Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 201 t/m 250 van 868     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201
Engbrenghof, Hessel Idses
Engbrenghof, Hessel Idses
 
202
Engga, Baukje Epkes
Engga, Baukje Epkes
 
203
Engga, Louwina Epkes
Engga, Louwina Epkes
 
204
Engga, Louwina Epkes
Engga, Louwina Epkes
 
205
Engga, Rienkje Epkes
Engga, Rienkje Epkes
 
206
Engga, Roelofke Epkes
Engga, Roelofke Epkes
 
207
Engga, Saapke Epkes
Engga, Saapke Epkes
 
208
Engga, Trijntje Epkes
Engga, Trijntje Epkes
 
209
Engga, Wytske Epkes
Engga, Wytske Epkes
 
210
Engga-Hoogland, Sytske Roelofs met haar dochters / with her daughters
Engga-Hoogland, Sytske Roelofs met haar dochters / with her daughters
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Roelofke, Rienkje, Sytske Roelofs Hoogland, Klaaske.

Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Louwina, Trijntje, Baukje, Wytske, Saapke.
 
211
Engga-Hoogland, Sytske Roelofs met haar jonge dochters / with her young daughters
Engga-Hoogland, Sytske Roelofs met haar jonge dochters / with her young daughters
 
212
Faber, Cornelius A.
Faber, Cornelius A.
 
213
Faber, Froukje Jans
Faber, Froukje Jans
 
214
Feddema, Jantje Johannes
Feddema, Jantje Johannes
 
215
Feddema, Rienk Johannes
Feddema, Rienk Johannes
 
216
Feddema, Thomas Pieters
Feddema, Thomas Pieters
 
217
Feenstra smederij / Feenstra smithery
Feenstra smederij / Feenstra smithery
Van links naar rechts / From left to right :
Pieter Meinderts Feenstra, onbekende knecht/unknown hand,
Meindert, Trijntje Klaaske Schat met op de arm/with on her arm Arjen.

 
218
Feenstra, Gjalt Harings & Veldema, Nieske Sijes
Feenstra, Gjalt Harings & Veldema, Nieske Sijes
 
219
Feenstra, Jan Tjallings & Wagenaar, Trijntje Mients
Feenstra, Jan Tjallings & Wagenaar, Trijntje Mients
 
220
Feenstra, Trijntje Stevens
Feenstra, Trijntje Stevens
 
221
Fennema, Trijntje Hendriks
Fennema, Trijntje Hendriks
 
222
Fennema, Trijntje Hendriks - 1933
Fennema, Trijntje Hendriks - 1933
 
223
Ferwerd - Acht vrienden / Eight friends
Ferwerd - Acht vrienden / Eight friends
Voor de automobiel, van links naar rechts:
Menze Wybes Buursma (??) , Kees Dijkstra, Jaap van der Wal, Klaas Link, onbekend.
In de automobiel, van links naar rechts:
Onbekend, Teake de Haas, Johannes Folkertsma.

In front of the automobile, from left to right:
Menze Wybes Buursma (??) , Kees Dijkstra, Jaap van der Wal, Klaas Link, unknown.
In the automobile, from left to right:
Unknown, Teake de Haas, Johannes Folkertsma.
 
224
Ferwerd - Brandspuit / Firebrigade - ca. 1915
Ferwerd - Brandspuit / Firebrigade - ca. 1915
Links: Sytse Swart (wegwerker), Sytse Zijlstra en bakker Bosma
Rechts: burgemeester J.J. Cannegieter Hz
Links van hem met witte hoed: Johannes Kornelis van Dijk
Helaas zijn de namen van de andere personen onbekend.

To the left: Sytse Swart, Sytse Zijlstra and baker Bosma
To the right: mayor Cannegieter
To his left with white hat: Johannes Kornelis van Dijk
Unfortunately the names of the other persons are unknown.
 
225
Ferwerd - Dorpsfeest / Festivity
Ferwerd - Dorpsfeest / Festivity
Van rechts naar links / From left to right :
Yske Brandsma, Gerrit Brandsma, Japek Rosier,
Meester v.d. Vlugt, A. Postma-Winkel & B. Papma.
 
226
Ferwerd - Dorpspomp op het Vrijhof / Town-pump at the Vrijhof
Ferwerd - Dorpspomp op het Vrijhof / Town-pump at the Vrijhof
Het linker gebouw is het cafe "Het wapen van Ferwerderadeel" van D. Steensma. Links van de pomp staan de dames H. Kuipers, D. Bosma en Boersma. De jongen is Anne S. Dijkstra.

The left building is the local pub "The arms of Ferwerderadeel" owned by D. Steensma. To the left of the pump, the ladies H. Kuipers, D. Bosma and Boersma. The boy is Anne S. Dijkstra.
 
227
Ferwerd - Een dagje Ameland / A day-trip to Ameland
Ferwerd - Een dagje Ameland / A day-trip to Ameland
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Ybeltje Steegstra-Bijlsma, Ymkje Sterk-Tadema, Trijntje Boersma-Hogendijk, Catharina Broersma-Rooseboom, Afke Meekma-Vellinga, Andries Steegstra
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Rintje Offringa, Jantje Offringa-Noordenbos, Hein Pieters Sterk, Bouke Reinders Boersma, Cornelis Pieters Sterk, Henderika Sterk-Kuipers, Klaas Meekma, Tjeerd Broersma
 
228
Ferwerd - Feest / Celebration - ca. 1913
Ferwerd - Feest / Celebration - ca. 1913
Van links naar rechts / From left to right :
Ytzen Teitsma, Theunis Looyenga, Sybren Stelpstra, Dirk Hansma,
Johannes Miedema, Gosse Papma, Bauke van Dijk & Dirk Postma
 
229
Ferwerd - Gereformeerde Meisjesvereniging / Christian Reformed Girls Society - ca. 1935
Ferwerd - Gereformeerde Meisjesvereniging / Christian Reformed Girls Society - ca. 1935
Achterste rij, van links naar rechts:
Sietske Dijkstra, Jantje Hijma, Anneke Postma, Martje Miedema, Jaike Westra, Leentje Cuperus, Pietje Miedema, Boukje Miedema, Tine Westra, Marijke Fennema, Yfke Buursma.
Middelste rij, van links naar rechts:
Alie Looyenga, Sietske van der Heide, Jeltje Swart, Jeltje Boonstra,
Nieske Dijkstra, Tjikke van der Meer, Tine Buursma, Saapke Miedema, Froukje Hoekstra.
Onderste rij, van links naar rechts:
Janke Verbeek, Hiltje Feenstra, Wieke Papma, Baukje Dijkstra, Djoke Miedema, Tine van der Heide, Boukje Teitsma, Lieuwkje de Walle, Akke Stelpstra, Froukje Bosma, Pietje van der Heide.

Back row, from left to right:
Sietske Dijkstra, Jantje Hijma, Anneke Postma, Martje Miedema, Jaike Westra, Leentje Cuperus, Pietje Miedema, Boukje Miedema, Tine Westra, Marijke Fennema, Yfke Buursma.
Middle row, from left to right:
Alie Looyenga, Sietske van der Heide, Jeltje Swart, Jeltje Boonstra, Nieske Dijkstra, Tjikke van der Meer, Tine Buursma, Saapke Miedema, Froukje Hoekstra.
Front row, from left to right:
Janke Verbeek, Hiltje Feenstra, Wieke Papma, Baukje Dijkstra, Djoke Miedema, Tine van der Heide, Boukje Teitsma, Lieuwkje de Walle, Akke Stelpstra, Froukje Bosma, Pietje van der Heide.
 
230
Ferwerd - Koninklijke familie / Royal family - 1925
Ferwerd - Koninklijke familie / Royal family - 1925
Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana brengen een bezoekje aan Ferwerd op terugreis van Ameland. Rechts van de auto staat, met ambtsketen, burgemeester Lodewijk Wezeman.

Queen Wilhelmina, Prince Hendrik and Princess Juliana
stopping by in Ferwerd after visiting the isle of Ameland. To the right of the car, with chain of office, mayor Lodewijk Wezeman.
 
231
Ferwerd - Koninklijke familie / Royal family - 1925
Ferwerd - Koninklijke familie / Royal family - 1925
Vertrek van Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana na een korte stop in Ferwerd tijdens hun terugreis van een bezoek aan Ameland.

Queen Wilhelmina, Prince Hendrik and Princess Juliana leaving Ferwerd on their way back home from a visit to Ameland.
 
232
Ferwerd - Muziekkorps / Musicband 'Excelsior' - ca. 1920
Ferwerd - Muziekkorps / Musicband "Excelsior" - ca. 1920
Achterste rij, van links naar rechts / Upper row, from left to right :
Hille Douma, Pieter Dijkstra, Frans Papma, Eelke(?) Brandsma, Gerrit Swart, Piet Postma (met trom/with drum), Jan Fennema & Anne S. Bouma.
Middelste rij, van links naar rechts / Middle row, from left to right :
Bauke Seegers, Yme Brandsma, Taeke E. Bontekoe, Djoerd Postma,
Hendrik Swart & Jan A. Slager (vaandeldrager/flag-bearer).
Voorste rij, van links naar rechts / Front row, from left to right :
Dirk Burmania, Bote Bouma, Hein Brandsma, Bauke Dijkstra, J. v.d. Vlugt (directeur/director), Yske Brandsma, Hylke Agema & Germ Veltman.
 
233
Ferwerd - Pommeranten / V.I.P.'s
Ferwerd - Pommeranten / V.I.P.'s
 
234
Ferwerd - Reciteerclub / Recitalclub
Ferwerd - Reciteerclub / Recitalclub
Van links naar rechts / From left to right :
T. van der Werff, Menze Leistra, Kornelis Uilkes Dijkstra.
 
235
Ferwerd - Schoolklas / Schoolclass - 1905
Ferwerd - Schoolklas / Schoolclass - 1905
Ter linker zijde /To the left : schoolmeester/schoolteacher Renkema

Van links naar rechts, beginnende bij de achterste rij / From left to right, starting at the back row :
Frans v.d. Heide, Wieger v.d. Heide, Tjeerd Vellinga, Lammert Vellinga, Trien v.d. Meer, Sietske v.d. Heide, IJtje v.d. Heide, Jetske v.d. Heide, Sjoerdje v.d. Heide, Jitske Vellinga, Romkje v.d. Heide, Antje Winkel, Anne Burmania, Afke v.d. Meer, Aant v.d. Meer, Aaltje Tilma, Maaike Braaksma, Elske Braaksma, Jetske Braaksma, Afke Vellinga, Teake Winkel, Eel Winkel, Meindert Winkel, Anna Bos, Sjoerdje v.d. Heide, Harme v.d. Heide, Arjen v.d. Heide, Pieter v.d. Woude, Tsjep Germeraad, Gerben Straatsma, Gelf Tilma, Piet Braak, Kees Braak, Hendrik Braak, Evertje Germeraad, Griet Germeraad, Kees Straatsma & Wieger v.d. Heide.
 
236
Ferwerd - Schoolklas / Schoolclass - 1922/1923
Ferwerd - Schoolklas / Schoolclass - 1922/1923
De schoolmeesters:
Renkema (links) en Attema
Achterste rij en tweede rij:
Namen helaas onbekend.
Derde rij, van links naar rechts:
Hieke Timmermans, onbekend, ? Timmermans, Jetse Rodenhuis, Hein Hijma, onbekend, ? Braaksma, ? Braaksma, onbekend.
Vierde rij, van links naar rechts:
Onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Jelle Witteveen, Wieger Tj. van der Heide, Roel Vellinga, onbekend.
Voorste rij, van links naar rechts:
Onbekend, onbekend, onbekend, Jochum Tj. van der Heide, Grutte Tine, Sjoerdsje Tj. van der Heide.

The teachers:
Renkema (left) and Attema
Back row and second row:
Unfortunately the names are unknown.
Third row, from left to right:
Hieke Timmermans, unknown, ? Timmermans, Jetse Rodenhuis, Hein Hijma, unknown, ? Braaksma, ? Braaksma, unknown.
Fourth row, from left to right:
Unknown, unknown, unknown, unknown, Jelle Witteveen, Wieger Tj. van der Heide, Roel Vellinga, unknown.
Front row, from left to right:
Unknown, unknown, unknown, Jochum Tj. van der Heide, Grutte Tine, Sjoerdsje Tj. van der Heide.
 
237
Ferwerd - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1928
Ferwerd - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1928
Bovenste rij, van links naar rechts / Upper row,from left to right :
Tine Papma, Pietje Miedema, juffrouw/miss Scheerenga, meester/master de Vries & Kees Boersma.
Tweede rij, van links naar rechts / Second row, from left to right :
Jetske Braaksma, Jantje Hijma, Renze Westra, Klaas Wijnstra, Renske Dijkstra, Boukje Teitsma, Hendrik Metzlar & meester/master Altema.
Derde rij, van links naar rechts/ Third row, from left to right :
juffrouw/miss Wezeman, Y. Westra, S. van der Ploeg, ? Wijnstra, R. Dijkstra, meester/master Rinkema, T. Wijnstra, J. Veltman, A. van der Wal & L. Swart.
Vierde rij, van links naar rechts / Fourth row, from left to right :
R. Bosgra, J. Westra, B. de Boer, J. van der Heide, ? de Vries, ? Wijnstra, B. Dijkstra, R. Feitsma, Tj. van der Meer, A. de Boer, F. van der Wal & R.K. Dijkstra.
Vijfde rij, zittend van links naar rechts / Fifth row, sitting from left to right :
? de Vries, ? Procee, A. Stelpstra, S. Stelpstra, R. van der Meer, H. de Ruiter & Joh. van der Meer.
 
238
Ferwerd - Schoolklas / Schoolclass 1929/1930
Ferwerd - Schoolklas / Schoolclass 1929/1930
Achterste rij, van links naar rechts:
L. de Walle, P. van der Werff, B. Miedema, F. Swart, S. van der Woude, IJ. Braak, J. Fanoy, A. Hiemstra, F. Swart, J. Braaksma, R. van der Wal.
Middelste rij, van links naar rechts:
L. Looijinga, onbekend, M. Dijkstra, D. Elzinga, E. Hijma, P. van der Heide, H. Miedema, T. Papma, R. Andrea, F. Bontekoe, Joh. Rodenhuis, juffrouw Mook.
Voorste rij, van links naar rechts:
P. van der Mossel, R. Postma, K. van Dijk, H. Stienstra, K. Hijma,
Tj. Bouma, Tj. Kalverda, B. Tilma, J. Ales Metzlar, W. Groendijk, A. Cuperus.
Zittend op de voorgrond:
Th. Nauta (links), G. Fennema.

Back row, from left to right:
L. de Walle, P. van der Werff, B. Miedema, F. Swart, S. van der Woude, IJ. Braak, J. Fanoy, A. Hiemstra, F. Swart, J. Braaksma, R. van der Wal.
Middle row, from left to right:
L. Looijinga, unknown, M. Dijkstra, D. Elzinga, E. Hijma, P. van der Heide, H. Miedema, T. Papma, R. Andrea, F. Bontekoe, Joh. Rodenhuis, Miss Mook.
Front row, from left to right:
P. van der Mossel, R. Postma, K. van Dijk, H. Stienstra, K. Hijma,
Tj. Bouma, Tj. Kalverda, B. Tilma, J. Ales Metzlar, W. Groendijk, A. Cuperus.
Sitting up front:
Th. Nauta (left), G. Fennema.
 
239
Ferwerd - Vier vrienden / Four friends
Ferwerd - Vier vrienden / Four friends
Achter / At the back :
Minze Leijstra & Kornelis Uilkes Dijkstra

Op de voorgrond / Up front :
Vooralsnog onbekend/As yet unknown
 
240
Ferwerd - Vier vrienden / Four friends
Ferwerd - Vier vrienden / Four friends
Van links naar rechts / From left to right:
Jochum van Dijk, Kees Dijkstra, Klaas Link, Jaap van der Wal
 
241
Ferwerd - Vijf op een rij / Five on a row
Ferwerd - Vijf op een rij / Five on a row
Van links naar rechts / From left to right :
Tjeerd Braaksma, Bouke Adema, Meindert Jansma, Albert Bos en Hendrik Dijkstra
 
242
Ferwerd - Vijf vrienden / Five friends
Ferwerd - Vijf vrienden / Five friends
Van links naar rechts / From left to right :
Kornelis Dijkstra, Jaap van der Wal, Klaas Link, Jochem Johannes van Dijk, Taeke de Haas.
 
243
Ferwerd - Zangkoor / Choir - 1909
Ferwerd - Zangkoor / Choir - 1909
Achterste rij, van links naar rechts / Back row, from left to right :
Jelke Vlietstra, Jelle Tj. Braaksma, meester Tiekstra, Menze Leistra, dirigent/conductor L. Wezeman, Anne Kalverda, Auke Tadema, Meindert Kalverda, Anne B. Kalverda, Herman van der Kouwe, Karsjen van der Werf.

Middelste rij, van links naar rechts / Middle row, from left to right :
Baukje Broersma, Wytske Boersma, Jenke Tilma, Aafke van der Meer, Martje Postma, Antje Dijkman, Beitske van Driesum, Eke Hijma, Jantje Hijma, Trijntje Broersma, Jitske Hijma, Elizabeth van der Kouwe, Klasina van der Kouwe, Trijntje Buursma, Agathe van der Kouwe.

Voorste rij, van links naar rechts / Front row, from left to right :
Eelkje Link, Berber Straatsma, Gaatske Fennema, Dieuwke Swart, Klaaske Kroes, Dieuwke Joh. Swart, Jantje Hoekstra, Grietje Vlietstra, Betske Buursma, Jetske van der Heide, Fokje de Walle.
 
244
Ferwerd, drie heren / three gentlemen
Ferwerd, drie heren / three gentlemen
Van links naar rechts / from left to right :
Govert Hendriks Tadema, Douwe Klasen Pol, Harmen Jans Elzinga.
 
245
Ferwerd, vier vriendinnen / four friends
Ferwerd, vier vriendinnen / four friends
Zittend / Seated : Brechtje Henderika Pieters Hulshoff.
Rechts / To the right : Sjoukje Eeltjes Kuipers
De namen van de twee andere jonge dames zijn (nog) onbekend / The names of the other two young ladies are (yet) unknown.
 
246
Ferwerda, Antje Alles
Ferwerda, Antje Alles
 
247
Ferwerda, Jan Tjitzes
Ferwerda, Jan Tjitzes
 
248
Flokstra, Jakob Hendriks & Borger, Baukje Wytzes
Flokstra, Jakob Hendriks & Borger, Baukje Wytzes
 
249
Fokkema, Dirk Jans & Bosch, Geeske Johannes
Fokkema, Dirk Jans & Bosch, Geeske Johannes
 
250
Fokkema, Gerrit Hendriks
Fokkema, Gerrit Hendriks
Schoolmeester te Hallum / Schoolteacher in Hallum
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha