Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 952     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 4 5 ... 20» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
 Grietmannen en burgemeesters
Grietmannen en burgemeesters
De grietmannen en burgervaders van Ferwerderadeel gedurende de periode 1816 - 1933. Van Jan Albarda is helaas geen foto beschikbaar.
 
2
 Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmen and mayors of Ferwerderadeel during 1816 - 1933. Unfortunately no picture available of Jan Albarda.

A grietman is partly a forerunner of the current rural mayor in the province of Friesland, and partly the forerunner of a judge. The area of jurisdiction was the municipality.
 
3
 Groeten uit ...
Groeten uit ...
Ongeveer 250 oude ansichtkaarten en foto's van de dorpen uit het begin van de 20ste eeuw, inclusief hedendaagse plattegronden om u de weg te wijzen.
 
4
 Groeten uit ... / Greetings from ...
Groeten uit ... / Greetings from ...
A selection of abt. 250 picture-postcards and photo's of the towns in the first half of the 20th century including nowadays maps to find your way.
 
5
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
Deze foto is gemaakt in 1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek te Denekamp (Overijsel). Op de foto van links naar rechts: Opzichter Skiffart, Douwe ? uit Suawoude, Jan Schaafstra uit Dokkum, Tjipke van der Werf uit Birdaard, Alle O Lijzinga uit Akkerwoude, Bouke S. Sjoerdsma uit Broek onder Akkerwoude, Harm E Flootman uit Akkerwoude, Reitse J. Wiersma uit Akkerwoude, aannemer Wybe R. Cuperus uit Birdaard, Jan P. Zijlstra uit Dantumawoude, Jacob P. Peterson uit Akkerwoude, Pieter J. Wiersma uit Akkerwoude, Pieter D. Posthuma uit Dantumawoude, Wikje Dijkstra-Bos en Jan H. Dijkstra uit Ee.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
6
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
7
Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis
Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis
 
8
Akkerman(s), Hiltje Aukes
Akkerman(s), Hiltje Aukes
 
9
Alberda, Fetze Tjallings
Alberda, Fetze Tjallings
 
10
Alberda, Jan Jans
Alberda, Jan Jans
 
11
Alberda, Jan Tjallings
Alberda, Jan Tjallings
 
12
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
 
13
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
Martha Jans Alberda met dochter / with daughter Trijnje Rienks Idsardi.
 
14
Alberda, Martha Jans
Alberda, Martha Jans
Martha Jans Alberda met dochter / with daughter Trijntje Rienks Idsardi.
 
15
Alberda, Tjalling Jans
Alberda, Tjalling Jans
 
16
Alberda, Tjalling Jans & Meindersma, Eelkjen Fetzes & zoon / son Fetze
Alberda, Tjalling Jans & Meindersma, Eelkjen Fetzes & zoon / son Fetze
 
17
Althuizes, Tjitske Johannes
Althuizes, Tjitske Johannes
 
18
Amelander / Emelander & Co.
Amelander / Emelander & Co.
Van links naar rechts:
Martin Woodwyk, David Emelander, Dow Woodwyk, Thomas DeWitt, Benjamin Emelander (achter DeWitt), John Emelander, Donald Emelander, Case Woodwyk, Jake Emelander, Morris Shattuck, Leonard Nabor, Raymond Gibbs.
Op de voorgrond, zich afvragend wat er gaande is: Butch

From left to right:
Martin Woodwyk, David Emelander, Dow Woodwyk, Thomas DeWitt, Benjamin Emelander (behind DeWitt), John Emelander, Donald Emelander, Case Woodwyk, Jake Emelander, Morris Shattuck, Leonard Nabor, Raymond Gibbs.
Up front, wondering what is going on: Butch
 
19
Amelander, Bokke Jarigs & Dijkstra, Luurtske Hendriks
Amelander, Bokke Jarigs & Dijkstra, Luurtske Hendriks
Rechts: Bokke (Benjamin) Jarigs Amelander.
Staand: Luurtske (Lucille) Hendriks Dijkstra met zoon Peter.
Links: onbekende dame.
Kinderen vooraan: Henry, Alice and Ann.

To the right: Bokke (Benjamin) Jarigs Amelander.
Standing: Luurtske (Lucille) Hendriks Dijkstra with son Peter.
Front, from left to right: Henry, Alice and Ann.
To the left: unknown lady.
 
20
Amelander, Douwe Jarigs & Hovinga, Sjoerdtje Douwes
Amelander, Douwe Jarigs & Hovinga, Sjoerdtje Douwes
 
21
Amelander, Jetse Jans
Amelander, Jetse Jans
 
22
Andrae, Trijntje Annes
Andrae, Trijntje Annes
in de volksmond beter bekend als: Bauke Trien / also and better known as : Bauke Trien
 
23
Andringa van, de Kempenaer-de Schepper, Amelia Gerardina
Andringa van, de Kempenaer-de Schepper, Amelia Gerardina
Amelia Gerardina van Andringa de Kempenaer-de Schepper (1813 - 1906) zittend in een stoel op het terras van Harstastate te Hogebeintum / sitting in a chair at the porch of Harstastate at Hogebeintum.
 
24
Anema, Fokke Wytzes & Mey, Antje Scheltes van der
Anema, Fokke Wytzes & Mey, Antje Scheltes van der
 
25
Anema, Janke Dirks
Anema, Janke Dirks
Opmerking van Henk:
Het staat helaas niet voor 100% vast maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit Janke Dirks Anema (1851 - 1927)

Note from Henk:
It is not for 100% sure but in all probability, almost certainty, this is Janke Dirks Anema (1851 - 1927)
 
26
Baarda, Grietje Sybes
Baarda, Grietje Sybes
 
27
Baarda, Grietje Sybes
Baarda, Grietje Sybes
 
28
Bakker, Jacob Meinderts & Steenhuisen, Anna Freerks
Bakker, Jacob Meinderts & Steenhuisen, Anna Freerks
Jacob Meinderts Bakker & Anna Freerks Steenhuisen met hun kinderen.
Hij was pelmolenaar op Zeldenrust te Dokkum.

Jacob Meinderts Bakker & Anna Freerks Steenhuisen with their children.
He was miller of Zeldenrust at Dokkum.
 
29
Bakker, Kornelis Douwes
Bakker, Kornelis Douwes
 
30
Bakker, Kornelis Douwes & Wey, Frouwkje Johannes van der
Bakker, Kornelis Douwes & Wey, Frouwkje Johannes van der
Achterste rij, van links naar rechts / Back row, from left to right :
Doukje, Dieuwke, Geertje, Anna, Johannes

Voorste rij, van links naar rechts / Front row, from left to right :
Hendrik, Frouwkje Johannes van der Wey met op schoot / with on her lap Idske, Akke, Doeke, Kornelis Douwes Bakker met / with Jitske, Janke & Douwe.
 
31
Bakker, Pier Lammerts Ds. / Rev.
Bakker, Pier Lammerts Ds. / Rev.
 
32
Balt, Hendrik Sjoukes
Balt, Hendrik Sjoukes
 
33
Balt, Sjouke Hendriks & Westerhuis, Luurtske Worps
Balt, Sjouke Hendriks & Westerhuis, Luurtske Worps
 
34
Beekhuis, Magdeltje Willems
Beekhuis, Magdeltje Willems
 
35
Beintema, Johannes Douwes
Beintema, Johannes Douwes
 
36
Beintema, Johannes Gerrits & Hoogterp, Trijntje Harmens
Beintema, Johannes Gerrits & Hoogterp, Trijntje Harmens
Kinderen, van links naar rechts / Children, from left to right:
Fokke, Gerrit, Renske, Harmen, Ynske, Renze, Tjisse
 
37
Bekius, Sjoerd Douwes
Bekius, Sjoerd Douwes
 
38
Bekius, Sjoerd Douwes & Berkompas, Tietje Taekes
Bekius, Sjoerd Douwes & Berkompas, Tietje Taekes
 
39
Belgraver, Lucretia Wilhelmina Geertruida
Belgraver, Lucretia Wilhelmina Geertruida
 
40
Berkompas, Taeke Abrahams & Postma, Gettje Abes
Berkompas, Taeke Abrahams & Postma, Gettje Abes
met dochter / with daughter Leentje (Lena)
 
41
Berkompas, Tietje Taekes
Berkompas, Tietje Taekes
 
42
Bierma, Hessel Jorrits
Bierma, Hessel Jorrits
 
43
Bierma, Janke Jorrits
Bierma, Janke Jorrits
 
44
Bierma, Lolkje Jorrits
Bierma, Lolkje Jorrits
 
45
Bierma, Lutske Jorrits
Bierma, Lutske Jorrits
 
46
Bijlstra, Maaike Baukes
Bijlstra, Maaike Baukes
met kleinzoon / with grandson Tinus Regnerus
 
47
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
met dochter/ with daughter Hiltje
 
48
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes
met kinderen / with children :
Bauke & Hiltje.
 
49
Bilstra, Haye Franses
Bilstra, Haye Franses
 
50
Bilstra, Haye Franses & Visbeek, Sijke Douwes
Bilstra, Haye Franses & Visbeek, Sijke Douwes
 

    1 2 3 4 5 ... 20» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha