Ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Ferdinand Francois baron de Smeth.
Foto genomen tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 16 april 1918.

Zittend, van links naar rechts:
A. Dijkstra, R. Kalma, wethouder J.P. Reitsma, secretaris L. Wezeman,
burgemeester F.F. baron de Smeth,
wethouder A. Kamstra, G.G. Oberman, D. Jippes, D.G. de Boer en F. Anema.

Staand, van links naar rechts:
K. Holwerda, W. Buursma en R. Schuiling.