BESTE FAMILIE EN VRIENDEN
 


Heritage HallHeritage Hall , onderdeel van Calvin College Archives in Grand Rapids, Michigan heeft niet minder dan 4,970 brieven verzameld met betrekking tot Nederlandse emigranten waarvan 2,793 vanuit Amerika werden verzonden en 2,179 van Nederland naar de Verenigde Staten. De verzameling staat bekend als "The Dutch Immigrant Letter Collection". Om de collectie bijeen te krijgen heeft het Archief van Calvin College tussen 1976 en 1990 vier grote campagnes gevoerd. Deze inspanningen hebben tenminste 8.000 stukken opgeleverd: brieven, reisverslagen, memoires en foto's.
De helft van de brieven van de emigranten werd geschreven tussen 1873 en 1893, een nauwgezette weerspiegeling van emigratie uit Nederland. Bovendien worden deze pieken in de emigratie in de tijdvakken 1848-1857 , 1867-1888 en 1892-1915, een jaar of twee later gevolgd door pieken in correspondentie.

Sommige brieven werden verzonden naar of kwamen uit Ferwerderadeel. Zij gunnen ons een blik hoe het de emigranten is vergaan dan wel hoe het dagelijks leven aan het thuisfront verliep. De volgende brieven kunnen worden aangeboden dankzij de welwillende medewerking van Heritage Hall:


     Gerk Dirks de Groot aan zijn broer Klaas (1852)
     Gerk Dirks de Groot aan zijn broer Klaas (1854)
     Maaike Dirks van der Wagen aan Gerrit Tietes Fennema (1900)
     Lieuwe Meinderts de Vries aan Gerrit Tietes Fennema (1907)
     David Tjisses Dijkman aan de Poortinga familie (1925)