Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


Stamboom:  

    augustus 2021    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
N.N. (1885)
N.N. (1868)
N.N. (1845)
Janke Abeles Tadema (1884)
Meer...
4
5
N.N. (1902)
N.N. (1895)
N.N. (1843)
N.N. (1889)
Meer...
6
N.N. (1883)
N.N. (1853)
N.N. (1877)
Mient Alles de Vries (1868)
Meer...
7
N.N. (1865)
N.N. (1858)
N.N. (1867)
Jeltje Abes Brandsma (1820)
Meer...
8
N.N. (1905)
N.N. (1843)
N.N. (1863)
Hart Andries Boersma (1825)
Meer...
9
N.N. (1822)
N.N. (1866)
N.N. (1844)
Jacob Aedes Faber (1806)
Meer...
10
11
N.N. (1852)
N.N. (1889)
N.N. (1877)
Douwe Aatzes Koudenburg (1843)
Meer...
12
N.N. (1865)
N.N. (1901)
N.N. (1904)
Hiltje Aants Koonstra (1869)
Meer...
13
14
15
16
N.N. (1893)
N.N. (1874)
N.N. (1907)
IJbeltje Abeles Sikkens (1804)
Meer...
17
N.N. (1845)
N.N. (1856)
N.N. (1841)
Sjoukjen Aans van der Bij (1790)
Meer...
18
19
20
21
22
N.N. (1900)
N.N. (1855)
N.N. (1885)
Fettje Abes de Groot (1857)
Meer...
23
N.N. (1840)
N.N. (1903)
N.N. (1886)
Jan Abes de Beer (1892)
Meer...
24
N.N. (1844)
N.N. (1875)
N.N. (1881)
N.N. (1863)
Meer...
25
N.N. (1885)
N.N. (1859)
N.N. (1859)
N.N. (1856)
Meer...
26
N.N. (1907)
N.N. (1882)
N.N. (1871)
N.N. (1893)
Meer...
27
N.N. (1858)
N.N. (1841)
N.N. (1858)
N.N. (1871)
Meer...
28
29
N.N. (1855)
N.N. (1902)
N.N. (1875)
Hendriktje Aalderts Veenstra (1886)
Meer...
30
N.N. (1896)
N.N. (1856)
N.N. (1865)
N.N. (1833)
Meer...
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Raden Ajoe Soenarjati Soenar... (1906)   Arjen Alberts Wierda (1826)   Wijtske Bienses Visser (1786)   Wietze Bottema (1908)   Geertje Dirks Visser (1904)   Fokke Harkes van der Meulen (1778)   Trijntje Johannes Idema (1791)   Antje Jacobs (1737)   Andries Jelles van der Veen (1764)   Meile Karels Spanjer (1916)   Klaas Karst van der Veen (1811)   Klasina Lubberts Spoelstra (1888)   Hendrik Rinzes de Haan (1780)   Pieter Roelofs Dantuma (1758)   Christoffel Soepboer (1945)   Dieuwke Sytzes Boersma (1791)   Aarn Sipkes Algera (1763)   Klaaske Jans Bakker (1811)   Sjoukje Gerrits Bontekoe (1903)   Pieter Roelofs Dantuma (1758)   Metske Jacobs Feenstra (1789)   Jan (John) Derks Harkema (1861)   Grietje Douwes Iedema (1791)   Riemke Keimpes (1746)   Jean Francois le Cocq (1826)   Janke Louws (1768)   Grietje Lykeles (1734)   Antje Pieters (1788)   Henrietta Mary Schoon (1896)   Pieter Jans Sterk (1777)   Tetje Jans Straatsma (1903)   Scheltje Daniels van der Vee (1806)   Folkje Jelkes Braaksma (1806)   Freerkje Meinderts de Groot (1836)   Ybeltje Meinderts de Groot (1842)   Jan de Roos (1908)   Martha de Roos (1909)   Metske Jacobs Feenstra (1789)   John Fisher (1896)   Former Halma (1899)   Binne Henstra (1906)   Hendrikje Hoites Hoekstra (1793)   Ytje Jans Klinkert (1887)   Baukje Ytsens Oosterhof (1803)   Willem Frederik Tiemeijer (1916)   Jelske Alles van der Wal (1844)   Trijntje Geerts van der Zwee... (1797)   Catharina van Haersma (1666)   Guitzen van Heukelen (1911)   Philip Venneman (1861)   Martjen Deddes Wiersma (1792)   Ray Alsum (1963)   Amilia Coehoorn van Scheltin... (1802)   Ulbe de Jager (1968)   Jan Deddes (1799)   Gerrit Den Herder (1889)   Dedde Foeckes (1757)   Jan Halbersma (1968)   Peter Jans (1756)   Sjuwke Jans (1760)   Bauckjen Meinerts (1759)   Gerrit Meints (1997)   Gerben Pytters (1759)   Aart Schreuder (1995)   Gerlach Arent van Haersma (1756)   Tet Van Jeltinga (1607)   Hessel van Martena (1517)   Cornelis Aukes (1805)   Hendrik Beernds (1801)   Meindert Berends (1799)   Arjen Binderts (1807)   Attie Carels (1779)   Mayke Cornelis (1801)   Pieter (Peter) Gerrits van d... (1933)   Johanna Suzanna Deuning (1945)   Martsen (Margaret) Davids Di... (1981)   Hendrik Dirks (1758)   Jan Dirks (1793)   Sieds Doedes (1801)   Trijntje Doejes (1792)   Pyter Douwes (1781)   Sjoukje Douwes (1801)   Jacob Feddes (1790)   Aaltje Fidder (1926)   Folkertje Folkerts (1809)   Ettje Fransen (1802)   Trijntje Freerks (1809)   Bernardus (Berent) Grevenstu... (1786)   Eyse Hendriks (1811)   Rinke Hendriks (1807)   Berber Hessels (1810)   Tabe Jelles (1795)   Petronella aka Kimps Kemp (1801)   Wypkje Jacobs Kuipers (1902)   John Kuiphoff (1971)   Jitske Martinus Lauerman (1805)   Pytter Lolkes (1802)   Louwrens Martens (1800)   Engbert Martinus (1794)   Lammert Mients (1800)   Jelle Jacobus Oosterhout (1808)   Jan Palma (1885)   Grietje (Margaret) Pruiksma (1983)   Tijtje Rinses (1808)   Froukje Ritskes (1801)   Sara Susanna Roldanus (1763)   Grietie Hendriks Sauwel (1782)   Johannes Hendrik Stephans (1807)   Johannes Gerrits Swart (1935)   Cornelis Syberens (1808)   Antje Sybes (1787)   Alice Sybesma (1977)   Foekje Taekeles (1810)   Grijtje Walings (1800)   George Zandstra (1972)   Jan Deddes Wybenga (1799)   Trijntje Edzers (1782)   Antje Egberts (1805)   Dedde Foeckes (1757)   Dirk Jans Lourens (1810)   Simon Jelles Lautenbach (1791)   Lammert Mients Bouma (1800)   Martinus Olivier (1993)   Hendrik Pieters van der Goot (1800)   Tjitske Soepboer (2003)   Pieter Soorsma (2008)   Jochum Sybes Bouma (1810)   Janke Tjeerds (1806)   Grietje Walings (1800)   Watze Willems van der Ploeg (1886)   Enne Jans / Liskien Tjerks (1762)   Pieter Cornelis / Antje Joha... (1773)   Herre Annes / Akke Feikes (1764)   Watze Bokkes / Renske Marten... (1793)   Wieger Hoites / Ymck Sibes (1706)   Pieter Clements van Loo / Tr... (1724)   Wijtze Oenes / Ydtje Jetses (1708)   Auke Klazes Vellinga / Jantj... (1936)   Watze Bokkes / Renske Marten... (1793)   Tierck Jeppes / Et Hoytes (1674)   Tierck Jeppes / Etje Hoites (1674)   Wiebe Soepboer / Trijntje de... (1931)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha