MAYORS OF FERWERDERADEEL

1816 -1933
Christiaan Westenberg  (grietman) 1816 - 1841
Jan Albarda  (grietman, as from 1851 mayor) 1841 - 1853
Rienk Jans van der Leij 1853 - 1869
Imilius Josinus Hendrik Willem Andringa de Kempenaer Esq
1869 - 1879
Johannes Jacobus Cannegieter Hz 1879 - 1915
J.J. Cannegieter Hz  35-years mayor of Ferwerderadeel
1914          
Ferdinand Francois baron de Smeth 1915 - 1918
Leave of Ferdinand Francois baron de Smeth
1918          
Lodewijk Wezeman 1918 - 1933
Leave of Lodewijk Wezeman
1933           
Much obliged to the municipality of Ferwerderadeel