Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


    september 2024    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
Eeltje Jans (1754)
N.N. (1841)
N.N. (1853)
Antje Abes (1770)
Meer...
4
Aukje Ruurds (1693)
Eelkjen Lieuwes (1730)
Hittje Lazes (1782)
N.N. (1893)
Meer...
5
6
N.N. (1868)
N.N. (1763)
N.N. (1867)
Fimke Aardema (1881)
Meer...
7
8
N.N. (1859)
N.N. (1883)
N.N. (1880)
Sytze Durks Adema (1792)
Meer...
9
10
11
12
Jiske Eeltjes (1788)
N.N. (1843)
N.N. (1881)
Eesge Adema (1822)
Meer...
13
14
15
N.N. (1845)
N.N. (1866)
N.N. (1837)
N.N. (1855)
Meer...
16
17
18
19
20
Margrieta Gerrits (1751)
N.N. (1847)
N.N. (1826)
N.N. (1853)
Meer...
21
22
23
24
25
Heiltje Jans (1804)
N.N. (1911)
N.N. (1887)
N.N. (1875)
Meer...
26
27
28
N.N. (1890)
N.N. (1861)
N.N. (1910)
Sybren Arends Algra (1828)
Meer...
29
30
Hiltje Doekes (1786)
N.N. (1857)
N.N. (1890)
Hendrik Aalzes Adema (1819)
Meer...
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Haebeltje Pieters (1741)   Oege Dirks (1731)   Wypkje Aukes (1763)   Abel Kornelis Bakker (1911)   Luitjen Lulofs Beiboer (1743)   Jan Tjipkes Bennema (1782)   Barber Rommerts Boonstra (1794)   Sipke Sybrens Bouma (1798)   Hilbrand Jelles Braaksma (1875)   Geeske Eelkes Broersma (1905)   Fokje Lieuwes de Jong (1808)   Elizabeth Devillerie (1870)   Hiltje Feikes Dreyer (1905)   Eelkje Oeges Fokkema (1779)   Dora Gros (1897)   Janke Hessels (1739)   Bokke Yedes Hiemstra (1752)   Tiete Foppes Huisenga (1800)   Jennie Kalsbeek (1885)   Iebele Wopkes Ketelaar (1903)   Jelke Hendriks Kijlstra (1792)   Berber Klases (1762)   Dieuwke Johannes Koersma (1745)   Rinske Lammerts (1771)   Jitske Sipkes Matstra (1793)   Frans Muller (1792)   Jan Nieuwenhuizen (1724)   Bauke Haayes Postma (1802)   Jan Andries Postma (1790)   Antje Yemes Rekker (1771)   Catharina Geertruida Schrade... (1656)   Sybe Ymes Sevenster (1790)   Hessel Simons (1793)   Jelske (Ida) Soodsma (1890)   Gosse Teunis (1716)   Coppen Tjarda van Starkenbor... (1654)   barones Juliana Agatha van A... (1664)   Johan van Aysma (1604)   Pieter van der Meulen (1841)   Durk Roelofs van der Ploeg (1758)   Baukje Lieuwes van der Wal (1810)   Jochum Roels van der Woude (1770)   Elisabeth van Doys (1657)   Pieter (Peter J.) van Haitsm... (1861)   Hessel van Meckema (1586)   Jan Jannes van Weperen (1797)   Sjouke (Joseph) Wallendal (1897)   Anskje Feyes Westra (1810)   Hinke Wierds (1766)   Sjoukje Ydes Wiersma (1811)   Maaike Eeltjes (1809)   Margrieta Gerrits (1789)   Syurt (1629)   Kunne Allema (1620)   Klaas Sjoerds (Nicholas Andr... (1974)   Douwe Andries (1805)   Baukjen Baukes (1807)   Sijtze Beernds (1808)   Lucas Blijs (1801)   Elsebeth Bloemert (1779)   Roelf Bosma (1997)   Jan Freerks Broersma (1808)   Heszel Brouwer (1801)   Janke Willems Conradi (1801)   Gerrit de Boer (1972)   Gooitske de Boer (1996)   Sietske de Boer (1978)   Jan Nannes (John DeYoung) de... (1955)   Klaas de Jong (1988)   Abraham de Vos (1976)   Lieuwkje Dekema (1983)   Emerentia Deyman (1666)   Baukje Douwes (1800)   Gerrit Douwes (1808)   Gerrit (Garrett) Drenth (1973)   Pieter Sjoukes (Peter Dryer)... (1979)   Eelke Durks (1776)   Grietje Fransens (1796)   Janke Gerbens (1800)   Sierk Gerrits (1748)   Matje (Mattie) Hagedorn (1972)   Louise Halma (1974)   Jeltje Sikkes Haringa (1797)   Gerrit Hassink (1804)   Grietje (Grace) Mames Heemst... (1966)   Jantje Jelles Heeringa (1808)   Jan Jurjens Hoekstra (1854)   Ruurd Aukes Hollander (1800)   Frans Huyghis (1584)   Pieter Jaarsma (1953)   Jacob Hendrik 's Jacob (1788)   Gysbert Jacobs (1666)   Anne Jans (1805)   Dieuwke Jans (1811)   Marten Jans (1773)   Rients (Rienk) Jans (1807)   Jitske Johannes (1809)   Reinouw Keimpes (1809)   Sjoerdje Klaases (1802)   Wiebe Klaases (1805)   George John Linck (1972)   Jan Lous (1809)   Jan Louws (1809)   Foekje Meiles (1783)   Sjoerd Meinderdts (1684)   Sytze Minzes (1801)   Tetje Pieters (1804)   Jantje (Jane) Post (1969)   Onno Jurjens Post (1794)   Grietje Rienks (1751)   Rein Rinzes (1790)   Roel Roels (1808)   Hedwig Helena Scharfe (1967)   Jacob Coenraads Schrijver (1756)   Johanna Sevensteren (1747)   Jan (John) Hendriks Sinia (1977)   Evert Sjoukes (1795)   Folkert Snip (1733)   Froukje Klazes Stiemsma (1880)   Tietje Sweitzes (1804)   Saakjen Berends Terpstra (1808)   Grytje Tietes (1743)   Trijntje Tietsses (1767)   Arent Tjeerds (1763)   Trijntje Tjeerds (1811)   Ida Tjepkema (1953)   Pibo van Abbema (1629)   Bjuck Ofckes van Bawema (1652)   Saepck Pietersdr van Camming... (1607)   Jan Sjoerds van der Berg (1805)   Lutske Ates van der Hoek (1790)   Haye Outgers van der Let (1800)   Arjen (Harry) Jans van der P... (1975)   Joeke Romkes van der Veen (1802)   Freerk Dirks van der Woude (1809)   Epe Douwes van Douma (1516)   Jel Seerpsdr van Galama (1669)   Rixt van Hettinga (1594)   Arent van Lintelo (1672)   Trientje Tobias van Oterendo... (1840)   Ath van Roorda (1615)   Henry Vander Woude (1893)   Grietje (Grace) Folkerts Vis... (1967)   Andries Pieters Westra (1929)   Fokke Westra (1932)   Lijsbet Ages Westra (1800)   Bouke Willems (1791)   Lubbert Hendriks Witteveen (1805)   Catharina Wolthers (1775)   Geziena (Sena) Wolthuis (1963)   Sjoerd Wytzes (1784)   Acke Yttes (1809)   Pieter (Peter) Klazes Vellem... (1917)   Engel van Minnen / Eelkjen A... (1758)   Wybren Jurjens / Japke Pyter... (1730)   Albert Gelts Lindeboom / Syt... (1795)   Paulus Hendriks / Janke Sije... (1737)   Oebele Annes / Trijntje Eise... (1720)   Klaas Jobs / Betske Jacobs (1779)   Jan Geerts / Trijntje Harmen... (1741)   Harmannus Harmanisen Postma ... (1734)   Sijbren Heddes / Antie Jans (1732)   Wiebe Martens Tilstra / Lijs... (1750)   Menne Jans / Luiktje Berents (1783)   Tzerck Pytters / Grietje Agg... (1654)   Koristiaan Schipper / Aaltje... (1942)   Wobbe de Vries / (1957)   Hans Kloosterman / Elizabeth... (1948)   Sjoerd Everts van der Veen /... (1962)   Jacob Hendrik Edelman / Mart... (1823)   Here van Burmania / Anna van... (1618)   Petrus van Velsen Heixan / A... (1668)   Evert Bartholts Entens van M... (1598)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha