Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732).
Antonia Veldhuis.

Internet maakt het vinden van uw voorouders gemakkelijk(er). Gewoon een naam intikken op een website en u krijgt, met wat geluk, treffers. Uiteraard moet dan de bron wel gedigitaliseerd zijn.
Voor mijn artikel in wording Eindbestemming Amsterdam, Friezen op de Volewijk1, kon ik zo'n bron gebruiken: De confessieboeken van Amsterdam. Registers waarin de verhoren staan van personen die verdacht worden van het plegen van een delict. De index beslaat de periode van 1535 tot 1732, ze is te doorzoeken op de site van het Stadsarchief Amsterdam.
Dit archief heeft als volledige naam: De Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbank.
Aan het begin van het vraaggesprek staat de naam van de arrestant, het beroep, leeftijd,
plaats van herkomst, partners in crime en het delict. Bij het laatste verhoor staat (meestal) de straf.
Er is ook mogelijkheid tot zoeken op plaats van herkomst, dit bracht me ertoe voor u naar Dokkumers te zoeken. Bij Plaats tikte ik Do*um in, wat de verdachten uit Doccum, Dockum, Dokkum enz. opleverde, totaal 230 vermeldingen. En persoon kreeg de doodstraf, de 28-jarige kleermaker Jan Hendriks Klement (ook Clement), zijn leven eindigde op 27 mei 1730 op het galgenhof de Volewijk in Amsterdam.
De rest van de gedetineerden moest op het schavot tentoonstaan, werd gebrandmerkt, gegeseld, ging naar het tuchthuis of werd verbannen. Diverse personen gingen meerdere keren in de fout, van veel personen zijn de verhoren op meerdere dagen geweest. Door de dubbelen eruit te halen hield ik uiteindelijk ruim 110 veroordelingen over, waarbij de verdeling mannen/vrouwen ongeveer gelijk was. Ook werden mensen genoemd als getuige of medeplichtige, die staan bij overige (namen). De registers zijn gescand, tegen betaling zijn de verhoren te lezen c.q. te downloaden.
Na het openen van de site stadsarchief.amsterdam.nl selecteert u Archieven, daarna Archiefbank, Indexen en kiest vervolgens uit de lijst aan de rechterkant (in het rode vlak) Confessieboeken.
Bij het intikken van de naam moet u die exact van de lijst overnemen, met *-jes werken of ongeveer kiezen.
Van vier personen wordt in de index de bijnaam genoemd. Margriet Berckman haar alias is Memmerie (1691). Hidde Gerritsz (1637), Anne Harmens (1650, 1656) en Cornelis Wobkens (1676) komen ook voor als Vriesje en Friesgen.

Voorbeeld (verkort) verhoor van  Jan Hendrik Klement.
In 1723: bk 380 fol. 250 en fol. 251 (beide 15 januari 1723) Jan Hendrik Klement van Dokkum, 19 jaar kleermaker. Gevraagd wordt of verdachte niet met het getoonde boekje ten huize van ingezetenen van de stad is geweest en daar heeft gevraagd om een aalmoes wegens het verbranden van enige huizen. Gev. zegt dat hij heeft gevraagd of ze wat wilden geven voor het opbouwen van de huizen. Of er in het boekje niet  staat dat de kerkenraad 20 gulden geeft en dit is getekend Nil: Wiltens en de diaconie voor 30 gulden? Zegt: ja. Vraag of in voorschr: boekje also vals is geschreven? Antwoord: moet wel vals zijn. Gevr. of hij in boekje vals heeft geschreven? Antw. Zegt sulks niet te weten. Hij heeft het boekje van een man genaamd Johannes, een hoogduitser. Hij zou een derde krijgen van wat er binnen kwam. Vraag: hoe kent hij deze man? Zegt met hem in een wijnhuis te hebben gedronken.  
Boek 381: fol. 6 (21 janruari 1723) Jan Hendrik Clemens als in margine cond: dese gev: om opt schavot met een brief op de borst tentoon te staan, gegeselt, het boekje door beuls handen verbrandt, weinig jaren geb: uyt A.

19 februari 2015.


Dokkumers in Confessieboeken Amsterdam, StadsarchiefSoort Voornaam Achternaam Datum MeerdereJaar-mnd-dag pers. Genoemd

overige Pruijm Pruijm 1651-03-27 x
verdachte Thiel Albertsz 1578-11-22
verdachte Thiel Albertsz 1578-11-22
overige Jan. Babtist 1681-05-09 x
overige Jan. Babtist 1681-05-09 x
overige Marten Engelsz [van] Baecken 1651-03-27 x
verdachte Magdaleen [de] Baron 1720-02-20
verdachte Magdaleen [de] Baron 1720-02-22
verdachte Maricke Bartels 1672-12-31
overige Elsje [van den] Baser 1683-01-14 x
verdachte Margriet Berckmans 1696-05-01
verdachte Margriet Berkmans 1695-11-17
verdachte Tjalle Bodis 1655-04-13
verdachte Lijsbeth Botes 1628-11-24 x
verdachte Anneken Jans Bouwers 1634-09-01 x
verdachte Lucas Branda 1715-08-20
verdachte Breghie Brants 1647-04-10
overige Pieter Jansen [van] Breda 1675-11-14 x
verdachte Rutger Claasen 1665-07-30
verdachte Rutgert Claasse 1662-12-01
verdachte Rutgert Claasse 1664-11-27
verdachte Rut Claassen 1664-10-15
overige Trijn Claes 1674-11-08 x
verdachte Rut Claessen 1667-11-03
verdachte Rut Claessen 1669-04-11
verdachte Dirck Claesz 1654-06-11
verdachte Jan Hendricksz Clement 1723-01-15
verdachte Jan Hendrik Clement 1723-01-21
verdachte Reijnst Cornelis 1584-08-10
verdachte Rijns Cornelis 1584-06-12
overige Barent Cornelisz 1633-12-20 x
verdachte Claes Cornelisz 1593-02-20
verdachte Willem Cornelisz 1591-09-25
verdachte Willem Cornelisz 1592-11-14
verdachte Willem Cornelisz 1593-01-14
overige Judit Daniels 1675-11-14 x
verdachte Claes Dircksz 1651-03-25 x
verdachte Hendrik Dijken 1694-09-01
verdachte Hendrik Dijker 1694-09-01
overige Marten Engelsz 1651-03-24 x
overige Jan. Fonteijn 1656-01-12 x
verdachte Trijntie Frans 1674-08-28
verdachte Het Friesge 1637-11-20
verdachte Jeppe Garbrantsz 1603-09-25
verdachte Siepe Gatjes 1677-09-30
verdachte Gerrit Gerbrantse 1663-09-14
overige Wickje Gerrets 1678-10-27
overige Annetie Gerrits 1678-10-27
overige Herman Gerrits 1675-11-14 x
verdachte Hilletgen Gerrits 1614-06-13
overige Volckert Gerrits 1674-11-16 x
overige Volckert Gerrits 1674-11-08 x
overige Reijmerich Gerrits van Groningen 1614-04-08 x
verdachte Hidde Gerritsz 1637-10-03
verdachte Hidde Gerritsz 1637-10-20
overige Christiaen Haack 1675-11-14 x
overige Elsje Hanssen 1683-01-14 x
verdachte Cornelis Harincksz 1638-11-10
verdachte Cornelis Haringhs 1638-03-20
verdachte Cornelis Haringhsz 1638-01-13
verdachte Cornelis Haringhsz 1638-10-23
verdachte Anna Harmans 1639-09-24
verdachte Anna Harmans 1655-11-02
verdachte Anna Harmans 1637-10-01
verdachte Anne Harmans 1640-03-21
verdachte Anne Harmans 1640-03-24
verdachte Annetge Harmans 1650-05-07
verdachte Anna Harmens 1642-10-04
verdachte Anna Harmens 1655-10-29 x
verdachte Anna Harmens 1656-01-12 x
verdachte Anna Harmens 1640-12-06
verdachte Anna Harmens 1641-05-10
verdachte Anna Harmens 1641-08-27
verdachte Anna Harmens 1638-09-14
verdachte Anna Harmens 1644-02-12
verdachte Anne Harmens 1640-04-19
verdachte Annetgen Harmens 1640-08-17
verdachte Annitgen Harmens 1637-08-29
verdachte Trijntje Harmens 1681-03-07
verdachte Trijn Harmes 1662-07-19
verdachte Fet Haijes 1647-04-27
verdachte Wijbrant Hendrickxz 1621-10-21
verdachte Jan. Hendricxz 1635-03-24
verdachte Marten Hendriksz 1672-07-27
verdachte Jan. Henricksz 1649-10-20
verdachte Foppe Hendriksen 1628-01-20
verdachte Aeltje Hermans 1654-09-08
verdachte Anna Hermans 1643-02-21
verdachte Anna Hermans 1651-03-22
verdachte Anna Hermans 1656-01-29
verdachte Anne Hermans 1654-03-25
overige Annitge Hermans 1651-03-24 x
overige Garloff Hickens 1615-03-18 x
overige Gerloff Hickens 1651-03-21 x
verdachte Willem Ibesse 1671-01-12
verdachte Pieter Ides 1714-07-03
verdachte Pieter Ides 1714-07-03
verdachte Aeff Jacobs 1637-11-18
verdachte Aeff Jacobs 1641-03-26
verdachte Aeff Jacobs 1641-06-06
verdachte Aeff Jacobs 1631-01-22
verdachte Aeff Jacobs 1633-09-24
verdachte Aeff Jacobs 1633-12-20 x
verdachte Aeff Jacobs 1638-02-18
verdachte Giertje Jacobs 1656-06-01
verdachte Grietje Jacobs 1655-12-02
verdachte Rensge Jacobs 1655-06-19
verdachte Focke Jacobsz 1653-05-23
verdachte Frans Jacobsz 1616-06-30
verdachte Gabbe Jacobszen 1646-07-13
overige Anthonij [de] Jaeger 1651-03-27 x
verdachte Aeltge Jans. 1621-07-29
verdachte Annetje Jans. 1674-09-20
verdachte Gheertge Jans. 1596-01-05
verdachte Griet Jans. 1654-07-14
verdachte Griet Jans. 1654-09-02
verdachte Griet Jans. 1655-03-26
verdachte Griet Jans. 1655-06-26
overige Jannetie Jans. 1675-11-14 x
overige Magdaleen Jans. 1678-10-27 x
overige Marie Jans. 1655-10-29 x
verdachte Marrij Jans. 1634-09-01
verdachte Marrij Jans. 1634-09-05
verdachte Vroutie Jans. 1674-09-10
verdachte Vroutie Jans. 1678-11-03
verdachte Vroutje Jans. 1673-03-23
verdachte Vroutje Jans. 1673-04-06 x
verdachte Vroutje Jans. 1673-03-08
verdachte Vrouwtie Jans. 1673-03-31
verdachte Vrouwtie Jans. 1680-07-19
overige Boij Janssen 1628-11-24 x
verdachte Gerrit Jansz 1642-02-14
overige Ghijsbert Jansz 1615-03-18 x
overige Ghijsbert Jansz 1615-03-21 x
verdachte Jan. Jansz 1605-03-09
verdachte Mathijs Jansz 1604-01-06
verdachte Mathijs Jansz 1604-01-08
verdachte Pieter Jansz 1594-01-19
verdachte Pieter Jansz 1594-01-20
verdachte Pieter Jansz 1594-02-15
verdachte Pieter Jansz 1594-02-17
verdachte Sander Jansz 1643-08-13
verdachte Teunis Jansz 1718-07-07
verdachte Teunis Jansz 1718-07-07
overige Thomas Jansz 1651-03-25 x
verdachte Vroutie Jansz 1683-02-25
verdachte Vroutje Jansz 1683-01-14
verdachte Vrouwtje Jansz 1681-05-09 x
verdachte Vroutje Janz 1678-10-27 x
verdachte Vroutje Janz 1681-10-24
verdachte Vrouwtje Janz 1680-03-29
verdachte Vrouwtje Janz 1680-07-19
overige Franchijntge Jelmers 1651-03-27 x
verdachte Douwe Jelmersz 1651-03-24 x
verdachte Douwe Jelmersz 1651-03-25 x
verdachte Douwe Jelmersz 1651-03-27 x
verdachte Douwe Jelmersz 1651-04-21 x
verdachte Wijbe Jennema 1649-07-22
verdachte Wijbe Jennema 1651-09-15
overige Gerrit Kammemaker 1675-11-14 x
overige Laurens Laurit 1675-11-14 x
overige Pieter Jansen [van] Luijck 1675-11-14 x
verdachte Rensie Martens 1648-11-29
verdachte Reijnou Martens 1653-05-23 x
verdachte Reijnou Martens 1654-10-19
verdachte Reijnou Martens 1653-09-27
verdachte Reijnoudt Martens 1652-03-01 x
verdachte Reijnout Martens 1650-05-03 x
verdachte Reijnout Martens 1652-03-02 x
verdachte Reijnouw Martens 1643-06-16 x
verdachte Reijnouw Martens 1654-08-03
verdachte Niesge Minnes 1650-12-24
verdachte Niesje Minnis 1653-06-07
verdachte Taeke Oenes 1692-10-09
verdachte Taeke Oenes 1692-10-09
overige Carsten Oolsz 1651-03-25 x
verdachte Rampke Piers 1667-11-24
overige Annetje Pieters 1673-04-06 x
overige Francijntje Pieters 1673-04-06 x
verdachte Pireside Pieters 1677-03-03
verdachte Pieter Pieterse 1713-07-27
verdachte Koert Pietersen 1668-03-27
overige Leendert Pietersz 1653-05-23 x
overige Leendert Pietersz 1652-03-01 x
overige Lenert Pietersz 1643-06-16
overige Leonardt Pietersz 1652-03-02
overige Pieter Pietersz 1651-03-25 x
overige Leenard Pieterzen 1650-05-03
verdachte Agidius Rempius 1647-08-07
overige Gerrit Robbertsz 1651-03-24
overige Gerrit Robbertsz 1651-03-25 x
overige Gerrit Robbertsz 1651-04-21 x
verdachte Luijtgen Roeloffsz 1613-01-02
overige Jan. Rutten 1634-09-01 x
overige Lijsbet Samuels 1675-11-14
verdachte Liewe Simonsz 1582-05-11
verdachte Sieuwert Sipkens 1626-02-07
verdachte Martinus Martensz [van der] Spoel 1713-12-20
verdachte Martinus Martensz [van der] Spoel 1714-01-13
verdachte Martinus Martensz [van der] Spoel 1713-12-20
verdachte Martinus Martensz [van der] Spoel 1714-01-18
verdachte Rijcx Sijmons 1621-12-10
verdachte Roelof Sijmonse 1692-11-15
overige Claes Thomassen 1628-11-24
verdachte Hester Tomas 1674-11-16 x
verdachte Hester Tomas 1674-11-08 x
verdachte Griet Veltens 1615-03-18 x
verdachte Griet Veltens 1615-03-21 x
verdachte Simon Vettiens 1675-10-04
verdachte Pieter Roemers Vogelesangh 1655-04-24
verdachte Kreupele Vries 1676-10-08
verdachte Vriesche Vroutje 1678-10-24
verdachte Vriesche Vrouw 1683-02-25
verdachte Vriesche Vrouw 1683-01-14
verdachte Vriesche Vrouwtje 1680-07-19
verdachte Vriesche Vrouwtje 1681-05-09
overige Sijmon Weijma 1651-03-25 x
verdachte Gelis Wiggertsz 1614-04-08 x
verdachte Hans Willemse 1701-04-07
overige Gerrit Willemsen 1675-11-14 x
verdachte Jan. Willemsz 1593-03-23
overige Andries Wissenhagen 1656-01-12
verdachte Cornelis Wobkens 1675-11-14
verdachte Cornelis Wobkens 1675-11-22
verdachte Cornelis Wopkes 1676-10-08
verdachte Cornelis Wopkes 1676-10-08
verdachte Cornelis Wopkes 1676-11-06
verdachte Cornelis Wopkes 1679-03-23
verdachte Cornelis Wopkes 1679-03-24