Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Treffers 1 t/m 50 van 2,082     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 4 5 ... 42» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
 Grietmannen en burgemeesters
Grietmannen en burgemeesters
De grietmannen en burgervaders van Ferwerderadeel gedurende de periode 1816 - 1933. Van Jan Albarda is helaas geen foto beschikbaar.
 
2
 Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmen and mayors of Ferwerderadeel during 1816 - 1933. Unfortunately no picture available of Jan Albarda.

A grietman is partly a forerunner of the current rural mayor in the province of Friesland, and partly the forerunner of a judge. The area of jurisdiction was the municipality.
 
3
 Groeten uit ...
Groeten uit ...
Ongeveer 250 oude ansichtkaarten en foto's van de dorpen uit het begin van de 20ste eeuw, inclusief hedendaagse plattegronden om u de weg te wijzen.
 
4
 Groeten uit ... / Greetings from ...
Groeten uit ... / Greetings from ...
A selection of abt. 250 picture-postcards and photo's of the towns in the first half of the 20th century including nowadays maps to find your way.
 
5
0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
0768 Jan Kooistra en Hein Joustra Deze foto komt uit de verzameling foto's die gebruikt is voor het boek: "Op de praatstoel".
 
6
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
Deze foto is gemaakt in 1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek te Denekamp (Overijsel). Op de foto van links naar rechts: Opzichter Skiffart, Douwe ? uit Suawoude, Jan Schaafstra uit Dokkum, Tjipke van der Werf uit Birdaard, Alle O Lijzinga uit Akkerwoude, Bouke S. Sjoerdsma uit Broek onder Akkerwoude, Harm E Flootman uit Akkerwoude, Reitse J. Wiersma uit Akkerwoude, aannemer Wybe R. Cuperus uit Birdaard, Jan P. Zijlstra uit Dantumawoude, Jacob P. Peterson uit Akkerwoude, Pieter J. Wiersma uit Akkerwoude, Pieter D. Posthuma uit Dantumawoude, Wikje Dijkstra-Bos en Jan H. Dijkstra uit Ee.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
7
1931 Zangvereniging Excelsior met dirigent Hans Faber en o.a Jacob Faber en Andries Faber
1931 Zangvereniging Excelsior met dirigent Hans Faber en o.a Jacob Faber en Andries Faber
Een plaatje van de zangvereniging Excelsior te Lioessens gemaakt in 1931 ter gelegenheid van het eerste lustrum en ingezonden door mevr. H. Jelsma-Slagman.

Eerste rij: Ruurd Visser, Jacob Faber, Klaas Postma, Andries Faber, Willem Visser, Pieter Visser, ?.
Tweede rij: Eelke Fokkema, Johannes Kuipers, Jacob Douma, Pieter M. Visser, Hans Faber (dirigent), Marcus.
Derde rij: Tjitske Fokkema, Wim Sijtsma, Jochine Postumus, Annie Kooistra, Hiije Dijkstra, Antje Hoekstra, Akke Hofman, Johanna Kuipers, Hittje Slagman, Anna Hofman, Sjoukje Meinsma.
Bovenste rij: Trijntje Hansma, Grietje Douma, Froukje Kooistra, Anna Soepboer, Richtje Praamsma, Sietske de Jong.
 
8
1933 Etje en Pietje Kuipers buurt de Vrolijkheid te Lioessens
1933 Etje en Pietje Kuipers buurt de Vrolijkheid te Lioessens
Lioessens, 1933. Twee zusters aan het ‘bus himmeljen’ op het erf van de in 1963 afgebroken boerderij van hun vader Marten Kuipers, bij De Vrolijkheid. Links Etje Kuipers die haar hele leven in Lioessens woonde en Jan de Graaf huwde. Rechts haar zuster Pietje die in later jaren directrice werd van ‘Rêst en Utsjuch’, verzorgingstehuis aan de Rondweg te Dokkum. (De Sneuper 100: Stads- en Dorpsgezichten Dongeradeel)
 
9
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
10
1949 schoolreisje Hiek Zuidema top left.jpg
1949 schoolreisje Hiek Zuidema top left.jpg
 
11
2 jongens en een vrouw (onbekend)
2 jongens en een vrouw (onbekend)
 
12
2 onbekende mannen
2 onbekende mannen
2 onbekende mannen Deze foto komt uit de verzameling foto's die gebruikt is voor het boek: "Op de praatstoel".
 
13
3 mannen op foto
3 mannen op foto
3 mannen op foto
 
14
A en E Meindersma
A en E Meindersma
A en E Meindersma
 
15
A.J. van Egten Ferwerd
A.J. van Egten Ferwerd
A.J. van Egten Ferwerd
 
16
Aalsum
Aalsum
Aalsum
 
17
Aalsum 2
Aalsum 2
Aalsum 2
 
18
Aalsum 3
Aalsum 3
Aalsum 3
 
19
Aalsum achter de kerk
Aalsum achter de kerk
Aalsum achter de kerk
 
20
Aalsum bruggetje
Aalsum bruggetje
Aalsum bruggetje
 
21
Aalsum bruggetje.2
Aalsum bruggetje.2
Aalsum bruggetje.2
 
22
Aalsum het Hoog
Aalsum het Hoog
Aalsum het Hoog
 
23
Aalsum laantje
Aalsum laantje
Aalsum laantje
 
24
Aalsum terp
Aalsum terp
Aalsum terp
 
25
Aalsum Zwarte Mosk
Aalsum Zwarte Mosk
Aalsum Zwarte Mosk
 
26
Aaltje Terpstra
Aaltje Terpstra
Aaltje Terpstra
 
27
Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 
28
Aaltje Visser
Aaltje Visser
Aaltje Visser
 
29
Aankomst te Oostmahorn
Aankomst te Oostmahorn
Aankomst te Oostmahorn
 
30
Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp augustus 1935
Aanleg betonweg en brug te Kollumerpomp op 26 augustus 1935.
 
31
Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
Aanleg betonweg te Kollumerpomp 1935
Aanleg betonweg te Kollumerpomp. Zomer 1935. Hier ter hoogte van de brug.
 
32
Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus
Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus
Aant Jacobs Kingma en Klaaske Klazes Postmus bij hun vermoedelijk vijftig jarig huwelijksjubileum op 29 juni 1926. Aant werd geboren op 2 september 1853 te Ternaard en overleed 15 maart 1936 te Anjum. Klaaske werd geboren op 14 oktober 1849 te Lioessens en overleed op 9 maart 1937 te Anjum.

Foto kwam ik tegen in een familiearchief van de familie Gorter afkomstig van Engwierum. Foto staat ook in het boek " Het Engwierumer Polderhuisje en zijn bewoners" van dhr R. Nouta. Een verschil met de foto uit het boek is dat Aant Kingma hier een pet draagt.
 
33
Abeltje Aants Zijlstra
Abeltje Aants Zijlstra
Abeltje Aants Zijlstra
 
34
achter Aalsum
achter Aalsum
achter Aalsum
 
35
Advertentie Abe Meindersma
Advertentie Abe Meindersma
Advertentie Abe Meindersma Zoon van Douwe Eelkes Meindersma en Trijntje Sybenga
 
36
Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
Advertentie Baukje Pieters Dijkstra
 
37
Advertentie Berend Willems Terpstra
Advertentie Berend Willems Terpstra
Advertentie Berend Willems Terpstra
 
38
Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis
Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis
 
39
Akkerman(s), Hiltje Aukes
Akkerman(s), Hiltje Aukes
 
40
Alberda, Fetze Tjallings
Alberda, Fetze Tjallings
 
41
Alberda, Jan Jans
Alberda, Jan Jans
 
42
Alberda, Jan Tjallings
Alberda, Jan Tjallings
 
43
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
 
44
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
Martha Jans Alberda met dochter / with daughter Trijnje Rienks Idsardi.
 
45
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
Martha Jans Alberda met dochter / with daughter Trijntje Rienks Idsardi.
 
46
Alberda, Tjalling Jans
Alberda, Tjalling Jans
 
47
Alberda, Tjalling Jans & Meindersma, Eelkjen Fetzes & zoon / son Fetze
Alberda, Tjalling Jans & Meindersma, Eelkjen Fetzes & zoon / son Fetze
 
48
Als militair
Als militair
Als militair Deze foto komt uit de verzameling foto's die gebruikt is voor het boek: "Op de praatstoel", uit de verzameling van Hendrik Dijkstra
 
49
Althuizes, Tjitske Johannes
Althuizes, Tjitske Johannes
 
50
Amelander / Emelander & Co.
Amelander / Emelander & Co.
Van links naar rechts:
Martin Woodwyk, David Emelander, Dow Woodwyk, Thomas DeWitt, Benjamin Emelander (achter DeWitt), John Emelander, Donald Emelander, Case Woodwyk, Jake Emelander, Morris Shattuck, Leonard Nabor, Raymond Gibbs.
Op de voorgrond, zich afvragend wat er gaande is: Butch

From left to right:
Martin Woodwyk, David Emelander, Dow Woodwyk, Thomas DeWitt, Benjamin Emelander (behind DeWitt), John Emelander, Donald Emelander, Case Woodwyk, Jake Emelander, Morris Shattuck, Leonard Nabor, Raymond Gibbs.
Up front, wondering what is going on: Butch
 

    1 2 3 4 5 ... 42» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha