GROETEN UIT ...


Op de hierna volgende pagina's treft u ca. 250 bekende, en wellicht ook een aantal onbekende, oude ansichtkaarten en foto's aan die een aardig beeld geven van de dorpen in de eerste helft van de 20ste eeuw. De verzameling bestaat uit materiaal dat enerzijds door kompaan Andries Dijkstra uit zijn privé-collectie beschikbaar werd gesteld en anderzijds afkomstig is uit het Fries Fotoarchief van Tresoar. Wat betreft het laatste zijn wij Tresoar zeer erkentelijk voor de bereidwillige medewerking die zij ons hebben verleend om een selectie uit hun beeldcollectie op onze website te mogen plaatsen. Daarbij dient ook de gemeente Ferwerderadeel genoemd te worden die in het verleden de ansichtkaarten weer beschikbaar heeft gesteld aan Tresoar.

Indien u de moeite wilt nemen de ansichtkaarten van een dorp in samenhang met de plattegrond, te bestuderen en te vergelijken dan kunt u wel eens tot de verrassende ontdekking komen dat u nadien aardig de weg weet in dat dorp aan het begin van de 20ste eeuw.
 
 

Andries Dijkstra :

fen Fryske groun
Ansichtkaarten

 
Fries Fotoarchief - Tresoar :

Blija - Hogebeintum
Ferwerd
Hallum
Marrum - Westernijkerk
Vlieterpen