Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


Stamboom:  

    oktober 2020    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Claude H. Gress (1969)   Diliana Tietes Hettinga (1808)   Wilhelmina (Minnie) Hirdes (1883)   Wytske Nannes (1809)   Wytske Tjallings (1808)   Jan Grevenstuk (1785)   Maaike Luidsers (1802)   Geertruit Hindriks (1767)   Hendrik Wanders (1802)   Geert Jans (1805)   Hendrik Alberts (1807)   Garritje Karssen (1763)   Klaas Jacobs Porte (1800)   Sibbeltie Idzerts Nijdam (1680)   Hendrik Otten (1807)   Piter Jansen Felsen (1800)   Doetje Dirks (1800)   Sijbren Heddes (1775)   Antje Thomes (1806)   Ybeltje Symens (1810)   Durk Heeres (1809)   Wentje Sjoerds (1808)   Vroukje Andries (1809)   Doede Willems (1780)   Petrus Ydes (1809)   Dirk Hendriks Winands (1808)   Aatje Borgrink (1791)   Jents Jans (1810)   Johanna Vreede (1808)   Andries Pyters (1802)   Johannes Douwes (1777)   Maaike Aukes (1799)   Jan Ulbes (1799)   Pyter Zakes (1789)   Dieuwke Piers Spyxma (1808)   Trijntie Lammerts (1802)   Elisabeth van Ingen (1795)   Hendrik Broers (1806)   Fokje Hendriks (1807)   Grietje Martinus (1806)   Harke Pieters Kooistra (1807)   Jacob Lieuwes Poortinga (1946)   Jitske (Jesse) Gerbens Faber (1966)   Antje (Anna) Tjeerds de Boer (1977)   Dirk Sytzes (1792)   Antje Dirks Tamminga (1803)   Aafke Doytses (1808)   Jan Douwes (1810)   Aafke Gerbens (1801)   Antje Geerts (1808)   Frans Sinnema (1965)   Foekjen Roelofs (1771)   Bouwe Dijkema (1813)   Sjoerd Teunis (1799)   Pieter Sakes (1789)   John de Roos (1956)   James Vanderlaan (1980)   Glen Durham (1913)   Rudolf de Drews (1806)   Anna de Vries (1981)   Doeke Klazes Tuinstra (1801)   Anne Teyes Hoekstra (1761)   Teetske Liepkes Westerga (1767)   Antje Cornelus Bakker (1790)   Claas Pyters (1754)   Gerrit Jentjes Hogenhuis (1769)   Pieter Klazes Stienstra (1800)   Sytske Johannes Swart (1909)   Harmen Wates (1756)   Jannes Thyssen Oosterkamp (1762)   Grietje Johannes Terpstra (1904)   Dirk Gerrits Roorda (1905)   Antke Ades (1755)   Jan Meiles Hoekstra (1903)   Daniel Gosses Hugepoort (1790)   Peter Gideon Terpstra (1901)   Tytje Gosses Wiersma (1783)   Dirk Lieuwes Wiersma (1778)   Grietje Hendriks Valks (1766)   Aat Jochums (1706)   Jantje Ernst Steeg (1808)   Clara van den Berg (1861)   Arthur Rawn (1868)   Rinse Douwes (1712)   Maaike Gerrits Veenstra (1793)   Anne van der Meulen (1899)   Klaas Johannes Schregardus (1858)   Kate Sprietsma (1883)   Johanna Jurjens Smits (1884)   Jochem Jans Bouta (1778)   Jelle Bienses Visser (1796)   Jantje Gerrits Hoogstra (1765)   Andries Jans Sikkema (1797)   Albert Annes Pot (1846)   Gerrit van der Meulen (1859)   Douwe Gelts Wybenga (1879)   Simon Abes Gabbema (1628)   Reneko Elama Tho Allersma (1655)   Minke Hendriks Snijder (1781)   Lammert Gerbers (1917)   Julle Klaassens Venhuizen (1788)   Japik Teunis (1719)   Harmen Pieters Slager / Idsk... (1924)   Teeke (Teike) Tjalles / Aalt... (1718)   Ritscke Liubbes / Jouck Free... (1659)   Jacob Pieters Wierda / Beits... (1938)   Pieter Johannes / Janke Piet... (1779)   Klaas Pieters Rijpma / Antje... (1810)   William Robert Cooper / Arle... (1964)   Pieter Kasper / Krijna Storm... (1794)   Rinse Everts van der Haak / ... (1798)   Wopke Sybrens / Willemke Min... (1753)   Sylvester Ebding / Anna Cath... (1720)   Lubbert Knol / Femmigje Boes... (1810)   Herman Dojes / Gezina Engels... (1917)   Cornelis van Scheltinga / Do... (1696)   Marinus de Jonge / Tanna Ple... (1720)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha