Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 Begraafplaats Hallum, Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland


Latitude (Breedte): 53.3071377230481, Longitude (Lengte): 5.785326391402056 | Klik voor aanwijzingen naar de Begraafplaats Hallum
Grafstenen

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Akkerhof, Baukje & Wiersma P.C.
Akkerhof, Baukje & Wiersma P.C.
 
    Baukje Jans Akkerhof (ovl. 10 aug 1942)
Pieter Cornelis Wiersma (ovl. 21 mei 1963)
 
Akkerman, Hiltje A. & Talsma, Tjitte IJ.
Akkerman, Hiltje A. & Talsma, Tjitte IJ.
 
    Hiltje Aukes Akkerman (ovl. 17 jul 1907)
Tiete Ydes Talsma (ovl. 28 apr 1950)
 
Andringa, Jitske Tj. & Werkstra, Jouke A. & Hoekstra, Tjitske R. & Werkstra, Aant J.
Andringa, Jitske Tj. & Werkstra, Jouke A. & Hoekstra, Tjitske R. & Werkstra, Aant J.
 
    Jitske Tjeerds Andringa (ovl. 31 jul 1974)
Tjitske Reinders Hoekstra (ovl. 9 mei 1922)
Aant Joukes Werkstra (ovl. 5 nov 1905)
Jouke Aants Werkstra (ovl. 22 jul 1962)
 
Andringa, Trijntje S.
Andringa, Trijntje S.
 
    Trijntje Sybrens Andringa (ovl. 10 apr 1924)
 
Atema, Antje & Schat, Arjen W.
Atema, Antje & Schat, Arjen W.
 
    Antje Pieters Atema (ovl. 4 nov 1967)
Arjen Willems Schat (ovl. 5 dec 1973)
 
Bakker, Douwe & Pijnacker, Dirkje
Bakker, Douwe & Pijnacker, Dirkje
 
    Douwe Pieters Bakker (ovl. 16 sep 1954)
Dirkje Sjabbes Pijnacker (ovl. 7 aug 1971)
 
Bakker, Eke & Koopmans, AEerde
Bakker, Eke & Koopmans, AEerde
 
    Eke Pieters Bakker (ovl. 15 jun 1947)
AEerde Pieters Koopmans (ovl. 3 mei 1949)
 
Bakker, Pieter L. & Hovenga, Eelkje D.
Bakker, Pieter L. & Hovenga, Eelkje D.
 
    Pieter Lieuwes Bakker (ovl. 29 sep 1917)
Eelkje Douwes Hovinga (ovl. 4 feb 1929)
 
Beer, Trijnjte de
Beer, Trijnjte de
 
    Trijntje Gaatzes de Beer (ovl. 12 nov 1919)
 
Bennema, Aukje
Bennema, Aukje
 
    Aukje Gerrits Bennema (ovl. 27 jul 1963)
 
Berg, Hemme L. & Woude, Willemke v.d.
Berg, Hemme L. & Woude, Willemke v.d.
 
    Hemme Lykele Meinderts van den Berg (ovl. 14 mrt 1931)
Willemke Rinzes van der Woude (ovl. 19 feb 1953)
 
Berg, Popke van den & Hofman, Janke
Berg, Popke van den & Hofman, Janke
 
    Janke Sytses Hofman (ovl. 28 sep 1955)
Popke Jacobs van den Berg (ovl. 20 jan 1947)
 
Berg, Sijmen P. v.d.
Berg, Sijmen P. v.d.
 
    Symen Pieters van den Berg (ovl. 27 dec 1955)
 
Bierma, Sijtske J.
Bierma, Sijtske J.
 
    Sytske Jorrits Bierma (ovl. 30 nov 1918)
 
Bij, Jantje v.d.
Bij, Jantje v.d.
 
    Jantje Durks van der Bij (ovl. 31 jan 1956)
 
Bijlsma, Janke D. & Fokkema, Minne A.
Bijlsma, Janke D. & Fokkema, Minne A.
 
    Janke Dirks Bijlsma (ovl. 1 jul 1947)
Minne (aka Eeltje) Arjens Fokkema (ovl. 5 sep 1960)
 
Bleeker, Lamkje & Brinkman, Wiebe
Bleeker, Lamkje & Brinkman, Wiebe
 
     
Bloemsma, Pieter R. & Groenewoud, Sjoerdtje D.
Bloemsma, Pieter R. & Groenewoud, Sjoerdtje D.
 
    Pieter Rochus Bloemsma (ovl. 13 jan 1973)
Sjoerdje Dirks Groenewoud (ovl. 26 mei 1936)
 
Bloemsma, Rochus & Timmer, Grietje
Bloemsma, Rochus & Timmer, Grietje
 
    Rochus Ydes Bloemsma (ovl. 24 jul 1953)
Grietje Timmer (ovl. 29 jul 1944)
 
Boer, Jetske J. de
Boer, Jetske J. de
 
    Jetske Jacobs de Boer (ovl. 6 jul 1908)
 
Boersma, Adriaantje Siebrens
Boersma, Adriaantje Siebrens
 
    Ariaantje Sybrens Boersma (ovl. 16 jan 1924)
 
Boersma, Dirk
Boersma, Dirk
 
    Dirk Pieters Boersma (ovl. 5 sep 1952)
 
Boersma, Grietje & Kok, Douwe
Boersma, Grietje & Kok, Douwe
 
    Grietje Jurjens Boersma (ovl. 28 okt 1958)
Douwe Jetzes Kok (ovl. 27 aug 1966)
 
Boersma, Jan
Boersma, Jan
 
    Jan Tjalles Boersma (ovl. 31 aug 1979)
 
Boersma, Jan S. & Wijbenga, Pietje J.
Boersma, Jan S. & Wijbenga, Pietje J.
 
    Jan Sybrens Boersma (ovl. 14 dec 1948)
Pietje Jans Wybenga (ovl. 15 jun 1970)
 
Boersma, Lieuwe Montes
Boersma, Lieuwe Montes
 
    Lieuwe Montes Boersma (ovl. 23 sep 1918)
 
Boersma, Minke & Velde, Gerben van der & Bauke
Boersma, Minke & Velde, Gerben van der & Bauke
 
    Minke Ages Boersma (ovl. 21 aug 1973)
Gerben Baukes van der Velde (ovl. 18 okt 1981)
 
Boersma, Monte L. & Rijpma, Antje P.
Boersma, Monte L. & Rijpma, Antje P.
 
    Monte Lieuwes Boersma (ovl. 24 nov 1946)
Antje Piers Rijpma (ovl. 26 mei 1970)
 
Boersma, Monte Lieuwes
Boersma, Monte Lieuwes
 
    Monte Lieuwes Boersma (ovl. 21 jan 1892)
 
Boersma, Rensche & Meulen, Jannes v.d. & Meulen, Marten v.d.
Boersma, Rensche & Meulen, Jannes v.d. & Meulen, Marten v.d.
 
    Renske Pieters Boersma (ovl. 25 jan 1961)
Jannes Martens van der Meulen (ovl. 27 jun 1963)
Marten Jannes van der Meulen (ovl. 24 feb 1997)
 
Bolhuis, Thijs Harm & Bekker, Aafke
Bolhuis, Thijs Harm & Bekker, Aafke
 
    Aafke Jans Bekker (ovl. 11 mrt 1979)
Thijs Harm Bolhuis (ovl. 19 apr 1977)
 
Bonga, Sjieuwke P.
Bonga, Sjieuwke P.
 
    Sjieuwke Pieters Bonga (ovl. 7 mei 1918)
 
Boonstra, Sjoukje
Boonstra, Sjoukje
 
    Sjoukje Boonstra (ovl. 6 nov 1984)
 
Bootsma, Pieter & Hoekstra, Meiltje
Bootsma, Pieter & Hoekstra, Meiltje
 
    Pieter Bootsma (ovl. 21 okt 1929)
Meiltje Ytzens Hoekstra (ovl. 15 jan 1962)
 
Borger, Durkje
Borger, Durkje
 
    Dirkje Wytzes Borger (ovl. 5 feb 1975)
 
Bouma, Anna
Bouma, Anna
 
     
Bouma, Antje P.
Bouma, Antje P.
 
    Antje Pieters Bouma (ovl. 4 apr 1926)
 
Bouma, Berend & Bouma - Stelpstra, Geertje
Bouma, Berend & Bouma - Stelpstra, Geertje
 
    Berend Gerlofs Bouma (ovl. 7 nov 1917)
Geertje Jacobs Stelpstra (ovl. 19 jul 1936)
 
Bouma, Geertje & Visbeek, Douwe
Bouma, Geertje & Visbeek, Douwe
 
    Geertje Broers Bouma (ovl. 23 aug 1954)
Douwe Dirks Visbeek (ovl. 12 feb 1974)
 
Bouma, Gerlof J. & Berg, Sjoukje van den & Jacob
Bouma, Gerlof J. & Berg, Sjoukje van den & Jacob
 
    Gerlof Jacobs Bouma (ovl. 9 sep 1942)
Jacob Gerlofs Bouma (ovl. 15 jan 1911)
Sjoukje Jacobs van den Berg (ovl. 28 nov 1954)
 
Bouma, Renske Teunis
Bouma, Renske Teunis
 
    Renske Teunis Bouma (ovl. 30 okt 1919)
 
Bouma, Welmoed & Jong, Keimpe de
Bouma, Welmoed & Jong, Keimpe de
 
    Welmoed Hendriks Bouma (ovl. 21 nov 1955)
Keimpe Gelts de Jong (ovl. 6 feb 1982)
 
Braaksma, Wijbe & Wijbenga, Aafke
Braaksma, Wijbe & Wijbenga, Aafke
 
    Wybe Jelles Braaksma (ovl. 19 jun 1973)
Aafke Baukes Wybenga (ovl. 27 sep 1979)
 
Brandsma, Grietje & Roersma, Wybren
Brandsma, Grietje & Roersma, Wybren
 
    Grietje IJsbrands Brandsma (ovl. 14 mei 1932)
Wybren Johannes Roersma (ovl. 7 sep 1972)
 
Broersma, Francina
Broersma, Francina
 
     
Bronger, Sjoerd & Hofman, Pietje
Bronger, Sjoerd & Hofman, Pietje
 
    Sjoerd Jans Bronger (ovl. 7 okt 1954)
Pietje Mients Hofman (ovl. 9 mei 1952)
 
Brouwer - de Vries, Hiltje & Brouwer, Frederik
Brouwer - de Vries, Hiltje & Brouwer, Frederik
 
    Frederik Wybes Brouwer (ovl. 30 aug 1975)
Hiltje Sytzes de Vries (ovl. 19 sep 1941)
 
Brouwer, Melis & Kuipers, Sjoukje
Brouwer, Melis & Kuipers, Sjoukje
 
    Melis Jacobs Brouwer (ovl. 25 mei 1915)
Sjoukje Jelkes Kuipers (ovl. 20 jul 1969)
 
Brouwer, Stijntje M.
Brouwer, Stijntje M.
 
    Stijntje Mennes Brouwer (ovl. 3 nov 1923)
 
Brouwer, Trijntje
Brouwer, Trijntje
 
    Trijntje Melis Brouwer (ovl. 11 jan 1966)
 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Alle begrafenissen

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1. Aarnout, Pieter Leentes   begr. 30 jan 1838 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I48940
2. Akkerhof, Johanna Feykes   begr. 27 mrt 1884 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7882
3. Akkerman, Sytse Klazes   begr. 20 apr 1898 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22289
4. Algra, Pietje Jochums   ovl. 21 apr 1938 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35761
5. Andrae, Abe Jans   begr. 9 okt 1844 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I852
6. Andrae, Baukje Roelofs   begr. 17 jul 1865 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I71060
7. Andrae, Sierd Jans   begr. 31 dec 1919 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I71528
8. Andree, Cornelia Andries   ovl. 13 jun 1977 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35538
9. Bakker, Doeke Lammerts   begr. 30 jan 1864 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33006
10. Bakker, Eke Pieters   begr. 4 mei 1883 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35260
11. Bekker, Aafke Jans   ovl. 11 mrt 1979 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38266
12. Bergema, Saapke Lolkes   begr. 8 jan 1983 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I300568
13. Biesma, Jan Jitzes   ovl. 28 okt 1857 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5731
14. Bijlsma, Angenietje Martens   begr. 19 mei 1923 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4757
15. Bijlsma, Jan Dirks   ovl. 3 jul 1969 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35881
16. Bijlsma, Janke Dirks   ovl. 1 jul 1947 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11603
17. Bijlsma, Neeltje Yzaaks   begr. 16 sep 1952 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I64151
18. Bijlsma, Steven Dirks   ovl. 17 feb 1963 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35882
19. Bijlsma, Tetje Johannes   begr. 9 jun 1960 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22669
20. Bloemsma, Grietje Rochus   begr. 10 jun 1960 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23917
21. Boerma, Berend Jans   begr. 21 sep 1922 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I41976
22. Boerma, Jan Berends   begr. 22 jul 1893 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I41986
23. Boerma, Monje Jacoba   begr. 4 dec 1899 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I41979
24. Boersma, Evert Klazes   begr. 16 aug 1880 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I84973
25. Boersma, Foekje Hendriks   begr. 25 feb 1850 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6721
26. Boersma, Gerrit Sytzes   begr. 27 nov 1919 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23638
27. Boersma, Grietje Jurjens   ovl. 28 okt 1958 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22610
28. Boersma, Grietje Oenzes   begr. 9 sep 1904 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8518
29. Boersma, Hyke Jurjens   begr. 21 feb 1907 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22606
30. Boersma, Jan Sybrens   ovl. 14 dec 1948 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34618
31. Boersma, Jietske Kornelis   begr. 7 feb 1907 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I185017
32. Boersma, Monte Lieuwes   ovl. 21 jan 1892 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11672
33. Boersma, Rinske   ovl. 11 jan 1983 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I222956
34. Boersma, Siebe Klazes   ovl. 1 feb 1877 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50595
35. Boersma, Ybeltje Oenzes   begr. 5 okt 1915 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8519
36. Bokkinga, Jouw Ottes   begr. 30 dec 1911 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20784
37. Bolhuis, Thijs Harm   ovl. 19 apr 1977 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38265
38. Bonnema, Maartje Arjens   begr. 6 mei 1901 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I57979
39. Bonsma, Harmen Pieters   begr. 6 dec 1849 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7377
40. Boonstra, Eesge Hettes   begr. 30 jun 1913 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88180
41. Bos, Bauke Wybrens   begr. 14 okt 1931 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35353
42. Bos, Lijsbeth Feikes   begr. 16 okt 1903 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2551
43. Bosch, Anne Alberts   begr. 21 mrt 1856 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I80883
44. Bouma, Jan Jacobs   begr. 31 dec 1930 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I88234
45. Bouma, Jan Pieters   ovl. 4 feb 1948 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I27487
46. Bouma, Renske Teunis   ovl. 30 okt 1919 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53887
47. Bouma, Tetje Tjepkes   begr. 29 jun 1835 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23485
48. Bouwsma, Klaas Pieters   begr. 27 feb 1865 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19323
49. Braak, Dieuwke Gerrits   begr. 9 aug 1900 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I16599
50. Braak, Frouwkje Gerrits   begr. 12 okt 1874 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35343
