Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


Stamboom:  

    september 2020    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Rients (Rienk) Jans (1807)   George John Linck (1972)   Gerrit (Garrett) Drenth (1973)   Acke Yttes (1809)   Saakjen Berends (1808)   Gerrit Douwes (1808)   Trijntje Tietsses (1767)   Dieuwke Jans (1811)   Baukjen Baukes (1807)   Lucas Blijs (1801)   Gerrit Hassink (1804)   Onno Jurjens Post (1794)   Heszel Brouwer (1801)   Bouke Willems (1791)   Jan Sjoerds (1805)   Jacob Hendrik 's Jacob (1788)   Henry Vander Woude (1893)   Jan Louws (1809)   Ruurd Aukes Hollander (1800)   Eelke Durks (1776)   Grytje Tietes (1743)   Anne Jans (1805)   Reinouw Keimpes (1809)   Evert Sjoukes (1795)   Rinse Klases (1808)   Janke Willems Conradi (1801)   Lutske Ates (1790)   Jantje Jelles Heeringa (1808)   Margrieta Gerrits (1789)   Sjoerdje Klaases (1802)   Sytze Minzes (1801)   Trijntje Tjeerds (1811)   Haye Outgers (1800)   Wiebe Klaases (1805)   Freerk Durks (1809)   Jan Lous (1809)   Jitske Johannes (1809)   Douwe Andries (1805)   Baukje Douwes (1800)   Klaas Sjoerds (Nicholas Andr... (1974)   Sijtze Beernds (1808)   Grietje Fransens (1796)   Matje (Mattie) Hagedorn (1972)   Foekje Meiles (1783)   Jan Jurjens Hoekstra (1854)   Jacob Coenraads Schrijver (1756)   Cornelis Taekes (1802)   Tetje Pieters (1804)   Pieter Hanses (1810)   Jan Freriks (1808)   Fokke Westra (1932)   Abraham de Vos (1976)   Cornelis Taekes (1801)   Arent Tjeerds (1763)   Trijntje Annes Kooistra (1801)   Tettje Pieters (1804)   Sierck Gerrits (1748)   Maaike Eeltjes (1809)   Lutske Ates Hoek (1790)   Lieuwkje Dekema (1983)   Goikjen Wiegers (1809)   Gerrit De Boer (1972)   Grietje Rienks (1751)   Elsebeth Bloemert (1779)   Catharina Wolthers (1775)   Sjoerd Meinderdts (1684)   Sietske de Boer (1978)   Sierk Gerrits (1748)   Kunne Allema (1620)   Klaas de Jong (1988)   Johanna Sevensteren (1747)   Pieter (Peter J.) van Haitsm... (1861)   Sybe Ymes Sevenster (1790)   Frans Muller (1792)   Bokke Yedes Hiemstra (1752)   Jan Andries Postma (1790)   Jitske Sipkes Matstra (1793)   Dieuwke Johannes Koersma (1745)   Janke Hessels (1739)   Geeske Eelkes Broersma (1905)   Sijke Gosses Algra (1777)   Hiltje Feikes Dreyer (1905)   Abel Kornelis Bakker (1911)   Barber Rommerts Boonstra (1794)   Hilbrand Jelles Braaksma (1875)   Baukje Lieuwes van der Wal (1810)   Wypkje Aukes (1763)   Hessel Simons (1793)   Hinke Wierds (1766)   Sjoukje Wiersma (1811)   Sjouke (Joseph) Wallendal (1897)   Dora Gros (1897)   Jelske (Ida) Soodsma (1890)   Berber Klases (1762)   Sipke Sybrens Bouma (1798)   Tiete Foppes Huisenga (1800)   Dirk Roelofs (1758)   Jan Tjipkes Bennema (1782)   Eelkje Oeges Fokkema (1779)   Berber Klases (1762)   Antje Yemes Rekker (1771)   Sjoukje Binnes Reitsma (1803)   Sijke Gosses Algra (1774)   Rigtje Jurjens Smits (1894)   Pieter van der Meulen (1841)   Katie Kampstra (1889)   Jochum Roels van der Woude (1770)   Jennie Kalsbeek (1885)   Gosse Teunis (1716)   Coppen Tjarda van Starkenbor... (1654)   Catherina Gertrude Schrader (1656)   Anskje Feyes Westra (1810)   Juliana Agatha van Aylva (1664)   Pieter (Peter) Klazes Vellem... (1917)   Engel van Minnen / Eelkjen A... (1758)   Wybren Jurjens / Japke Pyter... (1730)   Albert Gelts Lindeboom / Syt... (1795)   Paulus Hendriks / Janke Sije... (1737)   Oebele Annes / Trijntje Eise... (1720)   Klaas Jobs / Betske Jacobs (1779)   Jan Geerts / Trijntje Harmen... (1741)   Harmannus Harmanisen Postma ... (1734)   Sijbren Heddes / Antie Jans (1732)   Wijbe Martens / Lijsbet Wijb... (1750)   Menne Jans / Luiktje Berents (1783)   Tzerck Pytters / Grietje Agg... (1654)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha