Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Treffers 1 t/m 50 van 2,595     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 4 5 ... 52» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

 
2

 
3

Onafhankelijkheidsfeest Anjum, 1913. Voor een schuur op Holdinga State. Vierde van links Gerrit Dijkstra en zesde van links zijn broer Klaas.
 
4

Middelste rij geheel links Klaas Dijkstra (1886-1974) uit Anjum tijdens de mobilisatie van 1914-1918. Vermoedelijk in Tilburg of elders in Noord-Brabant.
 
5

Pieter Wijtsma (geboren te Lioessens, zoon van Tjomme Jans Wijtsma en Antje Wiltjes Meindertsma) en Jantina Wedeven (geboren te Bovensmilde).
 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

Akke gefotografeerd in Geulle.
 
11

 
12
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19

Signe Marie Nielsen. Vrouw van Robert Heeringa, de zoon van Gerrit Heeringa.
 
20

Voor 10 jaar trouw als bestuurslid van Het Nederlandsche Roode Kruis afd. Hengelo ontving Gerrit Heeringa de Bronzen medaille.
 
21

Op 19 april 1926 ontving ds. Heeringa het "Kruis van Verdiensten" van het Nederlandsche Roode Kruis.
 
22

Akte van bekwaamheid als onderwijzeres. Uitgereikt 11 oktober 1883 te Leeuwarden.
 
23
 Grietmannen en burgemeesters
Grietmannen en burgemeesters
De grietmannen en burgervaders van Ferwerderadeel gedurende de periode 1816 - 1933. Van Jan Albarda is helaas geen foto beschikbaar.
 
24
 Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors
Grietmen and mayors of Ferwerderadeel during 1816 - 1933. Unfortunately no picture available of Jan Albarda.

A grietman is partly a forerunner of the current rural mayor in the province of Friesland, and partly the forerunner of a judge. The area of jurisdiction was the municipality.
 
25
 Groeten uit ...
Groeten uit ...
Ongeveer 250 oude ansichtkaarten en foto's van de dorpen uit het begin van de 20ste eeuw, inclusief hedendaagse plattegronden om u de weg te wijzen.
 
26
 Groeten uit ... / Greetings from ...
Groeten uit ... / Greetings from ...
A selection of abt. 250 picture-postcards and photo's of the towns in the first half of the 20th century including nowadays maps to find your way.
 
27
0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
0768 Jan Kooistra en Hein Joustra
0768 Jan Kooistra en Hein Joustra Deze foto komt uit de verzameling foto's die gebruikt is voor het boek: "Op de praatstoel".
 
28
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek in Denekamp. Aannemer Wybe Couperus Birdaard
Deze foto is gemaakt in 1929 bij de uitbreiding van de zuivelfabriek te Denekamp (Overijsel). Op de foto van links naar rechts: Opzichter Skiffart, Douwe ? uit Suawoude, Jan Schaafstra uit Dokkum, Tjipke van der Werf uit Birdaard, Alle O Lijzinga uit Akkerwoude, Bouke S. Sjoerdsma uit Broek onder Akkerwoude, Harm E Flootman uit Akkerwoude, Reitse J. Wiersma uit Akkerwoude, aannemer Wybe R. Cuperus uit Birdaard, Jan P. Zijlstra uit Dantumawoude, Jacob P. Peterson uit Akkerwoude, Pieter J. Wiersma uit Akkerwoude, Pieter D. Posthuma uit Dantumawoude, Wikje Dijkstra-Bos en Jan H. Dijkstra uit Ee.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
29
1931 Zangvereniging Excelsior met dirigent Hans Faber en o.a Jacob Faber en Andries Faber
1931 Zangvereniging Excelsior met dirigent Hans Faber en o.a Jacob Faber en Andries Faber
Een plaatje van de zangvereniging Excelsior te Lioessens gemaakt in 1931 ter gelegenheid van het eerste lustrum en ingezonden door mevr. H. Jelsma-Slagman.

Eerste rij: Ruurd Visser, Jacob Faber, Klaas Postma, Andries Faber, Willem Visser, Pieter Visser, ?.
Tweede rij: Eelke Fokkema, Johannes Kuipers, Jacob Douma, Pieter M. Visser, Hans Faber (dirigent), Marcus.
Derde rij: Tjitske Fokkema, Wim Sijtsma, Jochine Postumus, Annie Kooistra, Hiije Dijkstra, Antje Hoekstra, Akke Hofman, Johanna Kuipers, Hittje Slagman, Anna Hofman, Sjoukje Meinsma.
Bovenste rij: Trijntje Hansma, Grietje Douma, Froukje Kooistra, Anna Soepboer, Richtje Praamsma, Sietske de Jong.
 
30
1933 Etje en Pietje Kuipers buurt de Vrolijkheid te Lioessens
1933 Etje en Pietje Kuipers buurt de Vrolijkheid te Lioessens
Lioessens, 1933. Twee zusters aan het ‘bus himmeljen’ op het erf van de in 1963 afgebroken boerderij van hun vader Marten Kuipers, bij De Vrolijkheid. Links Etje Kuipers die haar hele leven in Lioessens woonde en Jan de Graaf huwde. Rechts haar zuster Pietje die in later jaren directrice werd van ‘Rêst en Utsjuch’, verzorgingstehuis aan de Rondweg te Dokkum. (De Sneuper 100: Stads- en Dorpsgezichten Dongeradeel)
 
31
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
1945. Burgemeester Sijtsma krijgt na de oorlog voor de 2e keer de ambtsketen omgehangen van de Loco burgemeester Jan H Dikstra.
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
32
1949 schoolreisje Hiek Zuidema top left.jpg
1949 schoolreisje Hiek Zuidema top left.jpg
 
33
2 jongens en een vrouw (onbekend)
2 jongens en een vrouw (onbekend)
 
34
2 onbekende mannen
2 onbekende mannen
2 onbekende mannen Deze foto komt uit de verzameling foto's die gebruikt is voor het boek: "Op de praatstoel".
 
35
3 mannen op foto
3 mannen op foto
3 mannen op foto
 
36
3/arrow left 25x25.png
3/arrow left 25x25.png
 
37
3/arrow right 25x25.png
3/arrow right 25x25.png
 
38
3/index.html
3/index.html
 
39
A en E Meindersma
A en E Meindersma
A en E Meindersma
 
40
A.J. van Egten Ferwerd
A.J. van Egten Ferwerd
A.J. van Egten Ferwerd
 
41
Aalsum 2
Aalsum 2
Aalsum 2
 
42
Aalsum achter de kerk
Aalsum achter de kerk
Aalsum. Rond 1900 werd de terp van Aalsum afgegraven en de dure terpmodder afgevoerd. De hoogte van de voormalige terp is hier goed te zien aan het trapje naar het kerkhof. Vanaf dit punt liep een voetpad naar Tiltsjebuorren, zie foto 4. In 2005werd dit voetpad hersteld en opgenomen in de Historische Wandelpaden in Noordoost-Friesland.(JvdW)
 
43
Aalsum het Hoog
Aalsum het Hoog
Aalsum, 1935. Een oude foto van ‘it âld heech’ het laatst bewoond door de familie F. Wiersma, nadien afgebroken. De terp rondom it âld heech werd al rond 1900 afgegraven. Al veel eerder, in de jaren na 1880, werden gedeelten van de terp van Aalsum afgegraven getuige een foto daarvan uit 1884, aanwezig in het Admiraliteitshuis te Dokkum.(JvdW)
 
44
Aalsum laantje
Aalsum laantje
Aalsum laantje
 
45
Aalsum terp
Aalsum terp
Aalsum terp
 
46
Aalsum Zwarte Mosk
Aalsum Zwarte Mosk
Aalsum Zwarte Mosk
 
47
Aaltje Terpstra
Aaltje Terpstra
Aaltje Terpstra
 
48
Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
Aaltje Terpstra en TrijntjeTerpstra Botma
 
49
Aaltje Visser
Aaltje Visser
Aaltje Visser
 
50
Aaltje Wijtsma
Aaltje Wijtsma
Groep dames met onderste rij, derde van links Aaltje Wijtsma uit Lioessens.
 

    1 2 3 4 5 ... 52» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha