BURGEMEESTERS

1816 -1933
Christiaan Westenberg  (grietman) 1816 - 1841
Jan Albarda  (grietman, vanaf 1851 burgemeester) 1841 - 1853
Rienk Jans van der Leij 1853 - 1869
Jonkheer Imilius Josinus Hendrik Willem Andringa de Kempenaer 1869 - 1879
Johannes Jacobus Cannegieter Hz 1879 - 1915
35-jarig ambtsjubileum J.J. Cannegieter Hz
1914          
Ferdinand Francois baron de Smeth 1915 - 1918
Afscheid Ferdinand Francois baron de Smeth
1918          
Lodewijk Wezeman 1918 - 1933
Afscheid Lodewijk Wezeman
1933           
Met dank aan de gemeente Ferwerderadeel