Ter gelegenheid van het 35-jarig ambtsjubileum van burgemeester J.J. Cannegieter Hz.
Foto genomen tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 22 juli 1914.

Zittend, van links naar rechts:
P. Boelstra, R. Kalma, wethouder R. Boersma, secretaris L. Wezeman,
burgemeester Johannes Jacobus Cannegieter Hendrikszoon,
wethouder P.J. Meindertsma, H. Meindertsma, R. Wielenga, Tj. Olivier en P. Wiersma.

Staand, van links naar rechts:
A.K. Dijkstra, G.G. Oberman, D. Offringa, H. Heeringa en Joh. W. de Groot.