INLEIDING


Johannes Martens MiedemaLolkje Jorrits
Bierma

Johannes Martens Miedema werd op 5 september 1875 te Ferwerd geboren als zoon van Marten Jelles Miedema en Sjoukje Willems de Groot. Toen hij in maart 1896 naar Amerika vertrok was hij derhalve 20 jaar jong. Hij vermeldt in zijn verslag dat de oversteek werd gemaakt met een schip van de Holland Amerika Lijn maar de naam wordt niet genoemd. Dat blijkt ss "Maasdam II" te zijn geweest die op 23 maart 1896 vanuit Rotterdam in New York aankwam:

In de gegevens van Ellis Island komen wij Johannes tegen:

First Name: Johannes

Last Name: Miedema
Ethnicity: Holland, Dutch
Last Place of Residence:
Date of Arrival: Mar 23, 1896
Age at Arrival: 20y Gender: M Marital Status:
Ship of Travel: Maasdam
Port of Departure: Rotterdam, Holland
Manifest Line Number: 0019


In november 1898 kwam hij, een hele ervaring rijker, samen met zijn kompaan Jasper Hogendijk weer thuis. Voor zover ons bekend bleef reisgenoot Siebe Mellema in Amerika.

Op 19 mei 1900 trad Johannes Martens Miedema te Ferwerderadeel in het huwelijk met Lolkje Jorrits Bierma. Zij werd op 9 april 1878 geboren in Hallum en was een dochter van Jorrit Hessels Bierma en Sieuwke Siedzes Miedema. Dit huwelijk hield maar liefst 75 jaar stand.
Op http://nl.wikisage.org/wiki/Lijst_van_lang_getrouwde_en_oudste_echtparen_in_Nederland staat vermeld :

  • 75 jaar: Op 19 mei 1975 vierden Johannes Martens Miedema (geboren op 5 september 1875 in Ferwerd, en toen 99 1/2) en Lolkje Jorrits Bierma (geboren op 9 april 1878 in Hallum, en toen juist 97) uit Ferwerd hun 75-jarig huwelijksfeest. Johannes Martens overleed op 7 november 1975 als 100-jarige, en Lolkje Jorrits stierf in 1976 als 98-jarige.
Johannes schreef zijn verslag "in de sprokkelmaand van 1909" en in het Fries. Wat dat laatste betreft merkte hij op: "De lezer wordt verzocht niet op stijl-, schrijf- en spelfouten te letten want ik ben geen Friese schrijver." Deze versie werd door Tineke Slof van "11 en 30" (NGV Afdeling Friesland) omgezet naar het Nederlands en vervolgens, inclusief foto's, ter publicatie naar ons toegezonden. Uiteraard zijn wij haar daar zeer erkentelijk voor.