TERUG NAAR FERWERDERADEEL

In april 1852 emigreerden Dirk Jans Miedema, zijn vrouw Trijntje Gerrits Riemersma en hun dochtertje Janke naar Amerika op zoek naar een beter bestaan. Zij vestigden zich uiteindelijk in Holland, Michigan waar Dirk een succesvolle boer werd. In 1881 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats Ferwerd om zijn broer te bezoeken en tijdens zijn verblijf trad hij op als vertegenwoordiger van de N.A.S.M., met name ten behoeve van de minder bedeelden. Om deze reden liet Dirk de volgende aankondiging in de krant plaatsen:


Dirk Miedema, al 29 jaar Amerikaans staatsburger en thans tijdelijk verblijvend in Marrum, vertrekt op 23 april 1881 met de N.A.S.M. van Rotterdam naar Amerika. Een ieder die wil deelnemen aan deze reis kan informatie inwinnen en zich aanmelden bij J. Stroosma, herbergier in Marrum, en J. van der Veen, vertegenwoordiger in Dokkum.

Ongetwijfeld heeft het feit dat hij in Ferwerd werd geboren en bovendien een voorbeeld was van een succesvolle emigrant, zijn geloofwaardigheid verhoogd en daarmee het aantal tickets dat hij verkocht. Uiteindelijk maakten 54 mensen uit Ferwerderadeel deel uit van de groep reizigers die Miedema had weten te overtuigen. Zij hadden zich aangemeld op één van de diverse en goed bezochte bijeenkomsten die Dirk in de verschillende dorpen had georganiseerd en zij waren zeer geinteresseerd in hetgeen hij te melden had omtrent de economische vooruitzichten in Amerika. Als gevolg van onder andere goedkoop Amerikaans graan dat de Europese markt overspoelde, geraakte een groot aantal landarbeiders in hoog tempo werkeloos en velen voelden zich tot de V.S. aangetrokken waar het bloeiende boerenbedrijf een toenemende vraag naar arbeidskrachten had. Nog beter zelfs: de mogelijkheid om zelf eigenaar van een boerderij te worden bestond in Amerika en was Dirk Jans Miedema niet het levende voorbeeld daarvan? Echter, sommigen die zich bij de groep aansloten waren niet geinteresseerd om boer te worden, onder andere ene Johannes Kornelis van Dijk uit Ferwerd die meeging om enige tijd in Amerika te verblijven. Johannes werkte in Michigan en Chicago en hield een nauwkeurig dagboek bij van zijn belevenissen getiteld Zes maanden in Amerika.

De Ottawa County US GenWeb vrijwilligers in Michigan hebben een biografie over Dirk Jans Miedema op hun website gepubliceerd en verleende ons welwillend toestemming om die hierbij over te nemen:
 

DIRK MIEDEMA

Door:
Charles Armstrong

Dirk Miedema, een energieke landbouwer en dapper veteraan uit de Burgeroorlog werd geboren in Vriesland in het jaar 1823, Zijn ouders, John en Jane (Wiersma) Miedema, geboren en getogen in Nederland, hielden na hun huwelijk een hotel in een dorp van hun geboorteland waar de vader tot aan zijn dood, op de leeftijd van 38 jaar, werkte. De vader was een zoon van Henry en Janke (Koopman) Miedema.
De grootvader van vader's kant, die zijn leven begon als een arm man, werkte zich door een superieur gevoel voor zaken doen en een scherpe intelligentie op naar voorspoed en rijkdom. Hij was producent van diverse soorten extracten, woonde in een florerend dorp en bezat een boerderij met 24 hectaren land naast het bedrijf. Bij zijn overlijden liet hij zijn familie een fortuin na van $ 40.000. De vader kreeg een goede opvoeding en begon zijn eigen leven op de leeftijd van 22 jaar toen hij trouwde. Bij zijn dood liet hij de zorg van drie kinderen na aan zijn weduwe: Henry, overleden; Dirk, ons onderwerp en Baarnd, wonend in Nederland. John Miedema was een toegewijd lid van de Hervormde kerk en een oprecht Christen. Ons onderwerp was ongeveer 12 jaar oud bij het verscheiden van zijn vader en werkte tot volwassen leeftijd plichtsgetrouw voor zijn moeder in het hotel. Daarna werkte Mr. Miedema acht jaar voor boeren. Zijn moeder was inmiddels getrouwd met Dirk Terpstra. Terwijl hij van maand tot maand werkte trad ons onderwerp in het huwelijk met Miss Catherine Riemasma, dochter van Gerrit Anna Riemasma. Het enige kind dat uit deze verbintenis in het Oude Land werd geboren is Jane, getrouwd met Rinke DeVries.

Na hun emigratie naar Amerika in 1852 werden zes kinderen geboren waarvan vier op jonge leeftijd overleden.
De twee die in leven bleven waren: Anna, vrouw van Jacob Dagger en Maggie, vrouw van John Ter Beek. Ons onderwerp ontving enig geld uit zijn grootvader's nalatenschap en met dit legaat betaalde hij de overtocht voor hem en zijn familie over de zee naar het land van beloften: Amerika. Toen Mr. Miedema met vrouw en kind in Kalamazoo aankwam bestond zijn vermogen uit $ 6 in geld, aangevuld met een grote voorraad zelfvertrouwen en hoop. Al snel vond hij een baan, werkte een jaar lang van dag tot dag en vertrok toen naar Holland, Ottawa County alwaar hij zich definitief vestigde. Door hard te werken en verstandig manoeuvreren was ons onderwerp in een vergelijkbaar korte tijd in staat om 12 hectare land aan te schaffen waar hij nu woont en die hij spaarzaam heeft weten uit te breiden tot hij uiteindelijk 28 waardevolle hectaren bezit, eens zwaar bebost maar door Mr. Miedema omgevormd tot een hoogst profijtelijke staat van bebouwing en verbeterd met uitstekende gebouwen.

In 1861 meldde ons onderwerp zich aan bij Compagnie D, Tweede Michigan Cavalerie, en diende in het leger van Cumberland. Deelnemend aan vele beslissende veldslagen van deze oorlog, vocht Mr. Miedema met moed in Shiloh, Perryville, Boonville, Corinth, Franklin, Murfreesboro en Brandwood. Bij laatstgenoemde slag raakte ons onderwerp ernstig gewond aan zijn hoofd, aan de linker zijde, door een "Minnie-ball". Van zijn paard vallend bleef zijn voet in de stijgbeugel steken en werd hij iets van twintig roede meegesleurd. Na een verblijf van ongeveer twee maanden in het veldhospitaal ging hij voor een paar dagen naar het ziekenhuis in Nashville en werd vervolgens overgebracht naar het revalidatie kamp alwaar hij in juli 1863 werd ontslagen.
Mr. Miedema is een geëerd lid van van A.C. van Raalte Post Nr. 262 G.A.R. Hij is in religieus opzicht betrokken bij de Afgescheiden Kerk in Holland. Geinteresseerd in alle zaken van algemeen belang en te allen tijde klaar staand om te helpen bij publieke aangelegenheden in zijn woonplaats, wordt ons onderwerp ten zeerste gerespecteerd en geniet de achting van vele vrienden.
Bovenvermelde informatie is ontleend aan:
- Annemieke Galema's book "Frisians to America 1880-1914".

- "Origin" magazine uitgegeven door Calvin College Archives,Grand Rapids, Michigan.
- Met dank aan: Ottawa County, Michigan US GenWeb Volunteer Project.