Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


    maart 2023    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
N.N. (1898)
N.N. (1842)
N.N. (1875)
N.N. (1891)
Meer...
4
Akke Pieters (1820)
Pieter (1855)
Romcke (1618)
Ymkje Gerrits (1803)
Meer...
5
6
Doeke Martens (1687)
N.N. (1899)
N.N. (1889)
N.N. (1888)
Meer...
7
N.N. (1907)
N.N. (1885)
N.N. (1867)
N.N. (1866)
Meer...
8
9
N.N. (1881)
N.N. (1862)
N.N. (1882)
Bauke Oeges Adema (1826)
Meer...
10
11
12
Gabbe (1616)
Nuttert Jacobs (1811)
Sije (1719)
Klaas Meinderts Adema (1935)
Meer...
13
14
N.N. (1854)
N.N. (1862)
Poulus (1725)
Sjoerd Simons Aardema (1841)
Meer...
15
16
17
Martha (1911)
N.N. (1858)
N.N. (1836)
N.N. (1852)
Meer...
18
N.N. (1868)
N.N. (1898)
N.N. (1874)
N.N. (1873)
Meer...
19
20
Dieuwke Freerks (1752)
N.N. (1866)
N.N. (1851)
N.N. (1824)
Meer...
21
22
23
24
25
N.N. (1909)
N.N. (1910)
N.N. (1842)
Ankje Pieters Aarnout (1871)
Meer...
26
27
N.N. (1866)
N.N. (1833)
N.N. (1868)
N.N. (1851)
Meer...
28
N.N. (1863)
N.N. (1878)
N.N. (1825)
Jacob Pieters Aarnout (1885)
Meer...
29
Eeke (1705)
Klaaske (1809)
Kornelia Symons (1828)
Sipke (1739)
Meer...
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Eyske (1659)   Jan Aales (1810)   Baukjen Ages (1806)   Melchior Alma (1719)   Sikke Andries (1748)   Ymkje Andries (1769)   Dirkjen Aukes (1801)   Wyntje Hanses Bander (1787)   Jan Kornelis Banga (1774)   Eelke Beins (1780)   Neeltje Cornelis Bloem (1805)   Ida Boss (1970)   Sierk Jans Bouma (1808)   Catherine Bowe (1970)   Feijcke Clazes (1692)   Aaltje Cornelis (1805)   Antje Cornelis (1812)   Hein Jans de Graaf (1807)   Ootske de Vries (1970)   Sipke Cornelis Deinum (1811)   Dirk (Dick) Jans Dijkstra (1970)   Hyke Sybes Dijkstra (1811)   Freerk Doedes (1810)   Wybe (William) Pieters Dreye... (1965)   Douwe Eeltjes (1801)   Renze Eizenga (1980)   Jacob Everts (1793)   Jan Fokkes (1798)   Freerk Freerks (1807)   Mentje Gerbens (1795)   Antje Gerryts (1798)   Eelkjen Gerryts (1807)   Bote Hilles Groen (1883)   Tijtje Haitzes (1797)   Henke Harrits (1806)   Trijntje Heerres (1794)   Jitske Wytzes Hettema (1801)   Grace Hoogstra (1920)   Sybrant Huizinga (1729)   Pyter Jans (1626)   Tjib Jans (1799)   Ysbrand Jans (1801)   Hendrik Jansma (2020)   Waatse Jilles (1810)   Durkje Johannes (1804)   Jan Johannes (1811)   Jan Klases Jongsma (1940)   Sepkje Kersten (1810)   Derk (Dick) Kort (1970)   Bote Lieuwes Koudenburg (1883)   Monte Lieuwes Koudenburg (1883)   Saapke (Sadie Krotje) Krottj... (1978)   Albert Lieppes (1800)   Simon Muller (1976)   Trijntie Obbes (1806)   Jantje Jelles Oosterhout (1808)   Tillie Piersma (1976)   Eise Pieters (1799)   Johannes Pieters (1808)   Jan (John) Sipkes Pijnacker (1971)   Hendrik Jans Pilat (1883)   Klaas Lazes Plat (1800)   Douwe (Dow) Franzes Poorting... (1976)   Johan(nes) Roelofs Prosee (1768)   Gerrit Pyters (1787)   Rinske Pytters (1781)   Rosa Reiter (1938)   Hindrik Pieters Riepma (1801)   Marten Abrahams Rinia (1808)   Hessel Geerts Samplonius (1682)   Rienk Sasses (1800)   Emilie Schellhammer (1968)   Eelze Tjerks Schregardus (1883)   Katie Schregardus (1899)   Tjerk Eelzes Schregardus (1883)   N. Thomas (1613)   Atze Gerrits Tilstra (1794)   Grietje Tjeerds (1791)   Christina Emerantia van Beru... (1740)   Jan Hendriks van der Meer (1804)   Gerrit van Kampen (1889)   Wiske Van Scheltinga (1795)   Zandrina van Zoest (1800)   Marcus Vecht (1805)   Georg Maximilian Von Eichsto... (1810)   Abelius Pieters Wassenaar (1804)   Elsjen Westerwolt (1709)   Jan Wijbes (1733)   Aafke Jans Zijlstra (1802)   Trientje Jans Zijlstra (1802)   Martha Badman (1888)   Berendina (Dena) Barendsen (1861)   Wytske Nanes Benedictus (1811)   Boelardus Boelens (1667)   Elizabeth (Lizzie) Bouwens (1884)   Japke Klazes Bouwsma (1764)   Rixtje Ypes Coster (1771)   Antje Roelofs Dantuma (1795)   Baukje Theunis de Bruin (1815)   Klaas Klazes de Jong (1773)   Sietske de Jong (1920)   Ulbe Lammerts de Roos (1848)   Hendrik Sybes de Vries (1794)   Maaike Hendriks de Vries (1801)   Pieter Gerrits de Vries (1768)   Bauke Fridzes de Zwarte (1786)   Willem Nammens Dijkman (1786)   Gerben Rienks Douma (1814)   Bontje Egberts (1748)   Jarig Egberts (1671)   Tjeerd Hendriks Elzinga (1796)   Jan Hylkes Feenstra (1904)   Jacob Fisher (1893)   Pieter Johannes Folkertsma (1908)   Renze Annes Gros (1904)   Baukjen Bruins Grupstra (1835)   Geeske Hendriks (1748)   Jan Wikkes Hoekstra (1905)   Jelle Dirks Hoekstra (1727)   Lieuwkje Hollander (1912)   Hiltje Jacobi (1917)   Doetie Jacobs (1754)   Nellie K. Kok (1895)   Trijntje Folkerts Lautenbach (1905)   Gertje Wiegers Oegema (1807)   Pietje Wiegers Oegema (1809)   Pietje Pieters (1794)   Taede Taedes Postma (1763)   Meindert Roelofs (1754)   Jennie Rosenboom (1891)   Gertje Willems Sandhorst (1725)   Gerben Pieters Sijma (1757)   Johanna (Hannah) Soodsma (1887)   Abraham Jans Streekstra (1796)   Geeske Steffens Suidema (1751)   Margaret (Maggie) Tiney (1878)   Wijtze Jans Tjoelker (1741)   Menno baron van Coehoorn (1641)   Sjoerd Luitzens van der Kuur (1777)   Gerrit van der Meulen (1858)   Gosse van der Meulen (1838)   Antje Sjoerds van der Wal (1791)   Pieter Sijes van der Woude (1795)   Catherine (Katie) Van Nes (1878)   Gerrit Andries Veendorp (1790)   Pieter Veltman (1785)   Elisabeth gravin von Althan (1597)   Jennie Wolbrink (1886)   Bettie Woltman (1931)   Cornelius Diekema / Jeltje (... (1906)   Tjeerd (George) Pieters de G... (1952)   Klaas Roelofs Lettinga / Ger... (1776)   Arent Gerrits Vranken / Jant... (1808)   Frans Anes / Yefke Jeltes (1713)   Joost Jacobs / Tietje Roukes (1753)   Durk Ruurds / Sijmke Sijmens (1744)   Jan Reinders / Grietjen Jans (1744)   Broer Gaeles / Tetje Pieters (1771)   Jan Strabbing / Jantien Hind... (1807)   Pyter Heres / Wimke Eises (1719)   Poulus Dirks / Antje Feikes (1752)   Sytse Jacobs / Grytie Claess... (1694)   Jan Hendriks / Lutske Hedzer... (1649)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha