Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 13,537

      1 2 3 4 5 ... 271» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
religious 
Gezin (F26393)
 
2
Church 
Gezin (F156524)
 
3
religious 
Gezin (F159572)
 
4Antoni was schoolmr. te Niawier [1830-1843] en Oosternijkerk [1843-1863]. Hij slaagde in 1840 voor de tweede rang en was aanvankelijk een bekwaam onderwijzer. In 1855 kreeg hij oogproblemen waardoor de school vervuilde en de orde te wensnsen overliet.In 1863 kreeg hij eervol ontslag en ontving een pensioen van fl.280 per jaar.Antoni begon een nieuw leven als herbergier in een jachtweide aande Foeke Sjoerdsstrjitte in zijn woonplaats.Als ouderling van de Ned,Herv.Kerk [1865-1870] en [1875-1883]nam hij actief deel aan het kerkelijk leven in Oosternijkerk.Hij behoorde bij de vrijzinnige stroming binnen deze kerk en was een warm voorstander van het Openbaar Onderwijs. 
Gezin (F171311)
 
5Church 
Gezin (F154534)
 
6Douwe Siebrens was boer op "Rintjema State" in de buren van Oostrum. 
Gezin (F50383)
 
7Jan was van beroep brander / jeneverstoker te Dokkum.Daarnaast was hij koster bij de Herv. Gemeente te Dokkum. Volgens de Kadastrale Atlas 1832 was hij eigenaar van een huis en branderij gelegen aan de Oranjewal destijds kadastraal bekend als Dokkum sectie A perceel 279-280 . 
Gezin (F165352)
 
8religious 
Gezin (F152267)
 
9


Church 
Gezin (F150871)
 
10


Church 
Gezin (F152009)
 
11


Church 
Gezin (F152808)
 
12


Church 
Gezin (F156821)
 
13


NG 
Gezin (F158286)
 
14


religious 
Gezin (F1697)
 
15


religious 
Gezin (F9164)
 
16


religious 
Gezin (F25924)
 
17


religious 
Gezin (F34667)
 
18


Wijbe Keimpes de Vries , van beroep veehouder / landbouwer ,woonde met zijn gezin op Douma State destijds bekend als Oostrum K91. 
Gezin (F161649)
 
19

Church 
Gezin (F158397)
 
20

Eeke Gerbens Heslinga, 27 jaar oud. Eeke is een dochter van Gerben Piers en Wijke Jacobs Heslinga. Zij is gedoopt op 03-07-1746 in Beetgum. Eeke is overleden op 04-10-1824 in Het Bildt, 78 jaar oud. Menaldumadeel, huwelijken 1729 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1729 in Beetgum Bruidegom: Gerben Piers
Bruid: Wijke Jacobs Heslinga

Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: GERBEN PIERS
Bruid: WIJKE JAKOBS HESLINGA

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten Inventarisnr.: DTB 501


religious 
Gezin (F15997)
 
21

Jacob van der Weide,van beroep gardenier ,woonde in 1853 met zijn gezin op "de Bijekoer" een gardenierswoning destijds kadastraal bekend als Ee sectie B perceel 486 en Oostrum 1 .Dit woonhuis gelegen in de "Marlânnen" de polder tussen de dorpen Oostrum en Jouswier werd in de jaren 50 van de vorige eeuw afgebroken. Bron : Register buurplichtigen 1853 in de gemeente Oostdongeradeel. Redacteur Reinder Tolsma. 
Gezin (F163493)
 
22

religious 
Gezin (F457)
 
23

religious 
Gezin (F5392)
 
24

religious 
Gezin (F7362)
 
25

religious 
Gezin (F151529)
 
26

religious 
Gezin (F168023)
 
27

religious/Hervormde 
Gezin (F32700)
 
28

Woonde op de boerderij "De Nieuwe Raken", tegenwoordig Foijingaweg 4 te Kollummerpomp. 
Douma, Douwe Pieters (I204753)
 
29Ds.Broekhuizen was tussen 1894-1931 predikant in de Herv.Gemeente Oostrum-Jouswier. 
Gezin (F166416)
 
30Harmen en Aukje woonden in het ouderlijk huis van Harmen in de buurtschap "de Dijk" onder Oostrum en nabij de oude zeedijk langs het Dokkumer Diep.Volgens het Register van Buurplichtigen door Burgemeester en Wethouders van Oostdongeradeel opgemkt op 22 Augustus 1853 bekend als Oostrum 19 en Kadastraal bekend als Ee sectie B perceel 390. Harmen was van hoofdberoep gardenier / klein landgebruikeren zorgde daarnaast in zijn functie van veldwachter voor orde en veiligheid in Oostrum en omgeving. Bron: Register Buurplichtigen Oostdongeradeel 1853 [redacteur Reinder Tolsma Oosternijkerk ] 
Gezin (F162619)
 
31Map: Latitude: N53.4 Longitude: E6.616667 
Gezin (F153519)
 
32religious 
Gezin (F3237)
 
33religious 
Gezin (F41659)
 
34religious 
 
35religious 
Gezin (F159460)
 
36Afw. huwelijk: Evert Cornelis Boersma Datum: 22 Apr 1792 Plaats: Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland 
Gezin (F1452)
 
37Bronvermelding

Doopboek Herv. gem. Morra en Lioessens, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 540, aktenummer 906 
Hoekstra, Marten Pieters (I158838)
 
38Church 
Gezin (F153132)
 
39Church 
Gezin (F157422)
 
40Huwelijksakte Achtkarspelen, 1861 Man : Fokke Alma, oud 25 jaar, geboren te Harkema Opeinde Ouders: Teeke Alberts Alma en Wipkje Fokkes Veenstra Vrouw : Trijntje van der Wei, oud 24 jaar, geboren te Westergeest, gemeente
Kollumerland c.a. Ouders: Aan Pieters van der Wei en Geeske Hanenburg Datum : 16 februari 1861, akte nr. 4

Opm. : Met legitimatie van twee kinderen 
Gezin (F159648)
 
41Logement Het Graauw Paard [http://www.wilthof.nl/index.php?id=331] 
Bierma, Hessel Jans (I16125)
 
42religious 
Gezin (F3779)
 
43religious 
Gezin (F46586)
 
44religious 
 
45religious 
 
46religious 
 
47religious 
 
48religious 
Gezin (F158148)
 
49religious 
Gezin (F159443)
 
50religious 
Gezin (F159512)
 

      1 2 3 4 5 ... 271» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha