Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 Begraafplaats Hallum, Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland


Latitude (Breedte): 53.3071377230481, Longitude (Lengte): 5.785326391402056 | Klik voor aanwijzingen naar de Begraafplaats Hallum
Grafstenen

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Akkerhof, Baukje & Wiersma P.C.
Akkerhof, Baukje & Wiersma P.C.
 
    Baukje Jans Akkerhof (ovl. 10 aug 1942)
Pieter Cornelis Wiersma (ovl. 21 mei 1963)
 
Akkerman, Hiltje A. & Talsma, Tjitte IJ.
Akkerman, Hiltje A. & Talsma, Tjitte IJ.
 
    Hiltje Aukes Akkerman (ovl. 17 jul 1907)
Tiete Ydes Talsma (ovl. 28 apr 1950)
 
Andringa, Jitske Tj. & Werkstra, Jouke A. & Hoekstra, Tjitske R. & Werkstra, Aant J.
Andringa, Jitske Tj. & Werkstra, Jouke A. & Hoekstra, Tjitske R. & Werkstra, Aant J.
 
    Jitske Tjeerds Andringa (ovl. 31 jul 1974)
Tjitske Reinders Hoekstra (ovl. 9 mei 1922)
Aant Joukes Werkstra (ovl. 5 nov 1905)
Jouke Aants Werkstra (ovl. 22 jul 1962)
 
Andringa, Trijntje S.
Andringa, Trijntje S.
 
    Trijntje Sybrens Andringa (ovl. 10 apr 1924)
 
Atema, Antje & Schat, Arjen W.
Atema, Antje & Schat, Arjen W.
 
    Antje Pieters Atema (ovl. 4 nov 1967)
Arjen Willems Schat (ovl. 5 dec 1973)
 
Bakker, Douwe & Pijnacker, Dirkje
Bakker, Douwe & Pijnacker, Dirkje
 
    Douwe Pieters Bakker (ovl. 16 sep 1954)
Dirkje Sjabbes Pijnacker (ovl. 7 aug 1971)
 
Bakker, Eke & Koopmans, AEerde
Bakker, Eke & Koopmans, AEerde
 
    Eke Pieters Bakker (ovl. 15 jun 1947)
AEerde Pieters Koopmans (ovl. 3 mei 1949)
 
Bakker, Pieter L. & Hovenga, Eelkje D.
Bakker, Pieter L. & Hovenga, Eelkje D.
 
    Pieter Lieuwes Bakker (ovl. 29 sep 1917)
Eelkje Douwes Hovinga (ovl. 4 feb 1929)
 
Beer, Trijnjte de
Beer, Trijnjte de
 
    Trijntje Gaatzes de Beer (ovl. 12 nov 1919)
 
Bennema, Aukje
Bennema, Aukje
 
    Aukje Gerrits Bennema (ovl. 27 jul 1963)
 
Berg, Hemme L. & Woude, Willemke v.d.
Berg, Hemme L. & Woude, Willemke v.d.
 
    Hemme Lykele Meinderts van den Berg (ovl. 14 mrt 1931)
Willemke Rinzes van der Woude (ovl. 19 feb 1953)
 
Berg, Popke van den & Hofman, Janke
Berg, Popke van den & Hofman, Janke
 
    Janke Sytses Hofman (ovl. 28 sep 1955)
Popke Jacobs van den Berg (ovl. 20 jan 1947)
 
Berg, Sijmen P. v.d.
Berg, Sijmen P. v.d.
 
    Symen Pieters van den Berg (ovl. 27 dec 1955)
 
Bierma, Sijtske J.
Bierma, Sijtske J.
 
    Sytske Jorrits Bierma (ovl. 30 nov 1918)
 
Bij, Jantje v.d.
Bij, Jantje v.d.
 
    Jantje Durks van der Bij (ovl. 31 jan 1956)
 
Bijlsma, Janke D. & Fokkema, Minne A.
Bijlsma, Janke D. & Fokkema, Minne A.
 
    Janke Dirks Bijlsma (ovl. 1 jul 1947)
Minne (aka Eeltje) Arjens Fokkema (ovl. 5 sep 1960)
 
Bleeker, Lamkje & Brinkman, Wiebe
Bleeker, Lamkje & Brinkman, Wiebe
 
     
Bloemsma, Pieter R. & Groenewoud, Sjoerdtje D.
Bloemsma, Pieter R. & Groenewoud, Sjoerdtje D.
 
    Pieter Rochus Bloemsma (ovl. 13 jan 1973)
Sjoerdje Dirks Groenewoud (ovl. 26 mei 1936)
 
Bloemsma, Rochus & Timmer, Grietje
Bloemsma, Rochus & Timmer, Grietje
 
    Rochus Ydes Bloemsma (ovl. 24 jul 1953)
Grietje Timmer (ovl. 29 jul 1944)
 
Boer, Jetske J. de
Boer, Jetske J. de
 
    Jetske Jacobs de Boer (ovl. 6 jul 1908)
 
Boersma, Adriaantje Siebrens
Boersma, Adriaantje Siebrens
 
    Ariaantje Sybrens Boersma (ovl. 16 jan 1924)
 
Boersma, Dirk
Boersma, Dirk
 
    Dirk Pieters Boersma (ovl. 5 sep 1952)
 
Boersma, Grietje & Kok, Douwe
Boersma, Grietje & Kok, Douwe
 
    Grietje Jurjens Boersma (ovl. 28 okt 1958)
Douwe Jetzes Kok (ovl. 27 aug 1966)
 
Boersma, Jan
Boersma, Jan
 
    Jan Tjalles Boersma (ovl. 31 aug 1979)
 
Boersma, Jan S. & Wijbenga, Pietje J.
Boersma, Jan S. & Wijbenga, Pietje J.
 
    Jan Sybrens Boersma (ovl. 14 dec 1948)
Pietje Jans Wybenga (ovl. 15 jun 1970)
 
Boersma, Lieuwe Montes
Boersma, Lieuwe Montes
 
    Lieuwe Montes Boersma (ovl. 23 sep 1918)
 
Boersma, Minke & Velde, Gerben van der & Bauke
Boersma, Minke & Velde, Gerben van der & Bauke
 
    Minke Ages Boersma (ovl. 21 aug 1973)
Gerben Baukes van der Velde (ovl. 18 okt 1981)
 
Boersma, Monte L. & Rijpma, Antje P.
Boersma, Monte L. & Rijpma, Antje P.
 
    Monte Lieuwes Boersma (ovl. 24 nov 1946)
Antje Piers Rijpma (ovl. 26 mei 1970)
 
Boersma, Monte Lieuwes
Boersma, Monte Lieuwes
 
    Monte Lieuwes Boersma (ovl. 21 jan 1892)
 
Boersma, Rensche & Meulen, Jannes v.d. & Meulen, Marten v.d.
Boersma, Rensche & Meulen, Jannes v.d. & Meulen, Marten v.d.
 
    Renske Pieters Boersma (ovl. 25 jan 1961)
Jannes Martens van der Meulen (ovl. 27 jun 1963)
Marten Jannes van der Meulen (ovl. 24 feb 1997)
 
Bolhuis, Thijs Harm & Bekker, Aafke
Bolhuis, Thijs Harm & Bekker, Aafke
 
    Aafke Jans Bekker (ovl. 11 mrt 1979)
Thijs Harm Bolhuis (ovl. 19 apr 1977)
 
Bonga, Sjieuwke P.
Bonga, Sjieuwke P.
 
    Sjieuwke Pieters Bonga (ovl. 7 mei 1918)
 
Boonstra, Sjoukje
Boonstra, Sjoukje
 
    Sjoukje Boonstra (ovl. 6 nov 1984)
 
Bootsma, Pieter & Hoekstra, Meiltje
Bootsma, Pieter & Hoekstra, Meiltje
 
    Pieter Bootsma (ovl. 21 okt 1929)
Meiltje Ytzens Hoekstra (ovl. 15 jan 1962)
 
Borger, Durkje
Borger, Durkje
 
    Dirkje Wytzes Borger (ovl. 5 feb 1975)
 
Bouma, Anna
Bouma, Anna
 
     
Bouma, Antje P.
Bouma, Antje P.
 
    Antje Pieters Bouma (ovl. 4 apr 1926)
 
Bouma, Berend & Bouma - Stelpstra, Geertje
Bouma, Berend & Bouma - Stelpstra, Geertje
 
    Berend Gerlofs Bouma (ovl. 7 nov 1917)
Geertje Jacobs Stelpstra (ovl. 19 jul 1936)
 
Bouma, Geertje & Visbeek, Douwe
Bouma, Geertje & Visbeek, Douwe
 
    Geertje Broers Bouma (ovl. 23 aug 1954)
Douwe Dirks Visbeek (ovl. 12 feb 1974)
 
Bouma, Gerlof J. & Berg, Sjoukje van den & Jacob
Bouma, Gerlof J. & Berg, Sjoukje van den & Jacob
 
    Gerlof Jacobs Bouma (ovl. 9 sep 1942)
Jacob Gerlofs Bouma (ovl. 15 jan 1911)
Sjoukje Jacobs van den Berg (ovl. 28 nov 1954)
 
Bouma, Renske Teunis
Bouma, Renske Teunis
 
    Renske Teunis Bouma (ovl. 30 okt 1919)
 
Bouma, Welmoed & Jong, Keimpe de
Bouma, Welmoed & Jong, Keimpe de
 
    Welmoed Hendriks Bouma (ovl. 21 nov 1955)
Keimpe Gelts de Jong (ovl. 6 feb 1982)
 
Braaksma, Wijbe & Wijbenga, Aafke
Braaksma, Wijbe & Wijbenga, Aafke
 
    Wybe Jelles Braaksma (ovl. 19 jun 1973)
Aafke Baukes Wybenga (ovl. 27 sep 1979)
 
Brandsma, Grietje & Roersma, Wybren
Brandsma, Grietje & Roersma, Wybren
 
    Grietje IJsbrands Brandsma (ovl. 14 mei 1932)
Wybren Johannes Roersma (ovl. 7 sep 1972)
 
Broersma, Francina
Broersma, Francina
 
     
Bronger, Sjoerd & Hofman, Pietje
Bronger, Sjoerd & Hofman, Pietje
 
    Sjoerd Jans Bronger (ovl. 7 okt 1954)
Pietje Mients Hofman (ovl. 9 mei 1952)
 
Brouwer - de Vries, Hiltje & Brouwer, Frederik
Brouwer - de Vries, Hiltje & Brouwer, Frederik
 
    Frederik Wybes Brouwer (ovl. 30 aug 1975)
Hiltje Sytzes de Vries (ovl. 19 sep 1941)
 
Brouwer, Melis & Kuipers, Sjoukje
Brouwer, Melis & Kuipers, Sjoukje
 
    Melis Jacobs Brouwer (ovl. 25 mei 1915)
Sjoukje Jelkes Kuipers (ovl. 20 jul 1969)
 
Brouwer, Stijntje M.
Brouwer, Stijntje M.
 
    Stijntje Mennes Brouwer (ovl. 3 nov 1923)
 
Brouwer, Trijntje
Brouwer, Trijntje
 
    Trijntje Melis Brouwer (ovl. 11 jan 1966)
 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Alle begrafenissen

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1. Algra, Pietje Jochums   ovl. 21 apr 1938 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35761
2. Andree, Cornelia Andries   ovl. 13 jun 1977 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35538
3. Bekker, Aafke Jans   ovl. 11 mrt 1979 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38266
4. Bergema, Saapke Lolkes   begr. 8 jan 1983 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I300568
5. Biesma, Jan Jitzes   ovl. 28 okt 1857 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5731
6. Bijlsma, Jan Dirks   ovl. 3 jul 1969 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35881
7. Bijlsma, Janke Dirks   ovl. 1 jul 1947 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11603
8. Bijlsma, Steven Dirks   ovl. 17 feb 1963 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35882
9. Boersma, Foekje Hendriks   begr. 25 feb 1850 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6721
10. Boersma, Grietje Jurjens   ovl. 28 okt 1958 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22610
11. Boersma, Jan Sybrens   ovl. 14 dec 1948 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34618
12. Boersma, Rinske   ovl. 11 jan 1983 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I222956
13. Bolhuis, Thijs Harm   ovl. 19 apr 1977 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38265
14. Bos, Lijsbeth Feikes   begr. 16 okt 1903 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2551
15. Bouma, Jan Pieters   ovl. 4 feb 1948 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I27487
16. Bouma, Renske Teunis   ovl. 30 okt 1919 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53887
17. Brouwer, Albertha   begr. 24 jun 2003 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I218263
18. Brouwer, Ype Mennes   ovl. 2 jul 1976 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25950
19. Buurstra, Antje Wijbes   ovl. 8 mrt 1934 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I246194
20. Carsjens, Jitske Jacobs   ovl. 10 sep 1948 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I76531
21. Cuperus, Aaltje Alles   ovl. 14 mei 1966 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I32482
22. Cuperus, Antje Jans   ovl. 2 feb 1915 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30616
23. Damsma, Wipkje Pieters   ovl. 14 jun 1958 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1924
24. de Haan, Willem   ovl. 26 dec 1991 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I319426
25. de Haas, Sjoukje Jitzes   ovl. 31 jan 1971 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30421
26. de Jong, Antje Dirks   ovl. 20 jan 1973 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I64062
27. de Jong, Dieuwke Jans   ovl. 3 apr 1939 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21726
28. de Jong, Sybe Sjoerds   ovl. 20 sep 1928 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I40131
29. de Vries, Anna   ovl. 12 jan 1977 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I184198
30. de Wilde, Jitse Sierds   ovl. 7 jun 1922 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33434
31. der Kooi, Grietje   ovl. 21 jun 2009 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I209788
32. der Schaaf, Berber   begr. 18 apr 2000 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I232825
33. Dijkstra, Douwe   ovl. 5 mei 1899 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13336
34. Dijkstra, Gerben Johannes   ovl. 12 jun 1964 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21730
35. Dijkstra, Jan   ovl. 26 mrt 1982 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I182156
36. Dijkstra, Jan Johannes   ovl. 15 jul 1971 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21727
37. Dijkstra, Jannigje Douwes   begr. 23 aug 1858 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5080
38. Dijkstra, Johannes Douwes   ovl. 12 jun 1932 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21720
39. Dijkstra, Meine Pieters   ovl. 27 sep 1981 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39656
40. Dijkstra, Pieter Douwes   ovl. 7 nov 1947 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21719
41. Dijkstra, Pieter Johannes   ovl. 7 jun 1966 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21729
42. Dijkstra, Sytske Arjens   ovl. 26 aug 1871 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53896
43. Dijkstra, Sytske Arjens   ovl. 26 feb 1877 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53897
44. Dijkstra, Teunis Arjens   ovl. 9 nov 1863 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53894
45. Dijkstra, Theunis Arjens   ovl. 29 jan 1887 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I53895
46. Donia, Syds   ovl. 2 jan 1571 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I195992
47. Ekema, Mintje   ovl. 12 dec 1968 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I190193
48. Fokkema, Eeltje Arjens   ovl. 5 sep 1960 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I245370
49. Germeraad, Hendrik   ovl. 18 aug 1992 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I231908
50. Germeraad, Willem Hendriks   ovl. 9 dec 1967 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37852
51. Haaima, Jelske Lourens   begr. 26 mei 1966 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I75686
52. Haaima, Wietske Simons   ovl. 24 aug 1977 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I166737
53. Halma, Aaltje Wytses   ovl. 27 jul 1935 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I31930
54. Halma, Antje   begr. 25 feb 1941 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I192294
55. Halma, Dirk Jacobs   ovl. 30 jan 1962 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38449
56. Halma, Douwe   ovl. 28 jan 1945 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I204792
57. Halma, Gerrit   ovl. 24 dec 1985 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I177089
58. Halma, Keimpe Annes   ovl. 12 jun 1979 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38280
59. Halma, Klaas Jacobs   begr. 8 jul 1976 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38476
60. Halma, Pietje   ovl. 8 jul 1952 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I192080
61. Hijma, Jeltje   begr. 27 dec 2001 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I258784
62. Hoekstra, Jaring   ovl. 1 feb 1949 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I184317
63. Homsma, Joukje Douwes   ovl. 4 apr 1993 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19839
64. Hoppinga, Janke   ovl. 29 nov 2000 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I252783
65. Jensma, Sjoukje Jans   ovl. 21 sep 1952 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39975
66. Kingma, Trijntje Paulus   ovl. 6 sep 1975 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39260
67. Kok, Douwe Jetzes   ovl. 27 aug 1966 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35949
68. Kuiphof, Maaike Jacobs   begr. 15 mei 1923 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18096
69. Leistra, Trijntje   ovl. 11 mei 1999 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I304622
70. Louwsma, Seeske Nannes   ovl. 29 nov 1975 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37062
71. Marrum, Grietje   ovl. 12 feb 1989 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I303360
72. Miedema, Mina Sybes   ovl. 1 sep 1974 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I64453
73. Palma, Sybe Johannes   ovl. 11 dec 1962 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11515
74. Pasma, Cornelis Pieters   ovl. 14 mei 1984 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I238839
75. Plantinga, Albert   begr. 10 mei 1972 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I175456
76. Plantinga, Riekeltje   begr. 20 mei 1952 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I161375
77. Postma, Pietje   begr. 17 mei 1938 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I36196
78. Postma, Ruurd Gerrits   ovl. 19 jul 1865 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22434
79. Prins, Pier Jakobs   ovl. 10 apr 1921 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I26144
80. Roorda, Klaske   ovl. 5 okt 1981 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6375
81. Salverda, Antje Philippus   ovl. 19 mei 1899 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33613
82. Seegers, Wijbe   begr. 3 feb 2009 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I218463
83. Sijthiema, Haring   ovl. 22 mrt 1557 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I178767
84. Sijthiema, Sijts   ovl. 7 jun 1636 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I194754
85. Sijtsma, Jan Diederts   ovl. 22 jan 1968 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I245915
86. Soepboer, Anne Folkerts   ovl. 11 mei 1935 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I85769
87. Soepboer, Folkert   begr. 12 nov 2001 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I291010
88. Soepboer, Lolke   begr. 14 jan 2009 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I253383
89. Soepboer, Minke   begr. 20 nov 2002 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I290740
90. Soepboer, Pier Taekeles   begr. 24 jan 1947 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I248012
91. Soepboer, Siebina   ovl. 13 jul 1982 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I290930
92. Soepboer, Sijbe   begr. 2 sep 2000 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I291116
93. Spoelstra, Froukje Sierks   ovl. 18 jan 1933 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39936
94. Spoelstra, Jurjen   begr. 1 dec 2012 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I209786
95. Stienstra, Aaltje Pieters   ovl. 7 feb 1908 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12799
96. Stienstra, Jan Folkerts   ovl. 25 mei 1947 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39974
97. Swart, Yfke   begr. 12 apr 2012 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6343
98. Talsma, Mient   begr. 4 dec 2000 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I252782
99. Talsma, Yde Pieters   ovl. 25 nov 1977 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1008
100. Terpstra, Trijntje Sjoerds   ovl. 7 aug 1959 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38399
101. Terpstra, Trijntje Ynes   begr. 15 jan 1983 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38477
102. Terpstra, Wijbe   ovl. 23 nov 1972 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I166836
103. Terpstra, Yne Lieuwes   ovl. 29 sep 1928 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I246183
104. Thijseling, Jacoba   begr. 16 okt 1978 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I233090
105. Thijsseling, AEde Ottes   ovl. 16 mrt 1975 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30625
106. Thijsseling, Engelbertus Ottes   ovl. 22 apr 1939 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30622
107. Thijsseling, Herman Ottes   ovl. 7 mrt 1918 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30626
108. Thijsseling, Jan Ottes   ovl. 11 jul 1953 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30624
109. Thijsseling, Otte Engelbertus   ovl. 15 feb 1913 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20578
110. Tijseling, Akke Jans   ovl. 15 jul 2001 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I232415
111. Tijseling, Ale   ovl. 12 jan 1986 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I291529
112. Tijseling, Anna Jans   ovl. 9 sep 1991 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I232417
113. Tijseling, Marijke Jans   ovl. 13 jul 2001 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I232416
114. Timmermans, Afke Mients   ovl. 3 feb 1975 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2085
115. Travaille, Maartje Ales   ovl. 28 mrt 1985 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I238838
116. van Aebinga, Ruurdt   ovl. 17 mei 1559 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I193813
117. van Aebinga, Schelte Scheltes   ovl. 10 sep 1666 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I194120
118. van Breeden, Janke   begr. 29 okt 1982 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I154482
119. van Bronckhorst, Andrisa Lucia   ovl. 14 okt 1666 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I183249
120. van Camminga, Sjuck Watzes   ovl. 15 jul 1627 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I195646
121. van Crack, Doedt   ovl. 26 feb 1684 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I204466
122. van de Lune, Tjerk Pieters   ovl. 26 nov 1956 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I228944
123. van Dekema, Yde   ovl. 16 nov 1551 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I201074
124. van der Kooi, Theodorus   ovl. 7 apr 1989 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I196800
125. van der Leest, Tjeerd Gerrits   ovl. 30 dec 1950 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23768
126. van der Meer, Harmen   ovl. 8 dec 2013 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6374
127. van der Meer, Harmen Jans   begr. 15 jun 2013 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6301
128. van der Meer, Jan Harmens   ovl. 1 sep 1977 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35770
129. van der Meer, Maartje   ovl. 4 dec 1918 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6286
130. van der Meer, Metske Harmens   ovl. 4 sep 1972 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35772
131. van der Meer, Sipke Harmens   ovl. 25 nov 1971 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35762
132. van der Ploeg, Aaltje Formers   ovl. 29 jul 1950 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23075
133. van der Ploeg, AEde Gerbens   begr. 5 aug 1948 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37979
134. van der Ploeg, Grietje AEdes   begr. 28 sep 1991 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I39315
135. van der Wal, Neeltje Jans   ovl. 22 jul 1952 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38294
136. van der Zee, Janke Kleizes   ovl. 16 feb 1968 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21731
137. van Dijk, Hinke   begr. 23 mei 2013 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I253391
138. van Dijk, Wypkje Jacobs   begr. 19 aug 1998 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38281
139. van Douma, Bartholt   ovl. 5 mrt 1668 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I202305
140. van Douma, Bartolt Epes   ovl. 1615 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I202309
141. van Douma, Epe Bartelds   ovl. 26 apr 1650 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I206157
142. van Douma, Saepck Epes   ovl. 24 nov 1654 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I193968
143. van Eminga, Sijts   ovl. 5 jun 1598 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I194755
144. van Goslinga, Ernst   ovl. 2 mei 1558 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I206181
145. van Goslinga, Ernst Ernsts   ovl. 2 feb 1614 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I206182
146. van Gunst, Jan Willems   ovl. 15 apr 1957 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38398
147. van Gunst, Sjoerd Jans   ovl. 21 jul 1979 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I222955
148. van Hiddema, Sjouck   ovl. 22 nov 1644 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I195394
149. van Juckema, Womkje Lieuwes   ovl. 22 okt 1522 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I200536
150. van Liauckama, Gerlandt   ovl. 23 okt 1652 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I176927
151. van Marrum, Goikina Albertina   ovl. 26 apr 1978 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I38448
152. Veenstra, Geertje Klases   ovl. 2 mrt 1976 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I72954
153. Vellenga, Lieuwe   begr. 13 okt 1978 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I300891
154. Wiersma, Lourens   begr. 24 jan 1973 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I245935
155. Wiersma, Margje Jitzes   ovl. 5 sep 1955 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22452
156. Wiersma, Meindert Jitzes   begr. 22 nov 1958 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22456
157. Wiersma, Piebe Jitzes   ovl. 25 mei 1949 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22451
158. Wybenga, Pietje Jans   ovl. 15 jun 1970 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35305
159. Wybenga, Sytske Pieters   ovl. 28 mrt 1963 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35883
160. Wybrandi, Rindertje Dirks   ovl. 7 mrt 1855 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I52098
161. Zijlstra, Riemke Pieters   ovl. 17 jun 1899 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7600
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha