Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 1,106     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 4 5 ... 23» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
 Grietmannen en burgemeesters
Grietmannen en burgemeesters
De grietmannen en burgervaders van Ferwerderadeel gedurende de periode 1816 - 1933. Van Jan Albarda is helaas geen foto beschikbaar.
 
2
 Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmen and mayors of Ferwerderadeel during 1816 - 1933. Unfortunately no picture available of Jan Albarda.

A grietman is partly a forerunner of the current rural mayor in the province of Friesland, and partly the forerunner of a judge. The area of jurisdiction was the municipality.
 
3
 Groeten uit ...
Groeten uit ...
Ongeveer 250 oude ansichtkaarten en foto's van de dorpen uit het begin van de 20ste eeuw, inclusief hedendaagse plattegronden om u de weg te wijzen.
 
4
 Groeten uit ... / Greetings from ...
Groeten uit ... / Greetings from ...
A selection of abt. 250 picture-postcards and photo's of the towns in the first half of the 20th century including nowadays maps to find your way.
 
5
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
Deze foto is gemaakt in 1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek te Denekamp (Overijsel). Op de foto van links naar rechts: Opzichter Skiffart, Douwe ? uit Suawoude, Jan Schaafstra uit Dokkum, Tjipke van der Werf uit Birdaard, Alle O Lijzinga uit Akkerwoude, Bouke S. Sjoerdsma uit Broek onder Akkerwoude, Harm E Flootman uit Akkerwoude, Reitse J. Wiersma uit Akkerwoude, aannemer Wybe R. Cuperus uit Birdaard, Jan P. Zijlstra uit Dantumawoude, Jacob P. Peterson uit Akkerwoude, Pieter J. Wiersma uit Akkerwoude, Pieter D. Posthuma uit Dantumawoude, Wikje Dijkstra-Bos en Jan H. Dijkstra uit Ee.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
6
1931 Zangvereniging Excelsior met dirigent Hans Faber en o.a Jacob Faber en Andries Faber
1931 Zangvereniging Excelsior met dirigent Hans Faber en o.a Jacob Faber en Andries Faber
Een plaatje van de zangvereniging Excelsior te Lioessens gemaakt in 1931 ter gelegenheid van het eerste lustrum en ingezonden door mevr. H. Jelsma-Slagman.

Eerste rij: Ruurd Visser, Jacob Faber, Klaas Postma, Andries Faber, Willem Visser, Pieter Visser, ?.
Tweede rij: Eelke Fokkema, Johannes Kuipers, Jacob Douma, Pieter M. Visser, Hans Faber (dirigent), Marcus.
Derde rij: Tjitske Fokkema, Wim Sijtsma, Jochine Postumus, Annie Kooistra, Hiije Dijkstra, Antje Hoekstra, Akke Hofman, Johanna Kuipers, Hittje Slagman, Anna Hofman, Sjoukje Meinsma.
Bovenste rij: Trijntje Hansma, Grietje Douma, Froukje Kooistra, Anna Soepboer, Richtje Praamsma, Sietske de Jong.
 
7
1937 Klasse foto school Lioessens met oa Sip Faber en meester Zwanenburg.jpg
1937 Klasse foto school Lioessens met oa Sip Faber en meester Zwanenburg.jpg
Foto van de Chr. School te Lioessens 1937
v.l.n.r.
Achterste rij: Juff. Praamsma, Arjen v. Lune, Joh. Siedsma, Ale Bakker, Mintje Eisenga, ?, Tiete Dijtsma
4e rij: Meester Jansma, Piet v.d. Velde, Hille Jansma, ?, Afke Eisenga, Line Visser, Pieter de Graaf, Klaas de Graaf, Tjip de Graaf, Ettje Hansma, Meester F. Visser, Juff. de Boer, Meester Foeke Visser.
3e rij: Willem Dijkstra, Hein Eisenga, Jaap Eisenga, Han Feenstra, Riek Feenstra, Meester Zwanenburg, A. Minnema, Sieger Dantuma, Lieuwe Sijtsma, Anneke Bijland, Jannie Haaksma, Hanneke Terpstra.
2e rij: Idske Bandstra, Froukje de Jong, Jan Sijtsma, Kees Sijtsma, Trijntje Holwerda, Jan Holwerda, Jelle Holwerda, Annie de Haan, Renske Haaksma.
1e rij: Meindert de Jong, Jan Bandstra, Freerk Visser, Piebe Feenstra, Klaas Bos, Jan Bremer, Renze Haaksma, Louw Kuipers.

Namen komen uit een artikel uit een krant waar deze foto als ingezonden foto is gepubliceerd.
 
8
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
9
1949 schoolreisje Hiek Zuidema top left.jpg
1949 schoolreisje Hiek Zuidema top left.jpg
 
10
Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis
Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis
 
11
Akkerman(s), Hiltje Aukes
Akkerman(s), Hiltje Aukes
 
12
Alberda, Fetze Tjallings
Alberda, Fetze Tjallings
 
13
Alberda, Jan Jans
Alberda, Jan Jans
 
14
Alberda, Jan Tjallings
Alberda, Jan Tjallings
 
15
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
 
16
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
Martha Jans Alberda met dochter / with daughter Trijnje Rienks Idsardi.
 
17
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
Martha Jans Alberda met dochter / with daughter Trijntje Rienks Idsardi.
 
18
Alberda, Tjalling Jans
Alberda, Tjalling Jans
 
19
Alberda, Tjalling Jans & Meindersma, Eelkjen Fetzes & zoon / son Fetze
Alberda, Tjalling Jans & Meindersma, Eelkjen Fetzes & zoon / son Fetze
 
20
Althuizes, Tjitske Johannes
Althuizes, Tjitske Johannes
 
21
Amelander / Emelander & Co.
Amelander / Emelander & Co.
Van links naar rechts:
Martin Woodwyk, David Emelander, Dow Woodwyk, Thomas DeWitt, Benjamin Emelander (achter DeWitt), John Emelander, Donald Emelander, Case Woodwyk, Jake Emelander, Morris Shattuck, Leonard Nabor, Raymond Gibbs.
Op de voorgrond, zich afvragend wat er gaande is: Butch

From left to right:
Martin Woodwyk, David Emelander, Dow Woodwyk, Thomas DeWitt, Benjamin Emelander (behind DeWitt), John Emelander, Donald Emelander, Case Woodwyk, Jake Emelander, Morris Shattuck, Leonard Nabor, Raymond Gibbs.
Up front, wondering what is going on: Butch
 
22
Amelander, Bokke Jarigs & Dijkstra, Luurtske Hendriks
Amelander, Bokke Jarigs & Dijkstra, Luurtske Hendriks
Rechts: Bokke (Benjamin) Jarigs Amelander.
Staand: Luurtske (Lucille) Hendriks Dijkstra met zoon Peter.
Links: onbekende dame.
Kinderen vooraan: Henry, Alice and Ann.

To the right: Bokke (Benjamin) Jarigs Amelander.
Standing: Luurtske (Lucille) Hendriks Dijkstra with son Peter.
Front, from left to right: Henry, Alice and Ann.
To the left: unknown lady.
 
23
Amelander, Douwe Jarigs & Hovinga, Sjoerdtje Douwes
Amelander, Douwe Jarigs & Hovinga, Sjoerdtje Douwes
 
24
Amelander, Jetse Jans
Amelander, Jetse Jans
 
25
Andrae, Trijntje Annes
Andrae, Trijntje Annes
in de volksmond beter bekend als: Bauke Trien / also and better known as : Bauke Trien
 
26
Andries Faber en Eelkje de Graaf
Andries Faber en Eelkje de Graaf
 
27
Andries Faber en Eelkje de Graaf2
Andries Faber en Eelkje de Graaf2
 
28
Andries Jacobs Faber
Andries Jacobs Faber
 
29
Andries Jacobs Faber, Sipke Andries Faber en Jacob Sipke Faber
Andries Jacobs Faber, Sipke Andries Faber en Jacob Sipke Faber
 
30
Andries Sipkes Faber 1948
Andries Sipkes Faber 1948
Dit is een fragment van de trouw foto van Andries Sipkes Faber en Zwaantje Idsardi
 
31
Andringa van, de Kempenaer-de Schepper, Amelia Gerardina
Andringa van, de Kempenaer-de Schepper, Amelia Gerardina
Amelia Gerardina van Andringa de Kempenaer-de Schepper (1813 - 1906) zittend in een stoel op het terras van Harstastate te Hogebeintum / sitting in a chair at the porch of Harstastate at Hogebeintum.
 
32
Anema, Fokke Wytzes & Mey, Antje Scheltes van der
Anema, Fokke Wytzes & Mey, Antje Scheltes van der
 
33
Anema, Janke Dirks
Anema, Janke Dirks
Opmerking van Henk:
Het staat helaas niet voor 100% vast maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit Janke Dirks Anema (1851 - 1927)

Note from Henk:
It is not for 100% sure but in all probability, almost certainty, this is Janke Dirks Anema (1851 - 1927)
 
34
Anne Ates de Jong, Bontje Jans Botstra
Anne Ates de Jong, Bontje Jans Botstra
 
35
Annie Wessels Minnema.jpg
Annie Wessels Minnema.jpg
 
36
Antje de Jong rechts vriendin Minke links.bmp-008
Antje de Jong rechts vriendin Minke links.bmp-008
 
37
Antje Hansma
Antje Hansma
 
38
Antje van Zanten
Antje van Zanten
 
39
Aukje Annes Visser
Aukje Annes Visser
 
40
Aukje Kamstra
Aukje Kamstra
 
41
Avondmaalsbeker Hantum 1785 J. Martens
Avondmaalsbeker Hantum 1785 J. Martens
Overlijden Betrouwbaarheid: 2
 
42
Baarda, Grietje Sybes
Baarda, Grietje Sybes
 
43
Baarda, Grietje Sybes
Baarda, Grietje Sybes
 
44
Bakker, Jacob Meinderts & Steenhuisen, Anna Freerks
Bakker, Jacob Meinderts & Steenhuisen, Anna Freerks
Jacob Meinderts Bakker & Anna Freerks Steenhuisen met hun kinderen.
Hij was pelmolenaar op Zeldenrust te Dokkum.

Jacob Meinderts Bakker & Anna Freerks Steenhuisen with their children.
He was miller of Zeldenrust at Dokkum.
 
45
Bakker, Kornelis Douwes
Bakker, Kornelis Douwes
 
46
Bakker, Kornelis Douwes & Wey, Frouwkje Johannes van der
Bakker, Kornelis Douwes & Wey, Frouwkje Johannes van der
Achterste rij, van links naar rechts / Back row, from left to right :
Doukje, Dieuwke, Geertje, Anna, Johannes

Voorste rij, van links naar rechts / Front row, from left to right :
Hendrik, Frouwkje Johannes van der Wey met op schoot / with on her lap Idske, Akke, Doeke, Kornelis Douwes Bakker met / with Jitske, Janke & Douwe.
 
47
Bakker, Pier Lammerts Ds. / Rev.
Bakker, Pier Lammerts Ds. / Rev.
 
48
Balt, Hendrik Sjoukes
Balt, Hendrik Sjoukes
 
49
Balt, Sjouke Hendriks & Westerhuis, Luurtske Worps
Balt, Sjouke Hendriks & Westerhuis, Luurtske Worps
 
50
Bauke Jogchums Zijlstra
Bauke Jogchums Zijlstra
 

    1 2 3 4 5 ... 23» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha