Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 Kerkhof / Churchyard Ferwerd, Ferwerderadeel


Stamboom:  

Kerkhof / Churchyard Ferwerd


Grafstenen

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Agema, Hijlke & Eke Agema-v.d. Werff
Agema, Hijlke & Eke Agema-v.d. Werff
 
    Hylke Rientses Agema (ovl. 22 jul 1947)
Rients Agema (ovl. 24 dec 1980)
Eke Gerlofs van der Werf (ovl. 5 nov 1955)
 
Andrea, Anne Joekes & Annema, Maaike
Andrea, Anne Joekes & Annema, Maaike
 
    Anne Joekes Andrae (ovl. 18 jul 1941)
Maaike Leenderts Annema (ovl. 27 aug 1959)
 
Anema, Arjen W.
Anema, Arjen W.
 
    Arjen Wytzes Anema (ovl. 16 jul 1938)
 
Anema, Dirk
Anema, Dirk
 
    Dirk Wytzes Anema
 
Anema, Jantje Jacobs
Anema, Jantje Jacobs
 
    Jantje Jacobs Anema (ovl. 24 mrt 1930)
 
Anema, Menne & Rollingswier, Janke
Anema, Menne & Rollingswier, Janke
 
    Menne Wytzes Anema (ovl. 11 apr 1974)
Janke Jans Rollingswier (ovl. 28 feb 1980)
 
Anema, Wytze Jacobs
Anema, Wytze Jacobs
 
    Wytze Jacobs Anema (ovl. 23 sep 1925)
 
Bakker, Ietsche J. & Tilma, Neeltje B.
Bakker, Ietsche J. & Tilma, Neeltje B.
 
    Ytske Jeltes Bakker (ovl. 9 jul 1899)
Neeltje Baukes Tilma (ovl. 26 aug 1937)
 
Bergsma, Jan & Rosenga, Willemke
Bergsma, Jan & Rosenga, Willemke
 
    Jan Bouwes Bergsma (ovl. 7 jan 1920)
Willemke Siegers Rozenga (ovl. 24 apr 1935)
 
Bijkerk, Pietertje
Bijkerk, Pietertje
 
     
Boer, Dirk de & Posthumus, Pietje
Boer, Dirk de & Posthumus, Pietje
 
    Dirk Harms de Boer (ovl. 17 feb 1970)
Pietje Cornelis Posthumus (ovl. 26 mrt 1970)
 
Boer, Harm D. de
Boer, Harm D. de
 
    Harm Dirks de Boer (ovl. 25 jan 1937)
 
Boer, Ruurdje de & Vries, Aldert de & Vries, Sake de
Boer, Ruurdje de & Vries, Aldert de & Vries, Sake de
 
    Ruurdje Sakes de Boer (ovl. 20 jun 1966)
Aldert Tjalles de Vries (ovl. 18 okt 1966)
 
Boersma, Foeke & Metzlar, Jitske
Boersma, Foeke & Metzlar, Jitske
 
    Foeke Cornelis Boersma (ovl. 1 nov 1980)
Jitske Hendriks Metzlar (ovl. 27 jul 1988)
 
Boersma, Jacob Cornelis & Boer, Trijntje Reinders
Boersma, Jacob Cornelis & Boer, Trijntje Reinders
 
    Trijntje Reinders de Boer (ovl. 6 mrt 1909)
Jacob Cornelis Boersma (ovl. 28 nov 1886)
 
Boersma, Jan Taekes
Boersma, Jan Taekes
 
    Jan Taekes Boersma (ovl. 2 feb 1923)
 
Boersma, Reinder R. & War, Aafke v.d.
Boersma, Reinder R. & War, Aafke v.d.
 
    Reinder Reinders Boersma (ovl. 15 sep 1963)
Aafke Klazes van der War (ovl. 6 jan 1978)
 
Boersma, Taeke Tjalles
Boersma, Taeke Tjalles
 
    Taeke Tjalles Boersma (ovl. 20 okt 1886)
 
Bontekoe - Swart, Trijntje & Bontekoe, Taeke G.
Bontekoe - Swart, Trijntje & Bontekoe, Taeke G.
 
    Taeke Gerrits Bontekoe (ovl. 28 jul 1984)
Trijntje Jans Swart (ovl. 26 jun 1983)
 
Bontekoe, Harmen & Fennema, Aaltje
Bontekoe, Harmen & Fennema, Aaltje
 
    Harmen Gerrits Bontekoe (ovl. 7 jul 1970)
Aaltje Jans Fennema (ovl. 30 jan 1979)
 
Bontekoe, Hieke & Miedema, Jacob
Bontekoe, Hieke & Miedema, Jacob
 
    Hyke Gerrits Bontekoe (ovl. 14 jun 1979)
Jacob Engberts Miedema (ovl. 18 jan 1995)
 
Boomsma - Looijenga, Maaike & Boomsma, Cornelis
Boomsma - Looijenga, Maaike & Boomsma, Cornelis
 
    Cornelis Gerrits Boomsma
Maaike Leenderts Looyenga (ovl. 24 nov 1944)
 
Bosch, Siebe & Winkel, Menke
Bosch, Siebe & Winkel, Menke
 
    Eeltje Sybes Bosch (ovl. 29 feb 1916)
Sybe Alberts Bosch (ovl. 31 jul 1966)
Menke Eeltjes Winkel (ovl. 22 jun 1976)
 
Bouma - de Vries, Elisabeth & Bouma, Joute D.
Bouma - de Vries, Elisabeth & Bouma, Joute D.
 
     
Bouma, Bote
Bouma, Bote
 
    Bote Annes Bouma (ovl. 8 dec 1951)
 
Bouma, Harmen & Hooghiem, Foekje
Bouma, Harmen & Hooghiem, Foekje
 
    Harmen Symens Bouma (ovl. 8 aug 1948)
Foekje Andries Hooghiem (ovl. 2 jun 1968)
 
Bouma, Jeltje & Boer, Andries de
Bouma, Jeltje & Boer, Andries de
 
    Jeltje Lieuwes Bouma (ovl. 15 nov 1956)
Andries Pieters de Boer (ovl. 11 jul 1958)
 
Bouma, Sipke & Walle, Fokje de
Bouma, Sipke & Walle, Fokje de
 
    Sipke Symens Bouma (ovl. 26 jan 1947)
Fokje de Walle (ovl. 17 okt 1969)
 
Bouma, Tjitske
Bouma, Tjitske
 
    Tjitske Symens Bouma (ovl. 27 sep 1970)
 
Braak, Anne Jakobs
Braak, Anne Jakobs
 
    Anne Jacobs Braak (ovl. 9 nov 1911)
 
Braak, Hendrik & Buursme, Renske
Braak, Hendrik & Buursme, Renske
 
    Hendrik Pieters Braak (ovl. 6 mrt 1967)
Renske Ottes Buursma (ovl. 15 jan 1985)
 
Braak, Hendrik Jacobs
Braak, Hendrik Jacobs
 
    Hendrik Jacobs Braak (ovl. 9 apr 1917)
 
Braak, Pieter P. & Halma, Riemke C.
Braak, Pieter P. & Halma, Riemke C.
 
    Pieter Pieters Braak (ovl. 4 dec 1938)
Riemke Kornelis Halma (ovl. 5 nov 1955)
 
Braak, Pieter S.
Braak, Pieter S.
 
    Pieter Sakes Braak (ovl. 26 apr 1893)
 
Braaksma, Moedertje & Walle, Tjeerd de
Braaksma, Moedertje & Walle, Tjeerd de
 
    Moedertje Tjeerds Braaksma (ovl. 3 jul 1977)
Tjeerd Douwes de Walle (ovl. 5 mei 1984)
 
Braaksma, Tjeerd & Braak, IJmkje
Braaksma, Tjeerd & Braak, IJmkje
 
    Ymkje Pieters Braak (ovl. 6 apr 1970)
Tjeerd Jippes Braaksma (ovl. 17 mrt 1971)
 
Burmania, Dirk & Havenga, Sijtske
Burmania, Dirk & Havenga, Sijtske
 
    Dirk Jans Burmania (ovl. 21 dec 1955)
Sytske Klazes Havinga (ovl. 8 sep 1938)
 
Burmania, Jacob & Slager, Reingjen Piers
Burmania, Jacob & Slager, Reingjen Piers
 
    Jacob Jans Burmania (ovl. 21 jun 1949)
Reingjen Piers Slager (ovl. 25 nov 1970)
 
Burmania, Jan
Burmania, Jan
 
    Jan Kornelis Burmania (ovl. 2 jan 1951)
 
Buursma - Buursma, Engelbertha & Buursma, Doeke
Buursma - Buursma, Engelbertha & Buursma, Doeke
 
    Doeke Douwes Buursma (ovl. 20 feb 1979)
Engelbertha Engelbertus Buursma (ovl. 4 sep 1970)
 
Buursma, Menze G. & Braaksma, Elske
Buursma, Menze G. & Braaksma, Elske
 
    Elske Jippes Braaksma (ovl. 17 jul 1982)
Menze Gerrits Buursma (ovl. 20 jan 1975)
 
Cnossen, Jeltje
Cnossen, Jeltje
 
    Jeltje Pieters Cnossen (ovl. 7 jan 1927)
 
Cuperus, Aldert & Anjema, Geertje
Cuperus, Aldert & Anjema, Geertje
 
    Geertje Jans Anjema (ovl. 30 mrt 1978)
Aldert Alles Cuperus (ovl. 18 jul 1968)
 
Dijk, Anna van
Dijk, Anna van
 
    Anna Johannes van Dijk (ovl. 27 mrt 1974)
 
Dijk, Hilbrand van & Swart, Maaike & Dijk, Dieuwke van
Dijk, Hilbrand van & Swart, Maaike & Dijk, Dieuwke van
 
    Maaike Johannes Swart (ovl. 27 aug 1955)
Dieuwke Hilbrands van Dijk (ovl. 1 apr 1995)
Hilbrand Taekes van Dijk (ovl. 30 nov 1949)
 
Dijk, Johanna van & Spoelstra, Johannes & Berendje Johannes Spoelstra
Dijk, Johanna van & Spoelstra, Johannes & Berendje Johannes Spoelstra
 
     
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
 
    Trijntje Reinders Hoekstra (ovl. 28 jan 1934)
Johannes Kornelis van Dijk (ovl. 1 jan 1945)
 
Dijk, Meiltje van & Folkertsma, Bote & Folkertsma, Saakje
Dijk, Meiltje van & Folkertsma, Bote & Folkertsma, Saakje
 
    Bote Eeltjes Folkertsma (ovl. 11 feb 1942)
Saakje Botes Folkertsma (ovl. 14 mei 1959)
Meiltje Kornelis van Dijk (ovl. 27 nov 1914)
 
Dijk, Pietje van & Heide, Hendrik v.d.
Dijk, Pietje van & Heide, Hendrik v.d.
 
    Hendrik Wiegers van der Heide (ovl. 11 mrt 1952)
Pietje Fransen van Dijk (ovl. 9 mrt 1948)
 
Dijk, Saapke van
Dijk, Saapke van
 
    Saapke Jans van Dijk (ovl. 23 feb 1947)
 

1 2 3 4 5 ... Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha