Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


Stamboom:  

    augustus 2020    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Martsen (Margaret) Davids Di... (1981)   Grijtje Walings (1800)   Sieds Doedes (1801)   Jan Palma (1885)   Meindert Berends (1799)   Jelle Jacobus Oosterhout (1808)   Froukje Ritskes (1801)   Alice Sybesma (1977)   Trijntje Freerks (1809)   Jacob Feddes (1790)   Sjoukje Douwes (1801)   Cornelis Aukes (1805)   Jitske Martinus Lauerman (1805)   Grietje (Margaret) Pruiksma (1983)   Lammert Mients (1800)   Eyse Hendriks (1811)   Foekje Taekeles (1810)   Pieter (Peter) Gerrits van d... (1933)   Ettje Fransen (1802)   Cornelis Syberens (1808)   Engbert Martinus (1794)   Hendrik Dirks (1758)   John Kuiphoff (1971)   Johannes Gerrits Swart (1935)   Trijntje Doejes (1792)   Arjen Binderts (1807)   Johanna Suzanna Deuning (1945)   Pytter Lolkes (1802)   Wypkje Jacobs Kuipers (1902)   Tijtje Rinses (1808)   George Zandstra (1972)   Jan Dirks (1793)   Johannes Hendrik Stephans (1807)   Berber Hessels (1810)   Mayke Cornelis (1801)   Petronella aka Kimps Kemp (1801)   Tabe Jelles (1795)   Sara Susanna Roldanus (1763)   Folkertje Folkerts (1809)   Attie Carels (1779)   Rinke Hendriks (1807)   Grietie Hendriks Sauwel (1782)   Pyter Douwes (1781)   Louwrens Martens (1800)   Bernardus (Berent) Grevenstu... (1786)   Hendrik Beernds (1801)   Antje Sybes (1787)   Aart Schreuder (1995)   Dedde Foeckes (1757)   Bauckjen Meinerts (1759)   Ulbe de Jager (1968)   Sjuwke Jans (1760)   Ray Alsum (1963)   Jan Halbersma (1968)   Hessel van Martena (1517)   Gerrit Meints (1997)   Gerrit Den Herder (1889)   Gerlach Arent van Haersma (1756)   Gerben Pytters (1759)   Tet Van Jeltinga (1607)   Peter Jans (1756)   Jan Deddes (1799)   Amilia Coehoorn van Scheltin... (1802)   Pieter Jans Sterk (1777)   Grietje Lykeles (1734)   Klaaske Jans Bakker (1811)   Pieter Roelofs Dantuma (1758)   Sjoukje Gerrits Bontekoe (1903)   Janke Louws (1768)   Tetje Jans Straatsma (1903)   Aarn Sipkes Algera (1763)   Riemke Keimpes (1746)   Antje Pieters (1788)   Henrietta Mary Schoon (1896)   Grietje Douwes Iedema (1791)   Metske Jacobs Feenstra (1789)   Jan (John) Derks Harkema (1861)   Former Halma (1899)   Folkje Jelkes Braaksma (1806)   Baukje Ytsens Oosterhof (1803)   Ytje Jans Klinkert (1887)   Philip Venneman (1861)   Metske Jacobs Feenstra (1789)   Martjen Deddes Wiersma (1792)   Martha de Roos (1909)   John Fisher (1896)   Jan de Roos (1908)   Hendrikje Hoites Hoekstra (1793)   Guitzen van Heukelen (1911)   Freerkje Meinderts de Groot (1836)   Catharina van Haersma (1666)   Binne Henstra (1906)   Ybeltje Meinderts de Groot (1842)   Willem Frederik Tiemeijer (1916)   Trijntje Geerts van der Zwee... (1797)   Jelske Alles van der Wal (1844)   Wijtze Oenes / Ydtje Jetses (1708)   Auke Klazes Vellinga / Jantj... (1936)   Enne Jans / Liskien Tjerks (1762)   Pieter Cornelis / Antje Joha... (1773)   Herre Annes / Akke Feikes (1764)   Watze Bokkes / Renske Marten... (1793)   Wieger Hoites / Ymck Sibes (1706)   Pieter Clements van Loo / Tr... (1724)   Watze Bokkes / Renske Marten... (1793)   Tierck Jeppes / Et Hoytes (1674)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha