Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Lioessens, Friesland, NederlandWikipedia link naar
Lioessens, Friesland, Nederland
[Lioessens] [Friesland] [Nederland]
 
 


Latitude (Breedte): 53.380705287048215, Longitude (Lengte): 6.090214590879016


Media

Foto's
christelijke school Lioessens rond 1922
christelijke school Lioessens rond 1922
Onbekende dames
Onbekende dames
Heeft te maken met Oosternijkerk of Lioessens en familie Faber of Wiersma
Bevrijdingsfeest Lioessens (Napoleon)
Bevrijdingsfeest Lioessens (Napoleon)
Meisjesvereniging Zonnestraaltje Morra-Lioessens
Meisjesvereniging Zonnestraaltje Morra-Lioessens
1931 Zangvereniging Excelsior met dirigent Hans Faber en o.a Jacob Faber en Andries Faber
1931 Zangvereniging Excelsior met dirigent Hans Faber en o.a Jacob Faber en Andries Faber
Een plaatje van de zangvereniging Excelsior te Lioessens gemaakt in 1931 ter gelegenheid van het eerste lustrum en ingezonden door mevr. H. Jelsma-Slagman.

Eerste rij: Ruurd Visser, Jacob Faber, Klaas Postma, Andries Faber, Willem Visser, Pieter Visser, ?.
Tweede rij: Eelke Fokkema, Johannes Kuipers, Jacob Douma, Pieter M. Visser, Hans Faber (dirigent), Marcus.
Derde rij: Tjitske Fokkema, Wim Sijtsma, Jochine Postumus, Annie Kooistra, Hiije Dijkstra, Antje Hoekstra, Akke Hofman, Johanna Kuipers, Hittje Slagman, Anna Hofman, Sjoukje Meinsma.
Bovenste rij: Trijntje Hansma, Grietje Douma, Froukje Kooistra, Anna Soepboer, Richtje Praamsma, Sietske de Jong.
Kruising Lioessens utjouwer W.R. Dijkstra, Visdiefje, 1968 hoofdstraat Lioessens
Kruising Lioessens utjouwer W.R. Dijkstra, Visdiefje, 1968 hoofdstraat Lioessens
Een foto genomen vanaf de "hoeke", de kruising met de Moarsterwei, met rechts de winkel van Willem Ruurdes Dijkstra en links daarnaast de Vivo van Douwe Klimstra
Ongeveer 1938 Klasse foto school Lioessens met oa Sip Faber rechts naast meester Zwanenburg
Ongeveer 1938 Klasse foto school Lioessens met oa Sip Faber rechts naast meester Zwanenburg
Foto van de Chr. School te Lioessens ongeveer 1938
Onbekenden
Onbekenden
Misschien Klaas of Jetze de Graaf uit Lioessensn of Morra links
Omstr 1937 School foto Lioessensn Groep 4 Sip Faber bovenste rij 2e van rechts
Omstr 1937 School foto Lioessensn Groep 4 Sip Faber bovenste rij 2e van rechts
namen uit een krantenknipsel van de Nieuwe Dockumer Courant van 20-03-1978
v.l.n.r.
Achterste rij: Juff. Praamsma, Arjen v. Lune, Joh. Siedsma, Ale Bakker, Mintje Eisenga, Sip Faber, Tiete Sijtsma
4e rij: Meester Jansma, Piet v.d. Velde, Hille Jansma, ?, Afke Eisenga, Line Visser, Pieter de Graaf, Klaas de Graaf, Tjip de Graaf, Ettje Hansma, Meester F. Visser, Juff. de Boer, Meester Foeke Visser.
3e rij: Willem Dijkstra, Hein Eisenga, Jaap Eisenga, Han Feenstra, Riek Feenstra, Meester Zwanenburg, A. Minnema, Sieger Dantuma, Lieuwe Sijtsma, Anneke Bijland, Jannie Haaksma, Hanneke Terpstra.
2e rij: Idske Bandstra, Froukje de Jong, Jan Sijtsma, Kees Sijtsma, Trijntje Holwerda, Jan Holwerda, Jelle Holwerda, Annie de Haan, Renske Haaksma.
1e rij: Meindert de Jong, Jan Bandstra, Freerk Visser, Piebe Feenstra, Klaas Bos, Jan Bremer, Renze Haaksma, Louw Kuipers.

Namen komen uit een artikel uit een krant waar deze foto als ingezonden foto is gepubliceerd.
Onbekenden Lioessens of Oosternijkerk
Onbekenden Lioessens of Oosternijkerk
Lioessens of Oosternijkerk
Kamperen Jaap Faber en Frederik Visser, Lioessens
Kamperen Jaap Faber en Frederik Visser, Lioessens
In de midden liggend Jaap Faber
Jan Faber uit Lioessens
Jan Faber uit Lioessens
Schoolfoto (Lioessens?)
Schoolfoto (Lioessens?)
Onbekende school foto Noordoost Friesland
Omschrijving : Wie weet welke school het hier om gaat en wie er op de foto staat? Uit collectie Anne Wiersma
Als het toch wel om Lioessens gaat dan zou de directeur van de Gereformeerde school (vanaf 1905)
toen P. Fokkinga moeten zijn. (1905 tot 1913)
Schoolreisje school Lioessens 1949
Schoolreisje school Lioessens 1949
Een groepsfoto van een schoolreisje van de Chr. School Lioessens.
Bovenste rij helemaal links Hiek Faber-Zuidema
Bovenste rij derde van rechts meester Zwanenburg
School Lioessens
School Lioessens
Oude gereformeerde kerk en pastorie
Oude gereformeerde kerk en pastorie
Aan de rand van het dorp Lioessens aan het uiteinde van de Dorpsstraat stond vroeger de eerste
gereformeerde kerk met ervoor een pastorie. Op de foto zie je de voorkant van de pastorie met
daarachter de kerk. deze kerk is afgebroken en later herbouwd een stukje meer richting dorp.
Moarsterwei 1, Lioessens, Nederland
Moarsterwei 1, Lioessens, Nederland
Dorpsfeest Lioesens, Oranjevereniging
Dorpsfeest Lioesens, Oranjevereniging
Dorpsfeest Lioesens, Oranjevereniging
Omschrijving : Bij het dorpsfeest was het gewoonte dat de organisatie van het feest, de Oranjevereniging mee reed
met de optocht van de versierde wagens.
Het bestuur toen:
Frits Hiemsstra
Kornelis Visser
Sip Faber
Sip Bos
Germ Wytsma
Moarsterwei Lioessens
Moarsterwei Lioessens
Hervormde kerk te Lioessens vanaf Moarsterwei 1950
Hervormde kerk te Lioessens vanaf Moarsterwei 1950
Het stalt / Hoek en Wad Lioessens
Het stalt / Hoek en Wad Lioessens
Melkfabriek, Coöperatieve zuivelfabriek 'De Dongeradelen'
Melkfabriek, Coöperatieve zuivelfabriek "De Dongeradelen"
tussen Morra en Lioessens
oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
oude gereformeerde kerk en pastorie te Lioessens
Doarpstrjitte 6, Lioessens, Nederland
Aan de rand van het dorp Lioessens aan het uiteinde van de Dorpsstraat stond vroeger de eerste
gereformeerde kerk met ervoor een pastorie. Op de foto zie je de voorkant van de pastorie met
daarachter de kerk. deze kerk is afgebroken en later herbouwd een stukje meer richting dorp.
Deze huizen stonden in Lioessens bij de Herv. kerk
Deze huizen stonden in Lioessens bij de Herv. kerk
Huizen in Lioessens bij de Hervormde kerk Waar tegenwoordig een speeltuin voor kinderen is stonden vroeger een paar huizen. Het rechter huis was de herberg van Jacob Sipkes Faber. Rechts erachter op de foto staat de oude openbare school.
Gezicht op de Dorpsstraat Lioessens nabij Faber gemaakt ongeveer vanaf tegenover de winkel.
Gezicht op de Dorpsstraat Lioessens nabij Faber gemaakt ongeveer vanaf tegenover de winkel.
1933 Etje en Pietje Kuipers buurt de Vrolijkheid te Lioessens
1933 Etje en Pietje Kuipers buurt de Vrolijkheid te Lioessens
Lioessens, 1933. Twee zusters aan het ‘bus himmeljen’ op het erf van de in 1963 afgebroken boerderij van hun vader Marten Kuipers, bij De Vrolijkheid. Links Etje Kuipers die haar hele leven in Lioessens woonde en Jan de Graaf huwde. Rechts haar zuster Pietje die in later jaren directrice werd van ‘Rêst en Utsjuch’, verzorgingstehuis aan de Rondweg te Dokkum. (De Sneuper 100: Stads- en Dorpsgezichten Dongeradeel)
Dorpsstraat nabij cafe Lioessens 1938
Dorpsstraat nabij cafe Lioessens 1938
Voormalig cafe van Jan en Bet Haaksma

Pieter Wijtsma (geboren te Lioessens, zoon van Tjomme Jans Wijtsma en Antje Wiltjes Meindertsma) en Jantina Wedeven (geboren te Bovensmilde).
Gerrit Dijkstra, Aaltje Wijtsma en zoon Fedde uit Anjum/Lioessens
Gerrit Dijkstra, Aaltje Wijtsma en zoon Fedde uit Anjum/Lioessens
Gerrit Dijkstra (1884-1979) en Aaltje Wijtsma (1886-1929) uit Anjum/Lioessens met zoon Fedde (1919-1987).
Gerrit Wijtsma (1889-1912)
Gerrit Wijtsma (1889-1912)
Gerrit Wijtsma (1889-1912) uit Lioessens, zoon van Tjomme Wijtsma en Antje Wiltjes Meindertsma.
Tjomme Wytsma
Tjomme Wytsma
Tjomme Wijtsma in de steeg naast zijn huis aan de doarpsstrjitte 37 te Lioessens
Oranjevereniging Lioessens
Oranjevereniging Lioessens
Sip Faber en Frits Hiemstra in pak als leden van de oranjevereniging tijdens het dorpsfeest 1965
Muziek concours met Advendo Lioessens met oa Jan Faber aangegeven met pen
Muziek concours met Advendo Lioessens met oa Jan Faber aangegeven met pen
Op de Foto lijkt Jan Faber tussen de 10 en 15 jaar, de foto zou dan tussen 1926 en 1941 gemaakt kunnen zijn.
School Lioessens 1949 3e van links meester Zwanenburg rechts Hielkje Zuidema
School Lioessens 1949 3e van links meester Zwanenburg rechts Hielkje Zuidema
Lioessens voor boerderij Kuipers bij Smederij
Lioessens voor boerderij Kuipers bij Smederij
Tjomme Wijtsma en dochter Aaltje Wijtsma voor Doarpstrjite 39 Ljussens.jpg
Tjomme Wijtsma en dochter Aaltje Wijtsma voor Doarpstrjite 39 Ljussens.jpg
Dit is het voormalige huis zijn van Tjomme Wijtsma waar later Tjomme zijn schoonzoon Gerrit Dijkstra woonde. Gerrit Dijkstra had hier een winkeltje.
Aaltje Wijtsma, (de vrouw van Gerrit Dijkstra en dochter van Tjomme Wijtsma), is later in Huizum in 1929 overleden aan TBC.
Hierna kocht Andries Faber het huis (F118 Ljussens) en begint daar het bedrijf "A.J. Faber en Zn". Wat later Installatie bedrijf Faber wordt.
Vrouwenvereniging Lioessens 1959 voorste rij 3e van rechts Aaltje Minnema-Zuidema
Vrouwenvereniging Lioessens 1959 voorste rij 3e van rechts Aaltje Minnema-Zuidema
Dorpsgezicht Lioessens doarpstrjitte in de winter hier het huis van Klaas en Janke d.
Dorpsgezicht Lioessens doarpstrjitte in de winter hier het huis van Klaas en Janke d.
Huizen Dorpsstraat Lioessens links naast gereformeerde kerk
Huizen Dorpsstraat Lioessens links naast gereformeerde kerk
Afbraak van de vrolijkheid ULbe in de witte overal
Afbraak van de vrolijkheid ULbe in de witte overal
De vrolijkheid is afgebroken 1965
De vrolijkheid is afgebroken 1965
Lioessens gezicht op de vrolijkheid vanuit de Moasterwei.
Lioessens gezicht op de vrolijkheid vanuit de Moasterwei.
Gezicht op de hoek van Lioessens
Gezicht op de hoek van Lioessens
Hervormde Kerk te Lioessens
Hervormde Kerk te Lioessens
Stationsweg-later Moarsterwei-Lioessens 1970
Stationsweg-later Moarsterwei-Lioessens 1970

Documenten
1895 9 okt Jan Sipkes Faber krijgt het bouwen van een heerenhuis te Groningen gegunt
1895 9 okt Jan Sipkes Faber krijgt het bouwen van een heerenhuis te Groningen gegunt
1893 26 okt J Faber vraagt timmerknechten voor bouw pastorie Waaxens
1893 26 okt J Faber vraagt timmerknechten voor bouw pastorie Waaxens
1887 Jan Sipkes Faber  directeur zangvereniging in jongelings vereniging en Jacob Sipkes Faber
1887 Jan Sipkes Faber directeur zangvereniging in jongelings vereniging en Jacob Sipkes Faber

Begraafplaatsen

   Naam   Plaats 
1.Begraafplaats LioessensLioessens, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 859

1 2 3 4 5 ... 18» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Gepke Harkes  2 mei 1803Lioessens, Friesland, Nederland I22247
2 Ientje Abes  1745Lioessens, Friesland, Nederland I328502
3 Jurre Arends  1695Lioessens, Friesland, Nederland I87468
4 N.N.  22 aug 1855Lioessens, Friesland, Nederland I296871
5 Tabe Harkes  9 aug 1796Lioessens, Friesland, Nederland I22182
6 Tjitske Tjeerds  Lioessens, Friesland, Nederland I258141
7 Trijntje Harkes  2 mei 1803Lioessens, Friesland, Nederland I22292
8 Aalsum, Geert Renzes (Gurt Alsum)  1 mei 1873Lioessens, Friesland, Nederland I116751
9 Aalzum, Nutte Renzes (Nutte Alsum)  9 apr 1868Lioessens, Friesland, Nederland I116774
10 Aants, Trijntje  1741Lioessens, Friesland, Nederland I198264
11 Abes, Tjitske  Lioessens, Friesland, Nederland I118555
12 Alberda, Aukje Doekes  15 mrt 1807Lioessens, Friesland, Nederland I202089
13 Alberda, Jan Jans  21 apr 1799Lioessens, Friesland, Nederland I281407
14 Alberda, Klaaske Doekes  18 sep 1810Lioessens, Friesland, Nederland I187079
15 Alberda, Lijsbeth Doekes  7 okt 1804Lioessens, Friesland, Nederland I188140
16 Alderts, Dirk  14 feb 1776Lioessens, Friesland, Nederland I282131
17 Alderts, Harmen  27 aug 1769Lioessens, Friesland, Nederland I67169
18 Alzum, Baukje  13 mei 1861Lioessens, Friesland, Nederland I169055
19 Alzum, Jan Renzes (John Alsum)  18 feb 1864Lioessens, Friesland, Nederland I118840
20 Alzum, Renze  18 jan 1859Lioessens, Friesland, Nederland I192793
21 Andries, Trijntje  1705Lioessens, Friesland, Nederland I73114
22 Arends, Aaltje  Lioessens, Friesland, Nederland I194297
23 Ates, Joostke  Lioessens, Friesland, Nederland I256449
24 Bakker, Froukje  5 sep 1868Lioessens, Friesland, Nederland I207273
25 Bakker, Seike Berents  26 aug 1815Lioessens, Friesland, Nederland I194159
26 Bakker, Tiete Berents  3 okt 1817Lioessens, Friesland, Nederland I197016
27 Bandstra, Dirk  12 apr 1938Lioessens, Friesland, Nederland I254253
28 Bandstra, Eelkje  5 sep 1931Lioessens, Friesland, Nederland I32182
29 Bandstra, Oege  3 dec 1927Lioessens, Friesland, Nederland I254252
30 Bandstra, Taeke  12 mrt 1925Lioessens, Friesland, Nederland I224079
31 Bantsma, Hiltje Klazes  1756Lioessens, Friesland, Nederland I85931
32 Bantsma, Jantje Everts  7 aug 1821Lioessens, Friesland, Nederland I183829
33 Berghuistra, Stijntje Willems  13 mei 1798Lioessens, Friesland, Nederland I195702
34 Bijland, Geertje  24 okt 1845Lioessens, Friesland, Nederland I176300
35 Bijland, Johannes Opts (John Byland)  21 sep 1847Lioessens, Friesland, Nederland I60238
36 Bijland, Sijtske Johannes  28 apr 1875Lioessens, Friesland, Nederland I60236
37 Blom, Aaltje Jans  30 okt 1782Lioessens, Friesland, Nederland I195810
38 Blom, Antje Jans  25 dec 1794Lioessens, Friesland, Nederland I188995
39 Blom, Arend Jans  12 nov 1791Lioessens, Friesland, Nederland I255016
40 Blom, Hans Hanzes  28 mrt 1788Lioessens, Friesland, Nederland I178711
41 Blom, Hans Jans  8 jul 1785Lioessens, Friesland, Nederland I87455
42 Blom, Hendrik Baukes  23 dec 1859Lioessens, Friesland, Nederland I179310
43 Blom, Hille Jans  28 feb 1802Lioessens, Friesland, Nederland I255162
44 Blom, Jan  1804Lioessens, Friesland, Nederland I181946
45 Blom, Jan Jurres  9 sep 1742Lioessens, Friesland, Nederland I87459
46 Blom, Johannes Hendriks  17 sep 1887Lioessens, Friesland, Nederland I266549
47 Blom, Pieter  21 sep 1840Lioessens, Friesland, Nederland I191123
48 Blom, Siebren Hanzes  23 dec 1816Lioessens, Friesland, Nederland I87431
49 Blom, Tettje Hanzes  7 apr 1783Lioessens, Friesland, Nederland I196694
50 Blom, Trijntje Jans  3 jan 1789Lioessens, Friesland, Nederland I198325

1 2 3 4 5 ... 18» Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 335

1 2 3 4 5 ... Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Gepke Harkes  15 mei 1803Lioessens, Friesland, Nederland I22247
2 Lijsbert Gerbens  13 jan 1765Lioessens, Friesland, Nederland I72128
3 Tabe Harkes  28 aug 1796Lioessens, Friesland, Nederland I22182
4 Tjitske Tjeerds  29 jul 1764Lioessens, Friesland, Nederland I258141
5 Trijntje Harkes  15 mei 1803Lioessens, Friesland, Nederland I22292
6 Abes, Tjitske  29 mei 1757Lioessens, Friesland, Nederland I118555
7 Alberda, Aukje Doekes  29 mrt 1807Lioessens, Friesland, Nederland I202089
8 Alberda, Jan Jans  5 mei 1799Lioessens, Friesland, Nederland I281407
9 Alberda, Klaaske Doekes  7 okt 1810Lioessens, Friesland, Nederland I187079
10 Alberda, Lijsbeth Doekes  28 okt 1804Lioessens, Friesland, Nederland I188140
11 Ates, Berend  28 aug 1718Lioessens, Friesland, Nederland I169278
12 Ates, Geert  10 apr 1712Lioessens, Friesland, Nederland I173821
13 Ates, Joostke  27 mrt 1715Lioessens, Friesland, Nederland I256449
14 Auke, Tieke  5 nov 1752Lioessens, Friesland, Nederland I252768
15 Aukes, Anne  2 aug 1750Lioessens, Friesland, Nederland I252766
16 Aukes, Jan  29 aug 1745Lioessens, Friesland, Nederland I252765
17 Aukes, Trientje  12 mei 1724Lioessens, Friesland, Nederland I251272
18 Aukes, Trientje  10 jun 1725Lioessens, Friesland, Nederland I251271
19 Aukes, Wiebe  2 aug 1750Lioessens, Friesland, Nederland I252767
20 Berends, Rinske  2 okt 1740Lioessens, Friesland, Nederland I260642
21 Berghuistra, Stijntje Willems  27 mei 1798Lioessens, Friesland, Nederland I195702
22 Blom, Aaltje Jans  10 nov 1782Lioessens, Friesland, Nederland I195810
23 Blom, Antje Jans  15 feb 1795Lioessens, Friesland, Nederland I188995
24 Blom, Arend Jans  4 dec 1791Lioessens, Friesland, Nederland I255016
25 Blom, Hans Hanzes  6 apr 1788Lioessens, Friesland, Nederland I178711
26 Blom, Hans Jans  24 jul 1785Lioessens, Friesland, Nederland I87455
27 Blom, Hille Jans  28 mrt 1802Lioessens, Friesland, Nederland I255162
28 Blom, Jan Jurres  9 sep 1742Lioessens, Friesland, Nederland I87459
29 Blom, Tettje Hanzes  13 apr 1783Lioessens, Friesland, Nederland I196694
30 Blom, Trijntje Jans  1 feb 1789Lioessens, Friesland, Nederland I198325
31 Boersma, Harmen Hendriks  18 aug 1730Lioessens, Friesland, Nederland I81914
32 Botma, Folkert Kornelis  25 apr 1745Lioessens, Friesland, Nederland I84514
33 Bouma, Harmen Tjibbes  30 apr 1786Lioessens, Friesland, Nederland I270858
34 Bouma, Nanne Berends  22 dec 1754Lioessens, Friesland, Nederland I73094
35 Buwalda, Anne Cornelis  23 okt 1796Lioessens, Friesland, Nederland I185443
36 Buwalda, Anne Paulus  1 dec 1805Lioessens, Friesland, Nederland I185463
37 Buwalda, Dieuke Kornelis  13 okt 1793Lioessens, Friesland, Nederland I203803
38 Buwalda, Grietje Kornelis  25 sep 1791Lioessens, Friesland, Nederland I177883
39 Buwalda, Harmen Paulus  20 nov 1808Lioessens, Friesland, Nederland I252584
40 Buwalda, Joachemus Kornelis  21 apr 1799Lioessens, Friesland, Nederland I185322
41 Buwalda, Minne Cornelis  6 dec 1789Lioessens, Friesland, Nederland I190118
42 Buwalda, Paulus Kornelis  20 dec 1801Lioessens, Friesland, Nederland I243571
43 Buwalda, Rinske Kornelis  22 nov 1807Lioessens, Friesland, Nederland I243582
44 Buwalda, Rixtje  13 jun 1802Lioessens, Friesland, Nederland I193446
45 Buwalda, Stientje Paulus  1 jan 1804Lioessens, Friesland, Nederland I252583
46 Buwalda, Stientje Paulus  20 nov 1808Lioessens, Friesland, Nederland I117760
47 Cornelis, Folkert  21 dec 1738Lioessens, Friesland, Nederland I87598
48 Cornelis, Stijntje  6 mrt 1740Lioessens, Friesland, Nederland I87596
49 de Boer, Folkert Sybes  4 sep 1785Lioessens, Friesland, Nederland I31593
50 de Boer, Hendrik Sybes  2 okt 1774Lioessens, Friesland, Nederland I179349

1 2 3 4 5 ... Volgende»Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 510

1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 N.N.  22 aug 1855Lioessens, Friesland, Nederland I296871
2 Trijntje Hanses  24 jun 1819Lioessens, Friesland, Nederland I87460
3 Aalsma, Eelkje Renzes  30 aug 1898Lioessens, Friesland, Nederland I205264
4 Aants, Trijntje  3 feb 1823Lioessens, Friesland, Nederland I198264
5 Alberda, Aukje Alberts  21 sep 1922Lioessens, Friesland, Nederland I98184
6 Alberda, Klaaske Doekes  17 jun 1838Lioessens, Friesland, Nederland I187079
7 Alberda, Lijsbeth Doekes  4 mrt 1879Lioessens, Friesland, Nederland I188140
8 Alberda, Tjitske Alberts  18 nov 1908Lioessens, Friesland, Nederland I84542
9 Aukes, Trientje  vóór 10 jun 1725Lioessens, Friesland, Nederland I251272
10 Aukes, Wybren  1781Lioessens, Friesland, Nederland I200677
11 Bakker, Berent Jacobs  14 nov 1848Lioessens, Friesland, Nederland I202894
12 Bakker, Dieuke Tietes  27 feb 1820Lioessens, Friesland, Nederland I203891
13 Bakker, Ymkje Ruurds  29 dec 1843Lioessens, Friesland, Nederland I201145
14 Bandsma, Lieuwe Jans  25 apr 1844Lioessens, Friesland, Nederland I187871
15 Bandstra, Dirk  12 feb 1940Lioessens, Friesland, Nederland I254253
16 Bandstra, Klaaske Jans  8 sep 1986Lioessens, Friesland, Nederland I264704
17 Banga, Minke Symens  27 jun 1924Lioessens, Friesland, Nederland I190024
18 Bantsma, Hiltje Klazes  15 mrt 1819Lioessens, Friesland, Nederland I85931
19 Baukes, Trijntje  29 apr 1840Lioessens, Friesland, Nederland I198303
20 Blom, Bauke Hanses  2 aug 1860Lioessens, Friesland, Nederland I202335
21 Blom, Jan Jurres  30 apr 1816Lioessens, Friesland, Nederland I87459
22 Boersma, Jan Pieters  16 feb 1927Lioessens, Friesland, Nederland I119432
23 Boersma, Jipkje  23 mrt 1940Lioessens, Friesland, Nederland I185102
24 Boersma, Stijntje Harmens  16 feb 1848Lioessens, Friesland, Nederland I195704
25 Bonia, Aafke Douwes  26 jun 1870Lioessens, Friesland, Nederland I33552
26 Booyenga, Hylkje Booyes  7 dec 1921Lioessens, Friesland, Nederland I180674
27 Bos, Jacob  6 mrt 1963Lioessens, Friesland, Nederland I181096
28 Bosch, Maaike Botes  24 mei 1840Lioessens, Friesland, Nederland I113404
29 Botma, Renske Sakes  15 mei 1903Lioessens, Friesland, Nederland I192624
30 Bouma, Doetje Tjibbes  28 mei 1871Lioessens, Friesland, Nederland I119028
31 Braaksma, Geertje Franzes  28 feb 1939Lioessens, Friesland, Nederland I42765
32 Brandsma, Andries  31 dec 1978Lioessens, Friesland, Nederland I181818
33 Brantsma, Lammert Lieuwes  20 mrt 1921Lioessens, Friesland, Nederland I73028
34 Buwalda, Aafke Minnes  15 feb 1840Lioessens, Friesland, Nederland I116823
35 Buwalda, Dieuke Kornelis  6 feb 1847Lioessens, Friesland, Nederland I203803
36 Buwalda, Jan  9 jan 1906Lioessens, Friesland, Nederland I182055
37 Buwalda, Kornelis Annes  20 jan 1812Lioessens, Friesland, Nederland I116822
38 Buwalda, Minne Cornelis  22 dec 1833Lioessens, Friesland, Nederland I190118
39 Buwalda, Paulus Annes  21 nov 1828Lioessens, Friesland, Nederland I117761
40 Buwalda, Sieuke  5 dec 1917Lioessens, Friesland, Nederland I194439
41 Buwalda, Stientje Paulus  vóór 20 okt 1808Lioessens, Friesland, Nederland I252583
42 Buwalda, Stientje Paulus  3 mrt 1890Lioessens, Friesland, Nederland I117760
43 Cahais, Doetje Izaaks  28 nov 1908Lioessens, Friesland, Nederland I204517
44 Cahais, Janke Isaäks  13 mrt 1907Lioessens, Friesland, Nederland I183432
45 Cornelis, Folkert  vóór 25 apr 1745Lioessens, Friesland, Nederland I87598
46 Cornelis, Stijntje  Lioessens, Friesland, Nederland I87596
47 Crans, Neeltje Justus  2 jun 1840Lioessens, Friesland, Nederland I31594
48 Dantuma, Foekje Meinderts  28 mrt 1870Lioessens, Friesland, Nederland I17947
49 de Boer, Folkert Sybes  8 jun 1840Lioessens, Friesland, Nederland I31593
50 de Boer, Hendrik Sybes  5 dec 1831Lioessens, Friesland, Nederland I179349

1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 50 van 84

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Attema, Jan Aukes  Lioessens, Friesland, Nederland I153036
2 Bandstra, Jan  Lioessens, Friesland, Nederland I181892
3 Bandstra, Jantje  Lioessens, Friesland, Nederland I183827
4 Bandstra, Johanna  Lioessens, Friesland, Nederland I328568
5 Bandstra, Klaaske Jans  Lioessens, Friesland, Nederland I264704
6 Bijland, Sijbren  Lioessens, Friesland, Nederland I194535
7 Botstra, Pieter  Lioessens, Friesland, Nederland I191165
8 Buwalda, Anne  Lioessens, Friesland, Nederland I185473
9 de Boer, Hans Kornelis  30 apr 1926Lioessens, Friesland, Nederland I175884
10 de Boer, Harmke  Lioessens, Friesland, Nederland I179069
11 de Boer, Jan Folkerts  10 nov 1896Lioessens, Friesland, Nederland I153189
12 de Boer, Janneke Hanses  28 feb 1949Lioessens, Friesland, Nederland I154542
13 de Graaf, Eelkje  Lioessens, Friesland, Nederland I171675
14 de Graaf, Jan  9 apr 1998Lioessens, Friesland, Nederland I153192
15 de Graaf, Jetze  Lioessens, Friesland, Nederland I155530
16 de Jong, Anne  Lioessens, Friesland, Nederland I187383
17 de Jong, Trijntje Wiebes  1 dec 1964Lioessens, Friesland, Nederland I223968
18 Dekema, Janke  Lioessens, Friesland, Nederland I183462
19 der Wagen, Jacob  20 feb 2001Lioessens, Friesland, Nederland I257129
20 Dijkstra, Anne  Lioessens, Friesland, Nederland I185655
21 Dijkstra, Frederik  Lioessens, Friesland, Nederland I207076
22 Dijkstra, Harmke  Lioessens, Friesland, Nederland I179072
23 Dijkstra, Hiltje Harmens  2 feb 1887Lioessens, Friesland, Nederland I151749
24 Dijkstra, Jeltje  Lioessens, Friesland, Nederland I184675
25 Dijkstra, Klaas  Lioessens, Friesland, Nederland I186614
26 Dijkstra, Klaas  Lioessens, Friesland, Nederland I186615
27 Dijkstra, Liepke  Lioessens, Friesland, Nederland I187836
28 Dijkstra, Trijntje  Lioessens, Friesland, Nederland I198509
29 Dijkstra, Willem  Lioessens, Friesland, Nederland I200165
30 Douma, Doede Jilts  23 jul 1915Lioessens, Friesland, Nederland I118695
31 Douma, Douwe  16 mei 2007Lioessens, Friesland, Nederland I268617
32 Douma, Jan Doedes  25 jan 1966Lioessens, Friesland, Nederland I223863
33 Douma, Mame Jacobs  30 okt 1956Lioessens, Friesland, Nederland I268352
34 Faber, Andries Jacobs  6 feb 1975Lioessens, Friesland, Nederland I152979
35 Faber, Iebeltje Jacobs  Lioessens, Friesland, Nederland I152321
36 Faber, Jacob Sipkes  Lioessens, Friesland, Nederland I152549
37 Faber, Sipke Andries  28 dec 1993Lioessens, Friesland, Nederland I163001
38 Faber, Sipke Jacobs  23 mrt 1964Lioessens, Friesland, Nederland I162999
39 Faber, Sjoerdtje Theunis  25 sep 1994Lioessens, Friesland, Nederland I299820
40 Fennema, Sijke  8 mrt 2006Lioessens, Friesland, Nederland I224189
41 Fokkema, Antje  Lioessens, Friesland, Nederland I191765
42 Folkerts, Rinske  Lioessens, Friesland, Nederland I193243
43 Hoekstra, Pieter  Lioessens, Friesland, Nederland I191414
44 Holwerda, Baukje  Lioessens, Friesland, Nederland I202512
45 Hovenga, Akke  30 nov 2002Lioessens, Friesland, Nederland I248009
46 Jansma, Eelke  Lioessens, Friesland, Nederland I205327
47 Kuipers, Antje  Lioessens, Friesland, Nederland I194830
48 Kuipers, Etje  Lioessens, Friesland, Nederland I206201
49 Kuipers, Harmen  Lioessens, Friesland, Nederland I178957
50 Kuipers, Johannes Wybes  Lioessens, Friesland, Nederland I185870

1 2 Volgende»Advertentie

Treffers 1 t/m 6 van 6

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Advertentie    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Jacobs  29 okt 1946Lioessens, Friesland, Nederland I152979
2 Faber, Andries Jacobs  1950Lioessens, Friesland, Nederland I152979
3 Faber, Hans  23 mei 1931Lioessens, Friesland, Nederland I175886
4 Faber, Sipke Jacobs  1928Lioessens, Friesland, Nederland I162999
5 Faber, Sipke Jacobs  1929Lioessens, Friesland, Nederland I162999
6 Faber, Sipke Jacobs  aug 1929Lioessens, Friesland, Nederland I162999

Afw. geboorte

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Afw. geboorte    Persoon-ID 
1 Minnema, Ype Klazes  19 jan 1888Lioessens, Friesland, Nederland I167957

Andries, Sip en Jacob Sipkes

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Andries, Sip en Jacob Sipkes    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Jacobs  1974Lioessens, Friesland, Nederland I152979

Anecdote

Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Anecdote    Persoon-ID 
1 de Graaf, Eelkje  2000Lioessens, Friesland, Nederland I171675
2 Faber, Andries Jacobs  29 aug 1907Lioessens, Friesland, Nederland I152979

Auto kenteken

Treffers 1 t/m 6 van 6

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Auto kenteken    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Jacobs  2 jul 1912Lioessens, Friesland, Nederland I152979
2 Faber, Andries Jacobs  14 mei 1948Lioessens, Friesland, Nederland I152979
3 Faber, Andries Jacobs  31 mei 1950Lioessens, Friesland, Nederland I152979
4 Faber, Sipke Jacobs  12 jun 1928Lioessens, Friesland, Nederland I162999
5 Faber, Sipke Jacobs  11 mei 1931Lioessens, Friesland, Nederland I162999
6 Faber, Sipke Jacobs  3 sep 1934Lioessens, Friesland, Nederland I162999

Baptism

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Baptism    Persoon-ID 
1 Abes, Tjitske  29 mei 1757Lioessens, Friesland, Nederland I118555
2 Aukes, Tyke  5 nov 1752Lioessens, Friesland, Nederland I94760
3 Blom, Hans Jans  24 jul 1785Lioessens, Friesland, Nederland I87455
4 Blom, Jan Jurres  9 sep 1742Lioessens, Friesland, Nederland I87459
5 Botma, Folkert Kornelis  25 apr 1745Lioessens, Friesland, Nederland I84514
6 Bouma, Nanne Berends  22 dec 1754Lioessens, Friesland, Nederland I73094
7 Buwalda, Stientje Paulus  20 nov 1808Lioessens, Friesland, Nederland I117760
8 Cornelis, Folkert  21 dec 1738Lioessens, Friesland, Nederland I87598
9 Cornelis, Stijntje  6 mrt 1740Lioessens, Friesland, Nederland I87596
10 de Boer, Folkert Sybes  4 sep 1785Lioessens, Friesland, Nederland I31593
11 de Boer, Sybe Cornelis  25 jun 1747Lioessens, Friesland, Nederland I76042
12 de Boer, Tjietske Sybes  6 sep 1778Lioessens, Friesland, Nederland I84546
13 de Braak, Geeske Pieters  23 jan 1791Lioessens, Friesland, Nederland I88211
14 de Groot, Tjeerd Jantjes  19 feb 1775Lioessens, Friesland, Nederland I117722
15 de Jong, Trijntje Ates  12 mrt 1780Lioessens, Friesland, Nederland I114125
16 de Vries, Doetje Johannes  11 mrt 1781Lioessens, Friesland, Nederland I115172
17 Dijkstra, Dieuwke Douwes  17 apr 1774Lioessens, Friesland, Nederland I54782
18 Dijkstra, Dirkjen Fransens  15 apr 1810Lioessens, Friesland, Nederland I117948
19 Dijkstra, Dirkjen Jans  8 feb 1807Lioessens, Friesland, Nederland I73050
20 Dijkstra, Doetje Douwes  7 jul 1793Lioessens, Friesland, Nederland I41486
21 Dijkstra, Douwe Kornelis  12 apr 1750Lioessens, Friesland, Nederland I75404
22 Dijkstra, Grytje Alderts  24 jan 1773Lioessens, Friesland, Nederland I73053
23 Dijkstra, Harmen Jans  17 feb 1743Lioessens, Friesland, Nederland I120482
24 Dijkstra, Jan Dirks  24 feb 1771Lioessens, Friesland, Nederland I92204
25 Dijkstra, Martje Pieters  11 nov 1810Lioessens, Friesland, Nederland I117478
26 Dijkstra, Renske Pieters  21 feb 1802Lioessens, Friesland, Nederland I120274
27 Dijkstra, Sibbeltje Cornelis  7 feb 1802Lioessens, Friesland, Nederland I84544
28 Dijkstra, Uilke Douwes  1 mei 1785Lioessens, Friesland, Nederland I23877
29 Douma, Antje Sjolles  4 jun 1769Lioessens, Friesland, Nederland I33163
30 Douma, Sjolle Alberts  16 okt 1791Lioessens, Friesland, Nederland I75399
31 Douma, Trijntje Harkes  1 jun 1806Lioessens, Friesland, Nederland I31300
32 Douma, Yttje Alberts  29 jul 1798Lioessens, Friesland, Nederland I102632
33 Douwes, Kornelis  9 jun 1776Lioessens, Friesland, Nederland I84545
34 Eisinga, Agtje Douwes  4 okt 1795Lioessens, Friesland, Nederland I94924
35 Elzinga, Fetze Jacobs  20 okt 1771Lioessens, Friesland, Nederland I89316
36 Elzinga, Grietje Jacobs  9 jan 1774Lioessens, Friesland, Nederland I50426
37 Elzinga, Jacob Fetses  19 apr 1795Lioessens, Friesland, Nederland I119621
38 Elzinga, Tjitske Jakobs  7 jan 1781Lioessens, Friesland, Nederland I115916
39 Faber, Aaltje Sakes  23 nov 1806Lioessens, Friesland, Nederland I22802
40 Faber, Grietje Aukes  29 okt 1780Lioessens, Friesland, Nederland I247555
41 Foppes, Joostje  7 dec 1766Lioessens, Friesland, Nederland I92713
42 Gaasterland, Klaas Sytzes  23 jun 1782Lioessens, Friesland, Nederland I116656
43 Gerrijts, Antje  25 nov 1753Lioessens, Friesland, Nederland I117724
44 Harmens, Tjebbe  26 sep 1751Lioessens, Friesland, Nederland I46797
45 Hayma, Jacob Piebes  7 jan 1810Lioessens, Friesland, Nederland I115911
46 Holdinga, Leentje Johannes  27 mei 1792Lioessens, Friesland, Nederland I40041
47 Holwerda, Zwaantje Jakobs  16 apr 1797Lioessens, Friesland, Nederland I16059
48 Jaarla, Pieter Gerrits  21 jan 1759Lioessens, Friesland, Nederland I88216
49 Jacobs, Jantje (Janneke)  7 okt 1759Lioessens, Friesland, Nederland I44713
50 Jarigs, Fokeltje  12 feb 1741Lioessens, Friesland, Nederland I96453

1 2 Volgende»Belijdenis

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Belijdenis    Persoon-ID 
1 Faber, Sipke Jacobs  12 apr 1909Lioessens, Friesland, Nederland I162999

Bezit

Treffers 1 t/m 4 van 4

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Bezit    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Jacobs  16 dec 1910Lioessens, Friesland, Nederland I152979
2 Faber, Jacob Sipkes  1927Lioessens, Friesland, Nederland I152548
3 Faber, Jacob Sipkes  1928Lioessens, Friesland, Nederland I152548
4 Faber, Sipke Jacobs  1910Lioessens, Friesland, Nederland I162999

Confirmation

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Confirmation    Persoon-ID 
1 Faber, Jacob Sipkes  23 apr 1894Lioessens, Friesland, Nederland I152548

Crime

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Crime    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Sipkes  1 dec 1928Lioessens, Friesland, Nederland I152990

Doop

Treffers 1 t/m 3 van 3

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Doop    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Sipkes  1911Lioessens, Friesland, Nederland I152990
2 Faber, Jacob Sipkes  1906Lioessens, Friesland, Nederland I152552
3 Faber, Sipke Jacobs  1880Lioessens, Friesland, Nederland I162999

Foto

Treffers 1 t/m 6 van 6

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Foto    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Sipkes  1922Lioessens, Friesland, Nederland I152990
2 Faber, Sipke Andries  1930Lioessens, Friesland, Nederland I163001
3 Faber, Sipke Andries  ca. 1931Lioessens, Friesland, Nederland I163001
4 Faber, Sipke Andries  ca. 1933Lioessens, Friesland, Nederland I163001
5 Faber, Sipke Andries  1974Lioessens, Friesland, Nederland I163001
6 Faber, Sipke Jacobs  1914Lioessens, Friesland, Nederland I162999

Hobbies

Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Hobbies    Persoon-ID 
1 Faber, Hans  1941Lioessens, Friesland, Nederland I175886
2 Faber, Sipke Andries  1980Lioessens, Friesland, Nederland I163001

Hoofdelijke Omslag

Treffers 1 t/m 6 van 6

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Hoofdelijke Omslag    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Jacobs  1913Lioessens, Friesland, Nederland I152979
2 Faber, Andries Jacobs  1917Lioessens, Friesland, Nederland I152979
3 Faber, Jacob Sipkes  1913Lioessens, Friesland, Nederland I152548
4 Faber, Jacob Sipkes  1917Lioessens, Friesland, Nederland I152548
5 Faber, Sipke Jacobs  1913Lioessens, Friesland, Nederland I162999
6 Faber, Sipke Jacobs  1917Lioessens, Friesland, Nederland I162999

Kerk

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Kerk    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Jacobs  1963Lioessens, Friesland, Nederland I152979

Krijgsdienst

Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Krijgsdienst    Persoon-ID 
1 Faber, Sipke Andries  1948Lioessens, Friesland, Nederland I163001
2 Faber, Sipke Andries  19 jun 1950Lioessens, Friesland, Nederland I163001

Lidmaatschap

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Lidmaatschap    Persoon-ID 
1 Faber, Hans  1931Lioessens, Friesland, Nederland I175886

Membership

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Membership    Persoon-ID 
1 Faber, Jan Sipkes  1887Lioessens, Friesland, Nederland I153310

Militair

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Militair    Persoon-ID 
1 Faber, Jacob Sipkes  7 mei 1876Lioessens, Friesland, Nederland I152548

Militaire dienst

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Militaire dienst    Persoon-ID 
1 Faber, Jacob Sipkes  18 mrt 1871Lioessens, Friesland, Nederland I152548

Move

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Move    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Jacobs  1975Lioessens, Friesland, Nederland I152979

Occupation

Treffers 1 t/m 31 van 31

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Occupation    Persoon-ID 
1 de Jong, Lolle  1945Lioessens, Friesland, Nederland I157907
2 Faber, Andries Jacobs  1913Lioessens, Friesland, Nederland I152979
3 Faber, Andries Jacobs  1918Lioessens, Friesland, Nederland I152979
4 Faber, Andries Jacobs  18 jun 1949Lioessens, Friesland, Nederland I152979
5 Faber, Andries Jacobs  1959Lioessens, Friesland, Nederland I152979
6 Faber, Andries Sipkes  1928Lioessens, Friesland, Nederland I152990
7 Faber, Detje Jans  1849Lioessens, Friesland, Nederland I170695
8 Faber, Hans  1930Lioessens, Friesland, Nederland I175886
9 Faber, Hans  1960Lioessens, Friesland, Nederland I175886
10 Faber, Hans  25 sep 1968Lioessens, Friesland, Nederland I175886
11 Faber, Hiltje Sipkes  1849Lioessens, Friesland, Nederland I151759
12 Faber, Hiltje Sipkes  1880Lioessens, Friesland, Nederland I151759
13 Faber, Hiltje Sipkes  1890Lioessens, Friesland, Nederland I151759
14 Faber, Hiltje Sipkes  1900Lioessens, Friesland, Nederland I151759
15 Faber, Jacob Sipkes  1869Lioessens, Friesland, Nederland I152548
16 Faber, Jacob Sipkes  1880Lioessens, Friesland, Nederland I152548
17 Faber, Jacob Sipkes  1890Lioessens, Friesland, Nederland I152548
18 Faber, Jacob Sipkes  30 nov 1926Lioessens, Friesland, Nederland I152548
19 Faber, Jan Jans  1829Lioessens, Friesland, Nederland I153309
20 Faber, Jan Jans  1838Lioessens, Friesland, Nederland I153309
21 Faber, Jan Sipkes  1880Lioessens, Friesland, Nederland I153310
22 Faber, Jan Sipkes  1882Lioessens, Friesland, Nederland I153310
23 Faber, Jan Sipkes  1890Lioessens, Friesland, Nederland I153310
24 Faber, Jantje  12 jan 1849Lioessens, Friesland, Nederland I154707
25 Faber, Sipke Andries  1989Lioessens, Friesland, Nederland I163001
26 Faber, Sipke Jacobs  18 nov 1922Lioessens, Friesland, Nederland I162999
27 Faber, Sipke Jacobs  1928Lioessens, Friesland, Nederland I162999
28 Faber, Sipke Jacobs  1946Lioessens, Friesland, Nederland I162999
29 Faber, Sipke Jacobs  1963Lioessens, Friesland, Nederland I162999
30 Zijlstra, Oebele  Lioessens, Friesland, Nederland I159896
31 Zuidema, Hielkje  1948Lioessens, Friesland, Nederland I150462

Oorlog

Treffers 1 t/m 4 van 4

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Oorlog    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Jacobs  ca. 1944Lioessens, Friesland, Nederland I152979
2 Faber, Andries Jacobs  1944Lioessens, Friesland, Nederland I152979
3 Faber, Jacob  1944Lioessens, Friesland, Nederland I152550
4 Faber, Jacob  1944Lioessens, Friesland, Nederland I152550

Oorsprong

Treffers 1 t/m 50 van 50

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Oorsprong    Persoon-ID 
1 Aants, Trijntje  Lioessens, Friesland, Nederland I272506
2 Andrys, Antje  Lioessens, Friesland, Nederland I73145
3 Anes, Doeke  Lioessens, Friesland, Nederland I279737
4 Bantsma, Hiltje Klazes  Lioessens, Friesland, Nederland I85931
5 Berghuistra, Willem Tjerks  Lioessens, Friesland, Nederland I200322
6 Binderts, Taeke  Lioessens, Friesland, Nederland I89380
7 Buwalda, Anne Paulus  vóór 1733Lioessens, Friesland, Nederland I97745
8 de Braak, Gerrit Jarigs  Lioessens, Friesland, Nederland I75289
9 de Braak, Jarig Gerrits  Lioessens, Friesland, Nederland I184290
10 Dijkstra, Fettje Jacobs  Lioessens, Friesland, Nederland I206464
11 Doekes, Jantje  Lioessens, Friesland, Nederland I257255
12 Douma, Albert Sjolles  Lioessens, Friesland, Nederland I248260
13 Douwes, Sijtske  Lioessens, Friesland, Nederland I261648
14 Fenema, Hendrikje Jans  Lioessens, Friesland, Nederland I179782
15 Folkerts, Tytje  Lioessens, Friesland, Nederland I91634
16 Freerks, Reinder  Lioessens, Friesland, Nederland I277854
17 Gerbens, Pytje  Lioessens, Friesland, Nederland I247601
18 Goslings, Hittje  Lioessens, Friesland, Nederland I279738
19 Huizenga, Foppe Edzes  ges. ca. 1732Lioessens, Friesland, Nederland I251451
20 Jacobs, Durk  Lioessens, Friesland, Nederland I272505
21 Jans, Antje  Lioessens, Friesland, Nederland I253525
22 Jans, Antje  Lioessens, Friesland, Nederland I193611
23 Jans, Klaas  Lioessens, Friesland, Nederland I116152
24 Jans, Tjitske  Lioessens, Friesland, Nederland I210880
25 Jans, Yttje  Lioessens, Friesland, Nederland I90615
26 Johannes, Antje  1773Lioessens, Friesland, Nederland I58208
27 Jongsma, Ate Geerts  1747Lioessens, Friesland, Nederland I96452
28 Jurjens, Geeske  Lioessens, Friesland, Nederland I75290
29 Klazes, Sieds  Lioessens, Friesland, Nederland I90614
30 Kornelis, Rienskje  Lioessens, Friesland, Nederland I87606
31 Kornelis, Tryntje  ges. ca. 1730Lioessens, Friesland, Nederland I282130
32 Lammerts, Atie  Lioessens, Friesland, Nederland I89381
33 Lucas, Harmke  Lioessens, Friesland, Nederland I150307
34 Meinderts, Liskje  Lioessens, Friesland, Nederland I79805
35 Melis, Liepke  Lioessens, Friesland, Nederland I157597
36 Menses, Dirk  Lioessens, Friesland, Nederland I304344
37 Minses, Aaltje  Lioessens, Friesland, Nederland I89373
38 Pieters, Trijntje  Lioessens, Friesland, Nederland I86198
39 Roelofs, Johannes  Lioessens, Friesland, Nederland I185944
40 Siedses, Klaas  Lioessens, Friesland, Nederland I210879
41 Sipkes, Jacob  Lioessens, Friesland, Nederland I181505
42 Sipkes, Sieds  Lioessens, Friesland, Nederland I85021
43 Sjoerds, Lysbert  Lioessens, Friesland, Nederland I158262
44 Sytsma, Trijntje Lieuwes  Lioessens, Friesland, Nederland I165741
45 Thijssens, Antje  Lioessens, Friesland, Nederland I256445
46 Tjeerds, Doetje  Lioessens, Friesland, Nederland I278337
47 van der Glas, Pier Abeles  1770Lioessens, Friesland, Nederland I58207
48 van der Meer, Jan Joukes  Lioessens, Friesland, Nederland I303836
49 van der Woud, Jan Manus  1763Lioessens, Friesland, Nederland I83264
50 van der Woude, Akke (Aukje) Martens  Lioessens, Friesland, Nederland I70960

Overlijden

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID 
1 Faber, Iebeltje Jacobs  1959Lioessens, Friesland, Nederland I152321

Overlijdensadvertentie

Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijdensadvertentie    Persoon-ID 
1 Faber, Sipke Andries  24 dec 1993Lioessens, Friesland, Nederland I163001
2 Kamstra, Aukje  31 aug 1971Lioessens, Friesland, Nederland I168703

Probate

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Probate    Persoon-ID 
1 Faber, Jan Jans  Lioessens, Friesland, Nederland I153309

Residence

Treffers 1 t/m 14 van 14

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Residence    Persoon-ID 
1 Faber, Aaltje Jans  1849Lioessens, Friesland, Nederland I164897
2 Faber, Aaltje Jans  1853Lioessens, Friesland, Nederland I164897
3 Faber, Andries Jacobs  1914Lioessens, Friesland, Nederland I152979
4 Faber, Detje Jans  1853Lioessens, Friesland, Nederland I170695
5 Faber, Jacob Sipkes  1853Lioessens, Friesland, Nederland I152548
6 Faber, Jacob Sipkes  1883Lioessens, Friesland, Nederland I152548
7 Faber, Jacob Sipkes  1900Lioessens, Friesland, Nederland I152548
8 Faber, Jacob Sipkes  17 aug 1907Lioessens, Friesland, Nederland I152548
9 Faber, Jacob Sipkes  17 apr 1916Lioessens, Friesland, Nederland I152548
10 Faber, Jacob Sipkes  10 dec 1929Lioessens, Friesland, Nederland I152548
11 Faber, Jacob Sipkes  1933Lioessens, Friesland, Nederland I152552
12 Faber, Jan Sipkes  1869Lioessens, Friesland, Nederland I153310
13 Faber, Sipke Andries  1952Lioessens, Friesland, Nederland I163001
14 Faber, Sipke Jacobs  1905Lioessens, Friesland, Nederland I162999

School

Treffers 1 t/m 4 van 4

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    School    Persoon-ID 
1 Faber, Sipke Andries  1937Lioessens, Friesland, Nederland I163001
2 Faber, Sipke Andries  1938Lioessens, Friesland, Nederland I163001
3 Faber, Sipke Andries  1938Lioessens, Friesland, Nederland I163001
4 Faber, Sipke Andries  1940Lioessens, Friesland, Nederland I163001

Vereniging

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Vereniging    Persoon-ID 
1 Faber, Sipke Andries  1980Lioessens, Friesland, Nederland I163001

Verhuizing

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Verhuizing    Persoon-ID 
1 Faber, Andries Jacobs  feb 1924Lioessens, Friesland, Nederland I152979

Verkoop

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Verkoop    Persoon-ID 
1 Faber, Jacob Sipkes  20 nov 1909Lioessens, Friesland, Nederland I152548

Woonplaats

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Woonplaats    Persoon-ID 
1 Minnema, Jan Klazes  tussen 1890-1920Lioessens, Friesland, Nederland I153674

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 123

1 2 3 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 / Harmens  27 mrt 1774Lioessens, Friesland, Nederland F164053
2 / Jeltes  28 mrt 1790Lioessens, Friesland, Nederland F174119
3 /   2 aug 1767Lioessens, Friesland, Nederland F22114
4 / Dirks  17 apr 1729Lioessens, Friesland, Nederland F32813
5 Aalsma / Willems  25 mei 1777Lioessens, Friesland, Nederland F48634
6 Alberda / Faber  27 mei 1798Lioessens, Friesland, Nederland F31075
7 Andries / Melis  1726Lioessens, Friesland, Nederland F35028
8 Anes / Goslings  27 jul 1721Lioessens, Friesland, Nederland F206180
9 Anjema / Pieters  27 mei 1764Lioessens, Friesland, Nederland F32072
10 Bandsma / Jans  23 mei 1794Lioessens, Friesland, Nederland F168875
11 Barteles / Jacobs  1 jun 1777Lioessens, Friesland, Nederland F162494
12 Bartels / Jakobs  1 jun 1777Lioessens, Friesland, Nederland F48676
13 Berghuistra / Bosma  28 mei 1797Lioessens, Friesland, Nederland F163897
14 Binderts / Joukes  30 mei 1723Lioessens, Friesland, Nederland F27521
15 Binderts / Lammerts  14 mei 1722Lioessens, Friesland, Nederland F33821
16 Blom /   8 jul 1781Lioessens, Friesland, Nederland F32809
17 Blom / Backerus  20 mei 1781Lioessens, Friesland, Nederland F162350
18 Bouma / Bouma  31 mei 1801Lioessens, Friesland, Nederland F9575
19 Broederiks / Tijssen  17 mei 1750Lioessens, Friesland, Nederland F32674
20 Broederiks / Tijsses  17 mei 1750Lioessens, Friesland, Nederland F151100
21 Buwalda / Cornelis  1 jun 1760Lioessens, Friesland, Nederland F38173
22 Christiaans / Jans  27 sep 1722Lioessens, Friesland, Nederland F196769
23 de Boer / Dijkstra  25 mei 1794Lioessens, Friesland, Nederland F162878
24 de Boer / Rimmerens  16 sep 1770Lioessens, Friesland, Nederland F27627
25 de Braak / Jurjens  17 sep 1752Lioessens, Friesland, Nederland F27184
26 de Braak / Pijtters  14 jun 1789Lioessens, Friesland, Nederland F194505
27 de Groot / Gerrijts  17 okt 1773Lioessens, Friesland, Nederland F49155
28 de Vries / Tjallings  24 mei 1781Lioessens, Friesland, Nederland F37205
29 Dijkstra / Dijkstra  25 mei 1788Lioessens, Friesland, Nederland F167916
30 Dijkstra / Dijkstra  11 mei 1794Lioessens, Friesland, Nederland F25928
31 Dijkstra / Elzinga  24 mei 1795Lioessens, Friesland, Nederland F16274
32 Dijkstra / Johannes  23 mei 1784Lioessens, Friesland, Nederland F172679
33 Dijkstra / Uilkes  20 mei 1770Lioessens, Friesland, Nederland F27247
34 Douma / Jousma  25 mei 1788Lioessens, Friesland, Nederland F193230
35 Douma / Lieuwes  11 mei 1755Lioessens, Friesland, Nederland F171318
36 Douwes / de Boer  19 apr 1801Lioessens, Friesland, Nederland F31074
37 Edsis / Ulbes  15 dec 1765Lioessens, Friesland, Nederland F35620
38 Eesges / Sapes  27 okt 1726Lioessens, Friesland, Nederland F165144
39 Elzinga / Elsinga  19 mei 1799Lioessens, Friesland, Nederland F166360
40 Elzinga / Heerkes  14 sep 1788Lioessens, Friesland, Nederland F38898
41 Faber / de Boer  20 mei 1905Lioessens, Friesland, Nederland F153066
42 Ferwerda / Tjeerds  13 jun 1802Lioessens, Friesland, Nederland F195716
43 Fockes / Paulus  16 mei 1773Lioessens, Friesland, Nederland F27203
44 Fokkema / de Lang  20 nov 1803Lioessens, Friesland, Nederland F195246
45 Gaasterland / Bantsma  14 jan 1781Lioessens, Friesland, Nederland F31895
46 Hendriks / Klases  13 jan 1760Lioessens, Friesland, Nederland F25973
47 Hettes / Sybes  4 mei 1721Lioessens, Friesland, Nederland F194243
48 Hoekstra / Jans  1 jun 1794Lioessens, Friesland, Nederland F160983
49 Hofman / Pompstra  18 mei 1806Lioessens, Friesland, Nederland F8115
50 Holdinga / Kornelis  2 jun 1791Lioessens, Friesland, Nederland F27439

1 2 3 Volgende»Woonplaats

Treffers 1 t/m 3 van 3

   Gezin    Woonplaats    Gezins-ID 
1 Minnema / Holwerda  tussen 1921-1926Lioessens, Friesland, Nederland F151467
2 Minnema / Zuidema  tussen 1955-Abt 1990Lioessens, Friesland, Nederland F154459
3 Minnema / Zuidema  ca. 1990-2000Lioessens, Friesland, Nederland F154459
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha