Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Franekeradeel, Friesland, NederlandWikipedia link naar
Franekeradeel, Friesland, Nederland
[Franekeradeel] [Friesland] [Nederland]
 
 


Latitude (Breedte): 53.1858022, Longitude (Lengte): 5.5311309


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 90

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 N.N.  15 jan 1855Franekeradeel, Friesland, Nederland I311961
2 N.N.  15 jan 1855Franekeradeel, Friesland, Nederland I311970
3 N.N.  27 dec 1870Franekeradeel, Friesland, Nederland I287218
4 Alkema, Anne Hendriks  6 jun 1835Franekeradeel, Friesland, Nederland I324022
5 Alkema, Anne Klazes  1 jun 1901Franekeradeel, Friesland, Nederland I324232
6 Alkema, Harke Klazes  21 jun 1891Franekeradeel, Friesland, Nederland I324226
7 Alkema, Harmina Klazes  27 sep 1892Franekeradeel, Friesland, Nederland I324227
8 Alkema, Harmina Klazes  6 dec 1893Franekeradeel, Friesland, Nederland I324229
9 Alkema, Hidde Hendriks  26 jan 1850Franekeradeel, Friesland, Nederland I324211
10 Alkema, Klaas Harkes  24 okt 1862Franekeradeel, Friesland, Nederland I253057
11 Alkema, Minke Klazes  19 sep 1899Franekeradeel, Friesland, Nederland I324231
12 Alkema, Ynze Klazes  13 apr 1897Franekeradeel, Friesland, Nederland I324230
13 Aukema, Wybren Freerks  1 sep 1817Franekeradeel, Friesland, Nederland I210408
14 Belksma, Johannes Abrahams  19 okt 1884Franekeradeel, Friesland, Nederland I249073
15 Bokma, Haye Ruurds  9 mei 1822Franekeradeel, Friesland, Nederland I324313
16 Bokma, Hyke Hayes  10 okt 1822Franekeradeel, Friesland, Nederland I324330
17 Bokma, Hyke Hayes  10 dec 1824Franekeradeel, Friesland, Nederland I324331
18 Bokma, Sibbeltje Hayes  24 nov 1819Franekeradeel, Friesland, Nederland I324324
19 Bruinsma, Hilbrand Feikes  13 jan 1812Franekeradeel, Friesland, Nederland I312072
20 Bruinsma, Jan Feikes  7 sep 1814Franekeradeel, Friesland, Nederland I312101
21 Bruinsma, Kornelis Feikes  25 apr 1827Franekeradeel, Friesland, Nederland I312103
22 de Jong, Nammen Obbes  2 feb 1827Franekeradeel, Friesland, Nederland I283397
23 Dijkstra, Akke Gerrits  30 nov 1833Franekeradeel, Friesland, Nederland I309339
24 Dijkstra, Gerben Gerrits  6 jun 1839Franekeradeel, Friesland, Nederland I309340
25 Donia, Gerrit Harmens  15 jun 1823Franekeradeel, Friesland, Nederland I174692
26 Donia, Wijtze Harmens  4 feb 1826Franekeradeel, Friesland, Nederland I166910
27 Donia, Yetske Harmens  8 sep 1820Franekeradeel, Friesland, Nederland I167854
28 Feikema, Pieter Willems  Franekeradeel, Friesland, Nederland I160382
29 Ferwerda, Trijntje Reinders  21 jun 1832Franekeradeel, Friesland, Nederland I283513
30 Fynjus, Aafke Lammerts  30 nov 1824Franekeradeel, Friesland, Nederland I301205
31 Gercama, Bauke Jans  29 sep 1869Franekeradeel, Friesland, Nederland I213850
32 Gercama, Baukje Jans  25 dec 1879Franekeradeel, Friesland, Nederland I213853
33 Gercama, Gerke Jans  5 feb 1878Franekeradeel, Friesland, Nederland I213852
34 Gercama, Klaas Gerkes  18 mei 1817Franekeradeel, Friesland, Nederland I213885
35 Gercama, Rients Jans  29 okt 1866Franekeradeel, Friesland, Nederland I213848
36 Gerkema, Douwe Johannes  2 dec 1824Franekeradeel, Friesland, Nederland I283574
37 Gerkema, Trijntje Johannes  21 dec 1827Franekeradeel, Friesland, Nederland I283575
38 Helfferich, Klaas Georgs  7 dec 1878Franekeradeel, Friesland, Nederland I213731
39 Helfferich, Klaske Georgs  10 mei 1877Franekeradeel, Friesland, Nederland I213730
40 Helfferich, Willem Georgs  8 feb 1882Franekeradeel, Friesland, Nederland I213732
41 Hondema, Andries Jans  30 jan 1824Franekeradeel, Friesland, Nederland I300060
42 Huizinga, Geertje Paulus  23 mei 1829Franekeradeel, Friesland, Nederland I302586
43 Kamstra, Jantje Rinzes  6 dec 1862Franekeradeel, Friesland, Nederland I302621
44 Kamstra, Jelle Rinzes  29 dec 1867Franekeradeel, Friesland, Nederland I302622
45 Mars, Aafke Lammerts  4 jul 1901Franekeradeel, Friesland, Nederland I302590
46 Mars, Antje Lammerts  23 dec 1902Franekeradeel, Friesland, Nederland I302591
47 Mars, Bauke Lammerts  28 feb 1897Franekeradeel, Friesland, Nederland I302588
48 Mars, Geertje Lammerts  18 mei 1899Franekeradeel, Friesland, Nederland I302589
49 Mars, Pieter Lammerts  15 mei 1892Franekeradeel, Friesland, Nederland I302587
50 Nieuwenhof, Berber Piers  30 dec 1828Franekeradeel, Friesland, Nederland I213956

1 2 Volgende»Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 96

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 N.N.  Franekeradeel, Friesland, Nederland I311961
2 Alkema, Duurd Hendriks  26 jul 1877Franekeradeel, Friesland, Nederland I324235
3 Alkema, Elisabeth Pieters  6 jul 1842Franekeradeel, Friesland, Nederland I324050
4 Andringa, Aukjen Jans  12 okt 1872Franekeradeel, Friesland, Nederland I268551
5 Anema, Antje Wytses  27 apr 1902Franekeradeel, Friesland, Nederland I283480
6 Anema, Eeke Wybes  6 jan 1876Franekeradeel, Friesland, Nederland I218856
7 Anema, Tjeerd Sibrens  4 apr 1826Franekeradeel, Friesland, Nederland I290000
8 Aukema, Jan Freerks  13 jan 1856Franekeradeel, Friesland, Nederland I210406
9 Baarda, Lolke Hessels  12 okt 1865Franekeradeel, Friesland, Nederland I316093
10 Beistra, Rinske Willems  5 dec 1891Franekeradeel, Friesland, Nederland I302948
11 Belksma, Johannes Meinderts  25 jun 1899Franekeradeel, Friesland, Nederland I320494
12 Bijlsma, Johannes Sjoerds  12 nov 1859Franekeradeel, Friesland, Nederland I312512
13 Bokma, Haaije Berents  30 jan 1860Franekeradeel, Friesland, Nederland I324307
14 Broersma, Freerk  12 mrt 1892Franekeradeel, Friesland, Nederland I207154
15 Bruinsma, Kornelis Feikes  25 nov 1827Franekeradeel, Friesland, Nederland I312103
16 Bruinsma, Reinder Hilbrands  31 jul 1859Franekeradeel, Friesland, Nederland I312093
17 Bruinsma, Sytske Hilbrands  29 apr 1931Franekeradeel, Friesland, Nederland I312078
18 de Beer, Jan Abes  25 apr 1962Franekeradeel, Friesland, Nederland I323806
19 de Hoop, Evert Jakles  26 jul 1881Franekeradeel, Friesland, Nederland I312505
20 de Jong, Grietje Jurjens  13 sep 1905Franekeradeel, Friesland, Nederland I283421
21 de Jong, Louw Hanzes  7 jan 1848Franekeradeel, Friesland, Nederland I323983
22 de Vries, Zuster Ruurds  14 feb 1864Franekeradeel, Friesland, Nederland I316082
23 Dijkstra, Dieuwke Douwes  21 mrt 1876Franekeradeel, Friesland, Nederland I284797
24 Dijkstra, Gerrit Gerbens  5 jan 1858Franekeradeel, Friesland, Nederland I309330
25 Fennema, Baukje Sikkes  23 mrt 1862Franekeradeel, Friesland, Nederland I208432
26 Gercama, Gerke Johannes  6 okt 1872Franekeradeel, Friesland, Nederland I213900
27 Gercama, Rients Gerkes  15 apr 1871Franekeradeel, Friesland, Nederland I213845
28 Grovestein, Jacob Cornelis  5 dec 1882Franekeradeel, Friesland, Nederland I309951
29 Grovestein, Maaike Jacobs  3 jan 1937Franekeradeel, Friesland, Nederland I310000
30 Haaima, Roelof  29 jun 1987Franekeradeel, Friesland, Nederland I247277
31 Haitsma, Tjepke Johannes  29 feb 1876Franekeradeel, Friesland, Nederland I283419
32 Hannema, Ulbe Ages  11 apr 1904Franekeradeel, Friesland, Nederland I314371
33 Harders, Garreltje  21 feb 1937Franekeradeel, Friesland, Nederland I173752
34 Helfferich, Georg Philippus  10 aug 1887Franekeradeel, Friesland, Nederland I213726
35 Hiemstra, Akke Pabes  17 jun 1847Franekeradeel, Friesland, Nederland I314385
36 Hondema, Rinske Jans  1 dec 1889Franekeradeel, Friesland, Nederland I193268
37 Huizinga, Geertje Paulus  18 apr 1912Franekeradeel, Friesland, Nederland I302586
38 IJlstra, Gosse Hendriks  19 okt 1859Franekeradeel, Friesland, Nederland I208443
39 IJlstra, Hendrik Gosses  17 mrt 1830Franekeradeel, Friesland, Nederland I208431
40 IJlstra, Sjoukjen Gosses  16 apr 1822Franekeradeel, Friesland, Nederland I208481
41 Jellema, Doetje Douwes  21 dec 1835Franekeradeel, Friesland, Nederland I283609
42 Johannes, Antje  18 sep 1820Franekeradeel, Friesland, Nederland I208434
43 Joostema, Jan Abrahams  30 okt 1875Franekeradeel, Friesland, Nederland I320657
44 Kooistra, Elske Abes  27 feb 1871Franekeradeel, Friesland, Nederland I309332
45 Kuik, Tietje Kornelis  2 mei 1843Franekeradeel, Friesland, Nederland I283623
46 Molenaar, Marten Minnes  3 okt 1846Franekeradeel, Friesland, Nederland I294064
47 Nieuwenhof, Pier Jacobs  9 nov 1859Franekeradeel, Friesland, Nederland I213947
48 Poort, Wybe Cornelis  14 dec 1849Franekeradeel, Friesland, Nederland I200634
49 Poortstra, Jacob Riemers  2 mrt 1873Franekeradeel, Friesland, Nederland I302585
50 Postma, Gaukje Gaukes  1 feb 1881Franekeradeel, Friesland, Nederland I273661

1 2 Volgende»Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 332

1 2 3 4 5 ... Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 Aardema / Poort  19 aug 1887Franekeradeel, Friesland, Nederland F22340
2 Aardema / Travalje  8 jun 1823Franekeradeel, Friesland, Nederland F48292
3 Adema / Nieuwenhof  16 mei 1846Franekeradeel, Friesland, Nederland F177911
4 Algera / Bangma  8 okt 1859Franekeradeel, Friesland, Nederland F172991
5 Alkema / de Wit  29 apr 1893Franekeradeel, Friesland, Nederland F217568
6 Alkema / Dijkstra  8 dec 1822Franekeradeel, Friesland, Nederland F208243
7 Alkema / Houtsma  22 apr 1832Franekeradeel, Friesland, Nederland F221479
8 Alkema / Roghaar  12 mrt 1859Franekeradeel, Friesland, Nederland F221544
9 Alkema / Visser  5 mei 1917Franekeradeel, Friesland, Nederland F221476
10 Andringa / Sybesma  6 jun 1896Franekeradeel, Friesland, Nederland F21837
11 Anema / Bonnema  18 apr 1819Franekeradeel, Friesland, Nederland F43904
12 Anema / Fokkema  12 mei 1849Franekeradeel, Friesland, Nederland F10541
13 Anema / Heslinga  25 mei 1833Franekeradeel, Friesland, Nederland F47484
14 Anema / Terpstra  9 mei 1900Franekeradeel, Friesland, Nederland F167831
15 Anema / van Erkens  9 mei 1824Franekeradeel, Friesland, Nederland F35769
16 Anema / van Rijzen  27 dec 1829Franekeradeel, Friesland, Nederland F206065
17 Anema / Visser  11 okt 1834Franekeradeel, Friesland, Nederland F43905
18 Appelhof / Kamstra  18 mei 1907Franekeradeel, Friesland, Nederland F183114
19 Attema / van Riesens  20 mei 1871Franekeradeel, Friesland, Nederland F209525
20 Aukema / Bouveint  23 apr 1836Franekeradeel, Friesland, Nederland F24681
21 Bakker / Bosch  17 sep 1836Franekeradeel, Friesland, Nederland F22455
22 Bakker / Dijkstra  16 mei 1868Franekeradeel, Friesland, Nederland F26349
23 Bakker / Viersen  16 mei 1868Franekeradeel, Friesland, Nederland F42924
24 Bakker / Viersen  6 mei 1880Franekeradeel, Friesland, Nederland F26352
25 Baukema / Aukema  20 mei 1848Franekeradeel, Friesland, Nederland F176300
26 Bekius / Poelstra  17 mrt 1837Franekeradeel, Friesland, Nederland F23916
27 Belksma / Greidanus  9 mei 1908Franekeradeel, Friesland, Nederland F193614
28 Belksma / Kuipers  29 mei 1852Franekeradeel, Friesland, Nederland F203668
29 Belksma / Tjeerdsma  17 mei 1884Franekeradeel, Friesland, Nederland F193613
30 Belksma / Vermeer  16 mei 1885Franekeradeel, Friesland, Nederland F214280
31 Bergsma / Buwalda  10 mei 1850Franekeradeel, Friesland, Nederland F31010
32 Bergsma / Douna  27 feb 1892Franekeradeel, Friesland, Nederland F218045
33 Bijlsma / Hilverda  13 nov 1828Franekeradeel, Friesland, Nederland F21833
34 Bleeker / de Jong  9 mei 1857Franekeradeel, Friesland, Nederland F30125
35 Bokma / Hoekstra  4 mei 1844Franekeradeel, Friesland, Nederland F221580
36 Bokma / Nauta  28 mrt 1835Franekeradeel, Friesland, Nederland F221570
37 Bokma / Terpstra  8 dec 1825Franekeradeel, Friesland, Nederland F221576
38 Bokma / van Erven  28 feb 1822Franekeradeel, Friesland, Nederland F221430
39 Boonstra / Poort  8 jan 1872Franekeradeel, Friesland, Nederland F22320
40 Bouma / de Swart  18 mei 1817Franekeradeel, Friesland, Nederland F21827
41 Bouma / Greydanus  3 jun 1834Franekeradeel, Friesland, Nederland F21822
42 Bouma / Schilstra  18 jun 1864Franekeradeel, Friesland, Nederland F21821
43 Bouma / van der Ploeg  15 mei 1847Franekeradeel, Friesland, Nederland F46016
44 Brouwer / Spanjer  16 mei 1863Franekeradeel, Friesland, Nederland F216272
45 Brouwer / van der Ploeg  16 jul 1898Franekeradeel, Friesland, Nederland F2201
46 Brouwer / Visser  13 mei 1843Franekeradeel, Friesland, Nederland F41206
47 Brugsma / Offinga  6 apr 1828Franekeradeel, Friesland, Nederland F12147
48 Bruinsma / Hilwerda  2 mei 1811Franekeradeel, Friesland, Nederland F217137
49 Bruinsma / Jans  27 nov 1791Franekeradeel, Friesland, Nederland F217136
50 Bruinsma / Tilstra  9 mei 1840Franekeradeel, Friesland, Nederland F217134

1 2 3 4 5 ... Volgende»


© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha