Links

 

Diverse genealogische en historische links.

Let op: Daar waar oude websites verdwenen of verplaatst zijn is er voor gekozen de versie te tonen uit het Internet archief via www.archive.org. Hierdoor duurt het laden soms iets langer. Controleer altijd de gegevens op de website met de originele bron! De praktijk wijst uit dat fouten snel gemaakt en gekopieerd worden.

Links Heraldiek

Genealogisch jierboek 1993 Burgerwapens (familiewapens) van families uit Noordoost-Friesland (Wapenboek Hesman, Genealogysk Jierboek 1993) 
Friese Familiewapens Index op de collectie Wapenfiches,
Samengebracht door dr. A.L. Heerma van Voss
Friese Familie Wapens Hessel de Walle Database met Friese familiewapens, door Hessel de Walle.
Database Familie wapens Nederland Database Familiewapens Nederland, CBG
Wapen- en Vlaggenboek HesmanWapen- en Vlaggenboek Hesman


Links naar homepages van Sneupers/families uit N.O.-Friesland

Renze PetersohnFamilies Rekker, Petersohn, van der Meulen, van Houten
Ljibbe Jaap BergemaFamilies Terpstra, Kampstra, Kloosterman
SiniaFamilie Sinia
Dan GamberFamilies Hemminga, Liezenberg, Steffan, Heeringa en Ronner
Henk ZomerFamilie Ronner
Weijtse TorenstraFamilie Torenstra
Sylvia TalmaFamilie Talma
Jeroen vd BrinkFamilies Lolkema, Riddersma, vd Wiel, Broekstra, Poort, vd Wal, Kuipers en Kooistra
Hessel de WalleFamilies Bandstra, Banga, Benthem, Boitsma, Botma, Dantuma, Van Eizinga, Folkertsma, Gerbranda, Hania, Hartmans, Heeringa, Idsardi, Jilderda, Van Kleffens, Raap, Reneman, Rintjema, Schregardus, Sinia, Sjoorda, Tania, De Walle, Wynia
Martin AltaFamilie Alta
Ron de RuyterFamilies Helder, Heeringa, Halbesma, Haverschmidt, Joustra, Van Kleffens, Noordewier, De Vries (bestanden op aanvraag beschikbaar)
Andre BuwaldaFamilie Buwalda
Hans JansmaFamilies Jansma, Zijlstra
Roelof VarkevisserFamilies Braak, Buursma, Dreijer, Papma, Swart, kaarten Friese grietenijen rond 1860, en grafstenen Westernijkerk, Blija en Ferwerd
Sieds BijkerFamilies Bijker, Hoekstra
Tjip WijmaFamilies Wijma, Haakma, vd Ploeg, Bremer, Loonstra
Annemieke VrieseFamilie Wiersma
George KempenaarFamilies Kempenaar, Kingma, Van der Schaaf, Visser, Wijnberg, Joustra, Loonstra en De Jong
Detje vd LaanFamilies Bosma, Elzenga, Elsinga, Elzinga
Pieter KloostermanFamilies Kloosterman, Van Kammen, Veenstra
Wybo PalstraFamilies De Bruin (Salomon Levi), Jilderda
Lucas van HeerenFamilie Hijlke Oenses De Vries (Anjum)
Metha HoeksemaFamilies Postmus, Westra en Buwalda
Gary VerverFamilie De Boer (Kollum, Oudwoude)
Meindert FrouwsFamilies Banga, Bosch, Bruinsveld, Hania, Haringhoek, Hettema, Krab, Reneman, Schregardus, Terpstra
Petra TimmengaFamilies Tibma, Hansma
Ruben WoudsmaFamilie Woudsma
Gerrit ZweersFamilies Prins, De Vries, S(Z)einstra, Visser (Wierum, Ternaard)
Jan KuitertFamilie Kuitert
Frans DijkstraFamilies Dijkstra, Veerman
Ico SmitFamilie Spriensma
Gina DamsmaFamilie Damsma
Kees de BoerFamilie De Boer (Lioessens)
Henk RaapFamilie Raap
Ynke HoukesFamilies (o.a.) Bouma, Braaksma, Monsma, Viersen, Visser, Wouda
André MetzFamilies Metz, De Jong (Ameland)
Danny vd SchaaffFamilie Van der Schaaff (Dokkum)
Wijtske JousmaFamilie Jousma
Fred BoerFamilie Lieuwma
Henk WijbengaFamilies Wijbenga, Walstra en Wijnsma
Sietze ElsingaFamilies Elsinga, Elzinga
Bouke MeindersmaFamilie Meindersma
Auke Jans/ JansmaFamilie Jansma
Kees BraaksmaFamilies Braaksma, Van der Galiën
Nienke ZwartFamilies Zwart, De Jong, Haitsma, Jousma
Edgar StapelveldFamilie Thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg
Marten KramerFamilies Kramer, Cuperus
Jaap GroenFamilie Koolstra/ Cooistra
HalmaFamilies Halma, Dijkstra en unieke aantekeningen Sake Reitzes Dijkstra van 1791-1848 (op te vragen via redactie)
Rob de BruijnFamilies Kingma
Jan KlaverFamilie Klaver
Wilco BoekFamilie Ondersma
P. de VriesFamilie De Vries
Rudy SchoonveldFamilies Antonides, Hekke, Van Santen
Henk RemiensFamilies Buwalda, Schaap
Alexander de GrootFamilies Leegstra, Vaatstra, Postma, De Boer, Westra
Hans ZijlstraFamilie Zijlstra
Wim SelsFamilie Veenstra
Familie Van der KooijFamilies Van der Kooij
JoukeFamilies Holwerda
Sytske BarkhuisFamilies Draaysma, Vlint, Rosema, Beitstra, Postma, Ruwersma, Pol, Poelstra, Boersma, Buwalda, Braaksma, Merkus, Stulpstra, Kloosterveen, Broersma, Schaafsma, Van der Steeg, van der Veer, Wijma
Koen FijmaFamilie Feyma, (Ternaard, Ferwerd
Klaas Jelle BekkemaFamilie Holwerda, afstamming Hein Botes en families uit Noordoost Friesland
Roel LoonstraFamilies Loonstra en Westerlaan
Co PomstraFamilie Pom(p)stra
B. BeimersFamilie Buimer
Taeke van der LeijFamilie Van der Leij
Jelle KooistraFamilies Van der Meulen, Hoekstra, Kooistra
Willem PoerinkFamilie Huber
Sietske en PeterFamilie Vormsma/Formsma
Tymen WierstraFamilies Wierstra, Pijpstra, Van der Horn
Jetze LuhoffFamilie Luhoff, Luehof
Klaas de WinkelFamilies Bock
Henk van DijkeFamilie Van Dijke
Eddy van der WalFamilie Van der Wal (Ferwerd)
Onno ElgersmaFamilie Elgersma
Frans JordanFamilie Van der Veen
Martinus JongsmaFamilies uit Achtkarspelen e.o.
Sake WagenaarFamilies Wagenaar, De Haan, Luimstra, van der Meulen
Hans SchripsemaFamilies uit Westerkwartier/Kollumerland met o.a. Eeuwe Ennes
Lukas CazemierFamilie Cazemier (Westerkwartier)
Gerrit VeldmanFamilie Wagenaar
Roel TeeningaFamilie Teeninga
Dick van SantbrinkFamilie Folkert Wijbes (de Vries e.a.)
Fred ReendersFamilie Reenders
Linda JansmaFamilies Jansma, Vonk
Jakob Wierd RinsmaFamilies Rinsma, Bijma, Kooistra, van Kammen (Achtkarspelen)
Mattie BruiningFamilies Bruining, Hoeksma, Loonstra, Saterdag, Bijlsma, Arkema, Veenstra
Miranda, Fabiola HoltewesFamilie Holtewes
Jannes VeenstraFamilie Meinema
Taede van der WeitFamilies Van der Weit, Vellema
Dirk Piet FeitsmaFamilie Feitsma, Kollumerland
Fedde van EckFamilies Van der Bij, Sikkema, Sipma, Halbesma, De Vos, Van der Veen
PamaFamilie Pama
Nico vd WoudeFamilie Van der Woude
Lieuwe HeinsFamilies Heins, Kollumerland
Abe Jan NautaFamilies Nauta, Sipma, Stenekes, Hansma
Johan VlaskampFamilie Vlaskamp, Wierum
Hans SmedemaFamilie Smedema, met oude kaart Dokkum
Hugo de VriesFamilie Joha, Dokkum
Renze WoudaFamilie Wouda, Bos(ch), Beintema, Dijkstra, van der Hoek, Hiemstra, Kooistra, Reiding, Terpstra en Weidenaar.
Tjalling KramerFamilies Kramer, Bijlsma, Scholte, Bos
Sabina TalstraFamilies Talstra, Prins, Van der Zee, Kingma
Bert ClewitsFamilie Clewits
Freeke SijtsmaFamilies Sytsma/Sijtsma, Elsinga, Dijkstra en Zwart.
Gerke SomerFamilie Groen (Kollumerland).
YwemaFamilie Iwema (Westerkwartier).
Jolanda FennemaFamilies Fennema, Postma, van der Bij, Van der Velde, Kooistra, Sytsma, Van Dekken, en Van der Heide.
Jan JousmaFamilies Jousma, Smits, Elgersma, Botma.
DC KruisFamilie Minnema.
Bert WestraFamilie Westra.
Atty de WaardFamilie De Waard.
Kees HoogakkerFamilie Hoogakker.
Theo SpoelstraFamilie Spoelstra.
Geert LeistraFamilie Leistra.
J. ZeldenrustFamilie Peterson (Murmerwoude).
Jan Albert JansmaFamilie Jansma.
Martin den OudenFamilie Bontekoe.
WistraFamilie Bontekoe (uitgebreider).
Rob/Feike BoomsmaFamilie Boomsma.
Jurgen PolstraFamilie Polstra.
Johannes DijkstraFamilies Dijkstra, Streekstra, Sipma.
Alyt VliegFamilies Vlieg, Van der Laan, Hoek, Van der Velde, De Jong, Van der Schaaf.
Tjeerd P. IniaFamilies Inia.
Johan WobbesFamilies Wobbes, Masson, Huisma en Huizingh.
Klaas LoonstraFamilies Loonstra.
Auke SchaafsmaFamilie Schaafsma.
Pieter RuniaFamilie Wiersma.
Gerard NijboerFamilie Wiersma, Hiemstra, Terpstra.
Klaas Willem de JongFamilies De Jong, De Beer, Sijtsma, Barwegen, Banga, Wiersma, Prins etc.
WarrinkFamilie Zoodsma, Ferwerderadeel
Jan VrijFamilie Vrij
Frans ErichFamilie Erich


Genealogische en historische links

Amelander historie Amelander historie
Genealogie Startpagina Geschiedenis Startpagina Genealogie Startpagina Geschiedenis Startpagina
Nederlandse Genealogische VerenigingHomepage van de NGV.
11en30Inhoudsopgave 11en30 NGV Friesland.
Centraal Bureau voor de Genealogie, Den HaagDeze site biedt veel nuttige informatie en in beperkte mate toegang tot de beschikbare bronnen.
Nationaal ArchiefNieuws uit het verleden en overzicht van de rijksarchieven in Nederland. Diverse algemene gegevens over genealogie en historisch onderzoek.
FasolTips voor online stamboom uitzoeken.
ArchiefinventarissenDoorzoek duizenden inventarissen.
Tresoar/ RyksargyfInformatie over genealogisch onderzoek en de aanwezige bronnen. Database met alle geboorten en huwelijken in Friesland uit de periode 1811-1922 en alle overlijdens uit de periode 1811-1942. Naamsaannames 1811 in Friesland. Overzicht DTB. Friese plaatsen en een database met oude beroepen.
Genealogie in Fryslân/FrieslandUitgebreide lijst met Friese families waar onderzoek naar gedaan is/wordt en email-lijst met vragen over Friese families. Deze site is ook in het Fries beschikbaar.
FAFStichting Freonen fan de Argiven yn Fryslan.
Friezen onder NapoleonFriezen in het leger van Napoleon 1795-1815.
Fries ArchiefnetHet FriesArchiefNet is een gezamenlijke website van de provincie Fryslân, alle Friese waterschappen en bijna alle gemeenten. Per instelling staat vermeld: algemene informatie, een kort historisch overzicht en een overzicht van aanwezige archieven.
GrafschriftenGrafstenen in Friesland, Groningen, Drente.
Oude dorpsfilmsFries Filmarchief.
RootswebFriesland forum (Engelstalig).
Friese heraldiekFryske Rie foar Heraldyk
Stichting Erfskip TerpdoarpenGenealogie en historie in Ferwerderadeel, met o.a. Emigratie naar Argentinië en armenhuizen
Cultuurhistorie FrieslandInformatie over tolhuizen, kerkepaden, bouwhistorie etc.
Cultuurhistorie NederlandDigitaal geheugen van cultureel Nederland.
ZeebrievenRegister van schippers uit o.a. Ameland, Anjum, Dokkum, Texel en Vlieland, 1705-1715
OostzeehandelInfo over Oostzeehandel Baltische staten
SontregisterDatabase met o.a. 507 namen van schippers met thuishaven Dokkum die tol betaalden in Elseneur, 1721-1763
Opvarenden in VOCDatabase met o.a. 192 namen van opvarenden met herkomst Dokkum/Dockum/Doccum (zoek op: Do**um) die voor de VOC uitvoeren, 1700-1794
VOCKenniscentrum rond VOC
WICDe Westindische Compagnie
Instituut NL geschiedenisDutch Asiatic Shipping, kerngegevens VOC opvarenden en voorcompagnieen 1595-1795
Tolregister ElbingDatabase met namen van schippers die tol betaalden in Elbing tussen 1585 en 1700
Schippers & veldwachtersDatabase met namen van Friese schippers en veldwachters vanaf 1813
Maritieme bronnenDatabase met namen en voorwerpen uit de maritieme geschiedenis.
Kadastrale kaarten 1832Kaarten van dorpen in 1832.
Historisch GIS FryslanGeografisch informatiesysteem Fryslan 1832.
Transcripties (1)Oude boeken van Wybo Palstra, o.a. Aardrijkskundig woordenboek van der Aa en Algemene Beschrijving van oud en nieuw Friesland (1765).
Transcripties (2)Oude akten van Geert Zijlstra, o.a. Paspoort Friesche Oostindiëvaarders en de trouwpenning.
Vriesland, MichiganDopen tussen 1848-1875
Emigratie schepenPassagierslijsten met emigranten vanuit Amsterdam en Rotterdam 1729-1888
Emigratie verslagVerslag uit 1855 van emigratie naar USA
Jan LuykenAfbeeldingen uit Het Menselyk Bedryf (oude ambachten), 1694
Schiermonnikoger GeslachtenBoek Schiermonnikoger Geslachten. Hendrik Douwe Teensma, Stichting Jonas in de Walvis Schiermonnikoog, 1989. Circa 7000 namen. Onderdeel van Engelstalige Rootsweb site met vele internationale links.
Schiermonnikoog en Zoutkamp familiesWebsite Menne Glas met families Balk, Bol, Buitjes, Coldewey, Donama, Engelsman, Frik, Hitman, Kolk, Kolle, Loots, Mellema, Zwart.
Kees StadaGenealogie Terschelling, Vlieland, Schiermonnikoog.
Pieter Jan BorschGenealogie Ameland.
Museum SorgdragerCultuurhistorisch museum Sorgdrager, Ameland
LeeuwardenGemeentearchief Leeuwarden.
AmsterdamGemeentearchief Amsterdam.
Digitale BronnenbewerkingActueel overzicht van genealogische bronnen per provincie van Nederland en België. Verder informatie over dagelijks leven, beroepen, belastingen etc. in de FAQ sectie.
ToevalsvondstenProvinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland, website Anton Musquetier.
Genealogische database YSAIndex met vele Friese families, alfabetisch gerangschikt op voornaam, achternaam, en geboorteplaats.
Fryske AkademieHet centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in en aangaande Fryslân en zijn maatschappij, zijn taal en cultuur. Deze site is ook in het Fries beschikbaar.
Wumkes.nlDigitale versies van standaardwerken uit de Friese cultuur- en literatuurgeschiedenis.
Fries GenootschapOrganisatie ter bevordering van belangstelling voor en het onderzoek naar de geschiedenis en cultuur van Friesland. Met de Vrije Fries en Fryslân. Deze site is ook in het Fries beschikbaar.
Tinco Lycklama FoundationStichting die zich inzet voor behoud van Fries cultureel erfgoed, met een focus op Friese portretten.
Cyndis List of Genealogical Resources on the InternetGrootste, Engelstalige, site op gebied van internationale genealogie, met duizenden verwijzingen.
Familysearch (Mormonen)De database van de mormonen in Salt Lake City met uitgebreide zoekmogelijkheden.
Castle GardenDatabase met immigranten in de USA (1830-1892), binnenkomend via Castle Garden(New York).
Ellis IslandDatabase met immigranten in de USA (1892-1924), binnenkomend via Ellis Island (New York).
BrievenDatabase met brieven van/naar emigranten in de USA.
Molenaars, Koren- en Pelmolens in NO-Friesland (geheel), door dhr. KeuneIntegrale tekst (inclusief plaatjes) van het boek van oud-streekarchivaris Keune uit 1970.
RechtspraakHistorie van de rechtspraak in Friesland.
AdvocatenAdvocaten Hof van Friesland 1577-1849.
SecretarissenStadssecretarissen van Friesland ca. 1500 – ca. 1950.
NotarissenProtocollen/contracten van notarissen in Kollum, Buitenpost en Dokkum tussen 1809 en 1886.
Grote Kerk DokkumNamen en jaartallen op grafzerken in de Grote Kerk te Dokkum
GarnizoensplaatsenGarnizoensplaatsen tot 1795, o.a. Regimenten in Dokkum.
Nederlandse Familienamen DatabankDatabase met betekenissen van familienamen.
Leenprotocol KollumBroesmahuys en state, 1566-1738, Van Holdinga, Van Eminga, Van Walta.
Rob vd MeerHandschrift Ruurd Jans Deelstra over o.a. Tiendaagse Veldtocht (1831) en het weer en oogst (1854-1869).
Ebe Rinses KooistraHandschrift Ebe Rinses Kooistra over o.a. Tiendaagse Veldtocht (1831) en Vreemdelingenlegioen(?-1843).
Wietze Koops van der VeldeHandschrift Wietze Koops van der Velde over Tiendaagse Veldtocht (1831).
GCO FryslânAlfabetische lijst van begrippen, termen en namen uit de Friese geschiedenis.
Koning RadboudGeschiedenis Friesland vanaf 2000 v. Chr.
Friese taalGeschiedenis Friese taal.
Lex FrisionumEen 12 eeuwen oud Fries wetboek.
Klaes SierksmaLeven en werk van Liudger.
OorlogslachtoffersGegevens van 180.000 Nederlandse oorlogslachtoffers wereldwijd.


Algemene links

It FiskersskipBouw van originele Wierumer Aek bij oud garnalenfabriekje te Moddergat.
VolksverhalenDatabase met meer dan 30.000 volksverhalen, incl. collectie Jaarsma.
TelefoonTelefoonboek van Dokkum in 1915.
RampenInformatie over branden, overstromingen en epidemieën tussen de jaren 1500-2000.
Boek watervloedenNederlandsche watervloeden, door Simon Abbes Gabbema, 1703.
DongeradelenVlaggen en kaart van dorpen in de Dongeradelen.
Windmolens in FrieslandInformatie over de molens van o.a. Anjum, Birdaard, Dokkum, Ezumazijl, Holwerd en Paesens.
Organum FrisicumInformatie over de orgels van o.a. Anjum, Engwierum, Morra, Rinsumageest en Ternaard.
It HeitelanTijdschrift It Heitelan, 1952, over Dokkum.
NoorderbreedteTijdschrift over de natuur, cultuurhistorie en het landschap van de noordelijke provincies.
OnderwijsOnderwijsinspectie in 1845 in Dokkum, Holwerd, Aalsum, Lioessens, Metslawier, Morra, Ferwerd, Marrum en Hallum.
Henk NieuwenhuisZonsverduistering 3 mei 1715 beschreven in Dronrijps Memoriael van Hoyte Roucoma.
VolmakingGedicht ter gelegenheid van de in 1854 in Dokkum gehouden Landbouwtentoonstelling.
AdmiraliteitshuisOfficiele website Museum het Admiraliteitshuis te Dokkum.
AdmiraliteitshuisInformatie over Museum het Admiraliteitshuis te Dokkum.
Admiraliteit te DokkumNotulen- en resolutieboek van het zeekantoor voor convoyen en licentien van 1599 en1601.
Museum ’t FiskershuskeBeschrijving van museum met oude vissershuisjes te Moddergat. Met foto’s en openingstijden.
MuseaBeschrijving van alle musea in Nederland.
Oude Friese kerkenStichting Alde Fryske Tsjerken.
SchierstinsBeschrijving van de Schierstins te Veenwouden.
StinsenOverzicht stinsen in Friesland.
VVV DokkumBezienswaardigheden in Noordoost Friesland.
Streekmuseum BurgumBeschrijving van streekmuseum en sterrenwacht te Burgum
Fries MuseumBeschrijving van Fries Museum.
Ottema-Kingma StgBeschrijving collectie Ottema-Kingma Stichting.
Fries Scheepvaart MuseumBeschrijving van Fries Scheepvaartmuseum.
MonumentenBeschrijvingen en afbeeldingen van monumenten in Noordoost Friesland.
BonifatiusAchtergrondinformatie over Bonifatius.
Noord Friese spoorlijnen/It Dockumer LokaeltsjeFoto’s en beschrijvingen van de beroemde railverbinding.
Dokkumer paardetramNederlandsche Tramweg Maatschappij(NTM),historie in foto’s.
Foto’s DokkumOude foto’s van Dokkum.
Beelddatabank UvAPrentencollectie van de Doopsgezinde Bibliotheek UvA.
RK parochie H. BonifatiusInformatie over de H. Bonifatius parochie te Dokkum en boeken over Bonifatius.
Hervorming in FrieslandGeschiedenis van de Hervorming in Friesland 1500-1600.
TestamentenFriese testamenten van voor 1550.
NotarissenNotarissen in Friesland 1606-1636.
Kapiteins/ hopmannenKapiteins en hopmannen in Friesland 1600-1636.
BouwmeestersBouwmeesters, klerken, ontvangers en secretarissen van Friesland 1520-1800.
ProcureursProcureurs Generaal en griffiers Hof van Friesland 1515-1811.
Jan AbelsWatergeus Jan Abels uit Dokkum.
Verbod op katholicismeStaten van Friesland verbieden katholicisme (1580).
Koninklijke BibliotheekZoekmogelijkheid op alle in Nederland verschenen publicaties.
Middeleeuwen in beeldMiddeleeuwse manuscripten en afbeeldingen.
Atlas van StolkDe atlas van historische gebeurtenissen in de Nederlanden.
VolksprentenMuseum ’t Oude Slot.
Oprechte Haerlemse CourantAdvertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1660-1675.
Gemeente DongeradeelInformatie over de gemeente en alle plaatsen.
Internet Gemeentegids DongeradeelNog meer informatie over de regionale activiteiten.
RottumeroogEiland, in 1731 eigendom van Dokkumer Pieter Pivé.
LauwersmeerkoerierRoute langs 7 musea in NO Friesland.
Openbare Bibliotheek DongeradeelInformatie over de openbare bibliotheek.
Seniorweb te DokkumInformatie voor ouderen in Noordoost Friesland om kennis te maken met internet.
Noord-Oost FrieslandLokale websites met o.a. digitale dorpen Brantgum, Foudgum en Waaxens.
EeHet dorp Ee.
VlasmuseumVlasmuseum It Braakhok te Ee.
GrafzerkGrafzerk van Frans van Humalda en Tiempck van Osinga te Ee.
MunnekezijlDigitaal dorp Munnekezijl.
OosternijkerkDigitaal dorp Oosternijkerk.
AnjumHistorie Anjum.
HolwerdDigitaal dorp Holwerd (geschiedenis).
WierumDigitaal dorp Wierum.
OostrumDigitaal dorp Oostrum.
MarrumMarrum in oude ansichten.
Jan Jans WolbeekSchoolmeester (1884-1915) te Holwerd (met foto’s).
Grietje SIegersLevensverhaal Grietje Siegers (Holwerda?)
NesNieuws en historie van Nes.
4h sideDigitale dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure.
WestergeestDigitaal dorp Westergeest.
RinsumageestDigitaal dorp Rinsumageest.
WetsensGeschiedenis van Wetsens (Wetzens). Ook in het Fries.
FerwerdHervormde kerk (geschiedenis) van Ferwerd (Ferwert).
DokkumOude plaatjes van Dokkum (Premonstratenzers).
Gemma FrisiusInstrumentmaker, cosmograaf en arts, geboren 1508 te Dokkum. Leermeester van de beroemde cartograaf Mercator.
Dockumer skotsploechKlederdracht, muziek en volksdansen uit 1850-1860.
NoorderkerkAfscheid kostersechtpaar Bandstra, Noorderkerk Dokkum.
Jacob van LennepVerslag van een wandeltocht in 1823 in Dokkum.
Radio NOFN.O.-Friese radio op Internet.
I-FrieslandAmerikaanse website met geschiedenis en genealogie van Friesland.
Oude muntenDe muntslag van Friesland.
Abel TasmanHet Abel Tasman Kabinet te Lutjegast.
LandkaartGeografische spreiding van uw familienaam.
Genealogie termenTrefwoorden en begrippen in de genealogie.
Barjesteh van Waalwijk van DoornPublicaties op o.a. gebied van heraldiek en genealogie.
Friese boekjesScans van historische Friese boekjes rond 1783.
SneuperWeblog over verzamelen van boeken.
 Zeemansleed Geboren of overleden aan boord van 1800 tot heden
 Schippersgilden Noordnederlandse schippersgilden en aanverwante gilden

Sorry, the comment form is closed at this time.