Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 51 t/m 100 van 1,106     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 23» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51
Bauke Zijlstra en Aukje Visser
Bauke Zijlstra en Aukje Visser
 
52
Bauke Zijlstra en Aukje Visser kind en hond
Bauke Zijlstra en Aukje Visser kind en hond
 
53
Baukje Minnema
Baukje Minnema
 
54
Beekhuis, Magdeltje Willems
Beekhuis, Magdeltje Willems
 
55
Beintema, Johannes Douwes
Beintema, Johannes Douwes
 
56
Beintema, Johannes Gerrits & Hoogterp, Trijntje Harmens
Beintema, Johannes Gerrits & Hoogterp, Trijntje Harmens
Kinderen, van links naar rechts / Children, from left to right:
Fokke, Gerrit, Renske, Harmen, Ynske, Renze, Tjisse
 
57
Bekius, Sjoerd Douwes
Bekius, Sjoerd Douwes
 
58
Bekius, Sjoerd Douwes & Berkompas, Tietje Taekes
Bekius, Sjoerd Douwes & Berkompas, Tietje Taekes
 
59
Belgraver, Lucretia Wilhelmina Geertruida
Belgraver, Lucretia Wilhelmina Geertruida
 
60
Berend en Hiek Zuidema
Berend en Hiek Zuidema
 
61
Berend Jans Zuidema
Berend Jans Zuidema
 
62
Berend Jans Zuidema, Aaltje Gerrits Haaksma
Berend Jans Zuidema, Aaltje Gerrits Haaksma
 
63
Berend Johannes Hannema 1848
Berend Johannes Hannema 1848
 
64
Berkompas, Taeke Abrahams & Postma, Gettje Abes
Berkompas, Taeke Abrahams & Postma, Gettje Abes
met dochter / with daughter Leentje (Lena)
 
65
Berkompas, Tietje Taekes
Berkompas, Tietje Taekes
 
66
Bevrijdingsfeest Lioessens (Napoleon)
Bevrijdingsfeest Lioessens (Napoleon)
 
67
Bierma, Hessel Jorrits
Bierma, Hessel Jorrits
 
68
Bierma, Janke Jorrits
Bierma, Janke Jorrits
 
69
Bierma, Lolkje Jorrits
Bierma, Lolkje Jorrits
 
70
Bierma, Lutske Jorrits
Bierma, Lutske Jorrits
 
71
Bijlstra, Maaike Baukes
Bijlstra, Maaike Baukes
met kleinzoon / with grandson Tinus Regnerus
 
72
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
met dochter/ with daughter Hiltje
 
73
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
met kinderen / with children :
Bauke & Hiltje.
 
74
Bilstra, Haye Franses
Bilstra, Haye Franses
 
75
Bilstra, Haye Franses & Visbeek, Sijke Douwes
Bilstra, Haye Franses & Visbeek, Sijke Douwes
 
76
Bilstra, Jantje Hayes
Bilstra, Jantje Hayes
 
77
Birdaard - Koninginnedag / Queen's birthday - 1923
Birdaard - Koninginnedag / Queen's birthday - 1923
Zittend, van links naar rechts:
Douwe Plantings, Hendrik van der Meulen, Jochem Visser (?), Ype Hoekstra en, bij de geit, Gosse A. Wielinga.
Staand, van links naar rechts:
Kees O. Plantinga, Ynte Visser (?), Griet Kingma, Tjikke Hoekstra en Marten Wielinga (?)
Midden boven het paard: Marten Teitsma
Onder het paard (met pet): Klaas Boersma
Staand voor op de wagen: Germ van Wieren
Staand achter op de wagen: Tijs Laupman
Staand achter op de wagen (met horlogeketting): Age Offringa
Naast Age Offringa (met witte pet): Lippe van der Laan
Schuin voor Lippe van der Laan (met wit overhemd): Lieuwe Verhaag
De man in uniform: veldwachter Wiersma

Sitting, from left to right:
Douwe Plantings, Hendrik van der Meulen, Jochem Visser (?), Ype Hoekstra and, with the goat, Gosse A. Wielinga.
Standing, from left to right:
Kees O. Plantinga, Ynte Visser (?), Griet Kingma, Tjikke Hoekstra and Marten Wielinga (?)
Behind the horse: Marten Teitsma
Under the horse (with cap): Klaas Boersma
Standing on the wagon to the left: Germ van Wieren
Standing on the wagon to the right: Tijs Laupman
Standing on the wagon to the right (with the watch-chain): Age Offringa
Next to Age Offringa (with white cap): Lippe van der Laan
In front of Lippe van der Laan (with the white shirt): Lieuwe Verhaag
The gentleman in uniform: constable Wiersma
 
78
Birdaard - Onafhankelijkheidsfeest / Independence Day - 1913
Birdaard - Onafhankelijkheidsfeest / Independence Day - 1913
Zittend, van links naar rechts / Sitting, from left to right :
K. Tamsma, J.Straatsma, B. Friso, J. Plantinga.

Staand, tweede van rechts / Standing, second from right :
Bauke van der Velde.
 
79
Birdaard - Onafhankelijkheidsfeest in Birdaard met praalwagen 'De Elf Provincien' / Independence Day with float 'The Eleven Provinces' - 1913
Birdaard - Onafhankelijkheidsfeest in Birdaard met praalwagen "De Elf Provincien" / Independence Day with float "The Eleven Provinces" - 1913
Links: C. (Kees) Tadema, onbekend paard en P. Tadema Sr.
Op de wagen staand, van links naar rechts:
J. Cuperus, A. de Jong (?), R. de Groot, Anna C. Kingma en Wytske Kooistra.
Op de wagen zittend, van links naar rechts:
Lucretia Belgraver, Wytske H. Kingma, Aaltje B. van der Velde, J. Hoekstra, Tjitske Sj. Offringa, A. Straatsma

To the left: C. (Kees) Tadema, a horse with no name and P. Tadema Sr.
Standing on the float, from left to right:
J. Cuperus, A. de Jong (?), R. de Groot, Anna C. Kingma and Wytske Kooistra.
Sitting on the float, from left to right:
Lucretia Belgraver, Wytske H. Kingma, Aaltje B. van der Velde, J. Hoekstra, Tjitske Sj. Offringa, A. Straatsma.
 
80
Birdaard 1948 :
personeel melkfabriek Concordia / employers milkplant Concordia
Birdaard 1948 : personeel melkfabriek Concordia / employers milkplant Concordia
Eerste rij/First row:
Herre Kampen, Haije Talsma, Lammert Wiersma, Gooitsen de Vries (directeur), Klaas Boersma (assistent directeur), Rense Cuperus.
Tweede rij/Second row:
Willem Belgraver, Klaas van Oosten, Jap Plantinga, ?, Haring Wielinga, ?, ? de Vries.
Derde rij/Third row:
Jan Talsma, Wiebren Viersen, Harm Poortman, ‘lytse’ Wietse van der Veen, Albert van der Meer, Lykele Kingma, Jelte Hoekstra, Johannes Poortinga, Jinze Terpstra.
Vierde rij/Fourth row:
Durk Feddema, Sipke Folkertsma, Wietse Gosses van der Veen, Lammert Kuipers, Pieter Talsma, ?, ?.
 
81
Birdaard: bij de viersprong / at the crossing
Birdaard: bij de viersprong / at the crossing
Van links naar recht / From left to right :
Jetske Oostinga-Aalbers, Grietje Kingma-Kuipers, Lieuwkje ? en Tettje Talsma-Idzinga
 
82
Blija - Afgraving Sytsma terp / Digging of the Sytsma terp - 1913
Blija - Afgraving Sytsma terp / Digging of the Sytsma terp - 1913
Van boven naar beneden / Top to bottom :
Anne Holwerda, Ruurd Bouma & Pieter Bouma.

Op de voorgrond, van links naar rechts / Up front, from left to right :
Onbekend/unknown, Ate Fennema, Dirk Gerrits de Boer & Pieter Dreyer.
 
83
Blija - Christelijke school / Reformed school
Blija - Christelijke school / Reformed school
Van links naar rechts:
Meester Gosse Johannes van der Wey, meester Doornbos, juffrouw Jantje Moorlag, juffrouw Grietje Krol (handwerk-juffrouw),
juffrouw Ytje Prins en het hoofd der school: meester Berend Krol.

