Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Westergeest 


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Adema, Froukje Meinderts  21 jul 1816Westergeest I54661
2 Bartels, Grietje  18 nov 1776Westergeest I89292
3 Beiboer, Wytske (Winifred) Frankes  31 mei 1856Westergeest I63006
4 Beintema, Douwe Jans  14 aug 1843Westergeest I56062
5 Beintema, Jan Douwes  29 nov 1807Westergeest I56063
6 Beintema, Jan Douwes  27 dec 1872Westergeest I56067
7 Beintema, Jeike Douwes  27 mei 1809Westergeest I67630
8 Beintema, Johannes Douwes  1 sep 1810Westergeest I118399
9 Beintema, Lijsbeth Douwes  7 mei 1820Westergeest I30550
10 Beintema, Meinert Douwes  23 dec 1813Westergeest I97599
11 Beintema, Ritske Douwes  3 jul 1875Westergeest I56068
12 Beintema, Romkje Meinderts  7 mei 1846Westergeest I97598
13 Beistra, Antje Ritskes  29 mei 1783Westergeest I84243
14 Bijma, Jelkjen Sikkes  20 apr 1811Westergeest I5872
15 Bloemberg, Baukje Dirks  11 okt 1817Westergeest I115948
16 Boersma, Hiltje Gerryts  23 dec 1832Westergeest I21076
17 Boersma, Jacob Rengers  XX-XX-1749Westergeest I116720
18 Boersma, Jitske Lykles  27 jan 1825Westergeest I107665
19 Bosma, Froukje Pieters  25 mrt 1854Westergeest I1928
20 Brinkman, Lippe Binnes  10 okt 1826Westergeest I118262
21 Broersma, Aaltje Waatses  9 feb 1796Westergeest I22515
22 Broersma, Douwe Jans  12 jul 1785Westergeest I88563
23 Damstra, Antje Geerts  22 mrt 1819Westergeest I109119
24 de Boer, Antje Aukes  19 jul 1883Westergeest I98924
25 de Boer, Jitske  8 jan 1893Westergeest I100439
26 de Boer, Johannes  17 mrt 1895Westergeest I100440
27 de Boer, Sietske Jans  15 mrt 1816Westergeest I118192
28 de Boer, Willem  16 mrt 1897Westergeest I100441
29 de Boer, Willem Feikes  24 jun 1837Westergeest I103498
30 de Groot, Lutske Binnes  4 mrt 1841Westergeest I113951
31 de Haas, Dirkje Doedes  17 jul 1900Westergeest I59525
32 de Haas, Henke Hendriks  27 jul 1863Westergeest I91112
33 de Haas, Wytske Doedes  18 dec 1894Westergeest I59523
34 de Hoog, Sytze Egberts  27 mrt 1818Westergeest I120388
35 de Roos, Jan Wessels (aka Roozinga)  3 mei 1786Westergeest I117069
36 de Vries, Aaltje Sybrens  21 mrt 1821Westergeest I56319
37 de Vries, Berend Egberts  XX-XX-1806Westergeest I29492
38 de Vries, Jacob Syberens  25 jan 1819Westergeest I99600
39 de Vries, Jetske Wouters  20 feb 1831Westergeest I58675
40 de Vries, Jitske Wytses  1 jan 1801Westergeest I56331
41 de Vries, Wouter Roelofs  20 jan 1808Westergeest I58678
42 Dijkstra, Bokke Annes  29 okt 1837Westergeest I113950
43 Dijkstra, Halbe Jans  20 okt 1784Westergeest I7294
44 Dijkstra, Jacob Jacobs  14 sep 1837Westergeest I118120
45 Dijkstra, Janke Jacobs  4 apr 1824Westergeest I51953
46 Dijkstra, Jantje Jacobs  9 apr 1864Westergeest I118119
47 Dijkstra, Kornelis Willems  XX-XX-1759Westergeest I46520
48 Dijkstra, Minne Hayes (Menno Dykstra)  25 apr 1866Westergeest I112930
49 Dijkstra, Saakje Andries  16 okt 1869Westergeest I23577
50 Dijkstra, Sytske Bokkes (Susan Dykstra)  15 apr 1875Westergeest I113949

1 2 3 4 Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Pallas, Ynskjen Hendriks  20 okt 1799Westergeest I74049

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Beiboer, Geert Luitjens  24 dec 1844Westergeest I63009
2 Beintema, Douwe Johannes  26 mrt 1840Westergeest I30551
3 Beintema, Jan Douwes  25 okt 1856Westergeest I56063
4 Beintema, Johannes Meinderts  11 mei 1821Westergeest I97601
5 Beintema, Meinert Douwes  12 mei 1848Westergeest I97599
6 Bijker, Trijntje Jans  25 sep 1834Westergeest I30552
7 Binnes, Sjoukjen  21 mrt 1843Westergeest I108924
8 Bloem, Wytze Jacobs  8 jan 1913Westergeest I119976
9 Bloemstra, Rinske Ates  7 jan 1852Westergeest I100205
10 Blom, Siebren Hanzes  27 apr 1855Westergeest I87431
11 Boersema, Wybren Etes  15 mrt 1834Westergeest I100470
12 Boersma, Maaike Willems  28 nov 1869Westergeest I36065
13 Boonstra, Albert Thomas  18 okt 1934Westergeest I72356
14 Bos, Eelke Sytses  29 nov 1863Westergeest I118276
15 Bos, Eelke Tjerks  23 mrt 1836Westergeest I118281
16 Bos, Sytze Eelkes  28 jul 1852Westergeest I118277
17 Bos, Willemke Eelkes  23 jan 1864Westergeest I120392
18 Bosma, Saapke Wiegers  26 nov 1864Westergeest I82701
19 Braaksma, Antje Rinderts  12 feb 1847Westergeest I54944
20 Broersma, Jan Douwes  29 okt 1842Westergeest I88567
21 Claases, Antje  18 okt 1830Westergeest I72506
22 Coenraads, Hendrik  28 jan 1810Westergeest I99429
23 Damste, Hugo Maurits  25 jan 1876Westergeest I58474
24 de Boer, Antje Pieters  18 okt 1866Westergeest I105452
25 de Boer, Feike Willems  15 feb 1864Westergeest I103500
26 de Boer, Jan Ypes  28 feb 1848Westergeest I118195
27 de Groot, Lutske Binnes  30 dec 1915Westergeest I113951
28 de Hoop, Jan Jans  23 jul 1886Westergeest I55504
29 de Jong, Mettje Lieuwes  9 nov 1828Westergeest I51143
30 de Vries, Jitske Wytses  5 feb 1888Westergeest I56331
31 de Vries, Wytze Wouters  27 feb 1816Westergeest I118183
32 Dijkstra, Bienze Eelkes  26 feb 1889Westergeest I23586
33 Dijkstra, Bokke Annes  30 aug 1889Westergeest I113950
34 Dijkstra, Jacob Jacobs  23 feb 1859Westergeest I51954
35 Dijkstra, Jacob Jacobs  30 nov 1889Westergeest I118120
36 Dijkstra, Lutske Pieters  20 jan 1844Westergeest I29495
37 Douma, Douwe Gaatzes  9 mrt 1859Westergeest I118291
38 Douma, Oene Douwes  5 sep 1851Westergeest I118290
39 Durks, Hendrik  XX-XX-1802Westergeest I72505
40 Eelkes, Japke  30 nov 1768Westergeest I90284
41 Eetes, Gertje  XX-XX-1797Westergeest I89997
42 Egberts, Been  14 mrt 1827Westergeest I93442
43 Faber, Jelte Gerbens  16 apr 1813Westergeest I2438
44 Feenstra, Sybe Hessels  7 apr 1902Westergeest I72957
45 Fokkema, Trijntje Fokkes  24 jan 1883Westergeest I61349
46 Gaukes, Antje  3 sep 1827Westergeest I61351
47 Halbesma, Sieds Halbes  26 mrt 1907Westergeest I33341
48 Harkes, Hendrik  XX-XX-1803Westergeest I86461
49 Heins, Aagtje Jans  8 jun 1908Westergeest I2258
50 Heins, Wybe Jans  19 jun 1854Westergeest I2390

1 2 3 Volgende»Baptism

Treffers 1 t/m 50 van 120

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Baptism    Persoon-ID 
1 Andries, Aafke  11 sep 1763Westergeest I92423
2 Bartels, Grietje  12 jan 1777Westergeest I89292
3 Beintema, Jan Douwes  26 dec 1807Westergeest I56063
4 Beintema, Jeike Douwes  7 jul 1809Westergeest I67630
5 Beintema, Johannes Douwes  23 sep 1810Westergeest I118399
6 Beistra, Antje Ritskes  22 jun 1783Westergeest I84243
7 Boersma, Willem Lubberts  15 feb 1753Westergeest I86463
8 Broersma, Douwe Jans  7 aug 1785Westergeest I88563
9 de Boer, Jilles Jacobs  14 okt 1759Westergeest I116221
10 de Hoog, Eelkjen Wytzes  25 okt 1778Westergeest I112067
11 de Hoog, Egbert Wytzes  28 aug 1785Westergeest I120391
12 de Roos, Jan Wessels (aka Roozinga)  28 mei 1786Westergeest I117069
13 de Vries, Wouter Roelofs  21 feb 1808Westergeest I58678
14 Dijkstra, Halbe Jans  7 nov 1784Westergeest I7294
15 Dijkstra, Harmen Rinzes  19 jun 1763Westergeest I104525
16 Dijkstra, Sytske Dirks  10 apr 1758Westergeest I118280
17 Dijkstra, Tietje Jans (aka van der Sloot)  14 aug 1769Westergeest I87397
18 Dijkstra, Wate Rinzes  8 jun 1778Westergeest I72879
19 Faber, Douwe Haebeles  20 nov 1767Westergeest I116472
20 Falks, Agtje  30 jan 1757Westergeest I89735
21 Feenstra, Hessel Jarigs  26 feb 1764Westergeest I72977
22 Fokkema, Tjebbe Fokkes  29 apr 1787Westergeest I57490
23 Folkertsma, Johannes Aukes  29 jun 1777Westergeest I113071
24 Geerts, Antje  30 dec 1770Westergeest I3252
25 Geerts, Lutske  16 jan 1774Westergeest I117272
26 Geerts, Vroukjen  16 jan 1774Westergeest I96451
27 Heidema, Andries Steffens  21 nov 1751Westergeest I27990
28 Helder, Aaltje Jans  1 apr 1793Westergeest I36616
29 Helder, Jan Jans  20 sep 1795Westergeest I22508
30 Hendriks, Aaltje  25 feb 1759Westergeest I82711
31 Hendriksma, Alle Hendriks  3 mrt 1782Westergeest I26047
32 Hoek, Selie Gerbens  5 mei 1771Westergeest I71786
33 Hoekstra, Grietje Gerbens  28 apr 1782Westergeest I21603
34 Hoekstra, Willem Gerbens  16 mrt 1777Westergeest I34667
35 Hofstra, Aaltje Jelles  22 jun 1794Westergeest I100200
36 Jielings, Janke  26 feb 1769Westergeest I90373
37 Kloosterman, Aagtje Pieters  19 mei 1777Westergeest I117786
38 Kloosterman, Tjeerd Pieters  26 sep 1784Westergeest I100667
39 Klopstra, Heine Doedes  16 jun 1766Westergeest I106933
40 Kooij, Ytje Marks van der  24 mrt 1776Westergeest I2568
41 Koop, Wybe Rudmers  23 jan 1763Westergeest I60478
42 Kooy, Jeike Marks  19 okt 1766Westergeest I94716
43 Kornelis, Sijke  17 nov 1778Westergeest I57814
44 Kuipers, Grytje Siedses  25 okt 1801Westergeest I112065
45 Kuipers, Rintje Hendriks  27 mrt 1768Westergeest I79955
46 Loonstra, Martje Pieters  3 nov 1805Westergeest I94714
47 Lourens, Hendrikjen  22 sep 1764Westergeest I100204
48 Lurks, Fentje  14 feb 1768Westergeest I57107
49 Lurks, Riemke  20 mei 1759Westergeest I56598
50 Marks, Klaaske  19 mrt 1769Westergeest I62759

1 2 3 Volgende»Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 Alles / Harms  2 jul 1758Westergeest F41551
2 Alles / Wates  10 dec 1775Westergeest F33421
3 Ates / Johannes  8 sep 1776Westergeest F46387
4 Baukes / Jelles  13 feb 1752Westergeest F30486
5 Beintema / Bijker  10 mei 1806Westergeest F9129
6 Beintema / Douwes  20 nov 1772Westergeest F38092
7 Bijma / Bartels  25 mrt 1799Westergeest F33770
8 Bloemsma / Marks  26 dec 1793Westergeest F20731
9 de Boer / Ietes  13 mei 1798Westergeest F23005
10 de Vries / Gaukes  23 aug 1778Westergeest F49383
11 Dijk / Hoekstra  XX-XX-1805Westergeest F7168
12 Dirks / Pieters  XX-XX-1754Westergeest F50403
13 Doedes / Willems  25 mrt 1759Westergeest F27041
14 Douwes / Lieuwes  22 nov 1772Westergeest F33133
15 Durks / Claases  9 mei 1779Westergeest F25617
16 Egberts / Hessels  6 mei 1759Westergeest F25887
17 Egberts / Wijtses  10 sep 1769Westergeest F1435
18 Everts / Aukes  11 mrt 1759Westergeest F38265
19 Gelts / Meinderts  11 mrt 1753Westergeest F25815
20 Gerrits / Martens  23 sep 1753Westergeest F33124
21 Halbes / Hendriks  20 mei 1782Westergeest F15410
22 Harmens / Dirks  6 jul 1794Westergeest F48558
23 Heines / Sjirks  18 dec 1763Westergeest F42790
24 Hofstra / Lourens  XX-XX-1785Westergeest F39432
25 Jacobs / Gellofs  XX-XX-1763Westergeest F33977
26 Jacobs / Wester  28 jun 1767Westergeest F22664
27 Jans / Johannes  16 okt 1774Westergeest F49744
28 Jarigs / Pijters  7 dec 1749Westergeest F30956
29 Jarigs / Pyters  7 dec 1749Westergeest F33677
30 Johannes / Jans  4 apr 1756Westergeest F36139
31 Johannes / Jans  19 aug 1781Westergeest F32675
32 Johannes / Johannes  21 feb 1762Westergeest F39435
33 Johannes / Johannes  27 mei 1781Westergeest F42011
34 Johannes / Tieerds  XX-XX-1760Westergeest F27251
35 Kempenaar / Piebes  3 jun 1798Westergeest F18904
36 Komrij / Dijkstra  4 jun 1780Westergeest F49425
37 Lolkes / Lieuwes  1 jul 1753Westergeest F18908
38 Louwrens / Gerbens  12 mei 1765Westergeest F27186
39 Meerstra / Uilkes  6 mei 1781Westergeest F30955
40 Michiels / Doekes  27 jun 1751Westergeest F25514
41 Pijtters / Sytses  13 jun 1756Westergeest F15924
42 Pytters / Sytses  XX-XX-1746Westergeest F40054
43 Roelofs / Meinses  13 mei 1770Westergeest F35267
44 Rosendal / Riemers  16 mei 1785Westergeest F48805
45 Sasses / Westerhof  XX-XX-1794Westergeest F7576
46 Siirks / Rinses  13 mei 1759Westergeest F28810
47 Sytses / Jelles  15 jul 1753Westergeest F30957
48 Sytses / Lieuwes  10 mei 1761Westergeest F30277
49 Teernstra / Klases  XX-XX-1791Westergeest F49353
50 Terpstra / Freerks  6 mei 1759Westergeest F6870

1 2 Volgende»


© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha