Historische Vereniging Noordoost-Friesland
Foto's archief familie Dijkstra Ee

Foto's archief familie Dijkstra Ee

foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit Ee aangeleverd door Antje Bootsma Dijkstra

Treffers 1 t/m 34 van 34    » Zie Galerij     » Dia voorstelling

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
Deze foto is gemaakt in 1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek te Denekamp (Overijsel). Op de foto van links naar rechts: Opzichter Skiffart, Douwe ? uit Suawoude, Jan Schaafstra uit Dokkum, Tjipke van der Werf uit Birdaard, Alle O Lijzinga uit Akkerwoude, Bouke S. Sjoerdsma uit Broek onder Akkerwoude, Harm E Flootman uit Akkerwoude, Reitse J. Wiersma uit Akkerwoude, aannemer Wybe R. Cuperus uit Birdaard, Jan P. Zijlstra uit Dantumawoude, Jacob P. Peterson uit Akkerwoude, Pieter J. Wiersma uit Akkerwoude, Pieter D. Posthuma uit Dantumawoude, Wikje Dijkstra-Bos en Jan H. Dijkstra uit Ee.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
2
Doutsen, onbekend
Doutsen, onbekend
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
3
Feestcommisie in EE.Van Li naar Re Groen - Geert Dijkstra - Teake  Meindersma - Keizer - Smedema - Boer - Hamstra
Feestcommisie in EE.Van Li naar Re Groen - Geert Dijkstra - Teake Meindersma - Keizer - Smedema - Boer - Hamstra
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
4
Groep Zusters Diaconessenhuis leeuwarden, mei 1928 Middelste  bovenste rij Tante Tjits Miedema Dijkstra
Groep Zusters Diaconessenhuis leeuwarden, mei 1928 Middelste bovenste rij Tante Tjits Miedema Dijkstra
Middelste bovenste rij Tante Tjits Miedema Dijkstra Zij is een zuster van mijn vader Jan H. Dijkstra

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
5
Jan en Stientje, onbekend
Jan en Stientje, onbekend
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
6
Kerkenraad Herv.Gemeente EE
Kerkenraad Herv.Gemeente EE
Harm Ruisch Siemen de Vries Hielke Ruisch Jan Alberda Jan H Dijkstra Ale Broersma Ds Baart Joh Wiersma Reinder Boersma Kees Tanja

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
7
Lytse Loane EE
Lytse Loane EE
Midden met schort Lauw Aaltsje Vlasma

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
8
Onafhankelijksfeesten in EE
Onafhankelijksfeesten in EE
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
9
Ouden van dagen reisje
Ouden van dagen reisje
Hielke Visser Dr van der Hoek en Ds Baart

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
10
Ouden van Dagen reisje.
Ouden van Dagen reisje.
Ouden van Dagen reisje. Li Pieter Visser Johannes Feenstra .....Schreiber, Wiebren

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
11
Piipskoft op het aardappelveld in Jouwswier.
Piipskoft op het aardappelveld in Jouwswier.
Midden Pake Hendrik Dijkstra. - de Heit van Jan H Dijkstra EE

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
12
Reisje Herv Vr Ver EE
Reisje Herv Vr Ver EE
Reisje naar Schiermonnikoog

Vooraan Hikke Krol vr Spoelstra ......Vr Scherjon Vr Tanja vr Tuma Janke Luinenburg Vr Dijkstra Bos Vr Broersma Vr Ferwerda Mame Betsje Vr Grypstra vr Westerhof Weseltsje Vr .......Vr Joukje de Jong

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
13
Reisje Ouden van dagen EE met Mevr van der Hoek en W dijkstra  Bos
Reisje Ouden van dagen EE met Mevr van der Hoek en W dijkstra Bos
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
14
Reisje Ouden van Dagen EE
Reisje Ouden van Dagen EE
Li Frans van der Heide W Dijkstra Bos Agent Vr Van der Heide Willem Reitsma.

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
15
School foto Ee uit 1913
School foto Ee uit 1913
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
16
Wandelen in Dikkum, Re mijn moeder W Dijkstra Bos, naast haar Beppe  Bos en in de kinderwagen Janke Dijkstra
Wandelen in Dikkum, Re mijn moeder W Dijkstra Bos, naast haar Beppe Bos en in de kinderwagen Janke Dijkstra
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
17
Wethouders 1963 met echtgenoten tijdens feestweek in Anjum
Wethouders 1963 met echtgenoten tijdens feestweek in Anjum
Feest in Anjum 1963 Li W Dijkstra Bos echt genoot van Wethouder Jan H Dijkstra-T Haaksma echt genoot van wethouder G.Haaksma - vr van Dijk echt genoot van Secretaris van Dijk

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
18
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
19
Bouw poject van Couperus Birdaard in Leeuwarden liggend vooraan in de midden mijn vader Jan H Dijkstra uitvoerder op dit bouwproject
Bouw poject van Couperus Birdaard in Leeuwarden liggend vooraan in de midden mijn vader Jan H Dijkstra uitvoerder op dit bouwproject
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
20
Chr school Bornwird. 1912. Boven 2e rij mijn moeder Wikje Dijkstra Bos en naast haar staat haar broer Willem Bos.
Chr school Bornwird. 1912. Boven 2e rij mijn moeder Wikje Dijkstra Bos en naast haar staat haar broer Willem Bos.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
21
Foto uit Kollum 1930 met Re oud gemeentehuis.
Foto uit Kollum 1930 met Re oud gemeentehuis.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
22
Herv School EE 1906.Re onder mijn vader Jan H Dijkstra zijn broer Teake en zijn zus 3e rij helemaal in de midden.
Herv School EE 1906.Re onder mijn vader Jan H Dijkstra zijn broer Teake en zijn zus 3e rij helemaal in de midden.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
23
Herv School EE met de meesters Luinenburg Tilstra en Kwekkeboom.
Herv School EE met de meesters Luinenburg Tilstra en Kwekkeboom.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
24
Huis van mijn Pake en Beppe Hendrik en Antsje Dijkstra de Jong op Jouswier
Huis van mijn Pake en Beppe Hendrik en Antsje Dijkstra de Jong op Jouswier
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
25
Kameraden Boven Geert Dijkstra Catarinus Krol Marten Sietsma Sipke Smedema Piet Knoop Sikke Tuma Anne Visser
Kameraden Boven Geert Dijkstra Catarinus Krol Marten Sietsma Sipke Smedema Piet Knoop Sikke Tuma Anne Visser
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
26
Oorkonde van mijn Vader Jan H Dijkstra toen hij ereburger werd van de gemeente Oost Dongeradeel. Hij was 35 jaar raadslid waarvan 29 jaar wethouder gestopt 1974
Oorkonde van mijn Vader Jan H Dijkstra toen hij ereburger werd van de gemeente Oost Dongeradeel. Hij was 35 jaar raadslid waarvan 29 jaar wethouder gestopt 1974
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
27
Pake en Beppe Hendrik en Antsje Dijkstra uit Jouwswier
Pake en Beppe Hendrik en Antsje Dijkstra uit Jouwswier
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
28
Pake Hendrik Dijkstra Jouwswier
Pake Hendrik Dijkstra Jouwswier
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
29
Raad Oostdongeradeel 1974 Hiemstra  ........Haaksma Spriensma Van Dijk van der kolk Meekma Van der Kooi ...... ......Zijlstra Dijkstra Tilma Weidenaar
Raad Oostdongeradeel 1974 Hiemstra ........Haaksma Spriensma Van Dijk van der kolk Meekma Van der Kooi ...... ......Zijlstra Dijkstra Tilma Weidenaar
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
30
Reisje Hervormde vrouwen vereniging Ee
Reisje Hervormde vrouwen vereniging Ee
Vooraan Ds Baart Vr Detmar Vr W Dijkstra Bos Chauffeur Vr Krol .........Vr Ferwerda .....Vr Grypstra Vr de Braak Vr Sape de Vries Vr Dam Pieters afke Vr Krol Vr Tanja Weseltsje........Mame Betsje Vr

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
31
Reisje Hervormde vrouwen vereniging Ee naar Schiermonnikoog. Helemaal achteraan Ds Baart.jpg
Reisje Hervormde vrouwen vereniging Ee naar Schiermonnikoog. Helemaal achteraan Ds Baart.jpg
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
32
Tante Tjits Miedema Dijkstra uit EE. Zuster van mijn vader Jan H Dijkstra.
Tante Tjits Miedema Dijkstra uit EE. Zuster van mijn vader Jan H Dijkstra.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
33
Ternaard met zicht op Wjuk
Ternaard met zicht op Wjuk
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 
34
Tijdens de receptie van de benoeming van Burgemeester Sijtsma, Li Jan H Dijkstra Burgemeester Sijtsma Mevr Sijtsma en Louw de Jager
Tijdens de receptie van de benoeming van Burgemeester Sijtsma, Li Jan H Dijkstra Burgemeester Sijtsma Mevr Sijtsma en Louw de Jager
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE. 
 


© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha