Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Documenten


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 18 van 18     » Zie Galerij

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
 Armvoogdij
Armvoogdij
De bijstand in vroeger tijden. Wie woonde in een Armhuis? Voor wie werd de huur van hun huis betaald? Wie ontving weekgeld of andere ondersteuning zoals een paar klompen?
 
2
 Armvoogdij / Guardianship of the poor
Armvoogdij / Guardianship of the poor
Welfare back in the 19th century. Who lived at a poorhouse? Who couldn't pay the rent of their house? Who received an allowance or other means of support, like a pair of shoes?
 
3
 De Afgescheidenen
De Afgescheidenen
De lijsten van de eerste leden der Gereformeerde Kerk in de gemeente na de turbulente "Afscheiding van 1834".
 
4
 De Afgescheidenen / The Secessionists
De Afgescheidenen / The Secessionists
Overviews of the first members of the Christian Reformed Church in the various towns of Ferwerderadeel after the Secession of 1834.
 
5
 Het Armhuis van Hallum
Het Armhuis van Hallum
Het reilen en zeilen in dit "gesticht" gedurende de periode 1887-1908 met o.a. een bloemlezing uit de notulen van de vergaderingen der regenten, een overzicht van de bewoners en de vuurmakers.
 
6
 Het Armhuis van Hallum / The Poorhouse of Hallum
Het Armhuis van Hallum / The Poorhouse of Hallum
Lock, stock and barrel of this "institution" in the years 1887-1908 including amongst others an anthology from the minutes of the meetings of the governors, a list of residents and the firestartes.
 
7
 Kaart
Kaart
Een kaart van Ferwerderadeel uit ca. 1860 met de dorpen en op een schaal van "1 uur gaans".
 
8
 Kaart / Map
Kaart / Map
A map of Ferwerderadeel dated ca.1860 showing the towns and hamlets (scale: one hour travelling).
 
9
 Kadastrale kaarten
Kadastrale kaarten
Gedetailleerde kaarten uit 1832 van de dorpen met huizen, boerderijen en percelen, inclusief de namen van de eigenaren.
 
10
 Kadastrale kaarten / Cadastral maps
Kadastrale kaarten / Cadastral maps
Detailed maps dated 1832 of the towns in Ferwerderadeel showing the location of houses, farms and premises as well as overviews of the owners.
 
11
 Quotisatie 1749
Quotisatie 1749
Belastingen zijn van alle tijden. Halverwege de 18e eeuw werd een poging in het werk gesteld om een nieuw belastingsysteem in te voeren. Hield niet lang stand.
 
12
 Quotisatie 1749
Quotisatie 1749
Paying taxes is of all times. Half way the 18th century an attempt was made to introduce a new system in Friesland. Didn't last long though.
 
13
 Volkstelling 1796
Volkstelling 1796
De volkstelling uit 1796 van Ferwerd en Hallum, inclusief recapitulatie's.
 
14
 Volkstelling 1796 / Census 1796
Volkstelling 1796 / Census 1796
Census of 1796 of Ferwerd and Hallum, including summaries.
 
15
 Vrouwe Justitia
Vrouwe Justitia
Openbare dronkenschap, het delven van beenderen of het arglistig ontvreemden van aardappelen? Zie waarom en welke voorouders naar het cachot werden gezonden. En dat waren er nogal wat ...
 
16
 Vrouwe Justitia / Lady Justice
Vrouwe Justitia / Lady Justice
Drunkenness, disturbance, digging for bones, stealing potatoes. Take a look why and which ancestors were taken into custody. And that were quite a few ...
 
17
La Grande Armee
La Grande Armee
Lotelingen, remplacanten en nummerwisselaars uit Ferwerderadeel. Een overzicht van soldaten in het leger van Napoleon alsmede een document uit 1809 inzake het huisvesten en voeden der troepen.
 
18
La Grande Armee
La Grande Armee
Conscripts from Ferwerderadeel in Napoleon's army. An overview sent in by J.A. Paasman who has done a lot of research on Frisian soldiers in l'Armee.
 

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha