HERINNERINGEN
 
Op de volgende pagina's treft u de (gedeeltelijke) levensgeschiedenis aan van twee emigranten uit Ferwerderadeel naar Michigan. Op bejaarde leeftijd blikken Hendrik (Henry) Poppes Kroes en Romke (Ralph) Sybrens Ondersma terug op hun leven, zowel in Ferwerderadeel waar zij opgroeiden alswel hun leven na emigratie naar Amerika waar zij een beter bestaan trachtten op te bouwen. 't Was al met al niet makkelijk:

 

Hendrik (Henry) Poppes Kroes
Romke (Ralph) Sybrens Ondersma

Bron:
Calvin College Archives, Michigan met speciale dank aan de medewerk(st)ers van Heritage Hall.