Kerkvoogdijrekeningen Ned.Herv. Kerk Holwerd Rekeningboek inv nr 1178 niet aanwezig De kerkvoogdijrekeningen zijn doorgenomen t/m 1900. Posten als: 'verkochte graven van de staat van de doodgraver'  waar verder geen namen bij vermeld staan zijn niet in dit bestand opgenomen.
Archief GEMEENTE SOORT TOEGANG INVNR PAG FOTONR ORIGINELE TEKST
1 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1172 nvt 1a 15 12 1720 Den 15 xber van Watso Hebbs voor een kerke graf.  1-10-0  [Watse Hibbes- PdH]
2 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1172 nvt 1d 02 05 1722 Den 2e Maij aan de doodgraver Harmen Mansvelt voor kerkepad schoon te maaken en domi. Paltius graf te floeren volgens qui.tie31 somma  1-14-0  
3 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1172 nvt 1c 07 06 1726 Den 7e dito [Junij] betaald aan Pijter Corneles in qlt als armvoogd ter saake d'legmidatie van 7 dubbeld en 3 enkelde grafen tegens de huur van de hofkeegh volgen qtie somma 36-0-0
4 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1172 nvt 1d 00 00 1733 Claas Outgers heeft bet. als armvoogd wegens 3 graven voor de arme  ter somme 2-2-0
5 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 2 12 02 1765 Den 12 febr ontvangen van Mr Fokke Teekes school mr te Holwerd egens gelderen die door deselve van verscheide persoonen zijn opgebeurd wegens het maken van hare graven som negen en twintig Car. Guld. dertien stuivs 29-13-0 
6 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 3 02 03 1774 Den 26 maart ontvangen van Dorenbos voor de verrotting van een klein kind in de kerkegraven.  00000
7 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 4 16 12 1774 Den 16 December ontvangen van de armvoogden van Paezens wegens een rotting van een kind van Tjepkje Jakobs,  wed. van Klaas Jans veertien stuijvers.  0-14-0 
8 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 5 19 05 1775 Den 19 Maij ontvangen van Keimpe Kornelis weegens drie graven de s[omma] drie Kar. Guldens  3-0-0
9 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 6 29 05 1775 Den 29 Maij ontvangen van Joh. Stelwagen eegens een rotting van een kind in de kerkegraven op 't kerkhof veertien stuijvers.  0-14-0
10 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 7 07 09 1775 Den 7 sept. Ontvangen van Wijbe Eeltjes weegns een kerkegraf een Car Guld. 1-0-0
11 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 8 14 12 1775 Den 14 December ontv van Ids Lieuwes voor vier kerkegraven de s[omma] vier Car. Guld.  4-0-0 
12 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 9 17 12 1775 Den 17 December ontvangen van Foke Tjallings weegens een kerkegraf De s[omma] een Car Guld. 1-0-0 
13 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 9 24 12 1775 Den 24 December van Hans Johannes weegens twee graven van de kerk op 't kerkhof twwe Car. Guld. 2-0-0
14 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 10 26 12 1775 Den 26 December ontvangen van Durk Reitses weegens twee kerkegraven op 't kerkhof dus twee Car.Guld. 2-0-0
15 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 11 22 06 1776 Den 22 junij ontvangen van Sijbren Tjerks een Gar. Gld. Weegens een graf op 't kerkhof voor zijn zwager Klaas Jans.  1-0-0
16 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 12 18 10 1776 Den 18 October ontvangen van Watse Pijtters een s[omma] een Car. Guld. agt stvs weegens twee graven op 't kerkhof voor Rinske Baukes en Feikjen Geldts 1-8-0
17 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 13 25 12 1777 25 December ontvangen van Gerke Jans weegens een graf van Jan Jans Slagter een Car Gld.  1-0-0
18 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 14 13 05 1778 13 Maij ontvangen voor verottings plaatsen op 't kerkhof voor Dirk Pijtters en Trijntje.  Een Car Gld. en agt stuijvers.  1-8-0
19 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 15 25 05 1778 25 Maij ontvangen van Jakob Pijtters een Car Gld weegens een graf. 1-0-0
20 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 16 09 10 1779 9 October ontvangen van Sjoukje Pijtters voor twee Car. Guld weegens twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
21 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 16 11 10 1779 11 October ontvangen van Meeles Djoerds weegens een verrotting voor Hendrik Sijbrens veertien stuivers.  0-14-0 
22 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 17 27 10 1779 Den 27 Octber ontvangen van Reinder Andries drie Car. Guld agt Strs weegens een graf voor Oene Folkerts een voor Pieter Oenes een verrotting voor Einte Jaspers en een voor Sieds van Hantum.  3-8-0
23 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 18 10 12 1779 Den 10 December ontvangen van Romke Pijtters twee Car Guld weegens twee graven op 't kerkhof.  2-0-0 
24 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 19 03 01 1780 3 Januarij ontvangen van Jan Sijpts een Car Guld voor een graf op 't kerkhof. 1-0-0
25 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 19 16 01 1780 10 Januarij ontvangen van Dirk Oenes twee Car Guld weegens twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
26 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 19 16 01 1780 Den 16 Januarij ontvangen voor een verrotting veertien stuijvers van Sijtske. 0-14-0  
27 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 20 26 01 1780 26 Januarij ontvangen van Jan Pieters weegens een verrotting voor Einte Jaspers. 0-14-0
28 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 20 06 02 1780 6 Februarij ontvangen van Gerben Ebeles veertien stuijvers voor een verrotting op 't kerkhof voor Grijtje Gerbens. 0-14-0
29 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 21 10 02 1780 10 Febrij ontvangen van Douwe Jans een Car Guld voor een graf op 't kerkhof. 1-0-0
30 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 22 28 03 1780 28 Maart ontvangen van Bouwe Lieuwes weegens drie graven op 't kerkhof drie Car Guld. 3-0-0
31 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 23 10 04 1780 10 April ontvangen van Jan Hessels weegens twee verrottings plaatsen voor Lieuwe Willems en zijn vrouw een Car Guld agt strs.  1-8-0    
32 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 23 05 05 1780 5 Maij ontvangen van Pijtter Teekeles voor twee graven twee Car Guld.  2-0-0
33 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 24 14 05 1780 14 Maij ontvangen van Tjitske Johannes een Car Guld veertien stuijvers weegens een graf van een verrottings plaats op 't kerkhof. 1-14-0
34 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 25 09 06 1780 9 Junij ontvangen van Jasper Jans een Car Guld weegens een graf op 't kerkhof. 1-0-0
35 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 26 21 07 1780 21 Julij ontvangen van Abe Harmens drie Car Guld weegens drie graven op 't kerkhof.  3-0-0
36 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 27 30 07 1780 30 Junij ontvangen van Hans Johannes een Carolij Guld weegens een graf op 't kerkhof. 1-0-0
37 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 28 08 10 1780 8 October ontvangen van Grijtje Monsma wed. J. Halbetsma voor een graf aan haar verkogt op 't kerkhof.
38 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 28 09 10 1780 9 October ontvangen van Grilbert Sijpts weegens twee verrottings plaatsen op 't kerkhof. 1-8-0
39 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 29 09 10 1780 9 October ontvangen van Pieter Takeles twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof.  2-0-0
40 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 30 28 09 1781 Den 28 september ontvangen van de konvooimr. Veertien stuijvers weegens een rotting op 't kerkhof. 0-14-0  [= Hendricus de Vries PdH]
41 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 30 04 11 1781 Den 4 november ontvangen van Gerrit Martinus weegens een begraving op 't kerkhof veertien stuijvers.  0-14-0
42 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 30 18 11 1781 Den 8 november ontvangen van de wed. Pijtter Gerbens twee Car Guld weegens kooping van twee graven op 't kerkhof.  2-0-0
43 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 31 05 12 1781 Den 5 december ontvangen van Jan Botes twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof.  2-0-0
44 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 32 03 04 1782 3 April ontvangen van Jan Jochums twee Car Guld weegens twee graven op 't kerkhof.  2-0-0
45 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 32 05 04 1782 5 April ontvangen van Roelof Klazes voor een begraving van zijn kind op 't kerkhof.  0-14-0
46 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 33 14 01 1783 Den 14 januarij ontv. Van Jan Sagtsma voor twee graaven op 't kerkhof twee Car Guld.  2-0-0
47 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 34 17 01 1783 Den 17 januarij ontvangen van Acke Oenes twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof.  2-0-0
48 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 34 24 01 1783 Den 24 Junij ontvangen van Atze Gerks veertien strs voor een begraving op 't kerkhof.  0-14-0
49 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 34 10 02 1783 Den 10 Febrarij ontvangen van Dirk Gerrits twee Carolij Guld voor twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
50 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 35 05 06 1783 Den 5 Junij ontvangen van de kleermaker Tomks Steindam weegens een begraving op 't kerkhof veertien stuijvers.  0-14-0
51 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 36 14 06 1783 Den 14 Junij ontvangen Jan Hillebrand Jakobs twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof.  2-0-0
52 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 36 14 06 1783 Den 14 Junij ontv. Van Jakob IJpma een Car. Guld weegens een graf op 't kerkhof.  1-0-0
53 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 36 22 06 1783 Den 22 Junij ontvangen ontv. Van Pijtter Oenes een Car. Guld voor een graf op 't kerkhof. 1-0-0
54 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 37 24 06 1783 24 Junij ontvangen van de Armvoogd Pier Bienzes IJpma veertien stvrs voor eene begraving voor Hendrik Dirks.  0-14-0 
55 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 38 16 08 1783 6 Aug. Ontv. Van de wed. Pijtter Meijnderts weegens twee graven op 't kerkhof twee Car. Guld.  2-0-0
56 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 39 25 11 1783 25 November ontvangen van Anderis Geerts twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof.  2-0-0
57 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 39 25 11 1783 25 November ontvangen van Lubbert Lubberts een Car Guld voor een graf op 't kerkhof.  1-0-0
58 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 39 25 11 1783 25 November ontvangen van Teeke Heerts twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof.  2-0-0
59 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 40 20 12 1783 Den 20 December ontvangen van Dirk Tjerks een Car Guld voor een graf op 't kerkhof.  1-0-0
60 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 40 20 12 1783 Den 20 December ontvangen van de erven van Joh's. Dirks twee graven op 't kerkhof twee Car Guld.  2-0-0
61 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 41 01 03 1784 Den 1 Maart ontvangen van Jarig Jans veertien stuijvers voor eene begraving van zijn kind op 't kerkhof.  0-14-0
62 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 42 28 05 1784 29 Maij ontvangen van Jan Sijmons veertien stuijvers voor een begraving of rotting van zijn kind op 't kerkhof. 0-14-0
63 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 42 29 05 1784 29 Maij ontvangen van Jan ……..  voor een begraving of rotting van zijnen vrouw op 't kerkhof. 0-14-0 
64 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 42 29 05 1784 29 Maij ontvangen van Sijbren Igles weegens een graf op 't kerkhof een Car Gulden. 1-0-0 
65 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 43 01 09 1784 Den 1 sept. ontvangen van Gossen Klazes voor twee graven op 't kerkhof twee Car. Guld.  2-0-0   
66 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1174 nvt 44 12 05 1786 12 maij ontv. Jan Tietes weegens eene begraving voor zijn vader veertien stvrs.  0-14-0 
67 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 45 15 01 1788 Den 15 januarij ontvangen van Ruurd Gerrits voor twee graaven op het kerkhof zomma twee Caroliguldens.  2-0-0
68 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 46 13 05 1788 Den 13 Maij ontvangen van Jan Tietes weegns een rotting op het kerkhof van Rinse Tietes zomma veertien stvs.  0-14-0
69 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 47 + 48 22 06 1788 Den 1 Julij ontvangen van Out Tjallings wed. weduwe zomma twee Caroliguldens weegens Coop van twee graaven op het kerkhof zegge.  2-0-0
70 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 49 06 10 1788 Den 6 October ontvangen van de weduwe van Goitsen Sijbrens zomma veertien stuivers weegens een rotting op het kerkhof van haar wijllen man zegge. 0-14-0
71 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 50 09 09 1789 Den 9 September ontvangen van Auke Johannes zomma veertien stuivers voor een rotting op het kerkhof van zijn kindr zegge  0-14-0
72 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 51 25 04 1790 Den 25 April ontvangen van Gerben Aebeles zomma veertien stuivers voor een rotting op het kerkhof van zijn wijllen vrouw Zegge. 0-14-0
73 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 52 + 53 27 04 1790 Den 27 dito [April] ontvangen van Jan Douwes Jans zomma twee Caroliguldens voor twee graaven op het kerkhof zegge.  2-0-0
74 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 54 13 05 1790 Den 13 dito [Maij] ontvangen van Cornelis Sipkes zommma een Caroligulden voor een graf op het kerkhof.  1-0-0
75 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 55 + 56 09 12 1790 Den 9 December [1790] ontvangen van Frans Gerbens zomma veertien Stuivers weegens een rottinge op het kerkhof voor zijn wijllen swaager Jippe Pijtters zegge  0-14-0
76 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 57 20 12 1790 Dezelfde dito [20 December] Ontvangen van Cornelis Klaases zomma veertien stuivers weegens een rottinge op het kerkhof voor een vrijgezele daar ten huijse overleden zegge dus.  0-14-0
77 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 58 + 59 28 01 1791 Den 28 Januarij 1791 ontvangen van Gosse Oeges zomma veertien stuivers weegens een rottinge op het kerkhof voor een weeskind van Wierum dat bij hem overlden was, zegge.   0-14-0
78 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 60 06 03 1791 Den 6 maart ontvangen van Janke Jans weduwe wijllen Bartele Gerrits zomma twee Caroliguldens weegens twee graven op het kerkhof, dus 2-0-0.
79 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 61 30 05 1791 Den 30 Maij ontvangen van Klaas Baukes zomma veertien stuivers weegens een rottinge op het kerkhof voor haar kindr. 0-14-0
80 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 62 19 08 1793 Den 19 dito [Augustus] ontvangen van Jan Johannis wed. twee guldens wegens koop van twee graven op het kerkhof. 2-0-0
81 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 62 22 10 1793 Den 22 October ontvangen van Jan Rienks somma veertien stuivers wegens een rottinge op het kerkhof voor zijn W. L. [wijlen] huisvrouw. 0-14-0
82 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 63 23 12 1793 Den 23 Maij ontvangen van Jan Douwes wed. somma een guld. wegens koop van een graf op het kerkhof.  1-0-0
83 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 64 30 12 1793 Den 30 December ontvangen van Gerben Haebles zomma veertien stuivers wegens een rottinge op het kerkhof voor zijn stijfzoon.  0-14-0
84 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 65 25 03 1794 Den 25 dito [Maart] ontvangen van de koopman Cornelis Klases somma twee guld. wegens koop van twee graven op 't kerkhof.  2-0-0 
85 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 66 18 04 1794 Den selven dato [18 Maij] ontv. Van Mr. Evert Rinsma woonagtig te Collum somma zes stuivers wegens twee jaar wieden en onderhouden van twee graven op het kerkhof. Versch. Maij 1793 en 1794. 
86 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 67 26 05 1794 Den 26 dito [Maij] ontvangen van Bouwe Lieuwes in qualiteit als diaken van de Gereformeerde gemeente te Holwerd 2 guld. tot lask van de boedel van Wijlen Freerk Douwes wegens koop van twee graven op het kerkhof.  2-0-0 
87 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 68 06 06 1794 Den 6 junij ontvangen van de Armvoogden van Ternaard veertien stuivers wegens een rotting op het kerkhof voor Abraham Johannis zegge.  0-14-0
88 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 69 19 07 1794 Den 19 dito [julij] ontvangen van Hidde Jans veertien stuivers wegens een rotting op het kerkhof voor zijn vader wijlen Jan Gerks. 0-14-0  
89 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 70 04 08 1794 Den 4 Aug. Ontvangen van Dr. W.G. Atstorphius als gelastigde van Albert Jochums wed. zomma van vier guldens wegens koop van vier graven op het kerkhof. 4-0-0
90 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 71 10 08 1794 Den 10 dito [Augustus] ontvangen van Jan Hendriks de Bruin somma een gulden wegens koop van een graf op het kerkhof. 1-0-0 
91 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 72 16 12 1794 Den 16 december ontvangen van Sijbren Igles zomma een guld. wegens koop van een graf op het kerkhof. 1-0-0 
92 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 73 10 01 1795 Den 10 Januarij ontvangen van Fokke Douwes wed. zomma een guld. wegens koop van een graf op het kerkhof. 1-0-0
93 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 74 12 04 1795 Den 12 April ontvangen van Oitzen Klazes en Klaas Willems als beredders van de boedel van Eeltje Wijbes een gulden en agt stuivers wegens twee rottingen op het kerkhof voor Eeltje Wijbes en zijn huisvrouw Ekke Jarigs. 1-8-0
94 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 75 02 05 1795 Den 2 Maij ontvangen van Sije Philippus zomma een gulden wegens koop van een graf op het kerkhof. 1-0-0
95 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 76 24 07 1795 Din zelven dato [Julij] ontvangen van Johannis Wagenaar zomma vijf stuiv. en agt penn. in minderinge van een rottinge op het kerkhof voor zijn dochter. 0-5-8
96 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 77 22 09 1795 Den zelven dato [September] ontvangen van Piebe Feddes een gulden wegens een rottinge op het kerkhof voor zijn wl. Zwager Gerrit Olijvier. 1-0-0
97 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 78 16 03 1796 Den 16 Maart ontvangen van Hans Daniels te Brantgum zomma veertien stuivers wegens een rottinge op het kerkhof voor wl. Gerben Thijssen.  0-14-0
98 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 79 20 07 1796 Den 20 dito [Julij] ontvangen van Jan Gaatzes een zomma van twee guldens wegens koop van twee graven op het kerkhof zegge.  2-0-0 
99 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 79 23 07 1796 Den 23 dito [Julij] ontvangen van Jan Reinders zomma van veertien Stuivers weegens een rotting op 't kerkhof voor zijn wijlen huisvrouw Namke Jacobs zegge.  0-14-0  
100 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 80 24 07 1796 Den 24 dito [Julij] ontvangen van Tjeerd Philippus een zomma van een C. guld wegens koop van een graf op het kerkhof dus  1-0-0
101 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1175 nvt 81 25 07 1796 Eindelijk den 25 Julij ontvangen van Sijbren Igles een somma van een Car. guld. wegens koop van een graf op het kerkhof dus  1-0-0
102 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 82 08 08 1796 Den 8 Augustus ontvangen van Anne Heerts een zumma van een Caroli gulden voor een graf op het kerkhof te Holwert zegge 1-0-0
103 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 83 20 11 1796 Den 20 November ontvangen van Goikje Pieters veertien stuivers wegens een rotting in een kerkegraf zegge  0-14-0
104 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 83 22 11 1796 Den 22 November ontvangen van Aukje Zijdses voor een rotting in een kerke graf veertien stuivers zegge  0-14-0
105 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 84 12 05 1797 Den 12 Maij ontvangen van Aaltje Igles veertien stuivers wegens een rotting in een graf van de kerk te Holwert voor haar zoon zegge. 0-14-0
106 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 85 23 05 1798 Dezelve [23 Maij] ontvangen van een turfvaarder veertien stuivers wegens een rotting in een kerkegraf te Holwert zegge  0-14-0
107 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 86 22 07 1798 Dezelve [7 Julij] ontvangen van de wed. van Jouke Mients veertien stuivers voor een graf van de kerk of te een rotting in dezelve zegge 0-14-0
108 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 87 18 08 1799 Den 18 augustus ontvangen van Pietter Tjeerds een zumma van veertien stuivers wegens een rotting in een kerkegraf zegge  0-14-0
109 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 88 20 02 1800 Den 20 Febr. Ontvangen van Sijbrig Jans twee Caroli gulden voor twee Caroli gulden voor twee graven van de kerk te Holwert bij haar in eigendom overgenomen zegge 2-0-0
110 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 89 05 03 1800 Den 5 Maart ontvangen van Pietter Jelles een Caroli gulden voor een kerkegraf bij hem in eigendom overgenoomen zegge 1-0-0
111 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 90 28 07 1800 Dezelve dito [28 Julij] ontvangen van dezelve [de wed. Pietter Jacobs] een Caroli gulden voor een kerkegraf bij haar in eigendom overgenoomen zegge 1-0-0
112 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 91 10 11 1800 Den 10 November ontvangen van een schuitevaarder veertien strs voor een rotting in een kerkegraf te Holwert zegge 0-14-0
113 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 92 08 01 1801 Den 8 Januarij ontvangen van de Predikant Dni Martens een Caroli gulden zijnde voor een kerkegraf te Holwert bij bovengenoemde in eigendom zegge 1-0-0 
114 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 93 20 03 1801 Den 20 Maart ontvangen van de wed. wijlen Jan Tjommes twee Caroli gulden voor twee kerkegraven te Holwert bij haar in eigendom overgenoomen zegge 2-0-0
115 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 94 16 04 1801 Den 16 April ontvangen van Lolke Liepkes veertien stuivers zijnde voor een rotting in een kerkegraf zegge  0-14-0
116 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 95 08 05 1801 Den 8 Maij ontvangen van Johannes Jans veertien stuivers voor een rotting in een kerkegraf voor de wed. van Albert Timmerman zegge  0-14-0
117 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 96 18 05 1801 Den 18 Maij ontvangen van dezelve [de wed. Pietter Jacobs] een zumma van twee Caroli gulden voor twee kerkegraven bij bovengemelde in eigendom overgenoomen zegge  2-0-0
118 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 97 03 08 1801 Den 3 April ontvangen van Rientje Pompsma een Caroli glds zijnde voor een kerkegraf bij haar in eigendom overgenoomen zegge  1-0-0
119 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 98 28 12 1801 Den 28 December ontvangen van de wed. IJge Jans veertien strs voor een graf of rotting op het kerkhof teHolwert zegge  0-14-0
120 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 99 24 05 1802 Den 24 Maij ontvangen van Hendrik Harmens een Caroli glds voor een kerkegraf te Holwert bij hem in eigendom overgenoomen zegge  1-0-0
121 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 100 29 06 1802 Den 29 Junij ontvangen van K.J. Jonker een zumma van twee Caroli gulden voor twee graven van de kerk bij hem in eigendom overgenoomen zegge  2-0-0  
122 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 101 29 06 1802 Dezelve dito [29 Junij] ontvangen van de erven van Imkje Jelles zumma een Caroli gulden voor een kerkegraf bij haar in eigendom overgenoomen zegge  1-0-0
123 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 102 20 10 1802 Den 20 October ontvangen van de wed. van Sijtze Jelles veertien stuivers voor een kerkegraf tot een rotting zegge 0-14-0
124 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1176 nvt 103 29 12 1802 Dezelve dito [29 December] ontvangen van Gerben Hijltjes een zumma van twee Car. glds wegens twee kerkegraven in eigendom overgenomen zegge  2-0-0 
125 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 104 18 03 1817 Dito [18 Maart] ontvangen van Sijbe Klazes in qlt. Als Atministreerende Armvoogd van Holwerd  somma a twee Guldens wegens een rotting voor het dood ligchaam van Sijtske Thomas in no 46 het …. graf  2-0-0
126 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 105 20 06 1817 20 [Junij] ontvangen van Willem Nammes somma a twee guldens wegens een rotting voor zijn kind in no 43 het 1e graf.  2-0-0 
127 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 106 15 12 1817 15 dito [December] ontvangen van Hendrik Aukes somma voor het ligchaam van Wietske Lammerts in no … het graf zegge 2-0-0
128 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 107 31 05 1819 Dito [31 Maij] ontvangen van Ijnze Theunis somma twee guldens wegens een rotting voor het ligchaam van zijne vrouw zegge 2-0-0    
129 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 108 10 11 1819 11 November ontvangen van Gerben H. Koopmans in qlt als administrater over de boedel van Tjeerd B. Bootsma een somma van twee guldens wegens een rotting voor het ligchaam voor Bootsma boven genoemd. Zegge 2-0-0
130 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 109 21 03 1821 Dito [21 Maart] ontvangen van W. de Jong als voogd over de kinderen van Janke E. de Jong somma twee guldens wegens eene rotting voor het ligchaam van Jan Buntma zegge 2,00   
131 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 110 31 03 1821 Ontvangen van Douwe Jans Noordenbos somma van twee guldens zestig cents wegens koop van een graf in no 44 het 13e graf.  Zegge 2,60 
132 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 111 02 07 1821 Ontvangen van Watse H. Bierma in qlt als armvoogd de zom van zes gulden zijnde voor drie rottingen ƒ 6,00   Opm: Maakt deel uit van een verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
133 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 111 02 07 1821 Ontvangen van Ritske v.d. Wal wed. 1 R[otting] ƒ 2,00   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
134 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 111 02 07 1821 Ontvangen van Geertje J. Schaap 1 R[otting] ƒ 2,00   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
135 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 111 02 07 1821 Ontvangen van Dirk S. Ekema een kind 1 R[otting] ƒ 2,00   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
136 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 111 02 07 1821 Ontvangen van J. L. de Groot een kind 1 R[otting] ƒ 2,00   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
137 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 111 02 07 1821 Ontvangen van Jan Eertses een kind 1 R[otting] ƒ 2,00   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
138 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 111 02 07 1821 Ontvangen van Sjouke S. Eekema 1 R[otting] ƒ 2,00   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
139 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 111 02 07 1821 Ontvangen van Sjoerdtje Martens 1 R[otting] ƒ 2,00   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
140 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 112 02 07 1821 Ontvangen van R.J. Postumus voor 2 graven no[rij] 44   [nr] 26 en 27  ƒ 5,40   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
141 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 112 02 07 1821 Ontvangen van R.K. Dijkman wed.  no[rij] 3   [nr] 4  ƒ 2,70   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
142 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 112 02 07 1821 Ontvangen van G.C. Peijzel.  no[rij] 16   [nr] 11  ƒ 2,70   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
143 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 112 02 07 1821 Ontvangen van R. Klaases Hettinga  no[rij] 16   [nr] 10  ƒ 2,70   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
144 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1177 nvt 112 02 07 1821 Ontvangen van Sijtse R. Rinsma  no[rij] 13   [nr] 17 en 18  ƒ 5,40   Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
145 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 27 grafnr 26  Dirk Tjerks ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
146 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 38 grafnr 16  Jan S. Viek [Jan Symons Fykstra] ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken. 
147 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 28 grafnr 24  Lubbert Hendriks ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
148 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 32 grafnr 1 Sijtske Romkes ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
149 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 33 grafnr 7 Douwe Oeges ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
150 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 1 grafnr 6 Antje Klazes ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
151 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 43 grafnr 22 Sijtske Atzes ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
152 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 1 grafnr 27 Dirkje Tjepkes ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
153 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 21 grafnr 9 Tjeerd Bokkes ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
154 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 23 grafnr 22 Ruurd Thijssens ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
155 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 13 grafnr 27 Pieter Teekes ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
156 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 19 grafnr 17 Gerrit Pieters ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
157 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 20 grafnr 8 Tjerk Harmens ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
158 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 27 grafnr 4 Riemke Hendriks ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
159 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 27 grafnr 3  Jantje Tjalles ƒ 1,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
160 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 39 grafnr 11 Tjitske Liebes ƒ 1,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
161 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 33 grafnr 10 Pieter Thijssen ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
162 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 21 grafnr 7 Baukje Eelzes ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
163 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 42 grafnr 19 Jan Johannes ƒ 1,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
164 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 42 grafnr 7 Anna Margaretha ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
165 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 43 grafnr 23 Sijtske Booijensƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
166 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 7 grafnr 15 Sijtze Feikes ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.  
167 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 36 grafnr 17 Sijbe Bil ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
168 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 42 grafnr 9 Jocke Knijft ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
169 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 18 grafnr 3 Feike Groenje ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
170 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 43 grafnr 25 Aelze Groenje ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
171 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 43 grafnr 24 Ulbe Sipkes ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
172 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 24 grafnr 5 Grietje Gerbens ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
173 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 42 grafnr 25 K. H. Miedema ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
174 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 39 grafnr 5 Elisaneth Karels ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
175 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 6 grafnr 18 gekogt door Jippe Everts ƒ 2,70.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
176 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 6 grafnr 19 idem [= gekogt door Jippe Everts] ƒ 2,70.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
177 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 19 grafnr 20 gekogt door Jan Sinnema ƒ 2,70.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
178 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 20 grafnr 15 M.G. Torenmans ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
179 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 43 grafnr 2 Wed. Sj.A. Fijnje ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
180 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 37 grafnr 14 gekogt door M. de Haan ƒ 2,70.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
181 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 21 grafnr 9 de zoon van L. Veldema ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
182 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] 16 grafnr 8  E.G. Stuur ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
183 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] ... grafnr ... De zuster van Jan van Ein ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
184 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] ... grafnr ... gekogt door wed. K. Terpstra ƒ 2,70.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
185 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] ... grafnr ... gekogt K. L. Ekema ƒ 2,70.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
186 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 23 112a 24 09 1824 No[rij] ... grafnr ... U. Norberhuis ƒ 2,00.  Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .  
187 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 28 113 24 09 1824 Jippe Everts 2 graven  ƒ 5,40
188 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 28 113 24 09 1824 Wed. M.G. Torenmans 1 rotting ƒ 2,00
189 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 28 113 24 09 1824 Erven wed. Sjoerd Fijnje 1 rotting ƒ 2,00
190 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 28 113 24 09 1824 Lammert Veldema 1 rotting ƒ 2,00
191 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 28 113 24 09 1824 Eeltje G. Stuur 1 rotting ƒ 2,00
192 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 Arjen Jans Noordenbos 1 graf  ƒ 2,70
193 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 Ulbe Teekes Holwerda 2 graf  ƒ 5,40
194 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 Henk Pieters Koopman 1 graf  ƒ 2,70
195 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 Jan Reinders Hoekstra 3 graf  ƒ 8,20
196 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 P.P. Zijlstra 1 graf  ƒ 2,00  rotting
197 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 Jieppe Hendriks 2 graf  ƒ 5,40
198 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 Jan Joustra 1 graf  ƒ 2,70
199 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 Aukje Martimus 1 graf  ƒ 2,70
200 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 Geert Durks Elzenga 1 graf  ƒ 2,70
201 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 Johannes Jans Kuipers 2  graf  ƒ 5,40
202 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 N. Jongschoep [Jongschaap] 1 graf  ƒ 2,70
203 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 71 114 31 01 1827 Tiete Tjeerds Obma 1 graf gekocht  graf  ƒ 2,70
204 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 93 115 21 12 1827 Jan Klazes Sipma 3 graven gekocht  ƒ 8,10  Opm: Maakt deel uit van de staat van Verkochte en Verhuurde graven.
205 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 93 115 21 12 1827 Pieter Jans de Haan 1 graf gekocht  ƒ 2,70  Opm: Maakt deel uit van de staat van Verkochte en Verhuurde graven.
206 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 93 115 21 12 1827 Pietter Bouwes Bonsma 1 graf gekocht ƒ 2,70  Opm: Maakt deel uit van de staat van Verkochte en Verhuurde graven.
207 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 93 115 21 12 1827 Louw Doedes Blom 2 graven gehuurd ƒ 4,00  Opm: Maakt deel uit van de staat van Verkochte en Verhuurde graven.
208 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 145 116 00 00 1828 1 graf bij J.R. Glas ƒ 2,00  Opm: Maakt deel uit van de staat van Rottingen bij de Armevoogden van Holwert gehad over 1828
209 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 145 116 00 00 1828 1 graf bij J.A. van Duinen ƒ 2,00  Opm: Maakt deel uit van de staat van Rottingen bij de Armevoogden van Holwert gehad over 1828
210 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 145 116 00 00 1828 1 graf Auke Teekes gekocht ƒ 2,70  Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
211 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 145 116 00 00 1828 G.J.Schotanus Rotting ƒ 2,00  Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
212 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 145 116 00 00 1828 P.J. de Haan gekocht ƒ 2,70  Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
213 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 145 116 00 00 1828 N.B. Eelhart gekocht ƒ 2,70  Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
214 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 145 116 00 00 1828 Wed. B. Boersema ƒ 5,40 [2 graven] Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
215 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 145 116 00 00 1828 Klaas Roelofs Dijkman ƒ 5,40 [2 graven] Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
216 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 197 117 00 00 1830 Jan Keimpes Sinnema een graf gekocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
217 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 197 117 00 00 1830 Aan Sijbrandt de Jong verkocht 5 graven ƒ 13,50 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
218 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 197 117 00 00 1830 Aan Philippus Keegstra rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
219 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 197 117 00 00 1830 Aan Pieter Bouma een rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
220 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 197 117 00 00 1830 Aan de Armvoogd vier rottingen ƒ 8,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
221 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 197 117 00 00 1830 Aan Siewert Posthumus 2 graven verkocht ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
222 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 197 117 00 00 1830 Aan Gerrit Peize een graf verkocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
223 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 197 117 00 00 1830 Een rotting voor de Diaconie van Hantum ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
224 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 197 117 00 00 1830 Aan Klaas Terpstra een graf verkocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
225 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 219 118 00 00 1832 Aan Hendrik Lazes een graf verkocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
226 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 219 118 00 00 1832 Een rotting van Eeltje Ritskes van der Wal ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
227 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 219 118 00 00 1832 Een rotting voor Hendrik Menzes Veldema ƒ 2,00 Opm: is niet betaald dus debet. Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
228 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 219 118 00 00 1832 2 graven verkocht voor de weduwe Gosse Tjallings Minkema ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
229 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 219 118 00 00 1832 3 graven verkocht aan Jan Gerlofs Jensma ƒ 8,10 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
230 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 219 118 00 00 1832 1 rotting aan Thijs Ruurrds Miedema ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
231 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 219 118 00 00 1832 1 graf verkocht aan Jan Aetzes van der Ploeg ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
232 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 219 118 00 00 1832 1 rotting voor de weduwe van Hendrik Scheltes Wiersma ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
233 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 219 118 00 00 1832 1 graf verkocht aan de vrouw van Philippus Leidsman ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
234 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 219 118 00 00 1832 Acht rottingen voor de Armestaat doch niet betaald ƒ 16,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
235 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 269 119 00 00 1832 De erven van Hendrik Hanzes Veldema wegens een rotting in 1832 ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832 van nog in te vorderen posten.
236 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 249 120 00 00 1833 Opheden den 31 Dec 1833 is aan ons kerkvoogden overgedragen een Lijst van verkochte graven en rottingen op het kerkhof door de erven van Sake Minnes de Jong als overleden doodgraver alhier. Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
237 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 249 120 00 00 1833 De Waaxumer Armen [voogden] een rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
238 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 249 120 00 00 1833 Twee rottingen voor de Holwerder Arm [voogden] ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
239 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 249 120 00 00 1833 Een graf voor Jan K. Sinnema ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
240 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1179 249 120 00 00 1833 Twee graven voor Jan T. Dijkma no[rij] 17 het 8 + 9 graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
241 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 59 121 00 00 1841 Jan Gerbens Koopmans 3 graven no[rij] 7 het 14e, 15e + 19e graf ƒ 8,10 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1841.
242 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 59 121 00 00 1841  Lubbe Jaspers no[rij] 8 het 27e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1841.
243 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 59 121 00 00 1841 Tjerk Feites Lepstra no[rij] 40 het 16e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1841.
244 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 59 121 00 00 1841 Jarig J. Bijlstra no[rij] 13 het 22e en 23e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1841.
245 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 59 121 00 00 1841 De Armvoogden 14 graven tot rottingen ieder ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1841.
249 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 86 122 00 00 1842 Jan Klazes de Vries no [rij] 10 het 5e en 16e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
250 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 86 122 00 00 1842 Jarig Bijlstra no [rij] 13 het 24e graf ƒ 2,70 [Deze no 24 is vast abuis] Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
251 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 86 122 00 00 1842 Jacob J. Haaijma no [rij] 16 het 22e en 24e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
252 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 86 122 00 00 1842 Gosse S. Dijkstra no [rij] 17 het 4e ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
253 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 86 122 00 00 1842 Den Heer G.R. Wieringa no [rij] 17 het 22e, 23e en 24e graf ƒ 8,10 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
254 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 86 122 00 00 1842 Rottingen: De Armvoogden van Holwerd 7 graven ƒ 14,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
255 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 86 122 00 00 1842 Rottingen: De Armvoogden van Ternaard 1 graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
256 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 86 122 00 00 1842 Rottingen: IJpe van Slooten 1 graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
257 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 110 123 00 00 1843 Nicolaas Eelhart no [rij] 12 het 22e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
258 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 110 123 00 00 1843 Bartele Bijlstra wed. no [rij] 5 het 20e ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
259 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 110 123 00 00 1843 Sijbe Tjerks Wiersma  no [rij] 14 het 9e ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
260 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 110 123 00 00 1843 Klaas G. van der Wal no [rij] 35 het 16e ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
261 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 110 123 00 00 1843 Rottingen voor de Armvoogden 6 graven ƒ 12,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
262 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 110 123 00 00 1843 Rottin voor Engbert Kuipers 1 graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
263 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 132 124 00 00 1844 IJpe van Slooten een graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1844.
264 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 132 124 00 00 1844 Armvoogden Holwerd een graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1844.
265 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 132 124 00 00 1844 Renske Gerrits een graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1844.
266 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 132 124 00 00 1844 Aaltje Joh. van Duinen een graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1844.
267 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 132 124 00 00 1844 Jarig Bijlstra verkocht een graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1844.
268 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 154 125 00 00 1845 Aan Oebele Beerends Joustra op no [rij] 33 het 15e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1845.
269 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 154 125 00 00 1845 Aan Aafke Beerends Joustra op no [rij] 33 het 10e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1845.
270 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 154 125 00 00 1845 Aan Jacob IJpes Miedema op no [rij] 15 het 25e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1845.
271 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 154 125 00 00 1845 Dezelve [Jacob IJpes Miedema] een rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1845.
272 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 154 125 00 00 1845 Aan de erven van Reinder de Boer op no [rij] 10 het 25e en 26e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1845.
273 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 176 126 00 00 1846 Aan Douwe Klazes Heeringa op no [rij] 29 het 15e graf  ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
274 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 176 126 00 00 1846 Aan Jan Gerlofs Jensma op no [rij] 13 het 28e + 29e graf  ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
275 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 176 126 00 00 1846 Aan Evert Jans Glas op no [rij] 14 het 24e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
276 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 176 126 00 00 1846 Aan Roelof B. Halbesma op no [rij] 12 het 9e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
277 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 176 126 00 00 1846 1 rotting aan Jan Douwes  ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
278 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 176 126 00 00 1846 1 rotting voor Beernt Wevers vrouw ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
279 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 176 126 00 00 1846 6 rottings voor de Armvoogden ƒ 12,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
280 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 200 127 00 00 1847 1 [graf] aan Jochum van der Velde ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
281 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 200 127 00 00 1847 1 [graf] aan wed. Reinder Wielinga ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
282 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 200 127 00 00 1847 1 {graf] aan wed. Sijtze B. Sijtsma ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
283 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 200 127 00 00 1847 1 [graf] aan Klaas Taedes Stielstra ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
284 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 200 127 00 00 1847 1 {graf] aan Sierk Pieters Hofman ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
285 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 200 127 00 00 1847 17 rottingen verhuurd aan de Armvoogden van Holwerd beloopt vier en dertig gulden. ƒ 34,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
286 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 128 00 00 1848 Aan Jan Jans Glasno [rij] 36 het 20e + 21e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
287 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 128 00 00 1848 Aan H.C. van Gelder no [rij] 11 eerste graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
288 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 128 00 00 1848 Aan Albert T. Miedema no [rij] 24 het 7e + 8e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
289 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 128 00 00 1848 Aan Igle Jansma no [rij] 16 het 2e graf  ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
290 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 128 00 00 1848 Aan Gerrit G. Koopmans no [rij] 10 het 15e + 16e + 17e + 18e graf ƒ 10,80 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
291 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 128 00 00 1848 Aan Ritske van der Wal no [rij] 37 het 17e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
292 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 128 00 00 1848 Aan Armvoogden 16 rottingen  ƒ 32,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
293 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 128 00 00 1848 Aan Fokke Dijkman 1 rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
294 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 129 00 00 1849 Aan de erven van Harem de Vries en vrouw no [rij] 16 het 9e + 10e graf  ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven gedurende 1849.
295 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 129 00 00 1849 Aan Sikke Jans Aagtjes no [rij] 15 het 15e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven gedurende 1849.
296 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 129 00 00 1849 Rottingen: De weduwe Bogtstra 1 graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven en rottingen gedurende 1849.
297 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 129 00 00 1849 Rottingen: Frans Klazes Ferwerda erven ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven en rottingen gedurende 1849.
298 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 129 00 00 1849 Rottingen: De Armvoogden 12 graven  ƒ 24,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven en rottingen gedurende 1849.
299 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 226 129 00 00 1849 Rottingen: De Diaconie 1 graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven en rottingen gedurende 1849.
300 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 281 130 00 00 1850 Aan Folkert Boermans twee graven zijnde het 11e + 12e graf van no [rij] 4  ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1850.
301 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 281 130 00 00 1850 12 graven verhuur aan onderscheidene perzonen te zamen  ƒ 24,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1850.
302 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 304 131 00 00 1851 Aan Siert Pieters Hofman een graf zijnde het 16e van no [rij] 40  ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1851.
303 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 304 131 00 00 1851 Aan Hillebrand van Gelder een graf zijnde het 1e van no [rij] 13  ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1851.
304 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 304 131 00 00 1851 6 graven verhuurd aan onderscheidene personen ta zamen  ƒ 12,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1851.
305 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 327 132 00 00 1852 Aan de erven van Maaike Joekes Vellema 1 graf zijnde het 7e graf van no [rij] 16  ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1852.
306 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 327 132 00 00 1852 Vanwegens 4 graven verhuurd aan de Armvoogden voor onderscheiden personen  ƒ 8,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1852.
307 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 348 133 00 00 1853 Aan Lieuwe H. Hesseling een graf zijnde het 19e graf van no [rij] 34  ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1853.
308 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 348 133 00 00 1853 Vervolgens 12 graven verhuurd aan de verscheidene personen te zamen  ƒ 24,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1853.
309 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 409 134 00 00 1856 Aan Sieberen P. Riemersma een graf zijnde het 18e graf van no [rij] 26  ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
310 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 409 134 00 00 1856 Aan Jacob H. van der Jas een graf zijnde het 14e graf van no [rij] 31  ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
311 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 409 134 00 00 1856 Aan de vr[ouw] [van] P. van der Ark een graf zijnde het 19e graf van no [rij] 22  ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
312 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1180 409 134 00 00 1856 Aan de vr[ouw] [van] G.P. IJpma een graf verhuurd het 11e graf van no [rij] 21  ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
313 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1181 nvt 135 00 00 1857  4 graven verkogt aan Tiete S. de Groot voor de zom van tien gulden en tachtig cente ƒ 10,80 Opm: Maakt deel uit van de ingeboekte Graven en Rottingen volgens een staat gedurende 1857.
314 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1181 nvt 135 00 00 1857 Een graf verkocht aan Aant Jansma voor twee gulden zeventig cents. ƒ 2,70  Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
315 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1181 nvt 135 00 00 1857 Een graf verkogt aan de doopsgezinde gemeente alhier voor twee gulden en zeventig cents  ƒ 2,70  Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
316 Streekarchivariaat Dokkum W-Dongerdeel Holwerd Kerkvoogdij Ned. Herv Kerk nvt 1181 nvt 135 00 00 1857 Een graf verhuurd aan de Armvoogdij alhier voor vier gulden. ƒ 4,00  Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.