From left to right:
Schoolmaster Gosse Johannes van der Wey and schoolmaster Doornbos, schoolmistress Jantje Moorlag and schoolmistress Grietje Krol,
schoolmistress Ytje Prins and head of the school : master Berend Krol.
 
84
Blija - Groepsfoto / Group picture
Blija - Groepsfoto / Group picture
 
85
Blija - Muziekkorps / Band
Blija - Muziekkorps / Band
 
86
Blija - Onafhankelijkheidsfeest / Independence day - 1913
Blija - Onafhankelijkheidsfeest / Independence day - 1913
 
87
Blija - Oorlogstijd / WW II
Blija - Oorlogstijd / WW II
Achterste rij, van links naar rechts / Back row, from left to right :
Klaas Dijkman, Rinse Verbeek, Gerben van der Schaaf, Fokke Hoogterp

Middelste rij, van links naar rechts / Middle row, from left to right:
Eelke van der Velde, meester/master Looyenga, Harm Jansma, Johannes Miedema, Harm Slager

Voorste rij, van links naar rechts / Front row, from left to right :
Sikke Holwerda, Johannes Beintema, Tjisse Jager, Gerben Bijleveld
 
88
Blija - Reciteer Club / Recital Club - ca. 1910
Blija - Reciteer Club / Recital Club - ca. 1910
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Eelke van der Velde, Johannes Beintema, Jan Botma, Pieter Haga & Willem Jansma.

Zittend, van links naar rechts / Sitting, from left to right :
Botma, Douwes en Bakker.
(de voornamen vooralsnog niet bekend / their first names yet unknown))

 
89
Blija - School
Blija - School
 
90
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Achterste rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, Bouwe S. Hiddenga, Gerrit de Boer, Jan Tilma, Andries de Roo, Bouwe F. Hiddenga.
Tweede rij, van links naar rechts:
Eeke Hamstra, Akke Visser, Maaike de Vries, Hinke Visser, Haakje Hiddenga, Foekje de Roo, Anne de Roo, juffrouw de Hoop.
Derde rij, van links naar rechts:
Trijntje Stelpstra, Sjoukje Holwerda, Tietje Holwerda, Meiltje van der Velde, Hinke Teitsma, Maaike van der Velde, Marijke Holwerda, Hiltje Cancrinus.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Syberen van der Velde, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra.

Back row, from left to right:
Master Cancrinus, Bouwe S. Hiddenga, Gerrit de Boer, Jan Tilma, Andries de Roo, Bouwe F. Hiddenga.
Second row, from left to right:
Eeke Hamstra, Akke Visser, Maaike de Vries, Hinke Visser, Haakje Hiddenga, Foekje de Roo, Anne de Roo, Miss de Hoop.
Third row, from left to right:
Trijntje Stelpstra, Sjoukje Holwerda, Tietje Holwerda, Meiltje van der Velde, Hinke Teitsma, Maaike van der Velde, Marijke Holwerda, Hiltje Cancrinus.
Up front, from left to right:
Syberen van der Velde, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra.
 
91
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910
Achterste rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, Ids Banga, Gerrit Fortuin, Koos Westendorp Boerma, Cornelis Hartmans, Frans Vellema, juffrouw de Hoop.
Tweede rij, van links naar rechts:
Frouwcke Westendorp Boerma, Annie Westendorp Boerma, Jetske Boomsma,
Aaltje Fortuin, Sjoke Bouma, Dirkje Hartmans, Willemke Vellema, Uilkje van Dijk, Renske Slager.
Derde rij, van links naar rechts:
Hiltje Cancrinus, Jan Fortuin, Klaas Vellema, Foppe Unema, Johan Westendorp Boerma, Oege van Dijk, Pieter Slager.
Zittend op de voorgrond, van links naar rechts:
Dieuwke Boomsma, Jan van Dijk, Anna Slager.

Back row, from left to right:
Master Cancrinus, Ids Banga, Gerrit Fortuin, Koos Westendorp Boerma, Cornelis Hartmans, Frans Vellema, Miss de Hoop.
Second row, from left to right:
Frouwcke Westendorp Boerma, Annie Westendorp Boerma, Jetske Boomsma,
Aaltje Fortuin, Sjoke Bouma, Dirkje Hartmans, Willemke Vellema, Uilkje van Dijk, Renske Slager.
Third row, from left to right:
Hiltje Cancrinus, Jan Fortuin, Klaas Vellema, Foppe Unema, Johan Westendorp Boerma, Oege van Dijk, Pieter Slager.
Sitting up front, from left to right:
Dieuwke Boomsma, Jan van Dijk, Anna Slager.
 
92
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Achterste rij, van links naar rechts:
Jan Boersma, Sijmen ?, Jan Fortuin, Gerrit de Boer, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra, Bouwe Hiddenga, juffrouw Swierstra.
Tweede rij, van links naar rechts:
Sjoukje Holwerda, Dirkje Hiddenga, Hinke Teitsma, Jetske Boomsma,
Anna van Sinderen, Eeke Hamstra, Djoke Boomsma, Jantje van Sinderen, Sietske Hiddema.
Derde rij, van links naar rechts:
Sietse Adema, Klaas Vellema, Klaas Groen, Marten de Boer, Marten Hoekstra, Frans Vellema, Syberen van der Velde, Oege Hiddema, Jaap Hoekstra, Jan Osinga.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Paulus Hiddenga, Lieuwe Boomsma, Tjeerd Boomsma, Jentje Holwerda, Eeke Hiddenga, Sas van der Velde, Aaltje van der Velde, Janke van der Ploeg, Gerben van der Ploeg, Marijke Holwerda, Trijntje Stelpstra.

Back row, from left to right:
Jan Boersma, Sijmen ?, Jan Fortuin, Gerrit de Boer, Bouwe Hiddenga, Sybren Stelpstra, Bouwe Hiddenga, Miss Swierstra.
Second row, from left to right:
Sjoukje Holwerda, Dirkje Hiddenga, Hinke Teitsma, Jetske Boomsma,
Anna van Sinderen, Eeke Hamstra, Djoke Boomsma, Jantje van Sinderen, Sietske Hiddema.
Third row, from left to right:
Sietse Adema, Klaas Vellema, Klaas Groen, Marten de Boer, Marten Hoekstra, Frans Vellema, Syberen van der Velde, Oege Hiddema, Jaap Hoekstra, Jan Osinga.
Up front, from left to right:
Paulus Hiddenga, Lieuwe Boomsma, Tjeerd Boomsma, Jentje Holwerda, Eeke Hiddenga, Sas van der Velde, Aaltje van der Velde, Janke van der Ploeg, Gerben van der Ploeg, Marijke Holwerda, Trijntje Stelpstra.
 
93
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913
Achterste rij, van links naar rechts:
Hinke Slager, Akke Visser, Maaike de Vries, Sjoke Boomsma, Anne de Roo, Foekje de Roo, Griet Zeilstra (?), Tietje Holwerda, meester Sipma.
Tweede rij, van links naar rechts:
Foppe Unema, Cees Hartmans, Koos Westendorp Boerma, Jan Tilma,
Albert Heeringa, Jan Hoogland, Lyckle Havenga, Johan Westendorp Boerma.
Derde rij, van links naar rechts:
Neeltje Tilma, Jantsje Havenga, Annie Westendorp Boerma, Sjoukje Hoogland, Meiltsje van der Velde, Afke Havenga, Anna Slager, Hiltje Boonstra.
Vierde rij, van links naar rechts:
Klaas Slager, Pieter Slager, Andries de Roo, Klaas Vellema, Frans T. Vellema, Oege van Dijk.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Frouwcke Westendorp Boerma, Tsjip Slager, Bouke van Dijk, Jan van Dijk, Klaas Havenga, onbekend.

Back row, from left to right:
Hinke Slager, Akke Visser, Maaike de Vries, Sjoke Boomsma, Anne de Roo, Foekje de Roo, Griet Zeilstra (?), Tietje Holwerda, master Sipma.
Second row, from left to right:
Foppe Unema, Cees Hartmans, Koos Westendorp Boerma, Jan Tilma,
Albert Heeringa, Jan Hoogland, Lyckle Havenga, Johan Westendorp Boerma.
Third row, from left to right:
Neeltje Tilma, Jantsje Havenga, Annie Westendorp Boerma, Sjoukje Hoogland, Meiltsje van der Velde, Afke Havenga, Anna Slager, Hiltje Boonstra.
Fourth row, from left to right:
Klaas Slager, Pieter Slager, Andries de Roo, Klaas Vellema, Frans T. Vellema, Oege van Dijk.
Up front, from left to right:
Frouwcke Westendorp Boerma, Tsjip Slager, Bouke van Dijk, Jan van Dijk, Klaas Havenga, unknown.
 
94
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1919
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1919
Helemaal links, met de krullen, staat Jacob Boersma.
Geen verdere namen bekend.

To the far left, with the curly hair, stands Jacob Boersma.
No further names known.
 
95
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
Namen / Names
 
96
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
 
97
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1895
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1895
 
98
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Achterste rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, overige namen onbekend.
Tweede rij, van links naar rechts:
Durkje Hartmans, onbekend, onbekend, onbekend, Oekje de Jong, onbekend, onbekend, juffrouw de Hoop.
Derde rij, van links naar rechts:
Onbekend, Romkje Ferwerda, onbekend, Wikje Ferwerda, Arjen de Roo, onbekend, Cees Hartmans.
Zittend op de voorgrond:
Johannes Ferwerda (links), onbekend, onbekend.

Back row, from left to right:
Master Cancrinus, the others being unknown.
Second row, from left to right:
Durkje Hartmans, unknown, unknown, unknown, Oekje de Jong, unknown, unknown, Miss de Hoop.
Third row, from left to right:
Unknown, Romkje Ferwerda, unknown, Wikje Ferwerda, Arjen de Roo, unknown, Cees Hartmans.
Sitting up front:
Johannes Ferwerda (left), unknown, unknown.
 
99
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Achterste rij, van links naar rechts:
Onbekend, onbekend, onbekend, Benne Reitsma, onbekend.
Tweede rij, van links naar rechts:
Meester Cancrinus, onbekend, onbekend, onbekend, Boukje Reitsma, onbekend, Eelkje Fortuin, Aaltsje Fortuin, juffrouw de Hoop.
Derde rij, van links naar rechts:
Beth Wagenaar, Meino de Jong, Nienke Holwerda, onbekend, onbekend, Rike Havenga, Uilkje van Dijk, Griet Reitsma.
Op de voorgrond, van links naar rechts:
Onbekend, Lyckle Havenga, Klaske Havenga, Jan Fortuin, Foppe Unema, Oege van Dijk.

Back row, from left to right:
Unknown, unknown, unknown, Benne Reitsma, unknown.
Second row, from left to right:
Master Cancrinus, unknown, unknown, unknown, Boukje Reitsma, unknown, Eelkje Fortuin, Aaltsje Fortuin, Miss de Hoop.
Third row, from left to right:
Beth Wagenaar, Meino de Jong, Nienke Holwerda, unknown, unknown, Rike Havenga, Uilkje van Dijk, Griet Reitsma.
Up front, from left to right:
Onbekend, Lyckle Havenga, Klaske Havenga, Jan Fortuin, Foppe Unema, Oege van Dijk.
 
100
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Achterste rij, van links naar rechts:
Sietske de Roo, Sip Groen, Willemke Vellema, Hike Visser.
Tweede rij, van links naar rechts:
Juffrouw de Hoop, onbekend, Jan J. Vellema, Gerrit Visser,
Marten Hoekstra, Paulus Hiddenga, Piet Holwerda, Albert Heeringa, meester Cancrinus.
Derde rij, van links naar rechts:
Hinke Slager, Tryn Hiddenga, onbekend, Tsjeerdje Hiddenga, Anne de Roo, Akke Visser.
Zittend op de voorgrond, van links naar rechts:
Klaas Vellema, Sybren Stelpstra, Koos Westendorp Boerma.

Back row, from left to right:
Sietske de Roo, Sip Groen, Willemke Vellema, Hike Visser.
Second row, from left to right:
Miss de Hoop, unknown, Jan J. Vellema, Gerrit Visser,
Marten Hoekstra, Paulus Hiddenga, Piet Holwerda, Albert Heeringa, master Cancrinus.
Third row, from left to right:
Hinke Slager, Tryn Hiddenga, onbekend, Tsjeerdje Hiddenga, Anne de Roo, Akke Visser.
Sitting up front, from left to right:
Klaas Vellema, Sybren Stelpstra, Koos Westendorp Boerma.
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 23» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha