Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Schingen, Menaldumadeel, Friesland, NederlandWikipedia link naar
Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
[Schingen] [Menaldumadeel] [Friesland] [Nederland]
 
 


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 51

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 N.N.  11 aug 1852Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I226898
2 Adema, Auke Aukes  1791Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I69337
3 Agema, Maaike  12 jun 1912Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I257088
4 Algra, Jurjen Halbes  22 mrt 1786Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I507
5 Algra, Pieter Halbes  3 dec 1788Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I61480
6 Bokma, Bokke Jippes  18 feb 1809Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I10725
7 Bokma, Jan Jippes  11 apr 1810Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I10726
8 Bruinsma, Selia IJbrands  6 mrt 1785Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I216608
9 de Swart, Fopkje Dirks  1808Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I283616
10 de Swart, Maayke Foppes  29 okt 1787Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I65202
11 de Vries, Trijntje Tjipkes  15 apr 1820Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I216035
12 de Zwart, Maaike Dirks  13 apr 1806Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I234624
13 Faber, Klaas Symons  6 okt 1791Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I103749
14 Hempenius, Aaltje (Alice) Sjoukes  21 jul 1888Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I118428
15 Jellema, Hinke Tjeerds  7 jul 1806Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I14977
16 Kikstra, Gjalt Wytzes  7 jul 1803Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I3103
17 Kikstra, Klaas Wytzes  19 jun 1801Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I3102
18 Kikstra, Sybren Wytzes  21 nov 1802Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I3004
19 Kikstra, Trijntje Sybrens  19 mei 1842Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I3003
20 Meyer, Pierkjen Tjeerds  26 feb 1827Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I78626
21 Meyer, Yttje Tjeerds  8 mrt 1824Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I89892
22 Miedema, Pieter Sipkes  1864Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I216066
23 Palsma, Aaltje Oedses  1759Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I232583
24 Porte, Jetske Sakes  27 sep 1802Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I12365
25 Schotanus, Christianus  16 aug 1603Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I170155
26 Sevenster, Jan  23 sep 1869Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I85035
27 Sierks, Deuke  9 jul 1773Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I100798
28 Sierks, Froukje  1766Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I57956
29 Spanjer, Dirk Sybrens  2 mei 1819Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I294709
30 Stedehouder, Durk Folkerts  1772Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I55725
31 Stedehouder, Jan Durks  23 aug 1804Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I55721
32 Terpstra, Heerke Gerrits  29 mei 1876Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I65608
33 Tilstra, Jeltje (Ella) Rinzes  31 mei 1883Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I120364
34 Tilstra, Rinske Dirks  5 nov 1858Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I213792
35 Tilstra, Rinze Dirks  12 dec 1847Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I120365
36 Tolsma, Pieter Heerts  1806Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I210555
37 Tolsma, Tjitske Jacobs  7 feb 1787Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I40245
38 van der Let, Aafke Wybrens  15 nov 1835Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I39853
39 van der Meer, Jouke Jans  17 aug 1785Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I327335
40 van der Meer, Lourens Joukes  19 feb 1825Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I327334
41 van der Weit, Sikje Gerbens  28 aug 1818Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I7684
42 Vormstra, Willemke Jans  22 aug 1792Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I10724
43 Wagenaar, Haitse Klazes  27 sep 1869Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I53661
44 Wagenaar, Klaas Willems  30 jan 1835Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I53659
45 Wagenaar, Lieutske Jans  12 mrt 1830Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I80784
46 Wagenaar, Ruurd Ypes  17 sep 1845Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I65983
47 Wassenaar, Rigtje Sakes  1807Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I106642
48 Wassenbergh, Notaris Abraham  9 nov 1815Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I74845
49 Wei, Jitske Jacobs  4 jan 1825Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I103961
50 Wiersma, Douwe Tjallings  4 jan 1824Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I204965

1 2 Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 9 van 9

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Andringa, Yde Ydes  3 dec 1786Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I40879
2 Bokma, Bokke Jippes  19 mrt 1809Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I10725
3 Bokma, Jan Jippes  20 mei 1810Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I10726
4 Bruinsma, Selia IJbrands  26 mrt 1785Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I216608
5 Hoitenga, Hoite Hanzes  31 jan 1808Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I233396
6 Hoitenga, Roelof Hanzes  5 mei 1805Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I233395
7 Jellema, Hinke Tjeerds  27 jul 1806Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I14977
8 Porte, Jetske Sakes  24 okt 1802Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I12365
9 Vormstra, Willemke Jans  9 sep 1792Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I10724

Overleden

Treffers 1 t/m 49 van 49

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Bruinsma, Kornelis Sytzes  27 sep 1921Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I216511
2 Bruinsma, Ytje Pieters  13 apr 1840Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I78641
3 de Boer, Fokeltje Dirks  31 okt 1876Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I327323
4 de Groot, Pietje Hettes  14 nov 1907Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I226673
5 de Jong, Wybe Jans  22 nov 1847Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I109934
6 Dijkstra, Jacob Aukes  16 jan 1823Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I72993
7 Dirksma, Pieter Dirks  15 jul 1853Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I39213
8 Elzinga, Heertje Heerts  12 sep 1845Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I109935
9 Faber, Klaas Symons  10 jan 1871Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I103749
10 Haanstra, Wybren Gatzes  1 jul 1876Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I118433
11 Haitsma, Trijntje Haitses  6 sep 1873Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I53658
12 Heeringa, Jantje Tjeerds  23 jan 1917Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I94642
13 Hoekstra, Fokeltje Joukes  8 aug 1859Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I4530
14 Hofstra, Auke Klazes  12 jan 1940Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I226669
15 Hofstra, Japke Gosses  13 aug 1846Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I114138
16 Hogerhuis, Sijke Jacobs  26 mei 1837Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I85363
17 Hoitenga, Hoite Hanzes  7 nov 1842Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I233396
18 Hoitenga, Trijntje Hoites  18 mei 1814Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I91529
19 Houtsma, Sijbe Botes  6 feb 1926Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I162689
20 Jellema, Maaike Tjeerds  20 okt 1824Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I294672
21 Jukema, Saakje Anes  26 jun 1925Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I214016
22 Kikstra, Gjalt Wytzes  21 feb 1861Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I3103
23 Miedema, Oege Pieters  29 aug 1854Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I222488
24 Okkema, Klaaske Pieters  19 mei 1850Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I39214
25 Oosterhof, Trijntje Sanders  6 dec 1853Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I65986
26 Osinga, Janke Bokkes  28 mrt 1868Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I50020
27 Posthumus, Aaltje Lourens  13 mei 1859Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I327336
28 Posthumus, Lieuwkje Taekes  19 jan 1849Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I294712
29 Sevenster, Gerhard  18 mei 1901Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I85025
30 Sipkes, Antje  1803Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I91528
31 Snoekstra, Taetske Klazes  23 mei 1831Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I30165
32 Terpstra, Trijntje Sybes  20 mei 1877Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I65683
33 Tilstra, Dirk Martens  28 jan 1862Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I225309
34 Tjeerds, Anne  17 dec 1808Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I78640
35 Triemstra, Tjetsche Boukes  16 feb 1853Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I197706
36 van der Goot, Aafke Synes  25 mei 1872Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I85026
37 van der Let, Wybren Rinzes  14 jan 1879Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I65682
38 van der Meer, Jouke Jans  20 jan 1865Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I327335
39 van der Wal, Jan Jans  2 jul 1944Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I22008
40 van der Zee, Simkje Jobs  23 dec 1899Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I39821
41 van Dijk, Akke Lieuwes  8 feb 1843Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I244912
42 van Tuinen, Janke Rinzes  17 okt 1865Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I60067
43 Wagenaar, Ype Willems  23 okt 1846Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I65985
44 Westra, Ymkje Jans  14 mei 1856Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I103746
45 Wetterauw, Sybren Caspars  27 dec 1889Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I7671
46 Willems, Antje Willems  12 jul 1812Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I51085
47 Winselaar, Jarig Sjoerds  13 feb 1856Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I4531
48 Wytzes, Trijntje  jun 1801Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I3100
49 Zuidema, Albertje Kornelis  24 apr 1884Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I105047

Baptism

Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Baptism    Persoon-ID 
1 Kikstra, Klaas Wytzes  6 sep 1801Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I3102
2 Kikstra, Sybren Wytzes  25 dec 1802Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland I3004

Getrouwd

Treffers 1 t/m 9 van 9

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 Bokma / Vormstra  22 mei 1808Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland F3628
2 de Swart / Dirks  1768Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland F21828
3 Dijkstra / Alles  15 mei 1785Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland F44353
4 Dijkstra / de Vries  22 jun 1806Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland F15911
5 Huiversma / Palsma  21 okt 1803Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland F186552
6 Porte / Burmania  9 aug 1801Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland F5416
7 Stedehouder / Formstra  1 jan 1804Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland F17942
8 Terpstra / Kuperus  9 mei 1802Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland F187504
9 Tolsma / Palsma  24 mei 1781Schingen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland F186551
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha