RUST IN VREDE
Ooit heeft iemand eens opgemerkt: "De enige zekerheid in het leven is dat we dood gaan". In termen van genealogie willen we niet alleen weten waar en wanneer voorouders overleden zijn maar ook waar zij werden begraven en of het graf nog op het kerkhof aanwezig is. Om deze reden vindt u op de volgende pagina's overzichten van wie, waar en wanneer begraven werd op kerkhoven in Ferwerderadeel.
Van diegene wiens naam in vet staat vermeld is een foto van de desbetreffende grafsteen beschikbaar. 
 Ferwerd 1831 - 2002
 Hallum 1831 - 2004
 Hogebeintum 1831 - 2000
 Marrum 1831 - 2004
 Westernijkerk 1926 - 2002
 Blija 1831 - 1913