Een bijdrage van:
Klaas LeenOp 17 november 1894 traden Enne Heins Krottje en Jeltje Harmens Friesema te Ferwerderadeel in het huwelijk. Enne werd op 24 maart 1871 geboren in Vrouwenparochie terwijl Jeltje op 8 december 1872 in Hallum op de wereld kwam.
Het waren moeilijke tijden in Friesland met name in de noordelijke kleistreek. Veel werkloosheid en armoede met geen hoop op verbetering in de nabije toekomst waardoor vele arbeiders, gardeniers en werklui besloten te emigreren. Onder hen waren Enne Krottje, Jeltje Friesema en hun dochtertjes Tjitske en Saakje. De molen waar Enne werkte (tussen Hallum en Marrum) was afgebrand waardoor hij zonder werk kwam te zitten. De familie besloot dan maar naar New Jersey te vertrekken. Een broer van Jeltje die daar woonde had hun dit aangeraden en aldus gebeurde het dat zij op 1 mei 1900 als landverhuizers aan boord van ss "Spaarndam" in New York arriveerden. Uiteraard hadden zij al hun spaargeld meegenomen: USD 17,--

Het duurde niet lang of zij hadden hun namen aangepast: Enne werd Andrew, Jeltje was Julia, Tjitske stond bekend als Jessie en Saakje's naam werd veranderd in Sadie. Bovendien werd de achternaam Krottje vereenvoudigd: in plaats van twee, werd de naam voortaan geschreven met één "t" en vanaf dat moment heetten zij Krotje. In 1904 werd een derde dochtertje geboren: Radea. De foto toont het gezin in 1906. Vijf jaar later kregen Andrew en Julia nog een kindje, dit keer een zoon: Henry. De familie woonde in Paterson waar Andrew in de zijde-industrie werkte, zoals de meeste emigranten. Hij werd onder andere voorman en kleurmenger. Thuis hield de familie kippen en konijnen die ze verkochten en al met al was hun leven zo slecht niet. Echter, in 1926 sloeg het noodlot toe: Andrew overleed aan de gevolgen van een bloedvergiftiging in combinatie met een longontsteking. Julia en haar twee jongste kinderen zagen zich genoodzaakt het huis verkopen en trokken bij dochter Sadie in. Naar ik heb begrepen heeft de familie het toen hard te verduren gehad.

Gaandeweg de jaren traden alle Krotje kinderen in het huwelijk en kregen zij zelf kinderen. Inmiddels woont de vijfde generatie alweer in de V.S. en de familienaam Krotje komt er dan ook nog altijd voor. Henry werd vader van vier kinderen, Jessie kreeg twee zonen en Sadie werd moeder van een dochter. Radea kreeg drie kinderen en indien zij heden ten dage (anno 2003) nog in leven zou zijn dan zou zij kunnen vaststellen dat zij 13 kleinkinderen heeft en bijna 20 achterkleinkinderen.
Met dank aan Robert Walker, Mississippi en Enne Krottje, Ferwerderadeel.
Foto: Robert Walker.