Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 Begraafplaats Ferwerd, Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland


Latitude (Breedte): 53.33902816265774, Longitude (Lengte): 5.823586947415885 | Klik voor aanwijzingen naar de Begraafplaats Ferwerd

Foto's van begraafplaats

   Klikplaatje   Beschrijving 
1
Rosier - Faber, Klaaske & Rosier, Geert
Rosier - Faber, Klaaske & Rosier, Geert
 

Grafstenen

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Agema, Hijlke & Eke Agema-v.d. Werff
Agema, Hijlke & Eke Agema-v.d. Werff
 
    Hylke Rientses Agema (ovl. 22 jul 1947)
Rients Agema (ovl. 24 dec 1980)
Eke Gerlofs van der Werf (ovl. 5 nov 1955)
 
Andrea, Anne Joekes & Annema, Maaike
Andrea, Anne Joekes & Annema, Maaike
 
    Anne Joekes Andrae (ovl. 18 jul 1941)
Maaike Leenderts Annema (ovl. 27 aug 1959)
 
Anema, Arjen W.
Anema, Arjen W.
 
    Arjen Wytzes Anema (ovl. 16 jul 1938)
 
Anema, Dirk
Anema, Dirk
 
    Dirk Wytzes Anema (ovl. Ja, datum echter onbekend)
 
Anema, Jantje Jacobs
Anema, Jantje Jacobs
 
    Jantje Jacobs Anema (ovl. 24 mrt 1930)
 
Anema, Menne & Rollingswier, Janke
Anema, Menne & Rollingswier, Janke
 
    Menne Wytzes Anema (ovl. 11 apr 1974)
Janke Jans Rollingswier (ovl. 28 feb 1980)
 
Anema, Wytze Jacobs
Anema, Wytze Jacobs
 
    Wytze Jacobs Anema (ovl. 23 sep 1925)
 
Bakker, Ietsche J. & Tilma, Neeltje B.
Bakker, Ietsche J. & Tilma, Neeltje B.
 
    Ytske Jeltes Bakker (ovl. 9 jul 1899)
Neeltje Baukes Tilma (ovl. 26 aug 1937)
 
Bergsma, Jan & Rosenga, Willemke
Bergsma, Jan & Rosenga, Willemke
 
    Jan Bouwes Bergsma (ovl. 7 jan 1920)
Willemke Siegers Rozenga (ovl. 24 apr 1935)
 
Bijkerk, Pietertje
Bijkerk, Pietertje
 
     
Boer, Dirk de & Posthumus, Pietje
Boer, Dirk de & Posthumus, Pietje
 
    Dirk Harms de Boer (ovl. 17 feb 1970)
Pietje Cornelis Posthumus (ovl. 26 mrt 1970)
 
Boer, Harm D. de
Boer, Harm D. de
 
    Harm Dirks de Boer (ovl. 25 jan 1937)
 
Boer, Ruurdje de & Vries, Aldert de & Vries, Sake de
Boer, Ruurdje de & Vries, Aldert de & Vries, Sake de
 
    Ruurdje Sakes de Boer (ovl. 20 jun 1966)
Aldert Tjalles de Vries (ovl. 18 okt 1966)
 
Boersma, Foeke & Metzlar, Jitske
Boersma, Foeke & Metzlar, Jitske
 
    Foeke Cornelis Boersma (ovl. 1 nov 1980)
Jitske Hendriks Metzlar (ovl. 27 jul 1988)
 
Boersma, Jacob Cornelis & Boer, Trijntje Reinders
Boersma, Jacob Cornelis & Boer, Trijntje Reinders
 
    Jacob Cornelis Boersma (ovl. 28 nov 1886)
Trijntje Reinders de Boer (ovl. 6 mrt 1909)
 
Boersma, Jan Taekes
Boersma, Jan Taekes
 
    Jan Taekes Boersma (ovl. 2 feb 1923)
 
Boersma, Reinder R. & War, Aafke v.d.
Boersma, Reinder R. & War, Aafke v.d.
 
    Reinder Reinders Boersma (ovl. 15 sep 1963)
Aafke Klazes van der War (ovl. 6 jan 1978)
 
Boersma, Taeke Tjalles
Boersma, Taeke Tjalles
 
    Taeke Tjalles Boersma (ovl. 20 okt 1886)
 
Bontekoe - Swart, Trijntje & Bontekoe, Taeke G.
Bontekoe - Swart, Trijntje & Bontekoe, Taeke G.
 
    Taeke Gerrits Bontekoe (ovl. 28 jul 1984)
Trijntje Jans Swart (ovl. 26 jun 1983)
 
Bontekoe, Harmen & Fennema, Aaltje
Bontekoe, Harmen & Fennema, Aaltje
 
    Harmen Gerrits Bontekoe (ovl. 7 jul 1970)
Aaltje Jans Fennema (ovl. 30 jan 1979)
 
Bontekoe, Hieke & Miedema, Jacob
Bontekoe, Hieke & Miedema, Jacob
 
    Hyke Gerrits Bontekoe (ovl. 14 jun 1979)
Jacob Engberts Miedema (ovl. 18 jan 1995)
 
Boomsma - Looijenga, Maaike & Boomsma, Cornelis
Boomsma - Looijenga, Maaike & Boomsma, Cornelis
 
    Cornelis Gerrits Boomsma (ovl. Ja, datum echter onbekend)
Maaike Leenderts Looyenga (ovl. 24 nov 1944)
 
Bosch, Siebe & Winkel, Menke
Bosch, Siebe & Winkel, Menke
 
    Eeltje Sybes Bosch (ovl. 29 feb 1916)
Sybe Alberts Bosch (ovl. 31 jul 1966)
Menke Eeltjes Winkel (ovl. 22 jun 1976)
 
Bouma - de Vries, Elisabeth & Bouma, Joute D.
Bouma - de Vries, Elisabeth & Bouma, Joute D.
 
     
Bouma, Bote
Bouma, Bote
 
    Bote Annes Bouma (ovl. 8 dec 1951)
 
Bouma, Harmen & Hooghiem, Foekje
Bouma, Harmen & Hooghiem, Foekje
 
    Harmen Symens Bouma (ovl. 8 aug 1948)
Foekje Andries Hooghiem (ovl. 2 jun 1968)
 
Bouma, Jeltje & Boer, Andries de
Bouma, Jeltje & Boer, Andries de
 
    Jeltje Lieuwes Bouma (ovl. 15 nov 1956)
Andries Pieters de Boer (ovl. 11 jul 1958)
 
Bouma, Sipke & Walle, Fokje de
Bouma, Sipke & Walle, Fokje de
 
    Sipke Symens Bouma (ovl. 26 jan 1947)
Fokje de Walle (ovl. 17 okt 1969)
 
Bouma, Tjitske
Bouma, Tjitske
 
    Tjitske Symens Bouma (ovl. 27 sep 1970)
 
Braak, Anne Jakobs
Braak, Anne Jakobs
 
    Anne Jacobs Braak (ovl. 9 nov 1911)
 
Braak, Hendrik & Buursme, Renske
Braak, Hendrik & Buursme, Renske
 
    Hendrik Pieters Braak (ovl. 6 mrt 1967)
Renske Ottes Buursma (ovl. 15 jan 1985)
 
Braak, Hendrik Jacobs
Braak, Hendrik Jacobs
 
    Hendrik Jacobs Braak (ovl. 9 apr 1917)
 
Braak, Pieter P. & Halma, Riemke C.
Braak, Pieter P. & Halma, Riemke C.
 
    Pieter Pieters Braak (ovl. 4 dec 1938)
Riemke Kornelis Halma (ovl. 5 nov 1955)
 
Braak, Pieter S.
Braak, Pieter S.
 
    Pieter Sakes Braak (ovl. 26 apr 1893)
 
Braaksma, Moedertje & Walle, Tjeerd de
Braaksma, Moedertje & Walle, Tjeerd de
 
    Moedertje Tjeerds Braaksma (ovl. 3 jul 1977)
Tjeerd Douwes de Walle (ovl. 5 mei 1984)
 
Braaksma, Tjeerd & Braak, IJmkje
Braaksma, Tjeerd & Braak, IJmkje
 
    Ymkje Pieters Braak (ovl. 6 apr 1970)
Tjeerd Jippes Braaksma (ovl. 17 mrt 1971)
 
Burmania, Dirk & Havenga, Sijtske
Burmania, Dirk & Havenga, Sijtske
 
    Dirk Jans Burmania (ovl. 21 dec 1955)
Sytske Klazes Havinga (ovl. 8 sep 1938)
 
Burmania, Jacob & Slager, Reingjen Piers
Burmania, Jacob & Slager, Reingjen Piers
 
    Jacob Jans Burmania (ovl. 21 jun 1949)
Reingjen Piers Slager (ovl. 25 nov 1970)
 
Burmania, Jan
Burmania, Jan
 
    Jan Kornelis Burmania (ovl. 2 jan 1951)
 
Buursma - Buursma, Engelbertha & Buursma, Doeke
Buursma - Buursma, Engelbertha & Buursma, Doeke
 
    Doeke Douwes Buursma (ovl. 20 feb 1979)
Engelbertha Engelbertus Buursma (ovl. 4 sep 1970)
 
Buursma, Menze G. & Braaksma, Elske
Buursma, Menze G. & Braaksma, Elske
 
    Elske Jippes Braaksma (ovl. 17 jul 1982)
Menze Gerrits Buursma (ovl. 20 jan 1975)
 
Cnossen, Jeltje
Cnossen, Jeltje
 
    Jeltje Pieters Cnossen (ovl. 7 jan 1927)
 
Cuperus, Aldert & Anjema, Geertje
Cuperus, Aldert & Anjema, Geertje
 
    Geertje Jans Anjema (ovl. 30 mrt 1978)
Aldert Alles Cuperus (ovl. 18 jul 1968)
 
Dijk, Anna van
Dijk, Anna van
 
    Anna Johannes van Dijk (ovl. 27 mrt 1974)
 
Dijk, Hilbrand van & Swart, Maaike & Dijk, Dieuwke van
Dijk, Hilbrand van & Swart, Maaike & Dijk, Dieuwke van
 
    Maaike Johannes Swart (ovl. 27 aug 1955)
Dieuwke Hilbrands van Dijk (ovl. 1 apr 1995)
Hilbrand Taekes van Dijk (ovl. 30 nov 1949)
 
Dijk, Johanna van & Spoelstra, Johannes & Berendje Johannes Spoelstra
Dijk, Johanna van & Spoelstra, Johannes & Berendje Johannes Spoelstra
 
     
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
 
    Trijntje Reinders Hoekstra (ovl. 28 jan 1934)
Johannes Kornelis van Dijk (ovl. 1 jan 1945)
 
Dijk, Meiltje van & Folkertsma, Bote & Folkertsma, Saakje
Dijk, Meiltje van & Folkertsma, Bote & Folkertsma, Saakje
 
    Bote Eeltjes Folkertsma (ovl. 11 feb 1942)
Saakje Botes Folkertsma (ovl. 14 mei 1959)
Meiltje Kornelis van Dijk (ovl. 27 nov 1914)
 
Dijk, Pietje van & Heide, Hendrik v.d.
Dijk, Pietje van & Heide, Hendrik v.d.
 
    Hendrik Wiegers van der Heide (ovl. 11 mrt 1952)
Pietje Fransen van Dijk (ovl. 9 mrt 1948)
 
Dijk, Saapke van
Dijk, Saapke van
 
    Saapke Jans van Dijk (ovl. 23 feb 1947)
 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Alle begrafenissen

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1. Agema, Hylke Rientses   ovl. 22 jul 1947 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I32457
2. Agema, Rients   ovl. 24 dec 1980 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I32477
3. Andersma, Hiltje Andries   begr. 3 jun 1858 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9531
4. Boersma, Evert Cornelis   begr. 16 dec 1858 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7927
5. Boersma, Geert Hendriks   ovl. 23 mrt 1879 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10402
6. Boersma, Ytske Sybrens   ovl. 31 mrt 1979 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34616
7. Bouma, Harmen Symens   begr. 12 aug 1948 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23802
8. Bouma, Jacob Symens   ovl. 22 mrt 1947 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I23797
9. Braak, Antje Sakes   ovl. 8 sep 1891 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9468
10. Braak, Pieter Pieters   ovl. 4 dec 1938 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I566
11. Broersma, Janke Freerks   ovl. 10 jan 1937 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34550
12. de Jong, Antje Symens   ovl. 26 jul 1868 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9345
13. de Vries, Ootske   begr. 12 mrt 1970 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I160025
14. der Wal, Watze   begr. 29 sep 1976 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I275068
15. Fennema, Cornelis Pieters   ovl. 8 dec 1888 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5653
16. Fennema, Reinou Dirks   ovl. 7 jun 1982 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34394
17. Goet, Gerrit   begr. 17 feb 1997 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I247220
18. Halma, Riemke Kornelis   ovl. 5 nov 1955 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I567
19. Hijma, Hein Pieters   begr. 21 dec 1981 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I32233
20. Hijma, Jantje Heins   begr. 28 mei 1973 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I32085
21. Hijma, Jitske Heins   begr. 6 okt 1936 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I32086
22. Holwerda, Klaas Jientjes   begr. 21 sep 1872 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13704
23. Huitema, Sytske Karstes   ovl. 21 okt 1928 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34709
24. Jansma, Andries Harmens   ovl. 28 dec 1985 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34719
25. Koopmans, Pieter Klazes   begr. 10 jan 1967 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34707
26. Laverman, Johannes Piers   ovl. 10 feb 1904 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21860
27. Laverman, Pier Johannes   ovl. 2 dec 1947 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30900
28. Meekma, Jacob Klazes   begr. 16 jun 1887 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I269
29. Miedema, Jelle Martens   begr. 5 jun 1964 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21901
30. Nijp, Aaltje Christoffels   begr. 14 jul 1856 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5268
31. Nijp, Jacob Christoffels   begr. 24 jul 1856 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4471
32. Oevering, Janke Taedes   ovl. 1 aug 1969 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34873
33. Papma, Gerrit Annes   ovl. 22 jun 1965 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25512
34. Postma, Fokje Eiberts   begr. 25 nov 1897 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3633
35. Postma, Wieger Gerbens   ovl. 5 aug 1970 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I24768
36. Postmus, Akke Taekes   ovl. 3 mrt 1947 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I25294
37. Postmus, Hiltje Sjoerds   ovl. 5 feb 1976 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34943
38. Ram, Hendrik Johannes   begr. 16 apr 1868 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9530
39. Roeda, Wikje Jitzes   ovl. 30 nov 1937 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19412
40. Schaap, Antje Jacobs   begr. 2 jul 1952 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34985
41. Sipma, Maaike Pieters   ovl. 27 jul 1920 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I30899
42. Smids, Seeske Klazes   begr. 2 sep 1853 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7143
43. Sterk, Hein Pieters   ovl. 1 okt 1949 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20685
44. Sterk, Lijsbeth Andries   ovl. 2 mrt 1895 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5652
45. Tadema, Maaike Meinderts   begr. 19 nov 1987 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22699
46. Tadema, Ymkje Meinderts   ovl. 11 jan 1971 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I22695
47. Talsma, Reinder Alberts   ovl. 10 jan 1915 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33290
48. Teitsma, Klaas AEbeles   begr. 29 jun 1985 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34984
49. Tilma, Gerlof Piers   ovl. 15 sep 1989 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28429
50. Tilma, Pieter Baukes   ovl. 22 mrt 1981 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28417
51. Tilma, Trijntje Baukes   begr. 26 mrt 1980 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28419
52. Ubbens, Foeke Folkerts   begr. 7 dec 1838 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9537
53. van der Heide, Akke Hendriks   ovl. 3 jul 1960 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34582
54. van der Heide, Annigje Wiegers   ovl. 30 jul 1974 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34023
55. van der Heide, Joeke Alberts   ovl. 10 mrt 1953 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34611
56. van der Kouwe, Jan Willem   ovl. 15 mrt 1919 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I41249
57. van der Loon, Wypkje Taekeles   ovl. 6 sep 1856 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19668
58. van der Schaaf, Jan Tjalles   begr. 30 okt 1866 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37517
59. van der Schaaf, Yde Tjalles   begr. 14 jul 1865 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I37512
60. van der Valk, Tietje Bontjes   ovl. 14 mrt 1986 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35108
61. van der Velde, Trijntje Gerbens   ovl. 14 jul 1957 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I33291
62. van der Wal, Eelke Jacobs   begr. 22 sep 1980 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I65330
63. van der Werf, Eke Gerlofs   ovl. 5 nov 1955 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28457
64. van der Werf, Karsjen Gerlofs   ovl. 18 nov 1960 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28458
65. van der Werff, Pier Gerlofs   ovl. 27 okt 1961 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I28461
66. van Dijk, Jouke   begr. 23 jul 1859 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I29698
67. van Dijk, Trijntje Joukes   begr. 1 aug 1851 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I29700
68. Veltman, Anna Gerbens   ovl. 30 jan 1981 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I35621
69. Visser, Grietje Jochums   begr. 30 dec 1908 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I24055
70. Vlietstra, Auke Jacobs   begr. 28 dec 1838 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21770
71. Vlietstra, Hendrik Jelmers   begr. 1 apr 1918 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I24049
72. Vlietstra, Jelmer Aukes   begr. 14 aug 1847 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I21783
73. Wijmstra, Jentje Baukes   ovl. 11 sep 1833 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I5677
74. Winkel, Antje Sybes   ovl. 20 okt 1975 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34387
75. Winkel, Bauke Sybes   ovl. 30 dec 1969 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I34386
76. Zuidema, Jan Berends   ovl. 21 feb 1988 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I154090
77. Zuidema, Jarig   begr. 8 feb 2022 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1
78. Zuidema, Lutske Meinderts   begr. 1 dec 1859 Ferwerd, Friesland, Nederland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I29708
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha