Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 41,759

      1 2 3 4 5 ... 836» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1

Overlijdensakte Kollumerland, 1836, akte nr. 69 - Pieter Gerrits de Vries, oud 68 jaren, koemelker te Westergeest en aldaar geboren, gehuwd met Aaltje Eeuwes en zoon zijner wijlen ouders Gerrit Waatzes en Baukje Pieters. Overleden 1 augustus 1836, des nachts ten 1 ure, huisnr. 78 te Westergeest. Aangevers: Gabe Wadman, 55 jaren, landbouwer te Westergeest en Rindert Braaksma, 52 jaren, arbeider aldaar, geburen. 
de Vries, Pieter Gerrits (I29625)
 
2
20.08.1879 Memorie Successiebelasting: Meindert Hendriks Kloosterman, landbouwer te Dantumawoude, verklaart, dat zijne echtgenoote Selie Meinderts Fennema op 11.2.1879 kinderloos te Dantumawoude is overleden,
dat volgens testament van 21.5.1874 zij haar man tot enige erfgenaam heeft benoemd en na diens overlijden haar broeder Jochum en hare zuster Korneliske en bij vooroverlijden de kinderen,
bij hetzelfde testament heeft gelegateerd, aan haren knecht Meindert Geerts van Assen f.500,- en aan hare dienstbode Aaltje Barteles van der Hoek f. 500,- met vruchtgebruik voor haar man tot diens overlijden, zodat genoemde legaten pas dan vorderbaar zullen zijn.
Bron: Wybe Fennema, zie archief TRESOAR, Leeuwarden, Netherlands.

Seelje overleed in Dantumawoude, huizinge 22. Bron: Wybe Fennema.

zie ook http://beatrijs5.tribalpages.com 
Fennema, Seelje Meinderts (I506275)
 
3
Dokkum, huwelijken 1649
Vermelding: Ondertrouw op 10 februari 1649
Bruidegom: Gerben Wyntses afkomstig van Roswinkel
Bruid: Lyske Atses
Opmerking : hij is geboren te Rinsumageest, zij is geboren te Dokkum

Bron:Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum 1646-1667
Inventarisnr.: DTB 173, Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Gerben_Wyntses_and_Lijske_Atzes_(1) 
Atzes, Lijske (I499992)
 
4
ELZINGA F. 20 F 25 Oct 1881 U


On board Stella

:ELZINGA J. 42 M 12 Aug 1882 U Jilles 1830
:ELZINGA V. 40 F 12 Aug 1882 U Rixtje 1836
:ELZINGA D. 15 F 12 Aug 1882 U Antje 1866
:ELZINGA L. 15 F 12 Aug 1882 U Sieuke 1866
:ELZINGA J. 14 M 12 Aug 1882 U Sipke 1867
:ELZINGA M. 7 M 12 Aug 1882 U Marten 1873
:ELZINGA K. 4 M 12 Aug 1882 U Hendrik1877
:ELZINGA L. 1 M 12 Aug 1882 U Harke 1880 
Elzinga, Jilles Gerrits (I22740)
 
5
ELZINGA F. 20 F 25 Oct 1881 U


On board Stella

:ELZINGA J. 42 M 12 Aug 1882 U Jilles 1830
:ELZINGA V. 40 F 12 Aug 1882 U Rixtje 1836
:ELZINGA D. 15 F 12 Aug 1882 U Antje 1866
:ELZINGA L. 15 F 12 Aug 1882 U Sieuke 1866
:ELZINGA J. 14 M 12 Aug 1882 U Sipke 1867
:ELZINGA M. 7 M 12 Aug 1882 U Marten 1873
:ELZINGA K. 4 M 12 Aug 1882 U Hendrik1877
:ELZINGA L. 1 M 12 Aug 1882 U Harke 1880 
Elzinga, Jilles Gerrits (I496699)
 
6
Hij was boer op Luitema te Anjum. 
Cornelis, Dirk (I7715)
 
7
Hij was boer op Luitema te Anjum. 
Cornelis, Dirk (I483382)
 
8
Hij was de stichter van de Sint Nicolaasprebende te Westergeest. leefde rond
1450.
Hij wordt genoemd in 1478 in verband met een tegen hem gevoerde vete. 
Idema, Uwe (I38869)
 
9
Hij was na zijn broer landbouwer op Nieuw Wobma te Anjum.

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Meinte_Dirks_and_Batje_Jans_(1) 
Dirks, Meinte (I27963)
 
10
Hij was na zijn broer landbouwer op Nieuw Wobma te Anjum. 
Dirks, Meinte (I501704)
 
11
Hij werd op 17 mei 1662 benoemd tot curator over zijn drie minderjarige broers omdat hun vader overleden was. 
Kornelis, Nittert (I28919)
 
12
Hij werd op 17 mei 1662 benoemd tot curator over zijn drie minderjarige broers omdat hun vader overleden was. 
Kornelis, Nittert (I502630)
 
13
http://www.parlement.com/id/vg09llqrn2tq/s_h_roorda_van_eysinga 
Van Eysinga, Schelte Hessel Roorda (I32700)
 
14
In 1686 sloeg het zeewater met zwaar stormweer een gat in de zeedijk tussen Anjum en Ezumazijl. De boeren uit Anjum werden betrokken bij de reparatie. Zo ook Folkert Dirks, hij ontving twee caroliguldens voor geleverde riet- of stroschoven. Omgerekend naar andere gegevens heeft hij zo'n 96 schoven afgeleverd.
In 1717 krijgen hij en zijn broer Meinte opdracht van het Old Burgerweeshuis te Leeuwarden om de palen in de zeedijk te vervangen. Het weeshuis was eigenaar van Luitema, de boerderij die de familie beheerde. Zodoende was het weeshuis als eigenaar verantwoordelijk voor de staat van onderhoud der zeedijken en kon de huurders deze opdracht geven.
Folkert was in 1708 huurder en gebruiker van Nieuw Wobma te Anjum. 
Dirks, Folkert (I11078)
 
15
In 1686 sloeg het zeewater met zwaar stormweer een gat in de zeedijk tussen Anjum en Ezumazijl. De boeren uit Anjum werden betrokken bij de reparatie. Zo ook Folkert Dirks, hij ontving twee caroliguldens voor geleverde riet- of stroschoven. Omgerekend naar andere gegevens heeft hij zo'n 96 schoven afgeleverd.
In 1717 krijgen hij en zijn broer Meinte opdracht van het Old Burgerweeshuis te Leeuwarden om de palen in de zeedijk te vervangen. Het weeshuis was eigenaar van Luitema, de boerderij die de familie beheerde. Zodoende was het weeshuis als eigenaar verantwoordelijk voor de staat van onderhoud der zeedijken en kon de huurders deze opdracht geven.
Folkert was in 1708 huurder en gebruiker van Nieuw Wobma te Anjum. 
Dirks, Folkert (I486349)
 
16
Na het overlijden van zijn broer Ids Folkerts werd hij benoemd tot curator over de minderjarige kinderen. Dit blijkt uit akten van autorisatie van 11-8-1674 en 31-1-1676. 
Folkerts, Jan (I19570)
 
17
Na het overlijden van zijn broer Ids Folkerts werd hij benoemd tot curator over de minderjarige kinderen. Dit blijkt uit akten van autorisatie van 11-8-1674 en 31-1-1676. 
Folkerts, Jan (I493767)
 
18
Name: Leibraust BERGSMA
Surname: Bergsma
Given Name: Leibraust
Sex: M
Birth: 1895 in Holland, Netherlands

Event: Immigrated to USA 1906 Grand Rapids, Kent County, Michigan
Census: 1910 Grand Rapids, Kent County, Michigan
Change Date: 29 Nov 2005 at 00:00:00


[[Category:Dutch immigrants to the United States]]

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Sjoerd_Bergsma_and_Baukje_de_Jong_(1) 
Bergsma, Sybren Sjoerds (I508157)
 
19
Name: Oscar George BERGSMA
Surname: Bergsma
Given Name: Oscar George
Sex: M
Birth: 15 Apr 1891 in Holland, Netherlands
Death: 18 Jan 1966 in Grand Rapids, Kent County, Michigan

Hij is opgeroepen voor militairedienst in 1917-1918 om in het amerikaanse leger te dienen.


Name: Della KALSBEEK
Surname: Kalsbeek
Given Name: Della
Sex: F
Birth: Jul 1893 in Walker Township, Kent County, Michigan
Death: 6 Nov 1962 in Grand Rapids, Kent County, Michigan

Father: John KALSBEEK b: Dec 1867 in Holland, Netherlands
Mother: Lena b: Apr 1871 in Holland, Netherlands

Marriage 1 Oscar George BERGSMA b: 15 Apr 1891 in Holland, Netherlands
Married: 1912 in Grand Rapids, Kent County, Michigan
Children
George J. BERGSMA b: 17 Feb 1912 in Grand Rapids, Kent County, Michigan
John M. BERGSMA b: 4 Jun 1913 in Grand Rapids, Kent County, Michigan
Bertha H. BERGSMA b: Jun 1915 in Grand Rapids, Kent County, Michigan
Helen W. BERGSMA b: Oct 1917 in Grand Rapids, Kent County, Michigan
Russel E. BERGSMA b: 25 Aug 1921 in Grand Rapids, Kent County, Michigan
Wilma J. BERGSMA b: 1923 in Grand Rapids, Kent County, Michigan
Norma BERGSMA b: 1925 in Grand Rapids, Kent County, Michigan
Norman BERGSMA b: 1925 in Grand Rapids, Kent County, Michigan
Oscar BERGSMA b: 7 Mar 1927 in Walker Township, Kent County, Michigan
Ruth S. BERGSMA b: Aug 1929 in Walker Township, Kent County, Michigan

[[Category:Dutch immigrants to the United States]]

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Sjoerd_Bergsma_and_Baukje_de_Jong_(1)

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Auke_Bergsma_and_Della_Kalsbeek_(1) 
Bergsma, Auke Anne Sjoerds (I480958)
 
20
[[Category:Dutch immigrants to the United States]]

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Lieuwe_Regnerus_and_Grietje_Steen_(1)

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Jan_Leijstra_and_Jitske_Regnerus_(1) 
Regnerus, Jitske (I496893)
 
21
[[Category:Dutch immigrants to the United States]]

References image http://www.werelate.org/wiki/Image:Trijntje_geerts_beiboer.jpg 
Beiboer, Trijntje Geerts (I37262)
 
22
[[Category:Dutch immigrants to the United States]] 
Westra, Tjerk Jans (I510066)
 
23
Inventarisnr.:

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Hille_Jouwsma_and_Grietje_Sybes_(1)

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Hille_Jouwsma_and_Eelktje_Sybes_(1) 
Jouwsma, Hille Louws (I17058)
 
24
Inventarisnr.: 
Jouwsma, Hille Louws (I491426)
 
25  van Sminia, Hobbe Baerdt (I17595)
 
26  de Haas, Bruin (I6496)
 
27  de Haas, Bruin (I482633)
 
28  Jaarsma, Doutsen Paulus (I484018)
 
29 Man: Jacob Gerlofs, Vrouw: Titia Jetses, - Op 2 februari 1713 belijdenis
Bron: Archief: Tresoar, Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 760 Herv. Gemeente Nes en Wierum, lidmaten 1683, 1712-1735 en 1746-1850

Westdongeradeel, huwelijken 1727, Vermelding: Ondertrouw op 5 juli 1727 in Nes
Bruidegom: Jacob Gerlofs afkomstig van Nes (Westdongeradeel), Bruid: Akke Eelkes afkomstig van Nes (Westdongeradeel) 
Gezin F5902
 
30 Man: Jacob Gerlofs, Vrouw: Titia Jetses, - Op 2 februari 1713 belijdenis
Bron: Archief: Tresoar, Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 760 Herv. Gemeente Nes en Wierum, lidmaten 1683, 1712-1735 en 1746-1850

Westdongeradeel, huwelijken 1727, Vermelding: Ondertrouw op 5 juli 1727 in Nes
Bruidegom: Jacob Gerlofs afkomstig van Nes (Westdongeradeel), Bruid: Akke Eelkes afkomstig van Nes (Westdongeradeel) 
Gezin F206260
 
31 Bruidegom: Sybe Symens afkomstig van Winsum
Bruid: Gertie Feddriks Finia afkomstig van Weidum

mogelijke ouders:
simon klazes te sexbierum, huwt 3e procl. 27-5-1632 sexbierum, geijse hendriks

meer gegevens rond Hylck Catsma
Hylckje Catsma te Leeuwarden, huwt 28-4-1700 Leeuwarden, Jacob Dirks te Leeuwarden
zoon: Sybrandus, ged. RK 25-4-1701 Lwd getuige Juliana Catsma

Jacobus Dirckx en Ike Sibes (Hylck)
dochter: Gertrudis, ged. RK over de Koornmarkt 6-10-1702 Lwd, getuige Juliana Sibes

Jacobus Dirckx en Ike Sibes
zoon: Theodorus, ged. RK over de Koornmarkt 15-12-1704 Lwd, getuige Juliana Berbert

Jacobus Dirckx en Ike Sibes
zoon: Theodorus, ged. Rk over de Koornmarkt 24-7-1707 Lwd, getuige Titie Franssens 
Gezin F12475
 
32 Bruidegom: Tjipke Broers afkomstig van Anjum
Bruid: Tettje Jacobs afkomstig van Paesens 
Gezin F13219
 
33 Coral Ridge Cemetery van Kooij, Adriana Mathea (I1033)
 
34 Frederik trouwde, 31 jaar oud, op 3 juni 1909 in Oostdongeradeel met Renske Sijtsma, 22 jaar oud. Renske is geboren op 22 mei 1887 om 23:30 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Oebele Sijtsma en Klaaske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 mei 1887. Renske is overleden op 3 november 1966, 79 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel).
http://twierstr.home.xs4all.nl/Wierstra2/Wierstra2.html#p17388

References image http://www.werelate.org/wiki/Image:Familie_Zijlstra_beppe_met_ouders_en_broers.jpg

References image http://www.werelate.org/wiki/Image:Grafsteen_Frederik_ZIjlstra_en_Renske_Sijtsma.JPG 
Sijtsma, Renske (I31137)
 
35 Hefshuizen Elema, Jacob (I18327)
 
36 Huizum kerkhof Zijlstra, Sjoukje (I507825)
 
37 in de Galileerkerk Alma van Idema, Edo (I8864)
 
38 Jan Etiennes Babois, arbeider, wonende te Anjum, is geboren op maandag 13 december 1819 aldaar, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op maandag 17 mei 1858 Overleden in huis nr.108.copie van overlijdens akte. Jan werd 38 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Deze Jan Babois wordt vermeld in het boekje"swart mar leaflijk"geschreven door L van der Zeep bij het 100j.bestaan van de ger.kerk van Lioessens. Deze Babois was een van de eerste mensen van de Chr.Afgescheidenen van Lioessens.

Jan trouwt op donderdag 13 december 1849 te Metslawier. Copie van huwelijks akte op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Janke Jans de Haan, dochter van Jan Reinders de Haan en Aaltje Jans Posthumus. Janke, arbeidster, is geboren in 1824 te Oosternijkerk, is overleden op maandag 15 mei 1882 te Dokkum. Janke werd 58 jaar. 
Babois, Jan (I493308)
 
39 Man: Goytsen Pieters en Vrouw: Anne Jans - Op 14 januari 1644 belijdenis - Op 22 december 1672 hij overleden Goytsens, Pieter (I29722)
 
40 Marrum Kerkhof Row 14 Grave 15 Sijtsma, Waling Louws (I512187)
 
41 Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 06-08-1787
Bijzonderheden:
Amerins Aarjens Kuiken moeder, testament van juli 1787
Weduwe van Beert Jans Bos erfgezetene, woonachtig te St. Jacobiparochie vader
Arjen Beerts Bos weeskind, minderjarig
Jan Beerts Bos weeskind, minderjarig
Waling Beerts Bos weeskind, minderjarig
Aaltje Beerts Bos weeskind, minderjarig
Tymen Teekes erfgezetene, woonachtig te St. Jacobiparochie curator over personen en ouderlijke goederen
Pieter Sjoerds mr. brouwer, woonachtig te St. Jacobiparochie curator over personen en ouderlijke goederen
Waling Tymens huisman, woonachtig te St. Jacobiparochie curator over personen en ouderlijke goederen
Sjoerd Pieters mr. bakker, woonachtig te St. Jacobiparochie curator over personen en ouderlijke goederen
Cornelis Beerts Kuiken erfgezetene , woonachtig onder St. Jacobiparochie genoemd, inventariseert boedel
Beert Walings Kuiken erfgezetene , woonachtig onder St. Jacobiparochie genoemd, inventariseert boedel 
Gezin F1207
 
42 Rinske Bergman

•Birth 5 April 1838 - Leeuwarden, FR, NL

•Died in December 1907 - Steenwijk, OV, NL , age at death: 69 years old

Parents

•Willem Bergman 1799

•Helena (Lena) Jansen ca 1798

Spouse(s) and child(ren)

◦Married 20 November 1864, Leeuwarden, FR, NL, to Jacob Nicolaas Ehlhardt,

•Helena Ehlhardt 1866

•Nicolaas Ehlhardt 1867-1950

◦Willem Ehlhardt 1869-/1871

•Willem Ehlhardt 1871-1937

•Bernardus Ehlhardt 1874-1931

•Samuël Ehlhardt 1876

◦Roelofke Ehlhardt 1879

◦Levenloos Ehlhardt 1881-1881

Siblings

■Willem Bergman 1824

◦Anna Catharina Bergman 1827-1862

◦Geertruida Bergman 1829

◦Wilhelmina Bergman 1831

◦Hans Bergman 1834

■Rinske Bergman 1838-1907

◦Samuel Bergman 1842Sources:

- individual, family: DSM Kennemerland, GM

- birth: Frysk gemeente Leeuwarden, Geboorteakte, nummer A 249, 07-04-1838

- death: Overijssel, gemeente Steenwijk, nummer 22, 00-00-1907;DATA;DATE 21 OCT 2006

- spouse: Frysk gemeente Leeuwarden, toegangnummer 30-22, inventarisnummer 2052, Huwelijksakte, nummer 221, 20-11-1864;DATA;DATE 21 OCT 2006, GMfr 
Bergman, Rinske (I505294)
 
43 Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen
Hidde Douwes Zijlstra, geboren Drachten 22 jan. 1759 (eigen opg.)
Vader: Douwe Hiddes
Moeder: Maaike Roelofs
Bijzonderheden:
Hidde Douwes Zijlstra; arbeider onder Oenkerk (1812), mogelijk eerder klein boer, overl. Giekerk 3 april 1823; tr. (ca. 1790) Klaaske Aukes Bosma;
speciekoh. 1790 Oenkerk 59 br (begint), 1803 naar 3 lk, ald. nog 1805; TIE S30 494 (zuster Sjoukje); rég. civ. Oenk. nr. 1707, journalier; ki. (geb. Oenkerk): Grietje, 7 juni 1791 (overl.); Douwe, 14 maart 1798

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Douwe_Hiddes_and_Maaike_Roelofs_(1) 
Zijlstra, Hidde Douwes (I491344)
 
44 Uit dit huwelijk;

1. Anne Lawerman. http://www.werelate.org/w/index.php?title=Person:Anne_Lawerman_%281%29&action=delete
Gehuwd met Rommie Klaver. [live on Stiens]
1. Meindert-Jacob. Geboren op 5-11-1971 te Hijum.
_
2. Jacob Meindert Lawerman. Geboren op 05-08-1933 te Hijum. Overleden op 17-10-1975 te Hijum.
_
3. Jasper Lawerman
Gehuwd met Jantje Wiersma
[live on Dokkum]

References image http://www.werelate.org/wiki/Image:Grafsteen_Meindert_Jacobs_Lawerman_en_Trijntje_Jensma.jpg with caption Grafsteen Meindert en Trijntje 
Gezin F9751
 
45 [[Category:Dutch immigrants to the United States]]

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Steven_Feenstra_and_Grietje_Schaafsma_(1)

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Theunis_Feenstra_and_Frouktje_Koopmans_(1) 
Feenstra, Theunis Stevens (I509151)
 
46 [[Category:Dutch immigrants to the United States]]

Spouse family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Theunis_Feenstra_and_Frouktje_Koopmans_(1) 
Koopmans, Frouktje (I487032)
 
47 !BIRTH: from Ship passenger list GS 1400738
!MARRIAGE: 30 May 1908 Kloosterburen Berend
Ysinga.. to
Hinke Terpstra, age 25, maidservant, born Westdongeradeel, res. in
Hornhuizen,
dau. of Douwe Hiddes Terpstra & Akke Youkes Hoekstra, day laborers in
Leens wit:
Julle Jans Halsema, Adriaans ter Wiel, Johannes Harmannes Ernens & Jan
Kijff GS
1339254
!IMMIGRATED: Apr. 18, 1913, Herke, housewife age 31, from Holland, with
her
husband, 3 children, parents & 1 brother, sailing from Liverpool Apr. 12,
1913
on the Cunard Line steamer Mauretania to New York City, NY & then to
brother
Jouke Terpstra, Box 109, Park Lake, MI Vol. 4641 GS 1400738
!CENSUS: 1920 Henke, age 37, alien, born NL, farm Highlands Twp., Osceola
Co.,
MI enum. 289 fam. 193 farm sched. 174
!RES: 1923 in Mc Bain, Missaukee Co., MI 
Terpstra, Herke (I348303)
 
48 " " Jans, Jacob (I18499)
 
49 " " Jans, Jacob (I18499)
 
50 " " Jans, Feyke (I10655)
 

      1 2 3 4 5 ... 836» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha