Een bijdrage van:Rick HagedornPaterson News, 1960.
Door Tom Paris


HAWTHORNE - Zestig jaar! Dat is langer dan menig mens leeft. Zolang was het tot afgelopen woensdag geleden dat de broers Joe en John Sytsma elkaar hadden gezien. Joe was een avontuurlijke 18-jarige jongeling toen hij zijn broer John in Holland verliet en naar de Verenigde Staten kwam. Woensdag, op een pier in Hoboken, werden zij herenigd. Zij omhelsden elkaar en huilden zonder zich te schamen. Thans tegen de tachtig, herinnerden zij elkaar slechts als pluizig bebaarde teenagers.

Joe woont sinds 39 jaar in Hawthorne. Thuis, aan 78 Westervelt Avenue, vertelde hij hoe moeilijk het is om te beschrijven hoe het voelt om na 60 jaar zijn broer weer te zien. Tijdens het hele gesprek hield hij zijn arm om de 77-jarige John die een jaar jonger is dan Joe.

John, een kleine man met een rood gelaat en pretoogjes, glimlachtte voortdurend en probeerde woorden op te vangen van hetgeen Joe voor hem vertaalde. John was een 17-jarige bakkersknecht in Sneek, een typisch Nederlands stadje, toen Joe in 1900 emigreerde. Elf jaar later opende hij zijn eigen winkel in het naburige IJlst. Hij was gelukkig met het bakken en verkopen van zijn produkten. Hij trouwde en kreeg twee zonen. Hij hoopte broer Joe naar de VS te volgen maar zakelijke en familie verplichtingen maakten dat onmogelijk. Twee jaar geleden ging hij met pensioen.

John wil alles zien. Een klaarblijkelijk energiek man die het beste wil maken van zijn eenjarig verblijf. In het vooruitzicht staan een trip naar West Point, een VIP toer door New York City en bezoeken aan de kust van Jersey en andere vakantie oorden. Over ongeveer drie maanden gaat John naar Denver voor een bezoek aan de jongste Sytsma broer, 76-jarige Andrew. Hij ontmoette hem vier jaar geleden toen Andrew een bezoek bracht aan Holland. Daarna gaat hij verder naar Alberta, Canada waar zijn zoon Peter woont die 10 jaar geleden bij hem op bezoek was. Tot slot vliegt hij volgend jaar april weer naar huis. Gevraagd of hij met een straalvliegtuig terug zal gaan antwoordde hij dat hij niet veel weet over deze vliegtuigen maar zeker niet bang is om het te proberen. Hij zei het in het Nederlands maar op een toon die geen vertaling behoefde. Gaat hij, eenmaal weer thuis, het rustig aan doen en van zijn vrije tijd genieten? "Oh nee, ik houd er niet van om achterover te leunen. Ik ga werken in de antiekzaak van mijn zoon Richard" was het antwoord.
Zoals verwacht kan worden is Uncle John een beroemdheid in de Sytsma familie. Zijn nichten Jessie, Emma en Alice maken zijn favoriete gerechten klaar. Rijst is favoriet. Neven Edward en Howard zijn opgetogen over hun nieuw gevonden "Dutch Uncle". Broer Joe, een aktief lid van de Prospect Park Bethel Christian Reformed Church popelt om hem voor te stellen aan zijn vele landgenoten in de omgeving. Joe is weduwnaar.

Slechts een paar dagen geleden was 60 jaar een eeuwigheid voor John en Joe Sytsma. Maar nu zij zijn herenigd, pratend over hun jeugd en wat zich sindsdien heeft voorgedaan, lijkt die tijd in Holland zich gisteren te hebben afgespeeld.
Note:
Joe (Joseph), John en Andrew Sytsma = Jochum, Jan en Andries Sytsma zijn zonen van Diedert Siedzes Sytsma & Jetske Leenderts Dijkstra.