Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 37,518

      1 2 3 4 5 ... 751» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1==Facts and Events==

==Children==

Husband not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Pieter_Bruinewoud_(3)

Wife not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Jacobje_Ten_Hoor_(6)

Child not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Frankes_Bruinewoud_(2)

Child not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Johanna_Bruinewoud_(1)

Child not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Jan_Bruinewoud_(2)

Child not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Louisa_Bruinewoud_(2)

Child not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Wilhelmina_Bruinewoud_(1) 
Gezin F27188
 
2


==Facts and Events== ==Children==

----
----

Husband not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Klaas_Mullender_(1)

Child not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Sjoerdje_Mullender_(2)

Child not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Jurrienus_Mullender_(1)

Child not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Sape_Mullender_(3) 
Gezin F9970
 
3

Enno Haan was a minister and missionary for the GKN, the ''Reformed Church in America'', and the ''Christian Reformed Church''.

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Roelof_Haan_and_Cornelia_Houwerzijl_(1)

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Enno_Haan_and_Kristina_Krijgsman_(1) 
Haan, Enno (I62733)
 
4

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Lieuwe_Regnerus_and_Grietje_Steen_(1)

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Jan_Leijstra_and_Jitske_Regnerus_(1) 
Regnerus, Jitske (I37970)
 
5

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Steven_Feenstra_and_Grietje_Schaafsma_(1)

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Theunis_Feenstra_and_Frouktje_Koopmans_(1) 
Feenstra, Theunis Stevens (I51590)
 
6

References image http://www.werelate.org/wiki/Image:Trijntje_geerts_beiboer.jpg 
Beiboer, Trijntje Geerts (I15901)
 
7

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Theunis_Feenstra_and_Frouktje_Koopmans_(1) 
Koopmans, Frouktje (I27014)
 
8 Lee Huizenga was a medical doctor and an ordained minster in the ''Christian Reformed Church''. Huizinga, Liebe Sjoerds (I40941)
 
9 Man: Jacob Gerlofs, Vrouw: Titia Jetses, - Op 2 februari 1713 belijdenis Bron: Archief: Tresoar, Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Invnr. : 760 Herv. Gemeente Nes en Wierum, lidmaten 1683, 1712-1735 en 1746850

Westdongeradeel, huwelijken 1727, Vermelding: Ondertrouw op 5 juli 1727 in Nes Bruidegom: Jacob Gerlofs afkomstig van Nes (Westdongeradeel), Bruid: Akke Eelkes afkomstig van Nes (Westdongeradeel)


civil


Gezin F1805
 
10 20.08.1879 Memorie Successiebelasting: Meindert Hendriks Kloosterman, landbouwer te Dantumawoude, verklaart, dat zijne echtgenoote Selie Meinderts Fennema op 11.2.1879 kinderloos te Dantumawoude is overleden, dat volgens testament van 21.5.184 zij haar man tot enige erfgenaam heeft benoemd en na diens overlijden haar broeder Jochum en hare zuster Korneliske en bij vooroverlijden de kinderen, bij hetzelfde testament heeft gelegateerd, aan haren knecht Meindert Geerts van Assen f.500,- en aan hare dienstbode Aaltje Barteles van der Hoek f. 500,- met vruchtgebruik voor haar man tot diens overlijden, zodat genoemde legaten pas dan vorderbaar zullen zijn. Bron: Wybe Fennema, zie archief TRESOAR, Leeuwarden, Netherlands.

Seelje overleed in Dantumawoude, huizinge 22. Bron: Wybe Fennema.

zie ook http://beatrijs5.tribalpages.com 
Fennema, Seelje Meinderts (I48395)
 
11 Dokkum, huwelijken 1649 Vermelding: Ondertrouw op 10 februari 1649 Bruidegom: Gerben Wyntses afkomstig van Roswinkel
Bruid: Lyske Atses Opmerking : hij is geboren te Rinsumageest, zij is geboren te Dokkum

Bron:Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Dokkum 1646-1667 Inventarisnr.: DTB 173, Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Gerben_Wyntses_and_Lijske_Atzes_(1) 
Atzes, Lijske (I41414)
 
12 ELZINGA F. 20 F 25 Oct 1881 U


On board Stella

:ELZINGA J. 42 M 12 Aug 1882 U Jilles 1830 :ELZINGA V. 40 F 12 Aug 1882 U Rixtje 1836 :ELZINGA D. 15 F 12 Aug 1882 U Antje 1866 :ELZINGA L. 15 F 12 Aug 1882 U Sieuke 1866 :ELZINGA J. 14 M 12 Aug 1882 U Sipke 1867 :ELZINGA M. 7 M 12 Aug 1882 U Marten 1873 :ELZINGA K. 4 M 12 Aug 1882 U Hendrik1877 :ELZINGA L. 1 M 12 Aug 1882 U Harke 1880 
Elzinga, Jilles Gerrits (I37754)
 
13 emigreert op 12 april 1901 naar de USA Dekema, Jan (I34312)
 
14 Frederik trouwde, 31 jaar oud, op 3 juni 1909 in Oostdongeradeel met Renske Sijtsma, 22 jaar oud. Renske is geboren op 22 mei 1887 om 23:30 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Oebele Sijtsma en Klaaske Dijkstra. Van de geboorte is aangifteedaan op 23 mei 1887. Renske is overleden op 3 november 1966, 79 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). http://twierstr.home.xs4all.nl/Wierstra2/Wierstra2.html#p17388

References image http://www.werelate.org/wiki/Image:Familie_Zijlstra_beppe_met_ouders_en_broers.jpg

References image http://www.werelate.org/wiki/Image:Grafsteen_Frederik_ZIjlstra_en_Renske_Sijtsma.JPG 
Sijtsma, Renske (I11707)
 
15 Henricus liet zich op 1 april 1651 in Franeker als stud.phil. inschrijven. In 1656 was hij al candidaat. Blijkbaar had hij geen geluk in het vinden van een gemeente. Hij studeerde verder als min. cand. in Groningen vanaf 27 november 1658 en Leiiden vanaf 10 mei 1659 en sloot zijn studie af als Dr.med. te Franeker met het proefschrift 'De Tremore'. Zijn dubbele beroep oefende hij van 3 augustus 1663 tot 16 april 1683 te Rinsumageest uit. Daarna te Dokkum tot aan zijn overlijden. Volgens het besluit van de Gedeputeerde Staten van Friesland van 17 juli 1687 werd hem toegestaan zijn dubbele beroepuit te oefenen zolang zijn ambt als dominee daardoor niet gehinderd werd. Reeds in 1652 solliciteerde hij als leraar aan de latijnse school te Franeker. Ter gelegenheid van het huwelijk tussen professor Johannes Greydanus en Yttie Pieters Wimersma op 2 juli 1654 schreef Henricus een echtseergedicht. Dit is gedrukt en uitgegeven bij Ids Alberts te Franeker (Prov.Bibl. Nr.17480)0). Voorts schreef hijeen gedicht ter gelegenheid van de promotie van dezelfde Johannes Greydanus en een fries gedicht dat besproken werd in Sljucht en Rjucht van 17 december 1927. Verder is nog een latijns vers van hem bekend in zijn Lijkzuchten over het Godsaligh versterven van Maria Corvinus, eegade van Ludovicus Parent, professor in de Franse taal te Franeker, ontslapen op 6 september 1652. Henricus deed in Franeker belijdenis op 24 april 1653. In 1700 bezit hij de helft van de boerderij ´Pesenwal´ onder Nes, groot 60 pondematen. In 1708 zijn zijn erven en de erven Isaac Wolfganck, zijn zwager, ieder voor de helft eigenaar van deze boerderij die in 1712 verkocht werd. Hij was eigenaar van een graf in de Galileërkerk te Leeuwarden. Op 28 maart 1696 verkoopt hij met zijn vrouw 6 pondematen van de Sinnemazathe onder Witmarsum, Rijpeyndt groot in totaal 70 pondematen.

----

Grafzerk in de kerk van Rinsumageest. Foto by Hessel de Walle ==Facts and Events==

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Henricus_Schregardus_and_Feyckien_Luitinga_(3)

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Henricus_Schregardus_and_Hiltje_Wolfganck_(3) 
Schregardus, Ds. Henricus (I31611)
 
16 Henricus liet zich op 1 april 1651 in Franeker als stud.phil. inschrijven. In 1656 was hij al candidaat. Blijkbaar had hij geen geluk in het vinden van een gemeente. Hij studeerde verder als min. cand. in Groningen vanaf 27 november 1658 en Leiiden vanaf 10 mei 1659 en sloot zijn studie af als Dr.med. te Franeker met het proefschrift 'De Tremore'. Zijn dubbele beroep oefende hij van 3 augustus 1663 tot 16 april 1683 te Rinsumageest uit. Daarna te Dokkum tot aan zijn overlijden. Volgens het besluit van de Gedeputeerde Staten van Friesland van 17 juli 1687 werd hem toegestaan zijn dubbele beroepuit te oefenen zolang zijn ambt als dominee daardoor niet gehinderd werd. Reeds in 1652 solliciteerde hij als leraar aan de latijnse school te Franeker. Ter gelegenheid van het huwelijk tussen professor Johannes Greydanus en Yttie Pieters Wimersma op 2 juli 1654 schreef Henricus een echtseergedicht. Dit is gedrukt en uitgegeven bij Ids Alberts te Franeker (Prov.Bibl. Nr.17480)0). Voorts schreef hijeen gedicht ter gelegenheid van de promotie van dezelfde Johannes Greydanus en een fries gedicht dat besproken werd in Sljucht en Rjucht van 17 december 1927. Verder is nog een latijns vers van hem bekend in zijn Lijkzuchten over het Godsaligh versterven van Maria Corvinus, eegade van Ludovicus Parent, professor in de Franse taal te Franeker, ontslapen op 6 september 1652. Henricus deed in Franeker belijdenis op 24 april 1653. In 1700 bezit hij de helft van de boerderij ´Pesenwal´ onder Nes, groot 60 pondematen. In 1708 zijn zijn erven en de erven Isaac Wolfganck, zijn zwager, ieder voor de helft eigenaar van deze boerderij die in 1712 verkocht werd. Hij was eigenaar van een graf in de Galileërkerk te Leeuwarden. Op 28 maart 1696 verkoopt hij met zijn vrouw 6 pondematen van de Sinnemazathe onder Witmarsum, Rijpeyndt groot in totaal 70 pondematen.

----

Grafzerk in de kerk van Rinsumageest. Foto by Hessel de Walle ==Facts and Events==

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Henricus_Schregardus_and_Feyckien_Luitinga_(3) 
Schregardus, Ds. Henricus (I1411)
 
17 Hij was boer op Luitema te Anjum. Cornelis, Dirk (I21658)
 
18 Hij was de stichter van de Sint Nicolaasprebende te Westergeest. leefde rond 1450. Hij wordt genoemd in 1478 in verband met een tegen hem gevoerde vete. Idema, Uwe (I17054)
 
19 Hij was na zijn broer landbouwer op Nieuw Wobma te Anjum.

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Meinte_Dirks_and_Batje_Jans_(1) 
Dirks, Meinte (I9571)
 
20 Hij werd op 17 mei 1662 benoemd tot curator over zijn drie minderjarige broers omdat hun vader overleden was. Kornelis, Nittert (I10179)
 
21 http://www.parlement.com/id/vg09llqrn2tq/s_h_roorda_van_eysinga Van Eysinga, Schelte Hessel Roorda (I12776)
 
22 In 1686 sloeg het zeewater met zwaar stormweer een gat in de zeedijk tussen Anjum en Ezumazijl. De boeren uit Anjum werden betrokken bij de reparatie. Zo ook Folkert Dirks, hij ontving twee caroliguldens voor geleverde riet- of stroschoven. Omgrekend naar andere gegevens heeft hij zo'n 96 schoven afgeleverd. In 1717 krijgen hij en zijn broer Meinte opdracht van het Old Burgerweeshuis te Leeuwarden om de palen in de zeedijk te vervangen. Het weeshuis was eigenaar van Luitema, de boerderij die de familie beheerde. Zodoende was het weeshuis als eigenaar verantwoordelijk voor de staat van onderhoud der zeedijken en kon de huurders deze opdracht geven. Folkert was in 1708 huurder en gebruiker van Nieuw Wobma te Anjum. Dirks, Folkert (I24000)
 
23 Inventarisnr.: Jouwsma, Hille Louws (I31896)
 
24 Jan Etiennes Babois, arbeider, wonende te Anjum, is geboren op maandag 13 december 1819 aldaar, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op maandag 17 mei 1858 Overleden in huis nr.108.copie van overlijdens akte. Jan werd 38 jaar, 5 maandenn 4 dagen.

Deze Jan Babois wordt vermeld in het boekje"swart mar leaflijk"geschreven door L van der Zeep bij het 100j.bestaan van de ger.kerk van Lioessens. Deze Babois was een van de eerste mensen van de Chr.Afgescheidenen van Lioessens.

Jan trouwt op donderdag 13 december 1849 te Metslawier. Copie van huwelijks akte op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Janke Jans de Haan, dochter van Jan Reinders de Haan en Aaltje Jans Posthumus.Janke, arbeidster, is geboren in 1824 te Oosternijkerk, is overleden op maandag 15 mei 1882 te Dokkum. Janke werd 58 jaar. 
Babois, Jan (I33987)
 
25 Na het overlijden van zijn broer Ids Folkerts werd hij benoemd tot curator over de minderjarige kinderen. Dit blijkt uit akten van autorisatie van 11-8-1674 en 31-1-1676. Folkerts, Jan (I3424)
 
26 Name: Leibraust BERGSMA Surname: Bergsma Given Name: Leibraust Sex: M Birth: 1895 in Holland, Netherlands

Event: Immigrated to USA 1906 Grand Rapids, Kent County, Michigan Census: 1910 Grand Rapids, Kent County, Michigan Change Date: 29 Nov 2005 at 00:00:00


Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Sjoerd_Bergsma_and_Baukje_de_Jong_(1) 
Bergsma, Sybren Sjoerds (I50487)
 
27 Name: Oscar George BERGSMA Surname: Bergsma Given Name: Oscar George Sex: M Birth: 15 Apr 1891 in Holland, Netherlands Death: 18 Jan 1966 in Grand Rapids, Kent County, Michigan

Hij is opgeroepen voor militairedienst in 1917-1918 om in het amerikaanse leger te dienen.


Name: Della KALSBEEK Surname: Kalsbeek Given Name: Della Sex: F Birth: Jul 1893 in Walker Township, Kent County, Michigan Death: 6 Nov 1962 in Grand Rapids, Kent County, Michigan

Father: John KALSBEEK b: Dec 1867 in Holland, Netherlands Mother: Lena b: Apr 1871 in Holland, Netherlands

Marriage 1 Oscar George BERGSMA b: 15 Apr 1891 in Holland, Netherlands Married: 1912 in Grand Rapids, Kent County, Michigan Children George J. BERGSMA b: 17 Feb 1912 in Grand Rapids, Kent County, Michigan John M. BERGSMA b: 4 Jun 1913 in Grand Rapids, Kent County, Michigan Bertha H. BERGSMA b: Jun 1915 in Grand Rapids, Kent County, Michigan Helen W. BERGSMA b: Oct 1917 in Grand Rapids, Kent County, Michigan Russel E. BERGSMA b: 25 Aug 1921 in Grand Rapids, Kent County, Michigan Wilma J. BERGSMA b: 1923 in Grand Rapids, Kent County, Michigan Norma BERGSMA b: 1925 in Grand Rapids, Kent County, Michigan Norman BERGSMA b: 1925 in Grand Rapids, Kent County, Michigan Oscar BERGSMA b: 7 Mar 1927 in Walker Township, Kent County, Michigan Ruth S. BERGSMA b: Aug 1929 in Walker Township, Kent County, Michigan

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Sjoerd_Bergsma_and_Baukje_de_Jong_(1)

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Auke_Bergsma_and_Della_Kalsbeek_(1) 
Bergsma, Auke Anne Sjoerds (I57550)
 
28 Rinske Bergman

•Birth 5 April 1838 - Leeuwarden, FR, NL

•Died in December 1907 - Steenwijk, OV, NL , age at death: 69 years old

Parents

•Willem Bergman 1799

•Helena (Lena) Jansen ca 1798

Spouse(s) and child(ren)

¦Married 20 November 1864, Leeuwarden, FR, NL, to Jacob Nicolaas Ehlhardt,

•Helena Ehlhardt 1866

•Nicolaas Ehlhardt 1867-1950

¦Willem Ehlhardt 1869-/1871

•Willem Ehlhardt 1871-1937

•Bernardus Ehlhardt 1874-1931

•Samuël Ehlhardt 1876

¦Roelofke Ehlhardt 1879

¦Levenloos Ehlhardt 1881-1881

Siblings

 Willem Bergman 1824

¦Anna Catharina Bergman 1827-1862

¦Geertruida Bergman 1829

¦Wilhelmina Bergman 1831

¦Hans Bergman 1834

 Rinske Bergman 1838-1907

¦Samuel Bergman 1842Sources:

- individual, family: DSM Kennemerland, GM

- birth: Frysk gemeente Leeuwarden, Geboorteakte, nummer A 249, 07-04-1838

- death: Overijssel, gemeente Steenwijk, nummer 22, 00-00-1907;DATA;DATE 21 OCT 2006

- spouse: Frysk gemeente Leeuwarden, toegangnummer 30-22, inventarisnummer 2052, Huwelijksakte, nummer 221, 20-11-1864;DATA;DATE 21 OCT 2006, GMfr 
Bergman, Rinske (I47305)
 
29 Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen Hidde Douwes Zijlstra, geboren Drachten 22 jan. 1759 (eigen opg.) Vader: Douwe Hiddes Moeder: Maaike Roelofs Bijzonderheden: Hidde Douwes Zijlstra; arbeider onder Oenkerk (1812), mogelijk eerder klein boe, overl. Giekerk 3 april 1823; tr. (ca. 1790) Klaaske Aukes Bosma; speciekoh. 1790 Oenkerk 59 br (begint), 1803 naar 3 lk, ald. nog 1805; TIE S30 494 (zuster Sjoukje); rég. civ. Oenk. nr. 1707, journalier; ki. (geb. Oenkerk): Grietje, 7 juni 1791 (overl.); Douwe, 14maart 1798

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Douwe_Hiddes_and_Maaike_Roelofs_(1) 
Zijlstra, Hidde Douwes (I31805)
 
30 vertrekt op 15 mei 1902 met zijn moeder naar Noord Amerika. Dekema, Folkert (I63527)
 
31 Vertrokken naar Noord-Amerika Maart 1913

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Johannes_van_der_Weij_and_Grace_Eringa_(1) 
van der Weij, Johannes (I38909)
 
32 !BIRTH: 14 March 1846, Jantje born 1 am, Sebaldburen, dt of Berend Jans Bolt, age 31, Laborer, mother Aafke Hendriks Jongste, age 31, outside occ. res. in Sebaldburen GS 235195
!MARRIAGE: 23 May 1870 Oldekerk Hendrik Ejsinga.. to Jantje Bolt, 24, born in Sebaldeburen, maid servant, res. in Oldekerk, dau. of the late Berend Jans Bolt & his wife Aafke Hendriks Jongst, no occ=2E, wit: Harm Eibes Folkers, Folkert Postema, Pieter Schuit & Klaas Willems Bakker GS 235562
!IMMIGRATED: June 18, 1921, Jantje, Housewife, 5' 2", grey hair & eyes, age 75, from Holland, with her dt Aafke's family, sailing from Rotterdam June 8, 1921 on the Holland-America Line steamer Rotterdam to New York City, NY & then to her dt Anje De Boer at 1410 W 15th st. Chicago, IL Vol. 6808
!OBIT: Den 22sten Februai ontsliep in haar Heer en Heiland, onze geliefde moeder, behuwden grootmoeder en overgrootmoeder Jantje IJZINGA-BOLT in de ouder- dam van 76 jaren, 11 maanden en 8 dazen. Sedert bijna 34 jarens was zij weduwe van Hendrik IJzinga. Dat wij niet behoeven te trenren als degenen, die geen hoop hebben, daar zij, volgens eigen getuigenis, heenging om te juichen voor de troon der genade, is ons tot troost. De bedroefde kindren ... Chicago obituary
!DEATH: 1922 from lobar pneumonia res. w/her daughter Anjes family at 1410 W. 15th, Chicago, Cook, IL. Length of res. in City 1 yr. 7 mos, in U.S. 1 yr. 7 mos. Wife of Hendrik Eizenga deceased, daughter of Berend J. Bolt and Aafke Jongste
!BURIAL: Forest Home. IL death cert. #6025 
Bolt, Jantje (I4813)
 
33 " "


civil 
Gezin F20754
 
34 " "


civil 
Gezin F17290
 
35 " "


civil 
Gezin F16935
 
36 " "


civil 
Gezin F16706
 
37 " "


civil 
Gezin F15473
 
38 " "


civil 
Gezin F14291
 
39 " "


civil 
Gezin F14204
 
40 " "


civil 
Gezin F13967
 
41 " "


civil 
Gezin F11025
 
42 " "


civil 
Gezin F10620
 
43 " "


civil 
Gezin F3030
 
44 " "
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1867 Man : Eltje Vaatstra, oud 31 jaar, geboren te Burum Ouders: Seye Vaatstra en Aukje Eltjes Roorda Vrouw : Hiltje Sikkema, oud 23 jaar, geboren te Kollum Ouders: Eelke Elzes Sikkema en Grietje Kornelis Dijkstra Datum : 2 mei 1867, akte nr. 17

Child not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Tije_Vaatstra_(1) 
Gezin F1272
 
45 " "
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1871 Man : Sierk van der Veen, oud 33 jaar, geboren te Oudwoude Ouders: Sjoerd Sierks van der Veen en Wytske Ellens Vrouw : Hiltje Sikkema, oud 27 jaar, geboren te Kollum Ouders: Eelke Elzes Sikkema en Grietje Kornelis Dijkstra Datum : 11 mei 1871, akte nr. 21

Husband not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Person:Sierk_van_der_Veen_(1)


civil 
Gezin F1271
 
46 " " Dokter, Pietje Feikes (I45916)
 
47 " " Bos, Janna (I36210)
 
48 " " Bos, Janna (I36210)
 
49 " " Kerssies, Jan (I34801)
 
50 " " Kerssies, Jan (I34801)
 

      1 2 3 4 5 ... 751» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha