Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


    april 2023    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
N.N. (1840)
N.N. (1876)
N.N. (1836)
N.N. (1825)
Meer...
3
4
5
6
Kornelia Symons (1798)
N.N. (1893)
N.N. (1829)
N.N. (1880)
Meer...
7
8
N.N. (1838)
N.N. (1855)
N.N. (1828)
Gerritje Aans (1797)
Meer...
9
N.N. (1889)
N.N. (1881)
N.N. (1858)
N.N. (1848)
Meer...
10
IJbeltje Lubbes (1775)
N.N. (1631)
N.N. (1631)
N.N. (1858)
Meer...
11
Aaltje Joekes (1764)
N.N. (1866)
N.N. (1835)
N.N. (1886)
Meer...
12
13
N.N. (1850)
N.N. (1850)
N.N. (1844)
N.N. (1846)
Meer...
14
15
Hieltje Martens (1770)
N.N. (1858)
N.N. (1874)
Jan Taekes Adema (1878)
Meer...
16
17
18
N.N. (1846)
N.N. (1898)
N.N. (1909)
George Aalsma (1912)
Meer...
19
20
21
22
N.N. (1863)
N.N. (1848)
N.N. (1914)
N.N. (1891)
Meer...
23
N.N. (1887)
N.N. (1834)
N.N. (1831)
N.N. (1865)
Meer...
24
Baukje Alles (1838)
Eelke Siebrens (1803)
Jan Ritskes (1834)
N.N. (1885)
Meer...
25
26
N.N. (1908)
N.N. (1878)
N.N. (1842)
N.N. (1837)
Meer...
27
28
29
30
N.N. (1895)
N.N. (1901)
N.N. (1910)
Willem Fokkes (1733)
Meer...
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Geertje Geerts (1762)   Yebeltje Fockes (1748)   Willem Johannes Bierma (1909)   Jan Bloemhoff (1917)   Renske Bokma (1748)   Mintje Alberts Bremer (1811)   Freerk Poppes de Beer (1760)   Fokke Theunis de Bruin (1809)   Lykele de Roos (1911)   Hendrikje Geerts de Vries (1804)   Pieter Willems de Vries (1814)   Johanna Symons Dijkstra (1788)   Wytse Dirks (1709)   Reimer Tetmans Faber (1744)   Hendrik Jan Ferwerda (1888)   Hans Taekes Friesema (1783)   Foppe Jacobs Halma (1906)   Ella N. Harper (1858)   Reina Alida Heddema (1924)   Aaltje Wijbes Hekstra (1803)   Lutske Sytzes Hoornsma (1795)   Claas Igles (1736)   Jan Jans (1751)   Geert Klop (1747)   Klaas Kornelis (1776)   Betje Tjitses Lap (1801)   James H. Mack (1878)   Dirkje Jans Miedema (1802)   John Nijboer (1897)   Jan Palma (1885)   Stillborn Jitzes Pot (1811)   Klaaske Siemens Rynks (1786)   Joost (Joseph Slycord) Slijk... (1873)   Gosse Smit (1921)   Jacob Sterkenburg (1909)   Tjaltje Tjallings (1779)   Elisabeth barones van Aylva (1662)   Antje Annes van der Feenstra (1789)   Jan Klazes van der Glas (1802)   Klaas Barteles van der Hoek (1908)   Livius Van Scheltinga (1715)   Henry Vander Woude (1892)   Klaas Zets Veenstra (1748)   Grietje Bienses Visser (1793)   Reintje Ruurds Wartena (1778)   Johanna Boukes Westra (1766)   Trijntje Siedzes Wiersma (1802)   Wieger Gerbens (1791)   Ype Abeles (1804)   Maeycken Adriaens (1668)   Meerten Annes (1795)   Gabe Ballings (1675)   Jan Wiebes Baron (1867)   Taede (Fred) Sytzes Boersma (1971)   Peter Bronsveld (1793)   Fokje Cornelis (1810)   Gertie Cornelis (1802)   Fokeltje de Boer (1977)   Jurjen Annes de Jong (1803)   Dirkje Thijsses de Walle (1955)   Alida den de Weert (1803)   Daniel Dirks (1808)   Dirk Freerks Doenjema (1694)   Sjoukjen Eelkes (1782)   Fokke Abrahams Fokkema (1799)   Harke Freerks (1797)   Tjalling (Charles) Gelts Fri... (1950)   Wijger Gerbens (1791)   Evert Dieters Groeneveld (1813)   Truike Hanzes (1801)   Anskie Haukes (1806)   Hijcke Haukes (1806)   Gorryt Hendriks (1782)   Jouke Annes Hoekstra (1810)   Klaas Reinders Hofman (1828)   Hendrikje Hofste (1934)   Wybe Sydses Hogerhuis (1803)   Pietje Taedes Holwerda (1942)   Lieme Liemes Hoogterp (1802)   Anders Jans (1790)   Bontje Jans (1797)   Sjoertje Johannis (1777)   Grietje Joukes (1810)   Johannes Sierks Jouwsma (1798)   Willemtje (Winifred) Klazes ... (1931)   Pieter (Peter) Feyes Keizer (1965)   Geertje Klazes (1805)   Ruurd Klazes (1798)   Martje Marks Kooistra (1803)   Jacob Kornelis (1763)   Korneliske Kornelis (1790)   Henrica Leenders (1803)   Antje Leenderts (1804)   Aafke Meintes (1722)   Jacob Meints (1795)   Dirk (Richard) Harts Meyer (1963)   Feico Oedsonides (1670)   Romk Pieters (1688)   Benjamin (Ben) Postma (1968)   Stillborn Jitzes Pot (1811)   Wiebbe Riemmerts (1806)   Hoeke Rommerts (1810)   Trijntje Jacobs Schoelder (1795)   Jeanette Schregardus (1982)   Geert Hanses Siccama (1814)   Johanna Slatbooms (1725)   Jan Jans Smidt (1811)   Otto Oebles Stellingwerf (1797)   Antje Sytzes (1803)   Taetske Tadema (1976)   Meintje (Minnie) Pieters Tal... (1982)   John Richard Tibstra (1975)   Gerrit Timmer (1768)   Sybolt van Aylva (1614)   Koert Jurjens van der Bleek (1808)   Jan Jacobs van der Kooi (1831)   Abraham Theunis van der Lees... (1811)   Jan van der Wal (1967)   Watse (Watson) Sakes van der... (1970)   Aan van der Woude (1796)   Cornelis van Rijssel (1803)   Syds van Sythiema (1505)   Baukjen Veenstra (1880)   Sjoerd (George) Klazes Velle... (1971)   Auke Willems (1797)   Feike Wybes (1811)   Tjitske Wybes (1806)   Tjitske Heins Zwart (1916)   Dirk (Dick) Andries van der ... (1905)   Willem Steevens / Tjetske Ru... (1742)   Egbert Lykles / Sjoukjen Jan... (1765)   Feike Lieuwes / Trijntje Wyb... (1764)   Rienck Boeyens / Sijke Reine... (1708)   Maurits Jansz / Grytke Corne... (1742)   Wiger Gerbens / Bauck Geerts (1705)   Dirk Gabes / Doetje Pytters (1735)   Dirk Gabes / Tytje Jans (1743)   Nuttert Idses / Grietie Pier... (1754)   Halbe Dirks / Wijtske Minnol... (1767)   Raymond Seidel / Aaltje Jans... (1923)   Wyger Gerbens / Bieukjen Djo... (1705)   Kornelis der Ploeg / (1996)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha