Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


    oktober 2022    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
N.N. (1898)
N.N. (1869)
N.N. (1872)
N.N. (1862)
Meer...
4
5
6
7
N.N. (1875)
N.N. (1826)
N.N. (1826)
N.N. (1828)
Meer...
8
9
Engbert (1778)
N.N. (1848)
N.N. (1850)
N.N. (1858)
Meer...
10
11
12
13
14
N.N. (1877)
N.N. (1865)
N.N. (1842)
Sikjen Tjallings Alberda (1846)
Meer...
15
16
17
N.N. (1868)
N.N. (1883)
N.N. (1865)
Marten Pieters Aalsma (1791)
Meer...
18
N.N. (1863)
N.N. (1860)
N.N. (1910)
N.N. (1846)
Meer...
19
N.N. (1868)
N.N. (1891)
N.N. (1821)
N.N. (1853)
Meer...
20
N.N. (1880)
N.N. (1853)
N.N. (1850)
N.N. (1856)
Meer...
21
22
23
24
25
N.N. (1823)
N.N. (1853)
N.N. (1841)
N.N. (1910)
Meer...
26
27
28
(1743)
Maajke Franses (1752)
N.N. (1846)
N.N. (1846)
Meer...
29
30
31
N.N. (1852)
N.N. (1876)
N.N. (1828)
N.N. (1866)
Meer...
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Antje Andries (1806)   Age Aarts (1763)   Hendrik Alberts (1807)   Vroukje Andries (1809)   Maaike Aukes (1799)   Durk Heeres Beerstra (1809)   Aatje Borgrink (1791)   Evert Engberts Bosma (1809)   Hendrik Broers (1806)   Janke Willems Coenradi (1801)   Maaike Tjallings Dantuma (1874)   Antje (Anna) Tjeerds de Boer (1977)   Rudolf de Drews (1806)   Bauke Jans de Postma (1797)   John de Roos (1956)   Anna de Vries (1981)   Jan Douwes de Vries (1810)   Gosse Folkerts Dijkstra (1760)   Doetje Dirks (1800)   Johannes Douwes Douma (1777)   Aafke Doytses (1808)   Glen Durham (1913)   Piter Jansen Felsen (1800)   Antje Geerts (1808)   Aafke Gerbens (1801)   Claude H. Gress (1969)   Jan Grevenstuk (1785)   Sijbren Heddes (1775)   Andries Hedsers (1788)   Fokje Hendriks (1807)   Pieter (Peter) Montes Hiddem... (1965)   Geertruit Hindriks (1767)   Wilhelmina (Minnie) Hirdes (1883)   Trijntje (Theresa) Tjiepkes ... (1981)   Etje Hoites (1765)   Auke Jans (1729)   Geert Jans (1805)   Jents Jans (1810)   Garritje Karssen (1763)   Antie Klases (1801)   Harke Pieters Kooistra (1807)   Trijntie Lammerts (1802)   Bontsje Losser (1973)   Atje Ludzers (1805)   Maaike Luidsers (1802)   Grietje Martinus (1806)   Sibbeltie Idzerts Nijdam (1680)   Hendrik Otten (1807)   Jacob Lieuwes Poortinga (1946)   Klaas Jacobs Porte (1800)   Andries Pyters (1802)   Gerrytje Pytters (1798)   Foekjen Roelofs (1771)   Pieter Sakes (1789)   Frans Sinnema (1965)   Wentje Sjoerds (1808)   Dieuwke Piers Spyxma (1808)   Dieuke (Dora) Jans Sybenga (1972)   Dirk Sytzes Sytsma (1792)   Gertje Taedes (1803)   Antje Dirks Tamminga (1803)   Sjoerd Theunis (1799)   Antje Thomes (1806)   Grytje Tjeerds (1808)   Jan Ulbes (1799)   Deliana Tietes van Hettinga (1808)   Elisabeth van Ingen (1795)   James Vanderlaan (1980)   Douwe Jans Veenstra (1802)   Anne Sjoerds Venema (1802)   Johanna Vreede (1808)   Hendrik Wanders (1802)   Doetje (Dorothy) Geerts Wier... (1987)   Doede Willems (1780)   Dirk Hendriks Winands (1808)   Petrus Ydes (1809)   N.N. (1752)   Antke Ades (1755)   Antje Cornelus Bakker (1790)   Wytze Redzerts Beetstra (1777)   Jochem Jans Bouta (1778)   Tietje Johannes Dekhuizen (1792)   Hiltje Dijkstra (1907)   Reneko Elama Tho Allersma (1655)   Harmen Wattes Elzinga (1756)   Sybe Jacobs Ferwerda (1904)   Lammert Gerbers (1917)   Anne Teyes Hoekstra (1761)   Jan Meiles Hoekstra (1903)   Jisseltje Sybrens Hoekstra (1782)   Gerrit Jentjes Hogenhuis (1769)   Daniel Gosses Hugepoort (1790)   Aat Jochums (1706)   Jannes Thyssen Oosterkamp (1762)   Claas Pyters (1754)   Arthur Rawn (1868)   Klaas Johannes Schregardus (1858)   Minke Hendriks Snijder (1781)   Kate Sprietsma (1883)   Pieter Klazes Stienstra (1800)   Sytske Johannes Swart (1909)   Grietje Johannes Terpstra (1904)   Peter Gideon Terpstra (1901)   Japik Teunis (1719)   Doeke Klazes Tuinstra (1801)   Grietje Hendriks Valks (1766)   Clara van den Berg (1861)   Grietje Klazes van der Meer (1821)   Anne van der Meulen (1899)   Gerrit van der Meulen (1859)   Jantje Ernst van der Steeg (1808)   Eva Christina van der Werff (1879)   Maaike Gerrits Veenstra (1793)   Julle Klaassens Venhuizen (1788)   Jelle Bienses Visser (1796)   Keimpe Sapes Visser (1856)   Teetske Liepkes Westerga (1767)   Dirk Lieuwes Wiersma (1778)   Tytje Gosses Wiersma (1783)   Wijtze Harkes Woudwijk (1798)   Douwe Gelts Wybenga (1879)   Hein Taekes (1762)   Teeke (Teike) Tjalles / Aalt... (1718)   Ritscke Liubbes / Jouck Free... (1659)   Jacob Pieters Wierda / Beits... (1938)   Pieter Johannes / Janke Piet... (1779)   Klaas Pieters Rijpma / Antje... (1810)   William Robert Cooper / Arle... (1964)   Pieter Kasper / Krijna Storm... (1794)   Rinse Everts van der Haak / ... (1798)   Wopke Sybrens / Willemke Min... (1753)   Sylvester Ebding / Anna Cath... (1720)   Lubbert Knol / Femmigje Boes... (1810)   Herman Dojes / Gezina Engels... (1917)   Cornelis Van Scheltinga / Do... (1696)   Marinus de Jonge / Tanna Ple... (1720)   Anne Aukes Flapper / Ytje Ve... (1946)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha