Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


Stamboom:  

    november 2021    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
N.N. (1839)
N.N. (1845)
N.N. (1846)
N.N. (1864)
Meer...
2
3
Dora (1895)
Folcke (1737)
N.N. (1850)
Bregtje Everts Bakker (1794)
Meer...
4
N.N. (1891)
N.N. (1822)
N.N. (1812)
N.N. (1885)
Meer...
5
6
7
N.N. (1863)
N.N. (1843)
N.N. (1828)
N.N. (1900)
Meer...
8
N.N. (1857)
N.N. (1840)
N.N. (1888)
N.N. (1862)
Meer...
9
N.N. (1873)
N.N. (1874)
N.N. (1828)
N.N. (1879)
Meer...
10
N.N. (1857)
N.N. (1856)
N.N. (1868)
Antje Abrahams van der Werf (1836)
Meer...
11
12
13
14
N.N. (1863)
N.N. (1895)
N.N. (1895)
Jantje Aans Rijpstra (1794)
Meer...
15
16
N.N. (1850)
N.N. (1854)
N.N. (1849)
N.N. (1908)
Meer...
17
N.N. (1851)
N.N. (1883)
N.N. (1857)
N.N. (1838)
Meer...
18
19
N.N. (1855)
N.N. (1834)
N.N. (1895)
N.N. (1901)
Meer...
20
21
22
N.N. (1900)
N.N. (1853)
N.N. (1866)
Johannes Aats Terpstra (1827)
Meer...
23
24
N.N. (1835)
N.N. (1838)
N.N. (1818)
N.N. (1909)
Meer...
25
N.N. (1858)
N.N. (1877)
N.N. (1877)
N.N. (1872)
Meer...
26
27
28
29
30
N.N. (1894)
N.N. (1881)
Jan Abes Boersma (1785)
Sibbel Abes Boersma (1785)
Meer...
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Eyse Aarnts (1684)   Iwo Auwema (1662)   Jan Dekema (1963)   Gerben Doedes (1792)   Wietse Douma (1967)   John Elgersma (1981)   Hessel Meindertsma (1964)   Elizabeth Pieters (1803)   Rense Rooda (1965)   Bartel Sakes (1805)   Maaike Tijssens (1811)   Cecilia Ebella Van Eysinga (1771)   Wouter Vogelsangh (1797)   Ytske Willems (1729)   Jacob Ysseldyke (1964)   Jan Alberts (1796)   Elte Pieters Beima (1807)   Sytske Cornelis Boersma (1957)   Menke Bokkes (1795)   Grada (Grace) te Brake (1972)   Baukjen Brants (1792)   Hendrica de Goeijen (1804)   Henry De Weerd (1964)   Migchiel Djurres (1809)   Gerben Douwes (1806)   Peter J. Dreyer (1931)   Jan Christiaans Ebbens (1808)   Nick Feenstra (1966)   Betse Gerbens (1775)   Jan Freerks Gravius (1763)   Eedom (Eke) Harmens (1807)   Grietje Hendriks (1804)   Marten Hendriks (1790)   Renske (Rose \ Rena) Gerrits... (1977)   Gertie Hommes (1778)   Klaas Idses (1797)   Jochum Jacobs (1799)   Janna Jans (1803)   Pieter Jans (1812)   Sybe Jans (1794)   Wijtze Jans (1810)   Fettje Jurjens (1803)   Ymkjen Klases (1808)   Aagje Klazes (1795)   Jan Kleijboer (1805)   Anje Freerks Knol (1798)   Hidde (Harry) Annes Koopmans (1981)   Sophia Kornder (1976)   Lieuwkje Lases (1805)   Wybren Fokkes van der Meulen (1802)   Lieuwe Pieters (1794)   Sara Steenhovius Postma (1802)   Janke Pieters Pot (1801)   Janneke (Jenny) Jans Reitsma (1969)   Bouwe Siegers (1805)   Andries (Andrew) Diederts Sy... (1979)   Taeke (Theodore \ Ted) Berna... (1970)   Sweitse Thomas (1792)   Jan Tijes (1803)   Marten Ulbes (1808)   Okje Waalkes (1807)   Aaltie Wybrens (1811)   Ytje Willems van der Zaag (1950)   Jacobus Dirk Scherjon (1807)   Egbert Eelkes (1795)   Jan Eiers Teertstra (1976)   Albert Everts (1668)   Ale Gerrits van der Tol (1804)   Renze Hemmes Berg (1958)   Sikke Huiberts Rekker (1845)   Marten Jans Wouda (1993)   Tryntje Jelles (1808)   Lieuwe Johannes de Jong (1747)   Hielke Keimpes de Boer (1979)   Janke Pieters Pot (1801)   Jan Rinzes Jonkman (1813)   Tietje Smit (1997)   Baukjen Uilkes (1800)   Gerrit Wybes Bil (1805)   Grietje Wybrens (1809)   Jan Wytzes van der Zee (1789)   Symen Gosses Algra (1765)   Ethel Burtch (1859)   Willemtje Cupido (1875)   Minke Wietzes de Jong (1793)   Trijntje Feitses de Vries (1759)   Jantje Pieters Dijkstra (1790)   Josephine Maud Hageman (1872)   Jacob Jans (1756)   Hendrik Meinderts Kooistra (1904)   Keimpe Jans Krop (1776)   Antje Kornelis Liefring (1789)   Hendrik Minnes (1765)   Trijntje Paulus (1764)   Sjoukje Lieuwes van der Ploe... (1777)   Riemer Minnes Riemersma (1765)   Samuel (Sam) Tillema (1864)   Tjeerd Cornelis van Dijk (1798)   Hendrik (Henry) van Zoeren (1854)   Foekje Wiltjes (1768)   Trijntje Brants (1711)   Jan Dirks Lourens (1793)   Feikje Feijes Postma (1854)   Femmigjen Hendriks Kragt (1803)   Roelofke Jacobs Hemrika (1861)   Hinke Jans Ploeg (1790)   Antje Rinses van der Wal (1805)   Aaltje Salomons de Bruin (1795)   Aaltje Salomons De Bruin (1793)   Minke Wietzes de Jong (1793)   Foekje Uilkes Dijkstra (1793)   Haeckien Hemminga (1636)   Geeske Huisinga (1759)   Edo Idema (1616)   Victoria Kalsbeek (1888)   Andries Harmens Kingma (1942)   Tjimke Kooistra (1924)   Charlotte Hazel Koopmans (1885)   Jan Ludema (1866)   Elizabeth Pieters (1759)   Johannes Eetses Postma (1764)   Trijntje Pieters Prins (1759)   Trijntje Sibrandus (1711)   Keijmpe Tadema van Doma (1638)   Wyger Jans Terpstra (1756)   Trijntje van Breeden (1909)   Hinke Abrahams van der Leest (1808)   Freerk Lieuwes van der Ploeg (1787)   Sjoukjen Lieuwes Van Der Plo... (1777)   Keijmpe Tadema Van Doma (1638)   Antje Sjoukes Vrieswijk (1772)   Geert Westra (1926)   Jacob Baukes Hoekstra / Sees... (1802)   Jillert Klaesen / Romkien Tj... (1719)   Dirk Piers / Trijntje Sijmen... (1754)   Eelse Mients / Antie Pijters (1691)   Mient Eelses / Aeltie Tiebbe... (1652)   Wyger Joukes / Lutske Jans (1754)   Feddrik Taekes / Rinske Jans... (1746)   Folkert Claases / Luitske Je... (1737)   Reinder Rijkles / Janke Klaa... (1768)   Willem Johannes de Vries / G... (1760)   Ane Siucks / Griet Feyckes (1668)   Tieerdt Martens / Bauckjen W... (1701)   Tiepke Johannis / Grietie Co... (1703)   Claas Rinties / Rinske Dirks (1767)   Jacob Peters / Martjen Tonni... (1683)   Jacob Baukes Hoekstra / Sees... (1802)   Ate Jaarsma / Sietske van de... (1928)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha