Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


Stamboom:  

    oktober 2021    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
N.N. (1831)
N.N. (1858)
N.N. (1833)
N.N. (1877)
Meer...
2
N.N. (1872)
N.N. (1880)
N.N. (1902)
N.N. (1858)
Meer...
3
N.N. (1862)
N.N. (1880)
N.N. (1872)
N.N. (1843)
Meer...
4
5
N.N. (1832)
N.N. (1879)
N.N. (1827)
Marijke Adema (1890)
Meer...
6
7
N.N. (1869)
N.N. (1829)
N.N. (1828)
N.N. (1826)
Meer...
8
N.N. (1887)
N.N. (1855)
N.N. (1853)
N.N. (1845)
Meer...
9
N.N. (1858)
N.N. (1850)
N.N. (1848)
Grietje Sjoerds Algra (1792)
Meer...
10
N.N. (1864)
N.N. (1863)
N.N. (1828)
Klaas Adema (1828)
Meer...
11
Georg, Prince of Saxe-Meinin... (1892)
N.N. (1898)
N.N. (1858)
N.N. (1856)
Meer...
12
N.N. (1915)
N.N. (1877)
N.N. (1870)
N.N. (1827)
Meer...
13
14
N.N. (1842)
N.N. (1865)
N.N. (1877)
Sikjen Tjallings Alberda (1846)
Meer...
15
N.N. (1860)
N.N. (1903)
N.N. (1857)
N.N. (1848)
Meer...
16
N.N. (1820)
N.N. (1848)
N.N. (1822)
Klaas Adema (1885)
Meer...
17
N.N. (1865)
N.N. (1883)
N.N. (1868)
Marten Pieters Aalsma (1791)
Meer...
18
N.N. (1847)
N.N. (1846)
N.N. (1910)
N.N. (1860)
Meer...
19
N.N. (1853)
N.N. (1821)
N.N. (1891)
N.N. (1868)
Meer...
20
N.N. (1856)
N.N. (1850)
N.N. (1840)
N.N. (1853)
Meer...
21
N.N. (1858)
N.N. (1821)
N.N. (1874)
IJtien Abes (1807)
Meer...
22
23
24
N.N. (1860)
N.N. (1850)
N.N. (1877)
Freerk Ruurds Abma (1811)
Meer...
25
N.N. (1858)
N.N. (1849)
N.N. (1875)
N.N. (1845)
Meer...
26
27
N.N. (1859)
N.N. (1836)
N.N. (1850)
Feikjen Jacobs Alberda (1839)
Meer...
28
(1743)
N.N. (1846)
N.N. (1846)
Maike Abrahams (1764)
Meer...
29
N.N. (1871)
N.N. (1856)
Antje Harmens Aardema (1848)
Jan Jans Algers (1777)
Meer...
30
31
N.N. (1866)
N.N. (1828)
N.N. (1876)
N.N. (1852)
Meer...
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Age Aarts (1763)   Hendrik Alberts (1807)   Antje Andries (1806)   Vroukje Andries (1809)   Maaike Aukes (1799)   Antje (Anna) Tjeerds de Boer (1977)   Aatje Borgrink (1791)   Hendrik Broers (1806)   Janke Willems Coenradi (1801)   Maaike Tjallings Dantuma (1874)   Rudolf de Drews (1806)   Bauke Jans de Postma (1797)   John de Roos (1956)   Anna de Vries (1981)   Bouwe Freerks Dekema (1813)   Gosse Folkerts Dijkstra (1760)   Doetje Dirks (1800)   Jan Douwes (1810)   Johannes Douwes (1777)   Aafke Doytses (1808)   Glen Durham (1913)   Piter Jansen Felsen (1800)   Antje Geerts (1808)   Aafke Gerbens (1801)   Claude H. Gress (1969)   Jan Grevenstuk (1785)   Sijbren Heddes (1775)   Durk Heeres (1809)   Fokje Hendriks (1807)   Diliana Tietes Hettinga (1808)   Pieter (Peter) Montes Hiddem... (1965)   Geertruit Hindriks (1767)   Wilhelmina (Minnie) Hirdes (1883)   Trijntje (Theresa) Tjiepkes ... (1981)   Ettje Hoites (1765)   Andries Hotzes (1788)   Auke Jans (1729)   Geert Jans (1805)   Jents Jans (1810)   Garritje Karssen (1763)   Antie Klases (1801)   Harke Pieters Kooistra (1807)   Trijntie Lammerts (1802)   Jan Melles Leegstra (1807)   Bontsje Losser (1973)   Attje Ludzers (1805)   Maaike Luidsers (1802)   Grietje Martinus (1806)   Wytske Nannes (1809)   Sibbeltie Idzerts Nijdam (1680)   Hendrik Otten (1807)   Jacob Lieuwes Poortinga (1946)   Klaas Jacobs Porte (1800)   Andries Pyters (1802)   Geertje Pyters (1798)   Foekjen Roelofs (1771)   Pieter Sakes (1789)   Frans Sinnema (1965)   Wentje Sjoerds (1808)   Dieuwke Piers Spyxma (1808)   Dieuke (Dora) Jans Sybenga (1972)   Ybeltje Symens (1810)   Dirk Sytzes (1792)   Gertje Taedes (1803)   Antje Dirks Tamminga (1803)   Sjoerd Teunis (1799)   Sjoerd Theunis (1799)   Antje Thomes (1806)   Wytske Tjallings (1808)   Jan Ulbes (1799)   Elisabeth van Ingen (1795)   James Vanderlaan (1980)   Douwe Jans Veenstra (1802)   Anne Sjoerds Venema (1802)   Johanna Vreede (1808)   Hendrik Wanders (1802)   Doetje (Dorothy) Geerts Wier... (1987)   Doede Willems (1780)   Dirk Hendriks Winands (1808)   Petrus Ydes (1809)   Pyter Zakes (1789)   Antke Ades (1755)   Antje Cornelus Bakker (1790)   Wytze Redzerts Beetstra (1777)   Jochem Jans Bouta (1778)   Tietje Johannes Dekhuisen (1792)   Hiltje Dijkstra (1907)   Rinse Douwes (1712)   Reneko Elama Tho Allersma (1655)   Sybe Jacobs Ferwerda (1904)   Lammert Gerbers (1917)   Anne Teyes Hoekstra (1761)   Jan Meiles Hoekstra (1903)   Jisseltje Sybrens Hoekstra (1782)   Gerrit Jentjes Hogenhuis (1769)   Daniel Gosses Hugepoort (1790)   Aat Jochums (1706)   Jannes Thyssen Oosterkamp (1762)   Albert Annes Pot (1846)   Claas Pyters (1754)   Arthur Rawn (1868)   Dirk Gerrits Roorda (1905)   Klaas Johannes Schregardus (1858)   Johanna Jurjens Smits (1884)   Minke Hendriks Snijder (1781)   Kate Sprietsma (1883)   Jantje Ernst Steeg (1808)   Pieter Klazes Stienstra (1800)   Sytske Johannes Swart (1909)   Grietje Johannes Terpstra (1904)   Peter Gideon Terpstra (1901)   Japik Teunis (1719)   Doeke Klazes Tuinstra (1801)   Grietje Hendriks Valks (1766)   Clara van den Berg (1861)   Grietje Klazes Van Der Meer (1821)   Anne van der Meulen (1899)   Gerrit van der Meulen (1859)   Eva Christina van der Werff (1879)   Maaike Gerrits Veenstra (1793)   Julle Klaassens Venhuizen (1788)   Jelle Bienses Visser (1796)   Keimpe Sapes Visser (1856)   Harmen Wates (1756)   Teetske Liepkes Westerga (1767)   Dirk Lieuwes Wiersma (1778)   Tytje Gosses Wiersma (1783)   Wijtze Harkes Woudwijk (1798)   Douwe Gelts Wybenga (1879)   Harmen Pieters Slager / Idsk... (1924)   Teeke (Teike) Tjalles / Aalt... (1718)   Ritscke Liubbes / Jouck Free... (1659)   Jacob Pieters Wierda / Beits... (1938)   Pieter Johannes / Janke Piet... (1779)   Klaas Pieters Rijpma / Antje... (1810)   William Robert Cooper / Arle... (1964)   Pieter Kasper / Krijna Storm... (1794)   Rinse Everts van der Haak / ... (1798)   Wopke Sybrens / Willemke Min... (1753)   Sylvester Ebding / Anna Cath... (1720)   Lubbert Knol / Femmigje Boes... (1810)   Anne Aukes Flapper / Ytje Ve... (1946)   Herman Dojes / Gezina Engels... (1917)   Cornelis Van Scheltinga / Do... (1696)   Marinus de Jonge / Tanna Ple... (1720)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha