Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


    november 2022    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
N.N. (1845)
N.N. (1839)
N.N. (1864)
N.N. (1846)
Meer...
2
3
Dora (1895)
Folcke (1737)
N.N. (1850)
N.N. (1886)
Meer...
4
5
Hotze Martens (1780)
N.N. (1849)
N.N. (1859)
Lieutske Jans Adema (1809)
Meer...
6
N.N. (1871)
N.N. (1897)
Jacob Aalfs (1870)
Douwe Klazes Akkerman (1867)
Meer...
7
N.N. (1918)
N.N. (1911)
N.N. (1900)
N.N. (1828)
Meer...
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N.N. (1908)
N.N. (1849)
N.N. (1854)
N.N. (1850)
Meer...
17
N.N. (1851)
N.N. (1850)
N.N. (1838)
N.N. (1857)
Meer...
18
N.N. (1864)
Pijtter (1798)
Albertje Adema (1875)
Renze Jans Akkerman (1805)
Meer...
19
N.N. (1895)
N.N. (1834)
N.N. (1855)
Eeke Oeges Adema (1814)
Meer...
20
21
22
Baukje Jans (1776)
N.N. (1866)
N.N. (1853)
N.N. (1900)
Meer...
23
24
N.N. (1818)
N.N. (1909)
N.N. (1838)
N.N. (1835)
Meer...
25
26
Aukje Gerrits (1768)
N.N. (1869)
N.N. (1846)
Antje Akkerman (1882)
Meer...
27
28
(1824)
N.N. (1848)
N.N. (1900)
N.N. (1821)
Meer...
29
30
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Fettje Jurjens (1803)   Eyse Aarnts (1684)   Jan Alberts (1796)   Iwo Auwema (1662)   Elte Pieters Beima (1807)   Sytske Cornelis Boersma (1957)   Menke Bokkes (1795)   Grada (Grace) te Brake (1972)   Baukjen Brants (1792)   Hielke Keimpes de Boer (1979)   Hendrica de Goeijen (1804)   Lieuwe Johannes de Jong (1747)   Henry De Weerd (1964)   Jan Dekema (1963)   Migchiel Djurres (1809)   Wietse Douma (1967)   Gerben Douwes (1806)   Jan Christiaans Ebbens (1808)   Egbert Eelkes (1795)   Henry Elders (1965)   John Elgersma (1981)   Albert Everts (1668)   Nick Feenstra (1966)   Betse Gerbens (1775)   Jan Freerks Gravius (1763)   Eedom (Eke) Harmens (1807)   Klaas Idses Hayma (1797)   Grietje Hendriks (1804)   Marten Hendriks (1790)   Renske (Rose \ Rena) Gerrits... (1977)   Gertie Hommes (1778)   Janna Jans (1803)   Pieter Jans (1812)   Wijtze Jans (1810)   Jan Rinzes Jonkman (1813)   Aagje Klazes (1795)   Jan Kleijboer (1805)   Anje Freerks Knol (1798)   Hidde (Harry) Annes Koopmans (1981)   Sophia Kornder (1976)   Lieuwkje Lases (1805)   Hessel Meindertsma (1964)   Elizabeth Pieters (1803)   Lieuwe Pieters (1794)   Gerben Doedes Postma (1792)   Sara Steenhovius Postma (1802)   Janke Pieters Pot (1801)   Janneke (Jenny) Jans Reitsma (1969)   Sikke Huiberts Rekker (1845)   Rense Rooda (1965)   Bartel Saakes (1805)   Jacobus Dirk Scherjon (1807)   Bouwe Siegers (1805)   Tietje Smit (1997)   Sybe Jans Sybesma (1794)   Andries (Andrew) Diederts Sy... (1979)   Taeke (Theodore \ Ted) Berna... (1970)   Jan Eiers Teertstra (1976)   Sweitse Thomas (1792)   Jan Tijes (1803)   Maaike Tijssens (1811)   Baukjen Uilkes (1800)   Marten Ulbes (1808)   Renze Hemmes van den Berg (1958)   Wybren Fokkes van der Meulen (1802)   Reyner van der Mey (1682)   Jochum Jacobs van der Ploeg (1799)   Ale Gerrits van der Tol (1804)   Jan Wytzes van der Zee (1789)   Cecilia Ebella van Eysinga (1771)   Sytze van Rheen (1612)   Wouter Vogelsangh (1797)   Okje Waalkes (1807)   Geertje (Gertie) Geerts Wier... (1979)   Ytske Willems (1729)   Aaltie Wybrens (1811)   Grietje Wybrens (1809)   Jacob Ysseldyke (1964)   Ytje Willems Zaag (1950)   Trijntje Brants (1711)   Ethel Burtch (1859)   Willemtje Cupido (1875)   Aaltje Salomons de Bruin (1793)   Minke Wietzes de Jong (1793)   Trijntje Feitses de Vries (1759)   Foekje Uilkes Dijkstra (1793)   Jantje Pieters Dijkstra (1790)   George G. Dykstra (1861)   Josephine Maud Hageman (1872)   Haeckien Hemminga (1636)   Roelofke Jacobs Hemrika (1861)   Geeske Huisinga (1759)   Edo Idema (1616)   Jacob Jans (1756)   Victoria Kalsbeek (1888)   Andries Harmens Kingma (1942)   Hendrik Meinderts Kooistra (1904)   Tjimke Kooistra (1924)   Charlotte Hazel Koopmans (1885)   Femmigjen Hendriks Kragt (1803)   Keimpe Jans Krop (1776)   Antje Kornelis Liefring (1789)   Jan Dirks Lourens (1793)   Jan Ludema (1866)   Hendrik Minnes (1765)   Trijntje Paulus (1764)   Elizabeth Pieters (1759)   Feikje Feijes Postma (1854)   Trijntje Pieters Prins (1759)   Riemer Minnes Riemersma (1765)   Trijntje Sibrandus (1711)   Keijmpe Tadema van Doma (1638)   Samuel (Sam) Tillema (1864)   Trijntje van Breeden (1909)   Hinke Abrahams van der Leest (1808)   Hinke Jans van der Ploeg (1790)   Sjoukje Lieuwes van der Ploe... (1777)   Antje Rinses van der Wal (1805)   Tjeerd Cornelis van Dijk (1798)   Keijmpe Tadema Van Doma (1638)   Hendrik (Henry) van Zoeren (1854)   Geert Westra (1926)   Foekje Wiltjes (1768)   Wyger Joukes / Lutske Jans (1754)   Jacob Baukes Hoekstra / Sees... (1802)   Jillert Klaesen / Romkien Tj... (1719)   Dirk Piers / Trijntje Sijmen... (1754)   Feddrik Taekes / Rinske Jans... (1746)   Folkert Claases / Luitske Je... (1737)   Reinder Rijkles / Janke Klaa... (1768)   Willem Johannes de Vries / G... (1760)   Ane Siucks / Griet Feyckes (1668)   Tieerdt Martens / Bauckjen W... (1701)   Tiepke Johannis / Grietie Co... (1703)   Claas Rinties / Rinske Dirks (1767)   Jacob Peters / Martjen Tonni... (1683)   Ate Jaarsma / Sietske der Pl... (1928)   Reyner van der Mey / Eelckje (1681)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha