Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


Stamboom:  

    november 2020    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Josephine Maud Hageman (1872)   Samuel (Sam) Tillema (1864)   Willemtje Cupido (1875)   Jacob Jans (1756)   Antje Kornelis Liefring (1789)   Minke Wietzes de Jong (1793)   Jantje Pieters Dijkstra (1790)   Symen Gosses Algra (1765)   Trijntje Feitses de Vries (1759)   Tjeerd Cornelis van Dijk (1798)   Hendrik Minnes (1765)   Sjoukje Lieuwes van der Ploe... (1777)   Hendrik Meinderts Kooistra (1904)   Riemer Minnes Riemersma (1765)   Foekje Wiltjes (1768)   Trijntje Paulus (1764)   Keimpe Jans Krop (1776)   Foekje Uilkes Dijkstra (1793)   Elizabeth Pieters (1759)   Charlotte Hazel Koopmans (1885)   Victoria Kalsbeek (1888)   Trijntje Pieters Prins (1759)   Jan Ludema (1866)   Hinke Abrahams van der Leest (1808)   Haeckien Hemminga (1636)   Geeske Huisinga (1759)   Geert Westra (1926)   Freerk Lieuwes van der Ploeg (1787)   Edo Idema (1616)   Wyger Jans Terpstra (1756)   Antje Sjoukes Vrieswijk (1772)   Trijntje van Breeden (1909)   Trijntje Sibrandus (1711)   Tjimke Kooistra (1924)   Sjoukjen Lieuwes Van Der Plo... (1777)   Aaltje Salomons De Bruin (1793)   Minke Wietzes de Jong (1793)   Keijmpe Tadema Van Doma (1638)   Keijmpe Tadema van Doma (1638)   Johannes Eetses Postma (1764)   Andries Harmens Kingma (1942)   Wijtze Jans (1810)   Gerben Douwes (1806)   Jan Kleijboer (1805)   Hendrica de Goeijen (1804)   Pieter Jans (1812)   Grada (Grace) te Brake (1972)   Anje Freerks Knol (1798)   Bouwe Siegers (1805)   Okje Waalkes (1807)   Janna Jans (1803)   Jan Tijes (1803)   Menke Bokkes (1795)   Sweitse Thomas (1792)   Migchiel Djurres (1809)   Betse Gerbens (1775)   Eedom (Eke) Harmens (1807)   Jan Freerks Gravius (1763)   Nick Feenstra (1966)   Marten Ulbes (1808)   Aagje Klazes (1795)   Klaas Idses (1797)   Ymkjen Klases (1808)   Baukjen Brants (1792)   Sybe Jans (1794)   Gertie Hommes (1778)   Elte Pieters Beima (1807)   Marten Hendriks (1790)   Aaltie Wybrens (1811)   Wybren Fokkes van der Meulen (1802)   Jan Alberts (1796)   Lieuwe Pieters (1794)   Hidde (Harry) Annes Koopmans (1981)   Peter J. Dreyer (1931)   Ytje Willems van der Zaag (1950)   Janke Pieters Pot (1801)   Renske (Rose \ Rena) Gerrits... (1977)   Fettje Jurjens (1803)   Sytske Cornelis Boersma (1957)   Sara Steenhovius Postma (1802)   Lieuwkje Lases (1805)   Jochum Jacobs (1799)   Grietje Hendriks (1804)   Jan Christiaans Ebbens (1808)   Andries (Andrew) Diederts Sy... (1979)   Elizabeth Pieters (1803)   Wietse Douma (1967)   Maaike Tijssens (1811)   Jan Dekema (1963)   Jacob Ysseldyke (1964)   Hessel Meindertsma (1964)   Gerben Doedes (1792)   Eyse Aarnts (1684)   Cecilia Ebella Van Eysinga (1771)   Bartel Sakes (1805)   Ytske Willems (1729)   Wouter Vogelsangh (1797)   Rense Rooda (1965)   John Elgersma (1981)   Iwo Auwema (1662)   Eelse Mients / Antie Pijters (1691)   Mient Eelses / Aeltie Tiebbe... (1652)   Wyger Joukes / Lutske Jans (1754)   Jacob Baukes Hoekstra / Sees... (1802)   Jillert Klaesen / Romkien Tj... (1719)   Dirk Piers / Trijntje Sijmen... (1754)   Feddrik Taekes / Rinske Jans... (1746)   Folkert Claases / Luitske Je... (1737)   Reinder Rijkles / Janke Klaa... (1768)   Willem Johannes de Vries / G... (1760)   Ane Siucks / Griet Feyckes (1668)   Tieerdt Martens / Bauckjen W... (1701)   Tiepke Johannis / Grietie Co... (1703)   Claas Rinties / Rinske Dirks (1767)   Jacob Peters / Martjen Tonni... (1683)   Jacob Baukes Hoekstra / Sees... (1802)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha