Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


Stamboom:  

    juli 2020    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Akke Sakes Hoekstra (1790)   Geert Pieters de Vries (1778)   Gertje Feyes Venema (1803)   Sjoukje Hendriks Wagenaar (1801)   Antje Freerks (1729)   Dirkje Jans Hoekstra (1791)   Age Jelles (1755)   Jan Syberens Feenstra (1913)   Hedser Geles (1763)   Tjetske Douwes (1739)   Jacob Jans Roorda (1766)   Baukje Heines aka Zondervan ... (1794)   Sentien Durks (1751)   Charles Franklin Marsh (1856)   Eelkje Tietje Wielsma (1913)   Catharina Tillema (1858)   Bessie Alsum (1898)   Jitske Bloem (1921)   Jantje Marcus van Hasselt (1588)   Hylck Van Haersma (1638)   Aeltie Geerts (1670)   Hendrikje Bloem (1921)   Gratia Maria Clant (1608)   Dirk Hiemstra (1927)   Machiel Machiels Kramer (1782)   Tena Smits (1896)   Japikje Pieters (1753)   Pieter Smedinga (1851)   Tjitske Wiersma (1908)   Bessie Alsum (1898)   Eelkje Tietje Wielsma (1913)   Elske Romkes Minnema (1848)   Folkert Gjalts de Jong (1771)   Japikje Pieters (1753)   Pier Jurjens Smits (1886)   Renske Ebbens (1887)   Feike Nammens (1800)   Gerben Wybes Poortinga (1809)   Rinske Andries (1795)   Ruurd (Ralph) Fokkes Cuperus (1934)   Thomas Jelles (1802)   Trijntje (Katie) Renzes West... (1972)   Hendrikje (Henrietta) Pieter... (1935)   Douwminecus Lieuwes Engbreng... (1963)   Tjerk Willems Deinema (1954)   Minnie DeVries (1975)   Yke Willems (1809)   Wybe Gjalts (1793)   Antje Popkes van den Berg (1975)   Wiltie Rinzes (1811)   Sjoerd Pieters (George Spool... (1968)   Sjoerd Everts (1801)   Eilert Hendriks (1802)   Pieter Luitjes (1799)   Fokje Jacobs (1801)   Teunis Andries (1801)   Irene Bockstahler (1975)   Willemke Lykeles Rodenhuis (1898)   Gijsbertus Krips (1800)   Ynske Clases (1795)   Sake Jans (1809)   Eelke Johannes Ruth (1803)   Mark Fakkema (1970)   Chris Fakkema (1981)   Durk Oenes (1810)   Baukje Gerbens (1810)   Ymkje Rudmers (1811)   Antje Willems (1791)   Akke Claases Sjaardema (1777)   Roelofke Femmis (1816)   Rendert Tonnis (1808)   Meindert Jakobs van der Bijl (1795)   Renske (Rose) Martens Kuiken (1964)   Coenraad Swertel (1783)   Lijsbet Visscher (1786)   Antje Jans van der Linde (1799)   Gertrude Abigail Locke (1971)   Magdalene Cramer (1796)   Martentie Piers (1808)   Edward Klooster (1972)   Asje Palland (1907)   Aafke Lulofs (1804)   Jielles Dantuma (1802)   Jan Tonnis (1782)   Hattie Klooster (1979)   Hajo Feeringa (1999)   Gerben Paulus Zijlstra (1909)   Derk Jans Kiestra (1828)   Dedje Cecilia van Bouricius (1784)   Meindert Jacobs (1795)   Philippina Roberta Sixma Van... (2001)   Roelofke Femmes Dijkstra (1816)   Wilhelmus Hora (1695)   Tietie Berens (1791)   Hessel van Eizinga (1972)   Klaas Jans (1705)   Andries Pieters (1798)   Gerben Paulus Zijlstra (1909)   Jielles Dantuma (1802)   Meindert Jacobs (1795)   Roelofke Femmes Dijkstra (1816)   Tjitske Ritskes (1796)   Taekele Douwes Soepboer / Yt... (1794)   Christoffel Djoerds van Kamm... (1802)   Ulbe Martens / Yttje Pytters... (1752)   Tabe Hijlckes / Jeltie Ypes (1716)   Sirk Pyters / Imme Rintses (1694)   Arent van Haersma / Hylck va... (1609)   Harmen Jentjes Vriesema / Wi... (1792)   Gerlof Tietes Visser / Aaltj... (1800)   Harmen Jentjes Vriesema / Wi... (1792)   Wybe Hendricks / Lutske Lubb... (1712)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha