-1791Holwerd30-07-1847Veenhuizen (Norg)28-01-1814WaterlooG08-03-1820met paspoort afgegaanDoede; Elisabeth Geertjes
184Ijpma Jan Tjeerdes 23-08-1789Holwerd28-01-1814WaterlooG12-06-1819Regiment Lanciers nr. 10Tjeerd Ypes; Trijntje Cornelis
186Vries Mintje Jans de20-09-1789Dokkum02-03-1863Engwierum31-01-1814WaterlooG28-02-1820met paspoort afgegaanJan Meintjes; Tjeske Tjepske
199Strijkstra Jacob Nannes 01-10-1793Aalzum16-07-1847Deventer05-02-1814WaterlooG08-03-1820met paspoort afgegaanNanne Jacobs; Antje Hobbes
200Postma Frederik Frederiks 21-01-1795Kollum26-01-1829s-Gravenhage05-02-1814WaterlooG26-01-1829in hospitaal overledenFredrik Bruinings; Jouke Jans
205Ferwerda Eble Pieters 25-01-1792Holwerd18-08-1836Ferwerd07-02-1814Waterloo08-03-1820met paspoort afgegaanPieter; Hendrikje Jans
227Talma Piebe Johannes 05-02-1798Kollum25-11-1816Leeuwarden15-02-1814WaterlooG25-11-1816in hospitaal overledenGoerd Gerhardus; Lucia Aurelia Bergsma
238Doorneveld Ijme Ijmes 07-07-1793Bozum18-09-1879Ijlst21-02-1814G01-04-1816afd. Karabiniers nr. 9Ijme; Ijtje Dorenveldt113716-03-1820paspoort
255Bosma Anne Pieters 16-06-1788Kollum01-08-1880Kollum01-03-1814WaterlooG26-05-1820met paspoort afgegaanPieter; Grietje Annes
262Meindertsma Meindert 21-04-1787Paesens06-04-1833Nes03-03-1814WaterlooG26-05-1820met paspoort afgegaanLiske; Antje Pieters
280Jong Nicolaas Pieters de23-05-1797Bozum14-03-1814WaterlooG05-07-1821krijgsraadPieter Immers; Harmke Klazes
360Boisma Jacob Takes 17-04-1791Paesens06-05-1814WaterlooG05-03-1819met paspoort afgegaanTake Johannes; Jantje Jacobs
435Vries Fedde Jans de28-01-1794Dokkum25-01-1852Venlo03-06-1814Waterloo18-09-1841met paspoort afgegaanJan Tjames; Zakje Feddes de Vries
462Grendel Hendrik Andries 11-05-1791Buitenpost05-12-1860Leeuwarden11-06-1814G04-03-1815Regiment Huzaren nr.7Andries Hendrik; Pietje Piers26531-12-1816naar Indië
538Hoekstra Reinder Pieters 04-01-1791Holwerd05-07-1814G16-09-1815gedeserteerdPieter; Trijntje Jans
Anummer in stamboek Regiment Kurassiers nr. 3
Bfamilienaam
Cvoornamen
Dtussenvoegsel
Egeboortedatum
Fgeboorteplaats
Goverlijdensdatum
Hoverlijdensplaats
Iopkomst in Leeuwarden bij Regiment Kurassiers nr. 3
Jbij Waterloo gevochten (volgens stamboek)
KWaterloogratificatie ontvangen volgens boek bij gemeentearchief Amsterdam
Ldatum verandering (bijv. stoppen bij Regiment (=met paspoort afgaan)
Mwat verandert er
Nnamen ouders
Ostamboeknummer bij ander Regiment
Pdatum verandering
Qwat verandert er

 Posted by at 21:06

Sorry, the comment form is closed at this time.