Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 135     » Zie Galerij

    1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

 
2

 
3

Kennisgeving van het overlijden van Tjalling Fykstra
 
4

 
5

 
6

 
7

Kennisgeving van het overlijden van Dirk Jacobs Dijkstra
 
8

Kennisgeving van het overlijden van Tjisse Jacobs Dijkstra
 
9
 Armvoogdij
Armvoogdij
De bijstand in vroeger tijden. Wie woonde in een Armhuis? Voor wie werd de huur van hun huis betaald? Wie ontving weekgeld of andere ondersteuning zoals een paar klompen?
 
10
 Armvoogdij / Guardianship of the poor
Armvoogdij / Guardianship of the poor
Welfare back in the 19th century. Who lived at a poorhouse? Who couldn't pay the rent of their house? Who received an allowance or other means of support, like a pair of shoes?
 
11
 De Afgescheidenen
De Afgescheidenen
De lijsten van de eerste leden der Gereformeerde Kerk in de gemeente na de turbulente "Afscheiding van 1834".
 
12
 De Afgescheidenen / The Secessionists
De Afgescheidenen / The Secessionists
Overviews of the first members of the Christian Reformed Church in the various towns of Ferwerderadeel after the Secession of 1834.
 
13
 Het Armhuis van Hallum
Het Armhuis van Hallum
Het reilen en zeilen in dit "gesticht" gedurende de periode 1887-1908 met o.a. een bloemlezing uit de notulen van de vergaderingen der regenten, een overzicht van de bewoners en de vuurmakers.
 
14
 Het Armhuis van Hallum / The Poorhouse of Hallum
Het Armhuis van Hallum / The Poorhouse of Hallum
Lock, stock and barrel of this "institution" in the years 1887-1908 including amongst others an anthology from the minutes of the meetings of the governors, a list of residents and the firestartes.
 
15
 Kaart
Kaart
Een kaart van Ferwerderadeel uit ca. 1860 met de dorpen en op een schaal van "1 uur gaans".
 
16
 Kaart / Map
Kaart / Map
A map of Ferwerderadeel dated ca.1860 showing the towns and hamlets (scale: one hour travelling).
 
17
 Kadastrale kaarten
Kadastrale kaarten
Gedetailleerde kaarten uit 1832 van de dorpen met huizen, boerderijen en percelen, inclusief de namen van de eigenaren.
 
18
 Kadastrale kaarten / Cadastral maps
Kadastrale kaarten / Cadastral maps
Detailed maps dated 1832 of the towns in Ferwerderadeel showing the location of houses, farms and premises as well as overviews of the owners.
 
19
 Quotisatie 1749
Quotisatie 1749
Belastingen zijn van alle tijden. Halverwege de 18e eeuw werd een poging in het werk gesteld om een nieuw belastingsysteem in te voeren. Hield niet lang stand.
 
20
 Quotisatie 1749
Quotisatie 1749
Paying taxes is of all times. Half way the 18th century an attempt was made to introduce a new system in Friesland. Didn't last long though.
 
21
 Volkstelling 1796
Volkstelling 1796
De volkstelling uit 1796 van Ferwerd en Hallum, inclusief recapitulatie's.
 
22
 Volkstelling 1796 / Census 1796
Volkstelling 1796 / Census 1796
Census of 1796 of Ferwerd and Hallum, including summaries.
 
23
 Vrouwe Justitia
Vrouwe Justitia
Openbare dronkenschap, het delven van beenderen of het arglistig ontvreemden van aardappelen? Zie waarom en welke voorouders naar het cachot werden gezonden. En dat waren er nogal wat ...
 
24
 Vrouwe Justitia / Lady Justice
Vrouwe Justitia / Lady Justice
Drunkenness, disturbance, digging for bones, stealing potatoes. Take a look why and which ancestors were taken into custody. And that were quite a few ...
 
25
1 pagina over Sipke Jacobs Faber in historisch boekje Lioessens
1 pagina over Sipke Jacobs Faber in historisch boekje Lioessens
 
26
1881 29 nov verhuur bouwland Jacob Sipkes Faber
1881 29 nov verhuur bouwland Jacob Sipkes Faber
 
27
1882 10 oct boelgoed Jacob Faber Lioessns
1882 10 oct boelgoed Jacob Faber Lioessns
 
28
1887 Jan Sipkes Faber  directeur zangvereniging in jongelings vereniging en Jacob Sipkes Faber
1887 Jan Sipkes Faber directeur zangvereniging in jongelings vereniging en Jacob Sipkes Faber
 
29
1887 Jan Sipkes Faber zangvereniging in jongelings vereniging en Jacob Sipkes Faber
1887 Jan Sipkes Faber zangvereniging in jongelings vereniging en Jacob Sipkes Faber
 
30
1893 26 okt J Faber vraagt timmerknechten voor bouw pastorie Waaxens
1893 26 okt J Faber vraagt timmerknechten voor bouw pastorie Waaxens
 
31
1895 9 okt Jan Sipkes Faber krijgt het bouwen van een heerenhuis te Groningen gegunt
1895 9 okt Jan Sipkes Faber krijgt het bouwen van een heerenhuis te Groningen gegunt
 
32
1900 Lioessens rechts
1900 Lioessens rechts
 
33
1900 Locatie boerderij Jacob Sipkes Faber
1900 Locatie boerderij Jacob Sipkes Faber
 
34
1926 30 nov Jacob Sipkes Faber aangesteld als hulpmonteur voor PEB voor Morra Lioessens
1926 30 nov Jacob Sipkes Faber aangesteld als hulpmonteur voor PEB voor Morra Lioessens
 
35
1928 Advertentie voor radio installatie Sipke Jacobs Faber
1928 Advertentie voor radio installatie Sipke Jacobs Faber
 
36
1929 10 dec verkoop huis Jacob Sipkes Faber koper P Faber voor 668 gulden
1929 10 dec verkoop huis Jacob Sipkes Faber koper P Faber voor 668 gulden
 
37
1929 6 dec verkoop huis J Faber
1929 6 dec verkoop huis J Faber
 
38
1930 19 nov storing elektrisch verholpen door H Faber
1930 19 nov storing elektrisch verholpen door H Faber
 
39
1941 10 juni koor Excelsior ontbonden dirigent H Faber
1941 10 juni koor Excelsior ontbonden dirigent H Faber
 
40
1950 1 jan SJ Faber wenst gelukkig nieuwjaar
1950 1 jan SJ Faber wenst gelukkig nieuwjaar
 
41
1951 25 jaar H Faber als dirigent
1951 25 jaar H Faber als dirigent
 
42
1951 29 Ljussemers thuis uit Indonesie
1951 29 Ljussemers thuis uit Indonesie
 
43
1956 bedrijf Sipke Jacobs Faber te koop door Hans Faber?
1956 bedrijf Sipke Jacobs Faber te koop door Hans Faber?
 
44
1957 Nota Hervormde kerk Lioessens van SJ Faber
1957 Nota Hervormde kerk Lioessens van SJ Faber
 
45
1960 aug 5 Hans Faber dirigent van koor Juliana Wanswerd
1960 aug 5 Hans Faber dirigent van koor Juliana Wanswerd
 
46
1960 Nota voor school lioessens Ha Faber
1960 Nota voor school lioessens Ha Faber
 
47
1963 Aftreden kerkvoogd AJ Faber
1963 Aftreden kerkvoogd AJ Faber
 
48
1968 8 okt Nota Hervormde gemeente Lioessens van H Faber
1968 8 okt Nota Hervormde gemeente Lioessens van H Faber
 
49
1968 Rekening AJ Faber voor Hervormde kerk
1968 Rekening AJ Faber voor Hervormde kerk
 
50
1980 leden kaatsen Lioessens geluid S Faber deelnemers oa A Faber en Tj Faber
1980 leden kaatsen Lioessens geluid S Faber deelnemers oa A Faber en Tj Faber
 

    1 2 3 Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha