Kopijvoorwaarden De Sneuper

 

HOE  WERKT  DAT  MET  EEN  NIEUW  ARTIKEL?

Regelmatig roepen wij als redactie onze leden op om de resultaten van hun genealogisch of historisch onderzoek te publiceren in ons verenigingsblad De Sneuper. Soms benadert de redactie bewust mensen van buiten de vereniging, waarvan wij weten dat zij professioneel of hobbymatig bezig zijn met een interessant deel van de geschiedenis van Noordoost-Friesland. Soms komen mensen ook naar ons toe met een vraag of een verzoek om hulp…

Schrijvers krijgen wel een aantal technische instructies, waaraan de aan te leveren kopij moet voldoen:  

 • lever de tekst in als een Word-document (lettergrootte 11 of 12 punt) lettertype Times Roman of Arial
 • schrijf uw teksten in dezelfde tijd, dus of alleen verleden tijd of alleen tegenwoordige tijd
 • controleer uw tekst even met de spellingscontrole en let op de interpunctie
 • schrijf een datum als volgt: de dag als cijfer, de maand uitgeschreven en het jaar weer als cijfer, dus: 22 maart 1720
 • schrijf woorden voluit en kort begrippen als geboren, overleden, getrouwd e.d. niet af
 • neem geen voetnoten op. Voor eindnoten en bronvermelding geldt dat deze beperkt in aantal moeten zijn. Een lezer kan altijd via uw mailadres navraag doen naar bepaalde bronnen. 
 • gebruik ‘harde Enters’ om naar de volgende regel te gaan en geen spaties of tabs voor witruimte
 • lever Nederlandstalige teksten aan, maar Friese bijdragen zijn ook welkom (met een Nederlandstalige samenvatting, waarbij de complete tekst in het Nederlands, eventueel met uitgebreide annotatie, op onze website geplaatst kan worden)    
 • lever foto’s en afbeeldingen in als losse jpg-bestanden (liefst 300 dpi / ongeveer 1MB of groter)
 • lever genummerde fotobijschriften aan, zodat duidelijk is wat waarbij hoort
 • lever ook een Word-document aan waarin duidelijk aangegeven staat waar welke foto moet staan  of vermeld dit duidelijk in de tekst

Een artikel kan per twee pagina’s tussen de 800 en 1400 woorden bevatten, afhankelijk van het aantal illustraties. Zo’n 1100 woorden en 4 of 5 foto’s op twee pagina’s levert een mooie bladspiegel op.

Als een artikel is ingeleverd of aangemeld, neemt een lid van de redactie contact met u op om in overleg het artikel geschikt te maken voor plaatsing in De Sneuper. Zo wordt u geholpen om aan bovenstaande eisen te voldoen; dit moet natuurlijk geen drempel zijn om een artikel in te leveren!

De redactie houdt zich het recht voor om uw tekst aan te passen, zinnen te wijzigen of eventueel in te korten.

BEDANKT  VOOR  UW  GEDULD

Als het artikel klaar is, wordt het bij de voorzitter van de redactie ingeleverd en in de kopijportefeuille bewaard. Afhankelijk van de omvang, de soort (streek- of familiegeschiedenis) en het thema van het artikel worden artikelen zo veel mogelijk op volgorde van binnenkomst gepubliceerd. Helaas (of gelukkig?) is onze kopijportefeuille meestal zo goed gevuld dat dit bij een kwartaalblad soms een wachttijd van een half jaar tot een jaar kan opleveren! Een enkele keer worden auteurs daardoor ongeduldig en raken ze gefrustreerd, want je wilt natuurlijk graag het resultaat van je inspanningen zien. 

Als een bijdrage aan de beurt is, wordt deze door de eindredacteur opgemaakt en als PDF-bestand naar de schrijver gestuurd voor een laatste kritische blik en een akkoord voor publicatie. Pas als u toestemming hebt gegeven voor publicatie wordt uw artikel opgenomen in De Sneuper.

De bedoeling van dit redactionele artikel is niet om u af te schrikken, maar om duidelijk te maken dat er heel wat aan de publicatie van een artikel voorafgaat, voordat er weer zo’n mooi exemplaar van ons contactblad bij u in de brievenbus valt. 

Wij zijn en blijven blij met al uw bijdragen en inzendingen en die bepalen ook de inhoud van ons blad!

Redactie van De Sneuper

 Posted by at 13:58

Sorry, the comment form is closed at this time.