Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Treffers 101 t/m 150 van 3,626     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 73» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
101
7.jpg
7.jpg
Deze foto komt uit de familie van Berend Minnema en Martje Alberda of Aukje Minnema en Sybren Visser. Of kennissen, vrienden
 
102
8.jpg
8.jpg
Deze foto komt uit de familie van Berend Minnema en Martje Alberda of Aukje Minnema en Sybren Visser. Of kennissen, vrienden
 
103
9aukje M.jpg
9aukje M.jpg
Deze foto komt uit de familie van Berend Minnema en Martje Alberda of Aukje Minnema en Sybren Visser. Of kennissen, vrienden. Achter op deze foto staan 2 hoofdletter AM. Misschien Aukje Minnema?
 
104
A en E Meindersma
A en E Meindersma
A en E Meindersma
 
105
A Kloosterman Dijkman
A Kloosterman Dijkman
 
106
A.J. van Egten Ferwerd
A.J. van Egten Ferwerd
A.J. van Egten Ferwerd
 
107
Aafke Havinga
Aafke Havinga
 
108
Aalsum 2
Aalsum 2
Aalsum 2
 
109
Aalsum achter de kerk
Aalsum achter de kerk
Aalsum. Rond 1900 werd de terp van Aalsum afgegraven en de dure terpmodder afgevoerd. De hoogte van de voormalige terp is hier goed te zien aan het trapje naar het kerkhof. Vanaf dit punt liep een voetpad naar Tiltsjebuorren, zie foto 4. In 2005werd dit voetpad hersteld en opgenomen in de Historische Wandelpaden in Noordoost-Friesland.(JvdW)
 
110
Aalsum het Hoog
Aalsum het Hoog
Aalsum, 1935. Een oude foto van ‘it âld heech’ het laatst bewoond door de familie F. Wiersma, nadien afgebroken. De terp rondom it âld heech werd al rond 1900 afgegraven. Al veel eerder, in de jaren na 1880, werden gedeelten van de terp van Aalsum afgegraven getuige een foto daarvan uit 1884, aanwezig in het Admiraliteitshuis te Dokkum.(JvdW)
 
111
Aalsum laantje
Aalsum laantje
Aalsum laantje
 
112
Aalsum terp
Aalsum terp
Aalsum terp
 
113
Aalsum terpafgraving 1884
Aalsum terpafgraving 1884
 
114
Aalsum Zwarte Mosk
Aalsum Zwarte Mosk
Aalsum Zwarte Mosk
 
115
Aaltje Baukes Tilma
Aaltje Baukes Tilma
Foto gemaakt door Strüppert & van Duyl te Leeuwarden Voorstreek G270
 
116
Aaltje Minnema
Aaltje Minnema
 
117
Aaltje Terpstra
Aaltje Terpstra
Aaltje Terpstra
 
118
Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 
119
Aaltje Tilma.jpg
Aaltje Tilma.jpg
 
120
Aaltje Visser
Aaltje Visser
Aaltje Visser
 
121
Aaltje Wijtsma
Aaltje Wijtsma
Groep dames met onderste rij, derde van links Aaltje Wijtsma uit Lioessens.
 
122
Aaltje Wijtsma
Aaltje Wijtsma
Aaltje Wijtsma, de vrouw van Gerrit Dijkstra en dochter van Tjomme Wijtsma.
 
123
Aaltje Willems Huizinga
Aaltje Willems Huizinga
Foto gemaakt door H.R. Koopman Fadeless Photo 11106 Michigan Ave. Roseland Chicago
 
124
Aankomst te Oostmahorn
Aankomst te Oostmahorn
Aankomst te Oostmahorn
 
125
Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp op 26 augustus 1935.
 
126
Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
Aanleg betonweg te Kollumerpomp. Zomer 1935. Hier ter hoogte van de brug.
 
127
Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus
Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus
Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus bij hun vermoedelijk vijftig jarig huwelijksjubileum op 29 juni 1926. Aant werd geboren op 2 september 1853 te Ternaard en overleed 15 maart 1936 te Anjum. Klaaske werd geboren op 14 oktober 1849 te Lioessens en overleed op 9 maart 1937 te Anjum.

Foto kwam ik tegen in een familiearchief van de familie Gorter afkomstig van Engwierum. Foto staat ook in het boek " Het Engwierumer Polderhuisje en zijn bewoners" van dhr R. Nouta. Een verschil met de foto uit het boek is dat Aant Kingma hier een pet draagt.
 
128
Abe Hiddema Holwerd
Abe Hiddema Holwerd
Deze foto komt uit een collectie bestaande uit vier schriften met 143 bladzijden ingeplakte foto’s, meest pasfoto’s
Bij velen staat de naam van de geportretteerde (in verschillende handschriften).
Titel van dit schrift: Verzameling portretten voor Paspoorten en Bew. Nederlanderschap. (Wat in 1941 verplicht werd.)
 
129
Abeltje Aants Zijlstra
Abeltje Aants Zijlstra
Abeltje Aants Zijlstra
 
130
Abraham Johannes van Koot
Abraham Johannes van Koot
 
131
Achterzijde Zijluik altaarstuk met Tiete van Cammingha en Jarich van Liauckema
Achterzijde Zijluik altaarstuk met Tiete van Cammingha en Jarich van Liauckema
Achterzijde Zijluik altaarstuk met Tiete van Cammingha en Jarich van Liauckema, met Aanbidding der herders ca 1570 (volgens Rijksmuseum)
 
132
Advertentie Abe Meindersma
Advertentie Abe Meindersma
Advertentie Abe Meindersma Zoon van Douwe Eelkes Meindersma en Trijntje Sybenga
 
133
Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
 
134
Advertentie Berend Willems Terpstra
Advertentie Berend Willems Terpstra
Advertentie Berend Willems Terpstra
 
135
Aeltie van Galama glas in loodraam
Aeltie van Galama glas in loodraam
Aeltie van Galama glas in loodraam, oorspronkelijk uit Wiarda State in Goutum en deels verkeerd in elkaar gezet na verplaatsing. Nu zit in het midden het Van Eminga wapen.
 
136
Afbraak van de vrolijkheid ULbe in de witte overal
Afbraak van de vrolijkheid ULbe in de witte overal
 
137
Akke Kingma
Akke Kingma
Akke Kingma uit Kollumerpomp (1937-2002)
 
138
Akke Tilma van der Heide
Akke Tilma van der Heide
 
139
Akke van der Heide-Tilma
Akke van der Heide-Tilma
 
140
Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis
Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis
 
141
Akkerman(s), Hiltje Aukes
Akkerman(s), Hiltje Aukes
 
142
Alberda, Fetze Tjallings
Alberda, Fetze Tjallings
 
143
Alberda, Jan Jans
Alberda, Jan Jans
 
144
Alberda, Jan Tjallings
Alberda, Jan Tjallings
 
145
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
 
146
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
Martha Jans Alberda met dochter / with daughter Trijnje Rienks Idsardi.
 
147
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
Martha Jans Alberda met dochter / with daughter Trijntje Rienks Idsardi.
 
148
Alberda, Tjalling Jans
Alberda, Tjalling Jans
 
149
Alberda, Tjalling Jans & Meindersma, Eelkjen Fetzes & zoon / son Fetze
Alberda, Tjalling Jans & Meindersma, Eelkjen Fetzes & zoon / son Fetze
 
150
Albertje Post, waarschijnlijk tijdens Palmpasen
Albertje Post, waarschijnlijk tijdens Palmpasen
Deze foto is bij de Mariengaarde kerk in Hallum. Albertje Post staat rechts vooraan. Geschat wordt dat deze foto rond 1940 is genomen
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 73» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha