Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 Kerkhof / Churchyard Hallum, Ferwerderadeel


Stamboom:  

Kerkhof / Churchyard Hallum


Grafstenen

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Akkerhof, Baukje & Wiersma P.C.
Akkerhof, Baukje & Wiersma P.C.
 
    Baukje Jans Akkerhof (ovl. 10 aug 1942)
Pieter Cornelis Wiersma (ovl. 21 mei 1963)
 
Akkerman, Hiltje A. & Talsma, Tjitte IJ.
Akkerman, Hiltje A. & Talsma, Tjitte IJ.
 
    Hiltje Aukes Akkerman (ovl. 17 jul 1907)
Tiete Ydes Talsma (ovl. 28 apr 1950)
 
Andringa, Jitske Tj. & Werkstra, Jouke A. & Hoekstra, Tjitske R. & Werkstra, Aant J.
Andringa, Jitske Tj. & Werkstra, Jouke A. & Hoekstra, Tjitske R. & Werkstra, Aant J.
 
    Jitske Tjeerds Andringa (ovl. 31 jul 1974)
Tjitske Reinders Hoekstra (ovl. 9 mei 1922)
Aant Joukes Werkstra (ovl. 5 nov 1905)
Jouke Aants Werkstra (ovl. 22 jul 1962)
 
Andringa, Trijntje S.
Andringa, Trijntje S.
 
    Trijntje Sybrens Andringa (ovl. 10 apr 1924)
 
Atema, Antje & Schat, Arjen W.
Atema, Antje & Schat, Arjen W.
 
    Antje Pieters Atema (ovl. 4 nov 1967)
Arjen Willems Schat (ovl. 5 dec 1973)
 
Bakker, Douwe & Pijnacker, Dirkje
Bakker, Douwe & Pijnacker, Dirkje
 
    Douwe Pieters Bakker (ovl. 16 sep 1954)
Dirkje Sjabbes Pijnacker (ovl. 7 aug 1971)
 
Bakker, Eke & Koopmans, AEerde
Bakker, Eke & Koopmans, AEerde
 
    Eke Pieters Bakker (ovl. 15 jun 1947)
AEerde Pieters Koopmans (ovl. 3 mei 1949)
 
Bakker, Pieter L. & Hovenga, Eelkje D.
Bakker, Pieter L. & Hovenga, Eelkje D.
 
    Pieter Lieuwes Bakker (ovl. 29 sep 1917)
Eelkje Douwes Hovinga (ovl. 4 feb 1929)
 
Beer, Trijnjte de
Beer, Trijnjte de
 
    Trijntje Gaatzes de Beer (ovl. 12 nov 1919)
 
Bennema, Aukje
Bennema, Aukje
 
    Aukje Gerrits Bennema (ovl. 27 jul 1963)
 
Berg, Hemme L. & Woude, Willemke v.d.
Berg, Hemme L. & Woude, Willemke v.d.
 
    Hemme Lykele Meinderts Berg (ovl. 14 mrt 1931)
Willemke Rinzes van der Woude (ovl. 19 feb 1953)
 
Berg, Popke van den & Hofman, Janke
Berg, Popke van den & Hofman, Janke
 
    Popke Jacobs van den Berg (ovl. 20 jan 1947)
Janke Sytses Hofman (ovl. 28 sep 1955)
 
Berg, Sijmen P. v.d.
Berg, Sijmen P. v.d.
 
    Symen Pieters van den Berg (ovl. 27 dec 1955)
 
Bierma, Sijtske J.
Bierma, Sijtske J.
 
    Sytske Jorrits Bierma (ovl. 30 nov 1918)
 
Bij, Jantje v.d.
Bij, Jantje v.d.
 
    Jantje Durks van der Bij (ovl. 31 jan 1956)
 
Bijlsma, Janke D. & Fokkema, Minne A.
Bijlsma, Janke D. & Fokkema, Minne A.
 
    Janke Dirks Bijlsma (ovl. 1 jul 1947)
Minne (aka Eeltje) Arjens Fokkema (ovl. 5 sep 1960)
 
Bleeker, Lamkje & Brinkman, Wiebe
Bleeker, Lamkje & Brinkman, Wiebe
 
     
Bloemsma, Pieter R. & Groenewoud, Sjoerdtje D.
Bloemsma, Pieter R. & Groenewoud, Sjoerdtje D.
 
    Pieter Rochus Bloemsma (ovl. 13 jan 1973)
Sjoerdje Dirks Groenewoud (ovl. 26 mei 1936)
 
Bloemsma, Rochus & Timmer, Grietje
Bloemsma, Rochus & Timmer, Grietje
 
    Rochus Ydes Bloemsma (ovl. 24 jul 1953)
Grietje Timmer (ovl. 29 jul 1944)
 
Boer, Jetske J. de
Boer, Jetske J. de
 
    Jetske Jacobs de Boer (ovl. 6 jul 1908)
 
Boersma, Adriaantje Siebrens
Boersma, Adriaantje Siebrens
 
    Ariaantje Sybrens Boersma (ovl. 16 jan 1924)
 
Boersma, Dirk
Boersma, Dirk
 
    Dirk Pieters Boersma (ovl. 5 sep 1952)
 
Boersma, Grietje & Kok, Douwe
Boersma, Grietje & Kok, Douwe
 
    Grietje Jurjens Boersma (ovl. 28 okt 1958)
Douwe Jetzes Kok (ovl. 27 aug 1966)
 
Boersma, Jan
Boersma, Jan
 
    Jan Tjalles Boersma (ovl. 31 aug 1979)
 
Boersma, Jan S. & Wijbenga, Pietje J.
Boersma, Jan S. & Wijbenga, Pietje J.
 
    Jan Sybrens Boersma (ovl. 14 dec 1948)
Pietje Jans Wybenga (ovl. 15 jun 1970)
 
Boersma, Lieuwe Montes
Boersma, Lieuwe Montes
 
    Lieuwe Montes Boersma (ovl. 23 sep 1918)
 
Boersma, Minke & Velde, Gerben van der & Bauke
Boersma, Minke & Velde, Gerben van der & Bauke
 
    Minke Ages Boersma (ovl. 21 aug 1973)
Gerben Baukes van der Velde (ovl. 18 okt 1981)
 
Boersma, Monte L. & Rijpma, Antje P.
Boersma, Monte L. & Rijpma, Antje P.
 
    Monte Lieuwes Boersma (ovl. 24 nov 1946)
Antje Piers Rijpma (ovl. 26 mei 1970)
 
Boersma, Monte Lieuwes
Boersma, Monte Lieuwes
 
    Monte Lieuwes Boersma (ovl. 21 jan 1892)
 
Boersma, Rensche & Meulen, Jannes v.d. & Meulen, Marten v.d.
Boersma, Rensche & Meulen, Jannes v.d. & Meulen, Marten v.d.
 
    Renske Pieters Boersma (ovl. 25 jan 1961)
Jannes Martens van der Meulen (ovl. 27 jun 1963)
Marten Jannes van der Meulen (ovl. 24 feb 1997)
 
Bolhuis, Thijs Harm & Bekker, Aafke
Bolhuis, Thijs Harm & Bekker, Aafke
 
    Aafke Jans Bekker (ovl. 11 mrt 1979)
Thijs Harm Bolhuis (ovl. 19 apr 1977)
 
Bonga, Sjieuwke P.
Bonga, Sjieuwke P.
 
    Sjieuwke Pieters Bonga (ovl. 7 mei 1918)
 
Boonstra, Sjoukje
Boonstra, Sjoukje
 
    Sjoukje Boonstra (ovl. 6 nov 1984)
 
Bootsma, Pieter & Hoekstra, Meiltje
Bootsma, Pieter & Hoekstra, Meiltje
 
    Pieter Bootsma (ovl. 21 okt 1929)
Meiltje Ytzens Hoekstra (ovl. 15 jan 1962)
 
Borger, Durkje
Borger, Durkje
 
    Dirkje Wytzes Borger (ovl. 5 feb 1975)
 
Bouma, Anna
Bouma, Anna
 
     
Bouma, Antje P.
Bouma, Antje P.
 
    Antje Pieters Bouma (ovl. 4 apr 1926)
 
Bouma, Berend & Bouma - Stelpstra, Geertje
Bouma, Berend & Bouma - Stelpstra, Geertje
 
    Berend Gerlofs Bouma (ovl. 7 nov 1917)
Geertje Jacobs Stelpstra (ovl. 19 jul 1936)
 
Bouma, Geertje & Visbeek, Douwe
Bouma, Geertje & Visbeek, Douwe
 
    Geertje Broers Bouma (ovl. 23 aug 1954)
Douwe Dirks Visbeek (ovl. 12 feb 1974)
 
Bouma, Gerlof J. & Berg, Sjoukje van den & Jacob
Bouma, Gerlof J. & Berg, Sjoukje van den & Jacob
 
    Sjoukje Jacobs van der Berg (ovl. 28 nov 1954)
Gerlof Jacobs Bouma (ovl. 9 sep 1942)
Jacob Gerlofs Bouma (ovl. 15 jan 1911)
 
Bouma, Renske Teunis
Bouma, Renske Teunis
 
    Renske Teunis Bouma (ovl. 30 okt 1919)
 
Bouma, Welmoed & Jong, Keimpe de
Bouma, Welmoed & Jong, Keimpe de
 
    Welmoed Hendriks Bouma (ovl. 21 nov 1955)
Keimpe Gelts de Jong (ovl. 6 feb 1982)
 
Braaksma, Wijbe & Wijbenga, Aafke
Braaksma, Wijbe & Wijbenga, Aafke
 
    Wybe Jelles Braaksma (ovl. 19 jun 1973)
Aafke Baukes Wybenga (ovl. 27 sep 1979)
 
Brandsma, Grietje & Roersma, Wybren
Brandsma, Grietje & Roersma, Wybren
 
    Grietje IJsbrands Brandsma (ovl. 14 mei 1932)
Wybren Johannes Roersma (ovl. 7 sep 1972)
 
Broersma, Francina
Broersma, Francina
 
     
Bronger, Sjoerd & Hofman, Pietje
Bronger, Sjoerd & Hofman, Pietje
 
    Sjoerd Jans Bronger (ovl. 7 okt 1954)
Pietje Mients Hofman (ovl. 9 mei 1952)
 
Brouwer - de Vries, Hiltje & Brouwer, Frederik
Brouwer - de Vries, Hiltje & Brouwer, Frederik
 
    Frederik Wybes Brouwer (ovl. 30 aug 1975)
Hiltje Sytzes de Vries (ovl. 19 sep 1941)
 
Brouwer, Melis & Kuipers, Sjoukje
Brouwer, Melis & Kuipers, Sjoukje
 
    Melis Jacobs Brouwer (ovl. 25 mei 1915)
Sjoukje Jelkes Kuipers (ovl. 20 jul 1969)
 
Brouwer, Stijntje M.
Brouwer, Stijntje M.
 
    Stijntje Mennes Brouwer (ovl. 3 nov 1923)
 
Brouwer, Trijntje
Brouwer, Trijntje
 
    Trijntje Melis Brouwer (ovl. 11 jan 1966)
 

1 2 3 4 5 ... Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha