Poorters uit het  Amsterdams archief 
Te vinden onder indexen. Hier allen de 'Dokkumers'  Veel vermeldingen bij zoeken op b.v. Ameland of Kollum
Voornaam Patroniem Tussenvoegsel Achternaam Inschrijvingsdatum Beroep Genoemde plaats in de bron
Adriaen Adriaensz 16/01/1571 Schuitenvoerder Dockum
Rombout Adriaensz 07/12/1644 Varensman Dockum
Henrick Aelbrechtsz 12/03/1550 Schoenmaker Dockum
Willem Arisz 09/07/1642 Modderman Dockum
Tjert Botesz 08/10/1649 Molenaar Dockum
Henrick Bouwesz 11/08/1643 Metselaar Dockum
Pieter Claasz 09/07/1646 Kleermaker Dockum
Remmert Claazen 04/02/1650 Spiegelmaker Dockum
Boitte of Botte Claesz 18/06/1585 Schoenmaker Dockum
Joucke Claesz 13/10/1598 Zuivelkoper Dockum
Jaecke Cornelisz 20/08/1596 Linnenwever Dockum
Jacob Davidtsz 09/11/1593 Schoenmaker Dockum
Tjepke Dircxz 13/04/1640 Houtzager Dockum
Baucken Douwez 27/01/1570 Schuitenvoerder Dockum
Thijs Dyes 19/08/1636 Varensgezel Dockum
Arent Elbertsz 23/03/1581 Kistenmaker Dockum
Cornelis Evertsz 21/07/1559 Geen vermelding Dockum
Sybe Franssz 05/02/1582 Kannengieter Dockum
Frans Gabrielsz nvt Messenmaker Dockum
Johannes Geritsz 03/06/1636 Varensman Dockum
Thijs Ghijsbertsz 15/06/1600 Wieldraaier Dockum
Cornelis Henricksz 23/05/1587 Chirurgijn Dockum
Johannes Heyndricxz 10/03/1643 Varensgezel Dockum
Pieter Heyndricxz 21/07/1638 Appelkoper Dockum
Kempe Hommes 11/07/1646 Lijndraaier Dockum
Evert Jacobsz 21/07/1559 Kramer Dockum
Riewert Jacobz 04/03/1579 Gortmaker Dockum
David Jansz 09/06/1643 Smid Dockum
Gerit Jansz 11/04/1639 Soldaat Dockum in Vrieslandt
Jacob Jansz 05/11/1603 Schoenlapper Dockum
Jan Jansz 07/03/1596 nvt Dockum in Vrieslandt
Wouter Jansz 01/09/1568 Kistenmaker Dockum
Neel Jellis 11/02/1569 nvt Doccum
Mathijs Joosten 21/12/1643 nvt Dockum in Vrieslandt
Otto Jorisz 09/05/1559 Koopman Dockum
Jan Jorysz 27/01/1570 Schoenlapper Dockum
Tiebbe Lievensz 19/01/1641 Kramer Doccum in Vriesland
Sijbrand Martensen 13/03/1651 Kleermaker Dockum
Willem Martensz 26/03/1643 Varensman Dockum
Fop Matheusz 27/01/1570 Schuitenvoerder Dockum
Geryt Michielsz 26/06/1568 Schoenmaker Dockum
Blasius Pietersz 08/06/1638 Korenverschieter Dockum
Pieter Pietersz 23/06/1583 Steenhouwer Dockum
Annas Reynersz 14/05/1579 Schipper Dockum
Jan Roelantsz 10/10/1586 Messenmaker Dockum
Tjaert Sapes 19/12/1642 Varensman Dockum
Baernt Sytges 13/04/1587 Schoenmaker Dockum
Barent Sytges 14/04/1587 Schoenmaker Dockum
Baernt Thijsz 07/05/1574 Bakker Dockum in Vrieslant
Simen Timenz 13/03/1572 Stoelendraaier Dockum
Pieter Tjipkens 05/06/1574 Bakker Dockum
Aelbert Jansz Voecht 04/03/1552 nvt Dockum
Lourens Cornelisz de Vries 30/12/1649 Glasschrijver Dockum
Jacob Wiggersz 12/04/1586 Linnenwever Dockum
Jacob Willemsz 06/10/1578 Spinnewielmaker Dockum
Jelle Wybes 28/12/1637 Varensgezel Dockum
Pieter Wijbrantsz 20/03/1550 Schoenmaker Dockum
IJsbrant IJsbrantsz 18/05/1591 Kleermaker Dockum
Cornelis Zieuwertsz 04/02/1559 Glazenmaker Dockum
Goossen Zijbrantsz 03/04/1568 Korendrager Dockum
Jelle Annez 23-07-1583 Krabschuitenvoerder Angum in Dongerdeel
Jacob Jacobsz 04-11-1636 Schoenmaker Anckem (Anjum?)
Albert Jansz 08-06-1648 Kleermaker Anckem (Anjum?)
Jan  Harm Nieman 04-11-1636 Schoenmaker Anckem (Anjum?)