Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Treffers 851 t/m 900 van 3,081     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 62» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
851
Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
Grietje Douma dr van Rienk Douma verloofde van Fetze Alb
 
852
grietje helder
grietje helder
grietje helder
 
853
Grietje Jans Teensma Walsma 1815-1843
Grietje Jans Teensma Walsma 1815-1843
 
854
Grietje Metskes Walsma
Grietje Metskes Walsma
 
855
Grietje Pieters Helder
Grietje Pieters Helder
 
856
Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
Grietje Sybrens Douma ol 21 mei 1905
 
857
Grietje Tjallings Dykstra b 09-20-1872
Grietje Tjallings Dykstra b 09-20-1872
 
858
Grietje Ymes Minnema
Grietje Ymes Minnema
 
859
Grietje Zuidema en Geert Cuperus
Grietje Zuidema en Geert Cuperus
 
860
Groenewoud, Andries Theunis & Brouwers, Hiltje Jacobs
Groenewoud, Andries Theunis & Brouwers, Hiltje Jacobs
 
861
Groenewoud, Pieter Andries & Joekema, Nieske Scheltes
Groenewoud, Pieter Andries & Joekema, Nieske Scheltes
 
862
groep 4 lagere school Lioessens met o.a. Andries Faber 1922
groep 4 lagere school Lioessens met o.a. Andries Faber 1922
 
863
Groep Anjummers
Groep Anjummers
vooraan vlnr van onder naar boven
Doeke Postma, Teade d/Vries, Durk of Ate Postma, Bartele Draaijer, Groenia, Machiel en Trientsje.
Heeringa en syn frou, Oane Postma en syn frou, Gerben Sonnema, frou Poortinga, wed:frou de Vries, Rienk en Neel Boscha, Jan de Jong, Teun Sytsma, Andries Braaksma, Machiel en Trientsje helemaal foar oan, en Doeke Postma links en Heeringa links bovenaan. In het zwart links van de midden Johannes en Wiepkje Groenia. Oenderste rij 5de fan links Sjoerdtsje Boersma-Groenia.
Naast vr poortinga vrouw de Vries germ en gooie hun mem en daar achter vrouw Meinsma Meindert zijn beppe. Vooraan staat Theun Sijtsma
 
864
Groep Zusters Diaconessenhuis leeuwarden, mei 1928 Middelste  bovenste rij Tante Tjits Miedema Dijkstra
Groep Zusters Diaconessenhuis leeuwarden, mei 1928 Middelste bovenste rij Tante Tjits Miedema Dijkstra
Middelste bovenste rij Tante Tjits Miedema Dijkstra Zij is een zuster van mijn vader Jan H. Dijkstra

Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
865
Groepje mensen
Groepje mensen
Groepje mensen
 
866
Groepsfoto AMROH Kollum
Groepsfoto AMROH Kollum
Groepsfoto AMROH Kollum Achter f.l.n.r.: Stoker (foarnamme ûnbekend, kaam fan Koatstertille), Hemke de Bruine, ‘kleine Pel' út Visvliet, Minnie Stavorinus, Grietsje de Vries (fan Jasper/Duufke).
foar f.l.n.r.: Gieltsje de Vries (fan Fokke/Jantsje), Griet Rypma, Geertje Hanenburg (siet op it kantoar).
 
867
Groepsfoto Aukje Zijlstra
Groepsfoto Aukje Zijlstra
Groepsfoto Aukje Zijlstra wie staan er op de foto? als u het weet graag uw reactie
 
868
Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
Groepsfoto bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda
 
869
Groepsfoto in kerk via Bouma
Groepsfoto in kerk via Bouma
Groepsfoto in kerk via Bouma
 
870
Groepsfoto Niawier 5e van links Klaas Minnema (bij blauwe pijl)
Groepsfoto Niawier 5e van links Klaas Minnema (bij blauwe pijl)
 
871
Groepsfoto Niawier tussen 1938 en 1945 Klaas Minnema bovenste rij 3e van rechts
Groepsfoto Niawier tussen 1938 en 1945 Klaas Minnema bovenste rij 3e van rechts
 
872
Groepsfoto ULO Dokkum
Groepsfoto ULO Dokkum
Groepsfoto ULO Dokkum Bovenste rij 2e van rechts Henk Zomer en 2e rij van boven 5e van links Jappie vd Ploeg leraar Kooistra.
2-e linksonder : Gerda Linthof Hantum. 3-e rechtsonder Chris Visser, Janke Wondaal en Fokje Kingma. Mr. Kooistra. 2e rij van boven meest rechts Annie Minnema 3-e rij helemaal rechts: Piet Stellingewerf. 2e daarnaast : Iekje Nortier. Dan Piet Elgersma dan... dan Piet Wiersma, Lolke Dijkstra en Baukje Bergsma, ... Visser. Bovenste rij 3-e van rechts: Bennie Meindertsma. 3-e van linksboven >>>>Sipkes. Rechts naast Kooistra: Adri Hoogterp?.
Links onder Trienke vd Werf, 3e linksonder Thom Meindertsma, Jappie v.d. Ploeg zelfde rij.
Daar achter Attie Teitsma en naast Jappie v.d.Ploeg Richtje Visser, naast meisje met bril Anneke Eisinga. Naast Sipkes Tineke Hiemstra en Jikke Riemersma. En boven 2e van rechts Henk Zomer?
Ina en Janke Prins, Henk Kraak?
 
873
Groepsportret Maaltijd te Dokkum met burgemeester Julius Schelto van Aitzema
Groepsportret Maaltijd te Dokkum met burgemeester Julius Schelto van Aitzema
Groepsportret Maaltijd te Dokkum met burgemeester Julius Schelto van Aitzema, Gerard Wigmana, 1697
 
874
groot jaarsma te holwerd.jpg
groot jaarsma te holwerd.jpg
 
875
Groot, Jifke Willems de
Groot, Jifke Willems de
 
876
Groot, Sjoukje Willems de
Groot, Sjoukje Willems de
 
877
Gros, Wybe Kornelis
Gros, Wybe Kornelis
 
878
Gros, Wybe Kornelis & Schaaf, Catalina Piers
Gros, Wybe Kornelis & Schaaf, Catalina Piers
 
879
Grote kerk Markt
Grote kerk Markt
Grote kerk Markt
 
880
Grutte Pier
Grutte Pier
 
881
Gymnastiekvereniging Kollum
Gymnastiekvereniging Kollum
3e van rechts is Johannes (Hank) Bulthuis geboren 21 april 1913 te Kollum.
 
882
Gymnastiekvereniging Kollum
Gymnastiekvereniging Kollum
Gymnastiekvereniging Kollum.
 
883
H. Bierling, Winsum
H. Bierling, Winsum
 
884
Haaye Pieters Minnema en Renske Lubberts Braaksma
Haaye Pieters Minnema en Renske Lubberts Braaksma
 
885
Haga, Edward
Haga, Edward
 
886
Haga, Edward & George
Haga, Edward & George
 
887
Haga, Edward & Nauta, Florence Gertrude
Haga, Edward & Nauta, Florence Gertrude
Trouwfoto / Weddingpicture
 
888
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
 
889
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
met kleindochter Angie / with granddaughter Angie
 
890
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
Haga, Gosse Jitzes & Hijma, Aaltje Abes
 
891
Haga, Pieter Gosses
Haga, Pieter Gosses
 
892
Halbesma, Halbe Siedzes & Palma, Rinske Jans
Halbesma, Halbe Siedzes & Palma, Rinske Jans
met (stief)kinderen / with (step)children
 
893
Halbesma, Halbe Siedzes & Palma, Rinske Jans
Halbesma, Halbe Siedzes & Palma, Rinske Jans
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Jaap Halbesma, Gerrit Zwart, Bontje Halbesma, onbekend/unknown, Doeke Halbesma
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Doris Pilat, Halbe Siedzes Halbesma, Marie Halbesma, Rinske Jans Palma, Rinske Halbesma met op schoot/with on her lap Grietje Pilat.
 
894
Hallum - Feest / Celebration - 1909
Hallum - Feest / Celebration - 1909
Feestelijkheden bij het station in Hallum ter gelegenheid van
de geboorte van kroonprinses Juliana in 1909.
Rechts van burgemeester Cannegieter o.a.:
Ds. Bouma, Gereformeerd predikant, dhr. Boerema, hoofd van de Openbare school. Met witte broek: de heren M. Boersma en F. Roeda.
Links van burgemeester Cannegieter o.a.:
wethouder Boersma, secretaris T. Nauta, wethouder Meindertsma en de heren R. de Vries, J. Hoekstra, F. de Zwart, J. Elzenga, J. Bos en G. Fokkema, hoofd Christelijke school.

Celebrating the birth of princess Juliana in 1909 at the station in Hallum.
To the right of mayor Cannegieter a.o.:
Rev. Bouma, Christian Reformed minister, Mr. Boerema, head of the public school. With white trousers: the gentlemen M. Boersma and F. Roeda.
To the left of mayor Cannegieter a.o.:
alderman Boersma, secretary T. Nauta, alderman Meindertsma and the gentlemen R. de Vries, J. Hoekstra, F. de Zwart, J. Elzenga, J. Bos and G. Fokkema, head of the Christian school.
 
895
Hallum - Groepsfoto / Group picture
Hallum - Groepsfoto / Group picture
 
896
Hallum - Magnificent Thirteen
Hallum - Magnificent Thirteen
Vooraan, van links naar rechts:
Hendrik Hofman (grootvader van Hendrik Hofman), Jan Sytsma (vader van Sieds en Griet), Gerrit Germeraad (Lytse Kaei) en Molenaar (vader van Herman en Doeke).
Staand, van links naar rechts:
Hotze Ferwerda, Haite Leickering, Joute de Vries (oud turfschipper), Dirk de Wit (oud bakker), Pieter Terwal (vader van Taeke Terwal), Rochus Bloemsma (vader van P. Bloemsma), Jan Keimpes v.d. Meulen,
Roelof Andree en Jan Damstra (woonde in het Armhuis).

Up front from left to right:
Hendrik Hofman (grandfather of Hendrik Hofman), Jan Sytsma (father of Sieds and Griet), Gerrit Germeraad (nicknamed "Lytse Kaei"), and Molenaar (father of Herman and Doeke).
Standing from left to right:
Hotze Ferwerda, Haite Leickering, Joute de Vries (former peatskipper), Dirk de Wit (former baker), Pieter Terwal (father of Taeke Terwal), Rochus Bloemsma (father of P. Bloemsma), Jan Keimpes v.d. Meulen, Roelof Andree and Jan Damstra (living at the poor house).
 
897
Hallum - Personeel van de Christelijk school, 1910 / Staff of the Christian school, 1910
Hallum - Personeel van de Christelijk school, 1910 / Staff of the Christian school, 1910
Zittend, tweede van links / Seated, second from the left : Gerrit Hendriks Fokkema.
Staand, tweede van links / Standing, second from the left : Louwina Epkes Engga.

De andere namen vooralsnog niet bekend / The other names yet unknown
 
898
Hallum - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1910
Hallum - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1910
Bovenste rij, van links naar rechts:
Klaas Sipma, Jantsje Hoekstra, Griet Terpstra, Anne Bos, Klaske Zijlstra, Lieuwe Regnerus, Rienk Kramer, Tjeerd Leistra, Klaas Hofman, Folkert Stienstra.
Tweede rij, van links naar rechts:
Piet Visser, Piet Zwart, Jan Roersma, Maartsje Bos, Douwe Douma, Kees Hoogland, Kobus Zagema, Meester Bootsma, Anna de Haan, Henk Nachtzaan, Mette Dijkstra.
Derde rij, van links naar rechts:
Gerrit Halma, Gjelt Donga, onbekend, Rienk Bijlsma, Lieuwe Westerbaan, Kees van Dijk, Hendrik Bootsma, Wopke Vlietstra, onbekend, Anne Hoekstra, Janne Wierda.
Onderste rij, van links naar rechts:
Onbekend, onbekend, Dirk van der Ley, Simon Kok, Klaas Oreel, Klaas Ekema, Piet Schuurmans, Djoke Terpstra, Aaltje Ekema, onbekend.

Upper row, from left to right:
Klaas Sipma, Jantsje Hoekstra, Griet Terpstra, Anne Bos, Klaske Zijlstra, Lieuwe Regnerus, Rienk Kramer, Tjeerd Leistra, Klaas Hofman, Folkert Stienstra.
Second row, from left to right:
Piet Visser, Piet Zwart, Jan Roersma, Maartsje Bos, Douwe Douma, Kees Hoogland, Kobus Zagema, Master Bootsma, Anna de Haan, Henk Nachtzaan, Mette Dijkstra.
Third row, from left to right:
Gerrit Halma, Gjelt Donga, unknown, Rienk Bijlsma, Lieuwe Westerbaan, Kees van Dijk, Hendrik Bootsma, Wopke Vlietstra, unknown, Anne Hoekstra, Janne Wierda.
Front row, from left to right:
Unknown, unknown, Dirk van der Ley, Simon Kok, Klaas Oreel, Klaas Ekema, Piet Schuurmans, Djoke Terpstra, Aaltje Ekema, unknown.
 
899
Hallum- Onafhankelijkheidsfeest / Independence day - 1913
Hallum- Onafhankelijkheidsfeest / Independence day - 1913
 
900
Halma, Aafje Piebes
Halma, Aafje Piebes
 

    «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 62» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha