Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Kalender


Stamboom:  

    januari 2021    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
N.N. (1841)
N.N. (1840)
N.N. (1851)
N.N. (1828)
Meer...
3
N.N. (1831)
N.N. (1842)
N.N. (1859)
N.N. (1903)
Meer...
4
5
N.N. (1877)
N.N. (1846)
N.N. (1882)
N.N. (1854)
Meer...
6
7
N.N. (1856)
N.N. (1824)
Dirk Aans Algra (1827)
Jacob Abes (1770)
Meer...
8
N.N. (1864)
N.N. (1867)
N.N. (1883)
Antje Aants Napjus (1820)
Meer...
9
N.N. (1862)
N.N. (1908)
N.N. (1884)
N.N. (1876)
Meer...
10
Maria (1914)
N.N. (1880)
N.N. (1885)
Rintje Abes Hijma (1787)
Meer...
11
N.N. (1868)
N.N. (1881)
N.N. (1844)
N.N. (1850)
Meer...
12
N.N. (1890)
N.N. (1842)
N.N. (1886)
Anna Aalsma (1904)
Meer...
13
14
N.N. (1850)
N.N. (1850)
N.N. (1891)
N.N. (1835)
Meer...
15
N.N. (1855)
N.N. (1874)
N.N. (1855)
N.N. (1855)
Meer...
16
17
N.N. (1855)
N.N. (1877)
N.N. (1882)
N.N. (1842)
Meer...
18
N.N. (1839)
N.N. (1840)
N.N. (1885)
Lieuwe Adams Koopmans (1795)
Meer...
19
20
N.N. (1865)
N.N. (1866)
N.N. (1881)
Jan Ages Kuperus (1786)
Meer...
21
N.N. (1886)
N.N. (1853)
N.N. (1900)
N.N. (1832)
Meer...
22
N.N. (1835)
N.N. (1860)
N.N. (1827)
N.N. (1904)
Meer...
23
24
25
26
N.N. (1885)
N.N. (1872)
N.N. (1863)
Wietske Abrahams de Jong (1884)
Meer...
27
Eva (1903)
Janna Adema (1866)
Jentje Bakker (1823)
Trijntje Bandstra (1882)
Meer...
28
N.N. (1856)
N.N. (1861)
N.N. (1889)
Durk Aartsma (1857)
Meer...
29
N.N. (1860)
N.N. (1857)
N.N. (1904)
N.N. (1835)
Meer...
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Jan Janssen Adelerhoff (1779)   Jannigje Arjens (1806)   Albert Bettings (1798)   Rinske Binnes (1795)   IJtie Bottes (1793)   Andrew M. Dreyer (1984)   Bontje Eables (1810)   Symke Eeltjes (1801)   Jurjen Everts (1802)   Antje Teyes Feenstra (1807)   Geertje (Gertrude) Baukes Fe... (1951)   Taatske Folkerts (1769)   Antje Gerbens (1777)   Dirk Janssen Grevenstuk (1765)   Pieter Jogchums (1803)   Japikjen Johannes (1807)   Harmen Thijsses Kuiphof (1932)   Ytje (Ida) Walings Leistra (1933)   Antje Epke Lieuwes (1799)   Jennie Ligtenberg (1983)   Gerrit Martens (1811)   Sjoerd (George) Jans Meekma (1968)   Janna Moelemans (1750)   John Nederveld (1987)   Djoeke Ouwes (1809)   Tryntje Pieters (1804)   Harmke Pyters (1809)   Frank Cornelius Rogalsky (1963)   Dooitse Taedes Sjoerdsma (1814)   Jan Sjoukes (1784)   Froukje Sikkes Steenhuis (1811)   Jan (John) Eeltjes Straatsma (1961)   Klaas Teunis (1810)   Grietje Tjipkes (1803)   Jan Valentijn (1807)   Bauke Jaspers Wierda (1953)   Bauk Wijbes (1793)   Dirk Wijtses (1768)   Grietje Adzers (1798)   Schelte Diorrema (1638)   Symke Eeltjes (1801)   Sjoerdtje Goijtsens (1670)   Riemke Anskes Halma (1875)   Jan Hiemstra (1967)   Jan Hoeksema (2000)   Folkert Jans Hoekstra (1965)   Antje Jans (1680)   Cora Jansma (1976)   Lieuwe Lieuwes (1703)   Pieter Meindertsma (1968)   IJtzen Roelofs Oosterhof (1808)   Trijntje Sjoerds (1802)   Lambert Tjarda van Starkenbo... (1646)   Geertruid van Wigara (1677)   Mary Vermeulen (1972)   Dirk Wytses (1768)   Wiebren Botes Nijdam (1766)   Rijmer Broers (1795)   Wijbe Dirks Terpstra (1928)   Bontje Ebeles (1809)   Hiltje Gerrits (1798)   Thomas Gerrits Hofstra (1819)   Akke Gurbens (1794)   Beitske Johannes (1793)   Rinze Johannes (1767)   Henke Lammerts (1796)   Jan Pieters Hoekstra (1930)   Jan Romkes Damstra (1804)   Akke Thijsses de Jong (1811)   Bienze Thomas (1797)   Sophie Velsma (1965)   Folkert Gosses Algra (1772)   Kornelis Egberts Bloemsma (1801)   Pieter Jans Damstra (1908)   Fokke Lammerts de Graaf (1778)   Sijke Sipkes de Groot (1797)   Jan Jans Dekkering (1772)   Dora Deyoung (1890)   Lijsbert Pieters Koning (1797)   Jan Piers Kooistra (1797)   Ruurd Eelkes Kooistra (1803)   Klaas Jans Kuipers (1758)   Wybe Rutgers Miedema (1903)   Geert Sybes Palma (1906)   Johannes Pieters Sipma (1770)   Gooitzen Rutgers Sybesma (1758)   Leonard Tanis (1881)   Ette Rienks Visbeek (1905)   Klaaske Aukes Wartena (1804)   Tietje Willems (1779)   Yttje Geerts van der Zweep (1796)   Sjoerdtje Annes (1670)   Fredericus Cleveringa (1701)   Fokke de Boer (1858)   Daniel Rienks de Jager (1745)   Geertje de Jong (1904)   Tjeerd Jacobs Ebbens (1886)   Roelofje Egberts (1735)   Klaas Ekema (1904)   Marij Gowland (1787)   Maayke Pieters Hoekstra (1793)   Haebeltje Lieuwes Lourens (1858)   Johanna Eetses Smits (1886)   Lutske Feddes van der Mei (1775)   Grietje van der Meulen (1910)   Mark Kornelis van Dijk (1790)   Guitzen van Heukelen (1913)   Hendrik Berends Pol (1795)   Lutske Feddes van der Meij (1775)   Yttje Geerts van der Zweep (1796)   Roel Jans Wyminga (1811)   Hendrik Johannes Deelstra (1893)   Wytske Johannes Idema (1790)   Tietje Klazes Vermeer (1852)   Jan Lammerts (1770)   Grietje Meines (1763)   Rienk Reinders (1709)   Hendrik Rienks Beersma (1878)   Gerk Ruurds (1772)   Trijntje Sjoukes Dijkstra (1903)   Hinne Soepboer (1913)   Tijtje Willems van der Wal (1779)   Oene Heinses / Willemke Jans (1690)   Douwe Pieters (Soepboer) / F... (1758)   Willem Alberts / Trijntje Al... (1735)   Johannes Jacobs / Hiltje Ann... (1769)   Feyke Ates / Martien Schelte... (1747)   Claes Roelofs Moet / Marchje... (1776)   Ids Hessels / Klaaske Jacobs (1709)   Heercke Heerckes / Grietie J... (1701)   Hendrik Lieuwes / Antje Thij... (1732)   Geert Wierds / Antje Tjeerds (1740)   Feijcke Jansen / Griet Piete... (1630)   Monte Bouwes / Brechtie Hoyt... (1705)   Douwe Pieters / Foekje Taeke... (1758)   Metske Fookes / Ruyrdtje Hin... (1694)   Gerben Oebles / Sijke Suffri... (1747)   Hendrik Hendriksz. Tuning / ... (1791)  
© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha