ZES MAANDEN IN AMERIKA

mei - november 1881

 


 

Reisverslag van Johannes Kornelis van Dijk
Aannemer te Ferwerd.

 

Voorwoord:

Dit document is tot stand gekomen door het letterlijk uittypen van kopieën van de twee schoolschriften, waarin Johannes van Dijk zijn belevenissen optekende. Indeling, schrijf- en stelwijze, maar ook de verouderde spelling en de taalfouten zijn daardoor authentiek.

Het lijkt bijzonder interessant om naar aanleiding van dit verslag een studie te maken van de ekonomische en de sociale situatie van 100 jaar geleden, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Hierover, en ook over religieuze verhoudingen en konflikten maakt de schrijver melding op een wijze, die voor tijdgenoten wellicht zonder meer begrijpelijk was, maar die 100 jaar later verrassing en nieuwsgierigheid wekt.

Graag zou ik een dergelijk projekt aanvatten -inclusief een reisje naar Michigan- ware het niet dat het mij op dit moment aan tijd en middelen ontbreekt.

Misschien komt er echter een moment in mijn leven, dat ik net als mijn overgrootvader de stoute schoenen aantrek...

Amsterdam, april 1986.

Jan van Dijk.
 

Aanvullend voorwoord:

Met de tijd leer je unieke documenten als dit waarderen. Gebruik makend van de huidige mogelijkheden heb ik Jan’s document uit 1986 gescand en daardoor de gemakkelijke mogelijkheid gecreëerd tot verdere verspreiding en desgewenst bewerking.

In deze uitgave heb ik tussenkopjes geïntroduceerd om het de lezer gemakkelijker te maken maar verder heb ik niets veranderd aan het oorspronkelijke document. Dit was opgetekend in 2 schriftjes, alles achter elkaar doorgeschreven, waarvan ik over fotokopieën beschik, die onze moeder heeft laten maken. Waar het origineel zich bevindt weet ik niet.

Ik wens de lezer veel plezier.

Opmerkingen en commentaar zijn welkom.

Rein J. van Dijk
Johannes Kornelis van Dijk
1856 - 1945
Een bijdrage van de familie van Dijk en beschikbaar gesteld door

de houder van het originele document, kleinzoon Johannes van Dijk.naar het reisverslag