51. Braak, Johannes Gerrits   begr. 6 mrt 1891 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35348
52. Braak, Oege Gerrits   begr. 12 okt 1874 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35342
53. Braak, Oege Gerrits   begr. 19 sep 1853 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35344
54. Braaksma, Antje Harmens   begr. 6 okt 1965 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25239
55. Braaksma, Bendert Harmens   begr. 27 jan 1920 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25241
56. Braaksma, Harmen Binderts   begr. 15 jun 1906 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25237
57. Braaksma, Markus Jelles   begr. 27 jun 1910 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I36054
58. Braaksma, Marten Harmens   begr. 25 jan 1949 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25240
59. Brouwer, Albertha   begr. 24 jun 2003 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I218263
60. Brouwer, Ype Mennes   ovl. 2 jul 1976 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25950
61. Buurstra, Antje Wijbes   ovl. 8 mrt 1934 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I246194
62. Buurstra, Dirkje Wybes   begr. 1 dec 1959 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38490
63. Cannegieter, Geeske Hendriks   begr. 4 dec 1936 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I52720
64. Carsjens, Jitske Jacobs   ovl. 10 sep 1948 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I76531
65. Cuperus, Aaltje Alles   ovl. 14 mei 1966 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I32482
66. Cuperus, Antje Jans   ovl. 2 feb 1915 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30616
67. Damsma, Wipkje Pieters   ovl. 14 jun 1958 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1924
68. de Beer, Trijntje Gaatzes   begr. 15 nov 1919 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38212
69. de Boer, Douwe Tjeerds   begr. 4 okt 1866 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10721
70. de Boer, Janke Tjeerds   begr. 19 aug 1895 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33460
71. de Haan, Pietje Johannes   begr. 8 apr 1940 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I93460
72. de Haan, Willem   ovl. 26 dec 1991 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I319426
73. de Haas, Sjoukje Jitzes   ovl. 31 jan 1971 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30421
74. de Jong, Antje Dirks   ovl. 20 jan 1973 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I64062
75. de Jong, Dieuwke Jans   ovl. 3 apr 1939 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21726
76. de Jong, Sybe Sjoerds   ovl. 20 sep 1928 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I40131
77. de Rooij van Gosliga, Lucretia Magdalena   begr. 20 mei 1919 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12759
78. de Rooij van Gosliga, Petrus   begr. 26 nov 1860 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22239
79. de Rooij van Gosliga, Petrus   begr. 29 aug 1871 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22240
80. de Rooij van Gosliga, Petrus   begr. 23 aug 1864 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I74422
81. de Rooij van Gosliga, Sytze   begr. 15 jun 1871 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13277
82. de Vries, Anna   ovl. 12 jan 1977 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I184198
83. de Vries, Jantje   ovl. 9 mei 1999 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I75454
84. de Wilde, Jitse Sierds   ovl. 7 jun 1922 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33434
85. Dekker, Ale Hendriks   begr. 6 dec 1898 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I65148
86. der Kooi, Grietje   ovl. 21 jun 2009 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I209788
87. der Schaaf, Berber   begr. 18 apr 2000 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I232825
88. Dijkstra, Douwe   ovl. 5 mei 1899 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13336
89. Dijkstra, Gerben Johannes   ovl. 12 jun 1964 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21730
90. Dijkstra, Jan   ovl. 26 mrt 1982 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I182156
91. Dijkstra, Jan Johannes   ovl. 15 jul 1971 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21727
92. Dijkstra, Jannigje Douwes   begr. 23 aug 1858 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5080
93. Dijkstra, Johannes Douwes   ovl. 12 jun 1932 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21720
94. Dijkstra, Meine Pieters   ovl. 27 sep 1981 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39656
95. Dijkstra, Pieter Douwes   ovl. 7 nov 1947 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21719
96. Dijkstra, Pieter Johannes   ovl. 7 jun 1966 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21729
97. Dijkstra, Sytske Arjens   ovl. 26 aug 1871 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53896
98. Dijkstra, Sytske Arjens   ovl. 26 feb 1877 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53897
99. Dijkstra, Teunis Arjens   ovl. 9 nov 1863 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53894
100. Dijkstra, Theunis Arjens   ovl. 29 jan 1887 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53895
101. Donia, Syds   ovl. 2 jan 1571 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I195992
102. Ekema, Mintje   ovl. 12 dec 1968 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I190193
103. Ferwerda, Elisabeth Jacobs   ovl. 11 mei 1993 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38756
104. Fokkema, Eeltje Arjens   ovl. 5 sep 1960 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I245370
105. Fokkema, Saapke Jans   begr. 30 jul 1918 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37569
106. Germeraad, Hendrik   ovl. 18 aug 1992 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I231908
107. Germeraad, Willem Hendriks   ovl. 9 dec 1967 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37852
108. Haaima, Jelske Lourens   begr. 26 mei 1966 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I75686
109. Haaima, Wietske Simons   ovl. 24 aug 1977 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I166737
110. Halma, Aaltje Wytses   ovl. 27 jul 1935 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I31930
111. Halma, Antje   begr. 25 feb 1941 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I192294
112. Halma, Dirk Jacobs   ovl. 30 jan 1962 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38449
113. Halma, Douwe   ovl. 28 jan 1945 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I204792
114. Halma, Gerrit   ovl. 24 dec 1985 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I177089
115. Halma, Keimpe Annes   ovl. 12 jun 1979 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38280
116. Halma, Klaas Jacobs   begr. 8 jul 1976 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38476
117. Halma, Pietje   ovl. 8 jul 1952 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I192080
118. Hijma, Jeltje   begr. 27 dec 2001 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I258784
119. Hoekstra, Jaring   ovl. 1 feb 1949 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I184317
120. Hofman, Hendrik Gerrits   ovl. 7 feb 1976 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38755
121. Homsma, Joukje Douwes   ovl. 4 apr 1993 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19839
122. Hoppinga, Janke   ovl. 29 nov 2000 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I252783
123. Jensma, Sjoukje Jans   ovl. 21 sep 1952 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39975
124. Kingma, Trijntje Paulus   ovl. 6 sep 1975 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39260
125. Kok, Douwe Jetzes   ovl. 27 aug 1966 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35949
126. Kuiphof, Maaike Jacobs   begr. 15 mei 1923 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18096
127. Kuperus, Marten AEdes   begr. 10 jul 1868 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25243
128. Leistra, Trijntje   ovl. 11 mei 1999 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I304622
129. Louwsma, Seeske Nannes   ovl. 29 nov 1975 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37062
130. Marrum, Grietje   ovl. 12 feb 1989 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I303360
131. Meekma, Jacob Jans   ovl. 18 mei 1900 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23600
132. Miedema, Mina Sybes   ovl. 1 sep 1974 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I64453
133. Palma, Sybe Johannes   ovl. 11 dec 1962 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11515
134. Pasma, Cornelis Pieters   ovl. 14 mei 1984 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I238839
135. Pijnacker, Dirkje Sjabbes   ovl. 7 aug 1971 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17601
136. Plantinga, Albert   begr. 10 mei 1972 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I175456
137. Plantinga, Riekeltje   begr. 20 mei 1952 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I161375
138. Postma, Pietje   begr. 17 mei 1938 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I36196
139. Postma, Ruurd Gerrits   ovl. 19 jul 1865 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22434
140. Prins, Pier Jakobs   ovl. 10 apr 1921 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I26144
141. Rijpstra, Haakje Hendriks   begr. 17 apr 1902 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I50748
142. Roorda, Klaske   ovl. 5 okt 1981 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6375
143. Salverda, Antje Philippus   ovl. 19 mei 1899 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33613
144. Seegers, Wijbe   begr. 3 feb 2009 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I218463
145. Sijthiema, Haring   ovl. 22 mrt 1557 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I178767
146. Sijthiema, Sijts   ovl. 7 jun 1636 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I194754
147. Sijtsma, Jan Diederts   ovl. 22 jan 1968 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I245915
148. Soepboer, Anne Folkerts   ovl. 11 mei 1935 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I85769
149. Soepboer, Folkert   begr. 12 nov 2001 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I291010
150. Soepboer, Lolke   begr. 14 jan 2009 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I253383
151. Soepboer, Minke   begr. 20 nov 2002 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I290740
152. Soepboer, Pier Taekeles   begr. 24 jan 1947 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I248012
153. Soepboer, Siebina   ovl. 13 jul 1982 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I290930
154. Soepboer, Sijbe   begr. 2 sep 2000 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I291116
155. Spoelstra, Froukje Sierks   ovl. 18 jan 1933 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39936
156. Spoelstra, Jurjen   begr. 1 dec 2012 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I209786
157. Stelpstra, Cornelis Jacobs   begr. 20 feb 1957 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22248
158. Stelpstra, Jacob Jacobs   begr. 23 dec 1863 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13502
159. Stelpstra, Janke Jacobs   begr. 18 mrt 1959 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22246
160. Sterkenburg, Dieuke Jans   begr. 25 mrt 1870 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11069
161. Stienstra, Aaltje Pieters   ovl. 7 feb 1908 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12799
162. Stienstra, Albert   ovl. 25 nov 1999 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I75455
163. Stienstra, Jan Folkerts   ovl. 25 mei 1947 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39974
164. Swart, Yfke   begr. 12 apr 2012 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6343
165. Talsma, Mient   begr. 4 dec 2000 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I252782
166. Talsma, Yde Pieters   ovl. 25 nov 1977 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1008
167. Terpstra, Trijntje Sjoerds   ovl. 7 aug 1959 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38399
168. Terpstra, Trijntje Ynes   begr. 15 jan 1983 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38477
169. Terpstra, Wijbe   ovl. 23 nov 1972 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I166836
170. Terpstra, Yne Lieuwes   ovl. 29 sep 1928 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I246183
171. Terpstra, Yne Wybes   ovl. 13 okt 1985 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I86043
172. Thijseling, Jacoba   begr. 16 okt 1978 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I233090
173. Thijsseling, AEde Ottes   ovl. 16 mrt 1975 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30625
174. Thijsseling, Engelbertus Ottes   ovl. 22 apr 1939 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30622
175. Thijsseling, Herman Ottes   ovl. 7 mrt 1918 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30626
176. Thijsseling, Jan Ottes   ovl. 11 jul 1953 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30624
177. Thijsseling, Otte Engelbertus   ovl. 15 feb 1913 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20578
178. Tijseling, Akke Jans   ovl. 15 jul 2001 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I232415
179. Tijseling, Ale   ovl. 12 jan 1986 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I291529
180. Tijseling, Anna Jans   ovl. 9 sep 1991 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I232417
181. Tijseling, Marijke Jans   ovl. 13 jul 2001 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I232416
182. Timmermans, Afke Mients   ovl. 3 feb 1975 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2085
183. Travaille, Maartje Ales   ovl. 28 mrt 1985 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I238838
184. van Aebinga, Ruurdt   ovl. 17 mei 1559 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I193813
185. van Aebinga, Schelte Scheltes   ovl. 10 sep 1666 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I194120
186. van Breeden, Janke   begr. 29 okt 1982 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I154482
187. van Bronckhorst, Andrisa Lucia   ovl. 14 okt 1666 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I183249
188. van Camminga, Sjuck Watzes   ovl. 15 jul 1627 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I195646
189. van Crack, Doedt   ovl. 26 feb 1684 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I204466
190. van de Lune, Tjerk Pieters   ovl. 26 nov 1956 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I228944
191. van Dekema, Yde   ovl. 16 nov 1551 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I201074
192. van den Berg, Sierd Pieters   begr. 2 jul 1910 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35843
193. van der Bij, Willemke Jans   ovl. 17 apr 1967 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I104168
194. van der Burg, Romkje   begr. 1 mei 1884 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I162012
195. van der Haag, Okje Jans   begr. 24 mei 1933 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22742
196. van der Kooi, Theodorus   ovl. 7 apr 1989 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I196800
197. van der Leest, Tjeerd Gerrits   ovl. 30 dec 1950 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23768
198. van der Meer, Aagje Jans   begr. 21 jan 1847 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I880
199. van der Meer, Harmen   ovl. 8 dec 2013 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6374
200. van der Meer, Harmen Jans   begr. 15 jun 2013 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6301
201. van der Meer, Jan Harmens   ovl. 1 sep 1977 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35770
202. van der Meer, Maartje   ovl. 4 dec 1918 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6286
203. van der Meer, Metske Harmens   ovl. 4 sep 1972 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35772
204. van der Meer, Sipke Harmens   ovl. 25 nov 1971 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35762
205. van der Ploeg, Aaltje Formers   ovl. 29 jul 1950 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23075
206. van der Ploeg, AEde Gerbens   begr. 5 aug 1948 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37979
207. van der Ploeg, Grietje AEdes   begr. 28 sep 1991 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39315
208. van der Wal, Jantje Sakes   begr. 5 mei 1883 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18670
209. van der Wal, Neeltje Jans   ovl. 22 jul 1952 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38294
210. van der Wal, Sake Lieuwes   ovl. 12 jul 1930 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1362
211. van der Wey, Sjoerd Willems   begr. 6 jul 1937 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I55964
212. van der Zee, Janke Kleizes   ovl. 16 feb 1968 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21731
213. van Dijk, Feike Hilbrands   begr. 14 dec 1887 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25211
214. van Dijk, Frouwkje Martens   begr. 19 jun 1940 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23065
215. van Dijk, Hinke   begr. 23 mei 2013 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I253391
216. van Dijk, Jan Baukes   begr. 7 okt 1931 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8046
217. van Dijk, Lijsbert Piers   begr. 28 jan 1892 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22728
218. van Dijk, Marten Hilbrands   begr. 7 nov 1883 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25210
219. van Dijk, Meindert Wytzes   begr. 18 jun 1906 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25288
220. van Dijk, Trijntje Watzes   begr. 29 mrt 1939 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I31785
221. van Dijk, Wypkje Jacobs   begr. 19 aug 1998 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38281
222. van Douma, Bartholt   ovl. 5 mrt 1668 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I202305
223. van Douma, Bartolt Epes   ovl. 1615 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I202309
224. van Douma, Epe Bartelds   ovl. 26 apr 1650 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I206157
225. van Douma, Saepck Epes   ovl. 24 nov 1654 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I193968
226. van Driesum, Jenke Pieters   ovl. 14 feb 1906 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I24247
227. van Eminga, Sijts   ovl. 5 jun 1598 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I194755
228. van Goslinga, Ernst   ovl. 2 mei 1558 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I206181
229. van Goslinga, Ernst Ernsts   ovl. 2 feb 1614 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I206182
230. van Gunst, Jan Willems   ovl. 15 apr 1957 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38398
231. van Gunst, Sjoerd Jans   ovl. 21 jul 1979 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I222955
232. van Hiddema, Sjouck   ovl. 22 nov 1644 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I195394
233. van Juckema, Womkje Lieuwes   ovl. 22 okt 1522 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I200536
234. van Liauckama, Gerlandt   ovl. 23 okt 1652 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I176927
235. van Marrum, Goikina Albertina   ovl. 26 apr 1978 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38448
236. Veenstra, Geertje Klases   ovl. 2 mrt 1976 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72954
237. Vellenga, Lieuwe   begr. 13 okt 1978 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I300891
238. Visser, Antje Jans   begr. 3 jun 1954 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I98763
239. Werkstra, Henke Dirks   begr. 22 dec 1926 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30330
240. Wiersma, Lourens   begr. 24 jan 1973 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I245935
241. Wiersma, Margje Jitzes   ovl. 5 sep 1955 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22452
242. Wiersma, Meindert Jitzes   begr. 22 nov 1958 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22456
243. Wiersma, Piebe Jitzes   ovl. 25 mei 1949 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22451
244. Wybenga, Pietje Jans   ovl. 15 jun 1970 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35305
245. Wybenga, Sytske Pieters   ovl. 28 mrt 1963 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35883
246. Wybrandi, Rindertje Dirks   ovl. 7 mrt 1855 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I52098
247. Zijlstra, Riemke Pieters   ovl. 17 jun 1899 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7600
248. Zuidema, Andries Berends   begr. 29 okt 1859 Hallum, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53579
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha