Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Foto's


Stamboom:  

Treffers 201 t/m 250 van 952     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201
Dijkstra, Jan Johannes & Zee, Janke Kleizes van der
Dijkstra, Jan Johannes & Zee, Janke Kleizes van der
 
202
Dijkstra, Johannes Douwes
Dijkstra, Johannes Douwes
 
203
Dijkstra, Johannes Douwes & Jong, Dieuwke Jans de
Dijkstra, Johannes Douwes & Jong, Dieuwke Jans de
 
204
Dijkstra, Liebe Hendriks
Dijkstra, Liebe Hendriks
 
205
Dijkstra, Reitze Sjoerds
Dijkstra, Reitze Sjoerds
 
206
Dijkstra, Sake Jans
Dijkstra, Sake Jans
 
207
Dijkstra, Trijntje Reitzes
Dijkstra, Trijntje Reitzes
 
208
Dijkstra, Uilke Kornelis & Bosma, Wytske Sierks
Dijkstra, Uilke Kornelis & Bosma, Wytske Sierks
Van links naar rechts / From left to right :
Ybeltje, Uilke Kornelis Dijkstra, Kornelis, Wytske Sierks Bosma met/with Aaltje, Sijke & Sijke Simons Baarda.
 
209
Dijkstra, Uilke Kornelis - Boerderij / Farm
Dijkstra, Uilke Kornelis - Boerderij / Farm
Van links naar rechts / From left to right :
Uilke Kornelis Dijkstra, Wytske Sierks Bosma, Sijke, Ybeltje, Aaltje & Kornelis.
 
210
Dokkum - School
Dokkum - School
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Jochum Johannes van Dijk, onbekend/unknown, onbekend/unknown, Johannes Jan Feddema.
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Onbekend/unknown, Bauke Pieters Hoogland, Jan Feddema, onbekend/unknown.

 
211
Dolstra, Trijntje Gerrits
Dolstra, Trijntje Gerrits
 
212
Doutsen, onbekend
Doutsen, onbekend
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
213
Dreyer, Aris Aris
Dreyer, Aris Aris
 
214
Dreyer, Jeltje Pieters
Dreyer, Jeltje Pieters
 
215
Drost, Gerben Jans
Drost, Gerben Jans
 
216
Drost, Tjitske Johannes met vriendin / and friend
Drost, Tjitske Johannes met vriendin / and friend
 
217
Elzenga, Foppe Reinders & Thijsseling, Antje Ottes
Elzenga, Foppe Reinders & Thijsseling, Antje Ottes
Van links naar rechts / From left to right :
Reinder, Otte, Berber, moeder/mother Antje (Ottes Thijsseling) & Antje Elzenga

Het huis was vroeger een herberg en is eigendom geweest van de familie Hamstra. Later werd het pand overgenomen door Foppe Elzenga die boerengereedschap verkocht. De zaak werd later overgenomen door zijn zoon Reinder die er met zijn zus Berber woonde.

The house used to be an inn and was owned by the Hamstra family.
Later on it was bought by Foppe Elzenga who had a business in farmtools. His son Reinder eventually took over and lived in the house along with his sister Berber.
 
218
Elzinga, Wate Jans
Elzinga, Wate Jans
 
219
Engbrenghof, Andries Hessels
Engbrenghof, Andries Hessels
 
220
Engbrenghof, Hendrik Andries
Engbrenghof, Hendrik Andries
 
221
Engbrenghof, Hessel Idses
Engbrenghof, Hessel Idses
 
222
Engga, Baukje Epkes
Engga, Baukje Epkes
 
223
Engga, Louwina Epkes
Engga, Louwina Epkes
 
224
Engga, Louwina Epkes
Engga, Louwina Epkes
 
225
Engga, Rienkje Epkes
Engga, Rienkje Epkes
 
226
Engga, Roelofke Epkes
Engga, Roelofke Epkes
 
227
Engga, Saapke Epkes
Engga, Saapke Epkes
 
228
Engga, Trijntje Epkes
Engga, Trijntje Epkes
 
229
Engga, Wytske Epkes
Engga, Wytske Epkes
 
230
Engga-Hoogland, Sytske Roelofs met haar dochters / with her daughters
Engga-Hoogland, Sytske Roelofs met haar dochters / with her daughters
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Roelofke, Rienkje, Sytske Roelofs Hoogland, Klaaske.

Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Louwina, Trijntje, Baukje, Wytske, Saapke.
 
231
Engga-Hoogland, Sytske Roelofs met haar jonge dochters / with her young daughters
Engga-Hoogland, Sytske Roelofs met haar jonge dochters / with her young daughters
 
232
Faber, Cornelius A.
Faber, Cornelius A.
 
233
Faber, Froukje Jans
Faber, Froukje Jans
 
234
Feddema, Jantje Johannes
Feddema, Jantje Johannes
 
235
Feddema, Rienk Johannes
Feddema, Rienk Johannes
 
236
Feddema, Thomas Pieters
Feddema, Thomas Pieters
 
237
Feenstra smederij / Feenstra smithery
Feenstra smederij / Feenstra smithery
Van links naar rechts / From left to right :
Pieter Meinderts Feenstra, onbekende knecht/unknown hand,
Meindert, Trijntje Klaaske Schat met op de arm/with on her arm Arjen.

 
238
Feenstra, Gjalt Harings & Veldema, Nieske Sijes
Feenstra, Gjalt Harings & Veldema, Nieske Sijes
 
239
Feenstra, Jan Tjallings & Wagenaar, Trijntje Mients
Feenstra, Jan Tjallings & Wagenaar, Trijntje Mients
 
240
Feenstra, Trijntje Stevens
Feenstra, Trijntje Stevens
 
241
Feestcommisie in EE.Van Li naar Re Groen - Geert Dijkstra - Teake  Meindersma - Keizer - Smedema - Boer - Hamstra
Feestcommisie in EE.Van Li naar Re Groen - Geert Dijkstra - Teake Meindersma - Keizer - Smedema - Boer - Hamstra
Foto’s uit de nalatenschap van Jan H Dijkstra en Wikje Dijkstra Bos uit EE.
 
242
Fennema, Trijntje Hendriks
Fennema, Trijntje Hendriks
 
243
Fennema, Trijntje Hendriks - 1933
Fennema, Trijntje Hendriks - 1933
 
244
Ferwerd - Acht vrienden / Eight friends
Ferwerd - Acht vrienden / Eight friends
Voor de automobiel, van links naar rechts:
Menze Wybes Buursma (??) , Kees Dijkstra, Jaap van der Wal, Klaas Link, onbekend.
In de automobiel, van links naar rechts:
Onbekend, Teake de Haas, Johannes Folkertsma.

In front of the automobile, from left to right:
Menze Wybes Buursma (??) , Kees Dijkstra, Jaap van der Wal, Klaas Link, unknown.
In the automobile, from left to right:
Unknown, Teake de Haas, Johannes Folkertsma.
 
245
Ferwerd - Brandspuit / Firebrigade - ca. 1915
Ferwerd - Brandspuit / Firebrigade - ca. 1915
Links: Sytse Swart (wegwerker), Sytse Zijlstra en bakker Bosma
Rechts: burgemeester J.J. Cannegieter Hz
Links van hem met witte hoed: Johannes Kornelis van Dijk
Helaas zijn de namen van de andere personen onbekend.

To the left: Sytse Swart, Sytse Zijlstra and baker Bosma
To the right: mayor Cannegieter
To his left with white hat: Johannes Kornelis van Dijk
Unfortunately the names of the other persons are unknown.
 
246
Ferwerd - Dorpsfeest / Festivity
Ferwerd - Dorpsfeest / Festivity
Van rechts naar links / From left to right :
Yske Brandsma, Gerrit Brandsma, Japek Rosier,
Meester v.d. Vlugt, A. Postma-Winkel & B. Papma.
 
247
Ferwerd - Dorpspomp op het Vrijhof / Town-pump at the Vrijhof
Ferwerd - Dorpspomp op het Vrijhof / Town-pump at the Vrijhof
Het linker gebouw is het cafe "Het wapen van Ferwerderadeel" van D. Steensma. Links van de pomp staan de dames H. Kuipers, D. Bosma en Boersma. De jongen is Anne S. Dijkstra.

The left building is the local pub "The arms of Ferwerderadeel" owned by D. Steensma. To the left of the pump, the ladies H. Kuipers, D. Bosma and Boersma. The boy is Anne S. Dijkstra.
 
248
Ferwerd - Een dagje Ameland / A day-trip to Ameland
Ferwerd - Een dagje Ameland / A day-trip to Ameland
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Ybeltje Steegstra-Bijlsma, Ymkje Sterk-Tadema, Trijntje Boersma-Hogendijk, Catharina Broersma-Rooseboom, Afke Meekma-Vellinga, Andries Steegstra
Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Rintje Offringa, Jantje Offringa-Noordenbos, Hein Pieters Sterk, Bouke Reinders Boersma, Cornelis Pieters Sterk, Henderika Sterk-Kuipers, Klaas Meekma, Tjeerd Broersma
 
249
Ferwerd - Feest / Celebration - ca. 1913
Ferwerd - Feest / Celebration - ca. 1913
Van links naar rechts / From left to right :
Ytzen Teitsma, Theunis Looyenga, Sybren Stelpstra, Dirk Hansma,
Johannes Miedema, Gosse Papma, Bauke van Dijk & Dirk Postma
 
250
Ferwerd - Gereformeerde Meisjesvereniging / Christian Reformed Girls Society - ca. 1935
Ferwerd - Gereformeerde Meisjesvereniging / Christian Reformed Girls Society - ca. 1935
Achterste rij, van links naar rechts:
Sietske Dijkstra, Jantje Hijma, Anneke Postma, Martje Miedema, Jaike Westra, Leentje Cuperus, Pietje Miedema, Boukje Miedema, Tine Westra, Marijke Fennema, Yfke Buursma.
Middelste rij, van links naar rechts:
Alie Looyenga, Sietske van der Heide, Jeltje Swart, Jeltje Boonstra,
Nieske Dijkstra, Tjikke van der Meer, Tine Buursma, Saapke Miedema, Froukje Hoekstra.
Onderste rij, van links naar rechts:
Janke Verbeek, Hiltje Feenstra, Wieke Papma, Baukje Dijkstra, Djoke Miedema, Tine van der Heide, Boukje Teitsma, Lieuwkje de Walle, Akke Stelpstra, Froukje Bosma, Pietje van der Heide.

Back row, from left to right:
Sietske Dijkstra, Jantje Hijma, Anneke Postma, Martje Miedema, Jaike Westra, Leentje Cuperus, Pietje Miedema, Boukje Miedema, Tine Westra, Marijke Fennema, Yfke Buursma.
Middle row, from left to right:
Alie Looyenga, Sietske van der Heide, Jeltje Swart, Jeltje Boonstra, Nieske Dijkstra, Tjikke van der Meer, Tine Buursma, Saapke Miedema, Froukje Hoekstra.
Front row, from left to right:
Janke Verbeek, Hiltje Feenstra, Wieke Papma, Baukje Dijkstra, Djoke Miedema, Tine van der Heide, Boukje Teitsma, Lieuwkje de Walle, Akke Stelpstra, Froukje Bosma, Pietje van der Heide.
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20» Volgende»

© 2011 Historische Vereniging Noord-oost Friesland De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is niet aansprakelijk voor de correctheid van de individuele gegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van alleen niet meer levende personen en zoveel mogelijk aan bronvermelding gedaan. Correcties kunt u doorgeven via het contactadres. Suffusion theme by Sayontan Sinha